IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Microphytobenthos van het schelde estuarium (België/Nederland) [Microphytobenthos of Scheldt estuary (Belgium/Netherlands)]
Contact: Onderzoeksgroep Fycologie (UGent), meer

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Nota: Restrictions available at contact person

Beschrijving
Two estuaries, the Westerschelde and the Yzer (Belgium) on the North Sea coast, have been sampled monthly during one year (1991-1992). meer

The aim of this study is: a) an inventarisation of the microphytobenthic communities in these estuaries (+ taxonomy of species); b) to study the structure of these communities with the aid of multivariate techniques; c) to relate the distribution (spatial and temporal) of these communities with selected environmental parameters. About 75 sites in the Westerschelde Estuary (the Netherlands) and the Yzer Estuary (Belgium)

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Benthos, Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Brak water, Benthos, Taxonomie, Verspreiding, ANE, België, IJzer R., ANE, Nederland, Westerschelde, ANE, Schelde-estuarium

Geografische spreiding
ANE, België, IJzer R. [Marine Regions]
ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
1 Januari 1992 - 31 December 1995

Parameter
Microphytobenthos

Bijdrage door
Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Fycologie, meerdata beheerderdata creatordata eigenaar

Project
Benthos, nekton en plankton van de Noordzee en het Deltagebied, meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2006-10-02
Informatie laatst gewijzigd: 2008-10-07
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid