Beleidsinformerende nota's | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Beleidsinformerende nota's

Op vraag verschaft het VLIZ gerichte beleidsrelevante informatie m.b.t. mariene, estuariene en kustgebonden aangelegenheden en stelt die ter beschikking onder de vorm van Nederlandstalige Beleidsinformerende Nota’s (BINs). Indien het een respons betreft op openbare consultaties m.b.t. specifieke mariene beleidskwesties van de Europese Commissie worden deze gepubliceerd in Engelstalige Policy Informing Briefs (PIBs).