Wetenschappelijke Klankbordgroep VLIZ - online | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Wetenschappelijke Klankbordgroep VLIZ - online

Op donderdagnamiddag 3 december 2020 vergadert de Klankbordgroep van de Wetenschappelijke Commissie van het VLIZ via een online meeting in ZOOM (14:00-16:00). Mariene experten uit wetenschappelijke instellingen, beleid en industrie worden vriendelijk uitgenodigd om deze open vergadering bij te wonen. Dit is hét moment om geïnformeerd te worden over de zelfevaluatie van VLIZ, de VLIZ-onderzoeksagenda 2021, de nieuwe regeling voor het aanvragen van scheepstijd voor het onderzoeksschip RV Simon Stevin, de uitbreiding van het Marien Station Oostende en de naderende aftrap van de UN Decade for Ocean Science.

Programma

14:00-14:05    Verwelkoming
Colin Janssen, voorzitter Wetenschappelijke Commissie

14:05-14:10    Verslag vorige vergadering Wetenschappelijke Klankbordgroep (09-10-2020)
Jan Mees, algemeen directeur VLIZ

14:10-14:15    Goedkeuring agenda
Jan Mees, algemeen directeur VLIZ

14:15-14:30    Zelfevaluatie VLIZ
Jan Mees, algemeen directeur VLIZ

14:30-14:45    VLIZ-onderzoeksagenda 2021
Michiel Vandegehuchte, onderzoeksdirecteur VLIZ

14:45-15:00   Scheepstijd RV Simon Stevin
Gert Verreet, Vlaamse Overheid Departement EWI

15:00-15:15   Uitbreiding MSO: Ocean Innovation Space
André Cattrijsse, afdelingshoofd onderzoeksinfrastructuur VLIZ

15:15-15:30   UN Decade of Ocean Science and Sustainable Development & Global Ocean Science Report (GOSR-II)
Ann-Katrien Lescrauwaet, directeur internationale relaties VLIZ 

15:30-16:00   Rondvraag en afsluiting van de vergadering
Jan Mees, algemeen directeur VLIZ

 

De bijlagen voor de vergadering zullen vanaf 1 december beschikbaar zijn via de VLIZ-website > Klankbordgroep-vergaderingen.

Gelieve voor 1 december uw aanwezigheid te bevestigen. Inschrijven voor deze ZOOM-vergadering kan via het registratieformulier.