VLIZ Wetenschappelijke Klankbordgroep 2022 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ Wetenschappelijke Klankbordgroep 2022

Op vrijdag 2 december 2022 vergadert de Klankbordgroep van de Wetenschappelijke Commissie van het VLIZ in de InnovOcean Campus te Oostende. Mariene experten uit wetenschappelijke instellingen, beleid en industrie worden vriendelijk uitgenodigd om deze open vergadering bij te wonen. Dit is hét moment om geïnformeerd te worden over o.a. het nieuwe convenant en de VLIZ-onderzoeksagenda 2023.

Programma

14:00 - 14:05     Verwelkoming
                        Colin Janssen, voorzitter Wetenschappelijke Commissie

14:05 - 14:10     Goedkeuring verslag vorige vergadering (10/12/2021)
                        Jan Mees, algemeen directeur VLIZ

14:10 - 14:15     Goedkeuring agenda
                        Jan Mees, algemeen directeur VLIZ

14:15 - 14:30     Nieuwe ontwikkelingen VLIZ
                       Jan Mees, algemeen directeur VLIZ

14:30 - 14:45     VLIZ onderzoeksagenda 2023 (Engelstalige presentatie)
                        Peter Landschützer, onderzoeksdirecteur VLIZ

14:45 - 15:30     Rol van VLIZ in de UN Decade (Engelstalige presentatie)
                        Ann-Katrien Lescrauwaet, directeur internationale relaties VLIZ

15:30 - 16:30     Interactieve sessie rond actuele UN Decade thema's

16:30 - 17:00     Rondvraag & afsluiting
                        Jan Mees, algemeen directeur VLIZ

17:00 - 18:00     Vrijblijvend bezoek aan het gebouw & receptie

De bijlagen bij de vergadering zijn vanaf woensdag 30 november beschikbaar op de VLIZ-website.
 

Inschrijven

Inschrijven is gratis maar verplicht, uiterlijk op vrijdag 25 november, via het online inschrijvingsformulier.
 

Locatie

De vergadering vindt plaats in de InnovOcean Campus, Jacobsenstraat 1, 8400 Oostende. Informatie over hoe ons te bereiken vindt u hier.