Europees Mariene Observatie- en Datanetwerk | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Europees Mariene Observatie- en Datanetwerk

EMODnet, het Europees Mariene Observatie- en Datanetwerk ontsluit de rijkdom aan mariene observaties. Door deze gegevens optimaal toegankelijk te maken kunnen ze bijdragen tot een duurzame groei en werkgelegenheid.

Een adequate infrastructuur voor mariene gegevens en informatie is van belang voor het in 2007 nieuwe geïntegreerd maritiem beleid voor de Europese Unie. Een strategische besluitvorming over maritiem beleid is immers slechts mogelijk indien een breed scala aan gegevens over de natuurlijke omstandigheden en menselijke activiteiten in de oceaan beschikbaar is en vlot toegankelijk is.

Met het dienstverlenend platform EMODnet wil de Europese Commissie de enorme stroom aan gegevens afkomstig van monitorings- en aardobservatieprogramma’s kanaliseren en vlotter beschikbaar maken, zowel voor onderzoek als voor commerciële doeleinden. Door de bestaande en nieuwe kennis en metingen te verzamelen en ze optimaal toegankelijk te maken, zal de efficiëntie van het onderzoek door bedrijven, de overheid en onderzoekers in belangrijke mate worden verhoogd, en leiden tot nieuwe, innovatieve voorstellen.

Het concept van een Europees Mariene Observatie- en Datanetwerk (EMODnet) werd voor het eerst naar voren geschoven in het groenboek gepubliceerd door de Europese Commissie in 2006: "Naar een toekomstig maritiem beleid voor de Unie: Een Europese visie voor de zeeën en oceanen". Dit concept zou blijven ontwikkelen tot 2008 toen de Europese Commissie de nodige maatregelen nam om de zes pilot-portals op te richten voor het overbrengen van mariene gegevens rond bathymetrie, geologie, zeebodem habitats, chemie, biologie en fysieke habitats. EMODnet wordt inmiddels als zeer positief ervaren bij de gebruikers en belanghebbenden. Daarom heeft de Europese Commissie nieuwe aanbestedingen vrijgegeven voor de 2e fase van EMODnet, voortbouwend op de bestaande infrastructuur waarbij nieuwe functies worden toegevoegd, waaronder een nieuw portaal rond menselijke activiteiten.

Het VLIZ is sinds de pilootfase van EMODnet verantwoordelijk voor het coördineren van EMODnet biologie.  Daarbovenop ondersteunt het VLIZ EMODnet door het EMODnet secretariaat (sinds 2012 operationeel) te huisvesten en het centrale EMODnet dataportaal te ontwikkelen, en dit in samenspraak met de EMODnet Stuurgroep.

Het centrale portaal van EMODnet biedt gebruikers de toegang tot data- en informatiegegevens onder de verschillende thematische EMODnet-portalen. EMODnet is een lopend project en veel meer ontwikkelingen zitten in de pijplijn.

Meer informatie over EMODnet en de 'Marine Board vision statement on EMODnet'.

Meer informatie over het EMODnet Biologie Portaal.

Meer informatie over het EMODnet Centrale Portaal.