IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Afdeling Bovenschelde (MOW)
www.wenz.be

Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV (MOW-W&Z), meer

Thesaurustermen (3) : Haveninfrastructuur; Havens; Maritieme toegangsroutes
Geografische termen (2) : België, Bovenschelde [Marine Regions]; België, Leie R. [Marine Regions]
Adres:
Guldensporenpark 105
9820 Merelbeke
België

Tel.: +32-(0)9-292 12 11
Fax: +32-(0)9-292 12 72
E-mail:
 Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Administratief

Abstract:
Taken: ontwerp en inrichting van de basisinfrastructuur van de Gentse haven; beheer en onderhoud van het kanaal Gent-Terneuzen, de Gentse Ringvaart, de Gentse binnenwateren, de Bovenschelde, de Leie, de Dender, het kanaal Roeselare-Leie, het kanaal Kortrijk-Bossuit, het Afleidingskanaal van de Leie, het kanaal Gent-Brugge, het Leopoldkanaal, de Zuidervaart en de Moervaart.

Publicaties (5)  Top | Projecten | Datasets 
  ( 1 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Vanden Eede, S.; Laporta, L.; Deneudt, K.; Stienen, E.; Derous, S.; Degraer, S.; Vincx, M. (2014). Marine biological valuation of the shallow Belgian coastal zone: A space-use conflict example within the context of marine spatial planning. Ocean Coast. Manag. 96: 61-72. https://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2014.04.022, meer
 • Verwilligen, J.; Maes, E.; Eloot, K. (2013). The Seine-Scheldt project: nautical accessibility of a new lock in Harelbeke, in: Vantorre, M. et al. (Ed.) Third international conference on ship manoeuvring in shallow and confined water: with non-exclusive focus on ship behaviour in locks, 3-5 June 2013, Ghent, Belgium. pp. 291-299, meer
 • De Roo, S.; Van Crombrugge, W.; Troch, P.; Van Acker, J.; Maes, E. (2010). Field monitoring of ship-induced loads on (alternative) bank protections of non-tidal waterways, in: 32nd PIANC Congress, 125th anniversary PIANC - setting the course, Liverpool, UK, Liverpool Arena and Convention Centre, 10 - 14 May 2010: PIANC MMX papers. pp. 10 pp., meer
 • Vereecken, H.; Peeters, P.; Ronsyn, J.; Balduck, J.; Mostaert, F. (2008). Waterbeheer in Oost- en West Vlaanderen: bevaarbare waterlopen. Versie 0.5. WL Rapporten, 726_2. Waterbouwkundig Laboratorium/Afdeling Bovenschelde: Antwerpen. I, 30 pp., meer
 • (2002). Jaarboek 2001 - Afdeling Bovenschelde. Afdeling Bovenschelde: Gent. 55 pp., meer

Projecten (13)  Top | Publicaties | Datasets 
 • Beleidsanalytische studie modernisering maritieme toegang tot de havens Gent en Terneuzen, meer
 • Bijkomend onderzoek naar de effecten van de verzilting en specieberging in functie van de modernisering maritieme toegang tot de havens Gent en Terneuzen, meer
 • Ecologie van copepoden: structurele en functionele biodiversiteit in tropische zeegrasvelden. I, meer
 • Maatschappelijke impactstudie voor de ontsluiting van de Vlaamse kusthavens, meer
 • Mariene Biologie, meer
 • Meiobenthische biodiversiteit en fluxen in de Antarctische biogeochemische omgeving, meer
 • Oceanografie: rol van het benthos in mariene ecosystemen en effecten van milieuverontreiniging, meer
 • Onderzoek naar de seizoenale variatie en populatiedynamica van het macrobenthos voor de Westkust in functie van de ecologische bijsturing van een kustverdedigingsproject, meer
 • Onderzoek naar ruimtelijke variatie van het macrobenthos voor de Westkust i.f.v. de ecologische bijsturing van een kustverdedigingsproject, meer
 • Review hydraulische modellering stromingspatronen stuwsluis Denderbelle, meer
 • Role of the meiobenthos in Antarctic ecosystems, meer
 • Structural and functional biodiversity of North Sea ecosystems: species and their habitats as indicator for the sustainable management of the BCS, meer
 • Structuur en functie van het benthos in estuariene en kustecosystemen in relatie tot huidige en toekomstige antropogene invloeden, meer

Datasets (2)  Top | Publicaties | Projecten 
 • Onderzoek naar de migratie van vissen tussen Boven-Zeeschelde en Bovenschelde, meer
 • Onderzoek naar vismigratie in de ringvaart aan de sluis van Evergem, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten | Datasets