Gilson dreg | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Gilson dreg

De Gilson dreg bestaat uit een soort ploeg met daarachter een net. Dit instrument wordt door een onderzoeksschip voortgetrokken en wordt vooral gebruikt voor het bemonsteren van ruwe ondergronden, bijvoorbeeld voor staalnames van oesters en schelpen. De Gilson dreg blijkt ook efficiënt te zijn voor het verzamelen van archeologische artefacten. De dreg is niet geschikt om vis te monsteren. De Gilson dreg die het VLIZ ter beschikking stelt, is een replica van de dreg ontworpen door Professor Gustave Gilson (1859-1944).

Hoe werkt een Gilson dreg?

Een Gilson dreg wordt achter het achterdek van het onderzoeksschip voortgetrokken. Hierbij schraapt de dreg als een soort ploeg de zeebodem waarbij de objecten (natuursteen, oesters, schelpen, archeologische artefacten) door het net worden opgevangen.

  Foto's

Waarom een Gilson dreg gebruiken?

  • Een Gilson dreg is geschikt om objecten/archeologische artefacten aanwezig op de zeebodem te verzamelen.

Enkele studies:

  • Archeologisch onderzoek in het Belgisch deel van de Noordzee:

De Gilson dreg werd ingezet in het kader van het sea-arch project. Hier werd getest of het gebruik van de Gilson dreg relevante informatie geeft.
Pieters M. (2015)
 

Technische details

De volgende tekening geeft de technische details van de Gilson dreg weer:

Gebruik maken van de Gilson dreg?

Wetenschappers verbonden aan universiteiten of wetenschappelijke instellingen kunnen gebruik maken van onze apparatuur. Gelieve het VLIZ te contacteren voor meer informatie.

Gebruik en voorwaarden

Opgelet! Indien u als wetenschapper gebruik maakt van een Gilson dreg die door het VLIZ ter beschikking gesteld wordt, gelieve daar dan als volgt aan te refereren in uw publicaties: 'Dit werk werd ondersteund door data & infrastructuur beschikbaar gesteld door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)'.