HydroFIA alkaliniteitsmeter | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

HydroFIA alkaliniteitsmeter

De HydroFIA alkaliniteitsmeter wordt gebruikt om de totale alkaliniteit van een waterstaal te berekenen. Alkaliniteit vormt een ‘buffer’ tegen grote veranderingen in de zuurtegraad van het water. Deze veranderingen kunnen optreden door toedoen van onder meer industrieel afval of klimaatsverandering. De alkaliniteit van het water zal dus de aquatische fauna en flora beschermen tegen schommelingen in de zuurtegraad.

Hoe werkt de HydroFIA alkaliniteitsmeter?

Het CONTROS HydroFIA systeem is een toestel dat automatisch de Totale Alkaliniteit (TA) meet. Het is ontworpen en geproduceerd is door Kongsberg Maritime Contros (GmbH). Het basisontwerp en principe van de HydroFIA TA zijn neergeschreven in Li et al. (2013). Het toestel gebruikt de Gran Titration methode, een methode waarbij een specifieke hoeveelheid zoutzuur wordt toegevoegd aan een zeewaterstaal. Gedurende dit proces wordt de pH continu spectrofotometrisch bepaald tot aan het eindpunt van de titratie. Nadien kan de TA berekend worden op basis van de hoeveelheid zoutzuur dat nodig was om het eindpunt te bereiken. De analyse duurt ongeveer 10 minuten.

Waarom een HydroFIA alkaliniteitsmeter gebruiken?

Het koolstofsysteem in aquatische omgevingen karakteriseren is van primair belang voor biogeochemische studies. Het wordt gebruikt bij het opvolgen van de effecten van klimaatsveranderingen, verzuring van oceanen en mariene vervuiling, maar ook bij studies die verband houden met de productiviteit van het aquatisch milieu. Er zijn vier grote parameters die het koolstofsysteem definiëren: de zuurtegraad, de concentratie aan koolfstofdioxide, de hoeveelheid opgeloste anorganische koolstof en de TA.

De HydroFIA alkaliniteitsmeter wordt gebuikt om de TA van een zeewaterstaal te bepalen. De TA kan algemeen omschreven worden als het vermogen van water om bestand te zijn tegen veranderingen die verband houden met de koolstofchemie (zoals verzuring).

De Contros HydroFIA alkaliniteitsmeter kan gebruikt worden aan boord van een onderzoeksschip en verbonden worden met het niet-toxische onderwatersysteem van het schip, maar kan eveneens in een labo geplaatst worden. Het toestel kan geprogrammeerd worden om op vooraf bepaalde tijdstippen volledig automatisch te werken.

Enkele studies:

Het toestel is relatief nieuw (anno 2017) en wordt op dit ogenblik getest door verschillende onderzoeksinstituten over de ganse wereld. VLIZ gebruikt het toestel aan boord van de RV Simon Stevin en in het labo van het Marien Station Oostende, in het kader van metingen gerelateerd aan de projecten ICOS en LifeWatch.

Tijdens de zomer van 2017 is het toestel ook gebruikt door de Universiteit Gent (Departement Mariene Biologie) om zeewaterstalen, afkomstig uit gecontroleerde experimenten met macrobenthos, te analyseren.

Technische details:

Dimensies: 35 x 35 x 50 cm
Gewicht: 25 kg
Detector: VIS-absorptie spectroscopie
Meetbereik: 400 μmol/kg dynamisch bereik, standaard bereik: 2000 μmol/kg op 2400 μmol/kg
Saliniteitsbereik: 29 - 37 PSU
Benodigde watertemperatuur: 0 - 40 °C
Toepasbaarheid: oppervlaktewater of reeds verzamelde stalen

Gebruik maken van de HydroFIA alkaliniteitsmeter?

Wetenschappers verbonden aan universiteiten of wetenschappelijke instellingen kunnen gebruik maken van onze apparatuur. Gelieve het VLIZ te contacteren voor meer informatie.

Gebruik en voorwaarden

Opgelet! Indien u als wetenschapper gebruik maakt van de HydroFIA alkaliniteitsmeter dat door het VLIZ ter beschikking gesteld wordt, gelieve daar dan als volgt naar te refereren in uw publicaties: "Dit werk werd ondersteund door data & infrastructuur beschikbaar gesteld door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), in het kader van de Vlaamse bijdrage aan het ICOS project."

Financiering

De HydroFIA meter is gefinancieerd door ICOS en VLIZ.

Referentie

Li, Q., Wang, F., Wang, Z. A., Yuan, D., Dai, M., Chen, J., … Hoering, K. a. (2013). Automated spectrophotometric analyzer for rapid single-point titration of seawater total alkalinity. Environmental Science and Technology, 47(Quanlong Li), 11139–11146. http://doi.org/10.1021/es402421a