Biological data | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Biologische data


[WoRMS]
Wereldlijst van Mariene Soorten
Het doel van een Wereldregister van Mariene Soorten is te beschikken over een gezaghebbende en uitgebreide lijst met namen van mariene organismen, waaronder informatie over synonymie. Terwijl de hoogste prioriteit gaat naar geldige namen, worden andere namen in gebruik ook opgenomen, zodat dit register kan dienen als een gids om taxonomische literatuur te interpreteren.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[EurOBIS]
European Ocean Biogeographic Information System
EurOBIS is een gedistribueerd systeem dat het zoeken naar biogeografische informatie van mariene organismen doorheen meerdere datasets terzelfdertijd mogelijk maakt. EurOBIS is ontwikkeld binnen het MarBEF netwerk en fungeert als het Europese node van OBIS.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[LifeWatch.be]
Lifewatch regionale node - Mariene en terrestrische observatoria, modellen en datasystemen.
LifeWatch is een gedistribueerd virtueel laboratorium voor onderzoek naar biodiversiteit, klimaat- en milieu impact. Deze Europese onderzoeksinfrastructuur (ESFRI) integreert verschillende biodiversiteits observatoria, databanken, web services en modellen. Met de regionale node coordineert VLIZ in samenwerking met INBO de Vlaamse bijdrage aan LifeWatch.
[ website ] [ metadata ]


[EMODNet BIO]
Europees Marien Observatie- en Data Netwerk - Biologisch aandeel
Deze projectwebsite geeft informatie over de vooruitgang binnen het biologische pilootproject en biedt toegang tot het marien biologisch dataportaal en de metadata catalogus.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[BeRMS]
Belgisch Register van Mariene Soorten
Het Belgische mariene soortenregister lijst alle 'zeesoorten' op die voorkomen in het Belgisch deel van de Noordzee, de stranden, slikken, schorren, kustduinen en estuaria (Zeeschelde, IJzermonding, zeehavens, brakke of zoute plassen (denk hierbij aan Dievengat, Spuikom, Galgenweel, …)).
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[ERMS]
Europees Register van Mariene Soorten
Het Europees register van mariene soorten (ERMS) is een gezaghebbend taxonomische lijst van soorten die voorkomen in het Europese mariene milieu, begrensd door de de strandlijn of splash zone boven de vloedlijn en de limiet van 0,5 PSU/PPT zoutgehalte in estuaria.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[PESI]
EU-nomen, Pan-European Species directories Infrastructure
EU-nomen bevordert het gebruik van correcte soortnamen en hun classificatie, om zo informatie over dieren en planten beter te kunnen beheren. Dit is de eerste 'alle taxa inventarisatie' van alle Europese soorten.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[IMERS]
Geïntegreerde mariene omgevingsmetingen en stalen
Database met meetgegevens van staalnamecampagnes van Belgische deel van de Noordzee en internationale wateren.
[ website ] [ data ]

Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria.
Een overzicht van de niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria. Voor elke soort is een informatiefiche voorhanden waarin kenmerken van de soort beschreven zijn en hoe en wanneer de soort hier terecht gekomen is, met mogelijke gevolgen hiervan.
[ website ] [ metadata ]


[Macrobel]
Lange termijn trends in het macrobenthos van het Belgisch Continentaal Plat
Om effecten van natuurlijke en antropogene invloeden te onderzoeken, wordt macrobenthos gemonitord. Ook omwille van hun directe link met het sediment en de processen er net boven. Het doel van dit project is om een bijdrage te leveren aan de kennis van de variabiliteit op lange termijn in de biodiversiteit van het macrobenthos en de relatie met menselijke activiteiten.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[NSBP]
Noordzee Benthos Project
Het integreren van macrobenthische infauna data (1999-2001) van verschillende bronnen, inclusief nationale monitoringssurveys, in zachte bodemsedimenten van de Noordzee.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[NSBS]
North Sea Benthos Survey
Resultaten van een survey van het Noordzee benthos in 1986 over de hele Noordzee, waarbij standaard staalname- en verwerkingstechnieken gebruikt werden.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[AquaRES]
Aquatic species Registry Exchange and Services
Het Wereldregister van Mariene Soorten (WoRMS) – inclusief het Antarctisch Register van Mariene Soorten – en de Freshwater Animal Diversity Assessment (FADA) databank zijn grote globale Soorten databanken die gehost wordeni n België. Deze data collecties bestaan uit gezaghebbende taxonomische data, beheerd door internationale experten en dragen bij aan internationale initiatieven zoals Catalogue of Life (CoL) en LifeWatch. Het hoofddoel van dit project is de interoperabiliteit en publieke beschikbaarheid van deze aquatische registers te verbeteren, en dit door de ontwikkeling van een algemene set van web services. Dergelijke services maken een automatische en regelmatige uitwisseling van data tussen WoRMS en FADA mogelijk, alsook het doorstromen van de beschikbare data naar andere initiatieven en applicaties. Naast web services zullen ook tools voor kwaliteitscontrole ontwikkeld worden.
[ website ] [ metadata ]


[4D4Life]
Distributed Dynamic Diversity Database for Life
Een coherente classificatie en soortenlijst van planten, dieren, schimmels en microben in de wereld, is fundamenteel om informatie over biodiversiteit te verkrijgen. De Catalogue of Life biedt de wereld een unieke dienst: een dynamisch bijgewerkte wereldwijde index van gevalideerde wetenschappelijke namen, synoniemen en gangbare namen geïntegreerd in een taxonomische hiërarchie.
[ website ] [ metadata ]


[PCAD4COD]
Impact of airgun sound exposure on fish: integrating population-level modelling and collect...
The PCAD4COD project is an integrated set of studies into the impact of airgun sounds on fish by modelling energy-flow, individual behaviour and population dynamics (component I) as well as collecting field data on behaviour, physiology, growth and maturation. The field data will be on adult, tagged, free-ranging fish exposed to a real seismic survey in open water (component II) and on adult and juvenile, captive, semi-free-ranging fish exposed to a scaled sound or airgun source in a harbour (component III). In addition, sound field properties in terms of sound pressure and particle motion will be thoroughly measured and modelled for both types of field studies (component IV). This project is conducted in the context of the Joint Industry Programme on E&P Sound and Marine Life on Establishing the sensitivity of Fish to Seismic Activities. VLIZ is involved in component II, in which field data on the behaviour of adult, tagged, free-ranging cod will be collected during synchronous treatment and control sessions. Data collected during this single seismic survey will yield input parameters for the modellers. Data collection on free-ranging fish provides us with critical insights needed for the realworld event of seismic surveys at sea.
[ metadata ]


[
IRMNG]
Interim Register van Mariene en Niet-Mariene Genera
The Interim Register for Marine and Non-marine Genera is a provisional (or ‘interim’) compilation of genus names – including species names in many cases – and covers both living and extinct biota into a single system to support taxonomic and other queries dealing with e.g. homonyms, authorities, parent-child relationships, spelling variations and distinctions between marine and non-marine or fossil and recent taxa. IRMNG was transfered from CSIRO (Australia) to VLIZ in 2014 and went online at VLIZ in 2016. VLIZ has been managing the Register ever since, in close collaboration with its original custodian Tony Rees.
[ website ]


[
ERA-MBT]
Marine Biotechnology ERA-NET
Het Marine Biotechnology ERA-NET (ERA - MBT ) is een consortium van 19 nationale financieringsagentschappen op zoek naar complementariteit tussen nationale activiteiten door het poolen van middelen om gezamenlijke financiering van transnationale projecten op het gebied van mariene biotechnologie te ondernemen. De activiteiten, waaronder de ontwikkeling van een strategische roadmap voor mariene biotechnologie zullen de Europese bio-economie ondersteunen.
[ website ] [ metadata ]


[Vogelslachtoffers]
Tellingen van aangespoelde vogels langs de Belgische kust
Resultaten van de jaarlijkse tellingen van aangespoelde vogels, waarbij men zelf met het cijfermateriaal aan de slag kan om grafieken te genereren.
[ website ] [ data ] [ metadata ]