IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Aquatisch Beheer (LNE)
www.vlaanderen.be/organisaties/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-omgeving/instituut-voor-natuur-en-bosonderzoek/aquatisch-beheer

Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (LNE-INBO), meer

Adres:
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 (bus 73)
1000 Brussel, België
België
 Publicaties | Project | Datasets 
 

Abstract:
Het team Aquatisch beheer doet onderzoek naar verschillende facetten van het beheer van stilstaand en stromend water. De focus ligt hierbij op habitatherstel en herstel van de longitudinale en laterale connectiviteit in beken en rivieren in functie van behoud en herstel van waterfauna en -flora. Typische onderzoeksaspecten betreffen o.a. de aanleg van natuurvriendelijke oevers, rivierherstel en de aanleg van visdoorgangen.

Publicaties (3)  Top | Project | Datasets 
  ( 2 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Leone, G.; Catarino, A.I.; Pauwels, I.; Mani, T.; Tishler, M.; Egger, M.; Forio, M.A.E.; Goethals, P.L.M.; Everaert, G. (2022). Integrating Bayesian Belief Networks in a toolbox for decision support on plastic clean-up technologies in rivers and estuaries. Environ. Pollut. 296: 118721. https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2021.118721, meer
 • Peer reviewed article Mouton, A.M.; Buysse, D.; Stevens, M.; Van den Neucker, T.; Coeck, J. (2012). Evaluation of riparian habitat restoration in a lowland river. River Res. Applic. 28(7): 845-857. https://dx.doi.org/10.1002/rra.1500, meer
 • Leone, G.; Catarino, A.I.; Pauwels, I.; Mani, T.; Tishler, M.; Egger, M.; Forio, M.A.E.; Goethals, P.L.M. (2022). Assisting stakeholders in their choice of riverine and estuarine plastic clean-up technologies with the aid of Bayesian Belief Networks, in: EGU General Assembly 2022. Vienna, Austria 23–27 May 2022. pp. EGU22-4092. https://dx.doi.org/10.5194/egusphere-egu22-4092, meer

Project  Top | Publicaties | Datasets 
 • Onderzoek naar de trekvissoorten in het stroomgebied van de Schelde, meer

Datasets (18)  Top | Publicaties | Project 
 • 2018_EC: Silver eel migration through the English Channel into the Atlantic Ocean, meer
 • Bemonstering rivierprik Zwalmbeek, meer
 • Bepaling van de visstand in enkele Vlaamse beken en rivieren (voor en na het uitvoeren van herinrichtingswerken), meer
 • Databank vismigratieknelpunten, meer
 • Effect van temperatuur op de incubatie van Franse kwabaal -eitjes, meer
 • Evaluatie van een V-vormige bekkenvistrap in de Abeek met behulp van PIT telemetrie, meer
 • Evaluatie van visdoorgangen in Vlaamse waterlopen, meer
 • Fish migration data from the canal to Charleroi and the seacanal Brussels-Scheldt, meer
 • Glasaalbemonstering vrijwilliger Wichelen, meer
 • Monitoringsdata van de vispassage op de Grote Nete in Meerhout, meer
 • Onderzoek naar de migratie van vissen tussen Boven-Zeeschelde en Bovenschelde, meer
 • Onderzoek naar de mortaliteit en verwondingen bij vissen veroorzaakt door verschillende types van pompgemalen, meer
 • Onderzoek naar de stroomopwaartse migratie van rivierprik tussen Boven-Zeeschelde en Bovenschelde, meer
 • Onderzoek naar vismigratie in de ringvaart aan de sluis van Evergem, meer
 • Radiotelemetrisch onderzoek naar het (migratie)gedrag van vissoorten in Vlaamse beken en rivieren, meer
 • TREKVIS: Bemonstering trekvissen Schelde, meer
 • Trekvismonitoring in het Schelde-estuarium, meer
 • Vrijwilligersnetwerk voor de opvolging van het visbestand in de Zeeschelde en de Rupel (sinds 2007), meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Project | Datasets