IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Ecosysteembeheer (LNE)

Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Advies en Informatie (LNE), meer


Publicatie  Top | Project | Datasets 

Project  Top | Publicatie | Datasets 
  • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, meer

Datasets (8)  Top | Publicatie | Project 
  • Bosuitbreiding en begrazingsdatabank Vlaanderen: survey data, meer
  • Bosuitbreiding en begrazingsdatabank Vlaanderen: veld experimenten, meer
  • Bosuitbreiding en begrazingsdatabank Vlaanderen: voorkomen van insecten, meer
  • De Begrazingsdatabank Vlaanderen, meer
  • DeKa: Detailkartering van aandachtssoorten langs de Vlaamse Kust, meer
  • Opnames van de permanente transecten in de Baai van Heist, meer
  • Tarieven Boomvolume, meer
  • Vegetatiebedekking in het Belgische duinengebied door middel van PQ opnames 2007-2010, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicatie | Project | Datasets