Expertengroep ‘Historiek van de zeevisserij’ | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Expertengroep ‘Historiek van de zeevisserij’

Het historisch aspect van, en de multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische visserij op zee en in het Schelde-estuarium wordt door een brede groep van experten behandeld in een jaarlijks overlegmoment en een tweejaarlijkse studiedag.

Een multidisciplinair team van experten komt sinds 2010 jaarlijks bijeen om informatie over de geschiedenis van de zeevisserij in België uit te wisselen. In deze context wordt een tweejaarlijkse studiedag ‘Vissen in het Verleden’ georganiseerd door het VLIZ en het agentschap Onroerend Erfgoed. Dit forum voor kennis- en informatie-uitwisseling is ontstaan om historische informatie, gegevens en onderzoeksresultaten over de geschiedenis van de zeevisserij in Vlaanderen/België vanuit een brede waaier aan disciplines en invalshoeken samen te brengen voor verdere integratie, digitale ontsluiting en verspreiding (data- en informatieportaalfunctie). De studiedag creëert op deze manier een kader voor het actief aanreiken en integreren van objectieve en betrouwbare informatie naar het doelpubliek en dit op een gebruiksvriendelijke manier. Ten slotte biedt dit forum de kans voor open overleg met nadruk op multidisciplinariteit in het onderzoek (archeologie, geschiedenis, sociologie, antropologie, ecologie, biologie, cultuur, economie, etc.) rond de geschiedenis van de (mariene en estuariene) zeevisserij in Vlaanderen/België.

De leden van deze expertengroep:

Marnix Pieters (aOE); Anton Ervynck (aOE); Tom Lenaerts (aOE); Ann Lentacker (aOE); Maarten Van Dijck (aOE); Jan Parmentier (MAS); Wim Van Neer (KBIN); Willy Versluys (reder); Roland Desnerck (privé); Els Thieren (KU Leuven); Filip Volckaert (KU Leuven); Hans Polet (ILVO); Kelle Moreau (KBIN-ODNatuur); Yves Segers (CAG); Chantal Bisschop (CAG); Dries Tys (VUB); Luc François (UGent); Leo Declercq (Provincie West-Vlaanderen); Ineke Steevens (NAVIGO); Ruth Pirlet (NAVIGO); Heike Lust (VLIZ); Thomas Verleye (VLIZ); Nancy Fockedey (VLIZ); Ann-Katrien Lescrauwaet (VLIZ); Katrien Vervaele (privé); Louis Vandecasteele (privé); Tom Hoeberigs (Sincfala); Wim De Winter (VLIZ); Michael Limberger (UGent); Tim Soens (UA); Specifiek voor topic ijle haring: Eric Stienen (INBO) en Gert Everaert (VLIZ).

Voor meer informatie: Ann-Katrien Lescraewaet

Meer informatie over de volgende en voorgaande studiedagen ‘Vissen in het Verleden’.