IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
Print deze pagina

Training course: The Scheldt, an ecological sketch

[ meld een fout in dit record ]

  Originele titel: Lessenreeks: De Schelde, een ecologische schets
  Evenement-type: Training
  Periode: 2005-05-11 - 2005-06-01
  Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken; Universiteitsplein 1 (gebouw R, lokaal 1.01); BE- 2610 Wilrijk - Antwerpen, België
  Contact:
  Toegelaten publiek: Iedereen
  Behaalbaar diploma: Getuigschrift kursus
  Periodiciteit: Wekelijks
 Deelnemers 

Instituten (9)  Top 
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Toegepaste Wetenschappen; Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (HYDR), meer

 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer

 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Groene Chemie en Technologie; Laboratorium voor Analytische Chemie en Toegepaste Ecochemie, meer

 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE), meer

 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (PAE), meer

 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), meer

 • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek; Laboratorium voor Aquatische Ecologie, meer

 • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), meer

 • Instituut voor Natuurbehoud (IN), meer


Beschrijving:
  De besluitvorming rond de toekomst van het Schelde-estuarium kreeg de laatste maanden heel wat aandacht. De Schelde vervult als rivier verschillende functies, die naast elkaar moeten kunnen bestaan. Schoon water, een rijke natuur en een aantrekkelijk landschap in een veilige, leefbare omgeving zijn belangrijk. De Schelde heeft in onze maatschappij in de eerste plaats een economisch belang. Het is de toegangsweg tot belangrijke havengebieden en daardoor een belangrijke bron van inkomsten en tewerkstelling.

  Daarnaast is de Schelde ook een waardevol ecologisch estuarium, een kraamkamer voor garnalen en vele vissoorten en een plaats waar vogels broeden of overwinteren. Het Schelde-estuarium is een overgangsgebied tussen de rivier en de zee. Het is een plaats waar het getij een sterke invloed heeft en waar zoet- en zeewater elkaar ontmoeten. Tot aan Gent is er een beduidend hoogteverschil tussen hoog- en laagtij. Daardoor komen verschillende gebieden langs de Schelde tijdelijk onder water te staan. Samen met de zoutgradiënt zorgt dit voor en uniek gebied van geulen en platen, slikken en schorren met een specifieke fauna en flora. Met deze cursus schetsen we een totaalbeeld van het functioneren van het estuarium. We bekijken de morfologie van het systeem, haar bewoners en hun onderlinge relaties. Tevens behandelen specialisten ter zake de impact van milieuverontreiniging op het geheel. Deze cursus biedt een uitgebreid pakket informatie over het functioneren van de Schelde als systeem, voor al wie rond het beheer en het beleid van de rivier werkzaam is.

  Doel
  De lessenreeks informeert de deelnemers over de morfologie, de milieuproblematiek, de fauna en flora en de ecologie van de Schelde.

  Programma

  11 mei: Morfologie van de Schelde
  - Prof. ir. Jean-Jacques Peters (VUB): Geomorfologie van het estuarium
  - Dr. Stijn Temmerman (NIOO): Geomorfologie van de schorren
  - Dr. Frank Mostaert (Waterbouwkundig labo): Hydraulica en getij van de Schelde

  18 mei: Milieuproblematiek Ecologie
  - Prof. Dr. Filip Tack (UG): Metaalverontreiniging in overstromingsgebieden langs de Schelde
  - Prof. Dr. Ronny Blust (UA): Ecotoxicologie
  - Prof. Dr. Peter Herman (NIOO): Voedselwebben in het estuarium

  25 mei: Fauna en flora (deel 1)
  - Dr. Tjeerd Bouma (NIOO): Vegetatie in schorrengebieden
  - Dr. Koenraad Muylaert (UG): Plankton
  - Dr. Tom Moens (UG): Meiobenthos
  - Dr. Tom Ysebaert (NIOO): Macrobenthos

  1 juni: Fauna en flora (deel 2)
  - Dr. Joachim Maes (KUL): Vissen
  - Cor Berrevoets (RIKZ): Vogels (Westerschelde)
  - Erika Van Den Bergh (IN): Vogels (Zeeschelde)

  Praktische Informatie

  Data
  11 mei, 18 mei, 25 mei, 1 juni 2005
  Telkens van 19.00 tot 22.00 uur

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Deelnemers