Blue Opportunity and Networking Day | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Blue Opportunity and Networking Day

Internationale samenwerking stelt onderzoekers in staat om toegang te krijgen tot aanvullende, vaak specifieke expertise, maar ook om kennis te maken met nieuwe perspectieven en relaties op te bouwen met anderen in het veld. Om dit belang te onderstrepen verwelkomen Marine@UGent, het VLIZ en de partners van het '3i University Network cluster for Marine and Maritime Challenges' op het Ostend Science Park om de mogelijkheden voor samenwerking met lokale wetenschappelijke partners te bespreken. Ter gelegenheid van dit evenement wordt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de Universiteit Gent en het VLIZ ingehuldigd, en wordt de nieuwe multidisciplinaire onderzoeksinfrastructuur van de UGent op het Ostend Science Park voorgesteld.

Het belang van internationale en nationale samenwerking om de problemen en de druk op de Europese zeeën aan te pakken kan niet genoeg onderstreept worden. Centraal hierin staat de vraag hoe een goed evenwicht te vinden tussen een gezond marien milieu en verschillende economische belangen. Deze uitdaging is van die omvang dat ze niet door één onderzoeksgroep of  een discipline kan worden aangepakt.

Marine@UGent – een interdisciplinair consortium van 54 onderzoeksgroepen van 8 faculteiten van de Universiteit Gent – nodigt het VLIZ en de partners van de 3i University Network cluster for Marine and Maritime Challenges (Universiteit Gent, Katholieke Universiteit Leuven (KULAK), University of Kent en Université de Lille) uit op het Ostend Science Park voor een academische zitting. Nadien kunnen deelnemers de onderzoeksinfrastructuur van de UGent in Oostende bezoeken, en de Blue Economy activiteiten (onderzoek en industrie) ontdekken in de haven van Oostende.

De netwerkdag is opgebouwd uit 3 dagdelen:

 • 9:30-13:00 Academische zitting
  De rector van de UGent, prof.dr. Rik Van de Walle en de algemeen directeur van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), prof. dr. Jan Mees, openen de netwerkdag. Hierna krijgen de deelnemers een overzicht van de activiteiten van de UGent in Oostende.
   
 • 13:00-15:00 Lunch and Blue Exploration expo
  Deelnemers krijgen inkijk in de onderzoeksinfrastructuur van de UGent in Oostende, die beschikbaar is voor multidisciplinaire en grensoverschrijdende samenwerking.
   
 • 15:00-17:00 Blue Economy Walking Tour
  Tijdens de Blue Walk ontdekken we de site 'Halve Maan' in Oostende: een waardevol natuurgebied met opvallend veel militair erfgoed. Maar ook een plaats met veel Blue Economy activiteit, eowel op het vlak van onderzoek als industrie.

Ter gelegenheid van dit evenement wordt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen UGent en het VLIZ ondertekend, en wordt de nieuwe multidisciplinaire onderzoeksinfrastructuur van de UGent op het Ostend Science Park voorgesteld.

Programma en registreren kan via de website van BlueBridge. Je kan gratis inschrijven voor een of meerdere van de drie dagdelen.