IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoeksgroep Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (UA-SPHERE)
www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/sphere/
Dit instituut is gewijzigd, zie onderstaand instituut
ECOSPHERE (UA), meer

Engelse naam: Research group Systemic Physiological and Ecotoxicological Research
Overkoepelend instituut: Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie (UA), meer
Vorige naam: Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecofysiologie, Biochemie en Toxicologie (UA), meer

Thesaurustermen (17) : Adaptations (physiological); Antropogene effecten; Bio-accumulatie; Biochemie; Biologische stress; Chemische speciatie; Ecotoxicologie; Endocrine disrupters; Endocrine disrupting substances; Fysiologie; Gene expression; Metalen; Milieueffecten; Polluenten; Thermische verontreiniging; Toxicologie; Zware metalen
Taxonomische termen (4) : Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 [WoRMS]; Danio rerio (Hamilton, 1822) [WoRMS]; Daphnia magna Straus, 1820 [WoRMS]; Littorina littorea (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Geografische termen (4) : ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]; ANE, Noordzee, Zuidelijke Bocht [Marine Regions]; België [Marine Regions]; België, Zeeschelde [Marine Regions]
Adres:
Campus Middelheim
Groenenborgerlaan 171 - Gebouw U
2020 Antwerpen
België

Tel.: +32-(0)3-265 33 47
Fax: +32-(0)3-265 34 97
 Personen | Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (53)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 

Abstract:
De onderzoeksgroep Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE) van de Universiteit Antwerpen draagt deze naam sinds 2012 en heette voordien Ecofysiologie, Biochemie en Toxicologie (EB&T). Deze groep werd in 1973 opgericht onder haar initiële naam Biochemie en Algemene Dierkunde. SPHERE doet onderzoek naar belangrijke kwesties inzake milieu- en adaptatiebiologie. Daarbij wordt gefocust op de reactie van organismen op veranderingen in het milieu, met zowel aandacht voor veranderingen op het moleculaire niveau (met inbegrip van genomics, proteomics en metabolomics), het niveau van het organisme als het niveau van de respons van populaties in veldsituaties. Expertise omvat moleculaire, cellulaire en organismale toxiciteitstesten; karakterisatie van de werkwijze van microcontaminanten; analyse van anorganische en organische contaminanten; chemische en biologische monitoring en diagnostiek; ontwikkeling van biomarker- en sensortoepassingen; modellering van biologische beschikbaarheid, accumulatie en toxiciteit.

Op marien vlak voert SPHERE onderzoek uit naar de volgende onderwerpen:
- De gecombineerde effecten van temperatuur, hypoxia, koolstofdioxide en stikstof op de ionregulatie van vissen;
- De trofische transfer en bioaccumulatie van contaminanten in voedselwebben in het Schelde-estuarium en de Noordzee;
- De opname en toxiciteit van metalen in zeeën en estuaria voor sleutelsoorten zoals mosselen en sint-jakobsschelpen, vissen en haaien;
- Lot en effecten van microplastics in mariene milieus;
- Modellering en bioaccumulatie van polluenten in mariene organismen.

De onderzoeksgroep participeert in verschillende mariene projecten die onderwerpen behandelen zoals de effecten van polluenten op populaties en benthische levensgemeenschappen in de Noordzee of de invloed en het herstel van antropogene ingrepen op vispopulaties. De onderzoeksgroep onderhoudt een netwerk met zowel Belgische als internationale universiteiten alsook met Vlaamse wetenschappelijke instellingen zoals het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO).

Publicaties (167)  Top | Personen | Projecten | Datasets 
  ( 125 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Catarci Carteny, C.; Amato, E.D.; Pfeiffer, F.; Christia, C.; Estoppey, N.; Poma, G.; Covaci, A.; Blust, R. (2023). Accumulation and release of organic pollutants by conventional and biodegradable microplastics in the marine environment. Environm. Sc. & Poll. Res. 30(31): 77819-77829. https://dx.doi.org/10.1007/s11356-023-27887-1, meer
 • Peer reviewed article Bebianno, M.J.; Mendes, V.M.; O'Donovan, S.; Carteny, C.C.; Keiter, S.; Manadas, B. (2022). Effects of microplastics alone and with adsorbed benzo(a)pyrene on the gills proteome of Scrobicularia plana. Sci. Total Environ. 842: 156895. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156895, meer
 • Peer reviewed article Kedzierski, M.; Palazot, M.; Soccalingame, L.; Falcou-Préfol, M.; Gorsky, G.; Galgani, F.; Bruzaud, S.; Pedrotti, M.L. (2022). Chemical composition of microplastics floating on the surface of the Mediterranean Sea. Mar. Pollut. Bull. 174: 113284. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.113284, meer
 • Peer reviewed article Loaiza, I.; De Boeck, G.; Alcazar, J.; Moura-Campos, D.; Cárdenas-Alayza, S.; Ganoza, M.; Gómez-Sanchez, M.; Miglio, M.; De Troch, M. (2022). Trophic interactions and metal transfer in marine ecosystems driven by the Peruvian scallop Argopecten purpuratus aquaculture. J. World Aquacult. Soc. 53(2): 452-474. https://dx.doi.org/10.1111/jwas.12822, meer
 • Peer reviewed article Loaiza, I.; De Boeck, G.; De Troch, M. (2022). Peruvian marine ecosystems under metal contamination: First insights for marine species consumption and sustainable management. Sci. Total Environ. 826: 154132. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154132, meer
 • Peer reviewed article Rodrigues, A.R.; Mestre, N.C.C.; Da Fonseca, T.G.; Pedro, P.Z.; Carteny, C.C.; Cormier, B.; Keiter, S.; Bebianno, M.J. (2022). Influence of particle size on ecotoxicity of low-density polyethylene microplastics, with and without adsorbed benzo-a-pyrene, in clam Scrobicularia plana. Biomolecules 12(1): 78. https://dx.doi.org/10.3390/biom12010078, meer
 • Peer reviewed article Teunen, L.; De Jonge, M.; Malarvannan, G.; Covaci, A.; Belpaire, C.; Focant, J.-F.; Blust, R.; Bervoets, L. (2022). The relevance of European Biota Quality Standards on the ecological water quality as determined by the multimetric macro-invertebrate index: A Flemish case study. Ecotoxicol. Environ. Saf. 231: 113222. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2022.113222, meer
 • Peer reviewed article Amato, E.D.; Pfeiffer, F.; Estoppey, N.; Subotic, D.; Herweyers, L.; Breugelmans, T.; Weyn, M.; Du Bois, E.; Dardenne, F.; Covaci, A.; Town, R.M.; Blust, R. (2021). Field application of a novel active-passive sampling technique for the simultaneous measurement of a wide range of contaminants in water. Chemosphere 279: 130598. https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130598, meer
 • Peer reviewed article Calboli, F.C.F.; Delahaut, V.; Deflem, I.; Hablützel, P.I.; Hellemans, B.; Kordas, A.; Raeymaekers, J.A.M.; Bervoets, L.; De Boeck, G.; Volckaert, F. (2021). Association between Chromosome 4 and mercury accumulation in muscle of the three‐spined stickleback (Gasterosteus aculeatus). Evol. Appl. 14(10): 2553-2567. https://dx.doi.org/10.1111/eva.13298, meer
 • Peer reviewed article Catarci Carteny, C.; Blust, R. (2021). Not only diamonds are forever: degradation of plastic films in a simulated marine environment. Frontiers in Environmental Science 9: 662844. https://dx.doi.org/10.3389/fenvs.2021.662844, meer
 • Peer reviewed article De Maeijer, P.K.; Craeye, B.; Blom, J.; Bervoets, L. (2021). Crumb rubber in concrete — The barriers for application in the construction industry. Infrastructures 6(8): 116. https://dx.doi.org/10.3390/infrastructures6080116, meer
 • Peer reviewed article Flipkens, G.; Blust, R.; Town, R.M. (2021). Deriving nickel (Ni(II)) and chromium (Cr(III)) based environmentally safe olivine guidelines for coastal enhanced silicate weathering. Environ. Sci. Technol. 55(18): 12362-12371. https://dx.doi.org/10.1021/acs.est.1c02974, meer
 • Peer reviewed article Lopez-Antia, A.; Kavelaars, M.M.; Müller, W.; Bervoets, L.; Eens, M. (2021). Understanding PFAAs exposure in a generalist seabird species breeding in the vicinity of a fluorochemical plant: influence of maternal transfer and diet. Environ. Pollut. 271: 116355. https://hdl.handle.net/10.1016/j.envpol.2020.116355, meer
 • Peer reviewed article McKenzie, D.J.; Palstra, A.P.; Planas, J.; MacKenzie, S.; Bégout, M.-L.; Thorarensen, H.; Vandeputte, M.; Mes, D.; Rey, S.; De Boeck, G.; Domenici, P.; Skov, P.V. (2021). Aerobic swimming in intensive finfish aquaculture: applications for production, mitigation and selection. Reviews in Aquaculture 13(1): 138-155. https://hdl.handle.net/10.1111/raq.12467, meer
 • Peer reviewed article Opinion, A.G.R.; Çakir, R.; De Boeck, G. (2021). Better together: cross-tolerance induced by warm acclimation and nitrate exposure improved the aerobic capacity and stress tolerance of common carp Cyprinus carpio. Ecotoxicol. Environ. Saf. 225: 112777. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2021.112777, meer
 • Peer reviewed article Teunen, L.; Bervoets, L.; Belpaire, C.G.J.; De Jonge, M.; Groffen, T. (2021). PFAS accumulation in indigenous and translocated aquatic organisms from Belgium, with translation to human and ecological health risk. Environ. Sci. Eur. 33(1): 39. https://dx.doi.org/10.1186/s12302-021-00477-z, meer
 • Peer reviewed article Batel, A.; Baumann, L.; Carteny, C.C.; Cormier, B.; Keiter, S.H.; Braunbeck, T. (2020). Histological, enzymatic and chemical analyses of the potential effects of differently sized microplastic particles upon long-term ingestion in zebrafish (Danio rerio). Mar. Pollut. Bull. 153: 111022. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.111022, meer
 • Peer reviewed article Bourillon, B.; Acou, A.; Trancart, T.; Belpaire, C.; Covaci, A.; Bustamante, P.; Faliex, E.; Amilhat, E.; Malarvannan, G.; Virag, L.; Aarestrup, K.; Bervoets, L.; Boisneau, C.; Boulenger, C.; Gargan, P.; Becerra-Jurado, G.; Lobón-Cerviá, J.; Maes, G.E.; Pedersen, M.I.; Poole, R.; Sjöberg, N.; Wickström, H.; Walker, A.; Righton, D.; Feunteun, E. (2020). Assessment of the quality of European silver eels and tentative approach to trace the origin of contaminants - A European overview. Sci. Total Environ. 743: 140675. https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2020.140675, meer
 • Peer reviewed article Fauconier, G.; Groffen, T.; Wepener, V.; Bervoets, L. (2020). Perfluorinated compounds in the aquatic food chains of two subtropical estuaries. Sci. Total Environ. 719: 135047. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135047, meer
 • Peer reviewed article Loaiza, I.; Pillet, M.; De Boeck, G.; De Troch, M. (2020). Peruvian scallop Argopecten purpuratus: From a key aquaculture species to a promising bioindicator species. Chemosphere 239: 124767. https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.124767, meer
 • Peer reviewed article Loaiza, I.; Pillet, M.; De Boeck, G.; De Troch, M. (2020). Peruvian scallop Argopecten purpuratus: from a key aquaculture species to a promising biondicator species. Chemosphere 239: 124767. https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.124767, meer
 • Peer reviewed article Loaiza, I.; De Troch, M.; De Boeck, G. (2020). Marine species as safe source of LC-PUFA and micronutrients: Insights in new promising marine food in Peru. Food Chemistry 321: 126724. https://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.126724, meer
 • Peer reviewed article O'Donovan, S.; Mestre, N.C.; Abel, S.; Fonseca, T.G.; Carteny, C.C.; Willems, T.; Prinsen, E.; Cormier, B.; Keiter, S.S.; Bebianno, M.J. (2020). Effects of the UV filter, oxybenzone, adsorbed to microplastics in the clam Scrobicularia plana. Sci. Total Environ. 733: 139102. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139102, meer
 • Peer reviewed article Teuchies, J.; Cox, T.J.S.; Van Itterbeeck, K.; Meysman, F.J.R.; Blust, R. (2020). The impact of scrubber discharge on the water quality in estuaries and ports. Environ. Sci. Eur. 32(1): 103. https://dx.doi.org/10.1186/s12302-020-00380-z, meer
 • Peer reviewed article Town, R.M.; Van Leeuwen, H.P. (2020). Uptake and release kinetics of organic contaminants associated with micro- and nanoplastic particles. Environ. Sci. Technol. 54(16): 10057-10067. https://dx.doi.org/10.1021/acs.est.0c02297, meer
 • Peer reviewed article Shrivastava, J.; Ndugwa, M.; Caneos, W.; De Boeck, G. (2019). Physiological trade-offs, acid-base balance and ion-osmoregulatory plasticity in European sea bass (Dicentrarchus labrax) juveniles under complex scenarios of salinity variation, ocean acidification and high ammonia challenge. Aquat. Toxicol. 212: 54-69. https://dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2019.04.024, meer
 • Peer reviewed article Slootmaekers, B.; Catarci Carteny, C.; Belpaire, C.; Saverwyns, S.; Fremout, W.; Blust, R.; Bervoets, L. (2019). Microplastic contamination in gudgeons (Gobio gobio) from Flemish rivers (Belgium). Environ. Pollut. 244: 675-684. https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2018.09.136, meer
 • Peer reviewed article Wood, C.M.; Liew, H.J.; De Boeck, G.; Hoogenboom, J.L.; Anderson, W.G. (2019). Nitrogen handling in the elasmobranch gut: a role for microbial urease. J. Exp. Biol. 222(3): jeb194787. https://dx.doi.org/10.1242/jeb.194787, meer
 • Peer reviewed article De Meyer, J.; Belpaire, C.; Boeckx, P.; Bervoets, L.; Covaci, A.; Malarvannan, G.; De Kegel, B.; Adriaens, D. (2018). Head shape disparity impacts pollutant accumulation in European eel. Environ. Pollut. 240: 378-386. https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2018.04.128, meer
 • Peer reviewed article Loaiza, I.; De Troch, M.; De Boeck, G. (2018). Potential health risks via consumption of six edible shellfish species collected from Piura – Peru. Ecotoxicol. Environ. Saf. 159: 249-260. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.05.005, meer
 • Peer reviewed article Naïja, A.; Kestemont, P.; Chenais, B.; Haouas, Z.; Blust, R.; Helal, A.N.; Marchand, J. (2018). Effects of Hg sublethal exposure in the brain of peacock blennies Salaria pavo: molecular, physiological and histopathological analysis. Chemosphere 193: 1094-1104. https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.11.118, meer
 • Peer reviewed article O'donovan, S.; Mestre, N.C.; Abel, S.; Fonseca, T.G.; Carteny, C.C.; Cormier, B.; Keiter, S.H.; Bebianno, M.J. (2018). Ecotoxicological effects of chemical contaminants adsorbed to microplastics in the clam Scrobicularia plana. Front. Mar. Sci. 5: 143. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2018.00143, meer
 • Peer reviewed article Town, R.M.; Van Leeuwen, H.P.; Blust, R. (2018). Biochemodynamic features of metal ions bound by micro- and nano-plastics in aquatic media. Frontiers in Chemistry 6: 1-11. https://dx.doi.org/10.3389/fchem.2018.00627, meer
 • Peer reviewed article Botwe, B.O.; De Schamphelaere, K.; Schipper, C.A.; Teuchies, J.; Blust, R.; Nyarko, E.; Lens, P.N.L. (2017). Integrated hazard, risk and impact assessment of tropical marine sediments from Tema Harbour (Ghana). Chemosphere 177: 24-34. https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.02.138, meer
 • Peer reviewed article Deruytter, D.; Vandegehuchte, M.B.; Garrevoet, J.; Blust, R.; Vincze, L.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C. (2017). Salinity, dissolved organic carbon, and interpopulation variability hardly influence the accumulation and effect of copper in Mytilus edulis. Environ. Toxicol. Chem. 36(8): 2074-2082. https://dx.doi.org/10.1002/etc.3736, meer
 • Peer reviewed article Kumari, B.; Kumar, V.; Sinha, A.K.; Ahsan, J.; Ghosh, A.K.; Wang, H.; De Boeck, G. (2017). Toxicology of arsenic in fish and aquatic systems. Environ. Chem. Lett. 15(1): 43-64. https://dx.doi.org/10.1007/s10311-016-0588-9, meer
 • Peer reviewed article Lopez-Antia, A.; Dauwe, T.; Meyer, J.; Maes, K.; Bervoets, L.; Eens, M. (2017). High levels of PFOS in eggs of three bird species in the neighbourhood of a fluoro-chemical plant. Ecotoxicol. Environ. Saf. 139: 165-171. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.01.040, meer
 • Peer reviewed article Naïja, A.; Kestemont, P.; Chenais, B.; Haouas, Z.; Blust, R.; Helal, A.N.; Marchand, J. (2017). Cadmium exposure exerts neurotoxic effects in peacock blennies Salaria pavo. Ecotoxicol. Environ. Saf. 143: 217-227. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.05.041, meer
 • Peer reviewed article Van Ael, E.; Blust, R.; Bervoets, L. (2017). Metals in the Scheldt estuary: from environmental concentrations to bioaccumulation. Environ. Pollut. 228: 82-91. https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2017.05.028, meer
 • Peer reviewed article Debusschere, E.; Hostens, K.; Adriaens, D.; Ampe, B.; Botteldooren, D.; De Boeck, G.; De Muynck, A.; Sinha, A.K.; Vandendriessche, S.; Van Hoorebeke, L.; Vincx, M.; Degraer, S. (2016). Acoustic stress responses in juvenile sea bass Dicentrarchus labrax induced by offshore pile driving. Environ. Pollut. 208(Part B): 747-757. https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2015.10.055, meer
 • Peer reviewed article McKenzie, D.J.; Axelsson, M.; Chabot, D.; Claireaux, G.; Cooke, S.J.; Corner, R.A.; De Boeck, G.; Domenici, P.; Guerreiro, P.M.; Hamer, B.; Jørgensen, C.; Killen, S.S.; Lefevre, S.; Marras, S.; Michaelidis, B.; Nilsson, G.E.; Peck, M.A.; Perez-Ruzafa, A.; Rijnsdorp, A.D.; Shiels, H.A.; Steffensen, J.F.; Svendsen, J.C.; Svendsen, M.B.S.; Teal, L.R.; Van der Meer, J.; Wang, T.; Wilson, J.M.; Wilson, R.W.; Metcalfe, J.D. (2016). Conservation physiology of marine fishes: state of the art and prospects for policy. Conservation Physiology 4(1): cow046. https://dx.doi.org/10.1093/conphys/cow046, meer
 • Peer reviewed article Naïja, A.; Marchand, J.; Kestemont, P.; Haouas, Z.; Blust, R.; Chenais, B.; Helal, A.N. (2016). Biomarkers assessment in the peacock blenny Salaria pavo exposed to cadmium. Environm. Sc. & Poll. Res. 23(16): 16296-16312. https://dx.doi.org/10.1007/s11356-016-6754-6, meer
 • Peer reviewed article Naïja, A.; Marchand, J.; Kestemont, P.; Haouas, Z.; Blust, R.; Chenais, B.; Helal, A.N. (2016). Mercury accumulation and its effects on molecular, physiological, and histopathological responses in the peacock blenny Salaria pavo. Environm. Sc. & Poll. Res. 23(21): 22099-22115. https://dx.doi.org/10.1007/s11356-016-7401-y, meer
 • Peer reviewed article Sánchez-Marín, P.; Aierbe, E.; Lorenzo, J.I.; Mubiana, V.K.; Beiras, R.; Blust, R. (2016). Dynamic modeling of copper bioaccumulation by Mytilus edulis in the presence of humic acid aggregates. Aquat. Toxicol. 178: 165-170. https://dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2016.07.021, meer
 • Peer reviewed article Thinh, D.D.; Rasid, M.H.F.A.; Deris, Z.M.; Shazili, N.A.M.; De Boeck, G.; Wong, L.L. (2016). Putative roles for metallothionein and HSP70 genes in relation with heavy metal accumulation and parasitic cymothoid in the fish Nemipterus furcosus. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 71(4): 530-540. https://dx.doi.org/10.1007/s00244-016-0310-8, meer
 • Peer reviewed article Van Eynde, E.; Lenaerts, B.; Tytgat, T.; Blust, R.; Lenaerts, S. (2016). Valorization of flue gas by combining photocatalytic gas pretreatment with microalgae production. Environ. Sci. Technol. 50(5): 2538-2545. https://dx.doi.org/10.1021/acs.est.5b04824, meer
 • Peer reviewed article Van Eynde, E.; Hu, Z.-Y.; Tytgat, T.; Verbruggen, S.W.; Watté, J.; Van Tendeloo, G.; Van Driessche, I.; Blust, R.; Lenaerts, S. (2016). Diatom silica-titania photocatalysts for air purification by bio-accumulation of different titanium sources. Environmental Science-Nano 3(5): 1052-1061. https://dx.doi.org/10.1039/c6en00163g, meer
 • Peer reviewed article De Boeck, G.; Wood, C.M. (2015). Does ammonia trigger hyperventilation in the elasmobranch, Squalus acanthias suckleyi? Resp. Physiol. Neurobiol. 206: 25-35. dx.doi.org/10.1016/j.resp.2014.11.009, meer
 • Peer reviewed article Deruytter, D.; Vandegehuchte, M.B.; Garrevoet, J.; De Laender, F.; Vergucht, E.; Delbeke, K.; Blust, R.; De Schamphelaere, K.A.C.; Vincze, L.; Janssen, C.R. (2015). Salinity and dissolved organic carbon both affect copper toxicity in mussel larvae: copper speciation or competition cannot explain everything. Environ. Toxicol. Chem. 34(6): 1330-1336. https://dx.doi.org/10.1002/etc.2924, meer
 • Peer reviewed article Dorneles, P.; Lailson-Brito, J.; Secchi, E.; Dirtu, A.C.; Weijs, L.; Dalla Rosa, L.; Bassoi, M.; Cunha, H.; Azevedo, A.; Covaci, A. (2015). Levels and profiles of chlorinated and brominated contaminants in Southern Hemisphere humpback whales, Megaptera novaeangliae. Environ. Res. 138: 49-57. https://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2015.02.007, meer
 • Peer reviewed article Kumar, V.; Sinha, A.K.; Rodrigues, P.P.; Mubiana, V.K.; Blust, R.; De Boeck, G. (2015). Linking environmental heavy metal concentrations and salinity gradients with metal accumulation and their effects: a case study in 3 mussel species of Vitoria estuary and Espirito Santo bay, Southeast Brazil. Sci. Total Environ. 523: 1-15. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.03.139, meer
 • Peer reviewed article Sinha, A.K.; AbdElgawad, H.; Zinta, G.; Dasan, A.F.; Rasoloniriana, R.; Asard, H.; Blust, R.; De Boeck, G. (2015). Nutritional status as the key modulator of antioxidant responses induced by high environmental ammonia and salinity stress in European sea bass (Dicentrarchus labrax). PLoS One 10(8): e0135091. https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0135091, meer
 • Peer reviewed article Sinha, A.K.; Zinta, G.; AbdElgawad, H.; Asard, H.; Blust, R.; De Boeck, G. (2015). High environmental ammonia elicits differential oxidative stress and antioxidant responses in five different organs of a model estuarine teleost (Dicentrarchus labrax). Comp. Biochem. Physiol. C-Toxicol. Pharmacol. 174-175: 21-31. https://dx.doi.org/10.1016/j.cbpc.2015.06.002, meer
 • Peer reviewed article Sinha, A.K.; Dasan, A.F.; Rasoloniriana, R.; Pipralia, N.; Blust, R.; De Boeck, G. (2015). Hypo-osmotic stress-induced physiological and ion-osmoregulatory responses in European sea bass (Dicentrarchus labrax) are modulated differentially by nutritional status. Comp. Biochem. Physiol., Part A Mol. Integr. Physiol. 181: 87-99. dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2014.11.024, meer
 • Peer reviewed article Sinha, A.K.; Rasoloniriana, R.; Dasan, A.F.; Pipralia, N.; Blust, R.; De Boeck, G. (2015). Interactive effect of high environmental ammonia and nutritional status on ecophysiological performance of European sea bass (Dicentrarchus labrax) acclimated to reduced seawater salinities. Aquat. Toxicol. 160: 39-56. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2015.01.005, meer
 • Peer reviewed article Weijs, L.; Briels, N.; Adams, D.; Lepoint, G.; Das, K.; Blust, R.; Covaci, A. (2015). Maternal transfer of organohalogenated compounds in sharks and stingrays. Mar. Pollut. Bull. 92(1-2): 59-68. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2014.12.056, meer
 • Peer reviewed article Weijs, L.; Briels, N.; Adams, D.; Lepoint, G.; Das, K.; Blust, R.; Covaci, A. (2015). Bioaccumulation of organohalogenated compounds in sharks and rays from the southeastern USA. Environ. Res. 137: 199-207. https://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2014.12.022, meer
 • Peer reviewed article Zhang, L.; Nawata, C.M.; De Boeck, G.; Wood, C.M. (2015). Rh protein expression in branchial neuroepithelial cells, and the role of ammonia in ventilatory control in fish. Comp. Biochem. Physiol., Part A Mol. Integr. Physiol. 186: 39-51. https://dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2014.10.004, meer
 • Peer reviewed article Deruytter, D.; Garrevoet, J.; Vandegehuchte, M.B.; Vergucht, E.; De Samber, B.; Vekemans, B.; Appel, K.; Falkenberg, G.; Delbeke, K.; Blust, R.; De Schamphelaere, K.A.C.; Vincze, L.; Janssen, C.R. (2014). The combined effect of Dissolved Organic Carbon and salinity on the bioaccumulation of Copper in marine mussel larvae. Environ. Sci. Technol. 48(1): 698-705. https://dx.doi.org/10.1021/es4024699, meer
 • Peer reviewed article Mendez-Fernandez, L; De Jonge, M.; Bervoets, L. (2014). Influences of sediment geochemistry on metal accumulation rates and toxicity in the aquatic oligochaete Tubifex tubifex. Aquat. Toxicol. 157: 109-119. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2014.10.009, meer
 • Peer reviewed article Shawa, D; Berger, L; Weijs, L.; Papke, O; Covaci, A. (2014). Polychlorinated biphenyls still pose significant health risks to northwest Atlantic harbor seals. Sci. Total Environ. 490: 477-487. dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.05.011, meer
 • Peer reviewed article Van Ael, E.; Belpaire, C.; Breine, J.; Geeraerts, C.; Van Thuyne, G.; Eulaers, I.; Blust, R.; Bervoets, L. (2014). Are persistent organic pollutants and metals in eel muscle predictive for the ecological water quality? Environ. Pollut. 186: 165-171. https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2013.12.006, meer
 • Peer reviewed article Van Ael, E.; Covaci, A.; Blust, R.; Bervoets, L. (2014). Corrigendum to "Persistent organic pollutants in the Scheldt estuary: Environmental distribution and bioaccumulation" [Environ. Int. 48C (2012) 17-27]. Environ. Int. 63: 246-251. dx.doi.org/10.1016/j.envint.2013.09.016, meer
 • Peer reviewed article Weijs, L.; Roach, A.C.; Yang, R.S.H.; McDougall, R.; Lyons, M.; Housand, C.; Tibax, D.; Manning, T.; Chapman, J.; Edge, K.; Covaci, A.; Blust, R. (2014). Lifetime PCB 153 bioaccumulation and pharmacokinetics in pilot whales: Bayesian population PBPK modeling and Markov chain Monte Carlo simulations. Chemosphere 94: 91-96. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2013.09.019, meer
 • Peer reviewed article Weijs, L.; Shaw, D; Berger, L; Neels, H.; Blust, R.; Covaci, A. (2014). Methoxylated PBDEs (MeO-PBDEs), hydroxylated PBDEs (HO-PBDEs) and hydroxylated PCBs (HO-PCBs) in the liver of harbor seals from the northwest Atlantic. Sci. Total Environ. 493: 606-614. dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.06.028, meer
 • Peer reviewed article Dupont, A.; Siebert, U.; Covaci, A.; Weijs, L.; Eppe, G.; Debier, C.; De Pauw-Gillet, M.-C.; Das, K. (2013). Relationships between in vitro lymphoproliferative responses and levels of contaminants in blood of free-ranging adult harbour seals (Phoca vitulina) from the North Sea. Aquat. Toxicol. 142-143: 210-220. https://dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2013.08.014, meer
 • Peer reviewed article Eyckmans, M.; Lardon, I.; Wood, C.M.; De Boeck, G. (2013). Physiological effects of waterborne lead exposure in spiny dogfish (Squalus acanthias). Aquat. Toxicol. 126: 373-381. http://dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2012.09.004, meer
 • Peer reviewed article Jaspers, V.L.B.; Sonne, C.; Soler-Rodriguez, F.; Boertmann, D.; Dietz, R.; Eens, M.; Rasmussen, L.M.; Covaci, A. (2013). Persistent organic pollutants and methoxylated polybrominated diphenyl ethers in different tissues of white-tailed eagles (Haliaeetus albicilla) from West Greenland. Environ. Pollut. 175: 137-146. dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2012.12.023, meer
 • Peer reviewed article Liew, H.J.; De Boeck, G.; Wood, C.M. (2013). An in vitro study of urea, water, ion and CO2/HCO3- transport in the gastrointestinal tract of the dogfish shark (Squalus acanthias): the influence of feeding. J. Exp. Biol. 216(11): 2063-2072. dx.doi.org/10.1242/jeb.082313, meer
 • Peer reviewed article Teuchies, J.; Vandenbruwaene, W.; Carpentier, R.; Bervoets, L.; Temmerman, S.; Chen, W.; Maris, T.; Cox, T.J.S.; Van Braeckel, A.; Meire, P. (2013). Estuaries as filters: The role of tidal marshes in trace metal removal. PLoS One 8(8): e70381. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0070381, meer
 • Peer reviewed article Teuchies, J.; Singh, G.; Bervoets, L.; Meire, P. (2013). Land use changes and metal mobility: Multi-approach study on tidal marsh restoration in a contaminated estuary. Sci. Total Environ. 449: 174-183. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.01.053, meer
 • Peer reviewed article Teuchies, J.; Jacobs, S.; Oosterlee, L.; Bervoets, L.; Meire, P. (2013). Role of plants in metal cycling in a tidal wetland: Implications for phytoremidiation. Sci. Total Environ. 445-446: 146-154. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.11.088, meer
 • Peer reviewed article Van Ael, E.; Covaci, A.; Das, K.; Lepoint, G.; Blust, R.; Bervoets, L. (2013). Factors influencing the bioaccumulation of persistent organic pollutants in food webs of the Scheldt estuary. Environ. Sci. Technol. 47(19): 11221-11231. dx.doi.org/10.1021/es400307s, meer
 • Peer reviewed article Vanden Berghe, M.; Weijs, L.; Habran, S.; Das, K.; Bugli, C.; Pillet, S.; Rees, J.F.; Pomeroy, P.; Covaci, A.; Debier, C. (2013). Effects of polychlorobiphenyls, polybromodiphenylethers, organochlorine pesticides and their metabolites on vitamin A status in lactating grey seals. Environ. Res. 120: 18-26. http://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2012.09.004, meer
 • Peer reviewed article Weijs, L.; Tibax, D.; Roach, A.C.; Manning, T.M.; Chapman, J.C.; Edge, K.; Blust, R.; Covaci, A. (2013). Assessing levels of halogenated organic compounds in mass-stranded long-finned pilot whales (Globicephala melas) from Australia. Sci. Total Environ. 461–462: 117-125. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.04.090, meer
 • Peer reviewed article Weijs, L.; Yang, R.S.H.; Das, K.; Covaci, A.; Blust, R. (2013). Application of Bayesian population physiologically based pharmacokinetic (PBPK) modeling and Markov chain Monte Carlo simulations to pesticide kinetics studies in protected marine mammals: DDT, DDE, and DDD in harbor porpoises. Environ. Sci. Technol. 47(9): 4365-4374. http://dx.doi.org/10.1021/es400386a, meer
 • Peer reviewed article Wood, M; Liew, H.J.; De Boeck, G.; Walsh, J (2013). A perfusion study of the handling of urea and urea analogues by the gills of the dogfish shark (Squalus acanthias). PeerJ 1: -. dx.doi.org/10.7717/peerj.33, meer
 • Peer reviewed article De Jonge, M.; Belpaire, C.; Geeraerts, C.; De Cooman, W.; Blust, R.; Bervoets, L. (2012). Ecological impact assessment of sediment remediation in a metal-contaminated lowland river using translocated zebra mussels and resident macroinvertebrates. Environ. Pollut. 171: 99-108. dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2012.07.038, meer
 • Peer reviewed article Shaw, S.D.; Berger, M.L.; Weijs, L.; Covaci, A. (2012). Tissue-specific accumulation of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) including Deca-BDE and hexabromocyclododecanes (HBCDs) in harbor seals from the northwest Atlantic. Environ. Int. 44: 1-6. dx.doi.org/10.1016/j.envint.2012.01.001, meer
 • Peer reviewed article Teuchies, J.; De Jonge, M.; Meire, P.; Blust, R.; Bervoets, L. (2012). Can acid volatile sulfides (AVS) influence metal concentrations in the macrophyte Myriophyllum aquaticum? Environ. Sci. Technol. 46(16): 9129-9137. http://dx.doi.org/10.1021/es300816y, meer
 • Peer reviewed article Van Ael, E.; Covaci, A.; Blust, R.; Bervoets, L. (2012). Persistent organic pollutants in the Scheldt estuary: Environmental distribution and bioaccumulation. Environ. Int. 48: 17-27. dx.doi.org/10.1016/j.envint.2012.06.017, meer
 • Peer reviewed article Vanden Berghe, M.; Weijs, L.; Habran, S.; Das, K.; Bugli, C.; Rees, J.-F.; Pomeroy, P.P.; Covaci, A.; Debier, C. (2012). Selective transfer of persistent organic pollutants and their metabolites in grey seals during lactation. Environ. Int. 46: 6-15. dx.doi.org/10.1016/j.envint.2012.04.011, meer
 • Peer reviewed article Weijs, L.; Covaci, A.; Yang, R.S.H.; Das, K.; Blust, R. (2012). Computational toxicology: physiologically based pharmacokinetic models (PBPK) for lifetime exposure and bioaccumulation of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in marine mammals. Environ. Pollut. 163: 134-141. dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2011.12.037, meer
 • Peer reviewed article De Jonge, M.; Eyckmans, M.; Blust, R.; Bervoets, L. (2011). Are accumulated sulfide-bound metals metabolically available in the benthic oligochaete Tubifex tubifex? Environ. Sci. Technol. 45(7): 3131-3137. https://dx.doi.org/10.1021/es1037595, meer
 • Peer reviewed article Hagenaars, A.; Meyer, I.J.; Herzke, D.; Pardo, B.G.; Martínez, P.; Pabon, M.; De Coen, W.; Knapen, D. (2011). The search for alternative aqueous film forming foams (AFFF) with a low environmental impact: Physiological and transcriptomic effects of two Forafac fluorosurfactants in turbot. Aquat. Toxicol. 104(3-4): 168-176. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2011.04.012, meer
 • Peer reviewed article Schnitzler, J.G.; Celis, N.; Klaren, P.H.M.; Blust, R.; Dirtu, A.C.; Covaci, A.; Das, K. (2011). Thyroid dysfunction in sea bass (Dicentrarchus labrax): Underlying mechanisms and effects of polychlorinated biphenyls on thyroid hormone physiology and metabolism. Aquat. Toxicol. 105(3-4): 438-447. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2011.07.019, meer
 • Peer reviewed article Teuchies, J.; Bervoets, L.; Cox, T.J.S.; Meire, P.; De Deckere, E. (2011). The effect of waste water treatment on river metal concentrations: removal or enrichment? J. Soils Sediments 11(2): 364-372. dx.doi.org/10.1007/s11368-010-0321-4, meer
 • Peer reviewed article Verhaegen, Y.; Parmentier, K.; Swevers, L.; Renders, E.; Rougé, P.; De Coen, W.; Cooreman, K.; Smagghe, G. (2011). The heterodimeric ecdysteroid receptor complex in the brown shrimp Crangon crangon: EcR and RXR isoform characteristics and sensitivity towards the marine pollutant tributyltin. Gen. Comp. Endocrinol. 172(1): 158-169. https://dx.doi.org/10.1016/j.ygcen.2011.02.019, meer
 • Peer reviewed article Weijs, L.; Covaci, A.; Yang, R.; Das, K.; Blust, R. (2011). A non-invasive approach to study lifetime exposure and bioaccumulation of PCBs in protected marine mammals: PBPK modeling in harbor porpoises. Toxicol. Appl. Pharmacol. 256(2): 136-145. https://dx.doi.org/10.1016/j.taap.2011.07.020, meer
 • Peer reviewed article Wille, K.; Kiebooms, J.A.L.; Claessens, M.; Rappé, K.; Vanden Bussche, J.; Noppe, H.; Van Praet, N.; De Wulf, E.; Van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F.; Vanhaecke, L. (2011). Development of analytical strategies using U-HPLC-MS/MS and LC-ToF-MS for the quantification of micropollutants in marine organisms. Anal. Bioanal. Chem. 400(5): 1459-1472. dx.doi.org/10.1007/s00216-011-4878-6, meer
 • Peer reviewed article Dorneles, P.; Lailson-Brito, J.; Dirtu, A.C.; Weijs, L.; Azevedo, A.; Torres, J.; Malm, O.; Neels, H.; Blust, R.; Das, K.; Covaci, A. (2010). Anthropogenic and naturally-produced organobrominated compounds in marine mammals from Brazil. Environ. Int. 36(1): 60-67. https://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2009.10.001, meer
 • Peer reviewed article Uyttebroek, L.; Shepherd, I.T.; Harrisson, F.; Hubens, G.; Blust, R.; Timmermans, J.-P.; Van Nassauw, L. (2010). Neurochemical coding of enteric neurons in adult and embryonic zebrafish (Danio rerio). J. Comp. Neurol. 518(21): 4419-4438. dx.doi.org/10.1002/cne.22464, meer
 • Peer reviewed article Verhaegen, Y.; Parmentier, K.; Swevers, L.; Rougé, P.; Soin, T.; De Coen, W.; Cooreman, K.; Smagghe, G. (2010). The brown shrimp (Crangon crangon L.) ecdysteroid receptor complex: Cloning, structural modeling of the ligand-binding domain and functional expression in an EcR-deficient Drosophila cell line. Gen. Comp. Endocrinol. 168(3): 415-423. https://dx.doi.org/10.1016/j.ygcen.2010.05.007, meer
 • Peer reviewed article Weijs, L.; van Elk, C.; Das, K.; Blust, R.; Covaci, A. (2010). Persistent organic pollutants and methoxylated PBDEs in harbour porpoises from the North Sea from 1990 until 2008: Young wildlife at risk? Sci. Total Environ. 409(1): 228-237. dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2010.09.035, meer
 • Peer reviewed article Weijs, L.; Das, K.; Neels, H.; Blust, R.; Covaci, A. (2010). Occurrence of anthropogenic and naturally-produced organohalogenated compounds in tissues of Black Sea harbour porpoises. Mar. Pollut. Bull. 60(5): 725-731. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2009.11.022, meer
 • Peer reviewed article Weijs, L.; Yang, R.S.H.; Covaci, A.; Das, K.; Blust, R. (2010). Physiologically based pharmacokinetic (PBPK) models for lifetime exposure to PCB 153 in male and female harbor porpoises (Phocoena phocoena): model development and evaluation. Environ. Sci. Technol. 44(18): 7023-7030. dx.doi.org/10.1021/es101688h, meer
 • Peer reviewed article Jamers, A.; Blust, R.; De Coen, W. (2009). Omics in algae: Paving the way for a systems biological understanding of algal stress phenomena? Aquat. Toxicol. 92(3): 114-121. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2009.02.012, meer
 • Peer reviewed article Vandenbrouck, T.; Soetaert, A.; Van der Ven, K.; Blust, R.; De Coen, W. (2009). Nickel and binary metal mixture responses in Daphnia magna: molecular fingerprints and (sub)organismal effects. Aquat. Toxicol. 92(1): 18-29. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2008.12.012, meer
 • Peer reviewed article Voets, J.; Steen Redeker, E.; Blust, R.; Bervoets, L. (2009). Differences in metal sequestration between zebra mussels from clean and polluted field locations. Aquat. Toxicol. 93(1): 53-60. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2009.03.006, meer
 • Peer reviewed article Weijs, L.; Dirtu, A.C.; Das, K.; Gheorghe, A.; Reijnders, P.J.H.; Neels, H.; Blust, R.; Covaci, A. (2009). Inter-species differences for polychlorinated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers in marine top predators from the Southern North Sea: Part 1. Accumulation patterns in harbour seals and harbour porpoises. Environ. Pollut. 157(2): 437-444. dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2008.09.024, meer
 • Peer reviewed article Weijs, L.; Das, K.; Siebert, U.; van Elk, N.; Jauniaux, T.; Neels, H.; Blust, R.; Covaci, A. (2009). Concentrations of chlorinated and brominated contaminants and their metabolites in serum of harbour seals and harbour porpoises. Environ. Int. 35(6): 842-850. http://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2009.02.001, meer
 • Peer reviewed article Weijs, L.; Losada, S.; Das, K.; Roosens, L.; Reijnders, P.; Santos, J.F.; Neels, H.; Blust, R.; Covaci, A. (2009). Biomagnification of naturally-produced methoxylated polybrominated diphenyl ethers (MeO-PBDEs) in harbour seals and harbour porpoises from the Southern North Sea. Environ. Int. 35(6): 893-899. dx.doi.org/10.1016/j.envint.2009.03.006, meer
 • Peer reviewed article Dorneles, P.R.; Lailson-Brito, J.; Azevedo, A.F.; Meyer, J.; Vidal, L.G.; Fragoso, A.B.; Torres, J.P.; Malm, O.; Blust, R.; Das, K. (2008). High accumulation of perfluorooctane sulfonate (PFOS) in marine tucuxi dolphins (Sotalia guianensis) from the Brazilian coast. Environ. Sci. Technol. 42(14): 5368-5373. http://dx.doi.org/10.1021/es800702k, meer
 • Peer reviewed article Hagenaars, A.; Knapen, D.; Meyer, I.J.; Van der Ven, K.; Hoff, P.T.; De Coen, W. (2008). Toxicity evaluation of perfluorooctane sulfonate (PFOS) in the liver of common carp (Cyprinus carpio). Aquat. Toxicol. 88(3): 155-163. https://dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2008.04.002, meer
 • Peer reviewed article Roosens, L.; Dirtu, A.C.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Gheorghe, A.; Neels, H.; Blust, R.; Covaci, A. (2008). Brominated flame retardants and polychlorinated biphenyls in fish from the river Scheldt, Belgium. Environ. Int. 34(7): 976-983. http://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2008.02.009, meer
 • Peer reviewed article Teuchies, J.; De Deckere, E.; Bervoets, L.; Meynendonckx, J.; Van Regenmortel, S.; Blust, R.; Meire, P. (2008). Influence of tidal regime on the distribution of trace metals in a contaminated tidal freshwater marsh soil colonized with common reed (Phragmites australis). Environ. Pollut. 155(1): 20-30. http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2007.11.005, meer
 • Peer reviewed article Van den Broeck, H.; Breugelmans, K.; De Wolf, H.; Backeljau, T. (2008). Completely disjunct mitochondrial DNA haplotype distribution without a phylogeographic break in a planktonic developing gastropod. Mar. Biol. (Berl.) 153(3): 421-429. dx.doi.org/10.1007/s00227-007-0820-z, meer
 • Peer reviewed article Weijs, L.; Dirtu, A.C.; Das, K.; Gheorghe, A.; Reijnders, P.J.H.; Neels, H.; Blust, R.; Covaci, A. (2008). Inter-species differences for polychlorinated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers in marine top predators from the Southern North Sea: Part 2. Biomagnification in harbour seals and harbour porpoises. Environ. Pollut. 157(2): 445-451. http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2008.09.025, meer
 • Peer reviewed article Wepener, V.; Bervoets, L.; Mubiana, V.; Blust, R. (2008). Metal exposure and biological responses in resident and transplanted blue mussels (Mytilus edulis) from the Scheldt estuary. Mar. Pollut. Bull. 57(6-12): 624-631. http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2008.03.030, meer
 • Peer reviewed article De Boeck, G.; Hattink, J.; Franklin, N.M.; Bucking, C.P.; Wood, S.; Walsh, P.J.; Wood, C.M. (2007). Copper toxicity in the spiny dogfish (Squalus acanthias): Urea loss contributes to the osmoregulatory disturbance. Aquat. Toxicol. 84(2): 133-141. https://dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2007.04.012, meer
 • Peer reviewed article Olsen, G.H.; Sva, E.; Carroll, J.; Camus, L.; De Coen, W.M.; Smolders, R.; Øveraas, H.; Hylland, K. (2007). Alterations in the energy budget of Arctic benthic species exposed to oil-related compounds. Aquat. Toxicol. 83(2): 85-92. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2007.03.012, meer
 • Peer reviewed article Soetaert, A.; Vandenbrouck, T.; Van der Ven, K.; Maras, M.; van Remortel, P.; Blust, R.; De Coen, W.M. (2007). Molecular responses during cadmium-induced stress in Daphnia magna: integration of differential gene expression with higher-level effects. Aquat. Toxicol. 83(3): 212-222. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2007.04.010, meer
 • Peer reviewed article Tudorache, C.; Blust, R.; De Boeck, G. (2007). Swimming capacity and energetics of migrating and non-migrating morphs of three-spined stickleback Gasterosteus aculeatus L. and their ecological implications. J. Fish Biol. 71(5): 1448-1456. dx.doi.org/10.1111/j.1095-8649.2007.01612.x, meer
 • Peer reviewed article Mubiana, V.K.; Vercauteren, K.; Blust, R. (2006). The influence of body size, condition index and tidal exposure on the variability in metal bioaccumulation in Mytilus edulis. Environ. Pollut. 144(1): 272-279. http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2005.12.017, meer
 • Peer reviewed article Mubiana, V.K.; Blust, R. (2006). Metal content of marine mussels from Western Scheldt Estuary and nearby protected Marine Bay, the Netherlands: impact of past and present contamination. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 77(2): 203-210. dx.doi.org/10.1007/s00128-006-1051-6, meer
 • Peer reviewed article Voets, J.; Talloen, W.; De Tender, T.; Van Dongen, S.; Covaci, A.; Blust, R.; Bervoets, L. (2006). Microcontaminant accumulation, physiological condition and bilateral asymmetry in zebra mussels (Dreissena polymorpha) from clean and contaminated surface waters. Aquat. Toxicol. 79(3): 213-225. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2006.06.001, meer
 • Peer reviewed article Mubiana, V.; Qadah, D.; Meys, J.; Blust, R. (2005). Temporal and spatial trends in heavy metal concentrations in the marine mussel Mytilus edulis from the Western Scheldt estuary (The Netherlands). Hydrobiologia 540(1-3): 169-180. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7134-7, meer
 • Peer reviewed article Rueda-Jasso, R.; Conceição, L.E.C.; De Coen, W.M.; Rees, J.F.; Sorgeloos, P. (2005). Diet and weaning age affect the growth and condition of Dover sole (Solea solea L.). Cienc. Mar. 31(3): 477-489, meer
 • Peer reviewed article Smolders, R.; Baillieul, M.; Blust, R. (2005). Relationship between the energy status of Daphnia magna and its sensitivity to environmental stress. Aquat. Toxicol. 73(2): 155-170. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2005.03.006, meer
 • Peer reviewed article Gillikin, D.P.; De Wachter, B.; Tack, J.F. (2004). Physiological responses of two ecologically important Kenyan mangrove crabs exposed to altered salinity regimes. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 301(1): 93-109. dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2003.09.024, meer
 • Peer reviewed article Knapen, D.; Bervoets, L.; Verheyen, E.; Blust, R. (2004). Resistance to water pollution in natural gudgeon (Gobio gobio) populations may be due to genetic adaptation. Aquat. Toxicol. 67(2): 155-165. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2003.12.001, meer
 • Peer reviewed article Rueda-Jasso, R.; Conceição, L.E.C.; Dias, J.; De Coen, W.M.; Gomes, E.; Rees, J.F.; Soares, F.; Dinis, M.T.; Sorgeloos, P. (2004). Effect of dietary non-protein energy levels on condition and oxidative status of Senegalese sole (Solea senegalensis) juveniles. Aquaculture 231(1-4): 417-433. dx.doi.org/10.1016/S0044-8486(03)00537-4, meer
 • Peer reviewed article Hoff, P.T.; Van de Vijver, K.; Van Dongen, W.; Esmans, E.L.; Blust, R.; De Coen, W.M. (2003). Perfluorooctane sulfonic acid in bib (Trisopterus luscus) and plaice (Pleuronectes platessa) from the western Scheldt and the Belgian North Sea: distribution and biochemical effects. Environ. Toxicol. Chem. 22(3): 608-614. dx.doi.org/10.1897/1551-5028(2003)022<0608:PSAIBT>2.0.CO;2, meer
 • Peer reviewed article Hoff, P.T.; Van Dongen, W.; Esmans, E.L.; Blust, R.; De Coen, W.M. (2003). Evaluation of the toxicological effects of perfluorooctane sulfonic acid in the common carp (Cyprinus carpio). Aquat. Toxicol. 62(4): 349-359. dx.doi.org/10.1016/S0166-445X(02)00145-5, meer
 • Peer reviewed article De Wolf, H.; Verhagen, R.; Backeljau, T. (2000). Large scale population structure and gene flow in the planktonic developing periwinkle, Littorina striata, in Macaronesia (Mollusca : Gastropoda). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 246(1): 69-83. dx.doi.org/10.1016/S0022-0981(99)00177-X, meer
 • Sioen, M.; Vercauteren, M.; Asselman, J.; Janssen, C.; Blust, R.; Town, R.M. (2023). Interaction of marine algae and nanoplastics: Impact on growth and EPS production, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 101, meer
 • Sioen, M.; Vercauteren, M.; Blust, R.; Janssen, C.; Town, T.M.; Asselman, J. (2023). Visualization of labeled nanoplastics in algae, using STED microscopy and Fluorescence Lifetime Imaging (FLIM), in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 15, meer
 • Debaere, S.F.; Weideli, O.C.; Bouyoucos, I.A.; De Boeck, G.; Planes, S.; Rummer, J.L. (2022). Does moonlight affect newborn reef sharks in a tide-free environment?, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 47-48, meer
 • Sioen, M.; Vercauteren, M.; Blust, R.; Janssen, C.; Town, R.M.; Asselman, J. (2022). Interaction of marine algae and nanoplastics, and the possible impact on the bioavailability of nanoplastics to primary consumers through the food-pathway, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 85, meer
 • Teunkens, B.; Maris, T.; Van Damme, S.; Blust, R.; Meire, P. (2021). Tracking marked plastic items on their journey through the Scheldt estuary, using the Permanent Belgian Acoustic Receiver Network (PBARN), in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 3 March 2021. VLIZ Special Publication, 85: pp. 5, meer
 • Belpaire, C.; Breine, J.; Van Wichelen, J.; Pauwels, I.; Baeyens, R.; Coeck, J.; Matondo, B.N.; Ovidio, M.; Vergeynst, J.; Verhelst, P.; De Meyer, J.; Adriaens, D.; Teunen, L.; Bervoets, L.; Sony, D.; Rollin, X.; Dumonceau, F.; Vlietinck, K. (2020). Report on the eel stock, fishery and other impacts in Belgium, 2019–2020. ICES Scientific Reports = Rapports Scientifiques du CIEM, 2. ICES: Copenhagen. 48 pp., meer
 • Loaiza Alamo, I.; De Boeck, G.; De Troch, M. (2020). Especies marinas del Perú: riesgos y beneficios por su consumo. El Perú Primero 3 April: 1-8, meer
 • Regoli, F.; Albentosa, M.; Avio, C.G.; Batel, A.; Bebianno, M.J.; Bégout, M.-L.; Beiras, R.; Bellas, J.; Blust, R.; Bour, A.; Braunbeck, T.; Cachot, J.; Catarci Carteny, C.; Cormier, B.; Cousin, X.; Cuesta, A.; Esteban, M.A.; Faimali, M.; Gambardella, C.; Garaventa, F.; Gorbi, S.; Guilhermino, L.; Hylland, K.; Keiter, S.H.; Kopke, K.; Morin, B.; Pacheco, A.; Pittura, L.; Town, R.M.; Vieira, L.R. (2020). Insights on Ecotoxicological Effects of Microplastics in Marine Ecosystems: The EPHEMARE Project, in: Cocca, M. et al. Proceedings of the 2nd International Conference on Microplastic Pollution in the Mediterranean Sea. Springer Water, : pp. 12-19. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-030-45909-3_4, meer
 • Bebianno, M.J.; O'donovan, S.; Ribeiro, F.; Rodrigues, A.R.; Abel, S.; Da Fonseca, T.G.; Carteny, C.C.; Blust, R.; Cormier, B.; Keiter, S.; Mestre, N.C. (2018). Are microplastics facilitating the accumulation of organic pollutants in benthic bivalves?, in: Baztan, J. et al. (Ed.) MICRO 2018. Fate and impact of microplastics: knowledge, actions and solutions: International Conference 19-23 November 2018, Lanzarote. pp. 165, meer
 • Catarci Carteny, C.; Town, R.M.; Blust, R. (2018). Furthering the dynamic uptake model for virgin microplastics: application to the blue mussel (Mytilus edulis), in: Baztan, J. et al. (Ed.) MICRO 2018. Fate and impact of microplastics: knowledge, actions and solutions: International Conference 19-23 November 2018, Lanzarote. pp. 217, meer
 • Kopke, K.; Power, S.; Catarci Carteny, C. (2018). Putting the ‘Work’ back into Workshop – the EPHEMARE stakeholder workshop on microplastics in the marine environment, in: Baztan, J. et al. (Ed.) MICRO 2018. Fate and impact of microplastics: knowledge, actions and solutions: International Conference 19-23 November 2018, Lanzarote. pp. 194, meer
 • Teunkens, B.; Maris, T.; Blust, R.; Meire, P. (2018). Plastic fluxes toward the oceans, contribution of the Schelde River (Belgium), in: Baztan, J. et al. (Ed.) MICRO 2018. Fate and impact of microplastics: knowledge, actions and solutions: International Conference 19-23 November 2018, Lanzarote. pp. 280-281, meer
 • Teunen, L.; Belpaire, C.; Dardenne, F.; Blust, R.; Bervoets, L. (2017). Veldstudie naar de monitoring van biota in het kader van de rapportage van de chemische toestand voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2016. Universiteit Antwerpen (UA)/Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Antwerpen. 62 + bijlagen pp., meer
 • De Schamphelaere, K.; Bervoets, L.; Teuchies, J.; Ysebaert, T.Y.; Meire, P.; Blust, R. (2016). Development of a triad assessment method for brackish sediments in Flanders, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 40, meer
 • De Schamphelaere, K.; Teuchies, J.; Bervoets, L.; Blust, R.; Meire, P. (2016). Chemical quality assessment of sediments of the Scheldt Estuary using sediment quality guidelines, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 81, meer
 • De Schamphelaere, K.; Teuchies, J.; Ysebaert, T.; Blust, R.; Meire, P. (2016). Development of a triad assessment method for brackish sediments in Flanders, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 84, meer
 • Diana, A.; Bervoets, L. (2016). Utilization of the seagrass Posidonia oceanica (L.) Delile to evaluate the spatial and temporal dispersion of metal contamination in the marine protected area of Cape Carbonara, Villasimius, Sardinia (Italy), in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 14, meer
 • Diana, A.; Bervoets, L. (2016). Utilization of the seagrass Posidonia oceanica (L.) Delile to evaluate the spatial and temporal dispersion of metal contamination in the marine protected area of Cape Carbonara, Villasimius, Sardinia (Italy). Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 12 February 2016. University of Antwerp: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Belpaire, C.; Breine, J.; Buysse, D.; Van Wichelen, J.; Coeck, J.; Ovidio, M.; Matondo, B.N.; De Meyer, J.; Bouilliart, M.; Adriaens, D.; Verhelst, P.; Roland, K.; Kestemont, P.; Bervoets, L.; Darchambeau, F.; Rollin, X.; Vlietinck, K. (2015). Report on the eel stock and fishery in: Belgium 2014/'15. International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 71 pp., meer
 • Debusschere, E.; Blom, L.J.; Botteldooren, D.; De Boeck, G.; De Coensel, B.; De Jong, C.; Hostens, K;; Sinha, A.K.; Vandendriessche, S.; Vercauteren, M.; Vincx, M.; Wessels, P.W.; Degraer, S. (2015). A comprehensive study to assess the impact of impulsive sound on juvenile sea bass, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 52, meer
 • Debusschere, E.; Sinha, A.; De Coensel, B.; Vandendriessche, S.; Botteldooren, D.; De Boeck, G.; Vanaverbeke, J.; Degraer, S.; Hostens, K. (2015). In situ determination of the impact of offshore pile driving on juvenile sea bass Dicentrarchus labrax, in: ICES Symposium. Marine ecosystem acoustics - observing the ocean interior in support of integrated management, 25-28 May, 2015, Nantes, France: book of abstracts. pp. 53, meer
 • Geerts, L.; Cox, T.J.S.; Maris, T.; Kromkamp, J.; Blust, R.; Soetaert, K.; Meire, P. (2015). Algal growth inhibition in the historical Schelde Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 67, meer
 • Briels, N. (2014). Bioaccumulatie van organische polluenten in haaien en roggen van de oostkust van de VS, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 136, meer
 • Dasan, A.F.; Rasoloniriana, R.; Sinha, A.K.; Blust, R.; De Boeck, G. (2014). Adaptive responses to high environmental ammonia in European seabass acclimated to different salinities. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 7 March 2014. University of Antwerp: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Dasan, A.F.; Rasoloniriana, R.; Sinha, A.K.; Blust, R.; De Boeck, G. (2014). Adaptive responses to high environmental ammonia in European sea bass acclimated to different salinities, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 31, meer
 • Deruytter, D.; Vandegehuchte, M.; De Schamphelaere, K.; Blust, R.; Janssen, C.R. (2014). Copper toxicity in mussels: do salinity, organic matter and population history matter?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 52, meer
 • Peterson, S.; Peterson, M.; Debier, C.; Covaci, A.; Costa, D. (2014). Northern elephant seals: integrators of persistent organic pollutants in the deep ocean, in: Abstract book 28th Annual Conference of the European Cetacean Society: Marine mammals as sentinels of a changing environment, Liège, Belgium, 5-9th April 2014. pp. 209, meer
 • Rasoloniriana, R. (2014). Interactive effects of high environmental ammonia, salinity stress and starvation on metabolic, physiological and ion-regulatory status of European seabass (Dicentrarchus labrax). MSc Thesis. Systemic Physiological & Ecotoxicological Research: Antwerp. 13, 57 pp., meer
 • Weijs, L (2014). Development of physiologically based pharmacokinetic models for the bioaccumulation of persistent organic pollutants in marine mammals, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 177-178, meer
 • Weijs, L.; Jauniaux, T.; Blust, R.; Covaci, A. (2014). Baseline levels of POPs and MeO-PBDEs in melons, mandibular fat, blubber and liver of harbour porpoises from the North Sea, in: Abstract book 28th Annual Conference of the European Cetacean Society: Marine mammals as sentinels of a changing environment, Liège, Belgium, 5-9th April 2014. pp. 246, meer
 • De Boeck, G.; Wood, C.M. (2013). How ancient is the trait that increased levels of plasma ammonia serve as a signal for hyperventilation? A case study in an elasmobranch, the spiny dogfish (Squalus acanthias), in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 29, meer
 • Deruytter, D.; Vandegehuchte, M.; Garrevoet, J.; Vergucht, E.; Blust, R.; De Schamphelaere, K.; Vincze, L.; Janssen, C.R. (2013). The combined effects of DOC and salinity on the accumulation and toxicity of copper in mussel larvae, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 40, meer
 • Loaiza, I.; Diricx, M.; De Boeck, G. (2013). The effect of salinity on the acute toxicity of copper and cadmium in European sea bass Dicentrarchus labrax L., in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 63-64, meer
 • Loaiza, I.; Diricx, M.; De Boeck, G. (2013). The effect of salinity on the acute toxicity of copper and cadmium in European sea bass Dicentrarchus labrax L. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 15 February 2013. Vrije Universiteit Brussel: Brussel. 1 poster pp., meer
 • Van Ael, E.; Covaci, A.; Das, K.; Blust, R.; Bervoets, L. (2013). Biomagnification of persistent organic pollutants in food webs from the Scheldt Estuary (Belgium), in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 91, meer
 • Weijs, L.; Briels, N.; Blust, R.; Covaci, A. (2013). Shark fin soup from a toxicological perspective: eat it or leave it?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 108, meer
 • Weijs, L.; Briels, N.; Adams, D.H.; Blust, R.; Covaci, A. (2013). Shark fin soup from a toxicological perspective: Eat it or leave it? Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 15 February 2013. University of Antwerp: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Meire, A.; Maris, T.; Cox, T.; Bervoets, L. (2012). Estimating primary production from continuous oxygen data in the Schelde Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 54, meer
 • Teuchies, J.; De Jonge, M.; Bervoets, L.; de Deckere, E.; Blust, R.; Meire, P. (2012). The effect of increasing surface water oxygen concentrations on metal mobility in sediments from the Schelde Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 82, meer
 • Verhaegen, Y.; Parmentier, K.; Cooreman, K.; De Coen, W.M.; Smagghe, G. (2012). Did the use of TBT-based antifouling paints cause severe damage to the common shrimp (Crangon crangon) population of the Southern Bight?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 107, meer
 • Pena-Abaurrea, M.; Weijs, L.; Ramos, L.; Borghesi, N.; Corsolini, S.; Neels, H.; Blust, R.; Covaci, A. (2009). Anthropogenic and naturally-produced organobrominated compounds in bluefin tuna from the Mediterranean Sea. Organohalogen Compounds 76(11): 1477-1482. dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2009.07.004, meer
 • Roosens, L.; Dirtu, A.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Gheorghe, A.; Neels, H.; Blust, R.; Covaci, A. (2008). Brominated flame retardants in eels from River Scheldt, in: Belpaire, C. Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2: pp. 45-63, meer

Projecten (58)  Top | Personen | Publicaties | Datasets 
 • AQUASTRESS: Aquatic systems under multiple Stress: a new paradigm integrating aquaculture and ecotoxicology research, meer
 • Bioavailability and toxicity of metals in freshwater, estuarine and marine environments, meer
 • Biobeschikbaarheid en accumulatie van dissocieerbare organische contaminanten in de estuariene vis, Cyprinodon variegatus, meer
 • Biologische beschikbaarheid van metalen in chemisch gedefinieerde en natuurlijke aquatische systemen, meer
 • CALMARS II: Mariene biogene carbonaten als archieven van klimaatsverandering: een critische evaluatie, meer
 • CALMARS: Validation of alternative marine calcareous skeletons as recorders of global climate change, meer
 • Chemical and biological aspects of the metal-uptake with aquatic organisms, meer
 • Chemische en biologische aspecten van de metaalopname door aquatische organismen, meer
 • Chemische en biologische aspecten van de metaalopname door aquatische organismen: een experimentele en modelmatige analyse van de metaalaccumulatie bij mosselen, meer
 • CLIOFI: Effects of climate induced temperature change on marine coastal fishes, meer
 • CONPHY: Conservation Physiology of Marine Fishes, meer
 • Copper homeostasis in fish: role of sub-cellular fractionation and metal binding protein, meer
 • Defence mechanisms against heavy metal exposure in fish with different sensitivities to stress: interactions and dynamics of proteins and hormones, meer
 • DISARM: Dumpsites of munitions: Integrated Science Approach to Risk and Management, meer
 • Dynamische modellering van de chemische speciatie en opname van metalen door vissen, meer
 • Ecologische effecten en compartimentalisatie van cadmium in experimentele mesocosms : differentiële effecten van milieuverontreininging gedurende seizoensgebonden veranderingen, meer
 • ECOMAMA: Ecological Marine Management, meer
 • ECOTOX2: Effecten van polluenten op populaties en benthische levensgemeenschappen in de Noordzee (ECOTOX2), meer
 • Een fysiologisch gebaseerd farmacokinetisch model voor de opstapeling van microcontaminanten en immunologische effecten in gewone zeehonden (Phoca vitulina) en bruinvissen (Phocoena phocoena), meer
 • Een model voor de biologische beschikbaarheid van metalen in zoet- en zoutwaterorganismen, meer
 • Effect van organische complexatie op de chemische speciatie en de biologische beschikbaarheid van metalen in aquatische systemen, meer
 • Effecten van anthropogene stress (zware metalen, gechloreerde koolwaterstoffen en thermale vervuiling) op de genetische structuur van natuurlijke populaties van intertidale ongewervelden, meer
 • Effecten van omgevingsstress op de genetische structuur van natuurlijke populaties van de alikruiken Littorina littorea en Littorina saxatilis (Mollusca, Gastropoda), meer
 • Effecten van omgevingsstress op de genetische structuur van natuurlijke populaties van intertidale ongewervelden, meer
 • Effect-evaluatie van perfluorverbindingen bij mariene en estuariene organismen, meer
 • Effects of changing environmental conditions on the energy metabolism of aquatic organisms, meer
 • Effects of environmental stress on the genetic structure of natural populations of intertidal invertebrates II, meer
 • ENNSATOX: Engineered Nanoparticle Impact on Aquatic Environments: Structure, Activity and Toxicology, meer
 • ESW: Negatieve CO2 emissies door verhoogde silicaatverwering, meer
 • Evaluatie van het toxische werkingsmechanisme van endocrien verstorende stoffen bij de zebravis, Danio rerio, meer
 • FIRE: Geïntegreerde risicoschatting voor endocriene effecten van vlamvertragers, meer
 • FISHGUARD: Invloed en herstel van antropogene ingrepen op vispopulaties, meer
 • Geïntegreerde studie van de effecten van milieuverontreiniging op aquatische en terrestische ecosystemen, meer
 • Genetische karakterisatie van de alikruiken Littorina littorea en L. saxatilis langsheen een pollutiegradiënt in het Schelde estuarium., meer
 • Het effect van stressoren op de metabolische aktiviteit en veerkracht van aquatische ecosystemen, meer
 • Het gebruik van Littorina als TBT biomonitor langsheen het Schelde-estuarium en de Noordzeekust, meer
 • Impact van persistente organische polluenten op de Noordzeegarnaal, meer
 • Karakterisatie en dynamiek van de metaaltoxiciteit in karpers op basis van genexpressieprofielen, meer
 • Karakterisatie van toxicologische werkingsmechanismen en effect-evaluatie van perfluorverbindingen bij mariene en estuariene organismen, meer
 • Koper homeostase bij vissen: de rol van subcellulaire verdeling en metaalbindende eiwitten, meer
 • Molecular dynamics of the absorption, accumulation and elimination of metals in marine organisms from the North Sea, meer
 • Nucleaire magnetische resonantie spectroscopie voor in vivo bepaling van metabole stress indicatoren bij aquatische invertebraten en vertebraten. I, meer
 • Nucleaire magnetische resonantie spectroscopie voor in vivo bepaling van metabole stress indicatoren bij aquatische invertebraten en vertebraten. II, meer
 • Onderzoek naar lokale genetische adaptaties aan metaalverontreiniging bij riviergrondels (Gobio gobio) uit het Netebekken, meer
 • Ontwikkeling van de methodologie voor zuivering en kwantificatie van Hsp 70 als potentiële biomerker in verschillende aquatische organismen, meer
 • Ontwikkeling van DNA arrays (meetinstrument) voor de detectie van endocriene verstorende eigenschappen van zowel chemicaliën als afvalstromen bij vissen, meer
 • Ontwikkeling van DNA-chips voor toxiciteitskarakterisatie van chemicaliën bij de gewone karper (Cyprinus carpio), meer
 • Ophoping van zware metalen in de aquatische voedselketen: rol van voedselkeus en beschikbaarheid, meer
 • Optimalisatie en veldvalidatie van Bacterial Exposure Stress Technology (BEST) voor sediment- en waterkwaliteitsbepaling, meer
 • Population genetics and morphological variation of Littorinidae, meer
 • Population genetics and phylogeny of periwinkle (Littorinidae, Gasteropoda), meer
 • Relatief belang van blootstellingsroutes voor de accumulatie en effecten van metalen in benthische organismen., meer
 • Studie van het lot en de impact van organische en inorganische polluenten in de kustzone van Costa Rica, meer
 • The use of phage display as an innovative approach in environmental science, meer
 • Transfer en effecten van zware metalen in aquatische voedselketens: rol van voedselkeus en biobeschikbaarheid, meer
 • Vergelijkende studie naar de bioaccumulatie en effecten van metalen in mosselen tussen een gematigd en een subtropisch gebied: het Schelde estuarium (Antwerpse haven- Vlaanderen) en de Richards Baai Haven (Zuid-Afrika), meer
 • Verstoring van basale celfuncties door zware metalen bij vissen, meer
 • Zwemcapaciteit van inlandse vissoorten: gevolgen voor het overschrijden van migratieknelpunten in Belgische rivieren, meer

Datasets (2)  Top | Personen | Publicaties | Projecten 
 • OMES: Monitoring van de primaire productie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Zware metalen in de blauwe mossel (Mytilus edulis) in de Westerschelde, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten | Datasets