IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

WATINA: Monitoring van het grondwater in natuurgebieden [Monitoring groundwater in nature reserves.]

Beschikbaarheid: Geen info
The correct value is not known to and not computable by the creator of this information. However a correct value probably exists

Nota: afhankelijk van data-eigenaar, INBO data unrestricted

Beschrijving
Monitoring, peilen en chemische samenstelling van ondiep grondwater in natuurgebieden in Vlaanderen. meer

WATINA staat voor “WATer In NAtuur” en is een databank voor hydrologische monitoring in natuurgebieden. In deze online databank kunnen gegevens over waterstanden en de chemische samenstelling van water in natuurgebieden ingevoerd en opgevraagd worden. De kaart hieronder geeft de natuurgebieden in Vlaanderen weer waar water bemeten wordt en die in deze databank zijn opgenomen. In het framework van Lifewatch worden de monitoring technieken uitgebreid om de grondwaterpeilen real-time bij te houden, zonder manuele interventie (en bijhorend dataverlies). In een eerste fase zullen 15 toestellen geïnstalleerd worden in het veld om hun performantie te evalueren, en hun impact op het monitoring-procies.

Scope
Kernwoorden:
Zoet water, Brak water, Terrestrisch, Chemische samenstelling, Grondwater, België, Vlaanderen, Belgium, Vlaanderen

Geografische spreiding
België, Vlaanderen [Marine Regions]
Belgium, Vlaanderen [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf 1989 [Gestart]
Elke twee weken

Parameters
Ammonium, Bicarbonaat (HCO3-), Calcium, Chloride, Conductiviteit, Fosfaat (PO43-), Grondwaterstand Methode , Ijzer (fe), Kalium, Magnesium, Natrium, Nitraat (NO3-) +Nitriet (NO2-), pH-zuurtegraad, Sulfaat
Grondwaterstand: Handmatige metingen, druksondes

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Milieu en Klimaat, meerdata creatordata beheerder
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata eigenaar


Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2010-03-04
Informatie laatst gewijzigd: 2015-10-06
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid