IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

PROJECT DATA: Geïntegreerde data van projecten PODO I en Trophos (1997-2006) [Integrated data from projects PODOI and Trophos (1997-2006)]
Citatie
Marine Biology Section, Ugent; Laboratorium voor Aquatische Ecologie, KUL; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek- Belgium; Centre for Estuarine and Marine Ecology, NIOO-Netherlands. Integrated PODO I-TROPHOS database (1997-2006). - SSD - Belgian Science Policy. http://www.vliz.be/projects/westbanks/imers.php accessed on [..date of extraction..]
Contact:

Gearchiveerde data

Beschrijving
Alle data van het TROPHOS projecte en PODO I zijn geïntegreerd in één database.

Scope
Kernwoorden:
Marien/Kust, ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP)

Geografische spreiding
ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP) [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
1997 - 2001
2002 - 2006

Bijdrage door
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Belgisch Marien Data Centrum (BMDC), meerdata beheerder
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer

Gerelateerde datasets
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
Marine phytoplankton community composition data from the Belgian part of the North Sea, 1968-2010, meer
Bron datasets:
Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge, meer
Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: broedsucces, meer
Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: broedsucces: eigrootte, meer
Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: populatiegrootte, meer
Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: populatiestructuur, meer
IMERS: Integrated Marine Environmental Samples and Readings, meer
Length/Width and biomass of nematodes from sandbanks on the Belgian Continental Shelf, meer
Maaganalyse van kadavers zeevogels aan de Belgische Kust, meer
TROPHOS: Macrobenthos: temporal patterns for stations 115b and 330 in the Belgian Part of the North Sea, meer
Natuurlijke stabiele isotopen in de primaire producenten van het pelagiaal en de benthische heterotrofe kringloop in het Belgisch Continentaal Plat, meer
TROPHOS: Nematode length/width measurements for stations 115bis and 330 in the Belgian Part of the North Sea., meer
Populatiestructuur en verspreiding in de Noordzee van Pomatoschistus grondels, meer
Populatiestructuur en verspreiding van Solea solea (Tong) in de Noordzee, meer
Populatiestructuur en verspreiding van de Pomatoschistus parasiet Gyrodactylus in Belgische Wateren, meer
Temporele patronen van bacteriële diversiteit in een veranderende omgeving, meer
TROPHOS: Temporele patronen voor meiobenthos soorten in stations 115bis en 330 in het Belgisch deel van de Noordzee, meer
TROPHOS Microsatelliet gegevens van Solea solea (Tong) op het Belgisch Continentaal Plat, meer
TROPHOS/PODO-I Geïntegreerde databank, meer
Verspreiding van overwinterende meeuwen, meer
Verspreiding van pelagische organismen van het Belgisch Continentaal Plat, meer
Verspreiding van sleutelsoorten binnen de invertebraten gebaseerd op moleculaire technieken., meer
Voedingsecologie adulte Sternen in het Belgisch Deel van de Noordzee, meer
Voedingsecologie Sternen (jongen) in het Belgisch deel van de Noordzee, meer
Voedingsecologie Sternen in het Belgisch Deel van de Noordzee, meer
Wereldwijde observaties van meeuwen afkomstig van Zeebrugge, meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Data collectie
Metadatarecord aangemaakt: 2009-02-13
Informatie laatst gewijzigd: 2015-10-27
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid