IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Ecologische studie onderwatersuppletie Belgische Kust [Ecological study underwater nourishment Belgian coast]

Beschrijving
Deze studie verheldert op welke wijze vooroeversuppleties in de nabije toekomst kunnen bijdragen tot een 'natuurlijke' kustveiligheid in samenhang met natuurbehoud en natuurontwikkeling. Het ecologisch functioneren van de strand- en brandingszone als onderdelen van het kustfundament is tot op heden onvoldoende duidelijk. We verwachten dat deze studie het debat over de mogelijke impact van zandsuppleties op de natuurwaarden aan onze Belgische kust naar een objectiever en meer wetenschappelijk niveau tilt. Tijdens de studie passen we de benthische indicatoren toe ter beoordeling van de milieueffecten en ontwikkelen we anderzijds verder het voorspellend model voor suppletie-effecten (ontwikkeld door de Sectie Mariene Biologie UGent). Deze tools zijn belangrijke en betrouwbare ondersteuningstools voor het beleid.

Scope
Thema's:
Milieu-kwaliteit / vervuiling > Site onderzoek
Kernwoorden:
Marien, Strandsuppletie, België, Belgische kust

Geografische spreiding
België, Belgische kust [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf 2013 [Gestart]

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek; Kenniseenheid: Dier; Aquatisch Milieu en Kwaliteit, meerdata creator

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2015-10-06
Informatie laatst gewijzigd: 2015-10-06
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid