European Marine Board (EMB) | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

European Marine Board (EMB)

De European Marine Board is een pan-Europees platform van zeewetenschappelijke organisaties met als doel gemeenschappelijke prioriteiten te ontwikkelen en de kloof tussen wetenschap en beleid te overbruggen. Het VLIZ krijgt het mandaat van het Vlaams Gewest voor de huisvesting en ondersteuning van het EMB-secretariaat.

De European Marine Board (EMB) wordt erkend als hét multidisciplinaire Europese forum voor mariene wetenschappen. Het werd in 1995 opgericht om een nauwere samenwerking te bevorderen tussen de Europese organisaties betrokken bij de mariene wetenschappen (onderzoeksinstellingen, onderzoeksfinanciers en nationale consortia van mariene instituten). Zo werkt de EMB aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie op de onderzoeksprioriteiten en strategieën voor de mariene wetenschappen in Europa.

Momenteel telt de EMB 35 leden uit 20 landen. België wordt vertegenwoordigd door het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), het Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO).

Door middel van EMB-werkgroepen worden Europese wetenschappers en andere deskundigen samengebracht met als doel een beleidsadviesdocument op te stellen over een marien onderwerp van strategisch belang voor Europa. Een dergelijk adviesdocument formuleert wetenschappelijke aanbevelingen en strategische beleidssuggesties om de huidige en toekomstige nationale en Europese onderzoeksagenda’s te versterken. Sinds haar oprichting heeft de EMB meer dan een dozijn van dergelijke werkgroepen over een grote verscheidenheid aan wetenschappelijke onderwerpen geïnitieerd en gefaciliteerd.

De EMB-publicaties richten zich naar Europese en nationale onderzoeksprogrammabeheerders, strategische ontwikkelaars, beleidsmakers en de mariene onderzoeksgemeenschap. De publicaties analyseren de state-of-the-art van het betreffende onderzoeksdomein en leveren een stappenplan met concrete aanbevelingen voor de verbetering van het Europese onderzoek op dit gebied. EMB-publicaties trachten sturing te geven aan toekomstige Europese en nationale mariene onderzoeksagenda’s en -programma's, ondersteunende coördinatieacties en het zeewetenschappelijk en maritiem beleid.

Daarnaast organiseert EMB verschillende evenementen waarbij deskundigen uit de academische wereld, de industrie en het beleid samengebracht worden, onder meer om gezamenlijke onderzoeksprioriteiten te identificeren en aanbevelingen te doen ter bevordering van de Europese zeewetenschappelijke onderzoekscapaciteit.

EMB participeert ook in Europese projecten die de samenwerking tussen Europese mariene en maritieme stakeholders katalyseren.

Als bijzondere opdracht staat het VLIZ in voor de huisvesting en ondersteuning van het secretariaat van de European Marine Board (EMB). Dit mandaat startte in 2007 wanneer de instelling van Straatsburg naar Oostende verhuisde. Dit houdt onder meer in dat het VLIZ het projectkantoor onthaalt als naaste buur in de InnovOcean site en dat jaarlijks 100 000 EUR besteed wordt aan de operationele werking en het aanwerven van één medewerker.

 

Lees meer over de EMB-activiteiten van afgelopen jaar in de bijlagen van het VLIZ-jaarboek.

Meer informatie over de European Marine Board.

Meer informatie over de medewerkers van de European Marine Board.