IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

BIOCHEMISTRY: Biochemistry of nutrients, metals and organic micropollutants in the North Sea: determination of trace elements, nutrients, organic composites in water and nutrients and heavy metal concentrations in the air (1997-2000)
Contact: Centrum voor Micro- en Sporenanalyse (UA-MITAC), meer ; Onderzoeksgroep Organische Milieuchemie en -Technologie (UGent-EnVOC), meer ; Laboratory of Chemical Oceanography and Water Geochemistry (ULB-LoCGE), meer ; Analytical, Environmental and Geochemistry (VUB-AMGC), meer

Beschrijving
The purpose of this research project was to examine the principle means by which pollutants are carried to the North Sea and to trace them once they reach it. For macro- and micro-nutrients, heavy metals and organic pollutants, the following were studied in detail for the North Sea : the atmospheric and river input, the speciation, behaviour and transformation, and the sink processes. meer

Data on trace elements such as aluminium, iron, manganese, copper, zinc, nickel, cadmium and lead, with particular attention to the dissolved phase (water), nutrients, chl-a, phaeophytin-a and trace metals such as manganese, copper, zinc, nickel, cadmium and lead (water), organic composites in the water and nutrients and heavy metals to study atmospheric transport.

Scope
Thema's:
Biologie > Pigmenten (bv. chlorophyll), Fysisch > Hydrografie (bv. T, S), Milieu-kwaliteit / vervuiling, Watersamenstelling > Nutrienten, Watersamenstelling > Opgeloste gassen
Kernwoorden:
Marien/Kust, Aerosols, Amosferische samenstelling, Heavy metals, Organische vervuilers, Pollutants, Sporenmetalen, Volatile organic compounds, ANE, Noordzee

Geografische spreiding
ANE, Noordzee [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
1997 - 2000

Parameters
1,1 ,1- Trichloorethaan, 1,1,2- Trichloorethaan, 1,1-Dichloorethaan, 1,2,4-Trichloorbenzeen, 1,2-Dichloorbenzeen, 1,2-Dichloorethaan, 1,2-Dichlooretheen (trans), 1,2-Dichloorpropaan, 1,3,5- Trichloorbenzeen, 1,3-Dichloorbenzeen, 1,4-Dichloorbenzeen, Aluminium, Ammonia (NH3), Ammonium, Arsenic (As), Benzeen, Cadmium (Cd), Calcium, Chloorbenzeen, Chloride, Chlorofyl a, Chroom, Dichloormethaan, Ethylbenzeen, Fosfaat (PO43-), Hexachlorobenzene (HCB), Ijzer (fe), Kalium, Kobalt, Koper (Cu), Kwik, Lood (Pb), Magnesium, Mangaan (Mg), Natrium, Nikkel, Nitraat (NO3-), Nitraat (NO3-) +Nitriet (NO2-), Nitriet (NO2-), Opgeloste zuurstof, Ortho-Xyleen, Particulaire organische koolstof, Particulate organic nitrogen (PON), Phaeophytin a, Saliniteit, Silicaat, Silicon (Si), Strontium (Sr), Sulfaat, Temperatuur, Tetrachloormethaan, Tolueen, Totaal koolstof, Totaal Stikstof (N), Xyleen (m+p ), Zink (ZN)

Bijdrage door
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Belgisch Marien Data Centrum (BMDC), meerdata beheerder
Universiteit Antwerpen; Centrum voor Micro- en Sporenanalyse (MITAC), meerdata eigenaar
Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Groene Chemie en Technologie; Onderzoeksgroep Organische Milieuchemie en -Technologie (EnVOC), meerdata eigenaar
Université Libre de Bruxelles; Faculté des Sciences; Département des Sciences de la Terre et de l'Environnement; Unité Modélisation Biogéochimique Système Terre; Laboratory of Chemical Oceanography and Water Geochemistry (LoCGE), meerdata eigenaar
Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC), meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
Marine phytoplankton community composition data from the Belgian part of the North Sea, 1968-2010, meer

Project
The Biogeochemistry of Nutrients, Metals and Organic Micropollutants in the North Sea, meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2018-06-14
Informatie laatst gewijzigd: 2018-06-25
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid