Core Repository | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Core Repository

Een core repository is een koelcel voor het bewaren van boorkernen. Het VLIZ beschikt over een core repository (afmetingen 12 x 6 x 3m) in het Marien Station Oostende (MSO) met een capaciteit van ca. 600 D-buizen van 9 cm breedte.

Hoe werkt een core repository?

Alle kernen worden gestockeerd in rekken met individuele kerncellen waardoor elke bodemkern direct uit de rekken te nemen is. De koelcel wordt op 7°C gehouden en is uitgerust met een temperatuurcontrole die een alarm genereert wanneer de temperatuur meer dan 2 graden afwijkt van de streeftemperatuur.

De meeste bodemkernen worden longitudinaal verdeeld in twee kernen: de ene is de ‘werkkern’ en wordt gebruikt om het bodemstaal te onderzoeken (uitvoering van analyses). Deze kernen zijn te herkennen aan het zwarte deksel. De andere kern dient als back-up en blijft onaangeroerd (te herkennen aan het rode deksel).

  Foto's

Waarom is een core repository belangrijk?

  • De opslag van bodemkernen in een goede omgeving is belangrijk om de bewaring in hun oorspronkelijk staat te garanderen.
  • Met stalen van over heel de wereld creëert de core repository een netwerk tussen verscheidene onderzoeksgroepen

Enkele studies:

Het VLIZ ontwikkelt momenteel, in samenwerking met UGent, een registratie- en documentatiesysteem om elke bodemkern individueel te kunnen opvolgen. Dit gaat van registratie tot de uitgevoerde staalnames of metingen van elke kernsectie.

Technische details

De VLIZ core repository in het Marien Station Oostende (MSO) heeft volgende eigenschappen:

  • Lengte: 12 m
  • Breedte: 6 m
  • Hoogte: 3,5 m
  • Plaats voor 600 D-buizen met een breedte van 9 cm
  • De koelcel wordt continu op 7°C gehouden en is uitgerust met een temperatuurcontrole die een alarm genereert wanneer de temperatuur meer dan 2 graden afwijkt van deze temperatuur.

Uw boorkernen in de VLIZ core repository plaatsen?

Wetenschappers verbonden aan universiteiten of wetenschappelijke instellingen kunnen gebruik maken van onze apparatuur. Gelieve het VLIZ te contacteren voor meer informatie.

Gebruik en voorwaarden

Opgelet! Indien u als wetenschapper gebruik maakt van de core repository die door het VLIZ ter beschikking gesteld wordt, gelieve daar dan als volgt aan te refereren in uw publicaties: 'Dit werk werd ondersteund door data & infrastructuur beschikbaar gesteld door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)'.