IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Econnection


Thesaurustermen (6) : Consultants; Ecologie; Kustduinen; Landgebruik; Milieubeheer; Natuurbehoud
Geografische termen (3) : ANE, België, Zwin [Marine Regions]; ANE, Belgium, Koksijde, Doornpanne [Marine Regions]; ANE, Belgium, Koksijde, Hoge Blekker [Marine Regions]
Adres:
Tentoonstellingslaan 137
9000 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-225 93 13
Fax: +32-(0)9-266 17 70
E-mail:
 Publicaties | Projecten 
 
Type: Commercieel

Abstract:
Econnection is een studie- en adviesbureau voor ecologische georiënteerde landinrichting en terreinbeheer. Het bureau verricht onderzoek, levert advies, coördineert en begeleid werkzaamheden op het vlak van de ruimtelijke planning en het natuur- en landschapsbeheer en dit zowel voor de openbare als de particuliere sector. Het dienstenpakket is ruim en gaat van planning tot uitvoering.

Publicaties (5)  Top | Projecten 
  opsplitsen filter
 • Van den Balck, E.; Durinck, P. (2004). Beheersplan voor het natuurgebied het Zwin te Knokke-Heist. Econnection: Gent. 118 pp., meer
 • Vandenbussche, V.; T'Jollyn, F.; Zwaenepoel, A.; Van den Balck, E.; Hoffmann, M. (2002). Systematiek van natuurtypen voor de biotopen heide, moeras, duin, slik en schor: Deel 5: Slik en schor. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2002.16. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 121 pp., meer
 • (2001). Beheersplan voor het Vlaams natuurreservaat "Het Schipgat, de Doornpanne en de Hoge Blekker" in het kader van een gebiedsvisie voor het gelijknamige strand- en duinencomplex te Koksijde. Eindrapport. Econnection: Gent. 166 pp., meer
 • (2000). Geïntegreerd Kustzonebeheer, actieplan voor het beheer en de duurzame ontwikkeling van het duingebied tussen de Franse grens en Westende: Deel II. Gebiedsvisie van het actiegebied tussen de Ijzermonding en Westende-Bad. AWK/Econnection: Oostende. 87 pp., meer
 • (1999). Vlaams natuurreservaat belvédère (koksijde, st.-idesbald): inrichtingsplan ten behoeve van natuurontwikkeling met gebruiksklaar uitvoeringsbestek en voorstellen inzake beheer. Econnection: Gent. 90, bijlagen, kaarten pp., meer

Projecten (9)  Top | Publicaties 
 • Actieplan beheer en duurzame ontwikkeling duingebied tussen de Franse grens en Westende, meer
 • Beheer- en inrichtingsplan voor het duingebied van Lombardsijde-Westende, meer
 • Beheersplan natuurreservaat het Zwin, meer
 • Beheersplan voor het Vlaams natuurreservaat 'Het Schipgat, De Doornpanne en De Hoge Blekker', in het kader van een gebiedsvisie voor het gelijknamig strand- en duincomplex te Koksijde, meer
 • Gebiedsvisie en inrichtingsplan voor het duin/polder-overgangsgebied tussen Adinkerke en Nieuwpoort in het kader van het landinrichtingsproject 'de Westhoek', meer
 • Natuurontwikkelingsvisie en -plan voor de Potpolder te Essen, meer
 • Onderzoek naar structurele oplossingen om de natuurwaarden van het Zwin in stand te houden, meer
 • Ontwerp-beheersplan voor het toekomstig staatsnatuurreservaat 'Blutsyde/d'Heye' in het kader van een gebiedsvisie voor het Middeloud duinenmassief van Bredene en De Haan, meer
 • Vlaams Natuurreservaat 'Belvédère' (Koksijde, Sint-Idesbald): Inrichtingsplan t.b.v. natuurontwikkeling met gebruiksklaar uitvoeringsbestek en voorstellen inzake beheer, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten