Studiedag: Fossielen van onze Noordzee | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Studiedag: Fossielen van onze Noordzee

Tijdens de ijstijden was de Noordzee geen zee, maar een drooggevallen toendravlakte doorsneden met brede rivieren. Uit dit rijke ‘begraven’ verleden halen vissers en zandwinners met de regelmaat van de klok fossielen naar boven, die ze vervolgens aan land brengen: resten van mammoeten, walrussen e.a. zoogdieren, beenderen van de uitgestorven reuzenalk of ander gevleugeld leven, visresten, oude schelpen, etc..  Rond dit rijke verleden en wat je daarvan vandaag nog op het strand kunt aantreffen, organiseert het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) i.s.m. diverse experten op vrijdag 14 oktober 2022 een studiedag, in zijn nieuwe gebouwen aan de Jacobsenstraat 1, 8400 Oostende.

Naast boeiende lezingen over vondsten, bestaande collecties en gevoerd onderzoek, krijg je als deelnemer aan deze gratis studiedag demo’s rond hoe botmateriaal uit de Noordzee te herkennen is. Ook bieden we de kans om eigen strandvondsten van fossiel botmateriaal voor te leggen aan experten. Samengevat: een echte aanrader voor al wie gefascineerd is door het verre verleden en wat de huidige Noordzee aan fossiele schatten in petto heeft!

Samen met de kenners van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, Naturalis, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, het Agentschap Onroerend Erfgoed, Paleontologica Belgica en onafhankelijke experten maken we er een superboeiende dag van!

Programma

09:00    Ontvangst & koffie
09:25    Intro dagvoorzitter | Jan Seys, VLIZ
09:30    Verwelkoming | Jan Mees, VLIZ

09:40    DEEL 1 – Vondsten Belgisch deel van de Noordzee en de Zuidelijke Bocht | geleid door Ruth Plets, VLIZ
         09:40   Pleistocene/Holocene zoogdiervondsten | Dick Mol
        10:00    Vogelresten uit vervlogen tijden | Bram Langeveld, Natuurhistorisch Museum Rotterdam (NMR)
        10:10    Vissenresten op het strand | Wim Wouters, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
        10:20    Fossiele schelpen zoekgebied | Frank Wesselingh, Naturalis Biodiversity Center (NBC)
        10:40    Walrussen in het Scheur | Klaas Post
        11:00    Oerwalvissen in de Scheldemonding | Olivier Lambert, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)

11:20    Koffiepauze

11:40    DEEL 2 – Onderzoek & collectievorming | geleid door Frank Wesselingh, Naturalis Biodiversity Center (NBC)
        11:40    Collections KBIN | Elodie-Laure Jimenez, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) [lezing in het Engels]
        11:55    Collectie Natuurhistorisch Museum Rotterdam | Bram Langeveld, Natuurhistorisch Museum Rotterdam (NMR)
        12:10    Collectie Naturalis | spreker tbc, Naturalis Biodiversity Center (NBC)
        12:25    Geofysisch & paleo-landschappelijk onderzoek Belgische Noordzee | Ruth Plets, VLIZ
        12:40    Formele kader ‘Wat te doen bij vondst in Belgische wateren’? | Marnix Pieters, Agentschap Onroerend Erfgoed

12:55    Lunch

14:00    DEEL 3 – Hoe vondsten herkennen & bewaren? demo’s via rotatiesysteem | geleid door Dick Mol
15:00    DEEL 4 – Aan de slag! met aanwezig en meegebracht materiaal | geleid door Dick Mol

16:00    Receptie

Praktisch

  • Wanneer: vrijdag 14 oktober 2022 (9:00-16:00)
  • Waar: VLIZ, Jacobsenstraat 1, 8400 Oostende (op de nieuwe InnovOcean Campus)
  • Inschrijven: deelname is gratis, maar registratie verplicht via volgend registratieformulier. Let wel, de capaciteit van de zaal is beperkt tot een maximum van 140 deelnemers.

Ik schrijf me in!