Bestuursorgaan | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Bestuursorgaan

Het VLIZ wordt bestuurd door het Bestuursorgaan, bestaande uit 12 leden, die beslist over alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering  zijn voorbehouden. Het Bestuursorgaan wordt minstens tweemaal per jaar bijeengeroepen op uitnodiging van de voorzitter.

In het Bestuursorgaan zijn, conform de statuten, twee mandaten voorbehouden voor vertegenwoordigers van de provincie West-Vlaanderen en zes mandaten voorbehouden voor vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid.

De taken en werking van Bestuursorgaan en de benoeming en kwalificaties van de bestuurders kunnen teruggevonden worden in het VLIZ Charter Deugdelijk Bestuur.

De huidige samenstelling van het Bestuursorgaan is als volgt:

 • De zes leden voorgedragen door de Vlaamse Overheid zijn:
  • Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen, voorzitter
  • Mark Andries, administrateur-generaal VLAIO
  • Daphné Dumery, burgemeester Blankenberge
  • Romina Vanhooren, adjunct-kabinetschef algemeen beleid Kabinet Sven Gatz; schepen Oudenburg
  • Wouter Vanlouwe, raadslid Veurne
  • Charlotte Verkeyn, schepen Oostende
 • De twee leden voorgedragen door de provincie West-Vlaanderen zijn: 
  • Claude Croes, provincieraadslid
  • Patrick De Klerck, provincieraadslid
 • De vier onafhankelijke leden zijn:
 • De regeringscommissarissen zijn:
  • Annie Cool, raadgever Kabinet Hilde Crevits
  • Danielle Raspoet, directeur-secretaris VARIO
 • Wonen de vergaderingen bij:
  • Gert Verreet, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
  • Regis Debrulle, provincie West-Vlaanderen, financieel beheerder
  • Jan Mees, Algemeen directeur VLIZ
  • Tina Mertens, Beleidsmedewerkster VLIZ
  • Heidi Coussens, Directiesecretaresse VLIZ en verslaggeefster