IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Geomodelleerde sedimenttransportgegeven Belgische kustzone 2070-2099 (RCP8.5 klimaatsimulaties + zeespiegelstijging) [Modelled sediment transport data Belgian coastal zone 2070-2099 (RCP8.5 climate simulations + sea level rise)]
Citatie
Stephanie Ponsar; Royal Belgian Institute of Natural Sciences; (2019) Modelled sediment transport data Belgian coastal zone 2070-2099 (RCP8.5 climate simulations + sea level rise).
Contact: Ponsar, Stéphanie ;

Beschikbaarheid: Voor meer informatie over de restricties, gelieve contact op te nemen via de hogervermelde contactgegevens.

Beschrijving
Sedimenttransportgegevens voor de Belgische kustzone vanuit RCP8.5 klimaatsimulaties met zeespiegelstijging. Berekend voor een beperkt aantal stormen uit het RCP8.5 klimaatscenario, output met een resolutie van 1 uur. Numerische modellen: COHERENS hydrodynamic en sediment model v2.11.2 (Luyten, 2019).

Scope
Thema's:
Geologie - Geofysica - Sedimentatie > Sedimenttransport, Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Sedimenttransport, ANE, België, Belgische kust

Geografische spreiding
ANE, België, Belgische kust [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
2070 - 2099
Elk uur

Bijdrage door
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (IRScNB/KBIN), meerdata eigenaardata creator

Publicatie
Gebruikt in deze dataset
Luyten, P. (Ed.) (2019). COHERENS hydrodynamic model v2.11.2: coherens - a coupled hydrodynamic-ecological model for regional and shelf seas: user documentation. Version 2.7. Royal Belgian Institute of Natural Sciences, OD Natural Environment: Brussels. , meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek: experiment
Metadatarecord aangemaakt: 2019-07-19
Informatie laatst gewijzigd: 2019-09-16
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid