Cohesiesterktemeter (CSM) | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Cohesiesterktemeter (CSM)

Een cohesiesterktemeter (CSM) is een draagbaar instrument dat de kritische spanning, relatieve erosiesnelheid en bezinkingssnelheid van gelaagde zachte sedimenten meet. Dit veldinstrument kan de erosiegevoeligheid van een oppervlak bestaande uit mariene sedimenten direct opmeten. De cohesiesterktemeter wordt onder meer gebruikt bij onderzoek in intertidale en fluviatiele omgevingen, bij landbouwonderzoek en metingen van de sedimentstabiliteit in zeebodemkernen.

Hoe werkt een cohesiesterktemeter (CSM)?

Een cohesiesterktemeter (CSM) bestaat uit een computer en een waterreservoir dat onder druk wordt gezet door een externe luchtcilinder. Dit waterreservoir is verbonden met een sensorkop dat in het sediment wordt geplaatst. Dit apparaat is zo ontwerpen dat het in situ kan gebruikt wordt en dat de sensorkop onder water kan worden ondergedompeld.

Wanneer de erodeerbaarheid van sedimenten getest wordt, wordt door de CSM een waterstraal afgevuurd binnenin de sensorkop dat bij het sedimentoppervlak wordt geplaatst. Dit zal de sedimentmatrix bij het sediment-water raakvlak uiteen doen vallen. De druk van de straal wordt geleidelijk aan verhoogd en de erosie wordt gemonitord op basis van sediment resuspensie door gebruik te maken van een infrarood transmissiemeter. Hierdoor is een minimum aan klei/silt nodig om te verzekeren dat erosie als synoniem kan gebruikt worden voor ‘resuspensie’. Het begin van erosie wordt geïdentificeerd door een 10 % drop in de lichttransmissie binnenin de testkamer.

  Foto's

Waarom een cohesiesterkte meter gebruiken?

 • Er zijn veel technieken ontwikkeld voor het meten van de cohesiesterkte bij sedimenten en bodems maar vele hiervan beperken zich tot laboratoriumexperimenten. Deze cohesie sterkte meter is bruikbaar in het veld.
 • Verschaft inzicht in het erosiepotentieel van sedimenten

Enkele studies met de CSM:

 • Studie van de rol van biofysische interacties in de IJzermonding:

De erodeerbaarheid van de sedimenten werd gemeten d.m.v een CSM.
De Backer A. et al.(2010)

Technische details

De cohesiesterkte meter die het VLIZ ter beschikking stelt, heeft de volgende technische kenmerken:

 • Dimensies:
  • Lengte: 40 cm
  • Breedte: 33 cm
  • Hoogte: 18 cm
 • Gewicht: 9 kg
 • Geheugen: tot 100 tests per run
 • Batterij: 12 volt heroplaadbaar Ni-cad 2.2 Ah (70 uren gebruik voor heroplading)
 • Meer technische details: klik hier.

Gebruik maken van de CSM?

Wetenschappers verbonden aan universiteiten of wetenschappelijke instellingen kunnen gebruik maken van onze apparatuur. Gelieve het VLIZ te contacteren voor meer informatie.

Gebruik en voorwaarden

Opgelet! Indien u als wetenschapper gebruik maakt van de CSM dat door het VLIZ ter beschikking gesteld wordt, gelieve daar dan als volt aan te refereren in uw publicaties: 'Dit werk werd ondersteund door data & infrastructuur beschikbaar gesteld door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)'.