IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
Print deze pagina

Noordzeesymposium - De Noordzee, geografisch bekeken

[ meld een fout in dit record ]

  Evenement-type: Conferentie/Workshop
  Periode: 2007-02-09 - 2007-02-10
  Locatie: Provinciaal Hof, Brugge, België
 Deelnemers | Publicaties 

Instituten (4)  Top | Publicaties 
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer, organiser
 • Vereniging Leraars Aardrijkskunde (VLA), meer, organiser
 • Coördinatiepunt Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden, meer, organiser
 • Provincie West-Vlaanderen, meer, partner

Publicaties (25)  Top | Deelnemers 
 • Ampe, C. (2007). Kustduinbodems: bodemvorming in een extreem milieu. Symposium presentation. Vlaamse Landmaatschappij: [s.l.]. 22 slides pp., meer
 • Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Deckers, P. (2007). Google Earth en de Kustatlas. Symposium presentation. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 16 slides pp., meer
 • Cabuy, A.; Baele, H. (2007). Toerisme en duurzaamheid. Symposium presentation. [S.n.]: [s.l.]. 9 slides pp., meer
 • Callens, M. (2007). Permanent meetsysteem dagtoerisme kust: methodologie. Symposium presentation. Westtoer: Brugge. 30 slides pp., meer
 • Copejans, E. (2007). Digitaal beeldmateriaal over zee en kust: een greep uit het aanbod…. Symposium presentation. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Depestele, J.; Polet, H.; Vanderperren, E.; Stouten, H.; Van Craeynest, K. (2007). Zeevisserij in beweging: naar een duurzame visserij... Symposium presentation. ILVO Visserij: Oostende. 22 slides pp., meer
 • Deronde, B. (2007). Hoogvliegers brengen onze kust in kaart. Symposium presentation. Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO): [s.l.]. 27 slides pp., meer
 • Desmidt, S. (2007). Congres en seminarietoerisme aan de Belgische Kust. Symposium presentation. Westtoer: Brugge. 13 pp., meer
 • Dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit (DRuM) (2007). De toekomstige ruimtelijke invulling van de kust. Symposium presentation. Dienst ruimtelijke planning en mobiliteit, Provincie West-Vlaanderen: [s.l.]. 14 slides pp., meer
 • Lebbe, L. (2007). Zoetwaterhuishouding in kustgebied. Symposium presentation. Geologisch Instituut, Universiteit Gent: Gent. 44 slides pp., meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K. (2007). Indicatoren als wegwijzers. Symposium presentation. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 18 slides pp., meer
 • Maes, F.; Cliquet, A. (2007). Ruimtelijke ordening op zee. Symposium presentation. Maritiem Instituut: Oostende. 42 pp., meer
 • Martens, F. (2007). Thorntonbank farshore windturbinepark. Symposium presentation. C-Power: Oostende. 74 slides pp., meer
 • Mertens, T. (2007). Kustverdediging in Vlaanderen: van hard naar zacht. Symposium presentation. MDK-afdeling Kust: Oostende. 41 slides pp., meer
 • Notteboom, T.E. (2007). De Vlaamse havens: poorten naar onze welvaart. Symposium presentation. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 17 slides pp., meer
 • Peters, J.J. (2007). Morfologie van kust en Schelde estuarium en toegankelijkheid van Vlaamse havens [PRESENTATION]. VUB: Brussel. 26 slides pp., meer
 • Rommens, W. (2007). Wat leren de oceanen ons over klimaatsverandering? Symposium presentation. IOC Project Office for IODE: Oostende. 19 pp., meer
 • Seys, J. (2007). Expeditie Zeeleeuw. Symposium presentation. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 16 slides pp., meer
 • Seys, J. (2007). Wat we weten en … waarom we meer zouden moeten weten over Planeet Zee. Symposium presentation. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 28 pp., meer
 • Snoeck, C. (2007). Haven van Zeebrugge: excursie Noordzeesymposium 09/02/2007. Symposium presentation. Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende: Brugge. 72 slides pp., meer
 • van der Schee, J. (2007). Van buiten leren: de Noordzee geografisch bekeken. Symposium presentation. Vrije Universiteit Amsterdam: Amsterdam. 50 slides pp., meer
 • Van Lancker, V. (2007). Zeezand gevraagd!? Symposium presentation. Renard Centre of Marine Geology: Gent. 19 slides pp., meer
 • Verwaest, T. (2007). Zeespiegelstijging meten, begrijpen en afblokken. Symposium presentation. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 24 slides pp., meer
 • Wintein, W. (2007). Holocene ingressie van de zee. Symposium presentation. [S.n.]: [s.l.]. 30 slides pp., meer
 • Zwartjes, L.; Brøgger, P. (2007). Satellite Eye for Galathea 3. Symposium presentation. [S.n.]: [s.l.]. 39 slides pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Deelnemers | Publicaties