IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

IMERS: Integrated Marine Environmental Samples and Readings

Toegang tot data
Beschikbaarheid: Creative Commons License Deze dataset valt onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie.

Beschrijving
The IMERS database was set up at the Flanders Marine Institute (VLIZ) in response to the growing need of a general repository that could store the data resulting from sampling campaigns in a uniform way. The database has been designed for storing measurement data based on sampling of water, sediment, suspended matter and biota. The measurement data, the so-called readings, are stored together with a maximum of information on the actual sampling event that lay at the basis of the measurement. meer

The IMERS database was set up at the Flanders Marine Institute (VLIZ) in response to the growing need of a general repository that could store the data resulting from sampling campaigns in a uniform way. The database has been designed for storing measurement data based on sampling of water, sediment, suspended matter and biota. The measurement data, the so-called readings, are stored together with a maximum of information on the actual sampling event that lay at the basis of the measurement. This way, for example biotic readings can be queried together with the environmental readings that were registered during the same visit of a station. There is a maximum of integration of the database with the other databases managed at the Flanders Marine Data and Information Centre. All species records in the IMERS database are directly linked to the APHIA database (WoRMS). The persons and institutes in the IMERS database are linked to IMIS (Integrated Marine Information System). Where relevant the trips in the IMERS database are linked to the trips in MIDAS (Marine Information and Data Acquisition System). For own use and to allow external users of the database to manually input data into the IMERS system, an input tool has been developed. This input programme can be used for both online and offline input. In the case of offline input (for example on board of a research vessel) the data is temporarily stored in a local database before it is uploaded to the server database. Currently the IMERS database contains over 230,000 biotic records and more than 31,000 records for environmental parameters. A web interface allowing online consultation of the public part of these data can be found on http://www.vliz.be/vmdcdata/imers.

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Benthos, Biologie > Ecologie - biodiversiteit
Kernwoorden:
Marien/Kust, Brak water, Data opslag, Monster, research vessel, ship, Waterbemonstering, ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP), ANE, Nederland, Westerschelde, ANE, North East Atlantic, België, Zeeschelde

Geografische spreiding
ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP) [Marine Regions]
ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
ANE, North East Atlantic [Marine Regions]
België, Zeeschelde [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf 1904 [Gestart]

Bijdrage door
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meerdatabank ontwikkelaar

Gerelateerde datasets
Gepubliceerde datasets:
BEWREMABI dataset: Belgische wrakken - hotspots voor mariene biodiversiteit: Macrofauna in nabijheid van wrakken, meer
BEWREMABI dataset: Belgische wrakken - hotspots voor mariene biodiversiteit: Macrofauna op wrakken, meer
BEWREMABI dataset: Belgische wrakken - hotspots voor mariene biodiversiteit: Meiofauna, meer
Chemische analyse van PAK's, Organotin, PCB's, PBDE's en organochloor pesticiden als mogelijke endocriene verstoorders Schelde-estuarium, meer
De ruimtelijke en temporele variatie van het epibenthos en het hyperbenthos van monitoringsstations op het Belgisch Continentaal Plat, meer
Ecological hyperbenthic data of the Scheldt estuary: historical data (1988-2001), meer
Ecologische hyperbentische data van het Schelde-estuarium: ENDIS-RISKS data (2002-2005), meer
Epi- en hyperbenthische gemeenschappen van Belgische zandstranden, meer
Habitatkarakterisering van de Vlaamse Banken, de Zeelandbanken en de Hinderbanken aan de hand van de hyperbenthosgemeenschappen, meer
Hyperbenthische gemeenschappen van de Noordzee, meer
INRAM: monitoring van benthische fauna in Belgische havens en het Belgische Kustgebied, meer
Linken van het pelagische voedselweb en de toppredatoren: bemonsteren van vogels en prooivissen - Westbanks, meer
TROPHOS: Macrobenthos: temporal patterns for stations 115b and 330 in the Belgian Part of the North Sea, meer
Metabolisme, reproductie en vervelling als eindpunten voor het bestuderen van endocriene verstoring bij Neomysis integer in het Schelde-estuarium, meer
Spatial distribution in sediment characteristics and benthic activity on the northwestern Black Sea shelf: macrobenthos, meer
Survey dataset on Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770) and other gobies at the Belgian Coast, Oosterschelde, Westerschelde and at nuclear plants near Doel & Borssele, meer
The hyperbenthos of subtidal sandbanks on the Belgian Continental Shelf: habitats and indicator species, meer
Trofische interacties aan het sediment-water grensvlak: effect van boomkorvissen op Lanice en geassocieerde fauna - partly Westbanks, meer
TROPHOS/PODO-I Geïntegreerde databank, meer
Verspreiding van pelagische organismen van het Belgisch Continentaal Plat, meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
PROJECT DATA: Geïntegreerde data van projecten PODO I en Trophos (1997-2006), meer

Project
OMES 5 Main: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
OMES 5: Studie naar de basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
OMES 5: Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
OMES 5: Studie naar de primaire productie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
OMES 5: Studie naar de sedimentologie en het lichtklimaat in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
OMES 5: Studie naar het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
OMES 5: Studie naar het zoöplankton van in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
BEWREMABI: Belgische scheepswrakken: hotspots voor mariene biodiversiteit, meer
De hyperbenthische gemeenschappen van stranden: structuur en interactie met demersale vissen en epibenthische macro-Crustacea, meer
ENDIS-RISKS: Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten, meer
IMPULS: Impulsprogramma "Zeewetenschappen" (1992 - 1996), meer
JEEP: Belangrijke biologische processen in Europese getijde-estuaria, meer
MATURE: Biochemie van de maximale turbiditeitszone in estuaria, meer
OMES 1 Main: Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
OMES 2 Main: Integratie van de deelstudies van het project OMES, meer
OMES 3 Main: Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
OMES 4 Main: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
STARDUST: Spatiale en temporale bepalingen van hoge resolutie diepteprofielen gebuik makend van nieuwe staalname technieken, meer
Structural and functional biodiversity of North Sea ecosystems: species and their habitats as indicator for the sustainable management of the BCS, meer
TROPHOS: Hogere trofische niveaus in de Zuidelijke Noordzee (TROPHOS), meer
Voordelta*4: hyperbenthosonderzoek Voordelta, meer

Publicatie
Beschrijft deze dataset
Brackez, R. et al. (2007). Simple online access to marine survey data using the IMERS web interface, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 23, meer
Deneudt, K. et al. (2007). IMERS, a general data system for storage of marine survey data Anno 2007, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 32-33, meer
Deneudt, K. et al. (2005). The IMERS database, an integrated way of storing marine environmental readings and samplings, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 30, meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Data collectie
Metadatarecord aangemaakt: 2007-08-17
Informatie laatst gewijzigd: 2022-08-16
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid