CREST midterm conferentie | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

CREST midterm conferentie

Het CREST-project Climate Resilient Coast heeft tot doel meer inzicht te krijgen in kustprocessen zoals golven, getij, sedimenttransport, wind ... Ook in de rol van deze processen in het garanderen van de kustveiligheid en de veerkracht van de Vlaamse kust. Tien partnerinstituten uit de academische wereld, de Vlaamse overheid en de private sector zijn betrokken. Op de CREST Midterm Conferentie op 23 november 2017 wordt niet alleen een overzicht gegeven van de onderzoeksresultaten tot nu toe, maar wil men ook bij zoveel mogelijk potentiële eindgebruikers polsen in welke richting het onderzoek verder moet. Denk je dat natuurlijk veranderingen aan de kust of kustbeschermingsmaatregelen op het strand mogelijks impact kunnen hebben op jouw werk, of de werking van je organisatie of bedrijf? Kom dan zeker je ideeën delen op 23 november in Oostende! Reserveer je zitje vóór 18 november.

Naast de presentatie van de tussentijdse resultaten door de CREST-partners en demo’s van monitoringsapparaten, worden ook twee buitenlandse experten uitgenodigd. Thema’s die aan bod zullen komen zijn o.a. een verbeterd inzicht in het kustnabije zandtransport, hoe zandvolumes zich tijdens stormen verplaatsen (onder water en op het strand), wat de effecten zijn van overslaand water op dijken en havendammen bij stormen, hoe oude data ons kan helpen om de kustprocessen van vandaag beter te begrijpen, hoe noodplanning bij overstromingen er in de toekomst zal uitzien, hoe meetcampagnes meer inzicht geven in wat zich op het terrein afspeelt, de opmaak van klimaatscenario’s voor onze kust.  De internationale experten delen hun kennis en ervaring over enerzijds de Zandmotor in Nederland, en anderzijds de nieuwste ontwikkelingen in het begrijpen van kustprocessen a.d.h.v. rekenmodellen.

CREST reikt de hand naar jou om het onderzoek bij te sturen tijdens de tweede helft van het project en om na te denken over nieuw onderzoek na 2019, als het CREST-project eindigt. Naast de input van ingenieurs, verwacht men de noden en bezorgdheden te horen van zo veel mogelijk potentiële eindgebruikers zoals bv. van kustgemeenten (zandoverlast, strandconcessies, strandsportclubs), mariene biologen (onderzoek duinen en vooroever), beleidsmakers betrokken in kustveiligheid en Complex Project Kustvisie (de opvolger van het vroegere project Vlaamse Baaien), de industrie (studiebureaus en baggeraars), mensen bezig met noodplanning en verzekeringen (overstromingen), kustgidsen

Voel je je aangesproken? Schrijf je dan gratis in voor 18 november via het online registratieformulier. Omwille van de aanwezigheid van internationale experts is de voertaal van de conferentie Engels.

Registratie

Gratis inschrijven via de online registratieformulier, ten laatste op 17 november 2017.
 

Locatie

Wandelaarkaai 7, 8400 Ostend, Belgium
Conferentiezaal Planet Ocean - ingang pakhuis 61
Hoe ons bereiken?

Programma

9:30 Welkomstkoffie

10:00 Welcome
Jaak Monbaliu (KU Leuven, projectcoördinator CREST-project)

10:10 Keynote: Near shore processes and modelling tools
Catherine Villaret (Coastal Modelling Solution company and researcher at the St Venant Laboratory of Hydraulics in Chatou)

10:50 Improving our knowledge of underwater physical processes
Erik Toorman (KU Leuven)

PhD pitches
Mohamed Ouda (KU Leuven)
Qinghui Zhang (KU Leuven)

11:15 Improving our knowledge of wave impact and overtopping
Peter Troch (Ghent University)

PhD pitches
Vincent Gruwez (Ghent University)
Samuel Van Ackere (Ghent University)
Ine Vandebeek (Ghent University/KU Leuven)

11:45 Innovation in coastal monitoring
Alain Dewulf (Ghent University)

PhD pitches
Glenn Strypsteen (KU Leuven)
Annelies Vandenbulcke (Ghent University)

12:15 Poster exhibition and demo session of monitoring techniques

12:45 Lunch

13:45 Keynote: Working with nature: the Sand Engine experience
Marcel Stive (Professor Emeritus TUDelft)

14:25 Improving our knowledge of sediment transport at the coast
Toon Verwaest (Flanders Hydraulics Research)

PhD pitches
Anne-Lise Montreuil (VUB)
Evelien Brand (VUB)

14:50 Interactive intermezzo on citizen-science

15:10 Data rescue
Simon Claus (VLIZ)

15:30 Towards one set of climate change scenarios for the Belgian coast
Dries Van den Eynde (RBINS)

15:50 Afsluiten

16:00 Netwerkreceptie

Meer informatie

Bezoek de website van het CREST-project voor meer informatie: www.crestproject.be. Documenten van eerdere CREST-meetings kunnen worden geraadpleegd via http://crestproject.be/nl/user/login (User name: ; login: kdynus3r).