IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Directie Agroketens en Visserij (EL&I)
www.rijksoverheid.nl/ministeries/lnv/organisatie/organogram/directie-agroketens-en-visserij
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Directie Visserij (LNV), meer

Overkoepelend instituut: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), meer
Vorige naam: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Directie Visserij (LNV), meer


Abstract:
De directie Agroketens en Visserij (AKV) is verantwoordelijk voor het nationale en internationale beleid voor de agrarische- en visserijketen. Deze directie richt zich dus op alle schakels van de productieketen en handel.

Directeur: ir. C.A.C.J. Oomen

AKV ontwikkelt beleid voor een duurzame, innovatieve en daarmee sociaal-economisch sterke landbouw- en visserijketen. Dit gebeurt in harmonie met andere functies op ecologisch gebied en de maatschappelijke omgeving, zoals het klimaat en het energievraagstuk, de kwaliteit van de ecosystemen die vis voortbrengen (duurzaam beheer van visbestanden), de diergezondheids- en welzijnsvraagstukken in de veehouderij, de kwaliteit van bodem en milieu (gewasbescherming en het vraagstuk van de mest).

De directie is sterk internationaal georiënteerd en levert inhoudelijke bijdragen in Europees en mondiaal verband. Daarnaast bevordert de directie de markttoegang voor de Nederlandse producten en het opheffen van handelsbelemmeringen.

Dataset  Top 
  • Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Dataset