Symposium: Sant in eigen land | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Symposium: Sant in eigen land

Onder de noemer 'natuurlijke kustverdediging' slaan Natuurpunt en de West-Vlaamse Milieufederatie de handen in elkaar. Samen pleiten ze voor een Kappa-plan voor de kust, waarbij de kust natuurlijker wordt ingericht en zo beter bestand is tegen de klimaatsveranderingen en overstromingen. Dat er zo meer recreatieruimte bijkomt, is mooi meegenomen. Op maandag 23 oktober (vanaf 19:00) organiseren beide pleitbezorgers in Oostende het symposium 'Sant in eigen land, naar een veerkrachtig kustbeheer', waarbij verder ingegaan wordt op de vraag 'Hoe kunnen we samenwerken met natuur om onze kust te beschermen?'.

Programma

19:00 Inleiding
Lieven De Schamphelaere - voorzitter Natuurpunt

19:05 Klimaatproblematiek aan Belgische kust
Jan Seys - VLIZ

19:15 Evaluatie Masterplan Kustveiligheid
Daphné Thoon - MDK, afdeling Kust

19:30 Ecosysteem strand en duin
Sam Provoost - INBO

19:45 Windgedreven zandtransport
Pieter Rauwoens - KULeuven

20:00 Praktijkvoorbeeld: duin voor dijk
Guiljam van der Schelde - Waterschap Scheldestromen

20:15 Praktijkvoorbeeld: recreanten helpen mee
Johan Kindt - surfclub Twins Bredene

20:25 Debat met vragen uit het publiek

20:45 Slotwoord 

20:55 Receptie

Wanneer en waar?

Op maandag 23 oktober 2017 van 19:00 tot 22:00.

Op de InnovOcean site in de conferentiezaal (ingang pakhuis 61)
Wandelaarkaai 7 , 8400 Oostende
Hoe te bereiken?

Inschrijven

Deelnemen aan het symposium is gratis. Inschrijven kan hier.

Meer info

Meer informatie over het Kappa-plan en het beleidsdossier kustverdediging lees je op de website van Natuurpunt.