IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

HIBBOD: HIstorische BosBOdem Databank Vlaanderen [Historical forest soil database Flanders]
Contact: De Vos, Bruno

Beschikbaarheid: Vrij beschikbaar
The data are freely available to anybody and may be used for any purpose. Usage acknowledgement may be required

Beschrijving
Historische referentie databank voor bosbodemprofielen beschreven tijdens de bodemkartering van België (periode 1949-1965). Het betreft een deelset van de AARDEWERK databank, gecorrigeerd en aangevuld met data en een GIS component door middel van een opdracht aan de UGent in 2000 (opdrachtgever was IBW - later INBO). De databank bevat beschrijvende bodemgegevens (bodemprofiel) en fysicochemische data voor elke pedogenetische horizont tot 1.5 m diepte. Het is de belangrijkste coherente databank die de toestand van bosbodems beschrijft van rond de jaren zestig en een onmisbare gegevensset om de temporele evolutie van bodemvariabelen sinds dan na te gaan. meer

De HIBBOD database bestaat uit 4 deelmodules (datasets): (1) Profiel, (2) Horizont, (3) Vegetatie en (4) Oppervlaktemonster module. De laatste twee modules zijn toegevoegd aan de AARDEWERK gegevens. Ook bijgevoegd zijn coordinaten die geconverteerd werden naar de Lambert 1972 projectie en daarop gebaseerde GIS lagen in ESRI shape formaat. De HIBBOD databank werd in 2000 uitgebracht als CD-Rom met Arcview en Excel interface.

Scope
Kernwoorden:
Terrestrisch, Bodemdatabank, Chemische analyse, Forest soils, Profielbeschrijving, Belgium, Vlaanderen

Geografische spreiding
Belgium, Vlaanderen [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
1949 - 1965
Niet relevant

Parameters
Bodem consistentie, structuur en samenhang, Bodemtextuurklasse (België), CEC-minerale bodem, CEC-organische stof, Dieptegrenzen horizonten, Grindfractie, Kleifractie, Koolstof/Stikstof Ratio, Leemfractie, Limoniet, Munsell-kleur(tint, value, chroma), Organische koolstof, Percentage CaCO3, pH-zuurtegraad Methode , Profielbeschrijving Methode , Protonenverzadigingsgraad, Structuur, Textuurfracties, Total cation exchange capacity, Zandfractie
pH-zuurtegraad: pH-KCl
pH-zuurtegraad: pH-H2O
Profielbeschrijving: Belgisch systeem profielbeschrijving

Bijdrage door
Universiteit Gent (UGent), meerdatabank ontwikkelaar
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Milieu en Klimaat, meerdata creator
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata eigenaar

Project
Digitalisatie en verwerking van historische bosbodemprofielgegevens, meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2010-10-20
Informatie laatst gewijzigd: 2022-08-02
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid