IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
Print deze pagina

UGent aan ZEE

[ meld een fout in dit record ]

  Evenement-type: Conferentie/Workshop
  Periode: 2008-03-07 - 2008-03-08
  Locatie: UGent, diverse locaties, Gent, België
 Deelnemers | Publicaties | URL 

Instituten (10)  Top | Publicaties | URL 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), meer, organiser
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (PAE), meer, organiser
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geologie; Renard Centre of Marine Geology (RCMG), meer, organiser
 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie; Laboratorium voor Aquacultuur en Artemia Reference Center (ARC), meer, organiser
 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en aquatische ecologie; Onderzoeksgroep voor Milieutoxicologie (ECOTOX), meer, organiser
 • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Europees, publiek- en internationaal recht; Maritiem Instituut, meer, organiser
 • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Weg- en Waterbouw (AWW), meer, organiser
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Fycologie, meer, organiser
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer, organiser
 • Ghent University; Directie Bestuurszaken; Afdeling Communicatie, meer, organiser

Publicaties (21)  Top | Deelnemers | URL 
 • (2008). Aan de slag in de fysische wereld: meten is weten [POSTER]. Universiteit Gent. Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep Civiele Techniek: Gent. 1 poster pp., meer
 • (2008). Aquacultuur van macro- en microwieren [POSTER]. Universiteit Gent; Vakgroep Biologie, Onderzoeksgroep Protistologie en Aquatische Ecologie: Gent. 1 poster pp., meer
 • (2008). Biodiversiteit van het benthos [POSTER]. Universiteit Gent. Vakgroep Biologie, sectie Mariene Biologie: Gent. 1 poster pp., meer
 • (2008). Biodiversiteit van wieren, microalgen en protozoa [POSTER]. Universiteit Gent; Vakgroep Biologie, Onderzoeksgroep Protistologie en Aquatische Ecologie: Gent. 1 poster pp., meer
 • (2008). Chemische vervuiling in de Westerschelde [POSTER]. Universiteit Gent. Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie: Gent. 1 poster pp., meer
 • (2008). De mysteries van mariene landschappen [POSTER]. Renard Centre of Marine Geology, Ghent University: Gent. 1 poster pp., meer
 • (2008). De verborgen methaanbronnen in de diepzee [POSTER]. Renard Centre of Marine Geology, Ghent University: Gent. 1 poster pp., meer
 • (2008). De wereld van koudwaterkoralen ontsluierd [POSTER]. Renard Centre of Marine Geology, Ghent University: Gent. 1 poster pp., meer
 • (2008). Diepzee: onbekend, niet onbemind... [POSTER]. Universiteit Gent. Vakgroep Biologie, sectie Mariene Biologie: Gent. 1 poster pp., meer
 • (2008). Ecologisch belang van mariene macrowieren [POSTER]. Universiteit Gent. Vakgroep Biologie, sectie Mariene Biologie: Gent. 1 poster pp., meer
 • (2008). Een zee van energie: golfenergie [POSTER]. Universiteit Gent. Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep Civiele Techniek: Gent. 1 poster pp., meer
 • (2008). Een zee van energie: windenergie. Bescherming tegen erosie van fundering van offshore windmolens [POSTER]. Universiteit Gent. Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep Civiele Techniek: Gent. 1 poster pp., meer
 • (2008). Het numerieke golflaboratorium: golven zonder water [POSTER]. Universiteit Gent. Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep Civiele Techniek: Gent. 1 poster pp., meer
 • (2008). Het pekelkreeftje, Artemia: een unieke voedselbron voor vis & garnalenlarven [POSTER]. Artemia Reference Center. Ghent/University of Ghent. Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences. Laboratory of Aquaculture: Gent. 1 poster pp., meer
 • (2008). Principes van de commerciële garnalenteelt [POSTER]. Artemia Reference Center. Ghent/University of Ghent. Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences. Laboratory of Aquaculture: Gent. 1 poster pp., meer
 • (2008). Principes van de commerciële visteelt [POSTER]. Artemia Reference Center. Ghent/University of Ghent. Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences. Laboratory of Aquaculture: Gent. 1 poster pp., meer
 • (2008). Risico’s van chemische stoffen in mariene systemen: databanken en technieken [POSTER]. Universiteit Gent. Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie: Gent. 1 poster pp., meer
 • (2008). Stranden… niet enkel voor toeristen [Poster]. Universiteit Gent. Vakgroep Biologie, sectie Mariene Biologie: Gent. 1 poster pp., meer
 • (2008). Verhalen van het sedimentaire logboek [Poster]. Renard Centre of Marine Geology, Ghent University: Gent. 1 poster pp., meer
 • Cliquet, A.; Bogaert, D.; De Waen, D.; Maes, F. (2008). De afbakening van Natura 2000-sites in de BNZ: een stap vooruit of een lege doos? Institutionele en wettelijke context [POSTER]. Universiteit Gent. Maritiem Instituut: Gent. 1 poster pp., meer
 • Goffin, A.; Seys, J.; Mees, J.; Vincx, M. (Ed.) (2008). UGent aan Zee. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-1-2. 96 pp., meer

URL  Top | Deelnemers | Publicaties 

Beschrijving:
  Mariene onderzoeksgroepen aan Universiteit Gent zetten hun deuren open, met op 7 maart een academische zitting

Notities:
  7/3 - Academische zitting (Het Pand): 16h00
  8/3 - Opendeurdag in de verschillende laboratoria tussen 10h00-17h00 (sterre S8, Rozier-Platteaustraat, Zwijnaarde, ...) + doop ROV Genesis (14h00)

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Deelnemers | Publicaties | URL