IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Waterbouwkundig Laboratorium (MOW-WL)
https://www.waterbouwkundiglaboratorium.be/ [ photogallery ]

Engelse naam: Flanders Hydraulics
Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW-DMOW), meer
Vorige naam: Administratie Waterwegen en Zeewezen; Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (AWZ-WLH), meer

Thesaurustermen (58) : Afstroming; Afvoer; Afvloeiing; Bedijkingen; Kaden; Wallen; Consolidatie; Constructie; Dichtheidsstromingen; Eco-hydraulica; Geofysica; Getijden; Getijmodellen; Golfbrekers; Golfdata; Golfdiffractie; Golfklimaat; Golfkrachten; Golfoverslag; Golftanks; Haveninfrastructuur; Haveninstallaties; Havenmodellen; Havens; Havenstructuur; Hoogwaterbeheersing; Hoogwaterregeling; Hoogwatervoorspelling; Hydraulische modellen; Hydrodynamica; Hydrodynamica; Hydrologie; Hydrometrie; in situ metingen; Informatiediensten; Kustverdediging; Kustverdedigingen; Manoeuvreerbaarheid; Maritieme constructies; Rivierbeheer; Riviermorfologie; Rivierwaterbouwkunde; Schaalmodellen; Scheepsbeweging; Scheepssluizen; Scheepvaart; Schepen; Sedimentmechanica/dynamica; Sedimentologie; Sedimenttransport; Simulatie; Sleeptanks; Steigers; Pieren; Stuwen; Theoretical nautical knowledge; Uiterwaarden; Vaargeulen; Waterbouwkunde; Waterbouw; Waterbouwkundige constructies; Waterstandsmeting; Peilmeting; Waterweg-ontwerp; Wiskundige modellen; Zoutindringing
Geografische termen (4) : ANE, België, Belgische kust [Marine Regions]; ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]; ANE, Noordzee [Marine Regions]; België, Zeeschelde [Marine Regions]
Adres:
Berchemlei 115
2140 Antwerpen (Borgerhout)
België

Tel.: +32-(0)3-224 60 35
E-mail:
 Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (110)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 

Geassocieerd aan een deelinstituut (109)

Deelinstituten (12)  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Eigen Vermogen Flanders Hydraulics (MOW-EVFH), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Engineering and Operations (MOW-EO), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Hydrologisch InformatieCentrum (MOW-HIC), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Interne Werking (MOW-IW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Kust (MOW-KUST), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Maritiem Onderzoekscentrum (MOW-MOC), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Nautica (MOW-NAUTICA), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Numerieke modellen (MOW-NUMMOD), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Stafdienst (MOW-STAF), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Water en Sediment (MOW-WATSED), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Waterbeheer (MOW-WATERBEHEER), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Waterbouwkundige Constructies (MOW-WATCON), meer

Abstract:
Het Waterbouwkundig Laboratorium werd opgericht in 1933 en maakte tot 1945 deel uit van de Antwerpse Zeediensten. In dat jaar werd het instituut een aparte onderzoeksafdeling onder het Ministerie van Openbare Werken, Administratie Waterwegen en Zeewezen. In 1989 werd deze entiteit geïntegreerd in het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, waarbij het Waterbouwkundig Laboratorium werd samengevoegd met de afdeling Hydrologisch Onderzoek. Sinds 2006 is het laboratorium een afdeling van de Technische Ondersteunende Diensten van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.

Het Waterbouwkundig Laboratorium is actief binnen vijf onderzoeksdomeinen:
 • kustbescherming;
 • havens en waterwegen;
 • waterbeheer;
 • hydraulische constructies;
 • hydraulica en sediment.


Het onderzoek van het laboratorium is gericht op drie hoofdthema's:
 • veilig en vlot manoeuvreren van schepen in Vlaamse havens en op Vlaamse binnenwateren;
 • optimalisatie van hydraulische constructies (havens, sluizen, dammen, dijken, stuwen);
 • de ontwikkeling van efficiënte maatregelen om uitzonderlijke waterstanden in rivieren te beheersen.


Meer bepaald voert de groep hydraulische en nautische studies uit voor waterbouwkundige constructies, havens, rivieren, de kust en het milieu. Ook het hydrodynamisch regime van belangrijke niet-getijdenrivieren en kanalen wordt bestudeerd en het laboratorium voert ook studies uit die relevant zijn voor het beheer van waterwegen. Het laboratorium beheert het hydrologisch meetnet, is belast met de waarschuwing voor overstromingsrisico's in Vlaanderen, voert opdrachten uit voor het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en voert gelijkaardige opdrachten uit voor andere Belgische en buitenlandse overheidsdiensten en voor privébedrijven.

Het Waterbouwkundig Laboratorium beschikt over een uitgebreide onderzoeksinfrastructuur, van fysische modellen (golfgoot, golfbekken, multifunctioneel testbekken, sleeptank, stroomgoot, Schelde- en Zeebrugge-model), scheepssimulatoren, een sedimentlaboratorium tot eigen toegepaste software. Het laboratorium neemt ook deel aan verschillende projecten met zowel Belgische als buitenlandse universiteiten en instituten, met de nadruk op grensoverschrijdende samenwerking met betrekking tot het Schelde-estuarium.

Publicaties (2486)  Top | Personen | Instituten | Projecten | Datasets 
  ( 189 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Addisu Yimer, E.; Bailey, R.T.; Van Schaeybroeck, B.; Van de Vyver, H.; Villani, L.; Nossent, J.; Van Griensven, A. (2023). Regional evaluation of groundwater-surface water interactions using a coupled geohydrological model (SWAT+gwflow). Journal of Hydrology: Regional Studies 50: 101532. https://dx.doi.org/10.1016/j.ejrh.2023.101532, meer
 • Peer reviewed article Brouwers, B.; Meire, D.; Toorman, E.; van Beeck, J.; Lataire, E. (2023). Conditioning procedures to enhance the reproducibility of mud settling and consolidation experiments. Est., Coast. and Shelf Sci. 290: 108407. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2023.108407, meer
 • Peer reviewed article Chen, C.; Lataire, E.; Delefortrie, G. (2023). Experimental study of adaptive course controllers with nonlinear modulators for surface ships in shallow water. Isa Transactions 134: 417-430. https://dx.doi.org/10.1016/j.isatra.2022.08.005, meer
 • Peer reviewed article El Rahi, J.; Martínez-Estévez, I.; Tagliafierro, B.; Dominguez, J.M.; Crespo, A.J.C.; Stratigaki, V.; Suzuki, T.; Troch, P. (2023). Numerical investigation of wave-induced flexible vegetation dynamics in 3D using a coupling between DualSPHysics and the FEA module of Project Chrono. Ocean Eng. 285: 115227. https://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2023.115227, meer
 • Peer reviewed article Lataire, E.; Delefortrie, G.; Candries, M.; Eloot, K.; Verwilligen, J. (2023). Manoeuvring in shallow and confined waters. Nav. Archit. oct.: [1-4], meer
 • Peer reviewed article Mansuy, M.; Candries, M.; Eloot, K.; Page, S.; Adams, R.; Thorel, X.; Decroix, G. (2023). Optimized turning basin design for inland waterways. J. Waterway Port Coast. Ocean Eng. 149(4). https://dx.doi.org/10.1061/JWPED5.WWENG-1978, meer
 • Peer reviewed article Sotelo, M.S.; Boucetta, D.; Van Hoydonck, W.; Doddugollu, P.; Vantorre, M.; Toorman, E.; Delefortrie, G. (2023). Hydrodynamic Forces Acting on a Cylinder Towed in Muddy Environments. J. Waterway Port Coast. Ocean Eng. 149(6). https://dx.doi.org/10.1061/JWPED5.WWENG-1992, meer
 • Peer reviewed article Strypsteen, G.; Dan, S.; Verwaest, T.; Roest, B.; De Wulf, A.; Bonte, D.; Rauwoens, P. (2023). Dune toe dynamics along the urbanised macro‐tidal coast of Belgium. Earth Surf. Process. Landforms 48(13): 2433-2445. https://dx.doi.org/10.1002/esp.5637, meer
 • Peer reviewed article Suzuki, T.; Altomare, C.; Willems, M.; Dan, S. (2023). Non-hydrostatic modelling of coastal flooding in port environments. J. Mar. Sci. Eng. 11(3): 575. https://dx.doi.org/10.3390/jmse11030575, meer
 • Peer reviewed article van Maren, D.S.; Colina Alonso, A.; Engels, A.; Vandenbruwaene, W.; de Vet, P.L.M.; Vroom, J.; Wang, Z.B. (2023). Adaptation timescales of estuarine systems to human interventions. Front. Earth Sci. 11: 1111530. https://dx.doi.org/10.3389/feart.2023.1111530, meer
 • Peer reviewed article Wang, S.; Bi, Q.; He, W.; Zhang, J. (2023). The influence of main channel velocity and water depth changes on the hydrodynamic characteristics of lateral water intake in a tidal channel. Water Science and Technology-Water Supply 23(3): 1026-1040. https://dx.doi.org/10.2166/ws.2023.053, meer
 • Peer reviewed article Briganti, R.; Musumeci, R.E.; Van der Meer, J.; Romano, A.; Stancanelli, Laura Maria; Kudella, M.; Akbar, R.; Mukhdiar, R.; Altomare, C.; Suzuki, T.; De Girolamo, P.; Besio, G.; Dodd, N.; Zhu, F.; Schimmels, S. (2022). Wave overtopping at near-vertical seawalls: Influence of foreshore evolution during storms. Ocean Eng. 261: 112024. https://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2022.112024, meer
 • Peer reviewed article Brouwers, B.; van Beeck, J.; Meire, D.; Lataire, E. (2022). Assessment of the potential of radiography and ultrasonography to record flow dynamics in cohesive sediments (mud). Front. Earth Sci. 10: 878102. https://dx.doi.org/10.3389/feart.2022.878102, meer
 • Peer reviewed article Brouwers, B.; van Beeck, J.; Lataire, E. (2022). Acoustic attenuation of cohesive sediments (mud) at high ultrasound frequencies. Proceedings of Meetings on Acoustics 47: 070009. https://dx.doi.org/10.1121/2.0001594, meer
 • Peer reviewed article de Swart, H.E.; Van der Wal, S.T.; Schramkowski, G. (2022). Sensitivity of modeled tracer motion in tidal areas to numerics and to non-Hamiltonian perturbations. Chaos Solitons & Fractals 161: 112318. https://dx.doi.org/10.1016/j.chaos.2022.112318, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Sotelo, M.S.; Boucetta, D. (2022). Practical squat assessment for a ship manoeuvring in muddy environments. Appl. Ocean Res. 123: 103181. https://dx.doi.org/10.1016/j.apor.2022.103181, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Van Hoydonck, W.; Eloot, K. (2022). Forces and torque acting on a rudder while manoeuvring. J. Mar. Sci. Technol. 27: 383-407. https://doi.org/10.1007/s00773-021-00840-y, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Villagómez, J.; Verwilligen, J. (2022). Manoeuvring behavior of push convoys in different barge configurations. J. Ship Res. 66(03): 231-249. https://dx.doi.org/10.5957/josr.1220005, meer
 • Peer reviewed article Gillis, L.G.; Maza, M.; Garcia-Maribona, J.; Lara, J.L.; Suzuki, T.; Argemi Cierco, M.; Paul, M. (2022). Living on the edge: How traits of ecosystem engineers drive bio-physical interactions at coastal wetland edges. Adv. Water Resour. 166: 104257. https://dx.doi.org/10.1016/j.advwatres.2022.104257, meer
 • Peer reviewed article Gourgue, O.; van Belzen, J.; Schwarz, C.; Vandenbruwaene, W.; Vanlede, J.; Belliard, J.-P.; Fagherazzi, S.; Bouma, T.J.; van de Koppel, J.; Temmerman, S. (2022). Biogeomorphic modeling to assess the resilience of tidal-marsh restoration to sea level rise and sediment supply. Earth Surface Dynamics 10(3): 531-553. https://dx.doi.org/10.5194/esurf-10-531-2022, meer
 • Peer reviewed article Hu, Z.; Lian, S.; Zitman, T.; Wang, H.; He, Z.; Wei, H.; Ren, L.; Uijttewaal, W.; Suzuki, T. (2022). Wave breaking induced by opposing currents in submerged vegetation canopies. Water Resour. Res. 58(4): e2021WR031121. https://dx.doi.org/10.1029/2021WR031121, meer
 • Peer reviewed article Koelewijn, A.; Rikkert, S.J.H.; Peeters, P.; Depreiter, D.; van Damme, M.; Zomer, W. (2022). Overflow tests on grass-covered embankments at the living lab Hedwige-Prosperpolder: an overview. Water 14(18): 2859. https://dx.doi.org/10.3390/w14182859, meer
 • Peer reviewed article Schoutens, K.; Stoorvogel, M.; van den Berg, M.; van den Hoven, K.; Bouma, T.J.; Aarninkhof, S.; Herman, P.M.J.; van Loon-Steensma, J.M.; Meire, P.; Schoelynck, J.; Peeters, P.; Temmerman, S. (2022). Stability of a tidal marsh under very high flow velocities and implications for nature-based flood defense. Front. Mar. Sci. 9: 920480. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2022.920480, meer
 • Peer reviewed article Suzuki, T.; García-Feal, O.; Dominguez, J.M.; Altomare, C. (2022). Simulation of 3D overtopping flow-object-structure interaction with a calibration-based wave generation method with DualSPHysics and SWASH. Computational Particle Mechanics 9: 1003-1015. https://dx.doi.org/10.1007/s40571-022-00468-8, meer
 • Peer reviewed article Suzuki, T.; Hu, Z.; Kumada, K.; Phan, K.L.; Zijlema, M. (2022). Corrigendum to “Non-hydrostatic modeling of drag, inertia and porous effects in wave propagation over dense vegetation fields” [Coast. Eng. 149 (July 2019) 49–64]. Coast. Eng. 173: 104100. https://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2022.104100, meer
 • Peer reviewed article Verwaest, T.; Dujardin, A.; Montreuil, A.-L.; Trouw, K. (2022). Understanding coastal resilience of the Belgian West Coast. Water 14(13): 2104. https://dx.doi.org/10.3390/w14132104, meer
 • Peer reviewed article Zhu, Y.; Lin, M.; Shen, X.; Fettweis, M.; Zhang, Y.; Zhang, J.; Bi, Q.; Wu, Z. (2022). Biomineral flocculation of kaolinite and microalgae: laboratory experiments and stochastic modeling. JGR: Oceans 127(11): e2022JC018591. https://dx.doi.org/10.1029/2022JC018591, meer
 • Peer reviewed article Bonte, D.; Batsleer, F.; Provoost, S.; Reijers, V.C.; Vandegehuchte, M.L.; Van De Walle, R.; Dan, S.; Matheve, H.; Rauwoens, P.; Strypsteen, G.; Suzuki, T.; Verwaest, T.; Hillaert, J. (2021). Biomorphogenic feedbacks and the spatial organization of a dominant grass steer dune development. Front. Ecol. Evol. 9: 761336. https://dx.doi.org/10.3389/fevo.2021.761336, meer
 • Peer reviewed article Chen, C.; Verwilligen, J.; Mansuy, M.; Eloot, K.; Lataire, E.; Delefortrie, G. (2021). Tracking controller for ship manoeuvring in a shallow or confined fairway: design, comparison and application. Appl. Ocean Res. 115: 102823. https://dx.doi.org/10.1016/j.apor.2021.102823, meer
 • Peer reviewed article Chen, C.; Delefortrie, G.; Lataire, E. (2021). Effects of water depth and speed on ship motion control from medium deep to very shallow water. Ocean Eng. 231: 109102. https://hdl.handle.net/10.1016/j.oceaneng.2021.109102, meer
 • Peer reviewed article Degrieck, A.; Uyttersprot, B.; Sutulo, S.; Guedes Soares, C.; Van Hoydonck, W.; Vantorre, M.; Lataire, E. (2021). Hydrodynamic ship-ship and ship-bank interaction: a comparative numerical study. Ocean Eng. 230: 108970. https://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2021.108970, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2021). 6DOF manoeuvring model of KCS with full roll coupling. Ocean Eng. 235: 109327. https://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2021.109327, meer
 • Peer reviewed article Fang, X.; Cozzoli, F.; Smolders, S.; Knights, A.; Moens, T.; Soetaert, K.; Van Colen, C. (2021). Hindcasting ecosystem functioning change in an anthropogenized estuary: Implications for an era of global change. Front. Mar. Sci. 8: 747883. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2021.747833, meer
 • Peer reviewed article Gijón Mancheño, A.; Jansen, W.; Uijttewaal, W.S.J.; Reniers, A.J.H.M.; van Rooijen, A.A.; Suzuki, T.; Etminan, V.; Winterwerp, J.C. (2021). Wave transmission and drag coefficients through dense cylinder arrays: Implications for designing structures for mangrove restoration. Ecol. Eng. 165: 106231. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecoleng.2021.106231, meer
 • Peer reviewed article Hu, Z.; Lian, S.; Wei, H.; Li, Y.; Stive, M.; Suzuki, T. (2021). Laboratory data on wave propagation through vegetation with following and opposing currents. ESSD 13: 4987–4999. https://dx.doi.org/10.5194/essd-13-4987-2021, meer
 • Peer reviewed article Jalón-Rojas, I.; Dijkstra, Y.M.; Schuttelaars, H.M.; Brouwer, R.L.; Schmidt, S.; Sottolichio, A. (2021). Multidecadal evolution of the turbidity maximum zone in a macrotidal river under climate and anthropogenic pressures. JGR: Oceans 126(5): e2020JC016273. https://dx.doi.org/10.1029/2020JC016273, meer
 • Peer reviewed article Knaeps, E.; Sterckx, S.; Strackx, G.; Mijnendonckx, J.; Moshtaghi, M.; Garaba, S.P.; Meire, D. (2021). Hyperspectral-reflectance dataset of dry, wet and submerged marine litter. ESSD 13(2): 713-730. https://hdl.handle.net/10.5194/essd-13-713-2021, meer
 • Peer reviewed article Lashley, C.H.; Van der Meer, J.; Bricker, J.D.; Altomare, C.; Suzuki, T.; Hirayama, K. (2021). Formulating wave overtopping at vertical and sloping structures with shallow foreshores using deep-water wave characteristics. J. Waterway Port Coast. Ocean Eng. 147(6): 04021036. https://dx.doi.org/10.1061/(asce)ww.1943-5460.0000675, meer
 • Peer reviewed article Mansuy, M.; Candries, M.; Eloot, K. (2021). Nautical access study based on real time bird’s eye view simulations. TransNav 15(1): 53-61. https://dx.doi.org/10.12716/1001.15.01.04, meer
 • Peer reviewed article Moshtaghi, M.; Knaeps, E.; Sterckx, S.; Garaba, S.; Meire, D. (2021). Spectral reflectance of marine macroplastics in the VNIR and SWIR measured in a controlled environment. NPG Scientific Reports 11(1): 5436. https://dx.doi.org/10.1038/s41598-021-84867-6, meer
 • Peer reviewed article Suzuki, T.; Altomare, C. (2021). Wave interactions with coastal structures. J. Mar. Sci. Eng. 9(12): 1331. https://dx.doi.org/10.3390/jmse9121331, meer
 • Peer reviewed article Vasarmidis, P.; Stratigaki, V.; Suzuki, T.; Zijlema, M.; Troch, P. (2021). On the accuracy of internal wave generation method in a non-hydrostatic wave model to generate and absorb dispersive and directional waves. Ocean Eng. 219: 108303. https://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.108303, meer
 • Peer reviewed article Altomare, C.; Gironella, X.; Suzuki, T.; Viccione, G.; Saponieri, A. (2020). Overtopping metrics and coastal safety: a case of study from the Catalan coast. J. Mar. Sci. Eng. 8(8): 556. https://dx.doi.org/10.3390/jmse8080556, meer
 • Peer reviewed article Altomare, C.; Suzuki, T.; Verwaest, T. (2020). Influence of directional spreading on wave overtopping of sea dikes with gentle and shallow foreshores. Coast. Eng. 157: 103654. https://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2020.103654, meer
 • Peer reviewed article Boelens, T.; Schuttelaars, H.; Plancke, Y.; De Mulder, T. (2020). Historical and future development of the tidally averaged transport of sandy sediments in the Scheldt estuary: a 2D exploratory model. Ocean Dynamics 70(4): 481-504. https://dx.doi.org/10.1007/s10236-019-01339-2, meer
 • Peer reviewed article Chen, C.; Delefortrie, G.; Lataire, E. (2020). Experimental investigation of practical autopilots for maritime autonomous surface ships in shallow water. Ocean Eng. 218: 108246. https://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.108246, meer
 • Peer reviewed article Dan, S.; Vandenabeele, S.; Verwaest, T.; Montreuil, A.-L. (2020). Hydrodynamics versus sediment concentration at the Belgian coast. J. Coast. Res. 95(SI1): 632-636. https://dx.doi.org/10.2112/si95-123.1, meer
 • Peer reviewed article Dan, S.; Altomare, C.; Suzuki, T.; Spiesschaert, T.; Verwaest, T. (2020). Reduction of wave overtopping and force impact at harbor quays due to very oblique waves. J. Mar. Sci. Eng. 8(8): 598. https://dx.doi.org/10.3390/jmse8080598, meer
 • Peer reviewed article Gruwez, V.; Altomare, C.; Suzuki, T.; Streicher, M.; Cappietti, L.; Kortenhaus, A.; Troch, P. (2020). An inter-model comparison for wave interactions with sea dikes on shallow foreshores. J. Mar. Sci. Eng. 8(12): 985. https://dx.doi.org/10.3390/jmse8120985, meer
 • Peer reviewed article Gruwez, V.; Altomare, C.; Suzuki, T.; Streicher, M.; Cappietti, L.; Kortenhaus, A.; Troch, P. (2020). Validation of RANS modelling for wave interactions with sea dikes on shallow foreshores using a large-scale experimental dataset. J. Mar. Sci. Eng. 8(9): 650. https://dx.doi.org/10.3390/jmse8090650, meer
 • Peer reviewed article Hepkema, T.M.; de Swart, H.E.; Nnafie, A.; Schramkowski, G.P.; Schuttelaars, H.M. (2020). Oblique sand ridges in confined tidal channels due to Coriolis and frictional torques. Ocean Dynamics 70(12): 1505-1513. https://dx.doi.org/10.1007/s10236-020-01413-0, meer
 • Peer reviewed article Lashley, C.; Zanuttigh, B.; Bricker, J.; van der Meer, J.; Altomare, C.; Suzuki, T.; Roeber, V.; Oosterlo, P. (2020). Benchmarking of numerical models for wave overtopping at dikes with shallow mildly sloping foreshores: Accuracy versus speed. Environ. Model. Softw. 130: 104740. https://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2020.104740, meer
 • Peer reviewed article Lashley, C.; Bricker, J.D.; van der Meer, J.W.; Altomare, C.; Suzuki, T. (2020). Relative magnitude of infragravity waves at coastal dikes with shallow foreshores: a prediction tool. J. Waterway Port Coast. Ocean Eng. 146(5): 04020034. https://dx.doi.org/10.1061/(asce)ww.1943-5460.0000576, meer
 • Peer reviewed article López Castaño, S.; Geurts, B.J.; Armenio, V. (2020). Energy redistribution dynamics in coupled Couette–Poiseuille flows using large-Eddy simulation. International Journal of Heat and Fluid Flow 81: 1-13. https://doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2019.108519, meer
 • Peer reviewed article Montreuil, A.-L.; Chen, M.; Brand, E.; De Wulf, A.; De Sloover, L.; Dan, S.; Verwaest, T. (2020). Early-stage aeolian dune development and dynamics on the upper-beach. J. Coast. Res. 95(SI): 336-340. https://dx.doi.org/10.2112/si95-065.1, meer
 • Peer reviewed article Montreuil, A.-L.; Chen, M.; Brand, E.; Verwaest, T.; Houthuys, R. (2020). Post-storm recovery assessment of urbanized versus natural sandy macro-tidal beaches and their geomorphic variability. Geomorphology (Amst.) 356: 107096. https://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2020.107096, meer
 • Peer reviewed article Plancke, Y.; Stark, J.; Meire, D.; Schrijver, M. (2020). Complex flow patterns in the Scheldt estuary: field measurements and validation of a hydrodynamic model. J. Hydraul. Eng. 146(7): 05020004. https://dx.doi.org/10.1061/(asce)hy.1943-7900.0001737, meer
 • Peer reviewed article Smolders, S.; Teles, M.J.; Leroy, Agnès; Maximova, T.; Meire, P.; Temmerman, S. (2020). Modeling storm surge attenuation by an integrated nature-based and engineered flood defense system in the Scheldt Estuary (Belgium). J. Mar. Sci. Eng. 8(1): [1-28]. https://dx.doi.org/10.3390/jmse8010027, meer
 • Peer reviewed article Suzuki, T.; Altomare, C.; Yasuda, T.; Verwaest, T. (2020). Characterization of overtopping waves on sea dikes with gentle and shallow foreshores. J. Mar. Sci. Eng. 8(10): 752. https://dx.doi.org/10.3390/jmse8100752, meer
 • Peer reviewed article Troch, P.; Stratigaki, V.; Monbaliu, J.; Mostaert, F. (2020). Development and features of the new coastal and ocean basin in Ostend, as supporting research infrastructure to tackle climate change issues related to urbanized coastal environments, in: Altomare, C. et al. Special issue on climate change adaptation and countermeasures in coastal environments. Hydrolink, 1: pp. 23-26, meer
 • Peer reviewed article Van Maren, D.S.; Vroom, J.; Fettweis, M.; Vanlede, J. (2020). Formation of the Zeebrugge coastal turbidity maximum: the role of uncertainty in near-bed exchange processes. Mar. Geol. 425: 106186. https://dx.doi.org/10.1016/j.margeo.2020.106186, meer
 • Peer reviewed article Verwaest, T.; Houthuys, R.; Roest, B.; Dan, S.; Montreuil, A.-L. (2020). A coastline perturbation caused by natural feeding from a shoreface-connected ridge (Headland Sint-André, Belgium). J. Coast. Res. 95(SI): 701-705. https://dx.doi.org/10.2112/si95-136.1, meer
 • Peer reviewed article Wang, C.; Smolders, S.; Callaghan, D.P.; van Belzen, J.; Bouma, T.J.; Hu, Z.; Wen, Q.; Temmerman, S. (2020). Identifying hydro-geomorphological conditions for state shifts from bare tidal flats to vegetated tidal marshes. Remote Sens. 12(14): 2316. https://dx.doi.org/10.3390/rs12142316, meer
 • Peer reviewed article Belliard, J.-P.; Silinski, A.; Meire, D.; Kolokythas, G.; Levy, Y.; Van Braeckel, A.; Bouma, T.J.; Temmerman, S. (2019). High-resolution bed level changes in relation to tidal and wave forcing on a narrow fringing macrotidal flat: Bridging intra-tidal, daily and seasonal sediment dynamics. Mar. Geol. 412: 123-138. https://dx.doi.org/10.1016/j.margeo.2019.03.001, meer
 • Peer reviewed article Chen, C.; Tello Ruiz, M.Á.; Delefortrie, G.; Mei, T.; Vantorre, M.; Lataire, E. (2019). Parameter estimation for a ship's roll response model in shallow water using an intelligent machine learning method. Ocean Eng. 191: 106479. https://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.106479, meer
 • Peer reviewed article Dijkstra, Y.M.; Schuttelaars, H.M.; Schramkowski, G.; Brouwer, R.L. (2019). Modeling the transition to high sediment concentrations as a response to channel deepening in the Ems river estuary. JGR: Oceans 124(3): 1578-1594. https://dx.doi.org/10.1029/2018jc014367, meer
 • Peer reviewed article Dijkstra, Y.M.; Schuttelaars, H.M.; Schramkowski, G.P. (2019). A regime shift from low to high sediment concentrations in a tide-dominated estuary. Geophys. Res. Lett. 46(8): 4338-4345. https://dx.doi.org/10.1029/2019GL082302, meer
 • Peer reviewed article Dijkstra, Y.M.; Schuttelaars, H.M.; Schramkowski, G.P. (2019). Can the Scheldt river estuary become hyperturbid? Ocean Dynamics 69(7): 809-827. https://dx.doi.org/10.1007/s10236-019-01277-z, meer
 • Peer reviewed article Dominguez, J.M.; Crespo, A.J.C.; Hall, M.; Altomare, C.; Wu, M.; Stratigaki, V.; Troch, P.; Cappietti, L.; Gomez-Gesteira, M. (2019). SPH simulation of floating structures with moorings. Coast. Eng. 153: 103560. https://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2019.103560, meer
 • Peer reviewed article Dominguez, J.M.; Altomare, C.; González-Cao, J.; Lomonaco, P. (2019). Towards a more complete tool for coastal engineering: solitary wave generation, propagation and breaking in an SPH-based model. Coast. Eng. J. 61(1): 15-40. https://dx.doi.org/10.1080/21664250.2018.1560682, meer
 • Peer reviewed article Donatini, L.; Vantorre, M.; Verwilligen, J.; Delefortrie, G. (2019). Description of hydro/meteo data in ship manoeuvring simulators: A survey on the state of the art. Ocean Eng. 189: 106344. https://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.106344, meer
 • Peer reviewed article Fettweis, M.; Riethmüller, R.; Verney, R.; Becker, M.; Backers, J.; Baeye, M.; Chapalain, M.; Claeys, S.; Claus, J.; Cox, T. (2019). Uncertainties associated with in situ high-frequency long-term observations of suspended particulate matter concentration using optical and acoustic sensors. Prog. Oceanogr. 178: 102162. https://dx.doi.org/10.1016/j.pocean.2019.102162, meer
 • Peer reviewed article González-Cao, J.; Altomare, C.; Crespo, A.J.C.; Dominguez, J.M.; Gómez-Gesteira, M.; Kisacik, D. (2019). On the accuracy of DualSPHysics to assess violent collisions with coastal structures. Comput. fluids 179: 604-612. https://dx.doi.org/10.1016/j.compfluid.2018.11.021, meer
 • Peer reviewed article Kolokythas, G.; De Maerschalck, B.; Wang, L.; Fonias, E.; Breugem, A. (2019). Scaldis-Coast: An integrated numerical model for the simulation of the Belgian Coast morphodynamics. Geophys. Res. Abstr. 21(EGU2019-17557): [1], meer
 • Peer reviewed article Lowe, R.J.; Buckley, M.L; Altomare, C.; Rijnsdorp, D.P.; Yao, Y.; Suzuki, T.; Bricker, J.D. (2019). Numerical simulations of surf zone wave dynamics using Smoothed Particle Hydrodynamics. Ocean Modelling 144: [1-22]. https://dx.doi.org/10.1016/j.ocemod.2019.101481, meer
 • Peer reviewed article Mei, T.-L.; Delefortrie, G.; Tello Ruiz, M.Á.; Lataire, E.; Vantorre, M.; Chen, C.; Zou, Z.-J. (2019). Numerical and experimental study on the wave-body interaction problem with the effects of forward speed and finite water depth in regular waves. Ocean Eng. 192: 106366. https://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.106366, meer
 • Peer reviewed article Nnafie, A.; de Swart, H.; De Maerschalck, B.; Van Oyen, T.; van der Vegt, M.; van der Wegen, M. (2019). Closure of secondary basins causes channel deepening in estuaries with moderate to high friction. Geophys. Res. Lett. 46(22): 13209-13216. https://dx.doi.org/10.1029/2019gl084444, meer
 • Peer reviewed article Ponsioen, L.; van Damme, M.; Hofland, B.; Peeters, P. (2019). Relating grass failure on the landside slope to wave overtopping induced excess normal stresses. Coast. Eng. 148: 49-56. https://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2018.12.009, meer
 • Peer reviewed article Suzuki, T.; Hu, Z.; Kumada, K.; Phan, L.K.; Zijlema, M. (2019). Non-hydrostatic modeling of drag, inertia and porous effects in wave propagation over dense vegetation fields. Coast. Eng. 149: 49-64. https://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2019.03.011, meer
 • Peer reviewed article Tello Ruiz, M.Á.; Mansuy, M.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2019). Modelling the manoeuvring behaviour of an ULCS in coastal waves. Ocean Eng. 172: 213-233. https://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2018.11.046, meer
 • Peer reviewed article Toorman, E.; Fettweis, M.; Vanlede, J. (2019). Editorial to the topical collection INTERCOH 2015. Ocean Dynamics 69(3): 405-407. https://dx.doi.org/10.1007/s10236-018-01244-0, meer
 • Peer reviewed article Van Hoydonck, W.; Toxopeus, S.; Eloot, K.; Bhawsinka, K.; Queutey, P.; Visonneau, M. (2019). Bank effects for KVLCC2. J. Mar. Sci. Technol. 24(1): 174-199. https://dx.doi.org/10.1007/s00773-018-0545-3, meer
 • Peer reviewed article Van Zwijnsvoorde, T.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Ides, S. (2019). Safety of container ship (un)loading operations in the Port of Antwerp: impact of passing shipping traffic. Maritime Business Review 4(1): 106-127. https://dx.doi.org/10.1108/MABR-09-2018-0033, meer
 • Peer reviewed article Vanlede, J.; Dujardin, A.; Fettweis, M.; Van Hoestenberghe, T.; Martens, C. (2019). Mud dynamics in the Port of Zeebrugge. Ocean Dynamics 69(9): 1085-1099. https://dx.doi.org/10.1007/s10236-019-01273-3, meer
 • Peer reviewed article Vasarmidis, P.; Stratigaki, V.; Suzuki, T.; Zijlema, M.; Troch, P. (2019). Internal wave generation in a non-hydrostatic wave model. Water 11(5): [1-18]. https://dx.doi.org/10.3390/w11050986, meer
 • Peer reviewed article Verbrugghe, T.; Dominguez, J.M.; Altomare, C.; Tafuni, A.; Vacondio, R.; Troch, P.; Kortenhaus, A. (2019). Non-linear wave generation and absorption using open boundaries within DualSPHysics. Computer Physics Communications 240: 46-59. https://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2019.02.003, meer
 • Peer reviewed article Verwilligen, J.; Eloot, K.; Mansuy, M.; Vantorre, M. (2019). Full-scale measurements of vertical motions on ultra large container vessels in Scheldt estuary. Ocean Eng. 188: 106264. https://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.106264, meer
 • Peer reviewed article Wang, Z.B.; Vandenbruwaene, W.; Taal, M.; Winterwerp, H. (2019). Amplification and deformation of tidal wave in the Upper Scheldt Estuary. Ocean Dynamics 69(7): 829-839. https://dx.doi.org/10.1007/s10236-019-01281-3, meer
 • Peer reviewed article Adriaens, R.; Zeelmaekers, E.; Fettweis, M.; Vanlierde, E.; Vanlede, J.; Stassen, P.; Elsen, J.; Srodon, J.; Vandenberghe, N. (2018). Quantitative clay mineralogy as provenance indicator for recent muds in the southern North Sea. Mar. Geol. 398: 48-58. https://dx.doi.org/10.1016/j.margeo.2017.12.011, meer
 • Peer reviewed article Altomare, C.; Tagliafierro, B.; Dominguez, J.M.; Suzuki, T.; Viccione, G. (2018). Improved relaxation zone method in SPH-based model for coastal engineering applications. Appl. Ocean Res. 81: 15-33. https://dx.doi.org/10.1016/j.apor.2018.09.013, meer
 • Peer reviewed article Boelens , T.; Schuttelaars, H.M.; Schramkowski, G.; De Mulder, T. (2018). The effect of geometry and tidal forcing on hydrodynamics and net sediment transport in semi-enclosed tidal basins. Ocean Dynamics 68(10): 1285-1309. https://dx.doi.org/10.1007/s10236-018-1198-9, meer
 • Peer reviewed article Brand, E.; Montreuil, A.-L.; Dan, S.; Chen, M. (2018). Macro-tidal beach morphology in relation to nearshore wave conditions and suspended sediment concentrations at Mariakerke, Belgium. Regional Studies in Marine Science 24: 97-106. https://dx.doi.org/10.1016/j.rsma.2018.08.002, meer
 • Peer reviewed article Brouwer, R.L.; Schramkowski, G.P.; Dijkstra, Y.M.; Schuttelaars, H.M. (2018). Time evolution of estuarine turbidity maxima in well-mixed, tidally dominated estuaries: the role of availability- and erosion-limited conditions. J. Phys. Oceanogr. 48(8): 1629-1650. https://dx.doi.org/10.1175/JPO-D-17-0183.1, meer
 • Peer reviewed article Chen, H.; Niu, Y.; Li, Y.; Liu, F.; Ou, S.; Su, M.; Peng, Y.; Hu, Z.; Uijttewaal, W.S.J.; Suzuki, T. (2018). Deriving vegetation drag coefficients in combined wave-current flows by calibration and direct measurement methods. Adv. Water Resour. 122: 217-227. https://dx.doi.org/10.1016/j.advwatres.2018.10.008, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Tello Ruiz, M.Á.; Vantorre, M. (2018). Manoeuvring model of an estuary container vessel with two interacting Z-drives. J. Mar. Sci. Technol. 23(4): 739-753. https://dx.doi.org/10.1007/s00773-017-0508-0, meer
 • Peer reviewed article Lataire, E.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2018). The influence of the ship’s speed and distance to an arbitrarily shaped bank on bank effects. J. Offshore Mech. Arct. Eng. 140(2): [1-11]. https://dx.doi.org/10.1115/1.4038804, meer
 • Peer reviewed article Montreuil, A.-L.; Chen, M.; Brand, E.; Strypsteen, G; Rauwoens, P.; Vandenbulcke, A.; De Wulf, A.; Dan, S.; Verwaest, T. (2018). Dynamics of surface moisture content on a macro-tidal beach. J. Coast. Res. Special Issue 85: 206-210. https://dx.doi.org/10.2112/SI85-042.1, meer
 • Peer reviewed article Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B.; van der Vegt, M.; Van der Wegen, M. (2018). Estuarine channel evolution in response to closure of secondary basins: An observational and morphodynamic modeling study of the Western Scheldt Estuary. JGR: Earth Surface 123(1): 167-186. https://dx.doi.org/10.1002/2017jf004364, meer
 • Peer reviewed article Nossent, J. (2018). Linking the use of a dummy parameter to the optimization of the convergence of the Sobol’ sensitivity analysis. Geophys. Res. Abstr. 20(EGU2018-15010): [1], meer
 • Peer reviewed article Oosterlee, L.; Cox, T.J.S.; Vandenbruwaene, W.; Maris, T.; Temmerman, S.; Meire, P. (2018). Tidal marsh restoration design affects feedbacks between inundation and elevation change. Est. Coast. 41(3): 613-625. https://dx.doi.org/10.1007/s12237-017-0314-2, meer
 • Peer reviewed article Roselli, R.A.R.; Vernengo, G.; Altomare, C.; Brizzolara, S.; Bonfiglio, L.; Guercio, R. (2018). Ensuring numerical stability of wave propagation by tuning model parameters using genetic algorithms and response surface methods. Environ. Model. Softw. 103: 62-73. https://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2018.02.003, meer
 • Peer reviewed article Verbrugghe, T.; Domínguez, J.M.; Crespo, A.J.C.; Altomare, C.; Stratigaki, V.; Troch, P.; Kortenhaus, A. (2018). Coupling methodology for smoothed particle hydrodynamics modelling of non-linear wave-structure interactions. Coast. Eng. 138: 184-198. https://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2018.04.021, meer
 • Peer reviewed article Zhang, F.; Crespo, A.; Altomare, C.; Dominguez, J.; Marzeddu, A.; Shang, S.; Gomez-Gesteira, M. (2018). DualSPHysics: a numerical tool to simulate real breakwaters. J. Hydrodynam. (Print) 30(1): 95-105. https://dx.doi.org/10.1007/s42241-018-0010-0, meer
 • Peer reviewed article Altomare, C.; Dominguez, J.M.; Crespo, A.J.C.; González-Cao, J.; Suzuki, T.; Gómez-Gesteira, M.; Troch, P. (2017). Long-crested wave generation and absorption for SPH-based DualSPHysics model. Coast. Eng. 127: 37-54. https://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2017.06.004, meer
 • Peer reviewed article Chen, X.; Jonkman, S.N.; Pasterkamp, S.; Suzuki, T.; Altomare, C. (2017). Vulnerability of buildings on coastal dikes due to wave overtopping. Water 9(6): 394-419. https://dx.doi.org/10.3390/w9060394, meer
 • Peer reviewed article Cozzoli, F.; Smolders, S.; Eelkema, M.; Ysebaert, T.; Escavarage, V.; Temmerman, S.; Meire, P.; Herman, P.; Bouma, T.J. (2017). A modeling approach to assess coastal management effects on benthic habitat quality: a case study on coastal defense and navigability. Est., Coast. and Shelf Sci. 184: 67-82. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2016.10.043, meer
 • Peer reviewed article Crespo, A.J.C.; Altomare, C.; Dominguez, J.M.; González-Cao, M.; Gómez-Gesteira, M. (2017). Towards simulating floating offshore oscillating water column converters with smoothed particle hydrodynamics. Coast. Eng. 126: 11-26. https://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2017.05.001, meer
 • Peer reviewed article Dijkstra, Y.M.; Brouwer, R.L.; Schuttelaars, H.M.; Schramkowski, G.P. (2017). The iFlow modelling framework v2.4: a modular idealized process-based model for flow and transport in estuaries. Geosci. Model Dev. 10(7): 2691-2713. https://dx.doi.org/10.5194/gmd-10-2691-2017, meer
 • Peer reviewed article Elschot, K.; Vermeulen, A.; Vandenbruwaene, W.; Bakker, J.P.; Bouma, T.J.; Stahl, J.; Castelijns, H.; Temmerman, S. (2017). Top-down vs. bottom-up control on vegetation composition in a tidal marsh depends on scale. PLoS One 12(2): e0169960. https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0169960, meer
 • Peer reviewed article Hofland, B.; Chen, X.; Altomare, C.; Oosterlo, P. (2017). Prediction formula for the spectral wave period T m-1,0 on mildly sloping shallow foreshores. Coast. Eng. 123: 21-28. https://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2017.02.005, meer
 • Peer reviewed article Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B. (2017). Modeling effects of secondary tidal basins on estuarine morphodynamics, in: 19th EGU General Assembly, proceedings from the conference held 23-28 April, 2017 in Vienna, Austria. Geophysical Research Abstracts, 19: pp. 16500, meer
 • Peer reviewed article Sprenger, F.; Maron, A.; Delefortrie, G.; van Zwijnsvoorde, T.; Cura-Hochbaum, A.; Lengwinat, A.; Papanikolaou, A. (2017). Experimental studies on seakeeping and maneuverability of ships in adverse weather conditions. J. Ship Res. 61(3): 131-152. https://dx.doi.org/10.5957/josr.170002, meer
 • Peer reviewed article Stark, J.; Smolders, S.; Meire, P.; Temmerman, S. (2017). Impact of intertidal area characteristics on estuarine tidal hydrodynamics: A modelling study for the Scheldt Estuary. Est., Coast. and Shelf Sci. 198: 138-155. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2017.09.004, meer
 • Peer reviewed article Suzuki, T.; Altomare, C.; Veale, W.; Verwaest, T.; Trouw, K.; Troch, P.; Zijlema, M. (2017). Efficient and robust wave overtopping estimation for impermeable coastal structures in shallow foreshores using SWASH. Coast. Eng. 122: 108-123. https://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2017.01.009, meer
 • Peer reviewed article van der Wal, D.; Lambert, G.I.; Ysebaert, T.; Plancke, Y.; Herman, P.M.J. (2017). Hydrodynamic conditioning of diversity and functional traits in subtidal estuarine macrozoobenthic communities. Est., Coast. and Shelf Sci. 197: 80-92. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2017.08.012, meer
 • Peer reviewed article Altomare, C.; Suzuki, T.; Chen, X.; Verwaest, T.; Kortenhaus, A. (2016). Wave overtopping of sea dikes with very shallow foreshores. Coast. Eng. 116: 236-257. https://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2016.07.002, meer
 • Peer reviewed article Baeye, M.; Quinn, R.; Deleu, S.; Fettweis, M. (2016). Detection of shipwrecks in ocean colour satellite imagery. J. Archaeol. Sci. 66: 1-6. http://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2015.11.006, meer
 • Peer reviewed article Bitner-Gregersen, E.; Soares, C.G.; Vantorre, M. (2016). Adverse weather conditions for ship manoeuvrability. Transportation Research Procedia 14: 1631-1640. https://dx.doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.128, meer
 • Peer reviewed article Carrica, P.; Mofidia, A.; Eloot, K.; Delefortrie, G. (2016). Direct simulation and experimental study of zigzag maneuver of KCS in shallow water. Ocean Eng. 112: 117-133. https://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2015.12.008, meer
 • Peer reviewed article Fettweis, M.; Baeye, M.; Cardoso, C.; Dujardin, A.; Lauwaert, B.; Van den Eynde, D.; Van Hoestenberghe, T.; Vanlede, J.; Van Poucke, L.; Velez, C.; Martens, C. (2016). The impact of disposal of fine-grained sediments from maintenance dredging works on SPM concentration and fluid mud in and outside the harbor of Zeebrugge. Ocean Dynamics 66(11): 1497-1516. https://dx.doi.org/10.1007/s10236-016-0996-1, meer
 • Peer reviewed article Meert, P.; Pereira, F.; Willems, P. (2016). Computationally efficient modelling of tidal rivers using conceptual reservoir-type models. Environ. Model. Softw. 77: 19-31. https://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2015.11.010, meer
 • Peer reviewed article Pham Van, C.; Gourgue, O.; Sassi, M.; Hoitink, A.J.F.; Deleersnijder, E.; Soares-Frazao, S. (2016). Modelling fine-grained sediment transport in the Mahakam land–sea continuum, Indonesia. J. Hydro-environ. Res. 13: 103-120. dx.doi.org/10.1016/j.jher.2015.04.005, meer
 • Peer reviewed article Schwarz, C.; Ysebaert, T.; Vandenbruwaene, W.; Temmerman, S.; Zhang, L.; Herman, P. (2016). On the potential of plant species invasion influencing bio-geomorphologic landscape formation in salt marshes. Earth Surf. Process. Landforms 41(14): 2047-2057. https://dx.doi.org/10.1002/esp.3971, meer
 • Peer reviewed article Stark, J.; Plancke, Y.; Ides, S.; Meire, P.; Temmerman, S. (2016). Coastal flood protection by a combined nature-based and engineering approach: modeling the effects of marsh geometry and surrounding dikes. Est., Coast. and Shelf Sci. 175: 34-45. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2016.03.027, meer
 • Peer reviewed article Tello Ruiz, M.Á.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2016). Induced wave forces on a ship manoeuvring in coastal waves. Ocean Eng. 121: 472-491. https://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2016.06.001, meer
 • Peer reviewed article Vannoppen, W.; Poesen, J.; Peeters, P.; De Baets, S.; Vandevoorde, B. (2016). Root properties of vegetation communities and their impact on the erosion resistance of river dikes. Earth Surf. Process. Landforms 41(14): 2038-2046. https://dx.doi.org/10.1002/esp.3970, meer
 • Peer reviewed article Vantorre, M.; Candries, M.; Delefortrie, G.; Eloot, K.; Verwilligen, J.; Henn, R.; Vergote, T.; Lindberg, O.; de Loor, A.; Wang, H.Z.; Zou, Z.-J. (2016). A comparison of experimental and numerical behaviour characteristics of a ship entering a lock using benchmark test data. Trans. R. Inst. Nav. Archit. 158(Part A2): A79-A90, meer
 • Peer reviewed article Vuik, V.; Jonkman, S.N.; Borsje, B.W.; Suzuki, T. (2016). Nature-based flood protection: the efficiency of vegetated foreshores for reducing wave loads on coastal dikes. Coast. Eng. 116: 42-56. https://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2016.06.001, meer
 • Peer reviewed article Wei, X.; Schramkowski, G.P.; Schuttelaars, H.M. (2016). Salt dynamics in well-mixed estuaries: importance of advection by tides. J. Phys. Oceanogr. 46(5): 1457-1475. https://dx.doi.org/10.1175/JPO-D-15-0045.1, meer
 • Peer reviewed article Altomare, C.; Dominguez, J.M.; Crespo, A.J.C.; Suzuki, T.; Caceres, I.; Gómez-Gesteira, M. (2015). Hybridization of the wave propagation model SWASH and the meshfree particle method SPH for real coastal applications. Coast. Eng. J. 57(4): 1550024. https://dx.doi.org/10.1142/S0578563415500242, meer
 • Peer reviewed article Altomare, C.; Crespo, A.J.C.; Dominguez, J.M.L.; Gómez-Gesteira, M.; Suzuki, T.; Verwaest, T. (2015). Applicability of Smoothed Particle Hydrodynamics for estimation of sea wave impact on coastal structures. Coast. Eng. 96: 1-12. https://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2014.11.001, meer
 • Peer reviewed article Brouwer, R.; De Schipper, M.; Rynne, P.F.; Graham, F.; Reniers, A.J.H.M. (2015). Surfzone monitoring using rotary wing unmanned aerial vehicles. J. Atmos. Oceanic. Technol. 32(4): 855-863. https://dx.doi.org/10.1175/JTECH-D-14-00122.1, meer
 • Peer reviewed article Cao, H.; Feng, W.; Hu, Z.; Suzuki, T.; Stive, M.J.F. (2015). Numerical modeling of vegetation-induced dissipation using an extended mild-slope equation. Ocean Eng. 110(A): 258-269. https://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2015.09.057, meer
 • Peer reviewed article Chen, X.; Hofland, B.; Altomare, C.; Suzuki, T.; Uijttewaal, W. (2015). Forces on a vertical wall on a dike crest due to overtopping flow. Coast. Eng. 95: 94-104. https://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2014.10.002, meer
 • Peer reviewed article Cuc, N.T.K.; Suzuki, T.; de Ruyter van Steveninck, E.D.; Hai, H. (2015). Modelling the impacts of mangrove vegetation structure on wave dissipation in Ben Tre Province, Vietnam, under different climate change scenarios. J. Coast. Res. 31(2): 340-347. https://dx.doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-12-00271.1, meer
 • Peer reviewed article Dams, J.; Nossent, J.; Senbeta, T.B.; Willems, P.; Batelaan, O. (2015). Multi-model approach to assess the impact of climate change on runoff. J. Hydrol. (Amst.) 529: 1601-1616. https://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2015.08.023, meer
 • Peer reviewed article Depreiter, D.; van Holland, G.; Lanckriet, T.; Beirinckx, K.; Vanlede, J.; Maris, T. (2015). Suspended sediment concentration in the Lower Sea Scheldt (Belgium): long term trends and relation to mud disposal. Geophys. Res. Abstr. 17(EGU2015-6703-1): [1], meer
 • Peer reviewed article Jacobs, S.; Wolfstein, K.; Vandenbruwaene, W.; Vrebos, D.; Beauchard, O.; Maris, T.; Meire, P. (2015). Detecting ecosystem service trade-offs and synergies: a practice-oriented application in four industrialized estuaries. Ecosystem Services 16: 378-389. dx.doi.org/10.1016/j.ecoser.2014.10.006, meer
 • Peer reviewed article Rogers, B.D.; Mokos, A.; Fourtakas, G.; Crespo, A.J.C.; Dominguez, J.M.; Altomare, C.; Canelas, R. (2015). Developing SPH simulations for coastal applications accelerated on GPUs using dualsphysics. Hydrolink 3: 81-84, meer
 • Peer reviewed article Smolders, S.; Plancke, Y.; Ides, S.; Meire, P.; Temmerman, S. (2015). Role of intertidal wetlands for tidal and storm tide attenuation along a confined estuary: a model study. Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 15(7): 1659-1675. http://dx.doi.org/10.5194/nhess-15-1659-2015, meer
 • Peer reviewed article Stark, J.; Van Oyen, T.; Meire, P.; Temmerman, S. (2015). Observations of tidal and storm surge attenuation in a large tidal marsh. Limnol. Oceanogr. 60(4): 1371-1381. http://dx.doi.org/10.1002/lno.10104, meer
 • Peer reviewed article Vanneste, D.; Troch, P. (2015). 2D numerical simulation of large-scale physical model tests of wave interaction with a rubble-mound breakwater. Coast. Eng. 103: 22-41. https://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2015.05.008, meer
 • Peer reviewed article Verschoren, V.; Meire, D.; Schoelynck, J.; Buis, K.; Bal, K.; Troch, P.; Meire, P.; Temmerman, S. (2015). Resistance and reconfiguration of natural flexible submerged vegetation in hydrodynamic river modelling. Environ. Fluid Mech. 16(1): 245-265. https://dx.doi.org/10.1007/s10652-015-9432-1, meer
 • Peer reviewed article Altomare, C.; Gironella, X. (2014). An experimental study on scale effects in wave reflection of low-reflective quay walls with internal rubble mound for regular and random waves. Coast. Eng. 90: 51-63. https://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2014.04.002, meer
 • Peer reviewed article Claus, S.; De Hauwere, N.; Vanhoorne, B.; Deckers, P.; Souza Dias, F.; Hernandez, F.; Mees, J. (2014). Marine Regions: towards a global standard for georeferenced marine names and boundaries. Mar. Geod. 37(2): 99-125. https://dx.doi.org/10.1080/01490419.2014.902881, meer
 • Peer reviewed article Dauwe, W.; Meire, P.; Maris, T.; Peeters, P.; Coen, L.; Deschamps, M.; Rutten, J.; Temmerman, S. (2014). The recent "Saint Nicholas" storm surge in the Scheldt estuary: the Sigma plan proves its efficiency! ECSA Bulletin 62: 19-23, meer
 • Peer reviewed article Hu, Z.; Suzuki, T.; Zitman, T.; Uittewaal, W.; Stive, M. (2014). Laboratory study on wave dissipation by vegetation in combined current–wave flow. Coast. Eng. 88: 131-142. https://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2014.02.009, meer
 • Peer reviewed article Vanlede, J.; Coen, L.; Deschamps, M. (2014). Tidal prediction in the Sea Scheldt (Belgium) using a combination of harmonic tidal prediction and 1D hydraulic modeling. Natural Resources 5: 627-633. https://dx.doi.org/10.4236/nr.2014.511055, meer
 • Peer reviewed article Vanlede, J.; Dujardin, A. (2014). A geometric method to study water and sediment exchange in tidal harbors. Ocean Dynamics 64(11): 1631-1641. https://dx.doi.org/10.1007/s10236-014-0767-9, meer
 • Peer reviewed article Vansteenkiste, T.; Tavakoli, M.; Van Steenbergen, N.; De Smedt, F.; Batelaan, O.; Pereira, F.; Willems, P. (2014). Intercomparison of five lumped and distributed models for catchment runoff and extreme flow simulation. J. Hydrol. (Amst.) 511: 335-349. https://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.01.050, meer
 • Peer reviewed article Vansteenkiste, T.; Tavakoli, M.; Ntegeka, V.; De Smedt, F.; Batelaan, O.; Pereira, F.; Willems, P. (2014). Intercomparison of hydrological model structures and calibration approaches in climate scenario impact projections. J. Hydrol. (Amst.) 519: 743-755. https://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.07.062, meer
 • Peer reviewed article Altomare, C.; Gentile, G.M. (2013). An innovative methodology for the re-naturalization process of a shingle beach. J. Coast. Res. 65(special issue): 1456-1460. https://dx.doi.org/10.2112/SI65-246.1, meer
 • Peer reviewed article Eloot, K.; Gronarz, A; Li, Q; Lo, C; Pettersen, B; Yasukawa, H (2013). CFD-based hydrodynamic analysis for a ship sailing along a bank in restricted waters: discussion. International Journal of Maritime Engineering 155: 165-169, meer
 • Peer reviewed article Kamphuis, J.; Verwilligen, J.; Meinsma, R. (2013). Fluid mud and determining nautical depth. Hydro International January / february: 22-25, meer
 • Peer reviewed article Kellens, W.; Vanneuville, W.; Verfaillie, E.; Meire, E.; Deckers, P.; De Maeyer, P. (2013). Flood risk management in Flanders: past developments and future challenges. Water resour. manag. 27(10): 3585-3606. https://dx.doi.org/10.1007/s11269-013-0366-4, meer
 • Peer reviewed article Teuchies, J.; Vandenbruwaene, W.; Carpentier, R.; Bervoets, L.; Temmerman, S.; Chen, W.; Maris, T.; Cox, T.J.S.; Van Braeckel, A.; Meire, P. (2013). Estuaries as filters: The role of tidal marshes in trace metal removal. PLoS One 8(8): e70381. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0070381, meer
 • Peer reviewed article Van Steenbergen, N.; Willems, P. (2013). Increasing river flood preparedness by real-time warning based on wetness state conditions. J. Hydrol. (Amst.) 489: 227-237. https://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2013.03.015, meer
 • Peer reviewed article Vandenbruwaene, W.; Meire, P.; Temmerman, S.; Bouma, T.J. (2013). Bio-geomorphic effects on tidal channel evolution: impact of vegetation establishment and tidal prism change. Earth Surf. Process. Landforms 38(2): 122-132. https://dx.doi.org/10.1002/esp.3265, meer
 • Peer reviewed article Kellens, W.; Neutens, T.; Deckers, P.; Reyns, J.; De Maeyer, P. (2012). Coastal flood risks and seasonal tourism: analyzing the effects of tourism dynamics on casualty calculations. Nat. Hazards 60(3): 1211-1229. https://dx.doi.org/10.1007/s11069-011-9905-6, meer
 • Peer reviewed article Lataire, E.; Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Candries, M. (2012). Mathematical modelling of forces acting on ships during lightering operations. Ocean Eng. 55(1): 101-115. https://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2012.07.029, meer
 • Peer reviewed article Lataire, E.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2012). A prediction method for squat in restricted and unrestricted rectangular fairways. Ocean Eng. 55(1): 71-80. https://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2012.07.009, meer
 • Peer reviewed article Vantorre, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G. (2012). Probabilistic regulation for inland vessels operating at sea as an alternative hinterland connection for coastal harbours. EJTIR 12(1): 111-131, meer
 • Peer reviewed article Beauchard, O.; Jacobs, S.; Cox, T.J.S.; Maris, T.; Vrebos, D.; van Braeckel, A.; Meire, P. (2011). A new technique for tidal habitat restoration: Evaluation of its hydrological potentials. Ecol. Eng. 37(11): 1849-1858. dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2011.06.010, meer
 • Peer reviewed article Huijts, K.M.H.; de Swart, H.E.; Schramkowski, G.P.; Schuttelaars, H.M. (2011). Transverse structure of tidal and residual flow and sediment concentration in estuaries: sensitivity to tidal forcing and water depth. Ocean Dynamics 61(8): 1067-1091. dx.doi.org/10.1007/s10236-011-0414-7, meer
 • Peer reviewed article Ides, S.; Plancke, Y.; Vos, G. (2011). Validation d’un modèle hydrodynamique 2D pour étudier la stratégie de dépôt optimale des produits de dragage dans l’Escaut occidental. Houille blanche 3(3): 36-41. https://dx.doi.org/10.1051/lhb/2011030, meer
 • Peer reviewed article van Kessel, T.; Vanlede, J.; de Kok, J. (2011). Development of a mud transport model for the Scheldt estuary. Cont. Shelf Res. 31(10, Suppl.): S165-S181. https://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2010.12.006, meer
 • Peer reviewed article Van Maren, D.S.; Winterwerp, J.C.; Decrop, B.; Wang, Z.B.; Vanlede, J. (2011). Predicting the effect of a Current Deflecting Wall on harbour siltation, in: Le Hir, P. et al. (Ed.) Proceedings of the 9th International Conference on Nearshore and Estuarine Cohesive Sediment Transport Processes (INTERCOH '07), Brest, France, September 25-28, 2007. Continental Shelf Research, 31(10, Suppl.): pp. S182-S198. https://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2010.12.005, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Verwilligen, J.; Lataire, E. (2010). Squat prediction in muddy navigation areas. Ocean Eng. 37(16): 1464-1476. https://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2010.08.003, meer
 • Peer reviewed article Fettweis, M.; Francken, F.; Van den Eynde, D.; Verwaest, T.; Janssens, J.; Van Lancker, V. (2010). Storm influence on SPM concentrations in a coastal turbidity maximum area with high anthropogenic impact (southern North Sea). Cont. Shelf Res. 30(13): 1417-1427. dx.doi.org/10.1016/j.csr.2010.05.001, meer
 • Peer reviewed article van der Wal, D.; van Kessel, T.; Eleveld, M.; Vanlede, J. (2010). Spatial heterogeneity in estuarine mud dynamics. Ocean Dynamics 60(3): 519-533. https://dx.doi.org/10.1007/s10236-010-0271-9, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2009). Modelling navigation in muddy areas through captive model tests (vol 10, pg 188, 2005). Journal of Marine Science and Technology 14(1): 136-136. dx.doi.org/10.1007/s00773-009-0042-9, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2009). Modelling propeller and rudder induced forces acting on deep drafted vessels in muddy navigation areas. J. Mar. Sci. Technol. 14(2): 171-184. https://dx.doi.org/10.1007/s00773-009-0045-6, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2009). Prediction of the forces acting on container carriers in muddy navigation areas using a fluidization parameter. J. Mar. Sci. Technol. 14(1): 51-68. https://dx.doi.org/10.1007/s00773-009-0041-x, meer
 • Peer reviewed article Franco, L.; Geeraerts, J.; Briganti, R.; Willems, M.; Bellotti, G.; De Rouck, J. (2009). Prototype measurements and small-scale model tests of wave overtopping at shallow rubble-mound breakwaters: the Ostia-Rome yacht harbour case. Coast. Eng. 56(2): 154-165. https://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2008.03.009, meer
 • Peer reviewed article Van Maren, D.S.; Winterwerp, J.C.; Sas, M.; Vanlede, J. (2009). The effect of dock length on harbour siltation. Cont. Shelf Res. 29(11-12): 1410-1425. https://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2009.03.003, meer
 • Peer reviewed article Lebbe, L.; Van Meir, N.; Viaene, P. (2008). Potential implications of sea-level rise for Belgium. J. Coast. Res. 24(2): 358-366. dx.doi.org/10.2112/07A-0009.1, meer
 • Peer reviewed article van der Wal, D.; Herman, P.M.J.; Forster, R.M.; Ysebaert, T.J.; Rossi, F.; Knaeps, E.; Plancke, Y.; Ides, S. (2008). Distribution and dynamics of intertidal macrobenthos predicted from remote sensing: response to microphytobenthos and environment. Mar. Ecol. Prog. Ser. 367: 57-72. dx.doi.org/10.3354/meps07535, meer
 • Peer reviewed article De Rouck, J.; Van de Walle, B.; Troch, P.; van der Meer, J.W.; Van Damme, L.; Medina, J.R.; Willems, M.; Frigaard, P. (2007). Wave run-up on the Zeebrugge rubble mound breakwater: full-scale measurement results. J. Coast. Res. 23(3): 577-583. dx.doi.org/10.2112/04-0157.1, meer
 • Peer reviewed article De Rouck, J.; Van de Walle, B.; Troch, P.; van der Meer, J.W.; Van Damme, L.; Medina, J.R.; Willems, M.; Frigaard, P. (2007). Wave run-up on the Zeebrugge rubble mound breakwater: full-scale measurement results versus laboratory results. J. Coast. Res. 23(3): 584-591. https://dx.doi.org/10.2112/04-0157A.1, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Verzhbitskaya, E.; Seynaeve, K. (2007). Evaluation of safety of navigation in muddy areas through real-time maneuvering simulation. J. Waterway Port Coast. Ocean Eng. 133(2): 125-135. https://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)0733-950X(2007)133:2(125), meer
 • Peer reviewed article Manning, A.J.; Martens, C.; De Mulder, T.; Vanlede, J.; Winterwerp, J.C.; Ganderton, P.; Graham, G.W. (2007). Mud floc observations in the turbidity maximum zone of the Scheldt estuary during neap tides. J. Coast. Res. Spec. Issue 50: 832-836, meer
 • Peer reviewed article Maris, T.; Cox, T.; Temmerman, S.; De Vleeschauwer, P.; Van Damme, S.; De Mulder, T.; Van den Bergh, E.; Meire, P. (2007). Tuning the tide: creating ecological conditions for tidal marsh development in a flood control area. Hydrobiologia 588(1): 31-43. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-007-0650-5, meer
 • Peer reviewed article van Kessel, T.; Vanlede, J.; de Kok, J. (2007). Development of a mud transport model for the Scheldt estuary, in: Le Hir, P. et al. (2011). Proceedings of the 9th International Conference on Nearshore and Estuarine Cohesive Sediment Transport Processes (INTERCOH '07), Brest, France, September 25-28, 2007. Continental Shelf Research, 31(10, Suppl.): pp. [1-20], meer
 • Peer reviewed article Vereecken, H.; Baetens, J.; Viaene, P.; Mostaert, F.; Meire, P. (2006). Ecological management of aquatic plants: effects in lowland streams. Hydrobiologia 570(1): 205-210. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-006-0181-5, meer
 • Peer reviewed article Winterwerp, J.C.; Wang, Z.B.; van der Kaaij, T.; Verelst, K.; Bijlsma, A.; Meersschaut, Y.; Sas, M. (2006). Flow velocity profiles in the Lower Scheldt estuary. Ocean Dynamics 56(3-4): 284-294. https://dx.doi.org/10.1007/s10236-006-0063-4, meer
 • Peer reviewed article Winterwerp, J.C.; Manning, A.J.; Martens, C.; De Mulder, T.; Vanlede, J. (2006). A heuristic formula for turbulence-induced flocculation of cohesive sediment. Est., Coast. and Shelf Sci. 68(1-2): 195-207. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2006.02.003, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2005). Modelling navigation in muddy areas through captive model tests. J. Mar. Sci. Technol. 10(4): 188-202. https://dx.doi.org/10.1007/s00773-005-0210-5, meer
 • Peer reviewed article Vantorre, M.; Eloot, K. (1998). Requirements for standard harmonic captive manoeuvring tests. Control eng. pract. 6(5): 643-652. https://dx.doi.org/10.1016/S0967-0661(98)00058-6, meer
 • Peer reviewed article Peters, J.J.; Wollast, R. (1969). Envasement du chenal d'accès d'une écluse située sur un fleuve a marée. Houille blanche 1969(6): 623-630, meer
 • (2023). WL hoogtepunten 2021-2022. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 35 pp., meer
 • Aung, T.Z.; Monbaliu, J.; Toorman, E.A.; Schwarz, C.; Bi, Q. (2023). Modelling the effect of mussel beds on the hydrodynamics, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 47, meer
 • Boeckx, L.; Deschamps, M.; Coen, L. (2023). Wasrapport IJzer-Afwatering Gent: januari 2023. Versie 2.0. WL Rapporten, PA008_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 33 + 2 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/178, meer
 • Cartelle, V.; Vervust, S.; Plets, R.; Vanbiervliet, Z.; Missiaen, T.; Deckers, P.; Van Wesemael, W.; De Bie, M.; De Smet, B.; Seys, J.; Martens, C.; Vermeulen, V.; Steeland, M.; Monbaliu, J.; Toorman, E.; Schwarz, C.; Çiçek, Y.A.; Verwaest, T. (2023). The TESTEREP project: integrated land-sea research to investigate the evolution of a former peninsula along the Belgian coast as a case study for coastal management, in: XXI Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA) 2023), Rome 14-20 July 2023. , meer
 • Coen, L.; Vanlede, J. (2023). Integraal Plan Boven-Zeeschelde Veiligheidstoets B- en C-alternatieven: deelrapport 3. Veiligheidstoets C-alternatieven. Versie 5.0. WL Rapporten, 14_176_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 58 + 8 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/199, meer
 • Dan, S.; Vos, G.; Nguyen, D.; Montreuil, A.-L.; Verwaest, T. (2023). Coastal Morphology at Mariakerke: final Report. Version 3.0. FH reports, 00_128_16. Flanders Hydraulics: Antwerp. VII, 65 + 4 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/172, meer
 • De Maerschalck, B.; Plancke, Y. (2023). Relocatie Sterneneiland Zeebrugge: deelrapport 1. Hydromorfologische analyse. Versie 5.0. WL Rapporten, 22_080_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 13 + 20 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/177, meer
 • De Maerschalck, B.; Stark, J.; Eloot, K. (2023). Antwerpen Oeververbinding tussen linker- en rechteroever: deelrapport 4. Hydrodynamische beoordeling ontwerpvarianten. Versie 3.0. WL Rapporten, 21_113_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 25 + 14 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/188, meer
 • De Roo, S.; Suzuki, T.; Thoon, D. (2023). Quantifying the Belgian coast’s resilience against sea level rise (using XBeach & SWASH modelling), in: Cox, D. Proceedings of 37th International Conference on Coastal Engineering, Sydney, Australia, 2022. pp. [1], meer
 • Dujardin, A.; Houthuys, R.; Nnafie, A.; Röbke, B.; van der Werf, J.; de Swart, H.E.; Biernaux, V.; De Maerschalck, B.; Dan, S.; Verwaest, T. (2023). MOZES – Research on the Morphological Interaction between the Sea bottom and the Belgian Coastline: working year 1. Version 4.0. FH reports, 20_079_1. Flanders Hydraulics: Antwerp. XII, 155 + 6 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/176, meer
 • Dujardin, A.; Houthuys, R.; Nnafie, A.; Röbke, B.; Verwaest, T. (2023). MOZES: Research on the morphologic interaction between the sea bottom and the Belgian coastline, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 56-57, meer
 • Eloot, K. (2023). Invloed van omgevingsparameters op toegankelijkheid [PRESENTATIE]. Gepresenteerd op Netwerk De Vlaamse Waterweg, 14/03/2023. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 23 slides pp., meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J. (2023). Complex project: Extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: deelrapport 3. Geïntegreerd onderzoek – deel nautica: simulatiestudie voor emergencies ter hoogte van Duplexdok en Deurganckdok. Version 5.0. FH reports, 21_043_3. Flanders Hydraulics: Antwerp. VII, 38 + 44 p.app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/167, meer
 • Goossens, M.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y. (2023). Overleg Flexibel Storten: deelrapport 24. Studie van de bruikbaarheid van morfologische modellering in kader van Flexibel Storten. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_24. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 67 + 57 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/206, meer
 • Goossens, M.; Plancke, Y.; Van Holland, G. (2023). Overleg Flexibel Storten: opvolgingsrapport 17. Periode januari 2019 – januari 2020. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_031_35. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 39 + 91 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/212, meer
 • Goossens, M.; Van Holland, G.; Plancke, Y. (2023). Overleg Flexibel Storten: opvolgingsrapport 16. Periode januari 2018 – januari 2019. Versie 1.0. WL Rapporten, 00_031_34. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 35 + 90 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/186, meer
 • Goossens, M.; Vanlede, J.; Plancke, Y. (2023). Overleg Flexibel Storten: opvolgingsrapport 15. Periode januari 2017 - januari 2018. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_031_27. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 29 + 94 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/211, meer
 • Goossens, M.; Vanlede, J.; Plancke, Y. (2023). Overleg Flexibel Storten: opvolgingsrapport 14. Periode januari 2016 - januari 2017. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 26 + 97 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/205, meer
 • Goossens, M.; Vos, G.; Plancke, Y. (2023). Overleg Flexibel Storten: deelrapport 33. Analyse van de stroomsnelheid in de Westerschelde bij veranderende bodemmorfologie op mesoschaal. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_33. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 59 + 105 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/207, meer
 • Goossens, M.; Vos, G.; Plancke, Y. (2023). Overleg Flexibel Storten - StortingenSN61: hydrodynamische modellering stortingen SN61. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_30. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 11 + 15 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/198, meer
 • Kolokythas, G.; Fonias, S.; Wang, L.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J. (2023). Modelling Belgian Coastal zone and Scheldt mouth area: Sub report 14. Scaldis-Coast model – Model setup and validation of the morphodynamic model. Version 4.0. FH reports, 15_068_14. Flanders Hydraulics: Antwerp. VIII, 217 + 17 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/214, meer
 • Meire, D.; Plancke, Y.; Vereecken, H. (2023). Vergelijking data fysische parameters: meetpaal Lillo vs Liefkenshoek veer. Versie 4.0. WL Rapporten, 22_076_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 38 pp. https://dx.doi.org/10.48607/182, meer
 • Montreuil, A.-L.; Dan, S.; Houthuys, R.; Verwaest, T. (2023). Monitoring the morphodynamics of the Zwin inlet: final report 2019-2022 period. Version 4.0. FH reports, 16_089_4. Flanders Hydraulics: Antwerp. VII, 59 + 7 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/185, meer
 • Montreuil, A.-L.; Dan, S.; Verwaest, T. (2023). Ostend-Middelkerke, Monitoring of the dune for dike pilots: evolution after 2 years. Version 3.0. FH reports, 21_014_2. Flanders Hydraulics: Antwerp. VI, 58 + 1 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/204, meer
 • Nossent, J. (2023). Exploreren van de mogelijkheden voor Big Data en Data-mining toepassingen: eindrapport. Versie 1.0. WL Rapporten, 17_070_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 17 pp. https://dx.doi.org/10.48607/152, meer
 • Pereira, F.; Nossent, J.; Leyssen, G.; Van Uytven, E.; Blanckaert, J.; Adams, R.; Franken, T. (2023). Semi-probabilistic flood risk analysis including climate change uncertainties, in: EGU General Assembly 2023. Vienna, Austria & Online, 23–28 April 2023. pp. EGU23-15596. https://dx.doi.org/10.5194/egusphere-egu23-15596, meer
 • Plancke, Y.; Bertels, J.; Michielsen, S.; Thant, S.; van den Berg, M.; Meire, D.; Vereecken, H. (2023). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2022: data rapportage monitoring waterbeweging en fysische parameters in Zeeschelde en bijrivieren. Versie 4.0. WL Rapporten, PA047_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XV, 105 + 35 pp., meer
 • Plancke, Y.; De Maerschalck, B. (2023). Dwarsstroming Zuidergat: deelrapport 3. Factual data rapport ADCP-metingen (februari 2023). Versie 3.0. WL Rapporten, 20_108_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 9 + 16 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/209, meer
 • Plancke, Y.; De Maerschalck, B. (2023). Dwarsstroming Zuidergat: deelrapport 4. Factual data rapport ADCP-metingen (maart 2023). Versie 3.0. WL Rapporten, 20_108_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 10 + 25 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/210, meer
 • Plancke, Y.; De Maerschalck, B. (2023). Dwarsstroming Zuidergat: deelrapport 2. Factual data rapport ADCP-metingen (oktober 2022). Versie 2.0. WL Rapporten, 20_108_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 11 + 43 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/168, meer
 • Plancke, Y.; De Maerschalck, B. (2023). Dwarsstroming Zuidergat: Deelrapport 1. Factual data rapport ADCP-metingen (september 2022). Versie 2.0. WL Rapporten, 20_108_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 11 + 35 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/169, meer
 • Plancke, Y.; Meire, D. (2023). Agenda voor de Toekomst Sedimenttransport op verschillende tijdschalen: deelrapport 28. Factual data rapport kenteringsmetingen 2022. Versie 3.0. WL Rapporten, 17_088_28. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 23 + 35 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/208, meer
 • Schoutens, K.; Stoorvogel, M.; van den Berg, M.; van den Hoven, K.; Bouma, T.J.; Aarninkhof, S.G.J.; Herman, P.M.J.; van Loon-Steensma, J.M.; Meire, P.; Schoelynck, J.; Peeters, P.; Temmerman, S. (2023). Stability of a tidal marsh under very high flow velocities and implications for nature-based flood defense, in: EGU General Assembly 2023. Vienna, Austria & Online, 23–28 April 2023. pp. EGU23-1874. https://dx.doi.org/10.5194/egusphere-egu23-1874, meer
 • Schramkowski, G.; Kaptein, S.J. (2023). Effecten van zeespiegelstijging in de Schelde: deelrapport 3. iFlow‐simulaties van getij en sediment. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_058_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 32 + 3 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/170, meer
 • Shettigar Nithin, A.; Bi, Q.; Riom, W.; Toorman, E. (2023). Combined sediment-plastic transport model with population balance modelling approach, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 100, meer
 • Stark, J.; Plancke, Y. (2023). Representatie stijgsnelheid en verhang Terneuzen-Hansweert in numerieke modellen: verkennende kalibratieoefening met NeVla model. Versie 3.0. WL Rapporten, 22_069_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 23 pp. https://dx.doi.org/10.48607/196, meer
 • Stark, J.; Vanlede, J. (2023). Actualisatie Delft3D-NeVla model: implementatie van bodemligging uit 2019. Versie 3.0. WL Rapporten, PA016_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 21 + 11 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/183, meer
 • Stark, J.; Vos, G.; Plancke, Y. (2023). Overleg Flexibel Storten: opvolgingsrapport 19. Periode januari 2021 – januari 2022. Versie 1.0. WL Rapporten, 00_031_39. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 20 + 67p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/213, meer
 • Suzuki, T.; Vasarmidis, P.; De Roo, S.; Zijlema, M. (2023). Investigation of directional spreading effect on wave run-up using SWASH, in: Cox, D. Proceedings of 37th International Conference on Coastal Engineering, Sydney, Australia, 2022. pp. [1], meer
 • van Uytven, E.; Habtemariam, B.; Pannemans, B.; Leyssen, G.; Zoeter, F. (2023). Actualiseren van de synthetische randvoorwaarden voor het opstellen van overstromingsgevaarkaarten: fase 1. Achtergrond informatie, inventarisatie en analyses. Versie 3.0. IMDC: Antwerpen. 289 pp. https://dx.doi.org/10.48607/156, meer
 • Vandenbruwaene, W.; Michielsen, S.; Thant, S.; Bertels, J.; Boeckx, L.; Vereecken, H.; Deschamps, M. (2023). Hydrologie bevaarbare waterlopen Vlaanderen: jaar 2021. Versie 4.0. WL Rapporten, PA026_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 21 + 45 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/149, meer
 • Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Visser, K.P.; Viaene, P. (2023). Slim stuwen – fase 3: sturing stuwen en vispassages Dender. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_013_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 141 + 72 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/173, meer
 • Vereecken, H.; Michielsen, S.; Deschamps, M. (2023). Evaluatie van de peilmeters in het tijgebied van het Schelde-estuarium (2011-2023): opmetingen referentieniveaus en validatie in de WISKI databank. Versie 5.0. WL Rapporten, PA024_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + 7 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/200, meer
 • Verelst, K.; Visser, K.P. (2023). Sigmaplan – Gereduceerde Getijdegebieden- Wal-Zwijn: dimensionering dijkbekleding Scheldedijken. Versie 2.0. WL Rapporten, 22_037_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 27 + 24 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/187, meer
 • Vos, G.; Plancke, Y. (2023). Overleg Flexibel Storten: deelrapport 12. Analyse van de migratie van de geul van Breskens. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_031_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 14 pp. https://dx.doi.org/10.48607/194, meer
 • Vos, G.; Vanlede, J.; Plancke, Y. (2023). Overleg Flexibel Storten: deelrapport 13. Vergelijking modelresultaten 2009-2012. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_13. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 7 + 32 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/195, meer
 • Vos, G.; Vanlede, J.; Plancke, Y. (2023). Overleg Flexibel Storten: opvolgingsrapport 8. Periode augustus 2012 – februari 2013. Versie 1.0. WL Rapporten, 00_031_11. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 21 + 105 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/193, meer
 • Vos, G.; Vanlede, J.; Plancke, Y. (2023). Overleg Flexibel Storten: opvolgingsrapport 13. Periode januari 2015 – januari 2016. Versie 1.0. WL Rapporten, 00_031_18. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 22 + 88 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/190, meer
 • (2022). Wetenschappelijk Scheldesymposium 17 november 2022: book of abstracts. VNSC/Waterbouwkundig Laboratorium: Bergen op Zoom. 39 pp., meer
 • (2022). WL hoogtepunten 2020-2021. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 48 pp., meer
 • Bi, Q.; Smolders, S.; Vanlede, J. (2022). LIFE SPARC – action C10: transfer to other estuaries (Replicability & Transferability): sub report 2. Detailed models for the hydrodynamics in the 8 selected locations. Version 2.0. FHR reports, 16_072_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 48 + 3 app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/91, meer
 • Bi, Q.; Vanlede, J. (2022). Implementation of multi-class flocculation model in TELEMAC modelling system: sub report 1. The code development. Version 1.0. FHR reports, 18_043_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 40 + 48 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/146, meer
 • Bi, Q.; Vanlede, J. (2022). Idealized modelling of FCA-CRT in European estuaries: an example of the Scheldt estuary, in: Bourban, S.E. et al. Proceedings of the XXVIIIth TELEMAC user conference, 18-19 October 2022, Paris-Saclay. pp. 27-34, meer
 • Bi, Q.; Vanlede, J.; Smolders, S. (2022). Integraal Plan Boven-Zeeschelde: sub report 19. Effect of C-alternatives on sand transport. Version 3.0. FHR reports, 13_131_19. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 41 + 45 app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/85, meer
 • Boeckx, L.; Meire, D.; Deschamps, M. (2022). Wasrapport IJzer-Dender november-december 2021: beschrijving hydrologische gebeurtenissen. Versie 3.0. WL Rapporten, PA008_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 32 + 5 pp. https://dx.doi.org/10.48607/96, meer
 • Chu, K.; Vanlede, J.; Verwilligen, J.; Mostaert, F. (2022). Stroomatlas Zeeschelde: vakken: Prospolder – Boudewijnsluis; Boudewijnsluis – Antwerpen; Antwerpen – Hoboken; Hoboken – Wintam. Versie 2.0. WL Rapporten, 18_085_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 341 pp. https://dx.doi.org/10.48607/109, meer
 • Coen, L.; Nossent, J. (2022). Numeriek model Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren: hindcast stormen eind januari en februari 2022. Versie 4.0. WL Rapporten, 22_034_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 67 + 68 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/134, meer
 • Coen, L.; Peeters, P. (2022). Bresinstrumentarium Sigma: deelrapport 1. Selectie potentiële breslocaties. Versie 3.0. WL Rapporten, 21_004_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 23 + 9 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/191, meer
 • Coen, L.; Vanderkimpen, P. (2022). Sigma – Zandwinningsput Melle: deelrapport 1. Extra scenarioberekeningen. Versie 4.0. WL Rapporten, 22_023_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 19 pp. https://dx.doi.org/10.48607/116, meer
 • Dan, S.; Houthuys, R.; Montreuil, A.-L.; Verwaest, T. (2022). Evolution of the Ostend beach after multiple artificial sand nourishments, in: Strypsteen, G. et al. Book of abstracts: building coastal resilience 2022, Bruges, Belgium, 12-13 April 2022. VLIZ Special Publication, 89: pp. 36-38, meer
 • Deschamps, M. (2022). WL activiteiten zoet/zout [PRESENTATIE]. Gepresenteerd op CIW Waterforum – Samen sterk tegen droogte, 22/09/2022, Gent. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 21 slides pp., meer
 • Dijkstra, Y.M. (2022). Investigation into the non‐linear hydrodynamical processes in the Scheldt River: idealised processes study. Version 4.0. FHR reports, 15_039_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 25 + 9 p. app. pp., meer
 • Dujardin, A.; Montreuil, A.-L.; Trouw, K.; Dan, S.; De Maerschalck, B.; Houthuys, R.; Verwaest, T. (2022). Understanding the coastal resilience of the Belgian West Coast: set-up of a 1D coastline model. Version 3.0. FHR reports, 20_017_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 68 + 14 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/130, meer
 • Goossens, M.; Vos, G.; Plancke, Y. (2022). Overleg Flexibel Storten: opvolgingsrapport 18 Periode januari 2020 – januari 2021. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_38. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 40 + 93 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/110, meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2022). Hoogwater 5 januari 2022. Scheldeflits, 01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 pp. https://dx.doi.org/10.48607/78, meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2022). Hoogwater 31 januari 2022. Scheldeflits, 02. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 pp. https://dx.doi.org/10.48607/79, meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2022). Hoogwaters 17 - 21 februari 2022. Scheldeflits, 03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 pp. https://dx.doi.org/10.48607/80, meer
 • Kaptein, S.J.; Claeys, S.; Plancke, Y. (2022). Sedimentbalans Schelde-estuarium: deelrapport 8. Vergelijking toestellen voor het meten van de conductiviteit. Versie 3.0. WL Rapporten, 19_076_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 13 pp. https://dx.doi.org/10.48607/101, meer
 • Koelewijn, A.; Rikkert, S.; Peeters, P.; Depreiter, D.; Van Damme, M.; Zomer, W. (2022). Overflow tests on Grass-Covered embankments at the Living Lab Hedwige-Prosperpolder: An overview [PRESENTATION]. Presented at the 4th International seminar on Dam protections against Overtopping, 30/11-02/12-2022, Madrid. Interreg 2 Seas Mers Zeeën Polder2C's: [s.l.]. 21 slides pp., meer
 • Leyssen, G.; van Uytven, E.; Zoeter, F.; Habtemariam, B.; Blanckaert, J.; Adams, R. (2022). Actualiseren van de synthetische randvoorwaarden voor het opstellen van overstromingsgevaarkaarten: fase 3. Geactualiseerde randvoorwaarden, IJzer. Versie 2.0. IMDC: Antwerpen. 129 pp. https://dx.doi.org/10.48607/160, meer
 • Leyssen, G.; Blanckaert, J.; Adams, R. (2022). Actualiseren van de synthetische randvoorwaarden voor het opstellen van overstromingsgevaarkaarten: aanvullende opdracht 1. Afwaartse randvoorwaarden. Versie 2.0. IMDC: Antwerpen. 49 pp. https://dx.doi.org/10.48607/162, meer
 • Meire, D.; Vos, G.; D'Haese, W.; De Maerschalck, B. (2022). Evolutie van de bathymetrie rond Wintam: bathymetrische analyse. Versie 5.0. WL Rapporten, 19_014_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 38 + 18 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/123, meer
 • Meire, D.; Ibáñez, M.; Claeys, S. (2022). Evaluation of measuring instruments for the determination of mud characteristics: sub report 2. Overview of measuring instruments and analysis of measurement campaign 3 with regard to density instruments. Version 3.0. FHR reports, 18_059_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 100 + 3 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/83, meer
 • Montreuil, A.-L.; Dan, S.; Houthuys, R.; Verwaest, T. (2022). Evolution of a large coastal nourishment at Knokke: 2nd year progress report. Version 1.0. FHR reports, 19_118_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VI, 19 + 9 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/133, meer
 • Montreuil, A.-L.; Dan, S.; Verwaest, T. (2022). Evolution of a large coastal nourishment at Knokke: first year progress report. Version 3.0. FHR reports, 19_118_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 59 + 11 app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/131, meer
 • Montreuil, A.-L.; Verwaest, T.; Dan, S. (2022). Living Lab Raversijde – Monitoring Soft Coastal Defences: factual data report 1st working year 2021-2022. Version 2.0. FHR reports, 21_012_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 34 + 5 app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/136, meer
 • Plancke, Y.; Vanhooren, J.; De Maerschalck, B.; Gabriels, W. (2022). PFAS: inschatting PFAS-vrachten in de Zeeschelde. Versie 3.0. WL Rapporten, 22_079_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 17 pp. https://dx.doi.org/10.48607/138, meer
 • Plancke, Y.; Van den Bergh, E.; Vereecken, H.; Vandevoorde, B. (2022). Verdieping Europaterminal: deelrapport 1. Monitoringprogramma ten behoeve van het opvolgen van de potentiële effecten. Versie 3.0. WL Rapporten, 21_042_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 14 pp. https://dx.doi.org/10.48607/71, meer
 • Plancke, Y.; Brackx, M.; Vos, G. (2022). Stortstrategie Westerschelde: deelrapport 1. Advies stortingen Diepe Put van Hansweert. Versie 2.0. WL Rapporten, 22_052_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 17 pp. https://dx.doi.org/10.48607/151, meer
 • Plancke, Y.; De Maerschalck, B. (2022). Complex Project ECA – Extra Containercapaciteit Antwerpen: deelrapport 2. Toepassing van het multivariate model ten behoeve van de inschatting van de verandering in SSC. Versie 4.0. WL Rapporten, 21_128_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 18 + 16 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/154, meer
 • Plancke, Y.; De Maerschalck, B.; Meire, D. (2022). Complex Project ECA – Extra Containercapaciteit Antwerpen: deelrapport 1. Inschatting van de verandering in SSC met behulp van een multivariaat model voor de continue meetstations. Versie 5.0. WL Rapporten, 21_128_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 24 + 13 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/166, meer
 • Plancke, Y.; Meire, D. (2022). Proefstortingen Westerschelde: deelrapport 5. Stromings- en sedimenttransport metingen ter hoogte van de diepe put van Hansweert – proefstorting 2021. Versie 3.0. WL Rapporten, 19_079_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 41 + 24 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/129, meer
 • Plancke, Y.; Stark, J. (2022). Dwarsstromingen Platen van Ossenisse: deelrapport 1. Bepalen kans op voorkomen van hydrodynamische condities en bijbehorende dwarsstroming. Versie 3.0. WL Rapporten, 22_036_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 20 + 7 bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/150, meer
 • Plancke, Y.; Stark, J. (2022). Dwarsstroming Zuidergat: deelrapport 1. GPS vlottermetingen. Versie 3.0. WL Rapporten, 22_066_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 10 + 18 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/143, meer
 • Plancke, Y.; Stark, J. (2022). Dwarsstromingen Platen van Ossenisse: deelrapport 1. Verbeteren van de langetermijn predictie op basis van astronomische voorspellingen. Versie 4.0. WL Rapporten, 22_060_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 13 + 2 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/137, meer
 • Rikkert, S.J.H.; Alleon, C.; Khaldi, I.; Shaiek, S.; Verelst, K.; Ebrahimi, M.; Soares-Frazao, S.; Kaidi, S.; Smaoui, H.; Sergent, P. (2022). How strong are our levees? Hydraulic analysis based on Polder2C's project in situ testing, in: Gourbesville, P. et al. Advances in Hydroinformatics. Springer Water, : pp. 937-954. https://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-1600-7_58, meer
 • Rozendaal, M.P.; Dijkstra, Y.M.; Schuttelaars, H.M. (2022). A three–dimensional model for water motion in a tidally dominated estuary: Overtides and Residual flow. TU Delft/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft; Antwerp. 67 pp., meer
 • Schramkowski, G.; Smolders, S. (2022). Erosie Scheldeschorren in de Hedwige-Prosperpolder bij het geoptimaliseerde Rijksinrichtingsplan: numerieke modellering. Versie 5.0. WL Rapporten, 21_125_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 11 pp. https://dx.doi.org/10.48607/99, meer
 • Shettigar, N.A.; Riom, W.; Bi, Q.; Toorman, E.A. (2022). Modelling particle size distribution in TELEMAC-2D with Population Balance Method, in: Bourban, S.E. et al. Proceedings of the XXVIIIth TELEMAC user conference, 18-19 October 2022, Paris-Saclay. pp. 255-263, meer
 • Smolders, S. (2022). Zout in het Schelde-estuarium doorheen de jaren [PRESENTATIE]. Gepresenteerd op het Wetenschappelijk Scheldesymposium, 17/11/2022, WL, Antwerpen. Waterbouwkundig Laboratorium/VNSC: Antwerpen. 16 slides pp., meer
 • Smolders, S. (2022). How a flow aligned mesh improves TELEMAC model results, in: Bourban, S.E. et al. Proceedings of the XXVIIIth TELEMAC user conference, 18-19 October 2022, Paris-Saclay. pp. 45-49, meer
 • Smolders, S.; Meire, D.; Schramkowski, G. (2022). Inundatieverloop HPP bij gefaseerde dijkafgraving: resultaten numerieke simulaties. Versie 4.0. WL Rapporten, 21_119_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 28 pp. https://dx.doi.org/10.48607/82, meer
 • Stark, J.; Meire, D.; Smolders, S.; Plancke, Y. (2022). Invloed van morfologie Westerschelde bij hoge hoogwaters: analyse waterstandsmetingen in Verdronken Land van Saeftinghe. Versie 1.0. WL Rapporten, 17_017_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 14 + 5 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/68, meer
 • Stark, J.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Meire, D. (2022). Evaluatiemethodiek Sedimenttransportcapaciteit: deelrapport 1. Methodiek. Versie 3.0. WL Rapporten, 21_106_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 28 + 15 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/126, meer
 • Stark, J.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y. (2022). AvdT – Sedimenttransport op verschillende tijdschalen: deelrapport 16. Complexe modellering van historisch sedimenttransport in het Schelde-estuarium: zandtransport. Versie 3.0. WL Rapporten, 17_088_16. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 27 pp. https://dx.doi.org/10.48607/111, meer
 • Stark, J.; Smolders, S.; Plancke, Y. (2022). AvdT – Sedimenttransport op verschillende tijdschalen: deelrapport 23. Gevoeligheidsanalyse Delft3D slibmodel. Versie 3.0. WL Rapporten, 17_088_23. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 36 pp. https://dx.doi.org/10.48607/112, meer
 • Stark, J.; Smolders, S.; Plancke, Y. (2022). AvdT – Sedimenttransport op verschillende tijdschalen: deelrapport 24. Stortscenario’s met Delft3D slibmodel. Versie 3.0. WL Rapporten, 17_088_24. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII 29 + 3 bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/113, meer
 • Stark, J.; Smolders, S.; Plancke, Y. (2022). IMMERSE Work Package 3.2: model simulations for scenario 4. Version 3.0. FHR reports, 20_098_01. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 25 + 7 app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/103, meer
 • Stark, J.; Vanlede, J.; Plancke, Y. (2022). Operationele voorspelling dwarsstroming Platen van Ossenisse: deelrapport 3. Validatie NeVla model voor representatie dwarsstromingen Ossenisse. Versie 2.0. WL Rapporten, 20_060_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 47 + 21 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/142, meer
 • Van Camp, P. (2022). Stormjagers van zee en Schelde: Leven en werken in een 'living lab', in: De Grote Rede 56. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 56: pp. 4-7, meer
 • Van der Wegen, M.; Taal, M.; Vanlede, J. (2022). Kennisoverzicht impact zeespiegelstijging Schelde-estuarium: fysisch functioneren (hydrodynamica en morfologie). 1.0. Deltares: Delft. 55 pp., meer
 • Van Zwijnsvoorde, T.; Lataire, E.; Delefortrie, G. (2022). Autonomous ship control in shallow and confined water, in: Autonomous Ships Conference, 31 march - 1 april 2022, National Maritime Museum, Greenwich, London: conference proceedings. pp. [1-8], meer
 • Vandenbruwaene, W.; Bertels, J.; Michielsen, S.; Thant, S.; van den Berg, M.; Brackx, M.; Hertoghs, R.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Meire, D.; Vereecken, H.; Deschamps, M. (2022). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2021: data rapportage monitoring waterbeweging en fysische parameters in Zeeschelde en bijrivieren. Versie 3.0. WL Rapporten, PA047_11. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIV, 91 + 19 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/139, meer
 • Vandenbruwaene, W.; van den Berg, M.; Van De Moortel, I.; Plancke, Y.; Vereecken, H.; Deschamps, M. (2022). Fluviatiele sedimentaanvoer richting Schelde estuarium: inschatting sedimentaanvoer op basis van APS staalname en turbiditeitsmetingen. Versie 3.0. WL Rapporten, PA025_16. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 22 + 12 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/117, meer
 • Vanlede, J.; Schramkowski, G.P. (2022). De impact van zeespiegelstijging op het Schelde estuarium: getij en sedimenttransport [PRESENTATIE]. Gepresenteerd op het Wetenschappelijk Scheldesymposium, 17/11/2022, WL, Antwerpen. Waterbouwkundig Laboratorium/VNSC: Antwerpen. 21 slides pp., meer
 • Vanneste, D.; Nguyen, Duc A.; De Roo, S.; Suzuki, T. (2022). Toetsing kunstwerken in kusthavens: deelrapport 2. Golfbelasting Visserijsluis. Versie 3.0. WL Rapporten, 20_025_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 41 + 42 bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/60, meer
 • Vanneste, D.; Verwaest, T.; Peeters, P. (2022). Nieuwe Sluis Zeebrugge: impact nieuwe toegang jachthaven op ontwerp overstromingsmaatregelen. Versie 3.0. WL Rapporten, 22_078_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 19 pp. https://dx.doi.org/10.48607/144, meer
 • Vercruysse, J.; De Backer, G.; Verelst, K. (2022). Geotextiel voor waterbouwkundige toepassingen: studie naar vereisten voor gronddichtheid en waterdoorlaatbaarheid. Versie 3.0. WL Rapporten, 17_102_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 23 + 2 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/81, meer
 • Vercruysse, J.; Verelst, K. (2022). Sigmaplan – Gereduceerde Getijdegebieden – Wal Zwijn: ontwerp dissipatiegracht. Versie 4.0. WL Rapporten, 21_010_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 17 pp. https://dx.doi.org/10.48607/95, meer
 • Vercruysse, J.B.; López Castaño, S.; Verelst, K.; Verwilligen, J. (2022). Complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge: voorontwerp nivelleersysteem. Versie 3.0. WL Rapporten, 20_054_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 54 + 13 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/105, meer
 • Verelst, K.; Chu, K.; De Mulder, T.; Vanlede, J. (2022). Beneden-Zeeschelde – Prosperpolder: kracht op buispalen van het toekomstige meetplatform. Versie 4.0. WL Rapporten, 20_037_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 42 + 2 bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/86, meer
 • Verwaest, T.; Montreuil, A.-L.; Muylaert, S.; Dan, S.; De Roo, S.; Suzuki, T. (2022). Research and monitoring of the dune for dike concept for coastal protection [PRESENTATION]. Presented at 'Building Coastal Resilience conference', 12/04/2022, Brugge . Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 34 slides pp., meer
 • Verwaest, T.; Houthuys, R.; Dan, S. (2022). Shoreface connected ridges as natural sand engines for coastline preservation, in: Strypsteen, G. et al. Book of abstracts: building coastal resilience 2022, Bruges, Belgium, 12-13 April 2022. VLIZ Special Publication, 89: pp. 78-79, meer
 • Verwaest, T.; Montreuil, A.-L.; Dan, S. (2022). Oostende-Middelkerke, monitoring duin voor dijk pilots: evolutie gedurende het 1e jaar. Versie 2.0. WL Rapporten, 21_014_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 49 pp. https://dx.doi.org/10.48607/115, meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K.; Plancke, Y.; Meire, D. (2022). Actualisatie evaluatiemethodiek Schelde-Estuarium: deelrapport 2. Bevaarbaarheid. Versie 5.0. WL Rapporten, 19_065_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 72 + 14 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/69, meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K. (2022). Nautische optimalisatie CP Nieuwe Sluis Zeebrugge: deelrapport 4. Simulatiestudie Zuidelijke Verschuiving 2021-2022. Versie 5.0. WL Rapporten, 20_011_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 88 + 101 bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/121, meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K. (2022). Nautische optimalisatie CP Nieuwe Sluis Zeebrugge: deelrapport 1. Simulatiestudie varianten Visart. Versie 6.0. WL Rapporten, 20_011_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 68 + 88 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/124, meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K. (2022). Nautische optimalisatie CP Nieuwe Sluis Zeebrugge: deelrapport 2. Impact passerende vaart op Vismijn: Huidige condities. Versie 4.0. WL Rapporten, 20_011_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 19 pp. https://dx.doi.org/10.48607/140, meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K. (2022). Nautische optimalisatie CP Nieuwe Sluis Zeebrugge: deelrapport 3. Passeercondities scheepvaart jachthaven in functie van scheepsgolven. Versie 4.0. WL Rapporten, 20_011_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 23 pp. https://dx.doi.org/10.48607/141, meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K.; Plancke, Y. (2022). Actualisatie evaluatiemethodiek Schelde-Estuarium: deelrapport 4. Gecondenseerde bevaarbaarheidsparameters. Versie 5.0. WL Rapporten, 19_065_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 23 pp. https://dx.doi.org/10.48607/132, meer
 • Witteveen+Bos Belgium N.V.; DHI (2022). Numerieke modellering waterbeheer: deelopdracht 5. Verzilting IJzer. Versie 0.2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 54 + bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/118, meer
 • (2021). WL hoogtepunten 2019-2020. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 27 pp., meer
 • Beullens, J.; Broidioi, S.; De Sutter, R.; De Maeyer, P.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2021). Ontwikkeling LATIS 4: deelrapport 3c. Opmaak Baselayerpackage voor LATIS 4.0. Versie 1.0. WL Rapporten, 13_159_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 39 + 13 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/38, meer
 • Beullens, J.; Broidioi, S.; De Sutter, R.; De Maeyer, P.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2021). Ontwikkeling LATIS 4: deelrapport 3d. Integratie van de verschillende types impact. Versie 1.0. WL Rapporten, 13_159_9. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 14 pp. https://dx.doi.org/10.48607/39, meer
 • Bi, Q.; Vanlede, J.; Smolders, S.; Mostaert, F. (2021). Integraal Plan Boven-Zeeschelde: sub report 16. Effect of the C-alternatives on the hydrodynamics. Version 1.0. FHR reports, 13_131_16. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 60 + 36 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/1, meer
 • Bi, Q.; Vanlede, J.; Smolders, S.; Mostaert, F. (2021). Integraal Plan Bovenzeeschelde: Sub report 18. Effect of the C-alternatives on mud transport. Version 3.0. FHR reports, 13_131_18. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. X, 58 + 9 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/21, meer
 • Bi, Q.; Smolders, S.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J. (2021). Integraal Plan Boven-Zeeschelde: sub report 9. Effect of B-alternatives on mud transport. Version 2.0. FHR reports, 13_131_9. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 156 pp. https://dx.doi.org/10.48607/93, meer
 • Bi, Q.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2021). LIFE SPARC – action C10: transfer to other estuaries (Replicability & Transferability): sub report 1. Inventory and comparative study. Version 2.0. FHR reports, 16_072_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 40 + 8 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/56, meer
 • Bogman, P.; Zoeter, F.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2021). Verbetering voorspellingssysteem HIC: deelrapport 1. Optimalisaties en uitbreidingen. Versie 1.0. WL Rapporten, 18_091_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 16 pp. https://dx.doi.org/10.48607/3, meer
 • Bogman, P.; Zoeter, F.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2021). Verbetering voorspellingssysteem HIC: deelrapport 2. Aanpassingen operationele modellen. Versie 1.0. WL Rapporten, 18_091_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 12 pp. https://dx.doi.org/10.48607/4, meer
 • Brouwers, B.; Lataire, E.; van Beeck, J. (2021). The monitoring of flow mechanics in cohesive sediment layers, in: INTERCOH2021, 13-17 September 2021 - Delft, The Netherlands: book of abstracts. pp. 100, meer
 • Chen, C. (2021). Numerical and experimental study on ship motion control systems in shallow water. PhD Thesis. Ghent University: Ghent. ISBN 9789463554961. xix, 313 pp., meer
 • Coen, L.; Vanlede, J.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2021). Opstellen astronomische voorspellingen: deelrapport 2. Validatie Prospermodel. Versie 3.0. WL Rapporten, PA013_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 15 + 17 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/5, meer
 • Coen, L.; Vanderkimpen, P.; Mostaert, F. (2021). Zandwinningsput Melle: deelrapport 1. Scenarioberekeningen. Versie 4.0. WL Rapporten, 21_053_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 17 pp. https://dx.doi.org/10.48607/27, meer
 • Crespo del Granado, P.; Michielsen, S.; Pereira, F.; Nossent, J.; Mostaert, F. (2021). Modellering van waterbeschikbaarheid en waterallocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 5. Ontwikkelen van een drinkwaterlaag. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_162_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 30 pp. https://dx.doi.org/10.48607/26, meer
 • Crespo del Granado, P.; Maroy, E.; Rocabado, I.; Pereira, F.; Nossent, J.; Mostaert, F. (2021). Modellering van waterbeschikbaarheid en waterallocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 3-2. Waterbeschikbaarheid, effect van klimaatverandering. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_162_3-2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 53 + 1 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/30, meer
 • Dan, S.; Thoon, D. (2021). Co-analysis for the Mariakerke (Belgium) nourishment site. Afdeling Kust/Waterbouwkundig Laboratorium: Ostend. 40 pp., meer
 • De Roo, S.; Vanneste, D.; Mostaert, F. (2021). Probabilistische faalgedraganalyse kunstwerken kusthavens: deelrapport 1. Uitbreiding directionele hydraulische randvoorwaarden kust. Versie 2.0. WL Rapporten, 20_025_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 22 pp. https://dx.doi.org/10.48607/8, meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J. (2021). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: deelrapport 1. Geïntegreerd onderzoek – deel nautica: simulatiestudie voor het alternatief Duplex. Version 5.0. FHR reports, 21_043_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 48 + 52 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/53, meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Mostaert, F. (2021). Complex project: Extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: Noordzeeterminal: Deelrapport 1. Project Noordzeeterminal: nautisch onderzoek. Versie 5.0. WL Rapporten, 21_015_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 35 + 49 pp. https://dx.doi.org/10.48607/102, meer
 • Escobar, S.; Bi, Q.; Wongsoredjo, S.; Toorman, E. (2021). Dynamic sediment flocculation: development of a 2DH model for coastal applications, in: INTERCOH2021, 13-17 September 2021 - Delft, The Netherlands: book of abstracts. pp. 71, meer
 • Fonias, E.; Breugem, W.A.; Wang, L.; Wang, L.; Bolle, A.; Kolokythas, G.; De Maerschalck, B. (2021). Implementation of cross-shore processes in GAIA, in: Breugem, W.A. et al. Proceedings of the papers submitted to the 2020 TELEMAC-MASCARET user conference - October 2021. pp. 138-143, meer
 • Holscher, R.; Zomer, W.S.; Postma, M.; van den Heuvel, A.; Booltink, M.; Wentholt, L.R.; Koelewijn, A.R.; Depreiter, D. (2021). Field research on animal burrows and discontinuities in embankments: Fact Finding field research in the Hedwige-Prosperpolder. Stowa Rapport, 2021-52. STOWA: Amersfoort. 32 pp., meer
 • Houthuys, R.; Vos, G.; Dan, S.; Verwaest, T. (2021). Long-term morphological evolution of the Flemish coast: Holocene, Late Middle Ages to present. Version 1.0. FHR reports, 14_023_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 98 + 5 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/44, meer
 • Huysentruyt, S.; Michielsen, S.; Nossent, J.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2021). Modelling water availability and water allocation strategies in the Scheldt basin: sub report 2. Development of a methodology for updating the water demand of the water allocation model. Version 2.0. FHR reports, 00_162_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 35 pp. https://dx.doi.org/10.48607/23, meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2021). Hoogwater 21 oktober 2021. Scheldeflits, 01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 pp. https://dx.doi.org/10.48607/76, meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2021). Hoogwater 07 november 2021. Scheldeflits, 02. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 pp. https://dx.doi.org/10.48607/77, meer
 • Ibáñez, M.; Meire, D. (2021). Protocol to prepare the FHR's consolidation set-up in the context of navigability through mud, in: MUDNET online conference 29-30 March 2021: Scientific posters. pp. 32, meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2021). Numerieke modellering waterbeheer – Optimalisatie modellering GGG-inwateringssluizen in MIKE 11: eindrapport. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 60 pp. https://dx.doi.org/10.48607/34, meer
 • Kolokythas, G.; De Maerschalck, B.; Wang, L.; Fonias, S.; Breugem, A.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2021). Modelling Belgian coastal zone and Scheldt mouth area: sub report 12. Scaldis-Coast model – Model setup and validation of the 2D hydrodynamic model. Version 4.0. FHR reports, 15_068_12. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 66 + 40 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/9, meer
 • Lam, Q.D.; Maroy, E.; Pereira, F.; Nossent, J.; Mostaert, F. (2021). Modelling water availability and water allocation strategies in the Scheldt basin: Sub report 4-5. Analyses of hydrological models for climate change modelling – WETSPA. Version 2.0. FHR reports, 00_162_4-5. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. X, 93 + 714 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/29, meer
 • Maroy, E.; Michielsen, S.; Velez, C.; Pereira, F.; Nossent, J.; Mostaert, F. (2021). Modelling water availability and water allocation strategies in the Scheldt basin: sub report 4-2. Developing a rainfall-runoff model of the Meuse – NAM Meuse. Version 2.0. FHR reports, 00_162_4-2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. X, 36 + 78 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/28, meer
 • Maroy, E.; Velez, C.; Pereira, F.; Nossent, J.; Mostaert, F. (2021). Modelling water availability and water allocation strategies in the Scheldt basin: sub report 4-3. Analyses of hydrological models for climate change modelling – PDM modelling. Version 2.0. FHR reports, 00_162_4-3. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. XV, 86 + 293 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/31, meer
 • Meire, D.; Schrijver, M.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2021). Update evaluatiemethodiek: sedimentbalans. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_065_3. Waterbouwkundig Laboratorium/Rijkswaterstaat Zee en Delta: Antwerpen. VI, 16 pp. https://dx.doi.org/10.48607/50, meer
 • Meire, D.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2021). Agenda voor de Toekomst – Golven in het estuarium: analyse van golfmetingen bij de Notelaer (Rupelmonde). Versie 5.0. WL Rapporten, 14_082_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 26 pp. https://dx.doi.org/10.48607/11, meer
 • Meire, D.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2021). Agenda voor de Toekomst – Golven in het estuarium: deelrapport 4. Analyse van golfmetingen ter hoogte van de Hooge Platen. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_082_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 38 pp. https://dx.doi.org/10.48607/12, meer
 • Michielsen, S.; Degrande, L.; Elyahyioui, J.; Vereycken, K.; Pereira, F.; Vanderkimpen, P.; Mostaert, F. (2021). Modellering van waterbeschikbaarheid en waterallocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 1. Verbeteren van het modelinstrumentarium. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_162_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 88 + 32 p. bij. pp. https://dx.doi.org/10.48607/22, meer
 • Montreuil, A.-L.; Dan, S.; Houthuys, R.; Verwaest, T. (2021). Monitoring the morphodynamics of the Zwin inlet: interim report: 2 years after the works. Version 3.0. FHR reports, 16_089_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 44 + 2 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/66, meer
 • Montreuil, A.-L.; Dan, S.; Verwaest, T. (2021). Monitoring the morphodynamics of the Zwin inlet: interim report: 1 year after the extension works. Version 2.0. FHR reports, 16_089_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 48 + 19 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/63, meer
 • Naranjo, P.; Maroy, E.; Velez, C.; De Boeck, K.; Pereira, F.; Nossent, J.; Mostaert, F. (2021). Modelling water availability and water allocation strategies in the Scheldt basin: Sub report 4-1. Analyses of hydrological models for climate change modelling – NAM. Version 2.0. FHR reports, 00_162_4-1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 71 + 244 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/25, meer
 • Plancke, Y.; Vanlede, J.; Meire, D.; Mostaert, F. (2021). Slibhuishouding in het Schelde-estuarium: data-analyse. Versie 4.0. WL Rapporten, 20_061_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 40 + 49 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/13, meer
 • Plancke, Y.; Dupont, H.; Stark, J.; Kaptein, S.J. (2021). Sediment dynamics in the Schelde-estuary: report 1. Influence of fresh water discharge and tide on the ETM-dynamics in the Schelde-estuary using Delft3D. Version 3.0. FHR reports, 19_060_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 24 + 2 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/67, meer
 • Plancke, Y.; Bastiaensen, E. (2021). Proefstortingen Westerschelde: deelrapport 6. Analyse beunstalen bij de uitvoering van de stortproeven 2021 in de Westerschelde. Versie 2.0. WL Rapporten, 19_079_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 6 + 7 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/57, meer
 • Plancke, Y.; De Maerschalck, B.; Mostaert, F. (2021). Wachtsteiger Ketelplaat: deelrapport 1. Morfologische ontwikkelingen. Versie 3.0. WL Rapporten, 21_002_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 17 + 3 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/40, meer
 • Plancke, Y.; Stark, J.; Mostaert, F. (2021). Operationele voorspelling dwarsstromingen Platen van Ossenisse: deelrapport 2. Factual data rapport ADCP-metingen. Versie 4.0. WL Rapporten, 20_060_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 13 + 57 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/35, meer
 • Plancke, Y.; Stark, J.; Mostaert, F. (2021). Operationele voorspelling dwarsstromingen Platen van Ossenisse: deelrapport 1. Predictie van dwarsstroming. Versie 4.0. WL Rapporten, 20_060_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 17 pp. https://dx.doi.org/10.48607/61, meer
 • Plancke, Y.; Vos, G.; Meire, D. (2021). Sedimentbalans Schelde-estuarium: deelrapport 7. Seizoenale variatie van de sedimentsamenstelling in de bodem. Versie 3.0. WL Rapporten, 19_076_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 17 + 8 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/64, meer
 • Rozendaal, M.P.; Dijkstra, Y.M.; Schuttelaars, H.M. (2021). A three-dimensional model for water motion in a tidally dominated estuary: Model Development. TU Delft/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft; Antwerp. 15 pp., meer
 • Salvadore, E.; Nossent, J.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2021). Effect of climate change on the hydrological regime of navigable water courses in Belgium: sub report 9. The WetSpa model for the iFramework. Version 1.0. FHR reports, 00_130_9. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 17 + 9 app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/90, meer
 • Sotelo, M.S.; Boucetta, D.; Brouwers, B.; Delefortrie, G. (2021). Experimental and numerical study of a cylinder passing through fluidized natural mud, in: INTERCOH2021, 13-17 September 2021 - Delft, The Netherlands: book of abstracts. pp. 97, meer
 • Sotelo, M.S.; Boucetta, D.; Brouwers, B.; Delefortrie, G. (2021). Experimental and numerical study of a cylinder passing through fluidized natural mud, in: MUDNET online conference 29-30 March 2021: Scientific posters. pp. 22, meer
 • Stark, J.; De Maerschalck, B. (2021). Scenario-onderzoek Masterplan Lillo: hydrodynamische modelberekeningen. Versie 2.0. WL Rapporten, 21_070_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 19 + 8 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/54, meer
 • Stark, J.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2021). Verversingstijden voor stroombeelden van neervorming Ossenisse: hoogfrequente modeluitvoer van Delft3D-NeVla voor springtij 12/03/2020. Versie 2.0. WL Rapporten, 21_021_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 20 + 41 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/36, meer
 • Suzuki, T.; Altomare, C.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2021). Following up DURCWAVE project: internal report. Version 1.0. FHR reports, 18_131_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 6 pp. https://dx.doi.org/10.48607/14, meer
 • Suzuki, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2021). Overtopped wave loads on walls (WALOWA): internal report. Version 1.0. FHR reports, 16_087_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 4 pp. https://dx.doi.org/10.48607/15, meer
 • Tran, Q.; Willems, P.; Pereira, F.; Nossent, J.; Mostaert, F. (2021). Effect of climate change on the hydrological regime of navigable water courses in Belgium: sub report 7. Development of a framework for flexible hydrological modelling. Version 1.0. FHR reports, 00_130_7. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 47 pp. https://dx.doi.org/10.48607/88, meer
 • Tran, Q.; Willems, P.; Pereira, F.; Nossent, J.; Mostaert, F. (2021). Effect of climate change on the hydrological regime of navigable water courses in Belgium: sub report 8. Implementation and testing of a framework for flexible hydrological modelling. Version 1.0. FHR reports, 00_130_8. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 94 pp. https://dx.doi.org/10.48607/89, meer
 • Van Cauter, P.-J. (2021). Field tests of flow overtopping a dike: flow characteristics on landward slope. MSc Thesis. Ghent University, Faculty of Engineering and Architecture: Ghent. 150 pp., meer
 • Van De Lageweg, W.I.; Dan, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2021). Alternative nourishment methods for the Belgian coast: exploring the possibilities for feeder-type mega nourishments along the Belgian coast. Version 3.0. FHR reports, 14_092_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 96 + 30 p. app. pp., meer
 • Van den Eynde, D.; Verwaest, T.; Trouw, K. (2021). The impact of sand extraction on the wave height near the Belgian coast, in: Vandenreyken, H. (Ed.) A 360° perspective on sea sand: Proceedings study day,19 November 2021, Zwin Natuur Park. pp. 79-90, meer
 • Van der Wal, S.T. (2021). Particle trajectories in topography-induced currents: looking for chaotic behaviour. BSc Thesis. Utrecht University: Utrecht. iii, 39 pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Bertels, J.; Michielsen, S.; Thant, S.; Van Den Berg, M.; Brackx, M.; Hertoghs, R.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Vereecken, H.; Meire, D.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2021). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2020: data rapportage monitoring waterbeweging en fysische parameters in Zeeschelde en bijrivieren. versie 4.0. WL Rapporten, PA047_10. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 80 + 17 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/84, meer
 • Vandenbruwaene, W.; Michielsen, S.; Thant, S.; Boeckx, L.; Vereecken, H.; Deschamps, M. (2021). Hydrologie bevaarbare waterlopen in Vlaanderen: jaar 2020. Versie 3.0. WL Rapporten, PA026_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 19 + 35 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/45, meer
 • Vanlede, J. (2021). A sensitivity study of residual transport using a 1DV model, in: INTERCOH2021, 13-17 September 2021 - Delft, The Netherlands: book of abstracts. pp. 72, meer
 • Vanlede, J.; Verwilligen, J.; Mostaert, F. (2021). Complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge. Verbetering nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van Zeebrugge: Literatuurstudie sedimentatie. Versie 2.0. WL Rapporten, 20_063_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 11 pp. https://dx.doi.org/10.48607/17, meer
 • Vanneste, D.; Suzuki, T.; Verwaest, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2021). Ontwerp Nieuwe Sluis Zeebrugge. Bijkomend advies: bijkomend advies golfklimaat. Versie 2.0. WL Rapporten, 20_059_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 18 + 7 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/18, meer
 • Vanneste, D.; Nguyen, D.A.; Willems, M.; Mostaert, F. (2021). Overstromingsrisico kustvlakte: Overstromingskaarten voor noodplanning stormseizoen 2020-2021. Versie 3.0. Rapport Waterbouwkundig Laboratorium, 16_122_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer
 • Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2021). Manoeuvring behaviour of vessels in muddy waters, in: MUDNET foundation* MUDNET conference, 29-30 of March 2021, Delft, The Netherlands: book of abstracts. pp. [5], meer
 • Velez, C.; Maroy, E.; Rocabado, I.; Pereira, F.; Nossent, J.; Mostaert, F. (2021). Modelling water availability and water allocation strategies in the Scheldt basin: sub report 4-6. Evaluation of 4 hydrological rainfall-runoff models under climate change conditions. Version 2.0. FHR reports, 00_162_4-6. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 29 + 63 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/33, meer
 • Vercruysse, J.; Visser, K.P.; Verelst, K. (2021). Sigmaplan – Gereduceerde Getijdegebieden–Wal Zwijn: revisie gecombineerde in- en uitwateringsconstructies. Versie 3.0. WL Rapporten, 20_041_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 25 pp. https://dx.doi.org/10.48607/46, meer
 • Vermeersch, S.; Baeyens, R.; Coeck, J.; De Maerteleire, N.; Gelaude, E.; Robberechts, K.; Pieters, S.; Smolders, S.; Vercruysse, J.; Visser, K.P. (2021). Evaluatie van de in- en uitwateringssluizen van overstromingsgebieden voor vismigratie: een case studie voor Bazel en Bergenmeersen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2021(30). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 98 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.39514496, meer
 • Verwaest, T.; Houthuys, R.; Roest, B.; Dan, S.; Montreuil, A.-L. (2021). A coastline perturbation caused by natural feeding from a shoreface-connected ridge, headland Sint-André, Belgium [POSTER]. Presented at ICS 2021, 3-5 May 202 online from Seville (Spain). Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K. (2021). Simulatieproject All Weather Terminal: deelrapport 1. Modellering omgeving en schepen. Versie 6.0. WL Rapporten, 21_065_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 12 + 9 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/58, meer
 • Wang, L.; Kolokythas, G. K.; Fonias, S.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2021). Modelling Belgian coastal zone and Scheldt mouth area: sub report 13. Scaldis-Coast model – Model setup and validation of the wave propagation model. Version 4.0. FHR reports, 15_068_13. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 53 + 12 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/20, meer
 • Wolf, T.; Breugem, W.A.; Chu, K.; Decrop, B.; Van Holland, G.; Plancke, Y.; Stark, J. (2021). Sediment transport modelling (TELEMAC-3D + GAIA) case study: sand disposals in the Western Scheldt, in: Breugem, W.A. et al. Proceedings of the papers submitted to the 2020 TELEMAC-MASCARET user conference - October 2021. pp. 49-57, meer
 • (2020). WL hoogtepunten 2018-2019. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 35 pp., meer
 • Bi, Q.; Kaptein, S.J.; Schramkowski, G.; Smolders, S.; Mostaert, F. (2020). The iFlow inspired TELEMAC-3D model: sub report 1. Comparing ETM dynamics with the iFlow model. Version 3.0. FHR reports, 19_025_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 39 + 9 p. app. pp., meer
 • Bi, Q.; Shen, X.; Lee, B.J.; Toorman, E. (2020). Investigation on estuarine turbidity maximum response to the change of boundary forcing using 3CPBE flocculation model, in: Breughem, A. et al. Online proceedings of the papers submitted to the 2020 TELEMAC-MASCARET User Conference. pp. 26-34, meer
 • Boeckx, L.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2020). Laagwaterseizoen 2019: samenvatting seizoen en gepubliceerde laagwaterberichten waterwegen. Versie 1.0. WL Rapporten, PA006_9. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 33 + 153 p. bijl. pp., meer
 • Boelens, T. (2020). Depth-averaged idealised modelling of the hydro- and morphodynamics of tidal inlet systems and estuaries. PhD Thesis. Universiteit Gent: Gent. ISBN 978-94-6355-379-7. xxi, 200 pp., meer
 • Brackx, M.; Nossent, J.; Vandenbruwaene, W.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2020). Retourperiode hoogwaterstand te Antwerpen tijdens stormtijcondities. Versie 5.0. WL Rapporten, PA024_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 14 pp., meer
 • Chu, K.; Vanlede, J.; Smolders, S.; Decrop, B.; Mostaert, F. (2020). Validation of North Sea models: sub report 2. The impact of sea level rise on hydrodynamics: North Sea and Scheldt estuary. Version 3.0. FHR reports, 19_058_2. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. VII, 37 + 2 p. app. pp., meer
 • Chu, K.; Vanlede, J.; Decrop, B.; Mostaert, F. (2020). Validation of North Sea models: sub report 1. Validation and sensitivity analysis. Version 3.0. FHR reports, 19_058_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 35 + 8 p. app. pp., meer
 • Chu, K.; Vanlede, J.; Decrop, B.; Mostaert, F. (2020). Baseline Zuidwestelijke Delta: automatic re-calibration of waquaschelde_nevla-j07_5 with lower weights in the Rupel basin. Versie 1.0. FHR reports, 13_041_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 23 + 2 p. app. pp., meer
 • Chu, K.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2020). Baseline Zuidwestelijke Delta: Final calibration of model waqua-schelde_nevlaj07_5. Version 1.0. FHR reports, 13_041_3. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 21 + 4 p. bijl. pp., meer
 • Coen, L.; Vanderkimpen, P.; Mostaert, F. (2020). Versmalling Beneden-Durme ter hoogte van Hamme: scenarioberekeningen. versie 4.0. WL Rapporten, 20_046_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 24 pp., meer
 • Coen, L.; Vanderkimpen, P.; Mostaert, F. (2020). Optimalisatie overloopdijk Wal-Zwijn: scenarioberekeningen. Versie 4.0. WL Rapporten, 20_039_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 22 pp., meer
 • Coen, L.; Vanderkimpen, P.; Mostaert, F. (2020). Numeriek model Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren: hindcast storm en was februari-maart 2020. Versie 3.0. WL Rapporten, PA015_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 67 + 44 p. bijl. pp., meer
 • Coen, L.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2020). Integraal Plan Boven-Zeeschelde Veiligheidstoets B- en C-alternatieven: deelrapport 3. Veiligheidstoets C-alternatieven. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_176_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 58 + 8 p. bijl. pp., meer
 • De Bruyn, J.; Troch, S.; Mabilde, J.; Vanderheiden, S. (2020). Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte aanpak. Departement Omgeving: Brussel. ISBN 9789040304156. 161 pp., meer
 • Delefortrie, G. (2020). Ship model testing in the towing tank for manoeuvres in shallow water and beyond [PRESENTATION]. Presented at the 2nd Coastal & Ocean Basin seminar - 6 february 2020. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 23 slides pp., meer
 • Donatini, L.; Verwilligen, J.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2020). Implementation of seakeeping in ship manoeuvring simulator: NetCDF as a new exchange file format between hydrodynamic models and the ship simulator. Version 3.0. FHR reports, 17_013_4. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 28 pp., meer
 • El Rahi, J.; Martínez-Estévez, I.; Dominguez, J.; Stratigaki, V.; Crespo, A.; Troch, P.; Suzuki, T.; Gomez-Gesteira, M. (2020). Development of a fluid-structure interaction system within DualSPHysics for flexible oscillating structures with applications to wave energy converters (WEC), in: Stratigaki, V. et al. Book of abstracts of the General Assembly 2020 (online event) of the WECANet COST Action CA17105: a pan-European network for marine renewable energy with a focus on wave energy. pp. 14-15, meer
 • Hessel, K.; Mertens, W.; Vanlede, J.; Smolders, S.; Campens, V. (2020). SPARC - Life16 CCA BE 000107 - Monitoringsrapport habitatherstel en waterbeheer: deel 1. Nulmonitoring (T0). Agentschap voor Natuur en Bos/Waterbouwkundig Laboratorium/De Vlaamse Waterweg/Regionaal Landschap Schelde - Durme: [s.l.]. 65 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2020). Hoogwaters 10-12 februari 2020. Scheldeflits, 01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 pp. https://dx.doi.org/10.48607/74, meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2020). Hoogwaters 10-13 maart 2020. Scheldeflits, 02. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 pp. https://dx.doi.org/10.48607/75, meer
 • Kaptein, S.J.; Bi, Q.; Schramkowski, G.; Mostaert, F. (2020). Study of a simplified Scheldt model: subreport 2. Comparison between iFlow and Telemac. Version 2.0. FHR reports, 19_025_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 18 pp., meer
 • Kaptein, S.J.; Schramkowski, G.; Vandenbruwaene, W.; Mostaert, F. (2020). IMMERSE WP3.1: summary of status of current pressures and trends, and analysis of current measures effectiveness. version 3.0. FHR reports, 19_005_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 57 + 4 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/108, meer
 • Kaptein, S.J.; Schramkowski, G.; Mostaert, F. (2020). iFlow-Inwerking en ontwikkeling SKN 21: Incorporation of intertidal zones in iFlow. Version 2.0. FHR reports, 18_153_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 24 + 3 p. app. pp., meer
 • Martínez-Estévez, I.; El Rah, J.; Dominguez, J.; Tagliafierro, B.; Stratigaki, V.; Crespo, A.; Troch, P.; Suzuki, T.; Gomez-Gesteira, M. (2020). Coupling between DualSPHysics and the Finite Element Module of Project Chrono: multiphysics modelling of waves-WEC interaction, in: Stratigaki, V. et al. Book of abstracts of the General Assembly 2020 (online event) of the WECANet COST Action CA17105: a pan-European network for marine renewable energy with a focus on wave energy. pp. 11, meer
 • Meire, D.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Morfologie mesoschaal - metingen IGG Zeeschelde: deelrapport 4. Eerstelijnsanalyse van de uitgevoerde stromingsmetingen op de intergetijdengebieden in de Zeeschelde. Versie 2.0. WL Rapporten, 14_024_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 72 + 54 p. bijl. pp., meer
 • Meire, D.; Ibanez, M.E.; Claeys, S.; Mostaert, F. (2020). Evaluatie van meetinstrumenten voor de bepaling van slib karakteristieken: deelrapport 1. Overzicht meetinstrumenten en analyse meetcampagne 3 m.b.t. densiteitsinstrumenten. versie 5.0. WL Rapporten, 18_059_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 104 + 8 p. bijl. pp., meer
 • Meire, D.; Levy, Y.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Agenda voor de Toekomst – Waves in the Scheldt estuary: analysis of wave measurements at Appels (Dendermonde). Version 2.0. FHR reports, 14_082_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 27 pp., meer
 • Monbaliu, J.; Mertens, T.; Bolle, A.; Verwaest, T.; Rauwoens, P.; Toorman, E.; Troch, P.; Gruwez, V. (Ed.) (2020). CREST Final scientific report: Take home messages and project results. VLIZ Special Publication, 85. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920439-0-0. 145 pp., meer
 • Montreuil, A.-L.; Brand, E.; Strypsteen, G.; Roest, B.; De Sloover, L.; Rauwoens, P.; De Wulf, A.; Houthuys, R.; Chen, M.; Verwaest, T. (2020). Scientific Report on Coastal Resilience. Deliverable D 3.4.1 CREST (Climate Resilient Coast) VLAIO/IWT project 150028. [S.n.]: [s.l.]. 108 pp., meer
 • Montreuil, A.-L.; Chen, M.S.; Brand, E.; De Wulf, A.; De Sloover, L.; Strypsteen, G.; Rauwoens, P.; Houthuys, R.; Dan, S.; Verwaest, T. (2020). Early-stage aeolian dune development and dynamics on the upper-beach, in: International Coastal Symposium 2020, 20April-23 April, 2020, Seville, Spain. , meer
 • Plancke, Y.; Aragones, E.; Vos, G.; Mostaert, F. (2020). Proefstortingen Westerschelde: deelrapport 3. Analyse van de sedimentatie ter hoogte van de drempel van Hansweert. Versie 3.0. WL Rapporten, 19_079_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 12 + 21 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Bastiaensen, E.; Mostaert, F. (2020). Proefstortingen Westerschelde: Deelrapport 2. Analyse beun- en boxcorerstalen bij de uitvoering van de stortproef 2019 in de diepe put van Hansweert. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_079_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 12 + 50 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Meire, D.; Mostaert, F. (2020). Proefstortingen Westerschelde: deelrapport 1. Stromings- en sedimenttransport metingen ter hoogte van de diepe put van Hansweert – situatie T0. Versie 3.0. WL Rapporten, 19_079_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 24 + 8 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Smolders, S.; Mostaert, F. (2020). Agenda v/d Toekomst – Sedimenttransport op verschillende tijdschalen: deelrapport 14. Data-analyse met behulp van een multivariaat model naar invloedsfactoren op de sedimentconcentratie in de Zeeschelde. versie 3.0. WL Rapporten, 17_088_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 21 + 35 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Vos, G.; Mostaert, F. (2020). Overleg Flexibel Storten: deelrapport 36. Analyse van baggerhoeveelheden in de Westerschelde: periode 2000-2019. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_36. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 19 pp., meer
 • Reis, R.A.; Pires Silva, A.; Fortes, C.J.E.M.; Suzuki, T. (2020). Experiences with SWASH on modelling wave propagation over vegetation: comparisons with lab and field data. Journal of Integrated Coastal Zone Management = Revista de Gestão Costeira Integrada 20(2): 145-150. https://dx.doi.org/10.5894/rgci-n303, meer
 • Smolders, S.; De Maerschalck, B.; Vercruysse, J.B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Uitwatering Galgenweel: uitstroom via de oude en nieuwe constructie. Versie 2.0. WL Rapporten, 19_111_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 36 + 4 p. bijl. pp., meer
 • Smolders, S.; Bi, Q.; Vanlede, J.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Integraal plan Boven-Zeeschelde: sub report 6. Scaldis mud: a mud transport model for the Scheldt estuary. Version 4.0. FHR reports, 13_131_6. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 77 + 19 p. app. pp., meer
 • Smolders, S.; De Maerschalck, B.; Mostaert, F. (2020). Spoelen van sediment uit oude uitwatering Galgenweel: uitspoelen van slib uit de uitwateringssleuf aan Scheldezijde. Versie 2.0. WL Rapporten, 20_020_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 28 + 2 bijl. pp., meer
 • Stark, J.; Smolders, S.; Vandenbruwaene, W.; Mostaert, F. (2020). Agenda for the Future – Historical evolution of tides and morphology in the Scheldt Estuary: Sub report 4. Hydrodynamic modelling of morphological scenarios. Version 3.0. FHR reports, 14_147_4. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 52 + 30 p. app. pp., meer
 • Stark, J.; Maximova, T.; Dujardin, A.; Smolders, S.; Vandenbruwaene, W.; Mostaert, F. (2020). Agenda for the Future – Historical evolution of tides and morphology in the Scheldt Estuary: Subreport 3. Calibration and validation of historical hydrodynamic models. Version 3.0. FHR reports, 14_147_3. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 59 + 37 p. app. pp., meer
 • Stark, J.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Dwarsstroming Platen van Ossenisse: Validatie Delft3D-NeVla model voor meetcampagne 12/03/2020. Versie 4.0. WL Rapporten, 20_036_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 28 + 12 p. bijl. pp., meer
 • Stark, J.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Agenda v/d Toekomst – Sedimenttransport op verschillende tijdschalen: deelrapport 3. Modellering van hydro- en morfodynamische processen in de Westerschelde met Telemac: scenario’s in het kader van gevoeligheidsanalyse numeriek model. Versie 3.0. WL Rapporten, 17_088_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 74 pp., meer
 • Stark, J.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Agenda v/d Toekomst – Sedimenttransport op verschillende tijdschalen: deelrapport 7. Resultaten lange termijn morfologische simulaties. versie 5.0. WL Rapporten, 17_088_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 37 pp., meer
 • Stark, J.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Agenda v/d Toekomst – Sedimenttransport op verschillende tijdschalen: scenario’s stortingen diepe delen. Versie 2.2. WL Rapporten, 17_088_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 43 pp., meer
 • Suzuki, T.; Altomare, C.; Garcia-Feal, O.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2020). Characterization of overtopping flow on dike and inside building, using numerical models: SWASH and DualSPHysics simulation. Version 1.0. FHR reports, 17_089_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 24 pp., meer
 • Thant, S.; Plancke, Y.; Vandenbruwaene, W.; Claeys, S.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2020). Kalibratiemetingen zwevende stof: overzichtsrapport uitgevoerde metingen Zeeschelde in het jaar 2017. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_024_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 21 + 27 p. bijl. pp., meer
 • Troch, P.; Stratigaki, V.; Monbaliu, J.; Mostaert, F. (2020). Wave energy research in the new Coastal and Ocean Basin in Ostend, Belgium, in: Stratigaki, V. et al. Book of abstracts of the General Assembly 2020 (online event) of the WECANet COST Action CA17105: a pan-European network for marine renewable energy with a focus on wave energy. pp. 57-58, meer
 • Vandenbruwaene, W.; Stark, J.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Agenda voor de Toekomst – Historische evolutie getij en morfologie Schelde estuarium: deelrapport 5. Synthese. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_147_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Beullens, J.; Meire, D.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Agenda voor de Toekomst – Schelde estuarium, historische evolutie getij en morfologie: deelrapport 2. Data-analyse morfologie en getij. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_147_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 32 + 3 p. bijl. pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Thant, S.; Michielsen, S.; Van De Moortel, I.; Brackx, M.; Hertoghs, R.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Vereecken, H.; Meire, D.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2020). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2019: factual data rapportage van monitoring waterbeweging en fysische parameters in het Schelde estuarium in 2019. Versie 4.0. WL Rapporten, PA047_9. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVI, 132 + 21 p. bijl. pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Michielsen, S.; Hertoghs, R.; Boeckx, L.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2020). Hydrologie bevaarbare waterlopen in Vlaanderen: jaar 2019. Versie 4.0. WL Rapporten, PA026_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 19 + 41 p. bijl. pp., meer
 • Vanlede, J.; Chu, K.; Smolders, S.; Decrop, B.; Mostaert, F. (2020). Update SCALDIS 2019: a 3D hydrodynamic model of the Scheldt Estuary: calibration report. Version 3.0. FHR reports, PA016_1. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. IX, 99 + 45 p. app. pp., meer
 • Vanlede, J.; D'Haese, W.; Smolders, S.; Mostaert, F. (2020). LIFE SPARC: deelrapport 3. Actie D1 (General scientific assesment) - T0 rapportage. Versie 3.0. WL Rapporten, 16_072_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 21 pp., meer
 • Vanlede, J.; Chu, K.; Fonias, E. (2020). Introducing the VIMM toolbox for the (re)calibration of the SCALDIS model, in: Breughem, A. et al. Online proceedings of the papers submitted to the 2020 TELEMAC-MASCARET User Conference. pp. 153-158, meer
 • Vercruysse, J.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2020). Sigmaplan – Gereduceerde Getijdegebieden – Schaalmodelproeven gecombineerde in- en uitwateringsconstructies: deelrapport 7. Inzichten uit schaalmodelproeven. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_075_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 90 + 4 p. bijl. pp., meer
 • Vercruysse, J.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2020). Complex project nieuwe sluis Zeebrugge: bepaling benodigde doorstroomsectie nivelleersysteem. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_069_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 20 + 2 p. bijl. pp., meer
 • Verwaest, T.; Willems, M.; Suzuki, T. (2020). Experimental modelling of 3D wave overtopping: CREST and oblique wave test in FHR [PRESENTATION]. Presented at the 2nd Coastal & Ocean Basin seminar - 6 february 2020. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 13 slides pp., meer
 • Vuik, V.; Kuijper, B.; Geerse, C.P.M.; Strijker, B.; Gautier, C.; Trouw, K.; Vanneste, D.; Suzuki, T.; Nossent, J.; Thoon, D.; De Roo, S.; Mostaert, F. (2020). Het hydraulisch randvoorwaardenboek (2020): rapport. Versie 2.0. WL Rapporten, 18_037_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 60 + 42 p. bijl. pp., meer
 • Willems, M.; Suzuki, T.; Mostaert, F. (2020). Oostende schaalmodel golfovertopping bij zeer schuine golven: deelrapport 2. Rechte kaaimuur. Versie 2.0. WL Rapporten, 18_066_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 64 + 37 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/92, meer
 • Altomare, C.; Suzuki, T.; Vanneste, D.; Mostaert, F. (2019). Coupling between DualSPHysics and SWASH: relaxation zone and graphical user interface. Version 2.0. FHR reports, 15_009_3. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VI, 6 + 2 p. appendices pp., meer
 • Bi, Q.; Smolders, S.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2019). A new ebb-flood channel system in the Upper Sea Scheldt (Wijmeers): a model study with Telemac-3D. Version 3.0. FHR reports, 18_138_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. X, 53 + 5 p. bijl. pp., meer
 • Bi, Q.; Joon Lee, B.; Shen, X.; Toorman, E.A.; Smolders, S.; Vanlede, J. (2019). Implementing MCPBE flocculation models in TELEMAC and investigating the influence of flocculation on large scale sediment transport, in: 15th international conference on cohesive sediment transport processes 13 – 17 October 2019, Istanbul, Turkey (INTERCOH 2019): abstract book. pp. 116-118, meer
 • Boeckx, L.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2019). Laagwaterseizoen 2018: samenvatting seizoen en gepubliceerde laagwaterberichten waterwegen. Versie 1.0. WL Rapporten, PA006_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 50 + 186 p. bijl. pp., meer
 • Brackx, M.; Van De Moortel, I.; Vandenbruwaene, W.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2019). Validatie fysische parameters: Verwerking EWI-campagnes periode 2012-2017. Versie 3.0. WL Rapporten, PA025_15. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 69 pp., meer
 • Brand, E.; De Sloover, L.; De Wulf, A.; Montreuil, A.-L.; Vos, S.; Chen, M. (2019). Suspended sediment transport compared to topographic changes in the intertidal zone [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. VUB/Flanders Hydraulics Research: Brussels. 1 poster pp., meer
 • Brand, E.; Montreuil, A-L.; Chen, M. (2019). Hydrodynamic forcing vs. topographic response in the intertidal zone [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. VUB/Flanders Hydraulics Research: Brussels. 1 poster pp., meer
 • Candries, M.; Lataire, E.; Eloot, K.; Delefortrie, G. (2019). 5th MASHCON International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with non-exclusive focus on manoeuvring in waves, wind and current, 19 - 23 May 2019, Ostend, Belgium: conference proceedings. Flanders Hydraulics Research/Ghent University. Maritime Technology Division: Antwerp. XIX, 534 pp., meer
 • Chen, C.; Tello Ruiz, M.Á.; Delefortrie, G.; Mei, T.; Lataire, E.; Vantorre, M. (2019). Parameter estimation for a ship’s roll response model in shallow water using an intelligent machine learning method, in: Candries, M. et al. 5th MASHCON International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with non-exclusive focus on manoeuvring in waves, wind and current, 19 - 23 May 2019, Ostend, Belgium. pp. 51-59, meer
 • Chen, C.; Tello Ruiz, M.; Delefortrie, G.; Mansuy, M.; Mei, T.; Vantorre, M. (2019). Ship manoeuvring model parameter identification using intelligent machine learning method and the beetle antennae search algorithm, in: ASME 2019 38th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 7B: Ocean Engineering. pp. [1-9]. https://dx.doi.org/10.1115/OMAE2019-95565, meer
 • Chu, K.; Vanlede, J.; Decrop, B.; Mostaert, F. (2019). Baseline Zuidwestelijke Delta: set-up and Calibration of model waqua-schelde_nevla-j07_5. Version 2.0. FHR reports, 13_041_1. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. X, 73 + 9 p. appendices pp., meer
 • Coen, L.; Plancke, Y.; De Maerschalck, B.; Mostaert, F. (2019). Morfologie Mesoschaal - FSK: deelrapport 2. Fysieke systeemkenmerken Schelde-estuarium. Versie 5.0. WL Rapporten, 14_024_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIV, 40 + 68 p. bijl. pp., meer
 • Coen, L.; Plancke, Y.; De Maerschalck, B.; Mostaert, F. (2019). Morfologie Mesoschaal – stortscenario's geulen: deelrapport 13. Stortscenario’s hoofd- en nevengeulen. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_024_13. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 51 + 36 p. bijl. pp., meer
 • Coen, L.; Velez, C.; Boey, I.; Deschamps, M.; Vanderkimpen, P.; Mostaert, F. (2019). Mike11 model IJzer: beschrijving versie 2015. versie 4.0. WL Rapporten, 14_106_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 68 + 51 p. bijl. pp., meer
 • Coen, L.; Vercruysse, J.B.; Mostaert, F. (2019). GOG-GGG Bovenzanden: dimsensionering in- en uitwateringssluizen. versie 4.0. WL Rapporten, 18_011_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 21 pp., meer
 • Cornet, E.; Vandenbruwaene, W.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2019). Hydrologisch jaarboek 2018: HIC meetstations. versie 2.0. WL Rapporten, PA026_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 12 + 349 p. bijl. pp., meer
 • Dan, S.; Vos, G.R.; Verwaest, T. (2019). Flemish shoreline evolution during the last four centuries [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • De Clercq, B. (2019). Forecasting tidal surge in the lower Sea Scheldt using machine learning techniques. MSc Thesis. Ghent University: Ghent. 69 pp., meer
 • De Maerschalck, B.; Kolokythas, G.A.; Wang, L.; Fonias, E.; Breugem, A. (2019). ScaldisCoast: An unstructured next generation integrated model for the Belgian Coastal Zone, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 100, meer
 • Delefortrie, G.; Geerts, S.; Lataire, E.; Troch, P.; Monbaliu, J. (2019). Coastal & ocean basin and towing tank for manoeuvres in shallow water at Flanders Maritime Laboratory, in: The Sixth International Conference on Advanced Model Measurement Technology for the Maritime Industry (AMT’19): book of abstract. pp. 36, meer
 • Delefortrie, G.; Geerts, S.; Lataire, E.; Troch, P.; Monbaliu, J. (2019). Coastal & ocean basin and towing tank for manoeuvres in shallow water at Flanders Maritime Laboratory, in: The Sixth International Conference on Advanced Model Measurement Technology for the Maritime Industry (AMT’19): proceedings. pp. [1-15], meer
 • Donatini, L.; Vantorre, M.; Verwilligen, J.; Delefortrie, G. (2019). Description of hydro/meteo data in ship manoeuvring simulators: a survey on the state of the art, in: Candries, M. et al. 5th MASHCON International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with non-exclusive focus on manoeuvring in waves, wind and current, 19 - 23 May 2019, Ostend, Belgium. pp. 84-92, meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: deelrapport 1. Geïntegreerd onderzoek – deel nautica: deskstudie. Versie 6.0. WL Rapporten, 16_117_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 41 + 31 p. bijl. pp., meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: deelrapport 2. Geïntegreerd onderzoek – deel nautica: vaarwegcapaciteit. Versie 6.0. WL Rapporten, 16_117_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 16 + 9 p. bijl. pp., meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: Deelrapport 6. Geïntegreerd onderzoek – deel nautica: deskstudie naar aanleiding van alternatief 9 en samenvatting. Versie 5.0. WL Rapporten, 16_117_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 29 + 9 p. bijl. pp., meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: achtergronddocumentatie - deelrapport 4. Geïntegreerd onderzoek - deel nautica: beoordeling van de P5-2 en P9 varianten voor een tweede getijdendok. Versie 5.0. WL Rapporten, 16_117_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 23 pp., meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: achtergronddocumentatie - deelrapport 5. Geïntegreerd onderzoek - deel nautica: simulatiestudie voor de bouwsteen tweede getijdendok loodrecht op het Deurganckdok. Versie 5.0. WL Rapporten, 16_117_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 24 + 7 p. bijl. pp., meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: achtergronddocumentatie - deelrapport 3. Geïntegreerd onderzoek - deel nautica: simulatiestudie voor de bouwsteen Saeftinghedok. Versie 5.0. WL Rapporten, 16_117_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 17 + 9 p. bijl. pp., meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: Achtergronddocumentatie - Deelrapport 8. Geïntegreerd onderzoek – deel nautica: simulatiestudie voor een variant tweede getijdendok binnen Alternatief 9. Versie 6.0. WL Rapporten, 16_117_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 + 8 p. bijl. pp., meer
 • Geerts, S.; Delefortrie, G.; Lataire, E.; Troch, P. (2019). Flanders Maritime Laboratory, new large scale facilities for towing tank and wave basin research, in: Proceedings of the 2nd International Symposium on Hydraulic Modelling and Measuring Technology (ISHMMT 2018), 30th May - 1st June, Nanjing, China. pp. [1-7], meer
 • Goossens, M.; Van Holland, G.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2019). Overleg Flexibel Storten: deelrapport 25. Sedimentbalans ter hoogte van de Hooge Platen. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_25. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 24 + 61 p. bijl. pp., meer
 • Goossens, M.; Van Holland, G.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2019). Overleg flexibel storten: deelrapport 26. Sedimentbalans ter hoogte van de Plaat van Walsoorden. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_26. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 30 + 52 p. bijl. pp., meer
 • Gourlay, T.P.; Lataire, E.; Delefortrie, G.; Donatini, L.; Tello Ruiz, M.Á.; Veen, D.; Bunnik, T.; Dallinga, R. (2019). Benchmarking of DIFFRAC, FATIMA, HYDROSTAR, MOSES, NEMOH, OCTOPUS, PDSTRIP, RAPID, SEAWAY, SLENDERFLOW and WAMIT against measured vertical motions of the Duisburg test case container ship in shallow water, in: Candries, M. et al. 5th MASHCON International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with non-exclusive focus on manoeuvring in waves, wind and current, 19 - 23 May 2019, Ostend, Belgium. pp. 156-163, meer
 • Gruwez, V.; Altomare, C.; Suzuki, T.; Streicher, M.; Cappietti, L.; Kortenhaus, A.; Troch, P. (2019). Numerical modelling of overtopped bore impacts on dike mounted vertical walls in very shallow foreshore conditions [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. Ghent University: Ghent. 1 poster pp., meer
 • Hassan, W.; Maximova, T.; Bi, Q.; Smolders, S.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2019). Integraal Plan Bovenzeeschelde: sub report 7. Effect of the B-alternatives on the hydrodynamics. Version 2.0. FHR reports, 13_131_7. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. XIII, 62 + 78 p. appendices pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2019). Hoogwater 30 september 2019. Scheldeflits, 01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 pp. https://dx.doi.org/10.48607/73, meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2019). Data analyse van golf- en snelheidsmetingen in het Schelde estuarium: factual datarapport - Debietsmetingen op de Durme te Waasmunsterbrug tijdens vloed op 16 september 2019. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 59 pp., meer
 • Joon Lee, B.; Bi, Q.; Toorman, E.A.; Fettweis, M.; Kwan Lee, B. (2019). Application of a Bayesian method for investigating the probability and uncertainty of a two class flocculation kinetic model, in: 15th international conference on cohesive sediment transport processes 13 – 17 October 2019, Istanbul, Turkey (INTERCOH 2019): abstract book. pp. 113-115, meer
 • Leyssen, G.; Blanckaert, J.; Pereira, F.; Nossent, J.; Mostaert, F. (2019). Scientific assistance towards a probabilistic formulation of hydraulic boundary conditions: testcase voor het Scheldebekken. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_144_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XII, 89 + 65 p. bijl. pp., meer
 • Mei, T.; Delefortrie, G.; Tello Ruiz, M.Á.; Chen, C.; Lataire, E.; Vantorre, M.; Zou, Z. (2019). Numerical and experimental study on the wave-body interaction problem with the effect of forward speed and finite water depth in regular waves, in: Candries, M. et al. 5th MASHCON International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with non-exclusive focus on manoeuvring in waves, wind and current, 19 - 23 May 2019, Ostend, Belgium. pp. 286-295, meer
 • Meire, D.; Kolokythas, G.; Smolders, S.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2019). Agenda voor de Toekomst – Waves in the estuary: analysis of wave measurements at Saeftinghe. Version 2.0. FHR reports, 14_082_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 34 + 40 p. bijl. pp., meer
 • Meire, D.; Plancke, Y.; De Maerschalck, B.; Mostaert, F. (2019). Agenda voor de toekomst - Morfologie Mesoschaal: deelrapport 3. Gevoeligheidsanalyse voor morfologische simulaties in de Westerschelde. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_024_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 47 + 40 p. bijl. pp., meer
 • Montreuil, A.-L.; Dan, S.; Verwaest, T.; Vereecken, H.; Chen, M. (2019). A video system as a multi-tool to monitor the Belgian coast [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. Flanders Hydraulics Research/VUB: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Montreuil, A.-L.; Dan, S.; Verwaest, T.; Vereecken, H.; Chen, M. (2019). A video system as a multi-tool to monitor the Belgian coast, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 126, meer
 • Nuri Elgün, S.; De Backer, G.; Bink, J.; Zomer, W.; Peeters, P. (2019). First results of geophysical and geotechnical investigations along the Hedwige- and Prosperpolder dykes. First Break 37: 63-68. https://dx.doi.org/10.3997/1365-2397.n0046, meer
 • Peeters, P. (2019). Belgium, in: EUCOLD Working Group on Levees and Flood Defences European and US levees and flood defences: characteristics, risks and governance. pp. 12-21, meer
 • Peeters, P.; De Backer, G. (2019). Living Lab Hedwige-Prosperproject [PRESENTATIE]. Gepresenteerd op de 9e Dijkentrefdag 22/10/2019. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 slides pp., meer
 • Peeters, P.; Visser, K.P.; Mostaert, F. (2019). Large-scale dike breach experiments in Belgium: data report Wijmeers and outlook future experiments. version 3.0. FHR reports, 00_089_3. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VI, 22 pp., meer
 • Plancke, Y.; Meire, D.; De Maerschalck, B.; Mostaert, F. (2019). Morfologie mesoschaal – scenario's diepe delen: deelrapport 12. Sedimentatie ter hoogte van drempels: scenario’s stortingen diepe delen. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_024_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 25 + 5 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Wouters, K.; Meire, D.; Mostaert, F. (2019). Morfologie mesoschaal - data-analyse stortingen: deelrapport 5. Data-analyse sedimentdynamica ter hoogte van stortingen. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_024_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 38 + 14 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Schrijver, M.; Meire, D.; Mostaert, F. (2019). Overleg flexibel storten - Advies stortstrategie MC6: deelrapport 29. Analyse van de waterbeweging, het sedimenttransport en de morfologie in macrocel 6. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_031_29. Waterbouwkundig Laboratorium/Rijkswaterstaat Zee en Delta: Antwerpen; Middelburg. VIII, 25 + 3 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Meire, D.; Mostaert, F. (2019). Overleg flexibel storten: deelrapport 31. Stromings- en sedimenttransport metingen ter hoogte van de diepe put van Hansweert. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_31. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 47 + 4 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Schramkowski, G.; Mostaert, F. (2019). Harmonische analyse van het getij: deelrapport 1. Bepaling van harmonische componenten voor getijstations in de Zeeschelde. Versie 3.0. WL Rapporten, 18_108_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 20 pp., meer
 • Plancke, Y.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2019). AvdT – Morfologie mesoschaal: deelrapport 9. Toekomstige stortstrategie Westerschelde. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_024_9. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 31 + 2 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Vos, G.; Mostaert, F. (2019). Morfologie Mesoschaal – gevoeligheid stortingen: deelrapport 8. Sedimentatie ter hoogte van drempels: gevoeligheidsanalyse stortingen. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_024_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 32 pp., meer
 • Roest, B.; Houthuys, R.; Verwaest, T.; Rauwoens, P. (2019). How does the Flemish coast change? Analysis of decades of coastal monitoring [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. KU Leuven: Leuven. 1 poster pp., meer
 • Roest, B.; Houthuys, R.; Verwaest, T.; Rauwoens, P. (2019). Coastal surveys: an invaluable source of data [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. KU Leuven: Leuven. 1 poster pp., meer
 • Roest, B.; Verwaest, T.; Rauwoens, P. (2019). The Belgian coast: where does the sand go?, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 23, meer
 • Schwarz-Röhr, B.; Härting, A.; Mansuy, M.; Vantorre, M.; Verwilligen, J.; Ntamba Ntamba, B.; Zhang, C. (2019). Verification of RAOs in sea trials, in: Candries, M. et al. 5th MASHCON International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with non-exclusive focus on manoeuvring in waves, wind and current, 19 - 23 May 2019, Ostend, Belgium: conference proceedings. pp. 382-387, meer
 • Smolders, S.; Plancke, Y.; Bi, Q.; Vanlede, J.; Kolokythas, G. (2019). A sand transport model for the Scheldt estuary: the 3D Scaldis sand model, in: XXVIth Telemac-Mascaret User Conference, 15-17 October, Toulouse: proceedings. pp. [1-8], meer
 • Smolders, S.; Plancke, Y.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2019). Integraal Plan Boven-Zeeschelde: sub report 11. Effect of B-alternatives on sand transport. Version 3.0. FHR reports, 13_131_11. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 45 + 13 p. app. pp., meer
 • Smolders, S.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2019). Integraal Plan Boven-Zeeschelde: sub report 10. Scaldis Sand: a sand transport model for the Scheldt estuary. Version 2.0. FHR reports, 13_131_10. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 45 + 8 p. app. pp., meer
 • Smolders, S.; Plancke, Y.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2019). Panoramaheuvel in Hedwige-Prosperpolder: invloed op waterbeweging in het originele RIP. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_006_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 14 + 15 p. bijl. pp., meer
 • Smolders, S.; Vercruysse, J.B.; Spiesschaert, T.; Geerts, S.; Mostaert, F. (2019). Modelling culverts in TELEMAC: code validation with scale flume model of Doelpolder. Version 3.0. FHR reports, 18_145_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 30 pp., meer
 • Smolders, S.; Stark, J.; Plancke, Y.; Vanlede, J.; Bi, Q.; Kolokythas, G. (2019). How autonomous and anthropogenic development of the Scheldt estuary (Belgium) affect tidal asymmetry and sand transport, in: 38th IAHR World Congress September 1-6, 2019, Panama City, Panama: E-proceedings. pp. 724-732, meer
 • Smolders, S.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2019). Panoramaheuvel in Hedwige-Prosperpolder: invloed op waterbeweging in het geoptimaliseerd RIP. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_006_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 16 + 15 p. bijl. pp., meer
 • Smolders, S.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2019). Burchtse Weel: waterstanden en sediment: toestand 2018. Versie 3.0. WL Rapporten, 19_026_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 21 + 2 p. bijl. pp., meer
 • Smolders, S.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2019). Vogeleilanden in de Beneden Zeeschelde: effect op hydrodynamica en sediment transport. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_033_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 12 pp., meer
 • Smolders, S.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2019). Panoramaheuvel in Hedwige-Prosperpolder: invloed op waterbeweging in het geoptimaliseerd RIP en morfologische interpretatie. Versie 3.0. WL Rapporten, 19_089_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 + 15 p. bijl. pp., meer
 • Stark, J.; Vandenbruwaene, W.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2019). Morfologie mesoschaal – numerieke modellering drempels: deelrapport 7. Sedimentatie ter hoogte van drempels: validatie numeriek model. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_024_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIV, 108 + 7 p. bijl. pp., meer
 • Stark, J.; Smolders, S.; Vandenbruwaene, W. (2019). Using numerical simulations to improve insight on the historical evolution of tides and morphology in the Scheldt estuary, in: 38th IAHR World Congress September 1-6, 2019, Panama City, Panama: E-proceedings. pp. 1741-1751, meer
 • Streicher, M.; Suzuki, T.; Kortenhaus, A.; Troch, P. (2019). Large-scale experiments on overtopping wave loads (WALOWA) on dike mounted vertical walls with shallow foreshores: hydrostatic force estimate [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. Ghent University: Ghent. 1 poster pp., meer
 • Streicher, M.; Kortenhaus, A.; Gruwez, V.; Suzuki, T.; Altomare, C.; Saponieri, A.; Pasquali, D.; Valentini, N.; Tripepi, G.; Celli, D.; Di Risio, M.; Aristodemo, F.; Damiani, L.; Cappietti, L.; Breteler, M.K.; Kaste, D. (2019). Overtopped wave loads on walls (Walowa) – Numerical and physical modelling of large-scale experiments in the Delta Flume, in: Henry, P.-Y. et al. Trans-national Access in Hydralab+: Proceedings of the Joint User Meeting Bucharest, Romania, 22-23 May 2019. pp. 57-67, meer
 • Streicher, M.; Kortenhaus, A.; Altomare, C.; Marinov, K.; Hughes, S.; Hofland, B.; Chen, X.; Cullis-Suzuki, S.; Suzuki, T.; Cappietti, L. (2019). Non-repeatability, scale- and model effects in laboratory measurement of impact loads induced by an overtopped bore on a dike mounted wall, in: ASME 2019 38th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 3: Structures, Safety, and Reliability. pp. 10, meer
 • Tello Ruiz, M.; Villagómez, J.; Delefortrie, G.; Lataire, E. (2019). Parametric rolling in regular head waves of the Kriso container ship: numerical and experimental investigation in shallow water, in: ASME 2019 38th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 7A: Ocean Engineering, June 9–14, 2019 Glasgow, Scotland, UK. pp. [1-9]. https://dx.doi.org/10.1115/OMAE2019-96341, meer
 • Tello Ruiz, M.; Mansuy, M.; Donatini, L.; Villagómez, J.; Delefortrie, G.; Lataire, E.; Vantorre, M. (2019). Wave effects on the turning ability of an ultra large container ship in shallow water, in: ASME 2019 38th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 7A: Ocean Engineering, June 9–14, 2019 Glasgow, Scotland, UK. pp. [1-10]. https://dx.doi.org/10.1115/OMAE2019-96346, meer
 • Van Braeckel, A.; Belliard, J.-P.; Meire, D.; Van de Meuter, F.; Silinski, A.; De Roo, S.; Kolokythas, G.A.; Levy, Y.; Temmerman, S.; Bouma, T.J.; Van den Bergh, E. (2019). Wave climate and sediment dynamics in the tidal flats and marshes of Galgeschoor. Reports of the Research Institute for Nature and Forest, 48. Research Institute for Nature and Forest (INBO): Brussels. 93 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.17169167, meer
 • van de Lageweg, W.; Dan, S.; Thoon, D.; Verwaest, T. (2019). Alternative nourishment methods for the Belgian coast, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 145-146, meer
 • Van den Eynde, D.; Verwaest, T.; Trouw, K. (2019). The impact of sand extraction on the wave height near the Belgian coast. RBINS-OD Nature: Brussels. 42 pp., meer
 • Van Hoydonck, W.; Delefortrie, G.; De Maerschalck, B.; Vantorre, M. (2019). Open-water rudder tests using CFD, in: 32nd Symposium on Naval Hydrodynamics, Hamburg, Germany, 5-10 August 2018: proceedings. pp. [1-14], meer
 • Van Hoydonck, W.; Donatini, L.; van Zwijnsvoorde, T. (2019). UGent and FHR: wind research [PRESENTATION]. Ghent University/Flanders Hydraulics Research: Ghent. 37 slides pp., meer
 • van Zwijnsvoorde, T.; Tello Ruiz, M.Á.; Delefortrie, G.; Lataire, E. (2019). Sailing in shallow water waves with the DTC container carrier: open model test data for validation purposes, in: Candries, M. et al. 5th MASHCON International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with non-exclusive focus on manoeuvring in waves, wind and current, 19 - 23 May 2019, Ostend, Belgium. pp. 412-421, meer
 • Vandenbruwaene, W.; Pauwaert, Z.; Meire, D.; Plancke, Y.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2019). Agenda voor de Toekomst – Historische evolutie getij en morfologie Schelde estuarium: deelrapport 1. Evolutie van het getij over de periode 1888-2017. Versie 5.0. WL Rapporten, 14_147_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 38 + 5 p. bijl. pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Hertoghs, R.; Michielsen, S.; Van De Moortel, I.; Brackx, M.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Vereecken, H.; Meire, D.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2019). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2018: factual data rapportage van monitoring waterbeweging en fysische parameters in de Zeeschelde in 2018. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_070_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XV, 106 + 26 bijl. pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Hertoghs, R.; Meire, D.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2019). Optimalisatie monitoring Zeeschelde: modernisering getijmeetnet en kwaliteitscontrole. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_138_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 12 + 2 bijlagen pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Vereecken, H.; Schramkowski, G.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2019). Onderzoeksadvies sedimentatieproblematiek tijgebonden Durme. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_044_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 8 pp., meer
 • Vanneste, D.; Willems, M.; Hermans, I.; Mostaert, F. (2019). Ontwerp nieuwe zeedijk Westende – Middelkerke: proeven op golfoverslag en -impact in golfgoot. Versie 2.0. WL Rapporten, 14_131_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 64 + 13 p. bijl. pp., meer
 • Vasarmidis, P.; Stratigaki, V.; Suzuki, T.; Troch, P. (2019). Internal wave generation in numerical models, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 150, meer
 • Vercruysse, J.B.; Vanderkimpen, P.; Claeys, S.; Mostaert, F. (2019). Complex project nieuwe sluis Zeebrugge: opmeten densiteitsverschil tussen voorhaven en achterhaven. Versie 4.0. WL Rapporten, 18_041_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 42 + 13 p. bijl. pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2019). Haven Antwerpen – Renovatie Royerssluis: haalbaarheidsstudie nivelleersysteem met woelkelder in het bovenhoofd. Versie 3.0. WL Rapporten, 18_056_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 29 + 7 p. bijl. pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2019). Haven Antwerpen - Kieldrechtsluis: validatie hydraulisch netwerkmodel met betrekking tot overvullen en overledigen. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_039_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 17 + 9 p.bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/106, meer
 • Vereecken, H.; Vandenbruwaene, W.; Mostaert, F. (2019). Monitoring van de exploitatie van een stortplaats voor baggerspecie ter hoogte van het spaarbekken van de IJzer: factual data rapport. Versie 3.0. WL Rapporten, 18_107_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 12 pp., meer
 • Verwaest, T.; Spiesschaert, T.; Altomare, C.; Suzuki, T.; Mostaert, F. (2019). CREST golftankproeven: factual data rapport. Versie 2.0. WL Rapporten, 17_039_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 22 + 96 p. bijl. pp., meer
 • Verwaest, T.; Altomare, C.; Suzuki, T. (2019). Influence of directional spreading on wave overtopping [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Verwaest, T.; Gruwez, V. (2019). Scale model experiments. Deliverable D2.3.1 CREST (Climate Resilient Coast) VLAIO/IWT project 150028. [S.n.]: [s.l.]. , meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K.; Mansuy, M.; Vantorre, M. (2019). Full-scale measurements of vertical motions on ultra large container vessels in Scheldt estuary, in: Candries, M. et al. 5th MASHCON International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with non-exclusive focus on manoeuvring in waves, wind and current, 19 - 23 May 2019, Ostend, Belgium: conference proceedings. pp. 424-439, meer
 • Vos, G.; Van De Moortel, I.; Meire, D.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2019). Validatie fysische parameters: optimalisatie methodologie voor het bepalen van sedimentaanvoer naar het Schelde-estuarium. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_076_13. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 53 + 21 p. bijl. pp., meer
 • Willems, P. (2019). Actualisatie van de extreme-waarden-statistiek van stormvloeden aan de kust. Waterbouwkundig Laboratorium/KU Leuven: Antwerpen. 26 pp., meer
 • (2018). WL hoogtepunten 2016-2017. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 26 pp., meer
 • (2018). Studiedag 10 jaar MONEOS. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 24 pp., meer
 • (2018). Output Workshop ‘Climate Scenarios Flemish Coast’, 12 December 2018. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 23 pp., meer
 • (2018). Resultaten Workshop ‘Klimaatscenario’s Vlaamse Kust, 12 December 2018. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 25 pp., meer
 • Altomare, C.; Willems, M.; Verwaest, T.; Suzuki, T.; De Roo, S.; Vanneste, D. (2018). Multi-directional wave basin for shallow foreshore applications [PRESENTATION]. Presented at Coastlab18, Santander, Spain, May 22-26, 2018. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 25 slides pp., meer
 • Altomare, C.; Willems, M.; Verwaest, T.; Suzuki, T.; De Roo, S.; Vanneste, D. (2018). Multi-directional wave basin for shallow foreshore applications, in: Proceedings of the 7th International Conference on the Application of Physical Modelling in Coastal and Port Engineering and Science (Coastlab18), Santander, Spain, May 22-26, 2018. pp. [1-8], meer
 • Altomare, C.; Viccione, G.; Tagliafierro, B.; Bovolin, V.; Dominguez, J.M.L.; Crespo, A.J.C. (2018). Free-surface flow simulations with smoothed particle hydrodynamics method using high-performance computing, in: Ionescu, A. (Ed.) Computational fluid dynamics: basic instruments and applications in science. pp. 73-100. https://dx.doi.org/10.5772/intechopen.71362, meer
 • Altomare, C.; Tagliafierro, B.; Suzuki, T.; Dominguez, J.M.; Crespo, A.J.C.; Briganti, R. (2018). Relaxation zone method in SPH-based model applied to wave-structure interaction, in: The 28th International Ocean and Polar Engineering Conference, 10-15 June, Sapporo, Japan. pp. [1-8], meer
 • Boeckx, L.; Hertoghs, R.; Nossent, J.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2018). Laagwaterseizoen 2017: maandelijkse laagwaterberichten en samenvatting seizoen. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_121_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 26 + 200 p. bijlagen pp., meer
 • Brackx, M.; Claeys, S.; Vandenbruwaene, W.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2018). Turbiditeit 13‐uursmeting Kruibeke 2017: vergelijking tussen SediMon en ViSea. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_024_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 40 + 3 p. bijl. pp., meer
 • Brand, E.; Chen, M.; Montreuil, A.-L.; Vandenbulcke, A.; De Wulf, A.; Dan, S.; Verwaest, T. (2018). Measuring suspended-sediment transport in the intertidal zone of a macrotidal beach (Mariakerke, Belgium) , in: NCK days 2018. Geo-logic in coastal and shelf research: a matter of multi-disciplinarity: book of abstracts. pp. 53, meer
 • Brand, E.; Montreuil, A.-L.; Chen, M.; Dan, S. (2018). How waves and suspended sediment affect the beach that we see, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 73, meer
 • Briganti, R.; Musumeci, R.E.; van der Meer, J.W.; Romano, A.; Stancanelli, L.M.; Kudella, M.; Akbar, R.; Mukhdiar, R.; Altomare, C.; Suzuki, T.; De Girolamo, P.; Mancini, G.; Besio, G.; Dodd, N.; Schimmels, S. (2018). Large scale tests on foreshore evolution during storm sequences and the performance of a nearly vertical structure, in: Lynett, P. (Ed.) Proceedings of 36th Conference on Coastal Engineering (ICCE2018), Baltimore, Maryland, July 30 - August 3, 2018. Coastal Engineering Proceedings, 36: pp. [1-10], meer
 • Castro Justo, M. (2018). Individual overtopping performance of steep low-crested structures. MSc Thesis. Ghent University (UGent): Ghent. , meer
 • Coen, L.; Deschamps, M.; Vanderkimpen, P.; Mostaert, F. (2018). Hindcast storm 3 januari 2018 met 1D-modellen: 30/12/2017 – 09/01/2018. Versie 4.0. WL Rapporten, 18_007_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVI, 143 pp., meer
 • Coen, L.; Deschamps, M.; Vanderkimpen, P.; Mostaert, F. (2018). Mike11 model Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren: beschrijving versie 2015. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_106_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 153 + 277 p. bijl. pp., meer
 • Cornet, E.; Vandenbruwaene, W.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2018). Hydrologisch jaarboek 2017: HIC meetstations. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_077_10. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 12 + 326 p. bijl. pp., meer
 • De Boever, E. (2018). Waves-vegetation interaction using generic seagrass mimics. MSc Thesis. Ghent University (UGent): Ghent. 56 pp., meer
 • De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2018). Kabeltracé Borssele: stroomsnelheden ter hoogte van de vaarwegkruisingen Honte en Vlissingen. Versie 4.0. WL Rapporten, 17_098_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 12 + 25 p. bijlagen pp., meer
 • Deltares; HKV Lijn in Water (2018). Data analyse golfoverslag en overloop: proeven proeflocatie Wijmeers. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 107 pp., meer
 • Donatini, L.; van Zwijnsvoorde, T.; Meersschaut, Y.; Hassan, W.; Vantorre, M. (2018). Belgian royal decree for sea-going inland vessels: A review for container and bulk cargo vessels, in: 34th PIANC World Congress 2018 in Panama City, Panama: papers. pp. [1-19], meer
 • Eloot, K.; Delefortrie, G.; Mostaert, F. (2018). Manoeuvring characteristics: sub report 7. Comparison of the manoeuvring characteristics of the COSCO 20,000 TEU and other Ultra Large Container ships. Version 2.0. FHR reports, 16_023_7. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 8 + 2 p. appendices pp., meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J. (2018). Workshop: Design Guidelines for Waterways: waar moet u rekening mee houden als u een waterweg voor een schip ontwerpt? [PRESENTATIE]. Gepresenteerd op Infomarkt MOW 09/02/18. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 74 slides pp., meer
 • Gallach-Sánchez, D. (2018). Experimental study of wave overtopping performance of steep low-crested structures. PhD Thesis. Ghent University (UGent): Ghent. ISBN 978-94-6355-136-6. xxvii, 187 pp., meer
 • Gruwez, V.; Vandebeek, I.; Kisacik, D.; Streicher, M.; Altomare, C.; Suzuki, T.; Verwaest, T.; Kortenhaus, A.; Troch, P. (2018). 2D experiments of wave dynamics in front of and over a sea dike with a very shallow foreshore, in: Proceedings of the 7th International Conference on the Application of Physical Modelling in Coastal and Port Engineering and Science (Coastlab18), Santander, Spain, May 22-26, 2018. pp. 1-10, meer
 • Gruwez, V.; Vandebeek, I.; Kisacik, D; Streicher, M.; Altomare, C.; Suzuki, T.; Verwaest, T.; Kortenhaus, A.; Troch, P. (2018). 2D overtopping and impact experiments in shallow foreshore conditions, in: Lynett, P. (Ed.) Proceedings of 36th Conference on Coastal Engineering (ICCE2018), Baltimore, Maryland, July 30 - August 3, 2018. Coastal Engineering Proceedings, 36: pp. [1-13], meer
 • Grypdon, K. (2018). Sensitivity analysis of wave-generation techniques in a Mildslope wave propagation model. MSc Thesis. Ghent University (UGent): Ghent. , meer
 • Hertoghs, R.; Vereecken, H.; Boeckx, L.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2018). Vijfjarig overzicht van de tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken: tijdvak 2011-2015. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_035_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XV, 154 pp., meer
 • Kolokythas, G. K.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Chu, K. (2018). Impact of sea level rise on the accessibility of coastal ports: a case study of the port of Zeebrugge (Belgium), in: Lynett, P. (Ed.) Proceedings of 36th Conference on Coastal Engineering (ICCE2018), Baltimore, Maryland, July 30 - August 3, 2018. Coastal Engineering Proceedings, 36: pp. [1]. https://dx.doi.org/10.9753/icce.v36.risk.107, meer
 • Levy, Y.; Meire, D.; Mostaert, F. (2018). MONEOS, metingen halftij‐eb in de Beneden‐Zeeschelde: factual data rapport 2015. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_084_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 27 + 17 p. bijl. pp., meer
 • Meire, D.; Deschamps, M.; Vanderkimpen, P.; Boeckx, L.; Mostaert, F. (2018). Stormrapport: storm januari 2018. Versie 1.0. WL Rapporten, 00_119_13. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 35 pp., meer
 • Nnafie, A.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Schramkowski, G.; Mostaert, F. (2018). Morphodynamic modeling of the Scheldt estuary and its mouth: Effects of sea level rise. Version 2.0. FHR reports, 14_094_8. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 21 pp., meer
 • Nnafie, A.; de Swart, H.E.; De Maerschalck, B. (2018). Morphodynamic impact of sea-level rise on the Western Scheldt estuary and its mouth region: insights from an idealized modeling study , in: NCK days 2018. Geo-logic in coastal and shelf research: a matter of multi-disciplinarity: book of abstracts. pp. 68, meer
 • Nossent, J.; Broidioi, S.; Deschamps, M. (2018). Workshop: Tools Hydrologisch Informatiecentrum (HIC): FEWS Vlaanderen / Latis / Waterinfo [PRESENTATIE]. Gepresenteerd op Infomarkt MOW 09/02/18. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 30 slides pp., meer
 • Plancke, Y. (2018). AvdT- Morfologie mesoschaal - de ene drempel is de andere niet: hoe data-analyse en simulaties het inzicht in het systeemfunctioneren kunnen vergroten [PRESENTATIE]. Gepresenteerd op het Scheldesymposium van 22 november 2018. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): [s.l.]. 22 slides pp., meer
 • Plancke, Y.; Schramkowski, G.; Vandenbruwaene, W.; Mostaert, F. (2018). ANPHYECO-Seine – Hydro-geomorphology of the Seine estuary: "Cubage" calculation. Version 4.0. FHR reports, 14_120_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 12 + 18 p. appendices pp., meer
 • Plancke, Y.; Vereecken, H.; Claeys, S.; Mostaert, F. (2018). Hydro- en sedimentdynamica in het mondingsgebied van het Schelde‐estuarium: deelrapport 1. Factual data rapport frame‐ en puntmetingen periode augustus 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_083_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 70 + 41 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Maris, T.; Verleye, T.; Dauwe, S. (2018). Schelde-estuarium, in: Devriese, L. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 221-230, meer
 • Plancke, Y.; Maris, T.; Verleye, T.; Dauwe, S. (2018). Scheldt Estuary, in: Devriese, L. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 219-228, meer
 • Plancke, Y.; Goossens, M.; Mostaert, F. (2018). Overleg flexibel Storten: deelrapport 28. Analyse van baggerhoeveelheden in de Westerschelde sinds 2000. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_031_28. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 22 pp., meer
 • Plancke, Y.; Meire, D.; Mostaert, F. (2018). Studie naar meettechnieken voor het onderzoeken van de opbouw van sliblagen in het Deurganckdok: deelrapport 1. Bundeling van de belangrijkste resultaten uit 3 masterproeven uitgevoerd op de Universiteit Antwerpen. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_160_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 63 + 7 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Meire, D.; Mostaert, F. (2018). Agenda voor de toekomst - Morfologie Mesoschaal: deelrapport 14. Bodemtransport nabij de Platen van Ossenisse op basis van een analyse van bodemvormen. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_024_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 15 + 13 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Smolders, S.; Mostaert, F. (2018). Sedimenttransport in het Schelde‐estuarium: deelrapport 1. Bepalen van het aandeel zandtransport uit metingen met de Delftse fles. Versie 3.0. WL Rapporten, 16_001_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 13 + 22 p. bijl. pp., meer
 • Smolders, S.; Vercruysse, J.B.; Visser, K.P.; Henderick, A.; Coen, L.; Mostaert, F. (2018). Sigmaplan – Vismigratie gereduceerde getijdegebieden: bepalen debiet in‐ en uitwatering GOG‐GGG Bergenmeersen en Bazel. Versie 3.0. WL Rapporten, 16_094_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 69 + 2 p. bijl. pp., meer
 • Smolders, S.; Bi, Q.; Maximova, T.; Vanlede, J. (2018). Modelling cohesive sediments in the Scheldt estuary (Belgium) with SEDI-3D, in: Bacon, J. et al. (Ed.) Proceedings of the XXVth TELEMAC-MASCARET User Conference, 9th to 11th October 2018, Norwich. pp. 53-60, meer
 • Suzuki, T.; Altomare, C.; De Roo, S.; Vanneste, D.; Mostaert, F. (2018). Manning's roughness coefficient in SWASH: application to overtopping calculation. Version 2.0. FHR reports, 17_026_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 36 + 17 p. app. pp., meer
 • Taal, M.; Vanlede, J. (2018). Bepaal of beperken troebelheid nodig en mogelijk is [PRESENTATIE]. Gepresenteerd op het Scheldesymposium van 22 november 2018. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): [s.l.]. 18 slides pp., meer
 • Tello Ruiz, M.; Mansuy, M.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2018). Manoeuvring study of a container ship in shallow water waves, in: ASME 2018 37th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 11B: Honoring Symposium for Professor Carlos Guedes Soares on Marine Technology and Ocean Engineering. pp. [1-10]. https://dx.doi.org/10.1115/OMAE2018-78294, meer
 • Tello Ruiz, M.Á. (2018). Manoeuvring model of a container vessel in coastal waves. PhD Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur: Gent. ISBN 978-94-6355-120-5. xxviii, 317 pp. https://hdl.handle.net/1854/LU-8570482, meer
 • Troch, P.; Stratigaki, V.; Devriese, P.; Kortenhaus, A.; De Maeyer, J.; Monbaliu, J.; Toorman, E.; Rauwoens, P.; Vanneste, D.; Suzuki, T.; Verwaest, T. (2018). Design features of the upcoming coastal and ocean basin in Ostend, Belgium, in: Lynett, P. (Ed.) Proceedings of 36th Conference on Coastal Engineering (ICCE2018), Baltimore, Maryland, July 30 - August 3, 2018. Coastal Engineering Proceedings, 36: pp. [1-10]. https://dx.doi.org/10.9753/icce.v36.papers.94, meer
 • Van der Meer, J.; Akbar, R.; Mukhdiar, R.; Briganti, R.; Musumeci, R.E.; Romano, A.; Suzuki, T.; Altomare, C. (2018). Wave overtopping with a changing steep sandy foreshore, conventional and numerical analysis of results, in: Lynett, P. (Ed.) Proceedings of 36th Conference on Coastal Engineering (ICCE2018), Baltimore, Maryland, July 30 - August 3, 2018. Coastal Engineering Proceedings, 36: pp. [1-2]. https://dx.doi.org/10.9753/icce.v36.waves.65, meer
 • Vandebeek, I.; Gruwez, V.; Altomare, C.; Vanneste, D.; De Roo, S.; Toorman, E.; Troch, P. (2018). Towards an efficient and highly accurate coupled numerical modelling approach for wave interactions with a dike on a very shallow foreshore, in: Proceedings of the 7th International Conference on the Application of Physical Modelling in Coastal and Port Engineering and Science (Coastlab18), Santander, Spain, May 22-26, 2018. pp. [1-10], meer
 • Vandenbruwaene, W.; Hertoghs, R.; Michielsen, S.; Van De Moortel, I.; Vos, G.; Plancke, Y.; Vereecken, H.; Meire, D.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2018). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2017: Deelrapport 7. Factual data rapportage van monitoring waterbeweging en fysische parameters in de Zeeschelde in 2017. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_070_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 118 + 13 p. bijl. pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2018). ANPHYECO-Seine – Hydro-geomorphology of the Seine estuary: interestuarine comparison and historical evolution. Version 4.0. FHR reports, 14_120_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. X, 35 + 6 p. bijl. pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Stark, J. (2018). Kunnen simulaties helpen bij het verklaren van de relatie tussen getij en morfologie? [PRESENTATIE]. Gepresenteerd op het Scheldesymposium van 22 november 2018. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): [s.l.]. 16 slides pp., meer
 • Vanneste, D. (2018). Overflow and wave overtopping over broad quay walls modeled with OpenFOAM [POSTER]. Presented at the ICCE 2018 conference at Baltimore. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Vanneste, D.; Beullens, J.; Luiz-Parrado, I.; Broidioi, S.; Mostaert, F. (2018). Update overstromingsrisico kustvlakte - 2015: Rapportering schade- en slachtofferrisico. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_150_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 98 pp., meer
 • Vanneste, D.; Willems, M.; Mostaert, F. (2018). Overstromingsmaatregelen haven Oostende: advies muurhoogte overgangszone Zeeheldenplein – Visserskaai. Versie 5.0. WL Rapporten, 16_125_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + 3 p. bijlagen pp., meer
 • Verelst, K.; Vanderkimpen, P.; Visser, K.P.; Mostaert, F. (2018). Zeeschelde ‐ Tijarm Zwijnaarde: hydraulische impact oeverherstelling en dimensionering oeverbescherming. Versie 5.0. WL Rapporten, 17_079_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 pp., meer
 • Verhaeghe, H.; Willems, M. (2018). A new field overtopping tank at the breakwater of Ostend [PRESENTATION]. Presented at Coastlab18, Santander, Spain, May 22-26, 2018. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. slides pp., meer
 • Verhaeghe, H.; Willems, M. (2018). A new field overtopping tank at the breakwater of Ostend, in: Proceedings of the 7th International Conference on the Application of Physical Modelling in Coastal and Port Engineering and Science (Coastlab18), Santander, Spain, May 22-26, 2018. pp. [1-8], meer
 • Verwaest, T.; Thoon, D.; Mertens, T.; Monbaliu, J.; Van Besien, P.; Mostaert, F.; Devriese, L.; Pirlet, H. (2018). Veiligheid tegen overstromingen, in: Devriese, L. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 195-208, meer
 • Verwaest, T.; Thoon, D.; Mertens, T.; Monbaliu, J.; Van Besien, P.; Mostaert, F.; Devriese, L.; Pirlet, H. (2018). Safety against flooding, in: Devriese, L. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 195-207, meer
 • Verwilligen, J.; Mansuy, M.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2018). Full-scale measurements to assess squat and vertical motions in exposed shallow water, in: 34th PIANC World Congress 2018 in Panama City, Panama: abstracts. pp. 461-462, meer
 • Verwilligen, J.; Mansuy, M.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2018). Full-scale measurements to assess squat and vertical motions in exposed shallow water, in: Proceedings of the 34th PIANC World Congress 2018 in Panama City, Panama. pp. [1-20], meer
 • (2017). Meer ruimte voor schaalmodellen van mastodontschepen. MOW MAG. 34: 18, meer
 • (2017). WL hoogtepunten 2015-2016. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 19 pp., meer
 • (2017). Schelde-Ems workshop 2017. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 24 pp., meer
 • Adriaens, R.; Zeelmakers, E.; Fettweis, M.; Vanlierde, E.; Vanlede, J.; Stassen, P.; Elsen, J.; Srodon, J.; Vandenberghe, N. (2017). Quantitative clay mineralogy as provenance indicator for the recent muds in the southern North, in: Pedocchi, F. et al. (Ed.) INTERCOH 2017 - 14th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes, 13 to 17 November 2017, Montevideo, Uruguay: book of abstracts. pp. 61-62, meer
 • Adriaens, R.; Zeelmakers, E.; Fettweis, M.; Vanlierde, E.; Vanlede, J.; Stassen, P.; Elsen, J.; Srodon, J.; Vandenberghe, N. (2017). Quantitative clay mineralogy as provenance indicator for the recent muds located at the marine limit of influence of the Scheldt estuary, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 12-16, meer
 • Altomare, C. (2017). Coupling between dualsphysics and swash models and latest applications to coastal engineering problems [PRESENTATION]. Presented at the 3rd DualSPHysics Users Workshop, 13-15 Nov. 2017, Parma. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 26 slides pp., meer
 • Altomare, C.; Dan, S.; Suzuki, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Force estimation on a new coastal structure in Blankenberge: SPH modelling. Version 2.0. FHR reports, 17_030_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VI, 11 pp., meer
 • Altomare, C.; Gonzáles-Cao, J.; Crespo, A.J.C.; Dominguez, J.M.; Vanneste, D.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Validation of SPH‐based model for sea walls with horizontal cantilever slab: final report. Version 2.0. FHR reports, 15_112_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 20 pp., meer
 • Altomare, C.; Suzuki, T.; Dan, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Raversijde‐Mariakerke‐Wellington west: wave overtopping and wave forces. Results from experimental campaigns. versie 5.0. FHR reports, 13_168_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 64 + 3 p. appendices pp., meer
 • Altomare, C.; Gómez-Gesteira, M.; Vanneste, D.; Suzuki, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Optimized hybrid model for coastal safety assessment: wave generation and absorption in DualSPHysics model, 1st‐year progress report. Version 5.0. FHR reports, 15_009_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 6 + 9 p.appendices pp., meer
 • Altomare, C.; Suzuki, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Empirical overtopping law for very shallow foreshores: final report. Version 2.0. FHR reports, 13_116_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 42 pp., meer
 • Altomare, C.; Willems, M.; Suzuki, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Methodology for safety assessment 2015: background report on the assessment of wave overtopping at sea dikes. Version 7.0. FHR reports, 14_014_5. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 51 pp., meer
 • Altomare, C.; González-Cao, J.; Dominguez, J.M.; Crespo, A.J.C.; Gómez-Gesteira, M.; Lomonaco, P. (2017). Generation of trains of tsunami-like solitary waves in DualSPHysics model, in: Crespo, A.J.C. et al. (Ed.) Proceedings of the 12th International SPHERIC Workshop, Ourense, 13-15 June 2017, Universidade de Vigo, Spain. pp. 83-89, meer
 • Altomare, C.; Suzuki, T.; Mostaert, F. (2017). Erosion caused by propeller jets in harbour basins: Summary of the final report, ref:BIA2012-38676-C03-01. Version 1.0. FHR reports, 14_031_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 3 pp., meer
 • Belliard, J.-P.; Temmerman, S.; Silinski, A.; Meire, D.; Kolokythas, G. K.; Bouma, T.J.; Van den Bergh, E.; Van Braeckel, A. (2017). Sediment dynamics in relation to wave action in the tidal flats of Galgeschoor, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 19, meer
 • Belliard, J.-P.; Temmerman, S.; Silinski, A.; Meire, D.; Kolokythas, G. K.; Bouma, T.J.; Van den Bergh, E.; Van Braeckel, A. (2017). Benthic habitat characterisation in the upper Scheldt estuary: a hydromorphological approach, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 22, meer
 • Boeckx, L.; Coen, L.; Hertoghs, R.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Stormperiode Zeescheldebekken 11‐ 14 januari 2017: factual data. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_119_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 42 pp., meer
 • Boeckx, L.; D'Haeseleer, E.; Meire, D.; Nossent, J.; Vanderkimpen, P.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Model-en data-analyse ten behoeve van betere tij‐verwachtingen: deelrapport 1. Data-analyse. Versie 2.0. WL Rapporten, 16_016_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 37 + 18 p. bijl. pp., meer
 • Brand, E.; Montreuil, A.-L.; Dan, S.; Chen, M. (2017). One year of monthly beach morphological changes in Mariakerke (Oostende) related to their forcing factors. Poster presented at the VLIZ Marine Science Day 3 March 2017. Vrije Universiteit Brussel/Flanders Hydraulics Research: Brussel. 1 poster pp., meer
 • Brand, E.; Chen, M.; Montreuil, A.-L.; Dan, D. (2017). Sediment transport and morphological response on a macro-tidal sandy beach, Mariakerke, Belgium, in: HydroSenSoft, International Symposium and Exhibition on Hydro-Environment Sensors and Software. 1-3 March 2017, Madrid, Spain. pp. 1-7, meer
 • Brand, E.; Chen, M.; Montreuil, A.-L.; Dan, S. (2017). Spatio-temporal variability in intertidal beach morphology on a seasonal scale, Mariakerke, Belgium, in: Proceedings of Coastal Dynamics 2017, 12-16 June 2017, Helsingør, Denmark. pp. 1049-1058, meer
 • Brand, E.; Montreuil, A-L.; Chen, M.; Dan, D. (2017). One year of monthly beach morphological changes in Mariakerke (Oostende) related to their forcing factors, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 8, meer
 • Brand, E.; Chen, M.; Montreuil, A.-L.; Dan, S. (2017). Sediment transport and morphological response on a macro-tidal sandy beach, Mariakerke, Belgium, in: HydroSenSoft, International Symposium and Exhibition on Hydro-Environment Sensors and Software. 1-3 March 2017, Madrid, Spain. pp. 1-7, meer
 • Brouwer, R.L.; Schramkowski, G.P.; Mostaert, F. (2017). Geïdealiseerde processtudie van systeemovergangen naar hypertroebelheid: WP 1.3 Basismodel getij en zout. Versie 2.0. WL Rapporten, 13_103_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 49 + 29 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/98, meer
 • Chu, K.; Vanlede, J.; Decrop, B.; Verwilligen, J.; Mostaert, F. (2017). Update snelheidsvelden Zeeschelde en Sluistoegangen: technical report. Version 2.0. FHR reports, 00_081_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 68 + 6 p. appendices pp., meer
 • Chu, K.; Vanlede, J.; Maximova, T.; Decrop, B.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Model‐en data‐analyse ten behoeve van betere tij‐verwachtingen: sub report 4. Hindcast with 2D NEVLA. Version 2.0. FHR reports, 16_016_4. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. X, 57 + 2 p. appendices pp., meer
 • Claeys, S. (2017). Sedimentological and nautical background research to optimize the dredging management in harbours with mud (cohesive sediment) [PRESENTATION]. Presented at Workshop 'Dredging and surveying', 18/05/2017, Groningen. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 28 slides pp., meer
 • Claeys, S. (2017). Sedimentologisch en nautisch achtergrondonderzoek ten behoeve van baggerplannen in havens met slib [PRESENTATION]. Gepresenteerd op HSB-CEDA Workshop 'Meetmethodes in havens met slib', 31/01/2017, Papendrecht. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. 28 slides pp., meer
 • Claeys, S. (2017). Sedimentologisch en nautisch achtergrondonderzoek ten behoeve van baggerplannen in havens met slib [PRESENTATIE]. Presented at CEDA-NL/ HSB clubavond, 31/01/2017, Papendrecht (NL). Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 slides pp., meer
 • Claeys, S. (2017). Measuring sediment transport: we don't see what we hear! But what should we believe? [PRESENTATION]. Presented at the Schelde-Ems workshop 2017, 16-17/02/2017, Antwerp Porthouse. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 23 slides pp., meer
 • Claeys, S. (2017). Measuring sediment transport: we don't see what we hear! But what should we believe?, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 7, meer
 • Coen, L.; Boey, I.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Studie ten behoeve van de aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan: ondersteunende studie. Sigma Schelde Zone 3 – GOG-GGG Schouselbroek. versie 4.0. WL Rapporten, 12_053_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 20 pp., meer
 • Coen, L.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Integraal plan Boven-Zeeschelde – Veiligheidstoets B-&C-alternatieven: deelrapport 2. Veiligheidstoets B-alternatieven. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_176_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 69 pp., meer
 • Coen, L.; Vanderkimpen, P.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Integraal plan Boven-Zeeschelde – Veiligheidstoets B-&C-alternatieven: deelrapport 1. Kalibratie Zeescheldemodel. Versie 5.0. WL Rapporten, 14_176_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XXVII, 54 + 199 p. bijl. pp., meer
 • Coen, L.; Boeckx, L.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Model-en data-analyse ten behoeve van betere tij-verwachtingen: deelrapport 2. GOG-werking langs de Zeeschelde. Versie 7.0. WL Rapporten, 16_016_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XII, 95 + 7 p. bijlagen pp., meer
 • Coen, L.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). GOG Anderstadt afwaarts: optimalisatie overloopdijkhoogte. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_102_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 37 pp., meer
 • Cornet, E.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Hydrologisch jaarboek 2016: HIC meetstations. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_077_9. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 12 + 245 p. bijlagen pp., meer
 • Crespo, A.J.C.; Gómez-Gesteira, M.; Altomare, C. (Ed.) (2017). Proceedings of the 12th International SPHERIC Workshop, Ourense, 13-15 June 2017, Universidade de Vigo, Spain. Universidad de Vigo/Flanders Hydraulics Research: Vigo. ISBN 978-84-697-3678-4. vii, 456 pp., meer
 • Dan, S.; Vereecken, H.; Levy, Y.; De Backer, E.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Hydrodynamic conditions Blankenberge area: sub report 1. Drifter measurements June 2013. Version 6.0. FHR reports, 00_064_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 38 + 1 p. app. pp., meer
 • Dan, S.; Levy, Y.; Vereecken, H.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Measuring campaigns of hydrodynamics and sand dynamics in Blankenberge: sub report 4. Data report 2012 and 2013. Version 2.0. FHR reports, 00_064_3. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 35 + 7 p. app. pp., meer
 • Dan, S.; Vandebroek, E. (2017). A sediment budget for a highly developed coast – Belgian case, in: Proceedings of Coastal Dynamics 2017, 12-16 June 2017, Helsingør, Denmark. pp. 1376-1385, meer
 • De Maerschalck, B.; van der Werf, J.; Kolokythas, G. K.; Quataert, E.; van Oyen, T.; Vroom, J.; Dijkstra, J.; Wang, Z.B.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Modellering Belgische kustzone en Scheldemonding: deelrapport 2. Morfologische analyse scenario's Vlaamse Baaien. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_068_2. Waterbouwkundig Laboratorium/Deltares: Antwerpen. XIII, 107 + 36 p. bijl. pp., meer
 • De Maerschalck, B.; Dijkstra, J.; Nnafie, A.; Vroom, J.; van Oyen, T.; Röbke, B.R.; van der Werf, J.; Van der Wegen, M.; van Maren, B.; Taal, M.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Modellering Belgische kustzone en Scheldemonding: deelrapport 3. Modellering van de morfologische effecten na aanleg nieuwe Geul van de Walvischstaart. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_068_3. Waterbouwkundig Laboratorium/Deltares: Antwerpen. XV , 64 + 12 p. bijl. pp., meer
 • De Maerschalck, B.; Renders, D.; Vanlede, J.; Gourgue, O.; Willems, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Modellering Vlaamse Baaien: deelrapport 1. Hydrodynamische modellering scenario’s Oostkust. Versie 6.0. WL Rapporten, 15_068_1. Waterbouwkundig Laboratorium/Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. VII, 41 + 26 p. bijl. pp., meer
 • De Roo, S.; Suzuki, T.; Vanneste, D.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Kortkruinig golfklimaat ter hoogte van de Halve Maan (haven Oostende): golfindringing voor een storm met T = 100 jaar en T = 1000 jaar. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_096_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 14 pp., meer
 • De Roo, S.; Vanneste, D.; Suzuki, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Hydraulische randvoorwaarden ter hoogte van de haveningang (haven Oostende): normaal golfklimaat (T = 1 en 10 jaar) en extremer golfklimaat bij laagwater (T = 100 jaar). Versie 4.0. WL Rapporten, 17_009_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 13 + 6 p. bijlagen pp., meer
 • De Roo, S.; Suzuki, T.; Vanneste, D.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Golfklimaat ter hoogte van de Halve Maan (haven Oostende): kort- en langkruinige golfkarakteristieken en reflectie-analyse. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_069_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 19 + 2 p. bijlagen pp., meer
 • Delefortrie, G. (2017). Maritiem onderzoekscentrum Oostende - deel 1 [PRESENTATIE], in: Studiedag zee- en waterbouw in en rond Vlaanderen, 23 mei 2017, Ingenieurshuis Antwerpen. pp. [1-5] (hand-outs), meer
 • Delefortrie, G.; Lataire, E.; Geerts, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Second towing tank: towing carriage: sub report 1. Design criteria. version 4.0. FHR reports, 16_107_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 26 pp., meer
 • Delefortrie, G.; Geerts, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Ship model calibration: determination of a ship model’s moment of inertia. Version 2.0. FHR reports, 00_006_7. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 24 pp., meer
 • Deschamps, M.; Coen, L.; Chu, K.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Model-en data-analyse ten behoeve van betere tij-verwachtingen: deelrapport 3. Model-analyse. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_016_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 18 pp., meer
 • Dijkstra, Y.M.; De Lucas, M.; Schuttelaars, H.M.; Brouwer, R.L.; Schramkowski, G.P.; van Kessel, T.; van Maren, B.; Winterwerp, H. (2017). Progress in understanding regime shifts to hyperturbidity using a combination of different process-based models, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 9, meer
 • Dujardin, A.; Meire, D.; Chu, K.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2017). Slibbalans Zeeschelde: sub report 8. Hydrodynamic model 1954. Versie 4.0. FHR reports, 00_029_8. Flanders Hydraulics Research: Antwerp . XI, 73 + 86 p. appendices pp., meer
 • Dujardin, A.; Vanlede, J.; Verwilligen, J.; Verwaest, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Nautische optimalisatie ontwerp Halve Maandijk te Oostende: deelrapport 1. Opmaak hydraulisch model. Versie 2.0. WL Rapporten, 15_067_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 32 + 205 p. bijl. pp., meer
 • Hassan, W.; Meire, D.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2017). Agenda for the future – Hydro‐ and sediment dynamics in the Schelde estuary: sub report 6. Validation of the SCALDIS‐model on intertidal areas. Versie 2.0. WL Rapporten, 14_024_6. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. XI, 75 + 20 p. app. pp., meer
 • Heredia, M.; Vanderkimpen, P.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2017). Development of models for the analysis of salt intrusion in the Scheldt river basin: sub report 2. Methodology lock exchange. Version 4.0. FHR reports, 13_035_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 25 pp., meer
 • Kolokythas, G. K.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2017). Modelling Belgian coastal zone and Scheldt mouth area: sub report 5. Progress report: Scenarios Vlaamse Baaien and model developments. Version 5.0. FHR reports, 15_068_5. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. XI, 45 + 25 p. appendices pp., meer
 • Kolokythas, G. K.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J. (2017). Morphodynamic analysis of intervention scenarios at the Belgian Coast under the masterplan 'Flemish bays', in: Xbeach x conference 2017: programme and book of abstracts. pp. [1], meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Claeys, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). MONEOS 2016 – 13 uursmetingen: factual data rapport: stromingen, debiet en sedimentconcentratie. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_086_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 56 pp., meer
 • Levy, Y.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Sluis Wintam: Sedimentatie toegangsgeul. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_093_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 39 + 33 p. bijl. pp., meer
 • Mansuy, M.; Tello Ruiz, M.Á.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2017). Post processing techniques study for seakeeping tests in shallow water, in: The 5th International Conference on Advanced Model Measurement Technology for the Maritime Industry (AMT’17), 11th – 13th October 2017, Glasgow, UK: Conference Programme and Proceedings. pp. 460-473, meer
 • Meire, D.; Kolokythas, G. K.; Plancke, Y. (2017). Wave measurements along an estuary with heavy ship traffic, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2017 Conference (HMEM 2017). pp. [1-7], meer
 • Meire, D.; Hassan, W.; Plancke, Y. (2017). Velocity measurements on tidal flats along the Sea Scheldt estuary, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 6, meer
 • Meire, D.; Claeys, S.; Plancke, Y. (2017). Characterization of uncertainty in the measuring of bottom transport using ADCP, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2017 Conference (HMEM 2017). pp. [1-6], meer
 • Michiels, J. (2017). Feasibility study of the visualization of sandy bottom transport by using particle tracking velocimetry. MSc Thesis. Ghent University/KU Leuven: Ghent. 64 pp., meer
 • Montreuil, A.-L.; Dan, S.; Vereecken, H.; De Backer, E.; Claeys, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Alternative measures for beach nourishment maintenance: monitoring of a pilot experiment at Mariakerke, measuring campaign February – April 2014. Version 4.0. FHR reports, 00_128_6. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. X, 14 + 39 p. appendices pp., meer
 • Montreuil, A.-L.; Dan, S.; Vereecken, H.; De Backer, E.; Claeys, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Alternative measures for beach nourishment maintenance: monitoring of a pilot experiment at Mariakerke, Measuring campaign November – December 2013. Version 3.0. FHR reports, 00_128_5. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 12 + 28 p. appendices pp., meer
 • Montreuil, A.-L.; Chen, M.; Brand, E.; Dan, S. (2017). Monitoring aeolian activity during a storm event using a video system, in: Proceedings of Coastal Dynamics 2017, 12-16 June 2017, Helsingør, Denmark. pp. 461-470, meer
 • Nguyen, D.; Vanlede, J.; De Maerschalck, B. (2017). Influence of salinity on the coastal turbidity maximum in the Southern Bight of the North Sea, in: Pedocchi, F. et al. (Ed.) INTERCOH 2017 - 14th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes, 13 to 17 November 2017, Montevideo, Uruguay: book of abstracts. pp. 100-101, meer
 • Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B. (2017). Effects of closure of secondary basins on depths of estuaries: insights from an observational and modeling study of the Western Scheldt estuary [POSTER]. Presented at the 25th NCK days, Den Helder, Netherlands . Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Nnafie, A.; van Oyen, T.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2017). Morphodynamic modelling of the Scheldt mouth: effects of waves. Version 3.0. FHR reports, 14_094_6. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 34 pp., meer
 • Nnafie, A.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Schramkowski, G.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Morphodynamic modelling of the Scheldt mouth: effects of extreme wave and wind events. Version 2.0. FHR reports, 14_094_7. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 31 pp., meer
 • Nnafie, A.; Van Oyen, T. (2017). Effects of extreme wave and wind events on morphodynamics of estuaries: An idealized model study, in: Baptist, M. et al. (Ed.) NCK days 2017, 15 – 17 March, Royal Netherlands Naval College (KIM), Den Helder: book of abstracts. pp. 87, meer
 • Ortenzio, F.; Dan, S.; Silva, R.; Motreuil, A.-L. (2017). Relationship between water and sediment dynamics at Mariakerke beach. Poster presented at the VLIZ Marine Science Day 3 March 2017. Flanders Hydraulics Research/Antea Group/VUB: Antwerpen, Brussel. 1 poster pp., meer
 • Ortenzio, F.; Dan, S. (2017). Relationship between water and sediment dynamics at Mariakerke beach, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 68, meer
 • Plancke, Y.; Vandebroek, E.; Claeys, S.; Meire, D. (2017). Sediment transport in the Schelde-estuary: the challenge of performing good measurements in challenging conditions, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2017 Conference (HMEM 2017). pp. [1-6], meer
 • Plancke, Y.; Meire, D.; Vandebroek, E.; Hassan, W.; Schrijver, M. (2017). Validation of numerical hydrodynamic models using recent field measurements in the Schelde-estuary, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2017 Conference (HMEM 2017). pp. [1-6], meer
 • Plancke, Y.; Verelst, K.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Strandingsbank Coeck in de Rupel: benodigde bodembescherming en sedimentatieproblematiek. versie 5.0. WL Rapporten, 16_101_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 20 pp., meer
 • Plancke, Y.; Claeys, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Overleg Flexibel Storten: deelrapport 23. Stroming- en sedimentmeting ter hoogte van de diepe put van Hansweert. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_23. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 19 + 45 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Claeys, S.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2017). Sedimentfluxen in het Schelde‐estuarium: deelrapport 1. Analyse van de uitgevoerde metingen en de kubatuurberekening ter hoogte van Duffel‐sluis. Versie 2.0. WL Rapporten, 16_005_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 23 + 30 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Van De Moortel, I.; Hertogs, R.; Vereecken, H.; Vos, G.; Verdoodt, N.; Meire, D.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2017). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2016: deelrapport 6. Factual data rapportage van monitoring waterbeweging en fysische parameters in de Zeeschelde in 2016. versie 4.0. WL Rapporten, 12_070_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVIII, 130 + 16 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; De Schrijver, M.; Meire, D.; Mostaert, F. (2017). Overleg Flexibel Storten: deelrapport 20. Analyse van de waterbeweging, het sedimenttransport en de morfologie nabij de Hooge Platen. versie 1.0. WL Rapporten, 00_031_20. Waterbouwkundig Laboratorium/Rijkswaterstaat, Zee en Delta: Antwerpen; Middelburg. IX, 53 + 8 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Schrijver, M.; Meire, D.; Mostaert, F. (2017). Overleg Flexibel Storten: deelrapport 22. Analyse van de waterbeweging, het sedimenttransport en de morfologie nabij de Plaat van Walsoorden. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_22. Waterbouwkundig Laboratorium/Rijkswaterstaat, Zee en Delta: Antwerpen; Middelburg. X, 45 + 13 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Vandenbruwaene, W.; Vereecken, H.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Plasticvervuiling en verhogen efficiëntie bij het ruimen van drijfvuil in het Schelde-estuarium: deelrapport 1. Advies voor het optimaliseren voor het ruimen van drijfvuil. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_092_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 20 pp., meer
 • Plancke, Y.; Vandebroek, E.; Claeys, S.; Meire, D. (2017). Sediment transport in the Schelde-estuary: the challenge of performing good measurements in challenging conditions [PRESENTATION]. Presented at HMEM – Durham, N.H., U.S.A., July 2017. Flanders Hydraulics: Antwerp. 13 slides pp., meer
 • Royakkers, J. (2017). Gevoeligheidsanalyse van bodemwrijving en diepte-geïnduceerde golfbreking in het SWAN golfmodel toegepast op de Belgische kustwateren. MSc Thesis. KU Leuven. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Leuven. 136 pp., meer
 • Schramkowski, G.; Heredia Gomez, M.; Rauwoens, P.; van Oyen, T.; Monbaliu, J.; Komijani, H.; Breugem, A.; Delecluyse, K.; Chu, K.; Lee, B.J.; Vanlede, J.; Luyten, P.; Baetens, K.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). COHERENS: validation report. Version 3.0. FHR reports, 00_147_1. Flanders Hydraulics: Antwerp. XIII, 183 pp., meer
 • Schramkowski, G.P.; Nnafie, A.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Geïdealiseerde processtudie van systeemovergangen naar hypertroebelheid: WP 1.2 literatuurstudie getijwerking en zouttransport in een estuarium. Versie 2.0. WL Rapporten, 13_103_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 25 pp., meer
 • Silva, R.; Dan, S.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; De Sutter, R. (2017). Short-term morphology response to storms at a nourished coastal area in Belgium, in: Xbeach x conference 2017: programme and book of abstracts. pp. [1], meer
 • Silva, R.; Dan, S.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; De Sutter, R. (2017). Bed morphology simulation during storm events at a nourished coastal area in Belgium, in: International Short Course and Conference on Applied Coastal Research 2017, Santander, 3rd October – 6th October 2017: proceedings. pp. [1-17], meer
 • Smolders, S.; Maximova, T.; Vandenbruwaene, W.; Coen, L.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Integraal Plan Bovenzeeschelde: deelrapport 5. Scaldis 2050. versie 4.0. FHR reports, 13_131_5. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. XIV, 133 + 1 p. appendices pp., meer
 • Streicher, M.; Kortenhaus, A.; Altomare, C.; Gruwez, V.; Hofland, B.; Chen, X.; Marinov, K.; Scheres, B.; Schüttrumpf, H.F.R.; Hirt, M.; Cappietti, L.; Esposito, A.; Saponieri, A.; Valentini, N.; Tripepi, G.; Pasquali, D.; Di Risio, M.; Aristodemo, F.; Damiani, L.; Willems, M.; Vanneste, D.; Suzuki, T.; Breteler, M.K.; Kaste, D. (2017). Walowa (Wave Loads on Walls): Large-scale experiments in the Delta flume, in: Proceedings of the International Short Course and Conference on Applied Coastal Research, 03 - 06 October 2017, Santander, Spain. pp. [1-11], meer
 • Suzuki, T.; Altomare, C.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Optimized hybrid model for coastal safety assessment: source generation in DualSPHysics model, 2nd‐year progress report. Version 2.0. FHR reports, 15_009_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VI, 5 + 42 p. app. pp., meer
 • Suzuki, T.; Altomare, C.; De Roo, S.; Kolokythas, G. K.; Vanneste, D.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Methodology for safety assessment 2015: background report on wave transformation and overtopping calculation by SWASH. Version 3.0. FHR reports, 14_014_6. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 60 + 2 p. app. pp., meer
 • Suzuki, T.; De Roo, S.; Altomare, C.; Mostaert, F. (2017). Methodology for safety assessment 2015: updated methodologies from the report v6.0 to v10.0. Version 2.0. FHR reports, 14_014_7. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 29 pp., meer
 • Tello Ruiz, M.Á.; Van Hoydonck, W.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2017). Side wall effects of ship model tests in shallow water waves, in: Lloyd, T. et al. (Ed.) 20th Numerical Towing Tank Symposium, 1 - 3 October 2017, Wageningen, the Netherlands (NuTTS’17). pp. 193-198, meer
 • Temmerman, S.; Stark, J.; Smolders, S.; Meire, P. (2017). Towards nature-based solutions for estuarine problems? Insights from observations and modelling for the Scheldt estuary, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 20, meer
 • Troch, P.; Stratigaki, V.; Devriese, P.; Kortenhaus, A.; Silin, N.; Nelko, V.; De Mayer, J.; Monbaliu, J.; Toorman, E.A.; Rauwoens, P.; Vanneste, D.; Suzuki, T.; Van Oyen, T.; Verwaest, T. (2017). Design features of the upcoming Coastal and Ocean Basin in Ostend, Belgium, for marine renewable energy applications, in: Proceedings of the 12th European Wave and Tidal Energy Conference 27th Aug -1st Sept 2017, Cork, Ireland. pp. [1-9], meer
 • van Oyen, T.; Dan, S.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2017). Hydrodynamica inlaat van het Zwin: rapport feitelijke gegevens – Metingen bij doodtij. Versie 3.0. WL Rapporten, 16_068_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 11 pp., meer
 • Van Oyen, T.; Vanlede, J.; Claeys, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Experimenteel onderzoek naar het consolidatiegedrag van cohesief sediment: Deelrapport 4. Executive Summary report STT. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_082_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 12 pp., meer
 • Van Oyen, T.; Nnafie, A. (2017). Influence of anthropogenic measures on large-scale estuarine morphodynamics, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 91, meer
 • Vandebroek, E.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Agenda for the future – Mesoscale hydro‐ and sediment dynamics in the Schelde estuary: Sub report 10. Factual data report for measurements at Drempel van Hansweert in April/May 2016. Version 3.0. FHR reports, 14_024_10. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. X, 51 + 2 p. appendices pp., meer
 • Vandebroek, E.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Agenda for the future ‐ Hydrodynamics and sediment dynamics in the Schelde Estuary: sub report 11. Factual data report for frame‐measurements at Drempel van Frederik in December 2015 and January 2016. Version 3.0. FHR reports, 14_024_11. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. XI, 75 + 5 p. appendices pp., meer
 • Vandebroek, E.; Dan, S.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Sediment budget for the Belgian coast: final report. Version 2.0. FHR reports, 12_155_1. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. X, 57 + 35 p. appendices pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Levy, Y.; Plancke, Y.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Integraal plan Boven‐Zeeschelde: deelrapport 8. Sedimentbalans Zeeschelde, Rupel en Durme. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_131_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 42 + 22 p. bijlagen pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Pauwaert, Z.; Meire, D.; Beullens, J.; Wang, Z.B.; Taal, M.; Winterwerp, H. (2017). Historical evolution of the tidal characteristics in the Schelde estuary, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 18, meer
 • Vanlede, J.; Dujardin, A.; Fettweis, M. (2017). Mud dynamics in the harbor of Zeebrugge, in: Pedocchi, F. et al. (Ed.) INTERCOH 2017 - 14th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes, 13 to 17 November 2017, Montevideo, Uruguay: book of abstracts. pp. 67-68, meer
 • Vanneste, D.; Altomare, C.; De Roo, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Studie golfimpact kaai 101 haven Oostende: deelrapport 1. Numerieke studie opwaartse golfkracht. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_109_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 28 + 10 p. bijlagen pp., meer
 • Vanneste, D.; Suzuki, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Studie golfimpact kaai 101 haven Oostende: deelrapport 2. Herberekening horizontale golfkrachten. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_109_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 11 pp., meer
 • Vanneste, D.; Willems, M.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Golfmetingen haven Oostende tijdens storm "Dieter". versie 3.0. WL Rapporten, 17_008_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 17 pp., meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G.; Lataire, E.; Candries, M.; Verwilligen, J. (2017). Maneuvering in shallow and confined water, in: Encyclopedia of Maritime and Offshore Engineering (EMOE). pp. [1-17]. https://dx.doi.org/10.1002/9781118476406.emoe006, meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Haven Antwerpen ‐ Kieldrechtsluis: meting overvulling en overlediging. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_106_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 22 + 58 p. bijl. pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Haven van Antwerpen ‐ Royerssluis: aanvullende simulaties nivelleersysteem met omloopriolen in sluishoofden. Versie 4.0. WL Rapporten, 17_041_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 25 + 31 p. bijlagen pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Van Hoydonck, W.; Mostaert, F. (2017). Strategisch haveninfrastructuur project Zeebrugge: hydraulisch ontwerp nivelleersysteem sluis met korte omloopriolen. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_035_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 63 + 23 p. bijlagen pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2017). Haven van Antwerpen: Kieldrechtsluis: simulaties reduceren overvulling en overlediging. Version 7.0. WL Rapporten, 17_059_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 34 + 79 p. bijlagen pp., meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2017). Optimalisatie diepteprofiel voor de toegankelijkheid van de Scheldehavens: deelrapport 1. Klantenwensen maart 2017. Versie 4.0. WL Rapporten, 17_044_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 31 pp., meer
 • Vos, S.; Van Hoydonck, W.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2017). Haven van Zeebrugge: impact van passerende schepen op afgemeerde schepen aan de vismijn. Versie 3.0. WL Rapporten, 17_068_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 18 + 1 bijlagen pp., meer
 • Altomare, C.; Suzuki, T.; Verwaest, T.; Willems, M. (2016). Wave overtopping assessment in very shallow water conditions: the equivalent slope concept [PRESENTATION]. Presented at Coastlab16, Ottawa, Canada, May 10-13, 2016. Flanders Hydraulics Research/Ghent University: Antwerp. 22 slides pp., meer
 • Altomare, C.; Suzuki, T.; Verwaest, T.; Willems, M. (2016). Wave overtopping assessment in very shallow water conditions: the equivalent slope concept, in: Proceedings of the 6th International Conference on the Applicationof Physical Modelling in Coastal and Port Engineering and Science(Coastlab16), Ottawa, Canada, May 10-13, 2016. pp. [1-7], meer
 • Barth, R.; van der Made, C.J.A.W.; Bourgonjen, L.; van Dijken, J.; Vantorre, M.; Verwilligen, J. (2016). Manoeuvring with negative underkeel clearance: 2nd full scale field test in the port of Delfzijl, in: Uliczka, K. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). , meer
 • Bastiaensen, E.; Van Meel, K.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Ionenchromatografie in het sedimentologisch laboratorium: optimalisatie methodologie en kwaliteitscontrole. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_020_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 19 pp., meer
 • Bastiaensen, E.; Claeys, S.; De Bruyn, L.; Van Meel, K.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Geleidbaarheidsmetingen via de draagbare conductiviteitsmeter Hanna: implementatie en vergelijkende meting. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_021. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 11 pp., meer
 • Belliard, J.-P.; Silinski, A.; Meire, D.; Kolokythas, G.; Temmerman, S. (2016). Impact of wave action on the morphological evolution of the tidal flats and marshes in the proximity of the port of Antwerp, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 89, meer
 • Boeckx, L.; Coen, L.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Hydrologie en getij bevaarbare waterlopen in de eerste maanden van 2016: van neerslag… naar afvoer… bij een stevige wind in het getijgebied… geeft werk. versie 3.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 25 pp., meer
 • Boeckx, L.; Coen, L.; Deschamps, M.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Stormperiode 28-30 november 2015. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen . III, 16 + 7 p. bijl. pp., meer
 • Boelens, T.; De Mulder, T.; Schuttelaars, H.M.; Schramkowski, G.P. (2016). Idealized model study on tidal wave propagation in prismatic and converging basins with tidal flats, in: Erpicum, S. et al. Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress, Liege, Belgium, 27-29 July 2016: Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. pp. 364, meer
 • Boey, I.; Vanderkimpen, P.; Boeckx, L.; Coen, L.; Deschamps, M.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). GOG Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: data omtrent de operationele toestand. Versie 6.0. WL Rapporten, 16_025_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 12 pp., meer
 • Bogman, P.; Buitrago, S.; Deschamps, M.; Smets, S.; Gullentops, C.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Configuratie voorspellingssysteem FEWS Vlaanderen: deelrapport 1. Aanpassing operationele modellen voor implementatie in FEWS. versie 4.0. WL Rapporten, 14_056_1. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. IV, 17 pp., meer
 • Bogman, P.; Buitrago, S.; Smets, S.; Gullentops, C.; Boeckx, L.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Configuratie voorspellingssysteem FEWS Vlaanderen: deelrapport 2. Technisch rapport van de configuratie. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_056_2. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. III, 31 pp., meer
 • Bogman, P.; Buitrago, S.; Deschamps, M.; Smets, S.; Boeckx, L.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Configuratie voorspellingssysteem FEWS Vlaanderen: deelrapport 3. FEWS Vlaanderen user guide. versie 4.0. WL Rapporten, 14_056_3. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. III, 21 pp., meer
 • Brand, E. (2016). The driving mechanisms behind morphological changes in the Western Scheldt mouth area over the past two centuries: a data analysis. Utrecht University/Flanders Hydraulics Research: Utrecht. 47 pp., meer
 • Brand, E.; Van Oyen, T.; Nnafie, A. (2016). The driving mechanisms behind morphological changes in the Western Scheldt mouth area over the past two centuries – a data analysis, in: NCK days 2016, 16 - 18 March: book of abstracts. pp. 14, meer
 • Breugem, W.A.; Decrop, B.; Rauwoens, P.; Van Hoydonck, W.; Verelst, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Hydraulic study of breaking logs in lock filling with gate openings: Sub report 2. CFD modeling of scale model experiments. version 6.0. WL Rapporten, 14_050. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. VI, 53 + 14 p. appendices pp., meer
 • Breugem, W.A.; Decrop, B.; Rauwoens, P.; Van Hoydonck, W.; Verelst, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Hydraulic study of breaking logs in lock filling with gate openings: subreport 3. CFD modelling of lock chamber filling. Version 4.0. WL Rapporten, 14_050. Flanders Hydraulics Research/International Marine and Dredging Consultants/KU Leuven: Antwerp. VII, 35 + 50 p. bijl. pp., meer
 • Brouwer, R.; Schuttelaars, H.M.; Schramkowski, G.P.; Vandenbruwaene, W.; Vanlede, J. (2016). Understanding estuarine turbidity maxima dynamics: lower Ems vs. Sea Scheldt estuary [POSTER]. Flanders Hydraulics Research/TU Delft: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Brouwer, R.; Schramkowski, G.; Schuttelaars, H.M.; Vandenbruwaene, W.; Vanlede, J. (2016). A data and model comparison between the hyperturbid lower Ems and Sea Scheldt estuary [PRESENTATION]. Presented at the Ems – Scheldt Workshop, 11 – 12 februari 2016, Amersfoort. Flanders Hydraulics Research/TU Delft: Antwerp. 23 slides pp., meer
 • Brouwer, R.L.; Dijkstra, Y.M.; Schuttelaars, H.M.; Schramkowski, G. (2016). Using an idealised process-based model to analyse sediment dynamics in the Scheldt estuary, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 27, meer
 • Brouwer, R.L.; Schramkowski, G.; Dijkstra, Y.M.; Schuttelaars, H.M. (2016). Using dynamic availability to model inter-annual variation of sediment dynamics in a well-mixed tidally dominated estuary, in: 18th Physics of Estuaries and Coastal Seas Conference, October 9-14, 2016, The Netherlands: abstracts. pp. [1-2], meer
 • Brullot, M. (2016). Modellering van laag-Reynoldseffecten in een 3D sedimenttransportmodel. MSc Thesis. KU Leuven. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Leuven. xvi, 136 pp., meer
 • Coen, L.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Sigma Cluster Bovendijle: optimalisatie overloopdijkhoogte. versie 4.0. WL Rapporten, 15_091_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 27 pp., meer
 • Cornet, E.; Vereecken, H.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Hydrologisch jaarboek 2015: HIC meetstations. versie 4.0. WL Rapporten, 12_077_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 12 + 266 p. bijl. pp., meer
 • Dams, J.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Slibbalans-Zeeschelde: deelrapport 3.Literatuurstudie. versie 4.0. WL Rapporten, 00_029_3. Flanders Hydraulics Research/Vrije Universiteit Brussel: Antwerp. 92 + 2 p. bijl. pp., meer
 • Dan, S.; Altomare, C.; Spiesschaert, T.; Willems, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Oblique wave attack on storm walls: report 2. Force reduction. Version 3.0. FHR reports, 00_050_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 17 + 13 p. app. pp., meer
 • De Backer, E.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Westerschelde: monsternamecampagne 2016. versie 2.0. WL Rapporten, 16_018_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 16 + 24 p. bijlagen pp., meer
 • De Backer, E.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Beneden‐Zeeschelde: monsternamecampagne 2016. Versie 2.0. WL Rapporten, 16_018_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 14 + 10 p. bijlagen pp., meer
 • De Decker, K.; Leyssen, G.; Viaene, P.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Data import sedimentconcentraties en rapportage: deelrapport 2. Correctie YSI data. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_076_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 17 pp., meer
 • De Roo, S.; Trouw, K.; Ruiz Parrado, I.; Suzuki, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Het hydraulisch randvoorwaardenboek (2014). Versie 4.0. WL Rapporten, 14_014. Waterbouwkundig Laboratorium/Fides Engineering: Antwerpen. IV, 49 pp., meer
 • Delefortrie, G.; Lataire, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Overgangsverschijnselen bij oevereffecten: deelrapport 1. Proevenprogramma. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_100_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 24 pp., meer
 • Delefortrie, G.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Regstatx regression software for ship manoeuvring models: sub report 2. ODRPACK 5.0 regression routines for tabular models. Version 4.0. FHR reports, 15_075_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 26 + 4 p. appendices pp., meer
 • Delefortrie, G.; Geerts, S.; Vantorre, M. (2016). The towing tank for manoeuvres in shallow water, in: Uliczka, K. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). pp. 226-235, meer
 • Delefortrie, G.; Eloot, K.; Lataire, E.; Van Hoydonck, W.; Vantorre, M. (2016). Captive model tests based 6 DOF shallow water manoeuvring model, in: Uliczka, K. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). pp. 273-286, meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2016). Ship manoeuvring behaviour in muddy navigation areas: state of the art, in: Uliczka, K. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). pp. 26-36, meer
 • Depreiter, D.; Vanlede, J.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Verbetering KPI voor kwaliteit voorspellingen: deelrapport 2. Implementatievoorstel 'Kwaliteit modellen'. versie 6.0. WL Rapporten, 12_140_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 24 + 10 p. bijlagen pp., meer
 • Dujardin, A.; Vanlede, J.; Van Hoestenberghe, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Invloedsfactoren op de ligging van de top van de sliblaag in het CDNB: deelrapport 2. Analyse periode 1999-2011. versie 5.0. WL Rapporten, 00_078. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerpen. XII, 104 + 43 p. bijlagen pp., meer
 • Eyers, M. (2016). Storm-induced coastal inundation modelling including morphodynamic response: application to the Ebro delta. MSc Thesis. KU Leuven. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Leuven. xi, 88 pp., meer
 • Fettweis, M.; Baeye, M.; Cardoso, C.; Dujardin, A.; Van den Eynde, D.; Van Hoestenberghe, T.; Vanlede, J.; Van Poucke, L.; Velez, C.; Martens, M. (2016). The impact of disposal of fine grained sediments from maintenance dredging works on SPM concentration and fluid mud in and outside the harbor of Zeebrugge, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 52, meer
 • Flanders Hydraulics Research (2016). Flanders Hydraulics Research: expertise in movement. Government of Flanders, Department of Mobility and Public Works: Brussels. 36 pp., meer
 • Geerts, S.; Delefortrie, G.; Lataire, E.; Vantorre, M.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Bouw 2de sleeptank: deelrapport 4. Update randvoorwaarden sleepwagen. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_005. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. IV, 26 pp., meer
 • Gourgue, O.; Vanderkimpen, P.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Feasibility study coastal plain flood model: subreport 2. Telemac. Version 4.0. WL Rapporten, 14_149. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 34 + 3 p. appendices pp., meer
 • Gourlay, T.P.; Lataire, E.; Delefortrie, G. (2016). Application of potential flow methods to ship squat in different canal widths, in: Uliczka, K. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). pp. 146-155, meer
 • Hassan, W.; Willems, M.; Vanlede, J. (2016). Physcal scale and 3D-numerical model simulations of tidal flow hydrodynamics at the port of Zeebrugge, in: Proceedings of the 6th International Conference on the Application of Physical Modelling in Coastal and Port Engineering and Science(Coastlab16), Ottawa, Canada, May 10-13, 2016. pp. [1-9], meer
 • Hassan, W.; Willems, M.; Vanlede, J. (2016). Physical scale and 3D-numerical model simulations of tidal flow hydrodynamics at the port of Zeebrugge [PRESENTATION]. Presented at the the 6th International Conference on the Applicationof Physical Modelling in Coastal and Port Engineering and Science(Coastlab16), Ottawa, Canada, May 10-13, 2016. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 21 slides pp., meer
 • Hassan, W.; Suzuki, T.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Modellering Belgische kustzone en Scheldemonding: rekennota ‐ berekeningen golfklimaat Vlaamse Baaien scenario’s E4 en F1. Versie 5.0. WL Rapporten, 15_068_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 10 + 2 p. bijlagen pp., meer
 • Hassan, W.; Willems, M.; Vanlede, J. (2016). An intercomparison of physical scale model and two numerical models simulations of spring tidal hydrodynamics, in: 35th international conference on coastal engineering (ICCE 2016), Antalya, 17-20 November, 2016: abstract book. pp. [1], meer
 • Henderick, A.; D'Haeseleer, E.; Vereecken, H.; Viaene, P.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Hydrologisch Informatie Centrum (HIC): modernisering HIC meetnet. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_141_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 32 + 5 p. bijlagen pp., meer
 • Heredia, M.; Van Hoestenberghe, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Breach growth in real-dikes: model validation based on Lillo A breach experiment. versie 4.0. FHR reports, 00_089. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. III, 31 pp., meer
 • Heredia, M.; Van Hoestenberghe, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Breach growth in real-dikes: subreport 2. Simulations for Wijmeers II. Version 4.0. FHR reports, 00_089. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 25 pp., meer
 • Indekeu, B. (2016). Modelling interactions between a ship's hull and a fluid mud layer. MSc Thesis. KU Leuven. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Leuven. xii, 119 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2016). Evaluation of the external effect on the siltation in Deurganckdok (2012 -2014): report 1.16. Analysis of external effects on siltation processes and factors. Version 3.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. 134 pp., meer
 • Kortenhaus, A.; Troch, P.; Silin, N.; Nelko, V.; Devriese, P.; Stratigaki, V.; De Maeyer, J.; Monbaliu, J.; Toorman, E.; Rauwoens, P.; Vanneste, D.; Suzuki, T.; Van Oyen, T.; Verwaest, T. (2016). Design features of the upcoming Coastal and Ocean Basin (COB) in Ostend, Belgium, in: Proceedings of the 6th International Conference on the Application of Physical Modelling in Coastal and Port Engineering and Science(Coastlab16), Ottawa, Canada, May 10-13, 2016. pp. [1-10], meer
 • Kortenhaus, A.; Troch, P.; Silin, N.; Nelko, V.; Devriese, P.; Stratigaki, V.; De Mayer, J.; Monbaliu, J.; Toorman, E.A.; Rauwoens, P.; Vanneste, D.; Suzuki, T.; Van Oyen, T.; Verwaest, T. (2016). Design features of the upcoming Coastal and Ocean Basin in Ostend, Belgium, in: Erpicum, S. et al. Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress, Liege, Belgium, 27-29 July 2016: Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. pp. 356-363, meer
 • Lataire, E.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2016). Impact of banks on ship squat, in: Uliczka, K. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). pp. 115-121, meer
 • Lauwaert, B.; De Witte, B.; Devriese, L.; Fettweis, M.; Martens, C.; Timmermans, S.; Van Hoey, G.; Vanlede, J. (2016). Synthesis report on the effects of dredged material dumping on the marine environment (licensing period 2012-2016). RBINS-OD Nature/ILVO/AMT - Afdeling Maritieme Toegang/AMCS/FHR: Brussels. 107 pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Claeys, S.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). MONEOS 2015 – 13 uursmetingen: factual data rapport: stromingen, debiet en sediment concentratie. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_086_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 64 pp., meer
 • Maximova, T.; Smolders, S.; Schramkowski, G.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Verkennende studie kribben Fort Filip: deelrapport 2. Aanvullende scenario’s. Versie 5.0. WL Rapporten, 15_042. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 28 pp., meer
 • Maximova, T.; Smolders, S.; Beullens, J.; Vanlede, J.; Schramkowski, G.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Verkennende studie kribben Fort Filip: deelrapport 1. Historische studie en hydrodynamische modelresultaten. Versie 6.0. WL Rapporten, 15_042. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 24 pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Vervolgonderzoek bevaarbaarheid Bovenzeeschelde: subreport 4 - Modelling Train CSM – ZUNO: validation 2013. Version 3.0. WL Rapporten, 13_131. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 27 + 76 p. appendices pp., meer
 • Meire, D.; Plancke, Y.; Vanlede, J. (2016). Modelling of the historical and current hydrodynamics of the Scheldt estuary, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 60, meer
 • Meshkati Shahmirzadi, M.E.; Staelens, P.; Claeys, S.; Cattrysse, H.; Van Hoestenberghe, T.; van Oyen, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Experimental investigation on consolidation behaviour of mud: subreport 3. Data post-processing. Version 5.0. WL Rapporten, 12_082. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. IV, 31 pp., meer
 • Meshkati Shahmirzadi, M.E.; Staelens, P.; Claeys, S.; Cattrysse, H.; Van Hoestenberghe, T.; van Oyen, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Experimental investigation on consolidation behavior of mud: subreport 2. Factual data report. Version 4.0. FHR reports, 12_082. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. IV, 44 pp., meer
 • Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B. (2016). Long-term morphodynamic evolution of the Scheldt mouth area: an idealized model study [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalk, B. (2016). Influence of geometry, initial bathymetry and sediment availability on the morphodynamic evolution of the Scheldt mouth area, based on numerical modelling, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 82, meer
 • Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B. (2016). Modeling morphodynamic response of estuaries to closure of secondary tidal basins, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 50, meer
 • Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B. (2016). Reproducing the morphology of the Scheldt mouth using an idealized process based model, in: NCK days 2016, 16 - 18 March: book of abstracts. pp. 51, meer
 • Nossent, J.; Viaene, P.; Boeckx, L.; Deschamps, M.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Stormrapport: hoogwaterperiode januari 2016. versie 3.0. WL Rapporten, 00_119_10. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 20 + 7 p. appendices pp., meer
 • Pauwaert, Z.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Methodologie voor het valideren van fysicochemische parameters: continu opmetingen door in-situ multiparameter sonde. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_076. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 21 pp., meer
 • Peeters, P. (2016). Het Sigmaplan: een plan van iedereen [PRESENTATIE]. Gepresenteerd op het symposium 'De Schelde door de getijden heen', Antwerpen, 25/02/2016. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 39 slides pp., meer
 • Peeters, P.; Heredia Gomez, M.; van Damme, M.; Visser, P.J. (2016). Unveiling the consequences of your breach growth model choice, in: 3rd European Conference on Flood Risk Management (FLOODrisk 2016). E3S Web of Conferences, 7: pp. 03005. https://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20160703005, meer
 • Peeters, P.; Heredia Gomez, M.; Van Damme, M.; Visser, P.J. (2016). Unveiling the consequences of your breach growth model choice, in: Lang, M. et al. (Ed.) 3rd European Conference on Flood Risk Management, 18th - 20th October 2016, Lyon, France (FLOODrisk2016): book of abstracts. pp. 54, meer
 • Plancke, Y. (2016). A new disposal strategy in the Schelde-Estuary, conciliating port accessibility and nature, in: SUPERURBAN (Ed.) Embracing estuaries: Management of Natura 2000 sites in estuaries and sea ports workshop: 15 – 16 September 2016, Hamburg, Germany: conference proceedings. pp. 38, meer
 • Plancke, Y.; Vandenbruwaene, W.; Meire, D. (2016). How the tides changed in the Schelde-estuary under influence of natural changes and human interference [PRESENTATION]. Presented at the ECSA symposium 'Estuarine Restoration: from theory to practice and back', University of Antwerp, 5-9 July 2016. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 19 slides pp., meer
 • Plancke, Y.; Claeys, S.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Sedimentatieproblematiek Steenplein: deelrapport 2. Factual data rapport turbiditeitsmetingen. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_154_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 13 + 6 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Ides, S. (2016). Morphological management, a concept for a holistic management of estuaries [PRESENTATION]. Presented at the ECSA symposium 'Estuarine Restoration: from theory to practice and back', University of Antwerp, 5-9 July 2016. Flanders Hydraulics Research/Port of Antwerp: Antwerp. 19 slides pp., meer
 • Plancke, Y.; Vos, G.R. (2016). Sediment transport in the Schelde-estuary: A comparison between measurements, transport formula and numerical models, in: Erpicum, S. et al. Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress, Liege, Belgium, 27-29 July 2016: Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. pp. 498-503, meer
 • Plancke, Y.M.G.; Vandenbruwaene, W.; Meire, D. (2016). How the tides changed in the Schelde-estuary under influence of natural changes and human interference, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 61, meer
 • Plancke, Y.M.G.; Ides, S.J. (2016). Morphological management, a concept for an holistic management of estuaries, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 70, meer
 • Ruiz Parrado, I.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Feasibility study coastal plain flood model: subreport 1. MikeFlood. Version 4.0. WL Rapporten, 14_149. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 12 pp., meer
 • Silva, R.; De Sutter, R.; Delgado, R. (2016). Morphodynamic processes at Mariakerke: Numerical model implementation, in: Erpicum, S. et al. Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress, Liege, Belgium, 27-29 July 2016: Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. pp. 346-355, meer
 • Sishah, B.B.; Chen, M.; Gourgue, O. (2016). Application of an unstructured grid tidal model in the Belgian Continental Shelf, in: Erpicum, S. et al. Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress, Liege, Belgium, 27-29 July 2016: Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. pp. 316-322, meer
 • Smolders, S.; Temmerman, S.; Meire, P. (2016). Importance of a marsh and marsh characteristics for storm surge attenuation along an estuary, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 62, meer
 • Smolders, S.; Maximova, T.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Integraal plan Boven-Zeeschelde: Subreport 1. SCALDIS: a 3D Hydrodynamic model for the Scheldt Estuary. Version 5.0. WL Rapporten, 13_131. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. XXVIII, 246 + 228 p. bijl. pp., meer
 • Sprenger, F.; Hassani, V.; Maron, A.; Delefortrie, G.; Van Zwijnsvoorde, T.; Cura-Hochbaum, A.; Lengwinat, A. (2016). Establishment of a validation and benchmark database for the assessment of ship operation in adverse conditions, in: Proceedings of the 35th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, OMAE2016, June 19-24, 2016, Busan, South Korea. pp. [1-12], meer
 • Stark, J.; Plancke, Y.; Ides, S.; Meire, P.; Temmerman, S. (2016). Modelling the effect of intertidal area changes on tidal hydrodynamics in estuary channels, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 91, meer
 • Stark, J.; Plancke, Y.; Ides, S.; Meire, P.; Temmerman, S. (2016). Do marshes attenuate storm surges? A numerical study on the effects of marsh geometry and marsh size on storm surge reduction rates, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 103, meer
 • Stark, J.; Plancke, Y.; Ides, S.; Meire, P.; Temmerman, S. (2016). Do marshes attenuate storm surges? A numerical study on the effects of marsh geometry and marsh size on storm surge reduction rates. Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 12 February 2016. University of Antwerp: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Suzuki, T.; Hassan, W.; Kolokythas, G. K.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Wave climate for inland vessels between Zeebrugge and the mouth of the Western Scheldt: estimation by the Belgian coast model in SWAN. Version 4.0. FHR reports, 15_026. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IV, 30 + 4 p. appendices pp., meer
 • Tello Ruiz, M.Á.; Vantorre, M.; van Zwijnsvoorde, T.; Delefortrie, G. (2016). Challenges with ship model tests in shallow water waves, in: Proceedings of the 12th International Conference on Hydrodynamics, 18-23 September 2016, Delft, The Netherlands. pp. [1-10], meer
 • Temmerman, S.; Stark, J.; Smolders, S.; Meire, P. (2016). How ecological restoration may contribute to mitigate hydrodynamic changes in estuaries, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 59, meer
 • Thant, S.; Plancke, Y. (2016). Sediment transport measurements in the Schelde-estuary: How do acoustic backscatter, optical transmission and direct sampling compare?, in: Erpicum, S. et al. Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress, Liege, Belgium, 27-29 July 2016: Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. pp. 193-200, meer
 • Uliczka, K.; Böttner, C.-U.; Kastens, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Candries, M.; Lataire, E. (Ed.) (2016). Proceedings of the 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with Special Focus on Ship Bottom Interaction, Hamburg, Germany, 23 to 25 May 2016 (4th MASHCON). Bundesanstalt für Wasserbau: Karlsruhe. ISBN 978-3-939230-38-0. XVIII, 314 pp., meer
 • van Damme, M.; Ponsioen, L.; Herrero, M.; Peeters, P. (2016). Comparing overflow and wave-overtopping induced breach initiation mechanisms in an embankment breach experiment, in: 3rd European Conference on Flood Risk Management (FLOODrisk 2016). E3S Web of Conferences, 7: pp. [1-9]. https://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20160703004, meer
 • van Damme, M.; Ponsioen, L.; Herrero, M.; Peeters, P. (2016). Comparing overflow and wave-overtopping induced breach initiation mechanisms in an embankment breach experiment, in: Lang, M. et al. (Ed.) 3rd European Conference on Flood Risk Management, 18th - 20th October 2016, Lyon, France (FLOODrisk2016): book of abstracts. pp. 53, meer
 • Van Hoey, G.; Devriese, L.; De Witte, B.; Fettweis, M.; Lauwaert, B.; Parmentier, K.; Vanlede, J.; Martens, C. (2016). Environmental impact assessment in line with the EU Nature Directives, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 126, meer
 • Van Hoydonck, W.; Delefortrie, G.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Evaluation of ROPES for passing ships including a comparison with CFD results. Version 6.0. FHR reports, 15_011. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 39 + 3 p. appendices pp., meer
 • Van Hoydonck, W.; Vos, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). CFD computations of the wind climate behind a roro ship. Version 3.0. FHR reports, 15_096. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 24 pp., meer
 • Van Looveren, R.; Goormans, T.; Blanckaert, J.; Verelst, K.; Peeters, P. (2016). Estimating probability of dike failure by means of a Monte Carlo approach, in: Erpicum, S. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress, Liege, Belgium, 27-29 July 2016: Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. pp. 896-903, meer
 • Van Oyen, T.; Nnafie, A.; De Maerschalk, B. (2016). Impact of anthropogenic measures on the Scheldt mouth morphodynamics, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 59, meer
 • Van Oyen, T.; van der Vegt, M.; De Maerschalck, B.; Nnafie, A.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Improving long-term morphological modelling tools: subreport 1. Literature review: morphology of the Scheldt estuary mouth. version 4.0. WL Rapporten, 14_094. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IV, 29 pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Meire, D.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Vanlierde, E.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Integraal plan Boven-Zeeschelde: deelrapport 2. Getijrapport Boven-Zeeschelde, Rupel en Durme. versie 6.0. WL Rapporten, 13_131. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 62 + 62 p. bijlagen pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Slibbalans Zeeschelde: deelrapport 4. Historische evolutie SPM. versie 6.0. WL Rapporten, 00_029_4. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerpen. 74 + 4 p. bijlagen pp., meer
 • Vandevoorde, J. (2016). Low frequency waves in the near beach zone: case study at the Belgian West Coast. MSc Thesis. KU Leuven. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Leuven. xiv, 116 pp., meer
 • Vanlierde, E.; Ferket, B.; Pauwaert, Z.; Michielsen, S.; Van De Moortel, I.; Levy, Y.; Plancke, Y.; Meire, D.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2015: factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2015. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 142 + bijlagen pp., meer
 • Vanlierde, E.; Michielsen, S.; Vereycken, K.; Hertoghs, R.; Meire, D.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Tienjarig overzicht van de tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken: decennium 2001-2010. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_071. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIV, 212 pp., meer
 • Vanneste, D.; De Roo, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Golfrandvoorwaarden Halve Maan, haven Oostende. Versie 4.0. WL Adviezen, 16_051_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 10 pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Visser, K.P.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Gereduceerd getijdegebied Doelpolder: schaalmodelproeven gecombineerde in‐ en uitwateringsconstructie. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_073_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 37 + 19 p. bijlagen pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; De Mulder, T. (2016). Stilling basin design for inlet sluice with vertical drop structure: scale model results vs. literature formulae [PRESENTATION]. Presented on the 4th IAHR Europe Congress, Liège, Belgium, 27-29 July 2016. Flanders Hydraulics Research/Ghent University: Antwerp. 26 slides pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; De Mulder, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Haven van Antwerpen - Royerssluis: deelrapport 2. Hydraulisch ontwerp nivelleersysteem met omloopriolen in sluishoofden voor vernieuwde Royerssluis. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_131_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 104 + 35 p. bijl. pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; De Mulder, T. (2016). Stilling basin design for inlet sluice with vertical drop structure: Scale model results vs. literature formulae, in: Erpicum, S. et al. Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress, Liege, Belgium, 27-29 July 2016: Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. pp. 579-587, meer
 • Verelst, K.; Vercruysse, J.B.; Ramos, P.X.; De Mulder, T. (2016). Experimental investigation of the influence of breaking logs on the flow patterns induced by lock filling with gate openings, in: Erpicum, S. et al. Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress, Liege, Belgium, 27-29 July 2016: Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. pp. 618-628, meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Tijpoortberekeningen afvarende containervaart uit Deurganckdok: invloed drempeldieptes en vaarsnelheden. versie 4.0. WL Rapporten, 16_115_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 13 pp., meer
 • Warlop, J. (2016). Naar een optimale implementatie van het SWAN golfmodel voor toepassingen aan de Belgische kust. MSc Thesis. KU Leuven. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Leuven. xiv, 100 pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium (2016). Het Waterbouwkundig Laboratorium: expertise in beweging. Vlaamse overheid. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Brussel. 31 pp., meer
 • Willems, M.; Kortenhaus, A.; Troch, P.; Silin, N.; Nelko, V.; Devriese, P.; Stratigaki, V.; De Maeyer, J.; Monbaliu, J.; Toorman, E.; Rauwoens, P.; Vanneste, D.; Suzuki, T.; Van Oyen, T.; Verwaest, T. (2016). Design features of the upcoming Coastal and Ocean Basin (COB) in Ostend, Belgium [PRESENTATION]. Presented at Coastlab16, Ottawa, Canada, May 10-13, 2016. Flanders Hydraulics Research/Ghent University/KU Leuven: Antwerp. 22 slides pp., meer
 • Willems, M.; Heyvaert, G.; Hassan, W.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Haven van Zeebrugge: scenario met een extra opening in de oostelijke havendam: deelrapport 1. Schaalmodelonderzoek getijstroming. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_092_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 18 + 20 p. bijl. pp., meer
 • Woldegiorgis, B.T.; Bauwens, W.; Chen, M.; Pereira, F.; Van Griensven, A. (2016). A conceptual sediment transport simulator based on the particle size distribution, in: Erpicum, S. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress, Liege, Belgium, 27-29 July 2016: Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. pp. 465-472, meer
 • Altomare, C.; Oshima, Y.; Chen, X.; Crespo, A.J.C.; Suzuki, T. (2015). Study of the overtopping flow impacts on multifunctional sea dikes in shallow foreshores with an hybrid numerical model, in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. [1-11], meer
 • Blanckaert, J.; Gullentops, C.; Franken, T.; Bogman, P.; Swings, J.; Pereira, F.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Overstromingsrisicobeheerplannen in Vlaanderen: rapport ORBP Leie, Bovenschelde, Gentse Kanalen, IJzer en Kanaal Charleroi. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_098. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 143 pp., meer
 • Boeckx, L.; Taverniers, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Stormrapport: stormtij Zeescheldebekken 22 oktober 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 14 + 1 p. bijl. pp., meer
 • Boey, I.; Vereecken, H.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Meetcampagne IJzer te Nieuwpoort: deelrapport 2. Kalibratie/Validatie van het Mike11 model. Versie 4.0. WL Adviezen, 14_123. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 13 pp., meer
 • Brouwer, R. (2015). Using UAVs to study coastal and estuarine systems [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research/Delft University of Technology: Antwerp. 14 slides pp., meer
 • Brouwer, R.; Schramkowski, G.P.; Schuttelaars, H.M. (2015). Historic evolution of vertical mixing and bed roughness in the Scheldt Estuary [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research/Delft University of Technology: Antwerp. 15 slides pp., meer
 • Brouwer, R.; Schramkowski, G.; Schuttelaars, H.M.; Vandenbruwaene, W.; Vanlede, J. (2015). A data and model comparison between the hyperturbid lower Ems and Sea Scheldt estuary [PRESENTATION]. Presented on the ECSA 2015 conference, 6-9 Sept., London. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 21 slides pp., meer
 • Claeys, S.; Staelens, P.; Van Hoestenberghe, T.; Van Oyen, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Experimental investigation on consolidation behavior of mud: technical scientific brainstorming to prepare the consolidation column project plan. Version 4.0. WL Rapporten, 12_082. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. , meer
 • Claeys, S.; Staelens, P.; Vanlede, J.; Heredia, M.; Van Hoestenberghe, T.; Van Oyen, T.; Toorman, E. (2015). A rheological lab measurement protocol for cohesive sediment, in: Toorman, E.A. et al. (Ed.) INTERCOH2015: 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes. Leuven, Belgium, 7-11 September 2015. VLIZ Special Publication, 74: pp. 20-21, meer
 • Coen, L.; Peeters, P.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Scenario’s Sinterklaasstorm: 05 en 06/12/2013. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_013. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 39 + 78 p. bijl. pp., meer
 • Cornet, E.; Vereecken, H.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Hydrologisch jaarboek 2014: HIC meetstations. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_077. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 259 pp., meer
 • Crespo, A.J.C.; Altomare, C.; Dominguez, J.M.; Suzuki, T.; Verwaest, T.; Gomez-Gesteira, M. (2015). SPH modelling in coastal engineering, in: Mynett, A. (Ed.) 36th IAHR World Congress 2015: deltas of the future and what happens upstream. pp. 7445-7454, meer
 • Dan, S.; Montreuil, A.-L.; Delgado, R.; Van Oyen, T. (2015). Large storm impact on a beach under sand nourishments, in: Wang, P. et al. (Ed.) Coastal Sediments 2015, San Diego, USA, 11–15 May 2015: The Proceedings of the Coastal Sediments 2015. pp. [1-8], meer
 • De Maerschalck, B.; Van Esbroeck, M.; Ides, S.; Plancke, Y. (2015). Monitoring sludge spill of the AMORAS underwater cell, in: Toorman, E.A. et al. (Ed.) INTERCOH2015: 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes. Leuven, Belgium, 7-11 September 2015. VLIZ Special Publication, 74: pp. 158-159, meer
 • De Maerschalck, B.; Van Esbroeck, M.; Ides, S.; Plancke, Y.; Claeys, S. (2015). Monitoring mud behaviour in the AMORAS under water cell [POSTER]. Poster presentation on IAHR World Congress 2015. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • De Maerschalck, B.; van der Werf, J.; Dijkstra, J.; Kolokythas, G. K.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Strandverbreding Zeebrugge tot Cadzand: morfologische effecten. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_102. Waterbouwkundig Laboratorium/Deltares: Antwerpen. VII, 61 + 22 p. bijlagen pp., meer
 • De Maerschalck, B.; Van Esbroeck, M.; Ides, S.; Plancke, Y.; Claeys, S. (2015). Monitoring of the AMORAS underwater cell, in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. [1-4], meer
 • De Roo, S.; Suzuki, T.; Kolokythas, G. K.; Zhao, G.; Verwaest, T. (2015). Numerical modelling of 2d wave transformation processes from nearshore to a shallow foreshore: comparison between the MIKE21, Swash and XBeach models, in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. [1-6], meer
 • Delgado, R.; Montreuil, A.-L.; Dan, S.; Chen, M.S. (2015). Contribution of waves and currents to observed suspended sediment distribution patterns in a macro-tidal beach, in: Toorman, E.A. et al. INTERCOH2015: 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes. Leuven, Belgium, 7-11 September 2015. VLIZ Special Publication, 74: pp. 160-161, meer
 • Depreiter, D.; Lanckriet, T.; van Holland, G.; Vanlede, J.; Beirinckx, K.; Beirinckx, K.; Maris, T. (2015). Mud disposal and suspended sediment concentration in the lower Sea Scheldt – towards a hyperturbid system?, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 38-52, meer
 • Depreiter, D.; Lanckriet, T.; van Holland, G.; Vanlede, J.; Beirinckx, K.; Maris, T. (2015). Mud disposal and suspended sediment concentration in the lower Sea Scheldt - Towards a hyperturbid system?, in: Mynett, A. (Ed.) 36th IAHR World Congress 2015: deltas of the future and what happens upstream. pp. 7430-7444, meer
 • Deschamps, M. (2015). Flanders Hydraulics Research: Hydrological Information Centre [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 26 slides pp., meer
 • Do T.K., A.; Stive, M.J.F.; Brouwer, R.; de Vries, S. (2015). Analysis of embayed beach planform stability in Danang, Vietnam, in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. [1-6], meer
 • Dujardin, A.; Vanlede, J.; Van Hoestenberghe, T.; Van Poucke, L.; Fettweis, M.; Cardoso, C.; Velez, C.; De Sutter, R.; Martens, C. (2015). Factors influencing top sediment layer and SPM concentration in the Zeebrugge harbor, in: Toorman, E.A. et al. (Ed.) INTERCOH2015: 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes. Leuven, Belgium, 7-11 September 2015. VLIZ Special Publication, 74: pp. 30-31, meer
 • Eloot, K. (2015). Design guidelines versus practices for the Upper Sea Scheldt, the inland waterway connection between Antwerp and Ghent [PRESENTATION]. Presented on SMART RIVERS 2015. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 29 slides pp., meer
 • Eloot, K. (2015). Validation of ship manoeuvring in shallow water through free-running tests [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 17 slides pp., meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M.; Adams, R.; Bosmans, S.; De Beukelaer-Dossche, M. (2015). Design guidelines versus practices for the Upper Sea Scheldt, the inland waterway connection between Antwerp and Ghent, in: SMART RIVERS 2015, Buenos Aires, Argentina, 7-11 September 2015: papers booklet. pp. paper 99 (12 p.), meer
 • Eloot, K.; Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Quadvlieg, F.H.H.A. (2015). Validation of ship manoeuvring in shallow water through free-running tests, in: Proceedings of the ASME 2015 34th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering OMAE2015, May 31-June 5, 2015, St-John's, NL, Canada. pp. [1-11], meer
 • Fettweis, M.; Baeye, M.; Van Hoesteberghe, T.; Van Poucke, L.; Dujardin, A.; Martens, C. (2015). In situ measurements of SPM concentration to evaluate the impact of the disposal of fine grained sediments from maintenance dredging, in: Toorman, E.A. et al. (Ed.) INTERCOH2015: 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes. Leuven, Belgium, 7-11 September 2015. VLIZ Special Publication, 74: pp. 163-164, meer
 • Goffin, A.; Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H. (2015). Schelde-estuarium, in: Pirlet, H. et al. Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 239-246, meer
 • Goffin, A.; Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H. (2015). Scheldt Estuary, in: Pirlet, H. et al. Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 233-242, meer
 • Gourgue, O.; Sishah, B.B.; Vanlede, J.; Komijani, H.; Chen, M. (2015). Modelling tides and storm surges on the European continental shelf [PRESENTATION]. Presented at the XXII TELEMAC-MASCARET User Conference, STFC Daresbury Laboratory, Warrington, United Kingdom, October 16, 2015. Vrije Universiteit Brussel/Flanders Hydraulics Research: Brussel. 18 slides pp., meer
 • Gourgue, O.; Sishah, B.B.; Vanlede, J.; Komijani, H.; Chen, M.S. (2015). Modelling tides and storm surges on the European continental shelf, in: Proceedings of the 22st TELEMAC-MASCARET User Conference,15th-16th October 2015, Daresbury Laboratory – UK. pp. 6, meer
 • Gourgue, O.; Vanlede, J.; Chen, M. (2015). Pre- and post-processing unstructured grids for estuary and coastal sea models with the PUG Matlab toolbox, in: Toorman, E.A. et al. (Ed.) INTERCOH2015: 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes. Leuven, Belgium, 7-11 September 2015. VLIZ Special Publication, 74: pp. 170-171, meer
 • Hassan, W.; Heyvaert, G.; Willems, M. (2015). Physical scale modeling of tidal flow hydrodynamics at the port of Zeebrugge, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 71, meer
 • Hassan, W.; Heyvaert, G.; Willems, M. (2015). Physical scale modeling of tidal flow hydrodynamics at the port of Zeebrugge. Poster presented at the VLIZ Young Marine Scientist's Day 20 February 2015. Flanders Hydraulics Research/Ghent University: Antwerpen, Gent. 1 poster pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2015). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok (2012-2014): report 1.10. Annual sediment balance in survey year 8: April 2013 - March 2014. Version 2.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. VI, 292 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; ECOCHEM; ISOFYS (2015). Marien-fluviatiele slibverhouding in het Schelde-estuarium in het jaar 2013: analyserapport. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 73 pp., meer
 • Lanckriet, T.; Trouw, K.; Zimmermann, N.; Wang, L.; De Maerschalck, B.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Scientific support regarding hydrodynamics and sand transport in the coastal zone: hindcast of the morphological impact of the 5-6 December 2013 storm using XBeach. Version 4.0. WL Rapporten, 12_107. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. III, 36 + 65 p. appendices pp., meer
 • Lanckriet, T.; Trouw, K.; Zimmermann, N.; Suzuki, T. (2015). The effect of wave directional spreading in morphological models: Hindcast of the impact of the Saint Nicholas storm on the Belgian coast [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Lanckriet, T.; Trouw, K.; Zimmermann, N.; De Maerschalck, B.; Suzuki, T. (2015). The effect of wave directional spreading in morphological models: hindcast of the impact of the Saint Nicholas storm on the Belgian coast, in: NCK - days 2015: book of abstracts, March 18-20, 2015. pp. 69, meer
 • Landuyt, S.; Claeys, S.; Van Hoestenberghe, T.; Staelens, P.; Meshkati Shahmirzadi, M.E.; Van Oyen, T. (2015). Experimental investigation of the variability of the peak shear stress within consolidating cohesive sediment, in: Toorman, E.A. et al. (Ed.) INTERCOH2015: 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes. Leuven, Belgium, 7-11 September 2015. VLIZ Special Publication, 74: pp. 185-186, meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2015). Hydrodynamic influence of different sloped banks on an inland vessel [PRESENTATION]. Presented at the SHF congress "Hydrodynamics and simulation applied to inland waterway and port approaches". Ghent University. Maritime Technology Division/Flanders Hydraulics Research: Ghent. 45 slides pp., meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2015). The influence of the ship’s speed and distance to an arbitrarily shaped bank on bank effects, in: Proceedings of the ASME 2015 34th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering OMAE2015, May 31-June 5, 2015, St-John's, NL, Canada. pp. [1-15], meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2015). Longitudinally directed bank effects, in: MARSIM 2015, International Conference On Ship Manoeuvrability And Maritime Simulation, 8th – 11th September 2015, Newcastle University, United Kingdom: proceedings. pp. [1-14], meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2015). Hydrodynamic influence of different sloped banks on an inland vessel, in: Congrès SHF: Hydrodynamics and simulation applied to inland waterway and port approaches, 18-19 november 2015. pp. 1-13, meer
 • Levy, Y.; Meire, D.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). MONEOS, Metingen halftijeb in de Beneden-Zeeschelde: factual data rapport 2007-2013. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_084. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XXII, 303 + 13 p. appendices pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). MONEOS 2013 - 13 uursmetingen: factual data rapport: stromingen, debiet en sediment concentratie. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_086. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 54 pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). MONEOS 2014 - 13 uursmetingen: factual data rapport: stromingen, debiet en sediment concentratie. Versie 3.0. WL Rapporten, 13_086. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 61 pp., meer
 • Leyssen, G.; Franken, T.; Fang, Z.; Gullentops, C.; Coen, L.; Bogman, P.; Coorevits, L.; Blanckaert, J.; Swings, J.; Pereira, F.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Overstromingsrisicobeheerplannen in Vlaanderen: randvoorwaarden, hydraulica, statistiek van Dender, Leie, Bovenschelde, Gentse Kanalen, IJzer en Kanaal Charleroi. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_098. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. XII, 138 + 586 p. bijl. pp., meer
 • Matsoukis, C.; Vanlede, J.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Effect of fresh water discharge on the salinity intrusion in the Scheldt estuary: final Report. Version 4.0. WL Rapporten, 13_165. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. III, 27 pp., meer
 • Maximova, T.; Smolders, S.; Vanlede, J. (2015). Model calibration against different types of velocity data with a dimensionless cost function: application to the Scaldis model of the Scheldt estuary [PRESENTATION]. Presented at the XXII TELEMAC-MASCARET User Conference, STFC Daresbury Laboratory, Warrington, United Kingdom, October 16, 2015. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 24 slides pp., meer
 • Maximova, T.; Smolders, S.; Vanlede, J. (2015). Model calibration against different types of velocity data with a dimensionless cost function: application to the Scaldis model of the Scheldt estuary, in: Proceedings of the 22st TELEMAC-MASCARET User Conference,15th-16th October 2015, Daresbury Laboratory – UK. pp. 8, meer
 • Meire, D.; Levy, Y.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). MONEOS, metingen halftij-eb in de Beneden-Zeeschelde: factual data rapport 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_084. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 61 + 9 p. bijl. pp., meer
 • Meshkati Shahmirzadi, M.E.; Staelens, P.; Claeys, S.; Cattrysse, H.; Van Hoestenberghe, T.; Van Oyen, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Experimental investigation on consolidation behavior of mud: Subreport 1. Methodology study. Version 5.0. WL Rapporten, 12_082. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. III, 26 pp., meer
 • Meshkati Shahmirzadi, M.E.; Van Hoestenberghe, T.; Staelens, P.; Claeys, S.; Van Oyen, T.; Vanlede, J.; De Sutter, R. (2015). Cohesive sediment research: current developments at Flanders Hydraulics Research [PRESENTATION]. Presented at the CEDA dredging days 2015, 5-6 November, Rotterdam. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 23 slides pp., meer
 • Meshkati Shahmirzadi, M.E.; Claeys, S.; Van Hoestenberghe, T.; Staelens, P.; Van Oyen, T.; Vanlede, J.; De Sutter, R. (2015). The effect of different physico-chemical parameters on the rheological behavior of consolidating mud, in: Toorman, E.A. et al. (Ed.) INTERCOH2015: 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes. Leuven, Belgium, 7-11 September 2015. VLIZ Special Publication, 74: pp. 193-194, meer
 • Montreuil, A.-L.; Delgado, R.; Van Oyen, T.; Dan, S.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Sinterklaas Storm: effects on hydrodynamics and morphology. Version 4.0. WL Rapporten, 00_128_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. III, 30 pp., meer
 • Mostaert, F. (2015). Het Scheldebekken: landschap en landschapevolutie. Hoe het zover is kunnen komen? [PRESENTATIE]. [S.n.]: [s.l.]. 69 slides pp., meer
 • Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B. (2015). On the sand exchange between the Scheldt estuary and its mouth: Effects of geometry and quarter-diurnal tide M4 [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 30 slides pp., meer
 • Nnafie, A.; De Maerschalck, B.; van der Werf, J.; Vroom, J.; van Rooien, A.; Van der Wegen, M.; Taal, M.; Verwaest, T.; Van Oyen, T. (2015). A modeling analysis of the morphodynamics of the Scheldt mouth [POSTER]. Poster presented at the VLIZ Young Marine Scientist's Day 20 February 2015. Flanders Hydraulics Research/Deltares: Antwerpen, Delft. 1 poster pp., meer
 • Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B. (2015). Using an idealized morphodynamic modelling approach in addressing complex coastal management problems on long time scales [PRESENTATION]. Presented at the Dunes and Estuaries Conference 2015, Bruges. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 40 slides pp., meer
 • Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; van der Werf, J.J.; Van der Wegen, M.; Vroom, J.; Taal, M. (2015). On the sand exchanges between the Scheldt estuary and its ebb-tidal delta: An idealized model study, in: NCK - days 2015: book of abstracts, March 18-20, 2015. pp. 43, meer
 • Nnafie, A.; De Maerschalck, B.; van der Werf, J.; Vroom, J.; van Rooijen, A.; van der Wegen, M.; Taal, M.; Verwaest, T.; Van Oyen, T. (2015). A modeling analysis of the morphodynamics of the Scheldt mouth, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 97, meer
 • Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B. (2015). Using an idealized morphodynamic modelling approach in addressing complex coastal management problems on long time scales, in: International Conference Dunes and Estuaries 2015: Restoration of Tidal and Estuary Areas, Bruges, 16 -18 September 2015: programme and abstracts book. pp. 33, meer
 • Nossent, J.; Boey, I.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Rupelmonde: berekeningen voor nieuwe inwatering van de getijdemolen: eindrapport. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_155. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 44 pp., meer
 • Pelkmans, A. (2015). Modellering van golven en sedimenttransport langs de kust van Suriname. MSc Thesis. KU Leuven. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Leuven. xiv, 85 pp., meer
 • Pereira, F.; Michielsen, S.; De Sutter, R. (2015). Water scarcity indices vs. water balance: the Scheldt river basin, in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. [1-4], meer
 • Plancke, Y.; Claeys, S.; van Oyen, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Sedimentatieproblematiek Steenplein: deelrapport 1. Factual data-rapport staalname. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_154. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 15 + 1 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Vereecken, H.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Slibbalans-Zeeschelde: deelrapport 7. Metingen halftij-eb Boven-Zeeschelde 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_029. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 20 + 3 p. appendices pp., meer
 • Plancke, Y.; Claeys, S. (2015). Sediment transport in the Schelde-estuary: a comparison between measurements,transport formula and numerical models, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 87-89, meer
 • Plancke, Y.; Ides, S. (2015). Morphological management, a concept for a holistic management of estuaries, in: International Conference Dunes and Estuaries 2015: Restoration of Tidal and Estuary Areas, Bruges, 16 -18 September 2015: programme and abstracts book. pp. 34, meer
 • Plancke, Y.; Ides, S. (2015). Morphological management, a concept for a holistic management of estuaries, in: International Conference Dunes and Estuaries 2015: Restoration of Tidal and Estuary Areas, Bruges, 16 -18 September 2015: proceedings. pp. [1-3], meer
 • Plancke, Y.; Ides, S. (2015). Morphological management, a concept for a holistic management of estuaries [PRESENTATION]. Presented at the Dunes and Estuaries Conference 2015, Bruges. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 16 slides pp., meer
 • Plancke, Y.; Vos, G.R.; Schrijver, M. (2015). New disposal strategy in the Schelde-estuary: using dredged sediment to create benefits for nature, in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. [1-7], meer
 • Smolders, S.; Maximova, T.; Vanlede, J. (2015). Salinity in the 3D TELEMAC model Scaldis (the Scheldt Estuary): tracer diffusion, dispersion and numerical diffusion, in: Proceedings of the 22st TELEMAC-MASCARET User Conference,15th-16th October 2015, Daresbury Laboratory – UK. pp. 8, meer
 • Stark, J.; Plancke, Y.; Ides, S.; Meire, P.; Temmerman, S. (2015). Storm surge attenuation in a large intertidal marsh: impact of marsh geomorphology, in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. [1-4], meer
 • Suzuki, T.; Oyaizu, H.; Altomare, C.; Crespo, A.J.C.; Dominguez, J.M. (2015). Applicability of dualsphysics model to derivation of drag coefficient in vegetation, in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. 7466-7472, meer
 • Teles, M.J.; Smolders, S.; Maximova, T.; Rocabado, I.; Vanlede, J. (2015). Numerical modelling of flood control areas with controlled reduced tide, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 90-99, meer
 • Tello Ruiz, M.Á.; De Caluwé, S.; van Zwijnsvoorde, T.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2015). Wave effects on manoeuvring ships in shallow water, in: MARSIM 2015, International Conference On Ship Manoeuvrability And Maritime Simulation, 8th – 11th September 2015, Newcastle University, United Kingdom: proceedings. pp. [1-15], meer
 • Tello Ruiz, M.Á.; van Zwijnsvoorde, T.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2015). Towards a ship manoeuvring model in shallow water waves, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 129, meer
 • THV IMDC - Soresma; K.U. Leuven; UGent; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee (BMM); Waterbouwkundig Laboratorium (2015). Expansion of the numerical modeling tools for the North Sea harbours: report No 11.1 Validation test case: NEVLA Scheldt model. version 2.0. Flemish Administration, Maritime Access Division: Antwerp. xviii, 291 pp., meer
 • THV IMDC - Soresma; K.U. Leuven; UGent; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee (BMM); Waterbouwkundig Laboratorium (2015). Expansion of the numerical modeling tools for the North Sea harbours: report No 16.1 - Final report - Implementation of the wave current interaction module (DO16). Version 2.0. Flemish Administration, Maritime Access Division: Antwerp. iv, 84 + appendices pp., meer
 • THV IMDC - Soresma; K.U. Leuven; UGent; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee (BMM); Waterbouwkundig Laboratorium (2015). Expansion of the numerical modeling tools for the North Sea harbours: task order 19. Improvement and extension of CIF and I/O. Version 2.0. Flemish Administration, Maritime Access Division: Antwerp. VI, 114 pp., meer
 • THV IMDC - Soresma; K.U. Leuven; UGent; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee (BMM); Waterbouwkundig Laboratorium (2015). Expansion of the numerical modeling tools for the North Sea harbours: report n° 13.1. Final report - Implementation of a morphology module (DO13). Version 3.0. Flemish Administration, Maritime Access Division: Antwerp. , meer
 • THV IMDC - Soresma; K.U. Leuven; UGent; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee (BMM); Waterbouwkundig Laboratorium (2015). Expansion of the numerical modeling tools for the North Sea harbours: report n° 17.1 - Final report - Implementation of a dredging and relocation module (DO17). Version 3.0. Flemish Administration, Maritime Access Division: Antwerp. V, 102 pp., meer
 • Toorman, E.A.; Mertens, T.; Fettweis, M.; Vanlede, J. (Ed.) (2015). INTERCOH2015: 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes. Leuven, Belgium, 7-11 September 2015. VLIZ Special Publication, 74. Hydraulics Division, Department of Civil Engineering, KU Leuven/Flanders Marine Institute (VLIZ): Leuven, Oostende. ISBN 978-94-920430-8-5. xxii, 224 pp., meer
 • Toorman, E.A.; Vandebeek, I.; Liste Muñoz, M.; Heredia, M.; Rocabado, I.; Vanlede, J.; Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Meersschaut, Y. (2015). Drag on an object towed through a fluid mud layer: CFD versus experiment, in: Toorman, E.A. et al. (Ed.) INTERCOH2015: 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes. Leuven, Belgium, 7-11 September 2015. VLIZ Special Publication, 74: pp. 114-115, meer
 • Trouw, K.; Houthuys, R.; Lanckriet, T.; Zimmermann, N.; Wang, L.; De Maerschalck, B.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Wetenschappelijke bijstand zanddynamica: inventarisatie randvoorwaarden en morfologische impact van de Sinterklaasstorm op 6 december 2013. Version 3.0. WL Rapporten, 12_107. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. IV, 38 + 3 p. bijl. pp., meer
 • Trouw, K.; Zimmermann, N.; Wang, L.; De Maerschalck, B.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Scientific support regarding hydrodynamics and sand transport in the coastal zone: literature and data review coastal zone Zeebrugge - Zwin. Version 4.0. WL Rapporten, 12_107. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. V, 74 + 4 p. app. pp., meer
 • Trouw, K.; Komijani, H.; Maebe, S.; Vanlede, J.; Mertens, T. (2015). De zee, een wirwar van stromingen, in: De Grote Rede 42. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 42: pp. 12-17, meer
 • van Braeckel, A.; Speybroeck, J.; Vanoverbeke, J.; Plancke, Y.; Van den Bergh, E. (2015). Optimizing estuarine management with ecologically validated habitat maps in the Scheldt estuary, in: International Conference Dunes and Estuaries 2015: Restoration of Tidal and Estuary Areas, Bruges, 16 -18 September 2015: programme and abstracts book. pp. 36, meer
 • van der Werf, J.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B.; Nnafie, A.; van Rooijen, A.; Taal, M.; Verwaest, T.; de Vet, L.; Vroom, J.; Van der Wegen, M. (2015). Modeling the morphodynamics of the mouth of the Scheldt estuary, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 80-86, meer
 • Van Hoestenberghe, T.; Meshkati Shahmirzadi, M.E.; Staelens, P.; Claeys, S.; Van Oyen, T.; De Sutter, R. (2015). A comparative study of the consolidation rate between cohesive sediments from European ports, in: Wang, P. et al. (Ed.) Coastal Sediments 2015, San Diego, USA, 11–15 May 2015: The Proceedings of the Coastal Sediments 2015. pp. [1-15], meer
 • Van Hoestenberghe, T.; Vanlede, J. (2015). Nautische bodem en toegankelijkheid in Zeebrugge en andere havens [PRESENTATIE], in: Studiedag Zee en Waterbouw in en rond Vlaanderen, 4 juni 2015, Ingenieurshuis Antwerpen. pp. 46 slides, meer
 • van Holland, G.; Depreiter, D.; Adams, R.; Vanlede, J.; Van Ryckegem, G.; van Engeland, T.; Roose, F.; De Beukelaer-Dossche, M. (2015). Turn the tide: scientific research towards an integrated plan for the Upper-Seascheldt, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 11, meer
 • Van Hoydonck, W.; Toxopeuse, S.; Eloot, K.; Bhawsinka, K.; Queutey, P.; Visonneau, M. (2015). Bank effects for KVLCC2, in: World Maritime Technology Conference 2015, November 3 - 7, 2015, Rhode Island. pp. [1-21], meer
 • Van Hoydonck, W.; Delefortrie, G.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2015). SIMMAN 2014: shallow-water CFD computations. Version 3.0. WL Rapporten, 00_066. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VI, 31 + 5 p. appendices pp., meer
 • Van Hoydonck, W.; Delefortrie, G.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2015). Computation of aerodynamic coefficients of ships using FINE/Marine: initial evaluation. Version 3.0. WL Rapporten, 12_106. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 47 + 9 p. appendices pp., meer
 • Van Hoydonck, W.; Delefortrie, G.; Vos, S.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2015). Computation of aerodynamic coefficients of ships using FINE/Marine: Wind coefficients for the Tripoli estuary container vessel at a draft of 3.5 m. Version 3.0. WL Rapporten, 12_106. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 23 + 13 p. appendices pp., meer
 • van Kessel, T.; Vanlede, J.; van Holland, G. (2015). Human versus natural mud fluxes in the Scheldt estuary: are they significant and if so, how can they best be optimised?, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 34-37, meer
 • Van Oyen, T.; Brouwer, R.; Trouw, K.; Van Quickelborne, E. (2015). How enlarging the tidal basin aids the stability of the Zwin inlet: physical background, in: International Conference Dunes and Estuaries 2015: Restoration of Tidal and Estuary Areas, Bruges, 16 -18 September 2015: proceedings. pp. [1-3], meer
 • Van Oyen, T.; Brouwer, R.; Van Quickelborne, E.; Trouw, K. (2015). How enlarging the tidal basin aids the stability of the Zwin Inlet: physical background [PRESENTATION]. Presented at the Dunes and Estuaries Conference 2015, Bruges. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 42 slides pp., meer
 • Van Oyen, T.; D'Alpaos, A.; Lanzoni, S.; Carniello, L.; Temmerman, S. (2015). Towards a simplified bio-geomorphodynamic model for tidal wetlands, in: EsCoSed workshop - The influence of muds and cohesive sediments on tidal and non-tidal estuaries Senigallia, 7-9 July 2015. pp. [1-2], meer
 • Van Oyen, T.; Brouwer, R.; Trouw, K.; Van Quickelborne, E. (2015). How enlarging the tidal basin aids the stability of the Zwin inlet: physical background, in: International Conference Dunes and Estuaries 2015: Restoration of Tidal and Estuary Areas, Bruges, 16 -18 September 2015: programme and abstracts book. pp. 39, meer
 • van Prooijen, B.C.; Zhu, Q.; Brouwer, R.; He, Q. (2015). Horizontal coherent structures between tidal flat and channel, in: Wang, P. et al. (Ed.) Coastal Sediments 2015, San Diego, USA, 11–15 May 2015: The Proceedings of the Coastal Sediments 2015. pp. [1-10], meer
 • Van Remoortel, G. (2015). Experimental research on a rheometer protocol to map the initial resistance of cohesive sediment. Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture: Ghent. 72 pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Inrichtingsplan Hedwige- Prosperpolder: deelrapport 3. Empirisch ophogingsmodel. versie 6.0. WL Rapporten, 13_166. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 20 pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Wildemeersch, K.; Plancke, Y.; Vanlede, J. (2015). On the short- and long-term SPM variations in the Scheldt estuary, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 57-60, meer
 • Vanlede, J.; Delecluyse, K.; Primo, B.; Verheyen, B.; Leyssen, G.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Verbetering randvoorwaardenmodel: subreport 7. Calibration of NEVLA 3D. Version 4.0. WL Rapporten, 00_018. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerpen. VII, 88 + 112 p. bijl. pp., meer
 • Vanlede, J.; Smolders, S.; Maximova, T.; Teles, M.J. (2015). The 3D Unstructured SCALDIS Model: A new high resolution model for hydrodynamics and sediment transport in the tidal Scheldt [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 21 slides pp., meer
 • Vanlede, J.; Wang, C.; Temmerman, S.; Vandenbruwaene, W.; Plancke, Y. (2015). Historical evolution of mud deposition and erosion in intertidal areas of the Scheldt estuary [PRESENTATION]. Presented on the Special Session of the 36th IAHR WORLD CONGRESS. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 7 pp., meer
 • Vanlede, J.; Smolders, S.; Maximova, T.; Teles, M.J. (2015). The unstructured Scaldis model: a new 3D high resolution model for hydrodynamics and sediment transport in the tidal Scheldt, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 100-110, meer
 • Vanlierde, E.; Ferket, B.; Pauwaert, Z.; Michielsen, S.; Vereycken, K.; Levy, Y.; Plancke, Y.; Meire, D.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2014: Factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XII, 153 + 6 p. bijlagen pp., meer
 • Vanneste, D.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Afgraving schor natuurreservaat IJzermonding: impact op kustveiligheid. Versie 4.0. WL Adviezen, 15_038. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 8 pp., meer
 • Vanneste, D.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Overslagberekening Loodswezenplein Nieuwpoort. Versie 4.0. WL Adviezen, 15_005. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 9 pp., meer
 • Vereecken, H.; Boey, I.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Meetcampagne IJzer te Nieuwpoort: wasdebieten op de IJzer bij lozing ter hoogte van de Ganzenpoot. Versie 4.0. WL Adviezen, 14_123. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 8 pp., meer
 • Verelst, K.; Vercruysse, J.B.; De Mulder, T.; Fahner, T.; De Cock, W.; Pauwels, H. (2015). Hydraulic design of a filling emptying system for the new Royers lock in the port of Antwerp (Belgium) [PRESENTATION]. Presented on the 36th IAHR WORLD CONGRESS, The Hague, 03 July 2015. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 19 slides pp., meer
 • Verelst, K.; Vandenbruwaene, W.; Peeters, P.; Heredia Gomez, M.; De Mulder, T. (2015). Erosion and sedimentation near the renovated weir lock complex of Asper in Belgium, in: Cheng, L. et al. (Ed.) Proceedings of the 7th International Conference on Scour and Erosion - ICSE 2014, The University of Western Australia, Perth, Australia, 2-4 December 2014. pp. 535-544, meer
 • Verelst, K.; Vercruysse, J.; De Mulder, T.; Fahner, T. (2015). Hydraulic design of a filling emptying system for the new Royers lock in the port of Antwerp (Belgium), in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. 4563-4574, meer
 • Vereycken, K.; Vanlierde, E.; Taverniers, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Over referentievlakken en peilschaalopmetingen in het Zeescheldebekken. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_058. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 11 + 9 p. bijlagen pp., meer
 • Verwaest, T.; DeWolf, P.; Mertens, T.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2015). Safety against flooding, in: Pirlet, H. et al. Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 211-222, meer
 • Verwaest, T.; DeWolf, P.; Mertens, T.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2015). Veiligheid tegen overstromingen, in: Pirlet, H. et al. Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 217-228, meer
 • Visser, K.P.; Peeters, P.; Vincke, L.; de Vos, L.; Haelterman, K.; Mostaert, F. (2015). Professionalisering Vlaams dijkbeheer: meettechnieken & dijkdatabeheer. Version 6.0. WL Rapporten, 12_150. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 43 pp., meer
 • Visser, K.P.; Vincke, L.; De Vos, L.; Evers, W.; Elshof, J.; Smeets, S.; Kruyniers, V.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2015). Trefdag dijkinspectie en -onderhoud: verslag 7de Trefdag. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_150. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 15 + 86 p. bijl. pp., meer
 • Vos, G.R.; Plancke, Y.M.G.; Maximova, T. (2015). A first phase in the habitat classification for the Zeeschelde: bed form classification, in: Mynett, A. (Ed.) 36th IAHR World Congress 2015: deltas of the future and what happens upstream. pp. 7407-7414, meer
 • Vos, G.R.; Plancke, Y.M.G.; Maximova, T. (2015). A first phase in the habitat classification for the Zeeschelde: bed form classification, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 26-33, meer
 • Vos, S.; Vantorre, M.; Candries, M.; Eloot, K.; Peire, K.; Couvreur, S. (2015). A new access channel and turning basin for the port of Lomé (Togo): From design guidelines to simulator training, in: Congrès SHF: Hydrodynamics and simulation applied to inland waterway and port approaches, 18-19 november 2015. pp. [1-10], meer
 • Vos, S.; Delefortrie, G.; Van Hoydonck, W. (2015). Validation of the manoeuvring behaviour of an estuary vessel, in: MARSIM 2015, International Conference On Ship Manoeuvrability And Maritime Simulation, 8th – 11th September 2015, Newcastle University, United Kingdom: proceedings. pp. [1-15], meer
 • Vos, S.; Delefortrie, G.; Van Hoydonck, W. (2015). Validation of the manoeuvring behaviour of an estuary vessel [PRESENTATION]. Presented at the MARSIM 2015 conference. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 34 slides pp., meer
 • Vos, S.; Eloot, K.; Vantorre, M.; Candries, M.; Peire, K.; Couvreur, S. (2015). A new access channel and turning basin for the port of Lomé (Togo): From design guidelines to simulation training [PRESENTATION]. Presented at the conference on Hydrodynamics applied to Inland Waterways and Port Approaches, 18/11/2015, Paris. Flanders Hydraulics Research/Ghent University. Maritime Technology Division: Antwerp. 35 slides pp., meer
 • Vuik, V.; Jonkman, S.N.; Borsje, B.W.; Suzuki, T.; Kratzer, I.; Bouma, T.J. (2015). Nature-based flood protection: the efficiency of vegetated foreshores in reducing wave run-up, in: Mynett, A. (Ed.) 36th IAHR World Congress 2015: deltas of the future and what happens upstream. pp. 6716-6722, meer
 • Wang, C.; Temmerman, S.; Vanlede, J.; Vandenbruwaene, W.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Mud balance Sea Scheldt: subreport 6 - Historical evolution (1930-2011) of mud deposition/erosion in the intertidal areas of the Scheldt estuary. Version 4.0. WL Rapporten, 00_029. Flanders Hydraulics Research/University of Antwerp. Ecosystem Management Research Group (ECOBE): Antwerp. IV, 68 pp., meer
 • Wang, C.; Vanlede, J.; Vandenbruwaene, W.; Plancke, Y.; Temmerman, S. (2015). Historical evolution of mud deposition and erosion in intertidal areas of the Scheldt estuary (Belgium and SW Netherlands), in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 61-64, meer
 • Wang, L.; Zimmermann, N.; Trouw, K.; De Maerschalck, B.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Scientific support regarding hydrodynamics and sand transport in the coastal zone: calibration of a Long term morphological model of the Belgian shelf. Version 4.0. WL Rapporten, 12_107. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. V, 51 + 9 p. appendices pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium (2015). Waterbouwkundig laboratorium: jaarverslag 2014. [S.n.]: Antwerpen. 62 pp., meer
 • Willems, M. (2015). Een levend model van de haven van Zeebrugge i.k.v. Vlaamse Baaien [PRESENTATIE], in: Studiedag Zee en Waterbouw in en rond Vlaanderen, 4 juni 2015, Ingenieurshuis Antwerpen. pp. 16 slides, meer
 • Willems, P. (2015). Actualisatie van de extreme-waarden-statistiek van stormvloeden aan de Belgische kust. Waterbouwkundig Laboratorium/KU Leuven: Antwerpen. 31 pp., meer
 • Zhao, G.; Visser, K.P.; Peeters, P.; Vrijling, J.K. (2015). Hydrodynamic erosion in cohesive embankment breach, in: Cheng, L. et al. (Ed.) Proceedings of the 7th International Conference on Scour and Erosion - ICSE 2014, The University of Western Australia, Perth, Australia, 2-4 December 2014. pp. 441-445, meer
 • Zimmermann, N.; Wang, L.; Mathys, M.; Trouw, K.; De Maerschalck, B.; Delgado, R.; Roelvink, J.A.; Monbaliu, J.; Bolle, A.; Toro, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Scientific support regarding hydrodynamics and sand transport in the coastal zone: modelling tools and methodologies. Version 4.0. WL Rapporten, 00_072. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. VIII, 125 + 12 p. appendices pp., meer
 • Zimmermann, N.; Trouw, K.; De Maerschalck, B.; Toro, F.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Scientific support regarding hydrodynamics and sand transport in the coastal zone: evaluation of XBeach for long term cross-shore modelling. Version 3.0. WL Rapporten, 00_072. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. VI, 58 pp., meer
 • (2014). Flanders Hydraulics Research [INFO FICHE]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 sheet pp., meer
 • Altomare, C. (2014). Validating the SPH concept (is SPH suitable for the Flemish Coast?) [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 40 slides pp., meer
 • Altomare, C. (2014). Hybridization technique(SWASH+SPH) [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research/University of Ghent: Antwerp. 45 slides pp., meer
 • Altomare, C.; Suzuki, T.; Schramkowski, G.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Smoothed particle hydrodynamics model for wave forces: Wenduine case. Version 4.0. WL Rapporten, 12_091. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 29 pp., meer
 • Altomare, C.; Suzuki, T.; Dominguez, J.M.L.; Crespo, A.J.C.; Gómez-Gesteira, M.; Caceres, I. (2014). A hybrid numerical model for coastal engineering problems, in: Lynett, P. (Ed.) Proceedings of 34th Conference on Coastal Engineering, Seoul, Korea, 2014. Coastal Engineering Proceedings, 34: pp. [1-15], meer
 • Altomare, C.; Suzuki, T.; Crespo, A.J.C. (2014). Characterization of wave loading by numerical modeling: case study of the harbours of Zeebrugge and Blankenberge, in: NCK-Days 2014: Preparedness. pp. 12, meer
 • Altomare, C.; Verwaest, T.; Suzuki, T.; Trouw, K. (2014). Characterization of wave impacts on curve faced storm return walls within a stilling wave basin concept, in: Lynett, P. (Ed.) Proceedings of 34th Conference on Coastal Engineering, Seoul, Korea, 2014. Coastal Engineering Proceedings, 34: pp. [1-12], meer
 • Antea Belgium (2014). Evaluatie van de externe effecten op de aanslibbing in het Deurganckdok 2012-2014: deelrapport 2.14. Zout-slib meetjaar 7: 1/04/2012 - 31/03/2013. Versie 3.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 31 + appendices pp., meer
 • Antea Belgium (2014). Evaluatie van de externe effecten op de aanslibbing in het Deurganckdok 2012-2014: deelrapport 2.15. Zout-slib meetjaar 8: 1/04/2013 - 31/03/2014. Versie 1.0. Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 32 + appendices pp., meer
 • Antea Belgium (2014). Evaluatie van de externe effecten op de aanslibbing in het Deurganckdok 2012-2014: deelrapport 2.17. Kalibratie OBS3A sensoren d.d. 24/07/2013. Versie 1.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 22 + appendices pp., meer
 • Bogman, P.; Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Floodcom: deelrapport 1. Kapelbeek. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_040. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. IV, 36 + 17 p. bijl. pp., meer
 • Bogman, P.; Vanderkimpen, P.; Boey, I.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Modelactualisatie en opmaak overstromingskaarten ihkv. ROR: barbierbeek. Versie 2.0. WL Rapporten, 13_064. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. II, 12 pp., meer
 • Coen, L.; Verelst, K.; Vercruysse, J.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Sigmaplan - gereduceerde getijdegebieden - schaalmodelproeven gecombineerde in- en uitwateringsconstructies: deelrapport 6. Aanpassing debiet/hoogte-relaties GGG-inwateringen in MIKE11 op basis van resultaten schaalmodelproeven. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_075. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 42 pp., meer
 • Cornet, E.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Hydrologisch jaarboek 2013: HIC meetstations. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_077. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 277 pp., meer
 • Dan, S.; Altomare, C.; Thoon, D.; Suzuki, T.; Spiesschaert, T.; Verwaest, T. (2014). Overtopping induced by oblique waves at Station quay – Oostende [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Dan, S.; Altomare, C.; Suzuki, T.; Spiesschaert, T. (2014). Overtopping reduction for a sloping dyke at Blankenberge harbour,Belgium [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Dan, S.; Altomare, C.; Suzuki, T.; Spiesschaert, T.; Willems, M.; Verwaest, T. (2014). Overtopping reduction for harbor quays under very oblique waves attack [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 15 slides pp., meer
 • Dan, S.; Altomare, C.; Suzuki, T. (2014). Overtopping reduction for a sloping dyke at Blankenberge harbour, Belgium, in: NCK-Days 2014: Preparedness. pp. 27, meer
 • Dan, S.; Altomare, C.; Thoon, D.; Suzuki, T.; Spiesschaert, T.; Verwaest, T. (2014). Overtopping induced by oblique waves at Station quay – Oostende, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 30, meer
 • Dan, S.; Altomare, C.; Suzuki, T.; Spiesschaert, T.; Willems, M.; Verwaest, T. (2014). Overtopping reduction for harbor quays under very oblique waves attack, in: 3rd IAHR Europe Congress: book of proceedings, 2014, Porto - Portugal. pp. [1-11], meer
 • De Boeck, K.; Van Hoestenberghe, T.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Saliniteit – chloriniteit – chlorositeit: relaties in gebruik in zeewater en in de Beneden-Zeeschelde. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_076. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 10 pp., meer
 • De Maerschalck, B. (2014). Uncertainty Quantification in CFD [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 22 slides pp., meer
 • De Pestel, T. (2014). Model research on the impact of waves on the manoeuvring characteristics of ships in shallow water. MSc Thesis. Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture: Ghent. XX, 121 pp., meer
 • Delecluyse, K.; Vanlede, J.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Eilanden Oostkust: deelrapport 1. Effecten van de eilanden op de stroming. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_006. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 31 pp., meer
 • Deschamps, M. (2014). Uncertainties in HIC forecasts [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 15 slides pp., meer
 • Deschamps, M. (2014). Hydrologisch Informatie Centrum [PRESENTATION]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 27 slides pp., meer
 • Dujardin, A.; Vanlede, J.; Vos, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Invloedsfactoren op de ligging van de top van de sliblaag in het CDNB: deelrapport 1. Casestudy "zomer 2012". Versie 2.0. WL Rapporten, 00_078. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerpen. V, 41 + 20 p. bijlagen, 1 CD-ROM pp., meer
 • Eloot, K.; Söhngen, B. (2014). Update PIANC Incom WG 141: design guidelines for inland waterways, in: 33rd PIANC World Congress - Navigating the new millenium, San Francisco, June 1 to 5, 2014: papers. pp. [1-20], meer
 • Ferket, B.; Pauwaert, Z.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Methodologie validatie sediment en fysische parameters: continue meetposten. Versie 3.0 / Dynamisch rapport. WL Rapporten, 12_076. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 85 pp., meer
 • Gourgue, O.; Chen, M.S.; Sarhardi, E.; Vanlede, J.; Delgado, R. (2014). Modeling storm surges in the Belgian coastal area: preliminary work, in: Bertrand, O. et al. (Ed.) Proceedings of the 21st TELEMAC-MASCARET User Conference,15th-17th October 2014, Grenoble – France. pp. 21-26, meer
 • G-tec (2014). Geofysische detailopnames landtalud meetzone Wijmeers. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 63 + bijl. pp., meer
 • Hassan, W.; Willems, M.; Troch, P. (2014). A detailed hydrodynamic study on tidal flow at the port of Zeebrugge, in: 5th International Conference on The Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection - Coastlab14, 29 Sep 2014 – 02 Oct 2014, Varna, Bulgaria: book of papers. pp. [1-10], meer
 • Hassan, W.; Willems, M.; Troch, P. (2014). A detailed hydrodynamic study on tidal flow at the port of Zeebrugge, in: 5th International Conference on The Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection - Coastlab14, 29 Sep 2014 – 02 Oct 2014, Varna, Bulgaria: book of abstracts. pp. [1-2], meer
 • Heredia Gomez, M.; Rocabado, I.; Wildemeersch, K.; Van Hoestenberghe, T.; Claeys, S.; De Schutter, J.; Van Oyen, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Nautical bottom sediment research: Sub report 11. Cohesive sediments dimensional analysis. Version 5.0. WL Rapporten, 00_161. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. II, 16 pp., meer
 • Houthuys, R.; Trouw, K.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Evaluation of a shoreface nourishment in De Haan: analysis of 20 years of data. Version 4.0. WL Rapporten, 00_128_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 31 + 49 p. appendices pp., meer
 • Ides, S.; Plancke, Y. (2014). Mud research to optimize the dredging strategy in the Deurganckdok in the port of Antwerp, in: 33rd PIANC World Congress - Navigating the new millenium, San Francisco, June 1 to 5, 2014: papers. pp. [1-15], meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2014). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok (2012-2014): report 1.14. Analysis of the boundary conditions in survey years 5 and 6: 01/04/2010 - 31/03/2012. version 3.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. 213 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2014). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok (2012-2014): report 1.13. Analysis of the boundary conditions in survey years 5 and 6: 01/04/2008 - 31/03/2010. version 3.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. 250 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2014). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok (2012-2014): report 1.12. Boundary conditions surveys year 8: April 2013 - March 2014. version 2.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. 241 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2014). Evaluation of the external effects on the situation in Deurganckdok (2012 -2014): report 1.09. Annual sediment balance in survey year 7: April 2012 - March 2013. Version 2.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. VI, 279 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2014). Evaluation of the external effects on the situation in Deurganckdok (2012 -2014): report 1.11. Boundary conditions survey year 7: April 2012 - March 2013. Version 2.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. iii, 236 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2014). Evaluation of the external effects on the situation in Deurganckdok (2012 -2014): report 1.8. Analysis of external effects on siltation processes and factors. Version 3.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. x, 129 + appendices pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2014). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok: report 2.9. Salt-silt distribution Deurganckdok 1/6/2011-30/05/2012. Versie 2.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 170 pp., meer
 • Jespers, N.; Depreiter, D.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Ondersteuning en verbetering voorspellingscluster: actualisatie van de bodem in het 2d Nevla model. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_044. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. III, 9 pp., meer
 • Jespers, N.; Depreiter, D.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Ondersteuning en verbetering voorspellingscluster: deelrapport 3. Kwaliteitscontrole Nevla 2D voorspellingen op VSSKS. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_044. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. III, 24 pp., meer
 • Jespers, N.; Depreiter, D.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Sinterklaasstorm, December 2013: kwaliteitscontrole Nevla 2D voorspellingen op VSSKS. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. III, 16 pp., meer
 • Keung, J.-Y. (2014). Evaluatie van een berekeningsmethode ter ondersteuning van het toelatingsbeleid tot de Vlaamse havens. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur: Gent. xxix, 157 pp., meer
 • Lataire, E. (2014). Effect of fluid mud on navigation of deep-drafted vessels [PRESENTATION]. Presented at the Seminário Internacional em Portos e Hidrovias, Rio de Janeiro, 10 a 12 de setembro 2014. Ghent University/Flanders Hydraulics Research: Ghent. 46 slides pp., meer
 • Levy, Y.; Plancke, Y.; Peeters, P.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2014). Het getij in de Zeeschelde en haar bijrivieren: langjarig overzicht van de voornaamste getijkarakteristieken. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_071. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 22 + 47 p. appendices pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). MONEOS 2012 - 13 uursmetingen: factual data rapport: stromingen, debiet en sediment concentratie. Versie 3.0. WL Rapporten, 13_086. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 56 pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Habitatmapping Zeeschelde: deelrapport 6. Factual data rapport: stroommetingen Galgenschoor rechteroever op 02/09/2011. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_028. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 6 + 21 p. bijlagen pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Habitatmapping Zeeschelde: deelrapport 5. Factual data rapport: stroommetingen Branst linkeroever op 05/08/2011. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_028. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen . III, 6 + 23 p. bijlagen pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Habitatmapping Zeeschelde: deelrapport 4. Factual data rapport: stroommetingen Branst rechteroever op 04/08/2011. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_028. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 6 + 25 p. bijlagen pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Habitatmapping Zeeschelde: deelrapport 3. Factual data rapport: stroommetingen Appels op 01/08/2011. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_028. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 6 + 49 p. bijlagen pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; Verwilligen, J.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Stroomatlas sluis van Wintam: deelrapport 1. Numeriek 2D model. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_101. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 53 + 70 p. bijlagen pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Stroomatlas sluis van Wintam: deelrapport 2. Stroomatlas vak monding Rupel - Hemiksen. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_101. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 90 pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Inrichtingsplan Hedwige-Prosperpolder: deelrapport 1. Numeriek 2D model. Version 4.0. WL Rapporten, 13_166. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. X, 65 + 105 p. appendices pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; De Maerschalck, B.; van Oyen, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Verbetering morfologisch instrumentarium: subreport 2. Modellentrein DCSMv5–ZUNOv3: validatie modelrun 2014. Version 3.0. WL Rapporten, 14_094. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. IV, 23 + 38 p. bijl. pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J. (2014). Analysis of the depoldering of the Hedwige-Prosperpolder with a 2D TELEMAC model (Scheldt estuary, the Netherlands and Belgium), in: Bertrand, O. et al. (Ed.) Proceedings of the 21st TELEMAC-MASCARET User Conference,15th-17th October 2014, Grenoble – France. pp. 87-92, meer
 • Meert, P.; Nossent, J.; Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Delgado, R.; Mostaert, F. (2014). Development of conceptual models for an integrated catchment management: Subreport 1. Literature review of conceptual modelstructures. Version 4.0. WL Rapporten, 00_131. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IV, 83 pp., meer
 • Michielsen, S.; Vereycken, K.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Ontwikkeling van WISKI-templates voor validatie: template voor waterstanden in het tijgebied. Versie 5.0 / Dynamisch rapport met addendum. WL Rapporten, 12_057. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 36 pp., meer
 • Nnafie, A. (2014). Formation and long-term evolution of shoreface-connected sand ridges: modeling the effects of sand extraction and sea level rise. PhD Thesis. Utrecht University: Utrecht. ISBN 978-90-393-6258-7. vii, 142 pp., meer
 • Nossent, J. (2014). Sampling based sensitivity and uncertainty analysis techniques: Lessons learned from hydrological modeling applications [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research/Vrije Universiteit Brussel: Antwerp. 25 slides pp., meer
 • Nossent, J.; Boeckx, L.; Taverniers, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Sinterklaasstorm 6 december 2013: beschrijving van de hydrometrische gebeurtenissen. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 22 pp., meer
 • Peeters, P.; Zhao, G.; de Vos, L.; Visser, P.J. (2014). Large-scale dike breaching experiments at Lillo in Belgium, in: Cheng, L. et al. (Ed.) (2015). Proceedings of the 7th International Conference on Scour and Erosion - ICSE 2014, The University of Western Australia, Perth, Australia, 2-4 December 2014. pp. 289-297, meer
 • Pereira, F. (2014). Lessons learnt from project 00_153 "Modeling Uncertainties" [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 20 slides pp., meer
 • Plancke, Y. (2014). Toekomstige morfologische ontwikkelingen in het Schelde estuarium: een complexe interactie tussen mens en natuur [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 slides pp., meer
 • Plancke, Y.; Vereecken, H.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Slibbalans-Zeeschelde: deelrapport 5. Metingen halftij-eb Boven-Zeeschelde 2013. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_029. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 19 + appendices pp., meer
 • Plancke, Y.; Vereecken, H.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Integraal plan Boven-Zeeschelde: deelrapport 3. Factual data-rapport sediment transportmetingen in de Zeeschelde in 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_131. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 39 + 22 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Schramkowski, G.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Kubatuurberekening voor het Schelde-estuarium; karakteristieke getijden uit het decennium 1991 - 2000 en topo-bathymetrische gegevens uit 2001. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_157. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 55 + 70 p. appendices pp., meer
 • Plancke, Y.; Beirinckx, K.; Liek, G.-J.; Vos, G.; Schrijver, M. (2014). A new disposal strategy in the Westerschelde, conciliating port accessibility and nature, in: 33rd PIANC World Congress - Navigating the new millenium, San Francisco, June 1 to 5, 2014: papers. pp. [1-13], meer
 • Provoost, S.; Dan, S.; Jacobs, S. (2014). Hoofdstuk 23 - Ecosysteemdienst kustbescherming, in: Stevens, M. (Ed.) Natuurrapport - Toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Technisch rapport. pp. 1-34, meer
 • Provoost, S.; Dan, S.; Jacobs, S. (2014). Natuurrapport - Toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen: technisch rapport. Ecosysteemdienst kustbescherming. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.M.2014.1988582. INBO: Brussel. 34 pp., meer
 • Smolders, S.; Teles, M.J.; Maximova, T.; Vanlede, J. (2014). Implementation of controlled reduced tide areas in a TELEMAC 3D model of the Scheldt Estuary [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 19 slides pp., meer
 • Smolders, S.; Maximova, T.; Vanlede, J.; Teles, M.J. (2014). Implementation of controlled reduced tide and flooding areas in the TELEMAC 3D model of the Scheldt Estuary, in: Bertrand, O. et al. (Ed.) Proceedings of the 21st TELEMAC-MASCARET User Conference,15th-17th October 2014, Grenoble – France. pp. 111-118, meer
 • Söhngen, B.; Eloot, K. (2014). Update PIANC INCOM WG 141- Design guidelines for inland waterways [PRESENTATION]. Bundesanstalt für Wasserbau: Karlsruhe. 21 slides pp., meer
 • Suzuki, T. (2014). Uncertainty in wave modelling [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 15 slides pp., meer
 • Suzuki, T.; Altomare, C.; De Roo, S.; Verwaest, T.; Trouw, K.; Zijlema, M. (2014). Directional spreading effect on wave transformation and wave overtopping in a shallow foreshore [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Suzuki, T.; Altomare, C.; Verwaest, T.; Zijlema, M. (2014). Directional spreading effect on wave transformation and wave overtopping in a shallow foreshore, in: NCK-Days 2014: Preparedness. pp. 65, meer
 • Suzuki, T.; Altomare, C.; Verwaest, T.; Trouw, K.; Zijlema, M. (2014). Two-dimensional wave overtopping calculation over a dike in shallow foreshore by swash, in: Lynett, P. (Ed.) Proceedings of 34th Conference on Coastal Engineering, Seoul, Korea, 2014. Coastal Engineering Proceedings, 34: pp. [1-12], meer
 • Van Hoestenberghe, T.; Claeys, S.; Staelens, P.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; De Sutter, R.; Van Oyen, T. (2014). Sediment Test Tank: a platform for nautical bottom rheology research in Flanders, Belgium [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Van Hoestenberghe, T.; Ferket, B.; De Boeck, K.; Vanlierde, E.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Slibbalans Zeeschelde: deelrapport 2. Sediment load for the river Scheldt and its main tributaries (1972 - 2009). Versie 5.0. WL Rapporten, 00_029. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerpen. V, 71 + 8 p. bijl. pp., meer
 • Van Hoestenberghe, T.; Claeys, S.; Vanlede, J.; De Schutter, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Nautical bottom sediment research: Sub report 8. Sediment parameter evolution in the STT. Version 7.0. WL Rapporten, 00_161. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 68 + 34 p. appendices pp., meer
 • Van Pul, P. (2014). De Belgische militaire onderwaterzettingen rond de Versterkte Plaats van Antwerpen in augustus en september 1914: een historisch-geografische reconstructie. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 127 pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Wildemeersch, K.; Vanlede, J. (2014). Long-term change of SPM in the Scheldt [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 18 slides pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; Nossent, J. (2014). Model based decision making in a data scarce environment: The Vuntebeek case study [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 45 slides pp., meer
 • Vanlede, J. (2014). VIMM: A versatile toolbox to assess model skill [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 29 slides pp., meer
 • Vanlede, J. (2014). Uncertainty in modeling: An introduction to uncertainties [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 29 slides pp., meer
 • Vanlede, J. (2014). The role of Flanders Hydraulics Research in keeping Flemish ports accessible [PRESENTATION], in: Seminário Internacional em Portos e Hidrovias, Rio de Janeiro, 10 a 12 de setembro 2014. pp. 34 slides, meer
 • Vanlede, J. (2014). Nautical bottom: how to keep mud under control [PRESENTATION], in: Seminário Internacional em Portos e Hidrovias, Rio de Janeiro, 10 a 12 de setembro 2014. pp. 36 slides, meer
 • Vanlede, J.; Toorman, E.; Liste Muñoz, M.; Rocabado, I.; Heredia, M.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2014). Towards CFD as a tool to study ship-mud interactions [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Vanlierde, E.; Cornet, E.; Vereycken, K.; Taverniers, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Methode berekening debieten in de Schelde: berekening debieten te Schelle, afwaarts Dendermonde en aan de Belgisch-Nederlandse grens. Versie 5.0 / Dynamisch rapport met addendum. WL Rapporten, 12_077. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 17 + 7 p. bijl. pp., meer
 • Vanlierde, E.; Ferket, B.; Michielsen, S.; Vereycken, K.; Van Hoestenberghe, T.; Levy, Y.; Plancke, Y.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2013: factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2013. Versie 8.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 144 + 7 p. bijl. pp., meer
 • Vanneste, D.; Altomare, C.; Suzuki, T.; Troch, P.; Verwaest, T. (2014). Comparison of numerical models for wave overtopping and impact on a sea wall, in: Lynett, P. (Ed.) Proceedings of 34th Conference on Coastal Engineering, Seoul, Korea, 2014. Coastal Engineering Proceedings, 34: pp. [1-14], meer
 • Vantorre, M.; Candries, M.; Verwilligen, J. (2014). Optimisation of tidal windows for deep-drafted vessels by means of a probabilistic approach policy for access channels with depth limitations, in: 33rd PIANC World Congress - Navigating the new millenium, San Francisco, June 1 to 5, 2014: papers. pp. [1-18], meer
 • Vereecken, H. (2014). Measurement uncertainty [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 3 pp., meer
 • Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Controlemeting in- en uitgaande debieten en sedimentbalans ter hoogte van het GGG Bergenmeersen. versie 3.0. WL Rapporten, 00_043. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 6 + 5 p. bijlagen pp., meer
 • Verelst, K. (2014). CFD modelling of a physical scale model: assessing model skill [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 18 slides pp., meer
 • Verwaest, T.; De Sutter, R. (2014). Adaptation of coastal protection in Belgian coastal towns [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. 32 slides pp., meer
 • Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Kamphuis, J.; Meinsma, R.; van der Made, K.J. (2014). Manoeuvrability in proximity of nautical bottom (Delfzijl) [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 17 slides pp., meer
 • Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Kamphuis, J.; Meinsma, R.; van der Made, K.J. (2014). Manoeuvrability in proximity of nautical bottom in the harbour of Delfzijl, in: 33rd PIANC World Congress - Navigating the new millenium, San Francisco, June 1 to 5, 2014: papers. pp. [1-18], meer
 • Visser, K.P.; Soens, T.; van Braak, R.; Kruyniers, V.; Vincke, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Trefdag dijkinspectie en -onderhoud: verslag 6de trefdag. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_150. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 21 pp., meer
 • Wang, L.; Zimmermann, N.; Trouw, K.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J. (2014). Numerical modelling of long-term morphology in the surf zone of the Belgian coast, in: Lynett, P. (Ed.) Proceedings of 34th Conference on Coastal Engineering, Seoul, Korea, 2014. Coastal Engineering Proceedings, 34: pp. [1-9], meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium (2014). Waterbouwkundig laboratorium: jaarverslag 2013. [S.n.]: Antwerpen. 39 pp., meer
 • Wei, X.; Schramkowski, G.P.; Schuttelaars, H.M. (2014). Salt dynamics in well-mixed estuaries: importance of advection by the tides, in: Proceedings of the 17th physics of Estuaries and Coastal Seas (PECS) conference, Porto de Galinhas, Pernambuco, Brazil, 19–23 October 2014. pp. [1-4], meer
 • Weijers, M.; de Looff, A.K. (2014). Sterkteonderzoek (G)OSA-bekleding overloopdijken: sterkteonderzoek open steenasfalt overloopdijken Schelde. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 27 + bijl. pp., meer
 • Wildemeersch, K.; Van Hoestenberghe, T.; Claeys, S.; De Schutter, J.; Vanlede, J.; Van Oyen, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Nautical bottom sediment research: Sub report 9. Statistical analysis. Version 6.0. WL Rapporten, 00_161. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 66 + 3 p. bijl. pp., meer
 • Wildemeersch, K.; Van Hoestenberghe, T.; Claeys, S.; De Schutter, J.; Van Oyen, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Nautical bottom sediment research: sub report 10. Theoretical Review of CohesiveSediments Rheology. General Guidelines for Numerical Modelling and Laboratory Measurements. Version 6.0. WL Rapporten, 00_161. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. II, 33 pp., meer
 • Wildemeersch, K.; Visser, K.P.; Van Hoestenberghe, T.; Foncke, K.; Vincke, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Evaluatie (potentiële) dijkmonitoringstechnieken – Bepaling freatische lijn in dijken: piëzometers en vochtsensoren. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_087. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerp. 42 + 40 p. Bijlagen pp., meer
 • Wildemeersch, K.; Visser, K.P.; Van Hoestenberghe, T.; Vincke, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Evaluatie (potentiële) dijkmonitoringstechnieken - Detectie kwel/lekkage onder en/of doorheen dijken: infrarood metingen. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_087. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerpen. V, 37 + 11 p. bijl. pp., meer
 • Willems, M.; Hassan, W.; Heyvaert, G. (2014). Calibration of the large physical model of the port of Zeebrugge [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 22 slides pp., meer
 • Willems, M.; Hassan, W.; Heyvaert, G. (2014). Calibration of the large physical model of the port of Zeebrugge, in: 3rd IAHR Europe Congress: book of proceedings, 2014, Porto - Portugal. pp. [1-10], meer
 • Willems, M.; Peeters, P.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J. (2014). Port of Zeebrugge: integral approach to study accessibility and siltation [PRESENTATION], in: Belgian Hydraulic Day, October 6, 2014, Châtelet, SPW. pp. 23 slides, meer
 • Zhao, G.; Visser, P.; Peeters, P. (2014). Large scale embankment breach experiments in flume. Flanders Hydraulics Research/Rijkswaterstaat/TU Delft: Antwerp. 44 pp., meer
 • (2013). Achter de sluis groeit nuttige natuur: sluis in overstromingsgebied Bergenmeersen is primeur. MOW MAG. 25: 16-17, meer
 • Asselman, N.; Peeters, P. (2013). Comparison of the Flemish and Dutch flood risk assessments: a case study from the VNK2-project, in: Klijn, F. et al. (Ed.) Proceedings of the 2nd European Conference on Flood Risk Management FLOODrisk2012, Rotterdam, the Netherlands, 19-23 November 2012: Comprehensive flood risk management: research for policy and practice. pp. 175, meer
 • Boeckx, L.; Deschamps, M.; Vanlierde, E.; Van Steenbergen, N.; Mostaert, F. (2013). Was eindejaar 2012: beschrijving meteorologische en hydrologische gebeurtenissen. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 30 + 3 p. bijl. pp., meer
 • Boey, I.; Bogman, P.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Berekenen van zoetwaterdebieten te Nieuwpoort: periode oktober 2012 tot januari 2013. Versie 2.0. WL Adviezen, 13_011. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. 12 + 3 p. bijlagen pp., meer
 • Claeys, S.; Vanlede, J.; Verwaest, T. (2013). Measuring the nautical bottom: a challenge [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 17 slides pp., meer
 • Coen, L.; Bogman, P.; Smets, S.; Pereira, F.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Modelactualisatie en opmaak overstromingskaarten ihkv. ROR: deelrapport 4. IJzer. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_154. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. III, 23 + 45 p. bijl. pp., meer
 • Coen, L.; Bogman, P.; Buitrago, S.; Smets, S.; Pereira, F.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Modelactualisatie en opmaak overstromingskaarten ihkv. ROR: deelrapport 1. Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_154. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. VII, 96 + 216 p. bijl. pp., meer
 • Coen, L.; Plancke, Y.; Wang, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan: ondersteunende studies: Schelde Zone 3 – Cluster Bornem. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_053. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 28 + 31 p. bijl. pp., meer
 • Cornet, E.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2013). Hydrologisch jaarboek 2012: HIC meetstations. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_077. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 317 pp., meer
 • Cornet, E.; Levy, Y.; Vereecken, H. (2013). Hydrométrie des cours d’eau de Flandre et de l’Escaut Anvers (B) [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 12 slides pp., meer
 • Cornet, E.; Levy, Y.; Vereecken, H. (2013). Hydrométrie des cours d’eau de Flandre et de l’Escaut, in: Congrès SHF: "Hydrométrie 2013", Paris, 15-16 mai 2013. pp. [1-8], meer
 • Dam, G.; Poortman, S.E.; Bliek, A.J.; Plancke, Y. (2013). Long-term modeling of the impact of dredging strategies on morpho- and hydrodynamic developments in the Western Scheldt, in: CEDA 20th World Dredging Congress and Exhibition 2013 (WODCON XX). The Art of Dredging. Brussels, Belgium, 3-7 June 2013. pp. 739-752, meer
 • De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Dujardin, A.; Leyssen, G. (2013). Zeebrugge harbour sediment transport model, in: Bonneton, P. et al. Proceedings of Coastal Dynamics 2013: Coastal Dynamics Research Emphasizing Practical Applications, Arcachon, France 24-28 June 2013. pp. 117-118, meer
 • De Maerschalck, B.; Vanlede, J. (2013). Zeebrugge harbour sediment transport model, in: Bonneton, P. et al. (Ed.) Extended abstracts of Coastal Dynamics 2013: Coastal Dynamics Research Emphasizing Practical Applications. pp. 477-486, meer
 • De Maerschalck, B.; Vanlede, J. (2013). Zeebrugge harbour sediment transport model [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • De Mulder, T.; Vercruysse, J.B.; Peeters, P.; Maris, T.; Meire, P. (2013). Inlet sluices for flood control areas with controlled reduced tide in the Scheldt estuary: an overview, in: Bung, D.B. et al. (Ed.) Proceedings of the international workshop on hydraulic design of low-head structures, Aachen, Germany, February, 20-22, 2013. pp. 43-53, meer
 • Deckers, P. (2013). Reducing flood risks by including some examples of resilience in flood risk models [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 15 slides pp., meer
 • Deckers, P.; Coen, L.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Overstromingsrisico Bovenschelde en Leie in het kader van bevaarbaarheid Boven-Zeeschelde: risicoberekeningen. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_097. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 12 pp., meer
 • Deckers, P.; De Maeyer, P.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Flanders chooses for flood risk management based on LATIS, in: Klijn, F. et al. (Ed.) Proceedings of the 2nd European Conference on Flood Risk Management FLOODrisk2012, Rotterdam, the Netherlands, 19-23 November 2012: Comprehensive flood risk management: research for policy and practice. pp. 255-256, meer
 • Deckers, P.; Broidioi, S.; Verwaest, T.; De Maeyer, P.; Mostaert, F. (2013). LATIS: van overstromingskaarten naar schadekaarten en risicokaarten. Jaarb. aardrijkskd (Gent) 2013: 81-90, meer
 • Depreiter, D.; Jespers, N.; Hendriks, J.-R.; Viaene, P.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2013). Online hydraulic predictions over the North Sea - Scheldt River domain for flood risk and water management: A Dutch-Flemish connection, in: Klijn, F. et al. (Ed.) Proceedings of the 2nd European Conference on Flood Risk Management FLOODrisk2012, Rotterdam, the Netherlands, 19-23 November 2012: Comprehensive flood risk management: research for policy and practice. pp. 391, meer
 • Deschamps, M. (2013). Stormtijwaarschuwing Zeeschelde [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 23 slides pp., meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M.; Verwilligen, J.; Bus, D.; Cleeren, R.; Gheyle, E.; Veche, E.; Heugen, E.; van Drongelen, J.; Salas, R.; Detienne, R. (2013). Lock manoeuvres: practical cases in Europe and Panama, in: Vantorre, M. et al. (Ed.) Third international conference on ship manoeuvring in shallow and confined water: with non-exclusive focus on ship behaviour in locks, 3-5 June 2013, Ghent, Belgium. pp. 309-323, meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M. (2013). Detailed design for inland waterways: the opportunities of real-time simulation, in: Rigo, P. et al. (Ed.) PIANC - SMART Rivers Conference 2013, 23 - 27 September 2013 - Maastricht / Liège: Proceedings. pp. paper 27 [1-11], meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M. (2013). Detailed design for inland waterways: the opportunities of real-time simulation, in: Rigo, P. et al. (Ed.) PIANC - SMART Rivers Conference 2013, 23 - 27 September 2013 - Maastricht / Liège: Abstract booklet. pp. 52-53, meer
 • Essex County Council (England); Fife Coast and Countryside Trust (Scotland); Region Zealand (Denmark); North Bohuslän (Sweden); Flanders Hydraulics Research; Province of North-Holland (Netherlands); Agency for Maritime and Coastal Services. Coastal Division (Belgium) (2013). SUSCOD: Project results and lessons learned [BROCHURE]. Province of North-Holland: Haarlem. 12 pp., meer
 • Gourgue, O.; Delgado, R.; Schramkowski, G.P.; Chen, M.S. (2013). Setup of a reference model for the Belgian Coast, using TELEMAC [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Hassan, W.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Hydrodynamic loads on vertical buildings caused by overtoping waves: flume experiments. version 2.0. WL Rapporten, 770_59. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 23 + 43 p. app. pp., meer
 • Hassan, W.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Extreme wave characteristics inside the harbour of Oostende: different scenarios at the entrance of Montgomerydock. version 2.0. WL Rapporten, 627_05. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 84 pp., meer
 • Ides, S.; Plancke, Y. (2013). Disposal strategy to create ecological valuable habitats in the Western Scheldt estuary, in: Van Lancker, V. et al. (Ed.) MARID 2013: Fourth International Conference on Marine and River Dune Dynamics. Bruges, Belgium, 15-17 April 2013. VLIZ Special Publication, 65: pp. 141-147, meer
 • Janssens, J.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Morfologische trends op middellange termijn van strand, vooroever en kustnabije zone langsheen de Belgische kust: deelrapport in het kader van het Quest4Dproject. Versie 2.0. WL Rapporten, 814_02. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 70 + 8 p. bijl., CD-ROM pp., meer
 • Maris, T.; Peeters, P. (2013). Monitoring, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: construction of a Flood Control Area with Controlled Reduced Tide as part of the Sigma Plan. pp. 121-127, meer
 • Maris, T.; Peeters, P. (2013). Monitoring, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 89-93, meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; Smolders, S. (2013). Two-dimensional hydrodynamic model of the port of Terneuzen (Scheldt estuary, The Netherlands), in: Kopmann, R. et al. (Ed.) Proceedings of the XXth TELEMAC-MASCARET User Conference, Karlsruhe, Germany, October 16–18, 2013. pp. 65-70, meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; Smolders, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Terneuzen - detailmodel van de sluistoegang: numeriek 2D model. WL Rapporten, 00_080. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 69 + 59 p. appendices pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Habitatmapping ondiep water Zeeschelde: deelrapport 2 - Numeriek 2D model. Version 2.0. WL Rapporten, 00_028. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. IX, 60 + 87 p. appendices pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; Smolders, S. (2013). A 2Dh model of the port of Terneuzen (Scheldt estuary) to calculate flow fields for a ship manoeuvring simulator [PRESENTATIE]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 27 slides pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Testcase D-Flow FM: model set-up and validation. Version 2.0. WL Rapporten, 12_146. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 53 + 78 p. appendices pp., meer
 • Meylemans, E.; Haelterman, K.; De Beukelaer-Dossche, M.; Peeters, P. (2013). Preparatory investigation, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: construction of a Flood Control Area with Controlled Reduced Tide as part of the Sigma Plan. pp. 87-99, meer
 • Meylemans, E.; Haelterman, K.; De Beukelaer-Dossche, M.; Peeters, P. (2013). Voorbereidend onderzoek, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 63-71, meer
 • Peeters, P.; De Vos, L.; Vandevoorde, B.; van der Meer, J.W. (2013). Application of grass cover failure models following in situ wave overtopping experiments in Belgium. Universal Journal of Geoscience 1(2): 46-55, meer
 • Peeters, P.; De Beukelaer-Dossche, M.; De Wolf, P.; Verwaest, T. (2013). Introduction à la protection contre les submersions en Flandre, in: Royet, P. et al. (Ed.) Digues maritimes et fluviales de protection contre les submersions - 2ème colloque national – Digues2013, 12-14 juin 2013, Aix en Provence. pp. 3-10, meer
 • Peeters, P.; Haelterman, K.; Visser, K.P. (2013). About reinventing innovative technologies for levee monitoring, in: Abstracts ICOLD 2013 International Symposium. Changing Times: Infrastructure Development to Infrastructure Management, 14 August 2013, Seattle, Washington USA. pp. 196, meer
 • Peeters, P.; De Beukelaer-Dossche, M.; DeWolf, P.; Verwaest, T. (2013). Introduction à la protection contre les submersions en Flandre [PRESENTATION], in: Digues maritimes et fluviales de protection contre les submersions - 2ème colloque national 12-14 juin 2013, Aix en Provence. pp. 31 slides, meer
 • Peeters, P.; Haelterman, K.; Visser, K.P. (2013). About reinventing innovative technologies for levee monitoring, in: Proceedings ICOLD 2013 International Symposium. Changing Times: Infrastructure Development to Infrastructure Management, 14 August 2013, Seattle, Washington USA. pp. 2121-2130, meer
 • Peeters, P.; Haelterman, K. (2013). Op zoek naar extra ogen in Vlaanderen: integratie toetsing, inspectie en monitoring [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium/Afdeling Geotechniek: Antwerpen. 30 slides pp., meer
 • Plancke, Y.; Van Oyen, T.; Mostaert, F. (2013). Field trip MARID IV: Hooge Platen (Schelde estuary) and the Zwin Nature Reserve. Special publication. Flanders Hydraulics Research/Ghent University: Antwerp. 20 pp., meer
 • Plancke, Y.; Ides, S.; Vos, G.; Beirinckx, K.; Liek, G.-J. (2013). A new disposal strategy in the Schelde-estuary: the concept and the preliminary monitoring results, in: 8th International SedNet conference, 6-9 November 2013, Lisbon, Portugal. pp. 1, meer
 • Plancke, Y.; Taverniers, E. (2013). How the tides changed in the Schelde-estuary under influence of natural changes and human interference, in: 8th International SedNet conference, 6-9 November 2013, Lisbon, Portugal. pp. 1, meer
 • Smolders, S.; Meire, P.; Temmerman, S.; Cozzoli, F.; Ides, S.; Plancke, Y. (2013). 2Dh hydrodynamic model of the Scheldt estuary in 1955 to assess the ecological past of the estuary, in: Kopmann, R. et al. (Ed.) Proceedings of the XXth TELEMAC-MASCARET User Conference, Karlsruhe, Germany, October 16–18, 2013. pp. 137-142, meer
 • Smolders, S.; Ides, S.; Plancke, Y.; Meire, P.; Temmerman, S. (2013). Marsh development in Saeftinghe and impact on storage of storm water, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 85, meer
 • Smolders, S.; Cozzoli, F.; Plancke, Y.; Ides, S.; Meire, P.; Temmerman, S. (2013). A 2Dh model of the Scheldt Estuary in 1955: comparing macrobenthos with 2009 [PRESENTATION]. University of Antwerp. Ecosystem Management Research Group (ECOBE)/NIOZ/Flanders Hydraulics Research/Port of Antwerp: Antwerp. 15 slides pp., meer
 • Smolders, S.; Ides, S.; Plancke, Y.; Meire, P.; Temmerman, S. (2013). A model as time machine for benthos distribution in the Westerschelde: past, present and future, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 84, meer
 • Steendam, G.J.; Peeters, P.; Van der Meer, J.; van Doorslaer, K.; Trouw, K. (2013). Destructive wave overtopping tests on Flemish dikes, in: Takahashi, S. et al. (Ed.) (2011). Coastal structures 2011: proceedings of the 6th international conference Yokohama, Japan, 6-8 september 2011. pp. 179-190, meer
 • Suzuki, T.; Altomare, C.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Estimation of storm wall height in Raversijde-Mariakerke-Wellington West: 1D SWASH calculation. Version 4.0. WL Rapporten, 12_102. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 31 pp., meer
 • Taverniers, E. (2013). 41 jaar ervaringen stormvloedwaarschuwing Zeescheldebekken [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 57 slides pp., meer
 • Taverniers, E.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2013). MONEOS - jaarboek monitoring WL - Basisboek: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in het Zeescheldebekken gemeten - uitleggend basisboek met algemene situering, methodologie en achtergrond. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIX, 293 + 7 p. bijl., 30 p. tab., 241 p. fig. pp., meer
 • Tello Ruiz, M.; Geerts, S.; Delefortrie, G.; Vantorre, M. (2013). Automatic waterline registration of a ship model in waves, in: 3rd International conference on advacend model measurement technologies for the maritime industry 2013 (AMT'13): Proceedings. pp. [1-15], meer
 • Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2013). Schelde-estuarium, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 253-260, meer
 • Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2013). Scheldt Estuary, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 241-250, meer
 • Van Looveren, R.; Moeskops, S.; Boone, C.; Peeters, P.; Decleyre, D. (2013). Technical design, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: construction of a Flood Control Area with Controlled Reduced Tide as part of the Sigma Plan. pp. 101-109, meer
 • Van Looveren, R.; Moeskops, S.; Boone, C.; Peeters, P. (2013). Ontwerp, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 73-79, meer
 • Vandenbruwaene, W.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Interestuarine comparison: hydrogeomorphology: hydro- and geomorphodynamics of the TIDE estuaries Scheldt, Elbe, Weser and Humber. Version 4.0. WL Rapporten, 770_62b. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 70 + 14 p. appendices pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Plancke, Y. (2013). An interestuarine comparison of hydro- and geomorphodynamics of the TIDE estuaries Schelde, Elbe, Weser and Humber [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 2 posters pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; Vanlede, J.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Opmaak van modellen voor onderzoek naar zoutintrusie in het Scheldestroomgebied: deelrapport 1. Zeescheldebekken. Versie 2.0. WL Rapporten, 13_035. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 43 + 77 p. bijl. pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; D'Haeseleer, E.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Gedetailleerde overstromingsmodellen: deelrapport 1. Gevalstudie IJzer. Versie 2.0. WL Rapporten, 704_11. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 21 pp., meer
 • Vanlede, J.; Taverniers, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Harmonische analyse en voorspelling: getij Schelde te Prosperpolder. Versie 2.0. WL Rapporten, 13_055. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 24 + 10 p. appendices pp., meer
 • Vanlede, J.; De Maerschalck, B.; Lee, J. (2013). Fine-grained sediment transport in the Belgian coastal zone: Data analysis and modeling, in: International conference on cohesive sediment transport processes INTERCOH 2013, October 21 - 24, 2013, Hilton Conference Center, Gainesville, Florida: abstracts. pp. 65-66, meer
 • Vanlierde, E. (2013). Sediment concentrations, fluxes and source apportionment: methodology assessment and application in Nete and Demer tributary basins (river Scheldt basin, Belgium). PhD Thesis. Flanders Hydraulics Research/Ghent University: Antwerp. ISBN 9789040303388. xli, 328 pp., meer
 • Vanlierde, E.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2013). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2012: factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2012. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 135 + 6 p. bijl. pp., meer
 • Vantorre, M.; Himpe, T.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Haven van Antwerpen: toegankelijkheid van cruiseschepen tot de Rede: deelrapport 2. Afmeerconfiguratie – Ineossteiger. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_007. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. vi, 57 pp., meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Geerts, S. (2013). Inland vessels at sea: A useful contradiction to solve missing links in waterway systems [PRESENTATION], in: Rigo, P. et al. (Ed.) PIANC - SMART Rivers Conference 2013, 23 - 27 September 2013 - Maastricht / Liège: Proceedings. pp. 48 slides, meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Geerts, S. (2013). Inland vessels at sea: a useful contradiction to solve missing links in waterway systems, in: Rigo, P. et al. (Ed.) PIANC - SMART Rivers Conference 2013, 23 - 27 September 2013 - Maastricht / Liège: Abstract booklet. pp. 49, meer
 • Vantorre, M.; Candries, M.; Verwilligen, J. (2013). Optimization of tidal windows for deep-drafted vessels by means of ProToel, in: IWNTM13: International Workshop on Nautical Traffic Models 2013. pp. 1-10, meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Geerts, S. (2013). Inland vessels at sea: a useful contradiction to solve missing links in waterway systems, in: Rigo, P. et al. (Ed.) PIANC - SMART Rivers Conference 2013, 23 - 27 September 2013 - Maastricht / Liège: Proceedings. pp. paper 25 [1-9], meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G.; Lataire, E.; Candries, M. (Ed.) (2013). Third international conference on ship manoeuvring in shallow and confined water: with non-exclusive focus on ship behaviour in locks, 3-5 June 2013, Ghent, Belgium. The Royal Institution of Naval Architects/Ghent University/Flanders Hydraulics Research: London. ISBN 978-1-909024-17-5. 352 pp., meer
 • Vantorre, M.; Delefortrie, G. (2013). Behaviour of ships approaching and leaving locks: open model test data for validation purposes, in: Vantorre, M. et al. (Ed.) Third international conference on ship manoeuvring in shallow and confined water: with non-exclusive focus on ship behaviour in locks, 3-5 June 2013, Ghent, Belgium. pp. 337-352, meer
 • Veale, W.; Suzuki, T.; Spiesschaert, T.; Verwaest, T.; Mertens, T.; Trouw, K. (2013). Reducing overtopping risks in Belgian coastal towns, in: Klijn, F. et al. (Ed.) Proceedings of the 2nd European Conference on Flood Risk Management FLOODrisk2012, Rotterdam, the Netherlands, 19-23 November 2012: Comprehensive flood risk management: research for policy and practice. pp. 113-114, meer
 • Vercruysse, J.B.; De Mulder, T.; Verelst, K.; Peeters, P. (2013). Stilling basin optimization for a combined inlet-outlet sluice in the framework of the Sigmaplan, in: Bung, D.B. et al. (Ed.) Proceedings of the international workshop on hydraulic design of low-head structures, Aachen, Germany, February, 20-22, 2013. pp. 55-66, meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Taverniers, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Sigmaplan – Gereduceerde Getijdegebieden – schaalmodelproeven gecombineerde in- en uitwateringsconstructies: deelrapport 2. Dijlemonding. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_075. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 61 pp., meer
 • Vergote, T.; Eloot, K.; Vantorre, M.; Verwilligen, J. (2013). Hydrodynamics of a ship while entering a lock, in: Vantorre, M. et al. (Ed.) Third international conference on ship manoeuvring in shallow and confined water: with non-exclusive focus on ship behaviour in locks, 3-5 June 2013, Ghent, Belgium. pp. 281-289, meer
 • Verheyen, B.; Vanlede, J.; Decrop, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Verbetering randvoorwaardenmodel: deelrapport 5. Actualisatie van het 3D Scheldemodel. Version 2.0. WL Rapporten, 00_018. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. IV, 47 + 56 bijl. pp., meer
 • Verwaest, T.; De Wolf, P.; Mertens, T.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2013). Veiligheid tegen overstromingen, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 231-242, meer
 • Verwaest, T.; DeWolf, P.; Mertens, T.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2013). Safety against flooding, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 219-230, meer
 • Verwaest, T.; Hassan, W.; Reyns, J.; Trouw, K.; Van Doorslaer, K.; Troch, P. (2013). Hydrodynamic loading of wave return walls on top of seaside promenades, in: Takahashi, S. et al. (Ed.) (2011). Coastal structures 2011: proceedings of the 6th international conference Yokohama, Japan, 6-8 september 2011. pp. 568-576, meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Onderzoek nautische toegankelijkheid van Vlissingen-Sloehaven en andere Scheldehavens: technische Nota - tijpoortberekening met nautische criteria. Versie 2.0. WL Technische Nota's, 48. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 18 + 4 p. appendices pp., meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Optimalisatie diepteprofiel Walvischstaart voor bereikbaarheid Scheldehavens: maximale afmetingen voor containervaart naar of van Put van Terneuzen. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_061. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 20 pp., meer
 • Verwilligen, J.; Maes, E.; Eloot, K. (2013). The Seine-Scheldt project: nautical accessibility of a new lock in Harelbeke, in: Vantorre, M. et al. (Ed.) Third international conference on ship manoeuvring in shallow and confined water: with non-exclusive focus on ship behaviour in locks, 3-5 June 2013, Ghent, Belgium. pp. 291-299, meer
 • Vos, G.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Habitatmapping Zeeschelde: deelrapport 3. Relaties abiotiek. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_028. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 115 pp., meer
 • Vos, G.R.; Maximova, T.; Plancke, Y.; Van Braeckel, A.; De Sutter, R. (2013). A first phase in the habitat classification for the Zeeschelde: Bed form classification, in: Van Lancker, V. et al. (Ed.) MARID 2013: Fourth International Conference on Marine and River Dune Dynamics. Bruges, Belgium, 15-17 April 2013. VLIZ Special Publication, 65: pp. 315-321, meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium (2013). Waterbouwkundig laboratorium: jaarverslag 2012. [S.n.]: Antwerpen. 66 pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium (2013). Waterbouwkundig Laboratorium uit de doeken [BROCHURE]. [S.n.]: Antwerpen. 39 pp., meer
 • Willems, M.; Van Dingenen, B.; Verwaest, T. (2013). Port of Zeebrugge: large physical model to study accessibility and siltation, in: Troch, P. et al. (Ed.) (2012). Book of proceedings of the 4th international conference on the application of physical modelling to port and coastal protection - Coastlab12, Department of Civil Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, September 17-20, 2012. pp. [1-8], meer
 • Boeckx, L.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2012). Laagwaterseizoen 2012: maandelijkse laagwaterberichten en samenvatting seizoen. versie 2.0. WL Rapporten, 00_121. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 127 pp., meer
 • Chen, X.; Uijttewaal, W.; Jonkman, B.; Verwaest, T. (2012). Hydrodynamic load on building caused by overtopping wave, in: Troch, P. et al. (Ed.) Book of abstracts of the 4th International Conference on the Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection - Coastlab12. Department of Civil Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, September 17-20, 2012. pp. 61-62, meer
 • Chen, X.; Hassan, W.; Uijttewaal, W.; Verwaest, T.; Verhagen, H.J.; Suzuki, T.; Jonkman, S.N. (2012). Hydrodynamic load on the building caused by overtopping waves, in: International Conference on Coastal Engineering (ICCE 2012), Santander, Spain, July 1-6 2012: book of papers. pp. [1-11], meer
 • Chen, X.; Uijttewaal, W.; Jonkman, S.N.; Verwaest, T. (2012). Hydrodynamic load on buildings caused by overtopping wave, in: Troch, P. et al. (Ed.) Book of proceedings of the 4th international conference on the application of physical modelling to port and coastal protection - Coastlab12, Department of Civil Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, September 17-20, 2012. pp. [1-8], meer
 • De Boeck, K.; Michielsen, S.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 4. Modellering van de huidige toestand op regionaal niveau. versie 4.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 46 + 30 p. app., 2 p. tab., 9 p. fig. pp., meer
 • De Boeck, K.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 3. Analyse van het huidige wateraanbod. versie 3.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 77 + 103 p. appendices pp., meer
 • De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Dujardin, A.; Verwaest, T. (2012). A detailed hydrodynamic model for the port of Zeebrugge: a numerical tool as part of an integral approach for accessibility and safety studies. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Dujardin, A.; Verwaest, T. (2012). A detailed hydrodynamic model for the port of Zeebrugge: a numerical tool as part of an integral approach for accessibility and safety studies, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 20, meer
 • De Mulder, T. (2012). Hydraulic modelling for the new PostPanamax locks [PRESENTATION]. Ghent University. Hydraulics laboratory/Flanders Hydraulics Research: Ghent. 24 (hand-outs) pp., meer
 • Deckers, P.J.; Peeters, P.; De Maeyer, P.; Mostaert, F. (2012). Flanders chooses for flood risk management based on LATIS [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Cappelle, J.; Ides, S. (2012). The effect of shipping traffic on moored ships, in: X International conference on hydrodynamics ICHD-2012: proceedings. pp. 287-298, meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2012). ROPES: Progress report 5. April - July 2012. version 2.0. WL Rapporten, 848_03. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. III, 7 pp., meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2012). ROPES: Systematic captive tests at Flanders Hydraulics Research: description of complete test program ordered by the Antwerp Port Authority. version 2.0. WL Rapporten, 848_03b. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 30 + 12 p. append., CD-ROM pp., meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2012). ROPES: Systematic captive tests at Flanders Hydraulics Research. Version 2.0. WL Rapporten, 848_03a. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 24 + 6 p. appendices pp., meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2012). ROPES: Progress report 4. February - March 2012. version 2.0. WL Rapporten, 848_03. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 12 + 2 p. append. pp., meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2012). ROPES: Progress report 3. December 2011 - January 2012. versie 2.0. WL Rapporten, 848_03. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. IV, 17 + 6 p. append. pp., meer
 • D'Haeseleer, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2012). Effecten van een gesloten stormstuw in Nieuwpoort op de IJzer bij was. versie 2.0. WL Adviezen, 712_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 16 pp., meer
 • Geerts, L.; Wolfstein, K.; Jacobs, S.; van Damme, S.; Vandenbruwaene, W. (2012). Zonation of the TIDE estuaries. Universiteit Antwerpen/Flanders Hydraulics Research/Hamburg Port Authority (HPA): Antwerpen. 19 pp., meer
 • Gessese, A.; Peeters, P.; Claeys, S.; De Schutter, J. (2012). The historical development of creeks and sedimentation patterns in the low lying areas along the Schelde located North of Antwerp: past and future, in: Devleeschouwer, X. et al. Abstract Book. 4th International Geologica Belgica Meeting 2012, September 11-14, Brussels, Belgium. pp. 59, meer
 • Gruwez, V.; Bolle, A.; Verwaest, T.; Hassan, W. (2012). Numerical and physical modelling of wave penetration in Oostende harbour during severe storm conditions, in: Schüttrumpf, H. et al. (Ed.) 5th SCACR International Short Conference on Applied Coastal Research: proceedings, 6th-9th June, 2011 - RWTH Aachen University, Germany. Mitteilungen des Lehrstuhls und Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, 165: pp. 198-205, meer
 • Gruwez, V.; Bolle, A.; Suzuki, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2012). Numerieke modellering van het extreem golfklimaat in de Belgische havens: deel 2. Haven van Zeebrugge. versie 2.0. WL Rapporten, 769_03. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. VIII, 105 + 44 p. bijl., CD-ROM pp., meer
 • Gruwez, V.; Bolle, A.; Verwaest, T. (2012). Numerical modelling of wave penetration, comparison with physical model and field measurements in Zeebrugge harbour, in: Troch, P. et al. (Ed.) Book of abstracts of the 4th International Conference on the Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection - Coastlab12. Department of Civil Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, September 17-20, 2012. pp. 133-134, meer
 • Gruwez, V.; Bolle, A.; Verwaest, T. (2012). Numerical wave penetration modelling and comparison with physical model and field measurements for the harbour of Zeebrugge, in: Troch, P. et al. (Ed.) Book of proceedings of the 4th international conference on the application of physical modelling to port and coastal protection - Coastlab12, Department of Civil Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, September 17-20, 2012. pp. [1-10], meer
 • Hassan, W.; Verwaest, T.; Willems, M. (2012). Physical modelling of waves inside the new harbour of Ostend, in: Troch, P. et al. (Ed.) Book of abstracts of the 4th International Conference on the Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection - Coastlab12. Department of Civil Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, September 17-20, 2012. pp. 121-122, meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2012). Hydrologisch jaarboek 2011: HIC meetstations. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_072. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 260 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2012). Modellering water- en sedimentbeweging Lippenbroek: deelrapport 1. Hydrodynamica - deelrapport 2. Sedimenttransportmodellering - deelrapport 3. Scenarioberekeningen. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 map pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2012). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok: report 2.12. Calibration of mobile and stationary instruments on 16 March 2011. Versie 2.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. II, 27 + appendices pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares; GEMS International (2012). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok: report 1.3. Annual sediment balance April 2011 - March 2012. Verie 2.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 238 + appendices pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares; GEMS International (2012). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok: report 1.6. Overview of boundary conditions in the river Scheldt April 2011 - March 2012. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 39 + appendices pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; De Schutter, J.; Claeys, S.; Mostaert, F. (2012). Monitoring van het exploiteren van een stortplaats voor baggerspecie afkomstig uit de IJzer in overdieptes van het spaarbekken van de IJzer: resultaten T1-monitoring. versie 2.3. WL Rapporten, 712_11_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 55 + 4 p. tabellen pp., meer
 • Levy, Y.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Beneden-Zeeschelde t.h.v. Antwerpen: advies kunstproject vlotters "WE DRIFT": Vlottermetingen en uitwerking concept t.b.v. kunstproject "WE DRIFT" (mei 2013) met passage foto-vlotters aan de Rede van Antwerpen. versie 4.0. WL Rapporten, 833_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 53 + 1 p. tab., 44 p. fig. pp., meer
 • Leyssen, G.; Vanlede, J.; Depreiter, D.; Jespers, N.; Viaene, P.; Decrop, B. (2012). Storm surge prediction in the Belgian coastal zone [POSTER]. Poster presentation. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Leyssen, G.; Vanlede, J.; Depreiter, D.; Viaene, P.; Decrop, B. (2012). Storm surge prediction in the Belgian coastal zone, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 47, meer
 • Martens, C.; Delgado, R.; Verhaeghe, H.; Verwaest, T.; Willems, M. (2012). Improving the nautical access to Zeebrugge harbor: a multidisciplinary study, in: International Conference on Coastal Engineering (ICCE 2012), Santander, Spain, July 1-6 2012: book of papers. pp. [1-10], meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; Coen, L.; Peeters, P.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2012). Bevaarbaarheid van de Boven-Zeeschelde en zuidelijk vak Ringvaart voor klasse Va-schepen: deelrapport 24. Syntheserapport 1D en 2D. versie 2.0. WL Rapporten, 840_02. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 54 + 2 p. bijl., 6 p. tab., 36 p. fig. pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J. (2012). Wat als de stroming kort door de bocht gaat [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 27 slides pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J. (2012). Measuring and modeling secondary flow in a very tight bend in the Sea Scheldt [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 27 slides pp., meer
 • Meire, E.; Verwaest, T.; De Maeyer, P.; Mostaert, F. (2012). Reconstruction of Flanders' coastline since the 16th century using georeferencing technology, in: 7th International workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage, Barcelona,19-20/04/2012: abstracts. pp. [1], meer
 • Meiresonne, L.; Turkelboom, F. (2012). Biodiversiteit als basis voor ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2012.1. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 222 pp., meer
 • Michels, H.; Van Braeckel, A.; Speybroeck, J.; Milotic, T.; Van den Bergh, E.; Verelst, K.; De Mulder, T.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Onderzoek naar de invloedsfactoren van golfbelasting en de morfologische effecten op slikken en schorren in de Beneden Zeeschelde, meer specifiek op het Galgeschoor: deelrapport 9. Analyserapport met betrekking tot de morfologische ontwikkelingen op het Galgeschoor. versie 2.0. WL Rapporten, 837_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 72 + 9 p. bijl. pp., meer
 • Michielsen, S.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 1. Inventarisatie. versie 3.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 65 + 2 p. appendices, 11 p. tables, 5 p. fig. pp., meer
 • Michielsen, S.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 2. Analyse van het huidige watergebruik. versie 3.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 29 + 12 p. bijl., 10 p. Tab., 22 p. fig. pp., meer
 • Neyskens, I.; Peeters, P.; Deckers, P.; D'Haeseleer, E.; Mostaert, F. (2012). Analyse bresgroeiparameters: bresgroei-, overstromings- en schadeberekeningen. Versie 2.0. WL Rapporten, 756_08. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. 41 + 36 p. bijl. pp., meer
 • Oosterlee, L.; Vandenbruwaene, W.; Temmerman, S.; Meire, P. (2012). Comparison of sedimentation in CRT (Controlled Reduced Tide) and RTE (Regulated Tidal Exchange) restored sites along the Schelde Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 62, meer
 • Peeters, P. (2012). Rupel en co [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 80 slides pp., meer
 • Peeters, P.; de Vos, L.; Vandevoorde, B.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Stabiliteit van de grasmat bij golfoverslag: golfoverslagproeven Tielrodebroek. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15b. Waterbouwkundig Laboratorium/INBO/Afdeling Geotechniek: Antwerpen. 66 + 3 p. bijlagen pp., meer
 • Peeters, P.; Asselman, N. (2012). Overstromingsrisico, in: VNSC Scheldesymposium, Middelburg, 12 oktober 2012. pp. 17-18, meer
 • Peeters, P.; Visser, P.; Mostaert, F. (2012). Organisation of in situ dike breaching experiments in Belgium: monitoring program. version 2.0. WL Rapporten, 706_08e. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. IV, 29 pp., meer
 • Plancke, Y. (2012). Morfologie als drager van estuariene functies, in: VNSC Scheldesymposium, Middelburg, 12 oktober 2012. pp. 23-25, meer
 • Plancke, Y.; Taverniers, E.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2012). Slibbalans-Zeeschelde: deelrapport 1. Metingen halftij-eb Boven-Zeeschelde 2012. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_029. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 10 + 2 appendices pp., meer
 • Plancke, Y.; Maximova, T.; Ides, S.; Peeters, P.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Werkgroep O&M - Projectgroep Veiligheid: Sub project 1. Data analysis and hypothesis - Lower Sea Scheldt. version 4.0. WL Rapporten, 756_05. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 49 + 1 p. tab. pp., meer
 • Plancke, Y.; Schrijver, M.; Vos, G. (2012). High resolution topo-bathymetric and flow measurements and 2D-hydrodynamic numerical modelling to evaluate the effects of the deepening of the navigation channel in the Western Scheldt, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2012 Conference (HMEM 2012), Snowbird, Utah, August 12-15, 2012. pp. [1-7], meer
 • Plancke, Y.; Vanlierde, E.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Monitoring of physical parameters within the scope of the Dutch-Flemish integrated monitoring program, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2012 Conference (HMEM 2012), Snowbird, Utah, August 12-15, 2012. pp. [1-6], meer
 • Plancke, Y.; Vertommen, D.; Beirinckx, K.; Vos, G. (2012). High resolution topo-bathymetric and flow measurements and 2D-hydrodynamic numerical modelling to evaluate the effects of the deepening of the navigation channel in the Western Scheldt, in: Dorst, L.L. et al. Taking Care of the Sea: conference handbook of Hydro12, 13-15 November 2012, SS Rotterdam, Rotterdam, the Netherlands. pp. 215-221, meer
 • Plancke, Y.; Paridaens, K. (2012). Comparison of measurement techniques for monitoring sediment transport under field conditions, in the Scheldt estuary, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2012 Conference (HMEM 2012), Snowbird, Utah, August 12-15, 2012. pp. [1-8], meer
 • Plancke, Y.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2012). Vlottermetingen CDW Deurganckdok: T1 September 2011. Versie 3.0. WL Rapporten, 816_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 16 + 7 p. bijl. pp., meer
 • Poppe, H.; Verwaest, T. (2012). Zeespiegelstijging, in: Maelfait, H. et al. (Ed.) Het Kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 80-81, meer
 • Smolders, S.; Ides, S.; Plancke, Y.; Meire, P.; Temmerman, S. (2012). Morphological management as a tool to optimize the three main functions of the Scheldt Estuary: safety, accessibility and ecology, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 74, meer
 • Smolders, S.; Ides, S.; Plancke, Y.; Meire, P.; Temmerman, S. (2012). Estuary, ships, nature, humans: can we live together? A true story of the Scheldt estuary [POSTER]. Poster presentation. Department of Biology. Antwerp University (UA): Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Suzuki, T.; Gruwez, V.; Bolle, A.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2012). Numerical modelling of the extreme wave climate in the Belgian harbours: part 3. Marina of Blankenberge. version 2.0. WL Rapporten, 769_03. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerp. IX, 100 + 50 p. append., CD-ROM pp., meer
 • Suzuki, T.; Gruwez, V.; Bolle, A.; Verwaest, T. (2012). Wave penetration into a shallow marina - case study for Blankenberge, Belgium, in: Troch, P. et al. Book of abstracts of the 4th International Conference on the Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection - Coastlab12. Department of Civil Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, September 17-20, 2012. pp. 135-136, meer
 • Suzuki, T.; Gruwez, V.; Bolle, A.; Verwaest, T. (2012). Wave penetration into a shallow marina - case study for Blankenberge in Belgium, in: Troch, P. et al. (Ed.) Book of proceedings of the 4th international conference on the application of physical modelling to port and coastal protection - Coastlab12, Department of Civil Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, September 17-20, 2012. pp. [1-10], meer
 • Suzuki, T.; Verwaest, T.; Veale, W.; Trouw, K.; Zijlema, M. (2012). A numerical study on the effect of beach nourishment on wave overtopping in shallow foreshores, in: International Conference on Coastal Engineering (ICCE 2012), Santander, Spain, July 1-6 2012: book of papers. pp. [1-13], meer
 • Tello Ruiz, M.; Candries, M.; Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2012). Ship manoeuvring in waves: a literature review. Version 2.0. WL Rapporten, 00_096. Flanders Hydraulics Research/Ghent University: Antwerp. IV, 20 pp., meer
 • Tello Ruiz, M.; Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Geerts, S. (2012). Propulsion and steering behaviour of a ship equipped with two contra-rotating Z-drives, in: X International conference on hydrodynamics ICHD-2012: proceedings. pp. 123-130, meer
 • THV IMDC - Soresma; K.U. Leuven; UGent; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee (BMM); Waterbouwkundig Laboratorium (2012). Expansion of the numerical modeling tools for the North Sea harbours: task order 4. Design of the implicit scheme in COHERENS. Version 2.0. Flemish Administration, Maritime Access Division: Antwerp. vi, 30 + appendices pp., meer
 • Torfs, S.; Boeckx, L.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2012). Gebruik van WISKI op het WL voor validatie peil- en debietsreeksen: periode 2007-2010. versie 2.0. WL Rapporten, 744_19. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 77 pp., meer
 • Trouw, K.; Mertens, T.; Vermander, J.; Verwaest, T.; Bolle, A.; Van Doorslaer, K.; De Rouck, J. (2012). Design of storm return walls for the masterplan for coastal safety: from conceptual to detailed design, in: Troch, P. et al. (Ed.) Book of abstracts of the 4th International Conference on the Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection - Coastlab12. Department of Civil Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, September 17-20, 2012. pp. 277-278, meer
 • Trouw, K.; Zimmermann, N.; Mathys, M.; Delgado, R.; Roelvink, D. (2012). Numerical modelling of hydrodynamics and sediment transport in the surf zone : a sensitivity study with different types of numerical models, in: International Conference on Coastal Engineering (ICCE 2012), Santander, Spain, July 1-6 2012: book of papers. pp. [1-12], meer
 • Van Braeckel, A.; Coen, L.; Peeters, P.; Plancke, Y.; Mikkelsen, J.; Van den Bergh, E. (2012). Historische evolutie van Zeescheldehabitats: kwantitatieve en kwalitatieve analyse van invloedsfactoren. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2012(59). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek/Waterbouwkundig Laboratorium: Brussel. 111 + bijlagen pp., meer
 • Van Hoey, S.; Vansteenkiste, T.; Pereira, F.; Nopens, I.; Seuntjens, P.; Willems, P.; Mostaert, F. (2012). Effect of climate change on the hydrological regime of navigable water courses in Belgium: subreport 4. Flexible model structures and ensemble evaluation. versie 2.0. WL Rapporten, 706_18. Waterbouwkundig Laboratorium/K.U. Leuven: Antwerpen. IV, 29 pp., meer
 • Van Lancker, V.; Baeye, M.; Du Four, I.; Janssens, R.; Degraer, S.; Fettweis, M.; Francken, F.; Houziaux, J.-S.; Luyten, P.; Van den Eynde, D.; Devolder, M.; De Cauwer, K.; Monbaliu, J.; Toorman, E.; Portilla, J.; Ullman, A.; Liste, M.; Fernández, L.; Komijani, H.; Verwaest, T.; Delgado, R.; De Schutter, J.; Janssens, J.; Levy, Y.; Vanlede, J.; Vincx, M.; Rabaut, M.; Vandenberghe, N.; Zeelmaekers, E.; Goffin, A. (2012). Quantification of erosion/sedimentation patterns to trace the natural versus anthropogenic sediment dynamics "QUEST4D": final report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 103 pp., meer
 • Van Loock, N.; Deumens, W. (2012). Kustbescherming in de haven van Blankenberge: golfkrachten en overtopping bij keermuren. MSc Thesis. Lessius Mechelen. Campus De Naeyer: Mechelen. XI, 121 pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Vos, G.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2012). Werkgroep O&M - Projectgroep veiligheid en toegankelijkheid: onderzoek naar de morfologie op meso-schaal ter hoogte van stortlocaties. Versie 3.0. WL Rapporten, 791_10a. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 50 + 51 p. bijl., 4 p. tab. pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 5. Zoutintrusie kanaal Gent-Terneuzen. versie 4.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 83 + 12 p. Appendices pp., meer
 • Vanlede, J.; Leyssen, G.; Decrop, B. (2012). Salinity in the Belgian coastal zone, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 103, meer
 • Vanlierde, E.; De Schutter, J.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2012). MARS - Model for Authigenic River Sediment: overzicht van de opbouw van verschillende numerieke modellen ontwikkeld aan het WL die de bijdrage van autigeen sediment tot de totale sediment flux modelleren. versie 2.0. WL Rapporten, 613_10a. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 13 pp., meer
 • Vansteenkiste, T.; Pereira, F.; Willems, P.; Mostaert, F. (2012). Effect of climate change on the hydrological regime of navigable water courses in Belgium: subreport 5. Comparison of lumped and distributed models in the climate change impact assessment. Versie 2.0. WL Rapporten, 706_18. Waterbouwkundig Laboratorium/K.U. Leuven: Antwerpen. III, 32 pp., meer
 • Vansteenkiste, T.; Pereira, F.; Willems, P.; Mostaert, F. (2012). Effect of climate change on the hydrological regime of navigable water courses in Belgium: Subreport 6. Urban expansion impact analysis by distributed models. versie 2.0. WL Rapporten, 706_18. Waterbouwkundig Laboratorium/K.U. Leuven: Antwerpen. IV, 17 pp., meer
 • Vansteenkiste, T.; Pereira, F.; Willems, P.; Mostaert, F. (2012). Effect of climate change on the hydrological regime of navigable water courses in Belgium: Subreport 2 - Climate change impact analysis by conceptual models. versie 2.0. WL Rapporten, 706_18. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 45 pp., meer
 • Vansteenkiste, T.; Pereira, F.; Willems, P.; Mostaert, F. (2012). Effect of climate change on the hydrological regime of navigable water courses in Belgium: subreport 3 - Climate change impact analysis by distributed models. versie 2.0. WL Rapporten, 706_18. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 69 pp., meer
 • Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Candries, M.; Mostaert, F. (2012). Behaviour of ships approaching and leaving locks: Open model test data for validation purposes. version 2.0. WL Rapporten, 815_08e. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 23 pp., meer
 • Veale, W.; Suzuki, T.; Spiesschaert, T.; Verwaest, T.; Mertens, T.; Trouw, K. (2012). Reducing overtopping risks in Belgian coastal towns [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Veale, W.; Verwaest, T.; Suzuki, T.; Trouw, K.; Vermander, J. (2012). Wave loading on wave return walls with shallow foreshores: a case study from the Flemish coast, in: Troch, P. et al. (Ed.) Book of abstracts of the 4th International Conference on the Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection - Coastlab12. Department of Civil Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, September 17-20, 2012. pp. 55-56, meer
 • Veale, W.; Suzuki, T.; Verwaest, T.; Spiesschaert, T.; Trouw, K.; Mertens, T. (2012). Reducing overtopping risks in Belgian coastal towns, in: Mees, J. et al. Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 106, meer
 • Vereecken, H.; Vanlierde, E.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2011: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2011 in het Zeescheldebekken gemeten. versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVII, 248 + 7 p. bijl. pp., meer
 • Verwaest, T.; Dan, S.; Reyns, J.; Meire, E.; Mertens, T.; Gysens, S. (2012). Coastal flooding risk and adaptation to climate change in Belgium [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Vos, G.; Plancke, Y.; Ides, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2012). Sediment relocation to shallow water near Walsoorden sandbar. Alternative relocation strategy Westerschelde relocation test Walsoorden. Final evaluation of relocation test 2006. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. 53 + appendices pp., meer
 • Vos, G.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2012). Overleg flexibel storten: ontwikkelingen morfologie en hydrodynamica ter hoogte van het drempelgebied tussen de Everingen en het Middelgat. versie 2.0. WL Rapporten, 00_031. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 12 + 61 p. fig. pp., meer
 • Vos, S.; Delefortrie, G.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2012). Nautische simulatie haven Zeebrugge ULCS: standaardmanoeuvres met behulp van fast-time simulaties met het d_schip - Kwalitatieve vergelijking single model en geconsolideerd wiskundig model. versie 2.0. WL Rapporten, 00_079. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 15 p. pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium (2012). Waterbouwkundig laboratorium: jaarverslag 2011. [S.n.]: Antwerpen. 63 pp., meer
 • Willems, M.; Van Dingenen, B.; Verwaest, T. (2012). Port of Zeebrugge: large physical model to study accessibility and siltation, in: Troch, P. et al. (Ed.) Book of abstracts of the 4th International Conference on the Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection - Coastlab12. Department of Civil Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, September 17-20, 2012. pp. 229-230, meer
 • Zimmermann, N.; Trouw, K.; Wang, L.; Mathys, M.; Delgado, R.; Verwaest, T. (2012). Longshore transport and sedimentation in a navigation channel at Blankenberge (Belgium), in: International Conference on Coastal Engineering (ICCE 2012), Santander, Spain, July 1-6 2012: book of papers. pp. [1-16], meer
 • (2011). Workshop ISC - overstromingen, donderdag, 20 januari 2011, Waterbouwkundig Laboratorium = Atelier CIE - inondations, jeudi, 20 janvier 2011, Laboratoire Hydraulique. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 file pp., meer
 • (2011). Kustveiligheidsplan. Masterplan Kustveiligheid ... beschermt al wat jij liefhebt tegen de zee. Maritieme Dienstverlening en Kust. Afdeling Kust/Waterbouwkundig Laboratorium: Oostende. 89 pp., meer
 • Aqua Vision (2011). 13-uurs ADCP sediment metingen met vertical bundel bij Zuidergat en Waarde. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 79 pp., meer
 • Balens, N.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2011). Veiligheid Vlaamse kust: overstromingsrisico's in het Zwin. Versie 2.0. WL Rapporten, 627_11a. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 33 pp., meer
 • Boeckx, L. (Ed.) (2011). International Symposium on Innovations in Flood Forecasting Systems, 16-17 March 2011, Flanders Hydraulics Research Antwerp, Belgium: book of abstracts. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 12 pp., meer
 • Boeckx, L.; Deschamps, M.; D'Haeseleer, E.; Vanneuville, W.; Viaene, P.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2011). Wasgebeurtenissen 11-16 november 2010: beschrijving hydrologische gebeurtenissen. Versie 2.0. WL Rapporten, 738_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 87 + 13 p. Appendices pp., meer
 • Coen, L.; Peeters, P.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2011). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde: ondersteunende numerieke 1D-modellering. Versie 3.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 52 + 16 p. bijl. pp., meer
 • Coen, L.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2011). Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan: addendum bij ondersteunende studies: Durmevallei. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 16 pp., meer
 • De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Dujardin, A.; Delgado, R.; Willems, M.; Eloot, K. (2011). Delft3D Zeebrugge model: Assessment tool for safety and accessibility studies within the framework of an integral approach [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 35 slides pp., meer
 • De Schutter, J.; Vanlede, J. (2011). Sediment research by Flanders Hydraulics Research in the Scheldt basin: research based on monitoring and modelling [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • De Winter, J.; Trouw, K.; Toro, F.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2011). Scientific support regarding hydrodynamics and sand transport in the coastal zone: Literature review of data. version 2.0. WL Rapporten, 744_30. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerp. IV, 43 + 63 p. append. pp., meer
 • Deckers, P.; Reyns, J.; Holvoet, K.; Vanneuville, W.; De Maeyer, Ph. (2011). LATIS: the tool for flood risk calculations in Flanders [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • D'Haeseleer, E.; Deschamps, M.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2011). Scenarioberekeningen voor afwatering van de IJzer in Nieuwpoort. versie 2.0. WL Rapporten, 712_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 71 pp., meer
 • Eloot, K. (2011). Ship behaviour in shallow and confined water: an overview of hydrodynamic effects through EFD [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 42 slides pp., meer
 • Eloot, K. (2011). Toegankelijkheid van de Schelderegio [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 24 slides pp., meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M. (2011). Ship behaviour in shallow and confined water: an overview of hydrodynamic effects through EFD, in: AVT- Specialists' Meeting on Assessment of Stability and Control Prediction Methods for Air and Sea Vehicles (NATO Unclassified + Australia+ Sweden) AVT-189/RSM-028, Portsdown, United Kingdom, 12-14 October 2011: proceedings. pp. [1-20], meer
 • Gruwez, V.; Bolle, A.; Hassan, W.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2011). Numerieke modellering van het extreem golfklimaat in de Belgische havens: deel 1. Haven van Oostende. versie 2.0. WL Rapporten, 769_03. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. VII, 85 + 106 p. bijl. pp., meer
 • Hassan, W.; Willems, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2011). Extreme wave characteristics inside the harbour of Oostende: physical modeling with different storm directions (T2). Version 2.0. WL Rapporten, 627_05. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. VII, 68 pp., meer
 • Hydrological Information Centre (2011). HIC: the forecasting centre for navigable waterways in Flanders [BROCHURE]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 31 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2011). HIC: voorspellingscentrum bevaarbare waterlopen Vlaanderen [BROCHURE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 31 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2011). Hydrologisch jaarboek 2010: HIC meetstations. versie 2.0. WL Rapporten, 709_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 261 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); Deltares (Deltares); GEMS International (GEMS int NV); Vanlede, J. (2011). Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring van zoutconcentratie, slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone: salinity profiling during 2007-2008 in the harbour of Zeebrugge. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 18 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); Deltares (Deltares); GEMS International (GEMS int NV); Plancke, Y.; Vanlede, J. (2011). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 12. Het voorkomen van HCBS lagen in de Beneden-Zeeschelde. Versie 2,0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. x, 184 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); Peeters, P. (2011). Modellering water- en sedimentbeweging Lippenbroek: rapport intercalibratiemetingen uitgevoerd op 19 oktober 2010. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 49 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2011). Modellering water- en sedimentbeweging Lippenbroek: factual datarapport 13-meting in GOG/GGG van 14 september 2010. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 69 pp., meer
 • Janssens, J. (2011). Morphological trend analysis of beach and shoreface along the Belgian coast [PPT Presentation], in: QUEST4D Symposium: Human footprint on the floor. Keys from the past. Doors to the future, 2nd September 2011, Brussels. pp. 1-27, meer
 • Kuijper, K.; Plancke, Y. (2011). Ontwikkeling van het getijde in het Schelde-estuarium [PRESENTATIE]. Deltares: Delft. 9 slides pp., meer
 • Lauwaert, B.; Delgado, R.; Derweduwen, J.; Devriese, L.; Fettweis, M.; Hostens, K.; Janssens, J.; Martens, C.; Robbens, J.; Timmermans, S.; Van Hoey, G.; Verwaest, T. (2011). Synthesis report on the effects of dredged material disposal on the marine disposal on the marine environment (licensing period 2010-2011). Management Unit of the North Sea Mathematical Models (MUMM)/Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO). Animal Sciences Unit - Fisheries/Maritime Access Division/Agency for Maritime and Coastal Service. Coastal Division/Flanders Hydraulics R: Brussels. 85 pp., meer
 • Lauwaert, B.; Delgado, R.; Derweduwen, J.; Devriese, L.; Fettweis, M.; Hostens, K.; Janssens, J.; Martens, C.; Robbens, J.; Timmermans, S.; Van Hoey, G.; Verwaest, T. (2011). Syntheserapport over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 2010-2011). Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium/Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij)/Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Afdeling Kust/Afdeling Maritieme Toegang/Waterbouwkundig La: Brussels. 16 pp., meer
 • Leyssen, G.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2011). Modellentrein CSM-ZUNO: deelrapport 1: opzet en gevoeligheidsanalyse. versie 2.0. WL Rapporten, 753_12. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. V, 43 + 62 p. bijl. pp., meer
 • Maritieme Dienstverlening en Kust. Afdeling Kust; Waterbouwkundig Laboratorium (2011). Masterplan kustveiligheid. [S.n.]: Oostende. 89 pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J. (2011). Flow in river bends: A numerical model investigation [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Meire, E.; Reyns, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2011). Flood simulation movies of the Belgian coastal area. versie 2.0. WL Rapporten, 759_02. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 1 + 1 CD-ROM (movie) pp., meer
 • Peeters, B.; Defloor, W.; De Jongh, I.; D’hont, D.; Fronhoffs, A.; Lermytte, J.; Ottoy, N.; Vanhille, A.; Verlé, W.; Voet, M.; Michielsen, S.; Vanneuville, W. (2011). Milieurapport Vlaanderen. MIRA Achtergronddocument 2010: waterkwantiteit. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 70 pp., meer
 • Peeters, P.; Asselman, N.; Deckers, P.; Taal, M. (2011). LTV Veiligheid. Schademodellering in Nederland en Vlaanderen [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 13, meer
 • Pettersen, B.; Einar Berg, T.; Eloot, K.; Vantorre, M. (Ed.) (2011). 2nd International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water: Ship to Ship Interaction, May 18 - 20, 2011, Trondheim, Norway. Flanders Hydraulics Research/Ghent University/Norwegian Marine Technology Research Institute/Norwegian University of Science and Technology (NTNU)/The Royal Institute of Naval Architects: London. ISBN 978-1-905040-83-4. X, 422 pp., meer
 • Plancke, Y.; Vos, G.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2011). Overleg flexibel storten: T0 morfologie plaatranden. Versie 2.0. WL Rapporten, 791_08. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 13 + 2 p. bijl., fig. pp., meer
 • Plancke, Y.; Schrijver, M. (2011). Flexibel storten. Het meten en modelleren van stroomsnelheden langs en op plaatranden in het kader van flexibel storten [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 15, meer
 • Plancke, Y.; Ysebaert, T. (2011). Habitatmapping in de Westerschelde: relatie tussen hydrodynamica, bodemvormen en ecologie [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 18, meer
 • Plancke, Y.; Ysebaert, T. (2011). Habitatmapping: onderzoek naar relaties tussen abiotische en biotische factoren in het subtidale deel van de Westerschelde [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 slides pp., meer
 • Reyns, J.; Verwaest, T. (2011). CLIMAR - Evaluation of climate change impacts on flood risks in the Belgian coastal zone [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Reyns, J.; Verwaest, T. (2011). CLIMAR: overstromingsrisico's aan de kust en kustverdediging [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 32 slides pp., meer
 • Reyns, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2011). CLIMAR: subreport 5. Evaluation of adaptation strategies for coastal protection towards 2100. Versie 3.0. WL Rapporten, 814_01. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 158 + 3 p. append. pp. https://dx.doi.org/10.48607/62, meer
 • Smitz, H. (2011). De ontwikkeling van de haven van Antwerpen de voorbije 75 jaar en de relatie tot de Scheldepolders: deel 1. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 147 pp., meer
 • Smitz, H. (2011). De ontwikkeling van de haven van Antwerpen de voorbije 75 jaar en de relatie tot de Scheldepolders: deel 2. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 78 pp., meer
 • Stratigaki, V.; Vanneste, D.; Troch, P.; Gysens, S.; Willems, M. (2011). Numerical modeling of wave penetration in Ostend harbour, in: (2010). The 32nd International Conference on Coastal Engineering (ICCE 2010), June 30 - July 5, 2010, Shanghai, China: book of papers. pp. [1-15], meer
 • Taverniers, E.; Mostaert, F. (2011). Boven-Zeeschelde te Burcht (Bakkersveer): onderzoek erosie/aanzanding rivierbodem t.h.v. nieuwe aanlegkade: monitoring in situ & bathymetrische beschouwingen. versie 2.0. WL Rapporten, 792_27. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 41 pp., meer
 • Taverniers, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2011). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2010: Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2010 in het Zeescheldebekken gemeten. versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVI, 233 + 30 p. tab., 185 p. Fig. pp., meer
 • Van Braeckel, A.; Mikkelsen, J.; Van den Bergh, E.; Coen, L.; Peeters, P.; Plancke, Y. (2011). Grip op ingrepen in de Zeeschelde [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 17, meer
 • Van den Eynde, D.; De Sutter, R.; De Smet, L.; Francken, F.; Haelters, J.; Maes, F.; Malfait, E.; Ozer, J.; Polet, H.; Ponsar, S.; Reyns, J.; Van der Biest, K.; Vanderperren, E.; Verwaest, T.; Volckaert, A.; Willekens, M. (2011). Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities CLIMAR: final report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 121 pp., meer
 • van Kessel, T.; Vanlede, J. (2011). Slibmodel Schelde-estuarium: ontwikkeling en toepassing [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 14, meer
 • Vanlede, J.; van Kessel, T. (2011). Slibmodel Schelde-estuarium: invloed van havens op zwevend slib [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 slides pp., meer
 • Vansteenkiste, T.; Pereira, F.; Willems, P.; Vanneuville, W.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2011). Effect of climate change on the hydrological regime of navigable water courses: Subreport 1. Literature review of the climate research in Belgium. Version 2.0. WL Rapporten, 706_18. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 46 pp., meer
 • Veale, W.; Suzuki, T.; Hassan, W.; Balens, N.; Spiesschaert, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2011). SUSCOD pilot 1: Wenduine wave overtopping scale model: experimental set-up. Version 2.0. WL Rapporten, 759_02a. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IV, 15 + 7 p. bijl. pp., meer
 • Verwaest, T.; Hassan, W.; Suzuki, T.; Spiesschaert, T.; Veale, W.; Balens, N.; Trouw, K.; Mertens, T. (2011). Integrated design of coastal protection works for the town of Wenduine, Belgium [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Verwaest, T.; Delgado, R.; Janssens, J.; Reyns, J. (2011). Sand dynamics on beaches and shorefaces [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 13 slides pp., meer
 • Verwaest, T.; Hassan, W.; Reyns, J.; Trouw, K.; Van Doorslaer, K.; Troch, P.A. (2011). Hydrodynamic loading of wave return walls on top of seaside promenades [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 18 slides pp., meer
 • Verwaest, T.; Delgado, R.; Janssens, J.; Reyns, J. (2011). Sand dynamics on beaches and shorefaces [PPT Presentation]], in: QUEST4D Symposium: Human footprint on the floor. Keys from the past. Doors to the future, 2nd September 2011, Brussels. pp. 1-13, meer
 • Vos, G.; Bastiaensen, E.; De Bruyn, L.; De Schutter, J.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2011). Lithologische kaart Beneden Zeeschelde: resultaten korrelanalyse sedimentstalen. Versie 2.0. WL Rapporten, 736_56. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 6 + 17 p. bijl. pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium (2011). Waterbouwkundig Laboratorium: jaarverslag 2010. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 69 pp., meer
 • Willems, M.; Van Dingenen, B.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2011). Nautische toegankelijkheid haven Zeebrugge: technisch ontwerp schaalmodel. versie 2.0. WL Rapporten, 780_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 23 + 4 p. bijl. pp., meer
 • (2010). Nautisch onderzoek: sleeptank en simulator [BROCHURE]. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 26 pp., meer
 • (2010). Nautical research: towing tank and ship manoeuvring simulator [BROCHURE]. Flanders Hydraulics Research/Ghent University: Antwerp. 26 pp., meer
 • Balens, N.; Valls, X.; Meire, E.; Reyns, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2010). Veiligheid Vlaamse kust: Risicoreductie aandachtszones: Synthese. Versie 2_0. WL Rapporten, 718_2L. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 25 pp., meer
 • Belliard, J.P.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2010). Modelling of mud dynamics in the Scheldt estuary within the framework of LTV: A report submitted to the University of Budapest Technology and Economics in partial fulfilment of the Degree of MSc in Hydro-Informatics and Water Management. version 2.0. WL Rapporten, 770_53. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. XII, 65 + 23 p. app. pp., meer
 • Belpaeme, K.; Vanhooren, S.; Waterbouwkundig Laboratorium; Maritieme Dienstverlening en Kust. Afdeling Kust (2010). De zandbank voor Heist: een boeiend fenomeen [FOLDER]. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 1 folder pp., meer
 • Coen, L.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan - Ondersteunende studies: cluster Bovendijle. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 47 pp., meer
 • Cornet, E.; Mostaert, F. (2010). Hydrologisch jaarboek 2009: HIC meetstations. Versie 1.0 (final). WL Rapporten, 709_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 244 pp., meer
 • De Mulder, T.; Verelst, K.; Vercruysse, J.B.; De Cock, W.; Haegeman, M. (2010). On hawser force criteria for navigation lock design: Case study of maritime locks in port of Antwerp, in: 32nd PIANC Congress, 125th anniversary PIANC - setting the course, Liverpool, UK, Liverpool Arena and Convention Centre, 10 - 14 May 2010: PIANC MMX book of abstracts. pp. 290a - 290b, meer
 • Decrop, B.; De Clercq, B.; Vanlede, J.; Sas, M. (2010). Eddy-induced cross currents in the Westerschelde estuary: numerical simulation, physical driving mechanisms and navigation assistance. Bull. Perm. Int. Assoc. Navig. Congr. 138: 29-44, meer
 • Decrop, B.; Vanlede, J.; Verwilligen, J.; van Holland, G.; Mostaert, F. (2010). Stroming aan de toegang tot de Zandvliet-Berendrecht sluizencomplex: rapport 2D numeriek modelonderzoek. Versie 2.0. WL Rapporten, 753_10. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. IV, 111 pp., meer
 • Eloot, K. (2010). Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 36 slides pp., meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J. (2010). Synergy between theory and practice for Ultra Large Containerships sailing to the port of Antwerp, in: 32nd PIANC Congress, 125th anniversary PIANC - setting the course, Liverpool, UK, Liverpool Arena and Convention Centre, 10 - 14 May 2010: PIANC MMX book of abstracts. pp. 188, meer
 • G-tec; International Marine and Dredging Consultants (2010). Evaluatie niet-destructieve methode, in het bijzonder geofysische methoden voor onderzoek van bresgevoeligheid van Vlaamse dijken langs de waterwegen: deelopdracht 1. Uitvoering niet-destructieve methoden. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 file + 2 CD-ROMS pp., meer
 • G-tec; International Marine and Dredging Consultants (2010). Evaluatie niet-destructieve methode, in het bijzonder geofysische methoden voor onderzoek van bresgevoeligheid van Vlaamse dijken langs de waterwegen: deelopdracht 2. Evaluatie bruikbaarheid en betrouwbaarheid niet-destructieve methoden. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 file + 1 CD-ROM pp., meer
 • Ides, S. (2010). Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: numerieke modelberekeningen als tool om de stortlocaties te optimaliseren [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 26 slides pp., meer
 • Ides, S.J.; Plancke, Y.M.G.; Vos, G.R. (2010). Validation of a 2D hydrodynamic model within a study to propose the optimal disposal strategy in the Western Scheldt, in: SIMHYDRO 2010: modèles hydrauliques et incertitudes, Nice, 2-4 juin 2010 [CD-ROM]. pp. [1-9], meer
 • Ides, S.J.; Plancke, Y.M.G.; Vos, G.R. (2010). Validation of a 2D hydrodynamic model within a study to propose the optimal disposal strategy in the Western Scheldt, in: SIMHYDRO 2010: modèles hydrauliques et incertitudes, Nice, 2-4 juin 2010: Recueil des résumés = SIMHYDRO 2010: Hydraulic modeling and uncertainties, Nice, 2-4 June 2010: book of abstracts. pp. [1], meer
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); Vanlede, J. (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.22. Sedimentbalans 01/10/2008 - 31/12/2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 28 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); Vanlede, J. (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing. Prediction of sediment mass accumulation in DGD: April 2006-2007. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 21 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares; GEMS International; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: rapport 2.8. Zout- en slibverdeling Deurganckdok april 2009 - maart 2010. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 29 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing - Evaluatie van de externe effecten op de aanslibbing in Deurganckdok: report 2.5. Through tide measurement: Eddy currents DGD 02/03/2010. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 51 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing. Deelrapport 1.24: sediment jaarbalans 01/04/2008 - 31/03/2009. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 116 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.33. Zout- en slibverdeling Deurganckdok oktober 2008 - maart 2009. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 27 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Opvolging aanslibbing Deurganckdok: flow atlas Deurganckdok, 06/2008 - 03/2009. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.27. 13-uursmeting Sediview op 12/03/2009 tijdens doodtij - Deurganckdok (transect DGD). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 66 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.26. 13-uursmeting Sediview op 06/03/2009 tijdens doodtij - Deurganckdok (transect DGD). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 62 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.25. 13-uursmeting Sediview op 10/12/2008 tijdens gemiddeld tij - Deurganckdok (transect DGD). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 61 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.23. Sedimentbalans 01/01/2009 - 31/03/2009. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 28 + annexes pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 4.20: analyse van aanslibbingsprocessen en -invloeden April 2006 - March 2009. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 97 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2010). Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring van zoutconcentratie, slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone: deelrapport 8. Rapport over de aanwezigheid van HCBS lagen in de Belgische kustzone. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 192 pp., meer
 • Janssens, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2010). Natuurcompensatie GKVP zoekzone Wenduine-Blankenberge-Zeebrugge. Versie 2.0. WL Adviezen, 765_43. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 35 pp., meer
 • Levy, Y.; Verwaest, T.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2010). The North Atlantic Oscillation's relation with the Scheldt streamflow: Examination of the contribution to the NAO index's influence over the Belgian Continental Shelf's benthos. version 2.0. WL Adviezen, 814_02b. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. II, 28 + 1 p. app. pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; De Schutter, J.; Claeys, S.; Mostaert, F. (2010). Monitoringsplan ten behoeve van het exploiteren van een stortplaats voor baggerspecie afkomstig uit de IJzer in overdieptes van het spaarbekken van de IJzer: resultaten T0-monitoring. versie 2.0. WL Rapporten, 712_11. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 80 + 111 p. bijl., 8 p. tab, 2 p. fig. pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; De Schutter, J.; Claeys, S.; Mostaert, F. (2010). Monitoringsplan ten behoeve van het exploiteren van een stortplaats voor baggerspecie afkomstig uit de IJzer in overdieptes van het spaarbekken van de IJzer: samenvatting resultaten T0-monitoring. versie 2.0. WL Rapporten, 712_11. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 25 pp., meer
 • Maximova, T.; Plancke, Y.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2010). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde. Kalibratie en validatie van het hydrodynamisch 2 dimensionaal numeriek model: pilootstudie Notelaer en Ballooi. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. XI, 33 + 1 p. bijl., 15 p. tab., 102 p. fig. pp., meer
 • Maximova, T.; Ides, S.; Plancke, Y.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2010). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde: deelrapport 3. Scenario analyse 2D model. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 38 + 1 p. bijl., 39 p. tab., 82 p. fig. pp., meer
 • Meire, E.; Verwaest, T.; Reyns, J.; Mertens, T. (2010). Detailed localization of potential victims in nuclei for superstorm events at the Flemish Coast [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Plancke, Y. (2010). Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: terreinmetingen als eerste verkenning van potentiële stortlocaties [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 slides pp., meer
 • Plancke, Y. (2010). Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: een voorstel van stortstrategie met ecologische winst als doel [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 15 slides pp., meer
 • Plancke, Y.; Ides, S.; Mostaert, F. (2010). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde. Deelrapport 5. Vlottermetingen Ballooi en Notelaer juni 2009. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 11 + 13 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Ides, S.; Mostaert, F. (2010). Alternatieve stortstrategie Westerschelde: proefstorting Walsoorden. Vlottermetingen ter hoogte van de plaat van Walsoorden. Versie 2.0. WL Rapporten, 754_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 13 + 13 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.M.G.; Ides, S.J.; Vos, G.R.; Roose, F.; Peters, J.J. (2010). A new disposal strategy for the Western Scheldt, conciliating port accessibility and nature preservation, in: 32nd PIANC Congress, 125th anniversary PIANC - setting the course, Liverpool, UK, Liverpool Arena and Convention Centre, 10 - 14 May 2010: PIANC MMX papers. pp. [1-11], meer
 • Plancke, Y.M.G.; Ides, S.J.; Vos, G.R.; Roose, F.; Peters, J.J. (2010). A new disposal strategy for the Western Scheldt, conciliating port accessibility and nature preservation, in: 32nd PIANC Congress, 125th anniversary PIANC - setting the course, Liverpool, UK, Liverpool Arena and Convention Centre, 10 - 14 May 2010: PIANC MMX book of abstracts. pp. 173, meer
 • Reyns, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2010). CLIMAR: deelrapport 4. Effect van het ophogen van de zandbanken voor de Belgische kust op de kustveiligheid bij een superstorm. Versie 2.0. WL Rapporten, 814_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 60 pp., meer
 • Taverniers, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2010). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2009: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2009 in het Zeescheldebekken gemeten. Versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 155 + 25 p. Tab., 110 p. Fig. pp., meer
 • Van Hoestenberghe, T.; Huygens, M.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Opstellen bresgroeiparameters Vlaamse rivierdijken: deelopdracht 1. Literatuurstudie bresgroeiproces. versie 2.0. WL Rapporten, 706_08c. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. VI, 90 pp., meer
 • van Santen, P. (2010). Varende ADCP metingen Schelde 2009: locatie Boom. AV_DOC_100456. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 199 pp., meer
 • van Santen, P. (2010). Varende ADCP metingen Schelde 2009: locatie Driegoten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 235 pp., meer
 • van Santen, P. (2010). Varende ADCP metingen Schelde 2009: locatie Kruibeke. AV_DOC_100456. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 115 pp., meer
 • van Santen, P. (2010). Varende ADCP metingen Schelde 2009: locatie Liefkenshoek. AV_DOC_100456. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 223 pp., meer
 • van Santen, P. (2010). Varende ADCP metingen Schelde 2009: locatie Oosterweel. AV_DOC_100456. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 393 pp., meer
 • van Santen, P. (2010). Varende ADCP metingen Schelde 2009: locatie Schoonaarde. AV_DOC_100456. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 521 pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Ondersteuning waterkering Antwerpen: deelrapport 1. Modelopbouw. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15c. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 26 pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Ondersteuning waterkering Antwerpen: deelrapport 2. Scenarioanalyse. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15c. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. III, 25 pp., meer
 • Vanderkimpen, P.J.; Peeters, P.; Deckers, P.J. (2010). The impact of individual buildings on urban flood risk analysis, in: SIMHYDRO 2010: modèles hydrauliques et incertitudes, Nice, 2-4 juin 2010 [CD-ROM]. pp. [1-9], meer
 • Vanderkimpen, P.J.; Peeters, P.; Deckers, P.J. (2010). The impact of individual buildings on urban flood risk analysis, in: SIMHYDRO 2010: modèles hydrauliques et incertitudes, Nice, 2-4 juin 2010: Recueil des résumés = SIMHYDRO 2010: Hydraulic modeling and uncertainties, Nice, 2-4 June 2010: book of abstracts. pp. [1], meer
 • Vanlede, J.; Sas, M. (2010). Workshop Aanslibbing DGD 15 juni 2010: overzicht van de geschatte aanslibbing van Deurganckdok [PRESENTATIE]. IMDC/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 19 slides pp., meer
 • Verelst, N.; Delgado, R.; Janssens, J.; Verwaest, T.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2010). Hydraulische simulaties voor verschillende varianten van de westelijke dam met een verfijnd Oostende-model: eindrapport. Versie 2.0. WL Adviezen, 627_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 53 pp., meer
 • Verwaest, T.; Reyns, J. (2010). Resultaten CLIMAR onderzoek: "Veilig wonen aan de Kust tot 2100", Symposium Knokke-Heist, 9 januari 2010 [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 19 slides pp., meer
 • Vos, G. (2010). Evaluatie van de morfologische evolutie van de proefstorting op basis van bathymetrische monitoring [PRESENTATIE]. Flanders Hydraulics Research/Soresma: Antwerp. 18 slides pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Waterbouwkundig Laboratorium: jaarverslag 2009. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 81 pp., meer
 • Boeckx, L.; Deschamps, M.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2009). Overzicht laagwaterseizoen 2009. Versie 2.0. WL Rapporten, 746_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 26 pp., meer
 • Boeckx, L.; Deschamps, M.; Vereecken, H.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2009). Was 23-25 januari 2009: samenvatting meteorologische en hydrologische gebeurtenissen. Versie 2.0. WL Rapporten, 738_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 10 pp., meer
 • Bral, L.; Kellens, W.; Verwaest, T.; Reyns, J.; Vanpoucke, Ph.; Mostaert, F. (2009). Veiligheid Vlaamse kust. Overstromingsrisico's aan de Vlaamse kust: deel 2. Addendum methodologie: verfijning van de slachtofferberekening op de zeedijk. Versie 2.0. WL Rapporten, 718_02a. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. v, 23 pp., meer
 • Chen, M.; Toorman, E.; Mostaert, F.; Van Den Winkel, P.; Muylaert, K.; Jacobs, P.; Vanlierde, E.; Meire, P.; Cattrijsse, A.; De Smedt, F. (2009). Coupling of a new in-situ measurement technique with a new modelling approach for the determination of the effective settling velocity of flocculating sediments in estuaries, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 26-27, meer
 • Claus, J.; Ides, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Baggeren en storten in de Schelde: onderzoek naar de slibhuishouding in de Zeeschelde. Versie 2.0. WL Rapporten, 770_42. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 25 + 4p. tab., 55 p. fig. pp., meer
 • De Laet, P. (2009). Waterbouwkundig Laboratorium 75 jaar. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 33 pp., meer
 • De Nooijer, J.J.; Janssens, J.; Verwaest, T.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Slibmodellering Oostende. Versie 2.0. WL Rapporten, 627_09. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 70 pp., meer
 • Deckers, P.; Reyns, J.; Holvoet, K.; Vanneuville, W.; De Maeyer, Ph. (2009). LATIS: the tool for flood risk calculations in Flanders [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Delgado, R.; Verwaest, T.; De Mulder, T. (2009). The coastal team at Flanders Hydraulics Research: matching research priorities and CZM needs for the 21st century [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Deschamps, M.; Boeckx, L.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2009). Was 10-14 februari 2009: samenvatting meteorologische en hydrologische gebeurtenissen. Versie 2.0. WL Rapporten, 738_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 15 pp., meer
 • Dujardin, A.; Ides, S.; Schramkowski, G.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Haven van Zeebrugge. Optimalisatie maritieme toegankelijkheid: onderzoek naar de water- en sedimentuitwisseling ter hoogte van de havenmond. Versie 2.0. WL Rapporten, 843_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. 31 + 165 p. bijlagen pp., meer
 • Eloot, K. (2009). Kenniscentrum "Varen in ondiep en beperkt water": recht door zee, echt zo eenvoudig? [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 27 sheets pp., meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M. (Ed.) (2009). International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water: Bank Effects. Flanders Hydraulics Research/Ghent University/The Royal Institution of Naval Architects: London. ISBN 978-1-905040-46-9. IX, 152 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2009). Hydrologisch jaarboek 2008: HIC meetstations. WL Rapporten, 709. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 243 pp., meer
 • Ides, S.; Dujardin, A.; De Mulder, T. (2009). Optimising the maritime access to the port of Zeebrugge: example of a large multi-tool study [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Ides, S.J.; Plancke, Y.M.G.; Vos, G. (2009). Using dredged material to reshape sandbars: development of a new disposal strategy in the Western Scheldt, conciliating nature preservation and port accessibility, in:[s.d.] 6th Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, RCEM 2009, 21-25 September, 2009, Santa Fe City, Argentina. pp. [1], meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2009). Afstemming Vlaamse en Nederlandse voorspelling golfklimaat op ondiep water: deelrapport 5. Rapportage jaargemiddelde golfklimaat. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 98 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2009). Afstemming Vlaamse en Nederlandse voorspelling golfklimaat op ondiep water: deelrapport 3. Ontwikkeling van post processing tools. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 47 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2009). Modellering water- en sedimentbeweging Lippenbroek: voortgangsrapportage. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2009). Afstemming Vlaamse en Nederlandse voorspelling golfklimaat op ondiep water: deelrapport 4. Technisch wetenschappelijke bijstand: eindrapport. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 207 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2009). Afstemming Vlaamse en Nederlandse voorspelling golfklimaat op ondiep water: deelrapport 4. Technisch wetenschappelijke bijstand: traject golfklimaat. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVII, 153 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2009). Afstemming Vlaamse en Nederlandse voorspelling golfklimaat op ondiep water: deelrapport 4. Technisch wetenschappelijke bijstand: traject onderzoek. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 149 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); Vanlede, J. (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.22. 13-uursmeting Sediview op 24/09/2008 tijdens doodtij - Deurganckdok (transect DGD). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 75 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); Vanlede, J. (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.20. Omgevingscondities in de Schelde april - september 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 38 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); Vanlede, J. (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.30. 13-uursmeting SiltProfiler 13 maart 2009 ingang Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 30 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); Vanlede, J. (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.24. 13-uursmeting Sediview op 02/12/2008 tijdens springtij - Deurganckdok (transect DGD). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 58 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); Dujardin, A.; Vanlede, J. (2009). Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring van zoutconcentratie, slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone: comparison Rheotune and Navitrackers. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 114 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); Vanlede, J.; Plancke, Y. (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.21. 13-uursmeting Sediview DGD tijdens een gemiddeld getij - lente 2008 - 26/06/2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 69 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); Vanlede, J.; Plancke, Y. (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.21. Sedimentbalans 01/07/2008 - 30/09/2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 172 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); Vanlede, J.; Plancke, Y. (2009). Langdurige metingen Deurganckdok 2: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.20. Sedimentbalans 01/04/2008 - 30/06/2008. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 161 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); GEMS International (GEMS int NV); Vanlede, J.; Plancke, Y. (2009). Langdurige metingen Deurganckdok 2: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.14. Sediment jaarbalans 01/04/2007 - 31/03/2008. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 161 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics (2009). Opvolging aanslibbing Deurganckdok: flow atlas Deurganckdok, 2/'05 - 3/'08. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 82 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.21. Omgevingscondities in de Schelde oktober 2008 - maart 2009. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 164 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.31. 13-uursmeting longitudinale zoutverdeling op 11/03/2009 tijdens springtij - Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 82 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.29. 13u-meting SiltProfiler 29 september 2008 ingang Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 36 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 4.10. Analyse van aanslibbingsprocessen en -invloeden April 2007 - March 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 60 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.28. 13-uursmeting ADCP neervorming DGD zomer 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 189 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.34. Calibratie stationaire en mobiele toestellen herfst 27-28 oktober 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 26 + bijl. pp., meer
 • Janssens, J. (2009). De ophoging van de zeebodem in de baai van Knokke-Heist: beschrijving van het fenomeen - overzicht van de uitgevoerde studies. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 66 slides pp., meer
 • Janssens, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2009). Baai van Heist: advies demping geul. Versie 2.0. WL Adviezen, 765_32. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 16 pp., meer
 • Laforce, E. (2009). 25 jaar nautisch onderzoek: het nautisch onderzoek door de jaren heen en zijn belang [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 68 sheets pp., meer
 • Lauwaert, B.; Bekaert, K.; Berteloot, M.; De Backer, A.; Derweduwen, J.; Dujardin, A.; Fettweis, M.; Hillewaert, H.; Hoffman, S.; Hostens, K.; Ides, S.; Janssens, J.; Martens, C.; Michielsen, T.; Parmentier, K.; Van Hoey, G.; Verwaest, T. (2009). Synthesis report on the effects of dredged material disposal on the marine environment (licensing period 2008-2009). Agency for Maritime and Coastal Service. Coastal Division/Flanders Hydraulics Research/ILVO/Maritime Access Division/MUMM: [s.l.]. 102 pp., meer
 • Maximova, T.; Ides, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Verbetering randvoorwaardenmodel: deelrapport 4. Extra aanpassingen in de Zeeschelde. Version 2.0. WL Rapporten, 753_09. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 14 + 4 p. tables, 75 p. figures pp., meer
 • Maximova, T.; Ides, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). LTV O&M thema veiligheid: deelproject 1. Verbetering hydrodynamisch NEVLA model ten behoeve van scenario-analyse. versie 2.0. WL Rapporten, 756_05. Waterbouwkundig Laboratorium/Deltares: Antwerpen. VI, 32 + 7 p. tab., 69 p. fig. pp., meer
 • Maximova, T.; Ides, S.; Vanlede, J.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Verbetering 2D randvoorwaardenmodel: deelrapport 3. Kalibratie bovenlopen. Version 3.0. WL Rapporten, 753_09. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 23 + 6 p. appendices, 15 p. tables, 117 p. figures pp., meer
 • Mertens, T.; De Wolf, P.; Verwaest, T.; Trouw, K.; De Nocker, L.; Coudere, K. (2009). An integrated master plan for Flanders future coastal safety, in: McKee Smith, J. (Ed.) Proceedings of the 31st International Conference on Coastal Engineering 2008, Hamburg, Germany, 31 August to 5 September 2008. pp. 4017-4028, meer
 • Paridaens, K.; Plancke, Y.; Schrijver, M.; Willems, P. (2009). Comparison of measurement techniques for monitoring sediment transport, under field conditions, in the Scheldt estuary, in: 6th International SedNet conference on 7-8 October 2009, Hamburg, Germany: The Role of Sediments in Coastal Management. pp. [1], meer
 • Peeters, P.; Verzhbitskiy, L.; Maris, T.; Stevens, M.; Viaene, P. (2009). On-site evaluation of a fish-friendlier tide gate design, in: 33 rd IAHR Congress Water Engineering for a Sustainable Environment, 9-14 August 2009, Vancouver, British Columbia, Canada [CD-ROM]. pp. [1-8], meer
 • Peeters, P.; Claeys, S.; Michielsen, S.; De Schutter, J.; Temmerman, S.; Meire, P.; Vandenbruwaene, W.; Maris, T.; Chen, M.; Wartel, S. (2009). Sediment behaviour within a flood control area with a controlled reduced tide - pilot project Lippenbroek = Processus sédimentologiques dans un zone de contrôle d'inondations et de marée réduite controlée - projet pilote Lippenbroek, in: Congrès SHF-31ième Journées de l'hydraulique: "Morphodynamiques et débits solides dans les estuaires, les baies et les deltas" Paris, 22-23 septembre 2009 [CD-ROM]. pp. [1-15], meer
 • Peeters, P.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan: hydraulische randvoorwaarden voor toetsen op en ontwerpen naar veiligheid. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15a. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 18 + 1 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Vos, G.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Habitatmapping Westerschelde: deelrapport 1. Classificatie op basis van bodemvormen en hydrodynamica. Versie 3.0. WL Rapporten, 754_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 46 + 5p. tables, 140p. figures pp., meer
 • Plancke, Y.; Ides, S.; Peters, J.J.; Vos, G. (2009). Le projet pilote Walsoorden: la première étape dans la gestion morphologique de l'Escaut occidental, reconciliant la préservation de l'écologie et l'accessibilité des ports = The Walsoorden pilot project: a first step in a morphological management of the Western Scheldt, conciliating nature preservation and port accessibility, in: Congrès SHF-31ième Journées de l'hydraulique: "Morphodynamiques et débits solides dans les estuaires, les baies et les deltas" Paris, 22-23 septembre 2009 [CD-ROM]. pp. [1-11], meer
 • Plancke, Y.; Ides, S.; Mostaert, F. (2009). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde. Deelrapport 4. Verkennende vlottermetingen Ballooi en Notelaer. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 12 + 9 p. appendices pp., meer
 • Plancke, Y.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2009). Vlottermetingen CDW Deurganckdok: T0 - april 2009. Versie 2.0. WL Rapporten, 816_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 12 + 6p. appendices pp., meer
 • Plancke, Y.M.G.; Ides, S.J.; Vos, G.; Peters, J.J. (2009). The Walsoorden pilot project: a first step in morphological management of the Western Scheldt, conciliating nature preservation and port accessibility, in: 6th International SedNet conference on 7-8 October 2009, Hamburg, Germany: The Role of Sediments in Coastal Management. pp. [1], meer
 • Plancke, Y.M.G.; Vos, G.; Ysebaert, T.J. (2009). Analysis of multibeam echo sounding data on bed forms near the Walsoorden sandbar, a first phase in the subtidal habitat classification for the Western Scheldt, in:[s.d.] 6th Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, RCEM 2009, 21-25 September, 2009, Santa Fe City, Argentina. , meer
 • Richter, J.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2009). Decision supporting tools for determining tidal windows for deep-drafted vessels, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 116, meer
 • Richter, J.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2009). Decision supporting tools for determining tidal windows for deep-drafted vessels [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Ronsyn, J.; Deschamps, M.; Viaene, P.; Mostaert, F. (2009). Vergelijking van oud en nieuw FloodWatchsysteem: kwaliteitscontrole van de resultaten. Versie 2.0. WL Rapporten, 729_05a. Waterbouwkundig Laboratorium/Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Antwerpen. IV, 24 pp., meer
 • Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). MONEOS - Jaarboek monitoring WL 2008: Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2008 in het Zeescheldebekken gemeten. Versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 145 + 27 p. tab., 92 p. fig. pp., meer
 • Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2008: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2008 in het Zeescheldebekken gemeten. Bijlagenrapport. Versie 2.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. bijlagen pp., meer
 • Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). Overzicht van de tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken gedurende het decennium 1991-2000: T.O. tijwaarnemingen Zeescheldebekken 1991-2000. Versie 2.0, heruitg. papieren versie. WL Rapporten, 833_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 170 pp., meer
 • Van den Eynde, D.; De Smet, L.; De Sutter, R.; Francken, F.; Maes, F.; Ozer, J.; Polet, H.; Ponsar, S.; Van der Biest, K.; Vanderperren, E.; Verwaest, T.; Volckaert, A.; Willekens, M. (2009). Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities CLIMAR: final report phase 1. Belgian Science Policy: Brussel. 81 pp., meer
 • Van der Biest, K.; Verwaest, T.; Reyns, J.; Mostaert, F. (2009). CLIMAR: deelrapport 2. Kwantificatie van de secundaire gevolgen van de klimaatsverandering in de Belgische kustvlakte. Versie 2.0. WL Rapporten, 814_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 46 + 22 p. bijlagen pp., meer
 • Van der Biest, K.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2009). CLIMAR. Section report 3: adaptation measures to climate change impacts along the Belgian coastline. Version 2.0. WL Rapporten, 814_01. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 20 + 8 p. app. pp., meer
 • Van Lancker, V.; Du Four, I.; Degraer, S.; Fettweis, M.; Francken, F.; Van den Eynde, D.; Monbaliu, J.; Toorman, E.; Verwaest, T.; Janssens, J.; Vincx, M.; Houziaux, J.-S. (2009). Changes in the marine environment: the Belgian part of the North Sea revisited, in: 41st International Liège Colloquium on Ocean Dynamics: Science-Based Management of the Coastal Waters, 4-8 May 2009. pp. [1], meer
 • Van Lancker, V.; Du Four, I.; Degraer, S.; Fettweis, M.; Francken, F.; Van den Eynde, D.; Monbaliu, J.; Toorman, E.; Verwaest, T.; Janssens, J.; Vincx, M.; Houziaux, J.-S. (2009). Changes in the marine environment: the Belgian part of the North Sea revisited, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43, meer
 • Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2009). Gedetailleerde overstromingsmodellen: deelrapport 2. Gevalstudie Demer. Versie 2.0. WL Rapporten, 704_11. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. 43 pp., meer
 • Vanlede, J.; Schramkowski, G.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Mud transport model for the Scheldt estuary: Hydrodynamics report. WL Rapporten, 756_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. , meer
 • Vanlede, J.; van Kessel, T.; Eleveld, M.; van der Wal, D. (2009). LTV-slib: modelling of mud dynamics [PRESENTATION]. Deltares/Flanders Hydraulics Research/NIOO/Vrije Universiteit Amsterdam. Institute for Environmental Studies: Antwerpen. 20 slides pp., meer
 • Vanlede, J.; Decrop, B.; De Clercq, B. (2009). Numeriek modelonderzoek dwarsstromingen aan het Zuidergat [PRESENTATIE]. IMDC/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 30 slides pp., meer
 • Vanlede, J.; De Clercq, B.; Decrop, B.; Ides, S.; van Holland, G.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Verbetering randvoorwaardenmodel: deelrapport 2. Afregelen van het 2D Scheldemodel. Versie 3.0. WL Rapporten, 753_09. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. VIII, 29 + appendices pp., meer
 • Vanpoucke, Ph.; Reyns, J.; Van der Biest, K.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2009). Veiligheid Vlaamse kust: Overstromingsrisico's in de aandachtszones. Versie 2_0. WL Rapporten, 718_02j. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 582 pp., meer
 • Vansteenkiste, T.; Holvoet, K.; Willems, P.; Vanneuville, W.; Deckers, P.; Mostaert, F. (2009). Effect van klimaatwijzigingen op afvoerdebieten in hoog- en laagwatersituaties en op de globale waterbeschikbaarheid: gevalstudie voor de Maas. Versie 2.0. WL Rapporten, 706_13a. Waterbouwkundig Laboratorium/Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Antwerpen. III, 14 pp., meer
 • Vantorre, M. (2009). Van 4 tot 400 m: het ene model is het andere niet ... [PRESENTATIE]. Universiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 67 sheets pp., meer
 • Verwaest, T.; Van der Biest, K.; Vanpoucke, Ph.; Reyns, J.; Vanderkimpen, P.; De Vos, L.; De Rouck, J.; Mertens, T. (2009). Coastal flooding risk calculations for the Belgian coast, in: McKee Smith, J. (Ed.) Proceedings of the 31st International Conference on Coastal Engineering 2008, Hamburg, Germany, 31 August to 5 September 2008. pp. 4193-4201, meer
 • Verwaest, T.; Willems, M.; Mostaert, F. (2009). Oostende-Centrum - Golfkrachten op tijdelijke waterkering: advies in afwachting van nieuwe golfgootproeven. Versie 2.0. WL Adviezen, 627_10. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 20 pp., meer
 • Vos, G.; Plancke, Y.; Ides, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Alternatieve stortstrategie Westerschelde: proefstorting Walsoorden. Eindevaluatie proefstorting 2006. Versie 5.0. WL Rapporten, 754_03b. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. v, 52 + 11 p. bijlagen pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium (2009). Jaarverslag: voorstelling activiteiten 2008. [S.n.]: Antwerpen. 103 pp., meer
 • Willems, M.; De Mulder, T. (2009). Wave flume and wave basin design of coastal structures in Flanders [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Willems, P.; Deckers, P.; De Maeyer, P.; De Sutter, R.; Vanneuville, W.; Brouwers, J.; Peeters, B. (2009). MIRA 2009 en NARA 2009: wetenschappelijk rapport klimaatverandering en waterhuishouding. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009.45. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)/Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Mechelen. 100 pp., meer
 • Willems, P.; Verwaest, T. (2009). Extreme value analysis of coastal levels, with and without convolution of astronomic and storm surge components, in: McKee Smith, J. (Ed.) Proceedings of the 31st International Conference on Coastal Engineering 2008, Hamburg, Germany, 31 August to 5 September 2008. pp. 4099-4108. dx.doi.org/10.1142/9789814277426_0340, meer
 • (2008). 1e Trefdag Dijkinspectie en –onderhoud (29 mei 2008 te Zwijnaarde, Gent): verslag. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + 1 bijlage pp., meer
 • (2008). Flanders Hydraulics Research - Laboratoire De Recherches Hydrauliques vous souhaite la bienvenue [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 19 slides pp., meer
 • Asselman, N.E.M.; Verhoeven, G.; Peeters, P.; Coen, L. (2008). Veiligheid: vergelijking van Nederlandse en Vlaamse randvoorwaarden. Deltares/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 25 slides pp., meer
 • Boukhris, O.; Willems, P.; Vanneuville, W.; Van Eerdenbrugh, K. (2008). Climate change impact on hydrological extremes in Flanders: regional differences. WL Rapporten, 706_13. Flanders Hydraulics Research/KU Leuven: Antwerpen. 91 pp., meer
 • Coen, I. (2008). De eeuwige Schelde? Ontstaan en ontwikkeling van de Schelde. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 112 pp., meer
 • Coen, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2008). Inventarisatie en historische analyse Zeeschelde habitats: effect antropogene ingrepen en natuurlijke evoluties op de getij-indringing in de Zeeschelde - ondersteunende numerieke 1D-modellering. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 32 pp., meer
 • Cornet, E. (2008). Centre d’Informations Hydrologiques (HIC) [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 37 slides pp., meer
 • Cornet, E.; Boeckx, L.; Vereecken, H.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2008). Hydrologisch jaarboek 2007: VMM meetstations: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne, Nete, Demer, Maas. Versie 1.0 (final). WL Rapporten, 709_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 273 pp., meer
 • Cornet, E.; Boeckx, L.; Vereecken, H.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2008). Hydrologisch jaarboek 2007: HIC meetstations. Versie 1.0 (final). WL Rapporten, 709. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 194 pp., meer
 • Cumps, F. (2008). Bief maritime du fleuve Congo: travaux d’aménagement dans la région divagante [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 26 slides pp., meer
 • Cumps, F. (2008). Hydrométrie: mesure de débits liquides - mesure de débits solides [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 87 slides pp., meer
 • Cumps, F. (2008). Navigabilité du bief maritime du fleuve Congo: la méthode de prévision des évolutions [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 57 slides pp., meer
 • Cumps, F. (2008). Navigabilité du bief maritime du fleuve Congo: la méthode de prévision des evolutions – applications [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 21 slides pp., meer
 • Cumps, F. (2008). Propagation de la marée dans le bief maritime du fleuve Congo [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 24 slides pp., meer
 • Cumps, F.; Peters, J.J. (2008). Bief maritime du fleuve Congo: évolution morphologique de la région divagante [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 34 slides pp., meer
 • Cuylaerts, M. (2008). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Rug van Baarland: verslag 13u meetcampagne. Universiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. 27 + bijl. pp., meer
 • De Clercq, B.; Decrop, B. (2008). Identificatie van meetlocaties ter hoogte van de oostelijke rand van de platen van Ossenisse: voorstel meetcampagne april 2008. Versie 3.1. WL Adviezen, 753_7. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. 8 + bijlagen pp., meer
 • De Mulder, T.; Viaene, P. (2008). Lesbrief waterbouwkundige constructies. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 25 pp., meer
 • Delefortrie, G. (2008). Flanders Hydraulics Research: Le laboratoire hydraulique des pouvoirs publics de la Flandre [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 42 slides pp., meer
 • Dujardin, A.; Vanlede, J.; Meersschaut, Y. (2008). Human and environmental effects on the top of the mud layer in the entrance of the Zeebrugge harbour [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M. (2008). An overview of squat measurements for container ships in restricted water, in: Varyani, K.S. (Ed.) International Conference on Safety and Operations in Canals and Waterways SOCW 2008, 15-16 September 2008, Glasgow, UK. pp. 106-116, meer
 • Guns, P. (2008). De Antwerpse noorderpolders in de 16de-17de eeuw. Heruitgave editie 1972. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 71 pp., meer
 • Guns, P. (2008). Historische evolutie van het polderlandschap langs de linker Scheldeoever. Heruitgave editie 1973. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 77 pp., meer
 • Holvoet, K.; Vereecken, H.; Devroede, N.; Ronse, Y.; Cauwenberghs, K.; Van Assel, J.; Waterschoot, G. (2008). Demonstration of integrated modelling in the Scheldt River Basin, using the OpenMI [POSTER]. Aquafin/Deltares/Université de Liège/Vlaamse Milieumaatschappij/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Ides, S.; Vanlede, J.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2008). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde: gevoeligheidsonderzoek 2D modellen. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 33 + 4 p. bijlagen, 78 p. fig. pp., meer
 • Ides, S.; Plancke, Y.; Peters, J.J. (2008). A new approach for managing the morphology and ecology of a coastal plain estuary, in: 32nd Congress of IAHR, the International Association of Hydraulic Engineering and Research. Proceedings: Harmonizing the Demands of Art and Nature in Hydraulics. Engineering and Management of Fresh-water Systems. Data Acquisition and Processing for Scientific Knowledge and Public Awareness. Fluid Mechanics and Hydraulics. Maritime and Coastal Research and Engineering, July 1-6, 2007, Venice, Italy. pp. [1-11], meer
 • Ides, S.; Peters, J.J. (2008). Une gestion morphologique pour maintenir l'accessibilité du port d'Anvers [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 70 slides pp., meer
 • Ides, S.; Plancke, Y. (2008). Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: deelrapport 2. Numerieke modellering. WL Rapporten, 791_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 26 + 10 p. tables, 291 p. appendices pp., meer
 • Ides, S.; Plancke, Y.; Peters, J.J. (2008). Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: deelrapport 3. Voorstel stortstrategie. Versie 2.0. WL Rapporten, 791_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. ix, 43 + 104 p. figures pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.13. Omgevingscondities in de rivier de Schelde januari - maart 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 200 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.17. zout- en slibverdeling Deurganckdok & frame metingen 20/09/2007 - 18/12/2007. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 392 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.15. 13-uursmeting SiltProfiler 12 maart 2008 ingang Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 227 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.13. 13-uursmeting Sediview op 11/03/2008 tijdens springtij - Liefkenshoek (transect K). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 155 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.12. 13-uursmeting Sediview op 11/03/2008 tijdens springtij - Liefkenshoek (transect I). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 139 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok 2: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.11. 13-uursmeting longitudinale zoutverdeling op 12/03/2008 tijdens springtij - Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 92 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.14. Jaarrapport omgevingscondities 2007-2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 165 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok 2: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.12. Sediment balans 01/09/2007 - 31/12/2007. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 32 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.14. 13-uursmeting Sediview op 11/03/2008 tijdens springtij - Deurganckdok (transect DGD). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 181 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok 2: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.13. Sediment balans 01/01/2008 - 31/03/2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 164 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.12. Omgevingscondities in de rivier de Schelde oktober - december 2007. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 216 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring van zoutconcentratie, slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone: deelrapport 2.3. Analyse omgevingscondities juli 2006 - augustus 2007. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 123 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.18. zout- en slibverdeling Deurganckdok & frame metingen februari - april 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 42 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Studie van dwarsstromingen aan de Platen van Ossenisse: factual data report meetcampagnes maart - april 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 16 + appendices pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 4.1. Analyse van aanslibbingsprocessen en -invloeden. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. v, 42 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring van zoutconcentratie, slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone: deelrapport 3.2. 13-uursmeetcampagne SiltProfiler en CTD-OBS metingen zomer 2007. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 21 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring van zoutconcentratie, slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone: deelrapport 7.2. 13-uursmeetcampagne SiltProfiler en Sediview 07/08/2007 haveningang tijdens doodtij. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 26 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring van zoutconcentratie, slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone: deelrapport 7.3. 13-uursmeetcampagne SiltProfiler en Sediview 01/08/2007 Pas van het Zand. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 22 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring van zoutconcentratie, slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone: deelrapport 7.4. 13-uursmeetcampagne SiltProfiler en Sediview 03/08/2007 Wielingen. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 22 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring van zoutconcentratie, slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone: deelrapport 5.2. Vaste meetopstelling inzake bodemgedrag in de Belgische kustzone zomer 2007. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 23 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Opvolging sedimentverspreiding rond Airset baggertuig: rapport 1.0. Opvolgen sedimentverspreiding rond Airset baggertuig 24/10/2007 - Baarland. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 67 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring van zoutconcentratie, slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone: deelrapport 7.5. 13-uursmeetcampagne SiltProfiler en Sediview 2/08/2007 Scheur. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 22 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.5. 13-uursmeting Sediview gemiddeld tij 24/10/2007 Parel II. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 35 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.10. 13-uursmeting SiltProfiler 23 oktober 2007 ingang Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 21 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.11. Omgevingscondities in de rivier de Schelde juli - september 2007. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 33 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring van zoutconcentratie, slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone: deelrapport 2.2. Omgevingscondities aan Zeebrugge en Belgische kustzone van januari - augustus 2007. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 34 + bijlagen, cd-rom (data) pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring van zoutconcentratie, slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone: deelrapport 7.1. 13-uursmeetcampagne SiltProfiler en Sediview 31/07/2007 haveningang tijdens springtij. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 26 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.10. Sediment balans 01/04/2007 - 30/06/2007. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 27 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.10. Omgevingscondities in de rivier de Schelde april - juni 2007. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 34 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.16. zout- en slibverdeling Deurganckdok & frame metingen 21/06/2007 - 30/07/2007. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 21 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.11. Sediment balans 01/07/2007 - 31/08/2007. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 27 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Kirby, R.; GEMS International (2008). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 5.6. Analyse omgevingscondities september 2005 - maart 2007. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 148 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Katholieke Universiteit Leuven. Laboratorium voor Hydraulica; Universitaire Instelling Antwerpen. Vakgroep Ecosysteembeheer (2008). Haalbaarheidsstudie nutriënten- en sedimenttransportmodellering in 2D voor het Scheldebekken en het GOG KBR: deelopdracht 5. Lippenbroek: voortgangsrapport 4. Versie 4.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 159 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2008). Langdurige metingen Deurganckdok 2: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.19. Calibratie stationaire en mobiele toestellen winter 4-5 februari 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 37 + appendices pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.09. Calibratie stationaire toestellen herfst 10 september 2007. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 33 + bijlagen pp., meer
 • Janssens, J.; Verwaest, T.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2008). Prognose van de evenwichtsligging van de kustlijn ter hoogte van de baai van Heist. Versie 2.0. WL Rapporten, 765_29. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 22 pp., meer
 • Jeuken, C.; Ides, S.; Kuijper, C. (2008). Historische en toekomstige ontwikkeling van de hoogwaterstanden in het Schelde-estuarium (2) [POSTER]. Deltares/Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Dienst Zeeland/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 1 poster pp., meer
 • Jeuken, C.; Ides, S.; Kuijper, C. (2008). Historische en toekomstige ontwikkeling van de hoogwaterstanden in het Schelde-estuarium (1) [POSTER]. Deltares/Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Dienst Zeeland/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 1 poster pp., meer
 • Jourquin, B. (2008). Studie van de bodemmorfologie van de Westerschelde met aandacht voor de actieve processen gerelateerd aan bagger- en stortactiviteiten. Universiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. 17 + fig. pp., meer
 • Kellens, W.; Deckers, P.; Saleh, H.A.; Vanneuville, W.; De Maeyer, P.; Allaert, G.; De Sutter, R. (2008). A GIS tool for flood risk analysis in Flanders (Belgium), in: Brebbia, C.A. et al. (Ed.) Risk analysis VI: simulation and hazard mitigation (RISK ANALYSIS 2008). WIT Transactions on Information and Communication Technologies, 39: pp. 21-27, meer
 • Kellens, W.; Vanneuville, W. (2008). Safecoast - Geïntegreerd kustveiligheidsplan: opstellen van slachtofferfuncties en vluchtfactorengrids. WL Adviezen, 718_2A. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 24 pp., meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2008). Invloed van een ophoging van het sternenschiereiland op oevereffecten. WL Adviezen, 741/3. Universiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 pp., meer
 • Plancke, Y.; Sas, M.; Heinis, F.; Ides, S. (2008). Nota plaatrandstortingen: verruiming vaargeul Westerschelde. Versie 2.0. WL Rapporten, 791_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 19 + 1 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Ides, S. (2008). Plaatrandstortingen, een eerste stap binnen het morfologisch beheer voor de Westerschelde [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Plancke, Y.; Ides, S.; Peters, J.J. (2008). Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: deelrapport 1. Historische morfologische analyse en interpretatie terreinmetingen. WL Rapporten, 791_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 35 + 164 p. apendices pp., meer
 • Plancke, Y.M.G.; Ides, S.J.; Peters, J.J. (2008). The Walsoorden pilot project: A first step in a morphological management of the Western Scheldt, conciliating nature preservation and port accessibility, in: Dohmen-Janssen, C.M. et al. (Ed.) River, coastal and estuarine morphodynamics: RCEM 2007. Proceedings of the 5th IAHR symposium on river, coastal and estuarine morphodynamics, Enschede, The Netherlands, 17-21 september 2007. pp. 1093-1100, meer
 • Plancke, Y.M.G.; Peters, J.J.; Ides, S.J. (2008). A new approach for managing the Western Scheldt's morphology and ecology, in: 32nd Congress of IAHR, the International Association of Hydraulic Engineering and Research. Abstracts: Harmonizing the Demands of Art and Nature in Hydraulics. Engineering and Management of Fresh-water Systems. Data Acquisition and Processing for Scientific Knowledge and Public Awareness. Fluid Mechanics and Hydraulics. Maritime and Coastal Research and Engineering, July 1-6, 2007, Venice, Italy. pp. 233, meer
 • Reyns, J.; Vanpoucke, Ph.; Verwaest, T.; Van der Biest, K.; Vanderkimpen, P.; Peeters, P.; Vanneuville, W. (2008). Assessing the storm vulnerability of the Belgian coastline [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Roose, F.; Plancke, Y.; Ides, S. (2008). A synthesis on the assessment of an alternative disposal strategy to serve sustainability in the Scheldt estuary, in: CEDA Dredging Days 2008: Dredging facing Sustainability, Antwerpen (Belgium), October 1-3, 2008. pp. [1-13], meer
 • Saleh, H.A.; Allaert, G.; De Sutter, R.; Kellens, W.; De Maeyer, P.; Vanneuville, W. (2008). Intelligent decision support system based geo-information technology and spatial planning for sustainable water management in Flanders, Belgium, in: Feyen, J. et al. (Ed.) (2009). Proceedings of The International Urban Water Conference, Heverlee, Belgium, 15-19 September, 2008: Water and Urban Development Paradigms Towards an Integration of Engineering, Design and Management Approaches. pp. 283-288, meer
 • Schramkowski, G.P.; Huijts, K.M.H.; de Swart, H.E.; Schuttelaars, H.M. (2008). A model comparison of flow and lateral sediment trapping in estuaries, in: Dohmen-Janssen, C.M. et al. (Ed.) River, coastal and estuarine morphodynamics: RCEM 2007. Proceedings of the 5th IAHR symposium on river, coastal and estuarine morphodynamics, Enschede, The Netherlands, 17-21 september 2007. pp. 413-420, meer
 • Schrijver, M.; Plancke, Y. (2008). Uitvoeringsplan MONEOS-T 2008 - 2018. Rijkswaterstaat Zeeland/Vlaamse Overheid. Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken: Middelburg. 44 pp., meer
 • Van der Biest, K.; Verwaest, T.; Vanneuville, W.; Reyns, J.; Mostaert, F. (2008). CLIMAR: evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities. Subdocument coastal flooding. Version 2.0. WL Rapporten, 814_01. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. vi, 64 pp., meer
 • Van der Biest, K.; Verwaest, T.; Reyns, J. (2008). CLIMAR - Evaluation of climate change impacts on flood risks in the Belgian coastal zone: case study "Coastal Flooding" [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • van Kessel, T.; Vanlede, J.; van der Wal, D.; Eleveld, M. (2008). Ontwikkeling en toepassing slibmodel [POSTER]. Deltares/Maritieme Toegang/NIOO/Vrije Universiteit Amsterdam/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 1 poster pp., meer
 • Van Lancker, V.; Du Four, I.; Fettweis, M.; Van den Eynde, D.; Devolder, M.; Francken, F.; Monbaliu, J.; Verwaest, T.; Janssens, J.; Degraer, S.; Houziaux, J.-S.; Vandenberghe, N.; Goffin, A. (2008). QUantification of Erosion/Sedimentation patterns to Trace the natural versus anthropogenic sediment dynamics (QUEST4D). Annual scientific report year 1. Science for sustainable development. Belgian Science Policy: Brussel. 27 pp., meer
 • Van Lancker, V.; Fettweis, M.; Monbaliu, J.; Verwaest, T.; Vincx, M. (2008). Quantification of erosion/sedimentation patterns to trace the natural versus anthropogenic sediment dynamics, in: LITTORAL 2008. A Changing Coast: Challenge for the Environmental Policies. Abstracts. 9th International Conference, November 25-28, 2008, Venice, Italy. pp. 253, meer
 • van Maren, B.; Schramkowski, G. (2008). 3D mud transport model Zeeschelde: seasonal effects. Versie 2.0. Deltares/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 76 pp., meer
 • Vanlede, J. (2008). Langdurige metingen Deurganckdok. Deurganckdok: overzicht van gevoerd onderzoek [PPT Presentatie]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 slides pp., meer
 • Vanlede, J.; Decrop, B.; De Clercq, B.; Ides, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2008). Verbetering randvoorwaardenmodel: deelrapport 1. Gevoeligheidsanalyse. Versie 2_0. WL Rapporten, 753_09. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. 28 + 89 p. appendices pp., meer
 • Vanlede, J.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2008). Harmonische voorspelling van waterstanden te Vlissingen, ter aanvulling van de OMES databank. WL Rapporten, 713_22. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + 21 appendices pp., meer
 • Vanlede, J.; van Kessel, T. (2008). Ontwikkeling en toepassing slibmodel [PPT Presentatie]. Deltares/Maritieme Toegang/NIOO/Vrije Universiteit Amsterdam/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 31 slides pp., meer
 • Vanlierde, E.; De Schutter, J.; Claeys, S.; Engels, J. (2008). Recherche sédimentologique au Flanders Hydraulics Research [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 44 slides pp., meer
 • Vanneuville, W.; Deckers, P.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2008). Flood risk scenario calculations as a decision support and evaluation tool in water management plans, in: International Conference Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth, 1-6 June 2008, Mytilene, Lesvos, Greece: proceedings. pp. 1-5, meer
 • Vanneuville, W.; Deckers, P.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2008). Flood risk scenario calculations as a decision support and evaluation tool in water management plans, in: International Conference Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth, 1-6 June 2008, Mytilene, Lesvos, Greece: abstracts. pp. 54-55, meer
 • Vatvani, D. (Ed.) (2008). Lessons from New Orleans for the Western Scheldt estuary - Comparison between Mississippi Delta and the Western Scheldt estuary. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 30 pp., meer
 • Vereecken, H.; Peeters, P.; Ronsyn, J.; Balduck, J.; Mostaert, F. (2008). Waterbeheer in Oost- en West Vlaanderen: bevaarbare waterlopen. Versie 0.5. WL Rapporten, 726_2. Waterbouwkundig Laboratorium/Afdeling Bovenschelde: Antwerpen. I, 30 pp., meer
 • Verhoeven, G.; Asselman, N.; Coen, L.; Peeters, P. (2008). Overzicht beschikbaar modelinstrumentarium. Deltares/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 1 pp., meer
 • Verhoeven, G.; Asselman, N.; Coen, L.; Peeters, P. (2008). Effect softwarekeuze en schematisatiewijzen. Deltares/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 1 pp., meer
 • Verwaest, T. (2008). De impact van aggregaatextractie op de kustveiligheid bij storm, in: Duurzaam beheer van de zand- en grindwinning op het Belgisch Continentaal Plat = Gestion durable de l'extraction du sable et gravier sur le Plateau continental de la Belgique. pp. 8, meer
 • Verwaest, T.; Vanpoucke, Ph.; Vanderkimpen, P.; Van der Biest, K.; Reyns, J.; Peeters, P.; Kellens, W.; Vanneuville, W.; Mostaert, F. (2008). Overstromingsrisico's aan de Vlaamse kust. Evaluatie van de zeewering: deel 1. Methodologie. WL Rapporten, 718_2A. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent/Soresma/Haecon: Antwerpen. 83 + 142 p. bijlagen pp., meer
 • Verwaest, T.; Vanpoucke, Ph.; Reyns, J.; Van der Biest, K.; Vanderkimpen, P.; Peeters, P.; Kellens, W.; Vanneuville, W. (2008). SAFECoast: Comparison between different flood risk methodologies. Action 3B report - SAFECOAST Interreg IIIb North Sea Project. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 128 pp., meer
 • Verwilligen, J. (2008). Op- en afvaart van 8000 en meer TEU containerschepen van en naar de haven van Antwerpen [PPT Presentatie]. Universiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 114 slides pp., meer
 • Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2008). Regulation for the upstream and downstream navigation of 8,000 and more TEU container vessels to the port of Antwerp with a maximum draught of 145 dm. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust/Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 7 pp., meer
 • Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2008). Op- en afvaartregeling voor 8000 (en meer) TEU containerschepen tot de haven van Antwerpen bij een maximale diepgang van 145DM: publiek rapport. Versie 2.0. WL Rapporten, 689_04. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 34 + 1 p. bijlagen pp., meer
 • Verwilligen, J.; Laforce, E.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2008). Flexibel sleepbootalternatief voor beschermingspontons Westsluis: simulatiestudie Terneuzen. Versie 3.0. WL Rapporten, 803_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 32 + 83 p. bijlag, 7 p. tab., 9 p. fig., cd-rom pp., meer
 • Verwilligen, J.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2008). Model 803/3. Manoeuvreersimulaties zeesluis binnen complex Terneuzen. WL Rapporten, 803/3. Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. v, 26 + bijlagen pp., meer
 • Viaene, P.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2008). IJzer: mogelijke effecten van aangepast spuibeheer op zoutintrusie. Versie 2_1. WL Rapporten, 621_02. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 32 + 12 p. bijl. pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium (2008). Waterbouwkundig Laboratorium: documentatiemap. Flanders Hydraulics Research: Borgerhout. 26 pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium (2008). Lesbrief sedimentologisch laboratorium. [S.n.]: Antwerpen. 7 pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium (2008). Lesbrief nautica. [S.n.]: Antwerpen. 19 pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium (2008). Lesbrief watersnood in Vlaanderen. [S.n.]: Antwerpen. 11 pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium (2008). Waterbouwkundig Laboratorium: jaarverslag - voorstelling van de activiteiten in 2007. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 89 pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium; International Marine and Dredging Consultants (2008). Zeeschelde - Gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: KGGG ontwerp hooggelegen inlaatconstructie t.b.v. GGG/GOG-werking. Versie 3.0. Waterwegen en Zeekanaal. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 72 pp., meer
 • Willems, M. (2008). Haven Oostende golfindringing: nota golven veer oosteroever. Versie 1.0. WL Adviezen, 627_05. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 pp., meer
 • Willems, P.; Baguis, P.; Ducharme, A.; Viennot, P.; Verwaest, T. (2008). Impact van klimaatverandering op hydrologische en hydraulische extremen in de Schelde- en Seine-rivierbekkens en langs de Noordzeekust, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 5-12, meer
 • Willems, P.; Vanneuville, W.; Verwaest, T.; Berlamont, J.; Monbaliu, J. (2008). Invloed van klimaatverandering in Vlaanderen. Het Ingenieursblad 11-12: 28-33, meer
 • Ysebaert, T.; van der Wal, D.; Herman, P.; Plancke, Y.; Vos, G.; Bolle, L. (2008). Habitatmapping in de Westerschelde: relatie tussen hydrodynamica, bodemvormen en ecologie [POSTER]. Maritieme Toegang/NIOO/Rijkswaterstaat Dienst Zeeland/Wageningen UR/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 1 poster pp., meer
 • Cumps, F. (2007). De Schelde bestudeerd: 75 jaar hydraulisch en nautisch onderzoek over de Schelde. Deel 1: hydraulisch onderzoek. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. verschillende paginering pp., meer
 • De Mulder, T.; Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2007). Tweede sluis Waaslandhaven: opmaak numeriek modelinstrumentarium voor vul- en ledigingssysteem. WL Rapporten, 760_03A-2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 18 + 51 p. bijlagen pp., meer
 • De Mulder, T.; Mostaert, F. (2007). Zeekanaal Brussel-Schelde. Realiseren van overdiepte te Willebroek: hydraulische studie taludbekleding. WL Rapporten, 819_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 18 pp., meer
 • De Mulder, T.; Vercruysse, J.B. (2007). Tweede sluis Waaslandhaven: verslag van de meetcampagnes Berendrecht- en zandvlietsluis. versie 2.0. WL Rapporten, 760_03A. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 21 + 49 p. bijlagen pp., meer
 • De Mulder, T.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2007). Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle: haalbaarheidsstudie recreatievaart. WL Rapporten, 800_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 83 + bijl; fig. pp., meer
 • De Mulder, T.; Viaene, P. (2007). Gecontroleerde overstromingsgebieden met gereduceerd getij. Potentieel voor waterkracht: een hydraulische verkenning. WL Rapporten, 604_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 pp., meer
 • De Schutter, J.; Peeters, P.; Claeys, S.; Michielsen, S.; Millants, I.; Van Laethem, J.P. (2007). Pilootproject Lippenbroek opstellen water- en sedimentbalans [POSTER]. Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group/Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 1 poster pp., meer
 • De Wolf, P.; Verwaest, T.; Gysens, S.; Trouw, K.; Martens, C.; De Rouck, J. (2007). Beach nourishment at Ostend, Belgium: design and monitoring, in: McKee Smith, J. (Ed.) Coastal Engineering 2006: Proceedings of the 30th International Conference, San Diego, California, USA, 3-8 September 2006. Vol. 4. pp. 4179-4191. https://dx.doi.org/10.1142/9789812709554_0351, meer
 • D'Haeseleer, E.; Mostaert, F. (2007). Effecten van verschillende streefpeilen in de Blankaart op de waterstanden in de IJzer bij hoge afvoeren. WL Rapporten, 712_4C. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 pp., meer
 • Dujardin, A.; Vanlede, J.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2007). Haven van Zeebrugge: invloedsfactoren op de ligging van de top van de sliblaag in het CDNB. WL Rapporten, 643_10. Waterbouwkundig Laboratorium/Haecon: Antwerpen. IV, 22 + 61 p. bijlagen, cd-rom pp., meer
 • Eigen Vermogen Flanders Hydraulics (2007). Eigen Vermogen Flanders Hydraulics jaarverslag 2004-2005-2006. Flanders Hydraulics: Antwerpen. 51 pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2007). Scheur - Pas van het Zand. Verruiming van de vaargeul voor diepstekende schepen naar Zeebrugge. Simulatorstudie: deel 1. Verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 801_2. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. III, 27 + bijlagen pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2007). Haven van Antwerpen: strategisch plan Waaslandhaven. Simulatorstudie 2de sluis Waaslandhaven: vervolgonderzoek. Deel 1. Verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 804_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 25 + fig., bijlagen pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2007). Haven van Antwerpen: strategisch plan Waaslandhaven. Simulatorstudie 2de sluis Waaslandhaven: vervolgonderzoek. Deel 2. Vaarbaanplots en grafieken. WL Rapporten, 804_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. plots, grafieken pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2007). Hydrologisch jaarboek 2006. Hydrologisch jaarboek. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 166 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2007). Jaarboek 2006: hydrometrische waarnemingen: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne, Nete, Demer, Maas. Jaarboek hydrometrische waarnemingen. Vlaamse Milieumaatschappij. Afdeling Water: Brussel. 270 pp., meer
 • Ides, S.; Plancke, Y.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2007). Alternatieve stortstrategie Westerschelde: verslag 13u meetcampagnes Walsoorden. WL Rapporten, 754_02B. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 31 + fig. pp., meer
 • Ides, S.; Vanlede, J.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2007). Numerical model of the Scheldt estuary: intercomparison of Delft3D versus UnTRIM modelling software. WL Rapporten, 763_12. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 24 + figures, appendices pp., meer
 • Ides, S.; Plancke, Y.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2007). Morfologische analyse van de bagger- en stortintensiteitsdata van de Beneden Zee- en Westerschelde van 2000 tot en met 2005. WL Rapporten, 791_02. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 70 + bijl., fig. pp., meer
 • Ides, S.; Schramkowski, G. (2007). Baggeren en storten in de Westerschelde. Proefproject storten in de hoofdgeul: resultaten hydrodynamisch onderzoek. WL Rapporten, 765_24. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + fig. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.1. Omgevingscondities in de rivier de Schelde januari - maart 2007. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 36 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2007). Afstemming Vlaamse en Nederlandse voorspelling golfklimaat op ondiep water: deelrapport 2. Validatie numeriek model: figuren. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. XXIV, 309 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 5.4. Omgevingscondities juli - december 2006. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 30 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2007). Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring zoutconcentratie slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone: deelrapport 5.1: vaste meetopstelling inzake bodemgedrag in de Belgische kustzone herfst-winter 2006. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 23 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2007). Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring zoutconcentratie slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone: deelrapport 2.1. Omgevingscondities aan Zeebrugge en Belgische kustzone van juli - december 2006. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 34 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2007). Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring zoutconcentratie slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone: deelrapport 3.1: 13-uursmeetcampagne SiltProfiler & CTD-OBS herfst 2006. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 28 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2007). Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring zoutconcentratie slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone: deelrapport 6.2: 13-uursmeetcampagne SiltProfiler 07/02/2007 Scheur. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 24 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2007). Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring zoutconcentratie slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone: deelrapport 6.1: 13-uursmeetcampagne SiltProfiler 30/01/2007 Pas van het Zand. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 24 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde siibsuspensies: deelrapport 7.4. 23 maart 2006 Parel 2 - Schelle. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 20 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 7.1. 21 maart 2006 longitudinale zoutverdeling - Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 14 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2007). Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring van zoutconcentratie, slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone: deelrapport 1. Calibratierapport 13 juni en 21 december 2006. Vesie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 36 + appendices pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.5. Sediment jaarbalans 01/04/2006 - 31/03/2007. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 29 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensie: deelrapport 11.5. 28 september 2006 Parel II - Schelle. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 29 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.2. Sediment balans 01/07/2006 - 30/09/2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 24 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van de LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 10. Aanvullende slibparameters zomer 2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 31 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie denstiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 1. Testmetingen 2-3 februari 2005. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 48 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 7.3. 22 maart Laure Marie - Liefkenshoek. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 26 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 7.2. 22 maart 2006 Parel 2 - Deurganckdok. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 22 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 6.1. Calibratie winter 15 maart en 14 april 2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 31 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.1. Sediment balans 01/04/2006 - 30/06/2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 22 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.2. 13u meting SiltProfiler 26/09/2006 Stream - Deurganckdock. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 19 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.7. Zout- en slibverdeling Deurganckdok en frame metingen 15/07/2006 - 31/10/2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 36 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde siibsuspensies: deelrapport 8.1. Vaste meetopstelling inzake bodemgedrag - winter 2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 19 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeescheide in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 7.6. 23 maart 2006 Veremans - Waarde. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 19 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in liet kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensiesDeelrapport 7.5: 23 maart 2006 Laure Marie - Transect K. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 27 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.4. Sediment balans 01/01/2007 - 31/03/2007. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 24 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.8: zout- en slibverdeling Deurganckdok & frame metingen 12/02/2007 - 18/04/2007. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 41 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.3. Sediment balans 01/10/2006 - 31/12/2006. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 21 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie denstiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het leader van LTVmeetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 3. Valsnelheid slib - INSSEV. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 86 + 97 p. bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densititeitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 4. Aanvullende slibparameters. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 53 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 11.1. 27 september 2006 Stream - Liefkenshoek. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 30 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 11.4. 28 september 2006 Veremans - Waarde. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 29 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie denstiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTVmeetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 9. Valsnelheid - INSSEV - zomer 2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 100 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 11.3. 28 september 2006 Stream - Raai K. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 31 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 11.6. 13-uursmeting longitudinale zoutverdeling 26/9 Scheldewacht - Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 18 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensie: deelrapport 6.2. Calibratie zomer 23 juni en 18 september 2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 36 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 11.2. 27 september 2006 Veremans - Raai K. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 26 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.1: 13 u meting siltprofiler 21/03/2006 Laure Marie. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 19 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelopdracht 2.6. Zout- en slibverdeling Deurganckdok en frame metingen 17/3/2006 - 23/5/2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 37 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelopdracht 2.4: 13-uursmeting Sediview gemiddeld tij 27/09/2006 Parel II. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 31 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie denstiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 5.3. Omgevingscondities januari - juni 2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 25 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.3: 13u meting springtij - ingang Deurganck - 22/03/2006 - Veremans. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 23 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.6: sediment balans 7/2005 - 3/2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 26 + bijlagen pp., meer
 • Jeuken, C.J.L.; Hordijk, D.; Ides, S.; Kuijper, C.; Peeters, P.; de Sonneville, B.; Vanlede, J. (2007). Koploperproject LTV-O&M - Thema Veiligheid: deelproject 1. Inventarisatie historische ontwikkeling van de hoogwaterstanden in het Schelde-estuarium. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 92 pp., meer
 • Keller, X.; Ides, S. (2007). Analyse saliniteitsdata: hoog- en laagwater kenteringsvaarten Schelde 1975-2006. WL Rapporten, 770_24. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 22 + 62 bijlagen pp., meer
 • Laforce, E.; Mostaert, F. (2007). Kanaal Gent - Terneuzen: tijpoort Westsluis. WL Rapporten, 803_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 11 + 14 p. Tables, 15 p. Figures, 2 p. Appendices, 36 p. plots pp., meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Laforce, E. (2007). Leveren van wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem. Versie 2.0. WL Rapporten, 778. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 61 + bijlagen pp., meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Laforce, E. (2007). Leveren van wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem. Confidentieel. WL Rapporten, 778. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 160 pp., meer
 • Manning, A.J.; Melotte, J. (2007). Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring van zoutconcentratie, slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone: deelrapport 4: valsnelheid slib - INSSEV - herfst 2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. VIII, 105 + appendices pp., meer
 • Martens, C.; Verwaest, T.; Spanhoff, R.; Skou, A.; Trouw, K.; De Wolf, P.; Gysens, S. (2007). Lifetime estimation of beach nourishments in Belgium: a practical guide for the use of one-line models and comparison with the Dutch practices, in: McKee Smith, J. (Ed.) Coastal Engineering 2006: Proceedings of the 30th International Conference, San Diego, California, USA, 3-8 September 2006. Vol. 4. pp. 4231-4243. https://dx.doi.org/10.1142/9789812709554_0355, meer
 • Michielsen, S.; Peeters, P.; De Smet, M.; De Lil, J.; Henderick, A.; Verzhbitskiy, L. (2007). Projectgerichte monitoring peilbuizen prosperpolder: 1e tussentijdse nota. WL Rapporten, 721_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 pp., meer
 • Mostaert, F. (2007). Het opmaken van bilaterale onderzoeksprogramma's voor de Schelde: de complexiteit van het uitdiepen van kennis, in: Congres watersysteemkennis, donderdag 6 en vrijdag 7 december 2007, Universiteit Antwerpen: abstracts van presentaties en posters. pp. [3-4], meer
 • Peeters, P.; Vanneuville, W.; Verwaest, T. (2007). Conceptual method for rapid estimation of relative dyke breach sensitivity - comparative failure index, in: Schanze, J. (Ed.) Flood risk management research. From extreme events to citizens involvement: proceedings European symposium on flood risk management (EFRM 2007), 6th - 7th February 2007, Dresden, Germany. , meer
 • Plancke, Y.; Ides, S.; Peters, J.J. (2007). A new approach for managing the morphology and ecology of a coastal plain estuary [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 15 slides pp., meer
 • Ronsyn, J.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2007). Kwaliteitscontrole voorspellingsmodellen. WL Rapporten, 729_5. Waterbouwkundig Laboratorium/KU Leuven: Antwerpen. III, 17 pp., meer
 • Soresma nv - Haecon (2007). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 3: Verkennende beschouwingen bij storten in de vaargeul - pilootproject Zuidergat. Waterbouwkundig Laboratorium/Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 41 + bijl. pp., meer
 • Van Eerdenbrugh, K. (2007). Modelinstrumentarium voor overstromingsbeheer: een aanpak met meerdere dimensies, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Modellen voor integraal waterbeheer in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 32: pp. 4-9, meer
 • van Kessel, T.; Vanlede, J.; Kuijper, K.; de Kok, J. (2007). Further development and first application of a mud transport model for the Scheldt estuary: in the framework of LTV. Phase 2. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 139 pp., meer
 • van Santen, P. (2007). Verwerking van stroom- en sedimenttransportmetingen in de Beneden-Zeeschelde, omgeving Schaar van Ouden Doel en Prosperpolder: deel 1. Rapport. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 pp., meer
 • van Santen, P. (2007). Verwerking van stroom- en sedimenttransportmetingen in de Beneden-Zeeschelde, omgeving Schaar van Ouden Doel en Prosperpolder: deel 2. Presentaties. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 205 pp., meer
 • Vander Donckt, S.; Vantorre, M.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2007). Haven Terneuzen - maximale afmetingen schepen voor Westsluis. WL Rapporten, 803_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 71 + fig., bijlagen + CD-ROM pp., meer
 • Vanlede, J. (2007). LTV-slib: ontwikkeling van een slibtransportmodel voor het Schelde-estuarium [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 28 slides pp., meer
 • Vanlede, J.; van Kessel, T.; De Mulder, T. (2007). LTV-slib: ontwikkeling van een slibtransportmodel voor het Schelde-estuarium, in: Congres Watersysteemkennis: studiedag 'Modellen voor integraal Waterbeheer in Vlaanderen', donderdag 3 mei 2007, VUB. Abstracts van posters en presentaties. , meer
 • Vanlede, J.; Sas, M. (2007). New container dock facilities in the Scheldt estuary: an overview of research activities, in: 9th International Conference on Nearshore and Estuarine Cohesive Sediment Transport Processes (INTERCOH '07), Brest, France, September 25-28, 2007. Book of abstracts. pp. 126-127, meer
 • Vanneuville, W. (2007). Opmaak risicokaart Vlaanderen situatie 2005. WL Rapporten, 704_8. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 13 pp., meer
 • Vantorre, M.; Laforce, E.; Eloot, K.; Richter, J.; Verwilligen, J.; Lataire, E. (2007). Ship motions in shallow water as the base for a probabilistic approach policy, in: (2008). Proceedings of the 27th International Conference on Offschore Mechanics and Arctic Engineering (OMAE 2008), Estoril, Portugal, 15-20 June, 2008. pp. [1-10], meer
 • Verelst, K.; De Mulder, T. (2007). Alternatieve stortlocaties voor slib in de Beneden-Zeeschelde: stortlocatie Vlakte van Hoboken [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 1 poster pp., meer
 • Verwaest, T. (2007). Zeespiegelstijging meten, begrijpen en afblokken. Symposium presentation. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 24 slides pp., meer
 • Viaene, P. (2007). Hydrologisch InformatieCentrum [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 35 slides pp., meer
 • Viaene, P. (2007). IJzer: mogelijke effecten van negatief spuibeheer op zoutintrusie. Versie 0.3. WL Rapporten, 621. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 24 pp., meer
 • Viaene, P.; Beys, K.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2007). Databeheer bij het Waterbouwkundig Laboratorium - de link tussen hydrologie en mythologie?, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mensen en watersystemen: duurzaam te combineren!?. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 33: pp. 58-64, meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium (2007). Waterbouwkundig Laboratorium: voorstelling van de activiteiten in 2006. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 78 pp., meer
 • Willems, P. (2007). Extreme-waarden-analyse hoogwaterstanden te Oostende. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 14 pp., meer
 • Winterwerp, J.C. (2007). A process-based mud-sand transport model: strategy model set-up. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. I, 36 pp., meer
 • Blanckaert, J.; Willems, P. (2006). Opstellen van een methode voor het inrekenen van de klimaatsverandering in de composiethydrogrammethode: analyse trends en cycli. WL Rapporten, 706_10-2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 83 pp., meer
 • Brouwers, J.; Claes, K.; Moorkens, I.; De Nocker, L.; Buelens, W.; Vanneuville, W. (2006). Klimaatverandering: hoogtij(d) in klimaatbeleid, in: Van Steertegem, M. (Ed.) Milieurapport Vlaanderen MIRA-T 2006: focusrapport. pp. 46-67, meer
 • Bruens, A.; Vanlede, J.; van Kessel, T. (2006). Notitie beheersvragen LTV-slibmodel. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. II, 10 pp., meer
 • Cherlet, J.; Troch, P.; Gysens, S.; Boone, C.; Willems, M.; De Rouck, J.; Van Damme, L. (2006). An integrated study of wave propagation in Oostende harbour, in: Coastal Engineering Foundation 30th International Conference on Coastal Engineering, 2-8 September 2006, San Diego, California, USA: book of abstracts. pp. paper n° 347, meer
 • Dam, G.; Van Prooijen, B. (2006). Morfodynamische berekeningen van de Westerschelde met behulp van "FINEL2d". Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 92 + fig. pp., meer
 • De Mulder, T.; Willems, M. (2006). Schelde-Rijn-verbinding Stad Antwerpen - vernieuwen oevertaluds: ontwerpen oeverbekleding bestaande uit PIT-polygoonzuilen. WL Rapporten, 796. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 18 pp., meer
 • De Rouck, K.; D'Haeseleer, E.; Mostaert, F. (2006). Scenarioberekening overstromingsgebied Overboelare linkeroever. WL Adviezen, 715_11B. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 pp., meer
 • D'Haeseleer, E.; Deschamps, M. (2006). Opmaak van een Mike11-model van de IJzer. WL Rapporten, 712_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 44 + 30 p. bijlagen pp., meer
 • D'Haeseleer, E.; Vanneuville, W. (2006). Effecten van pompen op IJzer in Nieuwpoort en ingrepen Lokanaal. WL Rapporten, 712_5. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 46 pp., meer
 • Dujardin, A.; Schramkowski, G.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2006). Numeriek model voor de Haven van Zeebrugge: deelrapport 1. Opmaak en eerste afregeling van een twee-dimensionaal model zonder zout. WL Rapporten, 643_7-1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 32 + appendices pp., meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M. (2006). Development of a test program for the prediction of ship manoeuvrability in deep and shallow water, in: Proceedings of the Eight International Conference on Marine Sciences and Technologies, September, 25-27, 2006, Festival and Congress Centre, Varna, Bulgaria. pp. 53-58, meer
 • Gemoets, N.; Mathys, P.; Verwaest, T.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2006). Haven van Nieuwpoort: inventarisatie bestaande literatuur en data. WL Rapporten, 643_9-B. Waterbouwkundig Laboratorium/Haecon: Antwerpen. V, 70 + 9 p. bijl. pp., meer
 • GEMS International; International Marine and Dredging Consultants (2006). Meetcampagne in kader van aanslibbingsproblematiek haven en jachthavens van Nieuwpoort: rapport 1. Langdurige CTD-metingen d.d. juli 2005 t.e.m. Januari 2006 te Nieuwpoort. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 26 + bijlagen, cd-rom (data) pp., meer
 • GEMS International; International Marine and Dredging Consultants (2006). Meetcampagne in kader van aanslibbingsproblematiek haven en jachthavens van Nieuwpoort: rapport 2. Dertienuurs ADCP snelheidsmeetcampagne d.d. 6 oktober 2005 te Nieuwpoort. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 19 + bijlagen pp., meer
 • GEMS International; International Marine and Dredging Consultants (2006). Meetcampagne in kader van aanslibbingsproblematiek haven en jachthavens van Nieuwpoort: rapport 3. Aanvullende dertienuurs drijvermeetcampagne d.d. 21 november 2005 te Nieuwpoort. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 14 + bijlagen pp., meer
 • GEMS International; International Marine and Dredging Consultants (2006). Meetcampagne in kader van aanslibbingsproblematiek haven en jachthavens van Nieuwpoort: rapport 4. Aanvullende sedimentconcentratiemetingen d.d. 6 oktober 2006 te Nieuwpoort. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 11 pp., meer
 • Haerens, P.; De Clercq, B.; Plancke, Y.; Ides, S. (2006). Measuring sediment transport pathways at the shoal of Walsoorden, in: Trigo Teixeira, A. et al. (Ed.) 31st PIANC congress, 14-18 May 2006, Estoril Congress Centre, Portugal: book of abstracts. pp. 209, meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2006). Hydrologisch jaarboek 2005. Hydrologisch jaarboek. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 155 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2006). Jaarboek 2005: hydrometrische waarnemingen: bekkens van de Ijzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne, Nete, Demer, Maas. Jaarboek hydrometrische waarnemingen. Vlaamse Milieumaatschappij. Afdeling Water: Brussel. 274 pp., meer
 • Ides, S. (2006). Metingen van zandtransport bij de plaat van Walsoorden [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 33 slides pp., meer
 • Ides, S.; Plancke, Y.; Peters, J.J.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2006). De stortstrategie "Walsoorden": een alternatieve benadering en een stap richting morfologisch beheer [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 1 poster pp., meer
 • Ides, S.; Plancke, Y.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2006). Alternatieve stortstrategie Westerschelde: proefstorting Walsoorden. Eindevaluatie monitoring. WL Rapporten, 754_2C. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 29 + 2 p. bijlagen pp., meer
 • Ides, S.; Plancke, Y.; De Mulder, T.; Mostaert, F.; Peters, J.J. (2006). De stortstrategie "Walsoorden": een nieuwe benadering voor het beheren van de morfologie en de ecologie van de Westerschelde [POSTER], in: Congres watersysteemkennis: studiedag 'water en sediment', donderdag 16 november 2006, Vlaamse Milieumaatschappij, auditorium Dr. De Moorstraat 24-26, Aalst: posters. pp. 8, meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2006). LTV-O&M actieplan 2004 voor morfologisch onderzoek, modelinstrumentarium MIKE 11: report 1. Hydrodynamic model. Versie 4.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 82 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2006). LTV-O&M actieplan 2004 voor morfologisch onderzoek, modelinstrumentarium MIKE 11: report 2. Morphologic model. Versie 4.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 284 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2006). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 5.2. Omgevingscondities juli - december 2005. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 20 + bijl., cd-rom pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2006). Afstemming Vlaamse en Nederlandse voorspelling golfklimaat op ondiep water: deelrapport 2. Voortzetting validatie numeriek model: tekst. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. XXXII, 116 + bijl., fig. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2006). Current and sediment flux measurements 17 November 2005. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. III, 13 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2006). Studie van de stromingsvelden en sedimentuitwisseling aan de ingang van Deurganckdok: current measurements 28 November 2005. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. III, 10 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2006). Studie van de stromingsvelden en sedimentuitwisseling aan de ingang van Deurganckdok: additional processing of ADCP and salinity data 17/11/2005 and 28/11/2005. Version 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. , meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2006). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 2.7. Vaste meetopstelling inzake bodemgedrag. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. III, 15 + bijlagen pp., meer
 • Katholieke Universiteit Leuven. Laboratorium voor Hydraulica (2006). Opstellen van een methode voor het inrekenen van de klimaatsverandering in de composiethydrogrammethode: algemeen rapport. WL Rapporten, 706_10-1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 74 pp., meer
 • Kuijper, K.; van der Kaaij, T.; de Goede, E. (2006). LTV-O&M actieplan voor morfologisch onderzoek modelinstrumentarium: Delft3D. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 582 pp., meer
 • Lataire, E.; Laforce, E. (2006). Oostende RoRo 187: een aanvulling op model 781. WL Rapporten, 781_1. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. i, 8 + appendices pp., meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M. (2006). Leveren van wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem: vierde driemaandelijks verslag 1 juli 2006 - 30 september 2006. WL Rapporten, 778. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 22 pp., meer
 • Leys, E.; Plancke, Y.; Ides, S. (2006). Shallow - shallower - shallowest: morphological monitoring Walsoorden, in: Evolutions in hydrography, 6th - 9th November 2006, Provincial House Antwerp, Belgium: Proceedings of the 15th International Congress of the International Federation of Hydrographic Societies. Special Publication (Hydrographic Society), 55: pp. 93-96, meer
 • Michielsen, S.; Peeters, P.; Van Eerdenbrugh, K. (2006). Opmaak van laagwaterstrategieën: invloed van klimaatveranderingen op de afvoeren in de Vlaamse rivieren. WL Rapporten, 727_1. Waterbouwkundig Laboratorium/Vrije Universiteit Brussel: Antwerpen. III, 8 + 2 p. tab. pp., meer
 • Peeters, P.; Mostaert, F. (2006). Nota aangaande het effect van pompen van Durme-kanaal naar tij-Durme te Lokeren, op de waterstanden van de tij-Durme bij verschillende bovenafvoer- en getijomstandigheden. Versie 2.0. WL Adviezen, 792_10. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 pp., meer
 • Plancke, Y. (2006). Haalbaarheidsonderzoek Walsoorden: integratie van natuurmetingen, fysische en numerieke modellen [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 25 slides pp., meer
 • Plancke, Y.; Peters, J.J.; Ides, S.; Verelst, K. (2006). Feasibility study of an alternative disposal strategy in the Western Scheldt: How to combine numerical modelling with field surveys and physical modelling? [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 16 slides pp., meer
 • Plancke, Y.; Peters, J.J.; Ides, S. (2006). A new approach for managing the Western Scheldt's morphology and ecology, in: 31st PIANC congress, 14-18 May 2006, Estoril Congress Centre, Portugal: book of papers. pp. [1-13], meer
 • Plancke, Y.; Peters, J.J.; Ides, S. (2006). A new approach for managing the Western Scheldt's morphology and ecology, in: Trigo Teixeira, A. et al. (Ed.) 31st PIANC congress, 14-18 May 2006, Estoril Congress Centre, Portugal: book of abstracts. pp. 238, meer
 • Plancke, Y.; Ides, S. (2006). Pilootproject "Stortstrategie Walsoorden": een nieuwe benadering voor het beheren van de morfologie van de Westerschelde. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(2): 61-65, meer
 • Plancke, Y.M.G.; Peters, J.J.; Ides, S. (2006). Morphological management in estuaries conciliating nature preservation and port accessibility, in: Peeters, Y. et al. (Ed.) Seminar: Flanders, a maritime region of knowledge (MAREDFlow), 24 March 2006, Flanders Marine Institute (VLIZ), Oostende, Belgium. VLIZ Special Publication, 29: pp. 35-54, meer
 • Ronsyn, J.; D'Haeseleer, E.; Mostaert, F. (2006). Effecten van nieuwe bruggen over de Barbierbeek in Kruibeke (gewijzigd ontwerp). Versie 04. WL Rapporten, 792_13. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 pp., meer
 • Soresma nv - Haecon (2006). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 3: Organisatie, coördinatie en ondersteuning van sedimenttransportmetingen. Bemonsteringscampagne november 2006. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 6 + appendices pp., meer
 • Soresma nv - Haecon (2006). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 3: Organisatie, coördinatie en ondersteuning van sedimenttransportmetingen. Meettechnieken voor bodemnabij sedimenttransport. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. II, 54 pp., meer
 • Soresma nv - Haecon (2006). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 3: Organisatie, coördinatie en ondersteuning van sedimenttransportmetingen. Beschikbare meetreeksen in nabijheid van de Plaat van Walsoorden. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. II, 14 + bijlagen pp., meer
 • Soresma nv - Haecon (2006). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde: monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 4: uitvoeren van sediment tracing proeven rond de plaat van Walsoorden. Analyse meetresultaten tracerproeven. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. II, 69 + fig. pp., meer
 • van Kessel, T.; Vanlede, J.; Bruens, A. (2006). Development of a mud transport model for the Scheldt estuary in the framework of LTV: phases 1 and 2. Versie 1.0. Delft Hydraulics/Flanders Hydraulics Research: Delft. 79 + appendices pp., meer
 • Vereecken, H.; Viaene, P.; Mostaert, F. (2006). Vismigratie op getijgebonden rivieren: eindrapport literatuurstudie. WL Rapporten, 668. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 19 pp., meer
 • Verelst, K.; De Mulder, T.; Ides, S.; Vanlierde, E.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2006). Odour nuisance in Scheldt branch Gentbrugge-Melle [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 1 poster pp., meer
 • Verelst, K.; Mostaert, F. (2006). Studie van het golfklimaat in het kader van de inzet van nieuwe beloodsingsmiddelen. WL Rapporten, 765_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 27 + bijlagen pp., meer
 • Verwaest, T.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2006). Oostkust - Baai van Heist: langjarige sedimentatie. WL Rapporten, 765/14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 23 + figures pp., meer
 • Verwaest, T.; Verelst, K. (2006). Effect bodemverlaging Kwintebank op kustveiligheid. WL Rapporten, 765_20. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + bijlagen pp., meer
 • Verwaest, T.; Willems, M. (2006). Functionaliteit strandhoofden 18,19,20 Blankenberge. WL Adviezen, 765_16. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 23 pp., meer
 • Verwilligen, J.; Vantorre, M. (2006). Op- en afvaartregeling voor 8000 (en meer) TEU containerschepen tot de haven van Antwerpen bij een maximale diepgang van 145DM. Deelopdracht 4: onderzoek naar de interactie tussen schepen. WL Rapporten, 689_4. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 23 + 10 p. Tables, 28 p. Figures, 3 p. Appendices, cd-rom (validatie-interactiemodule) pp., meer
 • Voorsmit, O.V. (2006). Het meergeulenstelsel van de Westerschelde en de relatie met de functies van de langetermijnvisie: een kritische analyse van het beleidsuitgangspunt 'Instandhouding van het meergeulenstelsel van de Westerschelde'. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 119 pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium (2006). Waterbouwkundig Laboratorium: voorstelling van de activiteiten in 2005. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 138 pp., meer
 • (2005). Peilbepaling beschermingsdijk in de Blankaart: bijkomende data beschermingsdijk. WL Rapporten, 712_4. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 17 pp., meer
 • (2005). Peilbepaling beschermingsdijk in de Blankaart. WL Rapporten, 712_4. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 10 pp., meer
 • (2005). Peilbepaling beschermingsdijk in de Blankaart: addendum. WL Rapporten, 712_4. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 9 pp., meer
 • Baeck, P.J.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2005). Sterneneiland Zeebrugge: nautisch onderzoek. WL Rapporten, 741_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 21 + fig., graf. pp., meer
 • De Mulder, T.; Verelst, K.; Vereecken, H. (2005). Durme: herstel bovendebiet te Lokeren. WL Adviezen, 765_18. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + 4 p. bijl. pp., meer
 • De Rouck, K.; D'Haeseleer, E. (2005). Nota scenarioberekening overstromingsgebied Overboelare (LO). WL Rapporten, 715_11. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 18 pp., meer
 • De Schutter, J. (2005). Sediment transport: from source to sink - Room for water and sediment! [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 14 slides pp., meer
 • De Schutter, J. (2005). Sedimenttransport: van bron tot "sink" - Ruimte voor water én sediment! [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 slides pp., meer
 • D'Haeseleer, E. (2005). Effect van pompen naar de IJzer (Diksmuide) en de Lovaart (Lo-Reninge). WL Adviezen, 712_6. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 10 pp., meer
 • Dujardin, A.; Schramkowski, G.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2005). Optimalisatie baggerwerken in de maritieme toegang tot de Vlaamse kusthavens en de Scheldemonding: voortgangsrapport 1e halfjaar 10/08/2004 - 31/01/2005. WL Rapporten, 744_11. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. v, 39 pp., meer
 • Hoang-Tri, T.; Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2005). Leveren van wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor 8000 TEU containerschepen voor de toegang tot de Vlaamse havens: deelopdracht 3. Bepalen van de modellering voor interactie met de oever. WL Rapporten, 749. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 27 + tabellen, figuren pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2005). Jaarboek 2004: hydrometrische waarnemingen: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne, Nete, Demer, Maas. Jaarboek hydrometrische waarnemingen. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 264 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2005). Hydrologisch jaarboek 2004. Hydrologisch jaarboek. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 144 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2005). On line voorspellingsmodellen in het hoog- en laagwaterbeheer [BROCHURE]. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. ISBN 90-403-0227-8. 20 pp., meer
 • Ides, S.; Plancke, Y. (2005). Vergelijkende studie beweegbare materialen: alternatieve stortstrategie Walsoorden. WL Rapporten, 466_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 29 + fig. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2005). Afstemming Vlaamse en Nederlandse voorspelling golfklimaat op ondiep water: deelrapport 1. Voorbereiding tijdsreeksen met randvoorwaarden. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 48 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2005). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 5.1. Omgevingscondities januari - juni 2005. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. III, 26, bijl., tab., fig. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; DHI Water & Environment (2005). Opmaak van hydrologische en hydraulische modellen voor de Bovenschelde, het kanaal Gent-Terneuzen en het kanaal Gent-Oostende: eindrapport deel II. Statistische frequentie-analyse. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. VI, 59 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; DHI Water & Environment (2005). Opmaak van hydrologische en hydraulische modellen voor de Bovenschelde, het kanaal Gent-Terneuzen en het kanaal Gent-Oostende: eindrapport deel I. Inventarisatie. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 66 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; DHI Water & Environment (2005). Opmaak van hydrologische en hydraulische modellen voor de Bovenschelde, het kanaal Gent-Terneuzen en het kanaal Gent-Oostende: eindrapport deel IV. Hydrodynamische modellering, bestaande toestand. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 46 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2005). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 2.6. Kallo 18 februari 2005. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. IV, 24 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2005). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 2.5. Deurganckdok 16 februari 2005. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. IV, 23 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2005). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies. Deelrapport 2.3: Liefkenshoek (17 februari 2005). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. IV, 15 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2005). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 2.2. Zandvliet (17 februari 2005). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. IV, 16 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2005). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensie: deelrapport 2.4. Schelle 17 februari 2005. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. IV, 18 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2005). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 2.1. Deurganckdok 17/02/2005. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. V, 22 + bijlagen pp., meer
 • Lataire, E.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2005). Haven van Oostende. Simulatorstudie vaargeul 143°: deel 2. Vaarbaanplots. WL Rapporten, 781. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 122 pp., meer
 • Lataire, E.; Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Laforce, E. (2005). Leveren van wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem: deelopdracht 1. opmaken van een proevenprogramma voor modelproeven in de sleeptank voor manoeuvres in open water met een LNG-schip. WL Rapporten, 778. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 26 pp., meer
 • Lataire, E.; Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2005). Haven van Antwerpen. Strategisch plan Waaslandhaven. Simulatorstudie Deurgancksluis: deel 2. Vaarbaanplots. WL Rapporten, 620. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 132 pp., meer
 • Lataire, E.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2005). De current deflecting wall aan het Deurganckdok: simulatorstudie. WL Rapporten, 782. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 18 + appendices, figures, maps pp., meer
 • Lataire, E.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2005). Haven van Oostende. Simulatorstudie vaargeul 143°: deel 1. Verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 781. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 21 + appendices, figures pp., meer
 • Maeghe, K.; Mostaert, F. (2005). Hydraulische effecten van een ontpoldering van Hedwigepolder, Prosperpolder en Doelpolder langsheen de linkeroever van de Zeeschelde. WL Rapporten, 713_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 15 + tab., fig. pp., meer
 • Mergaert, K.; Taverniers, E. (2005). De waterwegbeheerder en de sedimentproblematiek: beheersbeschouwingen over de impact van de toevoer van fluviatiel sediment naar de Beneden-Zeeschelde [PRESENTATIE]. Maritieme Toegang/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 33 slides pp., meer
 • Schramkowski, G. (2005). Optimalisatie baggerwerken in de maritieme toegang tot de Vlaamse kusthavens en de Scheldemonding: memo's "Resultaten testberekening Zeebrugge" - "Resultaten testberekening met Delft3D/HLES" - "Installatie Delft3D onder Linux" - "Kenmerken stromingsgegevens" tbv. Nautica, over simulatie van Zeebrugge. WL Rapporten, 744(11). Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. , meer
 • Soresma nv - Haecon (2005). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde: monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 4: uitvoeren van sediment tracing proeven rond de plaat van Walsoorden. Fase 1 - uitvoeringsmethodiek. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 17 + fig., tab., graphs pp., meer
 • Soresma nv - Haecon (2005). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 3: Organisatie, coördinatie en ondersteuning van sedimenttransportmetingen. Verslag ADCP metingen Walsoorden. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 139 + appendices pp., meer
 • Taverniers, E.; Verelst, K.; Laforce, E.; De Mulder, T. (2005). Brug over de Zeeschelde te Temse/Bornem: hydraulische en nautische studie van het voorontwerp. WL Rapporten, 785. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 5 + bijl. pp., meer
 • Vanlede, J.; De Mulder, T.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2005). Stroomatlas Beneden Zeeschelde vak Prosperpolder-Kruisschans: stroomatlas bij gemiddeld springtij [ATLAS]. WL Rapporten, 784_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + maps pp., meer
 • Vanlierde, E. (2005). Suspensietransport in de waterloop: wat willen we weten? [PRESENTATIE]. Universiteit Gent. Vakgroep Geologie en Bodemkunde/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. 18 slides pp., meer
 • Vanlierde, E. (2005). Suspended sediment transport in rivers: what do we want to know? [PRESENTATION]. Ghent University. Department of Geology and Soil Sciences/Flanders Hydraulics Research: Ghent. 18 slides pp., meer
 • Vereecken, H.; Mostaert, F. (2005). Effect van pompen vanuit het Leopoldkanaal naar het Afleidingskanaal van de Leie ter hoogte van de inkokering te Zeebrugge. WL Rapporten, 716_5. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 13 pp., meer
 • Verelst, K.; Maeghe, K.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2005). Geurhinder Scheldearm Gentbrugge - Melle. WL Rapporten, 767. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 29 + figuren, bijlagen pp., meer
 • Verwaest, T.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2005). Haven van Oostende. Verbeterde haventoegang. Impact op de baggerwerken. WL Rapporten, 627_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 28, Tabs, Figures pp., meer
 • Viaene, P.; Vereecken, H. (2005). Vismigratie op tijgebonden rivieren. Activiteitenverslag 2004-2005 'invloed en herstel van antropogene ingrepen op vispopulaties (FISHGARD)': Deel 1. Administratief verslag; Part 2. Scientific report. WL Rapporten, 668_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. verschillende paginering pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (2005). Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: voorstelling van de activiteiten in 2004. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 98 pp., meer
 • Willems, M.; Schramkowski, G.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2005). Risico-inschatting voor een tsunami aan de Belgische kust: advies. WL Rapporten, 765/12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. i, 18 + bijl. pp., meer
 • Willems, M.; Verwaest, T. (2005). Verwijderen strandhoofden 51 en 01 Duinbergen. WL Adviezen, 765_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 pp., meer
 • (2004). Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: voorstelling van de activiteiten in 2003. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 100 pp., meer
 • (2004). International Marine Simulation Forum (IMSF): Annual General Meeting 2004. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. , meer
 • Bijlsma, A.C. (2004). Study of density currents in the framework of the LTV for the Scheldt estuary: executive summary. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerp. 31 pp., meer
 • De Mulder, T. (2004). Evolutie van de bathymetrie op de Paardenmarkt. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 3 pp., meer
 • De Mulder, T.; Monbaliu, J.; Mostaert, F. (2004). Veiligheidsniveau Vlaanderen kustverdediging: opmaak van een numerieke golfdatabank voor de Vlaamse kust. WL Rapporten, 644. Waterbouwkundig Laboratorium/KU Leuven: Antwerpen. 31 + bijl. pp., meer
 • De Mulder, T.; Mostaert, F. (2004). Natuurreservaat het Zwin: evaluatie aanvullende maatregelen (strekdam, herlokalisatie geul). WL Rapporten, 474_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 34 pp., meer
 • Dekker, J. (2004). COMRISK. Sub-project 5: hydraulic boundary conditions. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. different paging pp., meer
 • Delefortrie, G.; Laforce, E.; Vantorre, M. (2004). Bepaling van de nautische bodem in de haven van Zeebrugge: onderzoek nautische implicaties. Fase B: eigenlijke onderzoeksfase. Eindrapport. WL Rapporten, 582. Universiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. file 1 (Vii, 266); file 2 (appendices, cd-rom) pp., meer
 • Eij, J.M. (2004). Verwerking van ADCP metingen in de voorhaven van Zeebrugge: validatie en verwerking van meetgegevens. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 27 + bijl., cd-rom (data) pp., meer
 • Eij, J.M. (2004). Verwerking van ADCP metingen in de voorhaven van Zeebrugge: presentatie van meetgegevens. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 12 + bijl, CD-ROM (presentaties) pp., meer
 • Geeraerts, J.; Willems, M. (2004). CLASH: D20 Report on laboratory measurements Ostia. WL Rapporten, 659. Ghent University/Flanders Hydraulics Research: Ghent. 61 pp., meer
 • Geeraerts, J.; Willems, M. (2004). CLASH: D35 Workpackage 4. Final report on laboratory measurements Ostia. WL Rapporten, 659. Ghent University/Flanders Hydraulics Research: Ghent. 79 pp., meer
 • Hartsuiker, G. (2004). 2Dh Nevla-Scheldemodel (SCALWEST 2000 met verbeterde Belgische roosterschematisatie): bouw en afregeling stromingsmodel. WL Rapporten, 753_01. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 1 map pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2004). Jaarboek 2003: hydrometrische waarnemingen: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne, Nete, Demer, Maas. Jaarboek hydrometrische waarnemingen. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 263 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2004). Hydrologisch jaarboek 2003. Hydrologisch jaarboek. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 137 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; KULeuven; Universitaire Instelling Antwerpen. Vakgroep Ecosysteembeheer (2004). Haalbaarheidsstudie nutriënten- en sedimenttransportmodellering in 2D voor het Scheldebekken en het GOG KBR. Deelopdracht 2: Inventarisatie. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. V, 75 + appendices pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Katholieke Universiteit Leuven. Laboratorium voor Hydraulica (2004). Opstellen van alle randvoorwaarden voor de toepassing van de composiethydrogrammethode in het IJzerbekken. Versie 2.2. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. III, 67 pp., meer
 • Kuijper, C.; Steijn, R.C.; Roelvink, D.; van der Kaaij, T.; Olijslagers, P. (2004). Morphological modelling of the Western Scheldt. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. , meer
 • Kuijper, C.; Steijn, R.C.; Roelvink, D.; van der Kaaij, T.; Olijslagers, P. (2004). Morphological modelling of the Western Scheldt: validation of DELFT3D. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 115 pp., meer
 • Maeghe, K.; Mostaert, F. (2004). Bepaling van de effecten van de geplande ingrepen langsheen de boven Zeeschelde ter hoogte van Wijmeers. WL Rapporten, 713_10. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 19 + bijlagen, cd-rom pp., meer
 • Meersschaut, Y.; Parker, W.R.; Peters, J.J.; Plancke, Y. (2004). A dredging and disposal strategy for managing the Western Scheldt's morphology and ecology, in: Csiti, A. (Ed.) Dredging in a Sensitive Environment: Proceedings of the World Dredging Congress XVII, Hamburg, Germany, 27 September–1 October 2004. pp. [1-11], meer
 • Meersschaut, Y.; Mostaert, F. (2004). Alternatieve stortlocaties op de Westerschelde: organisatie van een in situ test nabij de plaat van Walsoorden. WL Rapporten, 754/1-1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. i, 26 pp., meer
 • Meersschaut, Y.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2004). Alternatieve stortlocaties in de Beneden-Zeeschelde: simulaties voor terugstorten van baggerspecie. Stortlocatie vlakte van Hoboken. WL Rapporten, 755/1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 16 + 22 p. fig. pp., meer
 • Michielsen, S.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2004). Bekken van de Bovenschelde: inventarisatie voor de opmaak van zoetwaterstrategieën. WL Rapporten, 720_10. Waterbouwkundig Laboratorium/Vrije Universiteit Brussel: Antwerpen. vii, 48 + tab., fig., krtn pp., meer
 • Peters, J.J.; Meersschaut, Y.; Plancke, Y.; Parker, R. (2004). A dredging and disposal strategy for managing the Western Scheldt's morphology and ecology [PRESENTATION]. Port of Antwerp Expert Team (PAET)/Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 19 slides pp., meer
 • Soresma nv - Haecon (2004). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde: monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 4: uitvoeren van sediment tracing proeven rond de plaat van Walsoorden. Fase 2 - vergunning. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 8 + bijl. pp., meer
 • Steenhoudt, F. (2004). Digitale rivieren voorspellen goedkoop overstromingen. Eos 21(11): 84-88, meer
 • Van Eerdenbrugh, K. (2004). Bevaarbare waterlopen beheerd in functie van mogelijke klimaatveranderingen [PRESENTATIE], in: Global change en watersystemen: discussienamiddag, woensdag 26 mei 2004, Universiteit Antwerpen, campus Drie Eiken. pp. [1-17], meer
 • Viaene, P.; Mostaert, F.; Quataert, P.; Verbiest, H.; De Charleroy, D. (2004). Fish migration in polder areas: evaluation of a De Wit fishpass, in: de Jalón Lastra, D.G. et al. (Ed.) Proceedings of the Fifth International Symposium on Ecohydraulics. Aquatic Habitats: Analysis & Restoration, September 12-17, 2004, Madrid, Spain. IAHR Congress Proceedings, : pp. 1046-1051, meer
 • Viaene, P.; Vereecken, H. (2004). Vismigratie op tijgebonden rivieren: projectvoorstel "FISHGUARD". WL Rapporten, 668_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 84 pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (2004). Brakke kreek in buffer noord: onderzoek naar hydraulische ontwerpgegevens - aanvullende berekeningen. Modelnr: 003_623. WL Rapporten, 713_6. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 29 pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (2004). Jaarverslag 2003 [CD-ROM]. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur. Administratie Waterwegen en Zeewezen: Antwerpen. 1 cd-rom pp., meer
 • (2003). De afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: voorstelling van de activiteiten in 2002. Speciale editie naar aanleiding van het zeventig jarig bestaan van het Waterbouwkundig Laboratorium. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 100 pp., meer
 • de Boer, G.J.; Winterwerp, J.C. (2003). Analysis field measurements Paulina polder: looking for sediment-fluid interaction. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 26 + appendices pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2003). Nautische toegankelijkheid tot de Schelde voor Maersk S-klasse containerschepen: simulatorstudie. WL Rapporten, 689. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 + tab., fig. pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2003). Haven van Oostende. Derde aanlegplaats Zeewezendok (Wandelaarskaai): simulatorstudie. WL Rapporten, 692. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + tables, figures pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2003). Strategisch plan Waaslandhaven Saeftinghedok: deel 1. Verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 670_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 28 + appendices, tables, figures pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2003). Strategisch plan Waaslandhaven Saeftinghedok: deel 2. Vaarbaanplots. WL Rapporten, 670_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. plots pp., meer
 • Flanders Hydraulics Research (2003). M778/1 Alternative dumping strategy Walsoorden – Results physical & numerical modelling. [S.n.]: [s.l.]. , meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2003). Wetenschappelijke onderbouw van de Vlaamse waterbeheersingsplannen: een kort overzicht [BROCHURE]. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 2 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2003). Jaarboek 2002: hydrometrische waarnemingen: deel 1: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne. Jaarboek hydrometrische waarnemingen. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 140 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2003). Wetenschappelijke ondersteuning van het waterbeheer: de dienstverlening van het Hydrologisch Informatiecentrum (HIC) [BROCHURE]. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 24 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2003). Hydrologisch jaarboek 2002. Hydrologisch jaarboek. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 140 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2003). Rivieren in cijfers [BROCHURE]. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 9 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2003). Wetenschappelijke onderbouw van de Vlaamse waterbeheersingsplannen: de overstromingen gestructureerd aangepakt. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 20 pp., meer
 • Laforce, E.; Mostaert, F. (2003). Haven van Zeebrugge. OCHZ-terminal: simulaties containervaart. WL Rapporten, 741_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 19 + tables, figures, appendices pp., meer
 • Laforce, E.; Mostaert, F. (2003). Strategisch plan Waaslandhaven: nautisch onderzoek - deel 1. WL Rapporten, 670_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 22 + figures, appendices pp., meer
 • Laforce, E.; Mostaert, F. (2003). Haven van Antwerpen. Toegankelijkheid tot Delwaidedok voor containerschepen van 350m: deel 1. Verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 689_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 31 + tables, appendices + CD-ROM pp., meer
 • Laforce, E.; Mostaert, F. (2003). Haven van Antwerpen. Toegankelijkheid tot Delwaidedok voor containerschepen van 350m: deel 2. Vaarbaanplots. WL Rapporten, 689_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. plots pp., meer
 • Meersschaut, Y.; Verelst, K. (2003). Alternative dumping strategy Walsoorden: results physical and numerical modelling. Final report to PROSES. WL Rapporten, 678_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. III, 90 + figures pp., meer
 • van Kessel, T.; Cornelisse, J.M. (2003). Physical scale model Zeeschelde: data report. Versie 2.0. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. v, 220 pp., meer
 • van Rijn, L.C. (2003). Berekening van de bodemruwheid ten behoeve van het waterbewegingsmodel SCALWEST voor de Westerschelde. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. I, 20 pp., meer
 • Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Maeyer, P.; Mostaert, F. (2003). Geographical information systems used for damage and risk calculation, in: 4e doctoraatssymposium Faculteit Wetenschappen Universiteit Gent. pp. 94, meer
 • Viaene, P. (2003). Proefproject natuurvriendelijke oevers kanaal Brussel-Schelde: tussentijds verslag model 665. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 15 + fig., tab. pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (Ed.) (2003). Colloquium: Numerieke oppervlaktewater modellering, mogelijkheden en beperkingen, Antwerpen 23-24 oktober 2003. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. , meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (2003). Sedimentmeetnet Scheldebekken jaarboek 2001-2002. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. 16, 9 figs, graphs, tables pp., meer
 • Wijsman, J.W.M. (2003). Verkennende studie voor de validatie van het Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES) aan de hand van bodemdiergegevens. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 34 + appendices pp., meer
 • De Mulder, T. (2002). "Test of a Nortek Doppler Velocimeter under wave conditions", rapport in kader van FWO-project "Hydrodynamica en sedimenttransport - fundamentele aspecten bij een duurzaam beheer van zandige kusten". WL Rapporten, 652. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. , meer
 • De Mulder, T.; Mostaert, F. (2002). Evaluatie van huidige versie 1D Scheldemodel opwaarts van Prosperpolder: buitengewone stormvloeden van 27 februari tot 1 maart 1990. WL Rapporten, 440_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. ii, 11 + bijl. pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2002). Kanaal Gent-Terneuzen: rapport 2. Passage autoschepen in Westsluis Terneuzen. WL Rapporten, 616_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 22 + tab., fig., bijlag. pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2002). Haven van Zeebrugge. Doorsteek van de visartsluis: fast-time simulatie. WL Rapporten, 656_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 33 + tab., fig., bijlag. pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2002). Haven van Zeebrugge. Doorsteek van de visartsluis: real-time simulatie. WL Rapporten, 656_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 47 + tab. pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2002). Hydrologisch Jaarboek 2001. Hydrologisch jaarboek. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 129 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2002). Jaarboek 2001: hydrometrische waarnemingen: deel 1: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne. Jaarboek hydrometrische waarnemingen. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 136 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2002). Gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: ontwerp in- en uitwateringssluizen. Rapport projectondersteuning. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. II, 28 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Soresma (2002). Opmaak van hydrologische modellen in het IJzerbekken en opstellen van debiet-duur-frequentie (QDF) relaties en composiethydrogrammen: eindrapport. Versie 1.1. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. I, 8; VI, 96 + appendices pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Soresma (2002). Opmaak van hydrologische modellen in het IJzerbekken en opstellen van debiet-duur-frequentie (QDF) relaties en composiethydrogrammen: deelrapport 3. QDF-relaties en composiethydrogrammen. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. II, 41 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Soresma (2002). Opmaak van hydrologische modellen in het IJzerbekken en opstellen van debiet-duur-frequentie (QDF) relaties en composiethydrogrammen: deelrapport 2. Hydrologische modellering. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. VI, 145 pp., meer
 • Jeuken, C.J.L.; Ruessink, G.; Wang, Z.B. (2002). Adviezen voor het maken van een gezamenlijke zandbalans voor Westerschelde en monding: bureau- en literatuurstudie. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 61 + bijlagen pp., meer
 • Katholieke Universiteit Leuven. Laboratorium voor Hydraulica (2002). Veiligheidsniveau Vlaanderen. Kustverdediging. Leveren numeriek Noordzeemodel voor stroming en golven: rapport deelopdracht 2. Golfvoortplantingsmodel voor de zuidelijke Noordzee. Katholieke Universiteit Leuven (KUL)/Waterbouwkundig Laboratorium: Leuven. 59 + appendices pp., meer
 • Maeghe, K.; Mostaert, F.; Engels, J.; Taverniers, E. (2002). Sediment discharge in the Scheldt estuary [PRESENTATION]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 slides pp., meer
 • Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F.; Baetens, J.; Balduck, J. (2002). Freshwater management in the Scheldt basin and consequences for discharges in the Zeeschelde [PRESENTATION]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 15 slides pp., meer
 • Van Eerdenbrugh, K.; Viaene, P.; Mostaert, F. (2002). Modellering van de Barbierbeek. WL Rapporten, 647. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (IX, 81); Vol. 2 (fig. + bijl.) pp., meer
 • van Helvert, M. (2002). ESTMORF Westerschelde berekeningen 2002: baggeren en storten in de monding, fase 1: verslag. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 31 + bijlagen pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (2002). De afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: voorstelling van de activiteiten in 2000-2001. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. 93 pp., meer
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Afdeling Maritieme Toegang (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV Schelde: stroom- en saliniteitsmeting t.h.v. Deurganckdok uitgevoerd op 05/06/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. I, 11 + bijl. (incl. data CD) pp., meer
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Rijkswaterstaat Directie Zeeland. Meetinformatiedienst (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: stroom- en saliniteitsmeting te Waarde uitgevoerd op 12/06/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. I, 11 + bijl. pp., meer
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Afdeling Maritieme Toegang (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: stroom- en saliniteitsmeting te Oosterweel uitgevoerd op 05/06/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. I, 9 + bijl. pp., meer
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Medida (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: langdurige stroom- en saliniteitsmeting langsheen Beneden-Zeeschelde, 28/05/2002 tot 02/07/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. I, 11 + appendices pp., meer
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Medida (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: langdurige stroom- en saliniteitsmeting te Kallo, 28/05/2002 tot 02/07/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. I, 9 + bijl. pp., meer
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: verslag van de langdurige debietsmeting aan het sluizencomplex te Merelbeke (10/06/2002-17/07/2002). Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 12 + bijlagen pp., meer
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Afdeling Maritieme Toegang (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV Schelde: stroom- en saliniteitsmeting t.h.v. Deurganckdok uitgevoerd op 12/06/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. I, 10 + bijl. pp., meer
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Rijkswaterstaat Directie Zeeland. Meetinformatiedienst (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: stroom- en saliniteitsmeting te Waarde uitgevoerd op 05/06/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. I, 10 + bijl. pp., meer
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Afdeling Maritieme Toegang (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: stroom- en saliniteitsmeting te Oosterweel uitgevoerd op 12/06/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. I, 9 + bijl. pp., meer
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Medida (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: stroom- en saliniteitsmeting te Kallo uitgevoerd op 05/06/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. II, 15 + bijl. pp., meer
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Medida (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: stroom- en saliniteitsmeting te Kallo uitgevoerd op 12/06/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. II, 16 + bijl. pp., meer
 • (2001). Studienamiddag 13 februari 2001 Het Geactualiseerd Sigmaplan. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. verschillende paginering pp., meer
 • De Mulder, T. (2001). Analyse van voorspelling OMNECS model ten behoeve van studie neervorming in de haven van Zeebrugge. WL Rapporten, 643. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. , meer
 • De Mulder, T. (2001). Faciliteiten Waterbouwkundig Laboratorium voor kustwaterbouwkundige studies. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. 19 pp., meer
 • De Mulder, T. (2001). Hydrodynamics and sediment transport. Fundamental aspects related to sustainable management of sandy coasts: technical report no.2. Numerical simulation of turbulent boundary layers in oscillatory flows over plane beds. K.U. Leuven/Universiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. III, 53 pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2001). Kanaal Gent-Terneuzen: rapport 1. Passage autoschepen in Westsluis Terneuzen: deel 1. Verslag simulatorstudie. WL Rapporten, 616_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 38 + tab. + fig. pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2001). Kanaal Gent-Terneuzen: rapport 1. Passage autoschepen in Westsluis Terneuzen: deel 2. Vaarbaanplots. WL Rapporten, 616_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. plots pp., meer
 • Huygens, M.; Verhoeven, R.; Willems, M.; Mostaert, F. (2001). Integrated research on sand suppletion as a coastal defence system: application to the Flemish East Coast, in: XXIX IAHR Congress Proceedings, September 16-21, 2001, Bejing, China. pp. 294-299, meer
 • Huygens, M.; Verhoeven, R.; Willems, M.; Mostaert, F. (2001). An integrated technical research of beach nourishment design for the Flemish East Coast, in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 46, meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2001). Jaarboek 2000: hydrometrische waarnemingen: deel 1: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne. Jaarboek hydrometrische waarnemingen. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 136 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2001). Hydrologisch Jaarboek 2000. Hydrologisch jaarboek. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 133 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2001). Analyse en aanpak van morfologische studies voor de Belgische kustzone. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 17 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Soresma (2001). Opmaak van hydrologische modellen in het IJzerbekken en opstellen van debiet-duur-frequentie (QDF) relaties en composiethydrogrammen: deelrapport 1. Inventarisatie en statistische analyse van de beschikbare tijdreeksen. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. VI, 97 + appendices pp., meer
 • Laforce, E.; Mostaert, F. (2001). Haven van Oostende: rapport 3. Invaarmanoeuvres bouwfase 1. WL Rapporten, 579_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 19 + 3 p. tab., 52 p. fig. pp., meer
 • Maeghe, K. (2001). Veiligheidsniveau Vlaanderen, algemene principes. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 12 pp., meer
 • Monbaliu, J.; Verhoeven, R.; Wens, F. (2001). Hydrodynamics and sediment transport. Fundamental aspects related to sustainable management of sandy coasts: aim and scope of the research project. Versie 1.01. K.U. Leuven/Universiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 6 pp., meer
 • Mostaert, F. (2001). Naar een waterpeilbeheer volgens de principes van integraal waterbeheer: toelichting van het plan van aanpak. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 7 pp., meer
 • Van Damme, S.; Meire, P. (Ed.) (2001). OMES (Onderzoek Milieu-effecten SIGMAplan), een wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar het ecologisch functioneren van de Zeeschelde. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. 61 pp., meer
 • Van Eerdenbrugh, K. (2001). Hydrologisch informatiecentrum, een schakel bij de implementatie van het veiligheidsniveau Vlaanderen. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 7 pp., meer
 • Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Laforce, E. (2001). Bepaling van de nautische bodem in de haven van Zeebrugge. Onderzoek nautische implicaties. Tweede interimrapport, november 2001. WL Rapporten, 582(2). Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. , meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (2001). Sedimentmeetnet Scheldebekken jaarboek 1999-2000. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 12 + figs., graphs pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (2001). Jaarverslag 2000: afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. 49 pp., meer
 • Willems, M.; Mostaert, F. (2001). Haven van Oostende. Nieuwe haventoegang Oostende: stabiliteitsonderzoek havendam. WL Rapporten, 627_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 20 + bijlagen pp., meer
 • (2000). Symposium - 22 september 2000 'Watergebonden Veiligheid', Crowne Plaza Antwerp Hotel. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 1 file pp., meer
 • (2000). HIC: het Hydrologisch InformatieCentrum. verouderde versie. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 5 pp., meer
 • Berlamont, J.; Willems, P.; Qvick, A.; Vaes, G.; Feyen, J.; Christiaens, K. (2000). Algemene methodologie voor het modelleren van de waterafvoer in bevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 158 pp., meer
 • HAECON (2000). Leveren van technisch-wetenschappelijke bijstand aan het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout: numerieke simulaties voor studie van toegang tot haven van Oostende. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. verschillende paginering pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2000). Jaarboek 1999: hydrometrische waarnemingen: deel 1: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne. Jaarboek hydrometrische waarnemingen. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 137 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2000). Jaarboek 1998: hydrometrische waarnemingen: deel 1: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne. Jaarboek hydrometrische waarnemingen. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 139 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2000). Jaarboek 1998: hydrometrische waarnemingen: deel 2: bekkens van de Nete, Demer, Maas. Jaarboek hydrometrische waarnemingen. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 153 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2000). Hydrologisch jaarboek 1999. Hydrologisch jaarboek. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 136 pp., meer
 • Lasure, K.; Mostaert, F. (2000). Haven van Oostende: rapport 2. Toegankelijkheid ontwerp situatie: deel 1. Verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 579_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 18 + 10 p. tab., 40p. fig. pp., meer
 • Lasure, K.; Mostaert, F. (2000). Haven van Oostende: rapport 2. Toegankelijkheid ontwerp situatie: deel 2. Vaarbaanplots. WL Rapporten, 579_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. fig.: plots pp., meer
 • Lesser, G.; van Kester, J.; Roelvink, J.A. (2000). On-line sediment transport within Delft 3D-flow. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. different pagination pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (2000). Zeeschelde: actualisatie Sigmaplan. Invloed van bijkomende overstromingsgebieden en een hoog stormtij. WL Rapporten, 440_13. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 11 + bijl. pp., meer
 • Meersschaut, Y. (2000). Haven van Oostende: nieuwe haventoegang Oostende. Golfrefractieberekeningen. WL Rapporten, 585. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. dl1. (VIII, 17 + 1 p. bijl.); dl2. (121 p. fig.) pp., meer
 • Meersschaut, Y. (2000). Haven van Oostende. Nieuwe haventoegang: stromingsberekening. WL Rapporten, 586. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 4 + 43 p. fig. pp., meer
 • Roelvink, J.A.; Reniers, A.J.H.M.; Walstra, D.J.R.; Lesser, G.; Gootjes, G.; Liek, G.A. (2000). Area models of coastal morphology. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. different pagination pp., meer
 • Schoeman, P.K. (2000). Getijasymmetrie in de Westerschelde: een 1D model onderzoek naar invloed van geometrie op getijasymmetrie. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 69 pp., meer
 • Vantorre, M. (2000). Containerterminal te Vlissingen: onderzoek Lichterdok Westerschelde. Hessenatie/Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. [174] pp., meer
 • Vantorre, M.; Wackenier, B. (2000). Scheepsbewegingen in de Scheurpas: rekenprocedure. WL Rapporten, 518. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. 45 + bijlagen pp., meer
 • Vantorre, M.; Wackenier, B. (2000). Scheepsbewegingen in de Scheurpas: proeven in onregelmatige golven. Deel 2. WL Rapporten, 518. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. verschillende paginering pp., meer
 • Vantorre, M.; Wackenier, B. (2000). Scheepsbewegingen in de Scheurpas: proeven in regelmatige golven. Deel 1. WL Rapporten, 518. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. different pagination pp., meer
 • Viaene, P.; Mostaert, F. (2000). Lange Termijn Visie Westerschelde: Cluster Morfologie. Onderzoek exogene factoren. WL Rapporten, 611. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 48 + 8 p. Tab., 19 p. Fig., 3 p. App. pp., meer
 • Viaene, P.; Mostaert, F. (2000). Effecten van een mogelijke klimaatverandering op het zeespiegelniveau, de rivierafvoer en de frequentie van hoogwaters en stormen: literatuurstudie. WL Rapporten, 592. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 42 + appendices pp., meer
 • Wang, Z.B.; Jeuken, C.J.L. (2000). Morfologische ontwikkeling van intergetijde-gebieden en modellering met ESTMORF: deel I: Evaluatie modelresultaten. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 14 + bijlagen pp., meer
 • Winterwerp, J.C.; Jeuken, M.-C.J.L.; Stive, M.J.F.; de Vriend, H.J. (2000). Lange Termijnvisie Westerschelde Cluster Morfologie: samenvatting. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 7 pp., meer
 • Dienst Hydrologisch Onderzoek (1999). Hydrologisch jaarboek DIHO 1998. Hydrologisch jaarboek DIHO. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 128 pp., meer
 • Dienst Hydrologisch Onderzoek (1999). Hydrologisch jaarboek DIHO 1997. Hydrologisch jaarboek DIHO. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 124 pp., meer
 • Dienst Hydrologisch Onderzoek (1999). Hydrologisch jaarboek 1998. Hydrologisch jaarboek. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 128 pp., meer
 • Engels, J.; Wens, F. (1999). Uitbouw sedimentmeetnet Scheldebekken: stand van zaken 1 oktober 1999. WL Rapporten, 613. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 13 + 19 p. bijl. pp., meer
 • Frigaard, P.; Kofoed, J.P.; Schlütter, F.; Troch, P.; Versluys, T.; Van de Walle, B.; Willems, M. (1999). MAST III - The optimisation of crest level design of sloping coastal structures through prototype monitoring and modelling (OPTICREST) MAS3-CT97-0116: Bremen Workshop Run-up (Comparison between prototype measurements and laboratory measurements). WL | Delft Hydraulics: Delft. different pagination pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (1999). Jaarboek 1997: hydrometrische waarnemingen: deel 1: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne. Jaarboek hydrometrische waarnemingen. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 138 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (1999). Jaarboek 1997: hydrometrische waarnemingen: deel 2: bekkens van de Nete, Demer, Maas. Jaarboek hydrometrische waarnemingen. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 149 pp., meer
 • Jeuken, M.-C.J.L.; van de Weck, A.W. (1999). Uitbreiding ESTMORF model Westerschelde: afregelen van het waterbewegingsmodel Implic. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 18 pp., meer
 • Lasure, K.; Laforce, E.; Wens, F. (1999). Haven van Oostende: rapport 1. Toegankelijkheid huidige situatie: deel 1. Verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 579_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 30 + 22 p. tab., 85 p. fig. pp., meer
 • Lasure, K.; Laforce, E.; Wens, F. (1999). Haven van Oostende: rapport 1. Toegankelijkheid huidige situatie: deel 2. Vaarbaanplots. WL Rapporten, 579_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. [189] pp., meer
 • Maeghe, K. (1999). Zeeschelde: actualisatie Sigmaplan. Invloed van bijkomende overstromingsgebieden. WL Rapporten, 440_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. vi, 9 + tab., fig. pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1999). Doelstelling AWZ 98-10 (WLH 98-3): algemeen veiligheidsniveau Vlaanderen. Onderzoeksplan. WL Rapporten, 556. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 3 + 46 p. bijl.., 3 p. fig. pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1999). Gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: bepaling van de afvoercoëfficiënt van in- en uitwateringssluizen. WL Rapporten, 573. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + 17 p. tab., 5 p. fig. pp., meer
 • Studiebureau voor Bouwkunde en Expertise (1999). Leveren en ijken van numerieke modellen voor het Scheldebekken. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. Vol. 1 (61 + app.); Vol. 2 (57); Vol. 3 (graphs) pp., meer
 • Thoolen, P.M.C.; Wang, Z.B. (1999). Sedimenttransport modellering Westerschelde : verslag. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 58 + figuren + bijlagen pp., meer
 • Van der Weck, A. (1999). Vooronderzoek uitbreiding Estmorfschematisatie Westerschelde. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 13 + bijlage pp., meer
 • Vantorre, M.; Wackenier, B. (1999). Scheepsbewegingen in de Scheurpas: proeven in kalm water. WL Rapporten, 518. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. different pagination pp., meer
 • Vantorre, M.; Wackenier, B. (1999). Scheepsbewegingen in de Scheurpas: proeven in regelmatige golven. Deel 2. Kritische schepen. WL Rapporten, 518. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. different pagination pp., meer
 • Villars, M.T.; Vos, R.J. (1999). RESTWES: Remote sensing as a tool for integrated monitoring of the Western Scheldt. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 129 pp., meer
 • Wens, F. (1999). Expertise gronddekking watervang Doel: arbitrage Electrabel/T.V.Watervang. Voorlopig rapport. WL Rapporten, 578. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 31, 14 p. Figures pp., meer
 • Gerritsen, H.; van den Boogaard, H. (1998). Getijanalyse Westerschelde: datarapport getijkomponenten; toepassing van principal component analysis. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 30 + tabellen + figuren + bijlagen pp., meer
 • Meersschaut, Y.; De Charleroy, D.; Verbiest, H.; Wens, F.; Van Slycken, J. (1998). Bovenschelde. Ontwerp van vistrappen en nevengeulen als vispassages voor de stuwen te Asper, Oudenaarde en Kerkhove: deel 2. Figuren. WL Rapporten, 532. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 125 p. fig. pp., meer
 • Meersschaut, Y.; Wens, F. (1998). Waaslandhaven - containerdok West: invloed van het containerdok op de voortplanting van het getij. WL Rapporten, 504_4. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 7 + 3 p. tab., 7 p. fig. pp., meer
 • Sas, M. (1998). Containerdok West. Hydraulisch-sedimentologisch onderzoek: aanvullende nota betreffende turbiditeit. Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Maritieme Schelde/Waterbouwkundig Laboratorium/Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. verschillende paginering pp., meer
 • Stive, M.J.F.; Wang, Z.B.; van der Weck, A.W.; van den Boogaard, H.F.P.; Baptist, M.J. (1998). Definitiestudie morfologische dynamiek Westerschelde. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 74 + bijlagen pp., meer
 • Bokhorst, M. (1997). Effecten ruimtelijke aggregatie: onderzoek naar de effecten van ruimtelijke aggregatie op de berekening van stofverspreiding in de Westerschelde. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 13 + figuren pp., meer
 • Dienst Hydrologisch Onderzoek (1997). Hydrologisch jaarboek DIHO 1994. Hydrologisch jaarboek DIHO. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 106 pp., meer
 • Dienst Hydrologisch Onderzoek (1997). Hydrologisch jaarboek DIHO 1995. Hydrologisch jaarboek DIHO. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 105 pp., meer
 • Dienst Hydrologisch Onderzoek (1997). Hydrologisch jaarboek DIHO 1996. Hydrologisch jaarboek DIHO. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 108 pp., meer
 • Eelen, B.; De Laet, P.; Wens, F. (1997). Tijgebied Westerschelde: Sigmaplan. Rapport 2: ringdijken KBR. WL Rapporten, 527_2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 11 + 3 p. fig. pp., meer
 • Lasure, K.; Laforce, E.; Wens, F. (1997). Kanaal Gent - Terneuzen: verbreding Rodenhuizedok. Deel 1: verslag simulatieonderzoek. WL Rapporten, 507_2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 18 + 11 p. tab, 33 p. fig., 4 p. bijlag. pp., meer
 • Lasure, K.; Laforce, E.; Wens, F. (1997). Kanaal Gent - Terneuzen: verbreding Rodenhuizedok. Deel 2: vaarbaanplots. WL Rapporten, 507_2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 p. tab., 40 p. fig. pp., meer
 • Lasure, K.; Laforce, E.; Wens, F. (1997). Waaslandhaven: containerdok West. Rapport 2: toegankelijkheid eerste bouwfase. Deel 1: verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 504_2-2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 19 + 11 p. tab., 53 p. fig., 7 p. bijlag. pp., meer
 • Lasure, K.; Laforce, E.; Wens, F. (1997). Waaslandhaven: containerdok West. Rapport 2: toegankelijkheid eerste bouwfase. Deel 2: vaarbaanplots. WL Rapporten, 504_2-2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 139 p. figures pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1997). Zeeschelde: invloed dijkwijzigingen tussen Uitbergen en Schellebelle. WL Rapporten, 440_9. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 8 + tab., fig. pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1997). Zeeschelde: impact van verdieping tussen Antwerpen en Hingene. WL Rapporten, 440_8. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iii, 4 + tab., fig. pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1997). Zeeschelde en Rupel: invloed "Zuidelijk eiland" te Wintam. WL Rapporten, 440_10. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iii, 5 + bijl. pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1997). Zeeschelde: invloed afgraving Keetenissepolder. WL Rapporten, 440_11. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iii, 6 + tab., fig. pp., meer
 • Meersschaut, Y.; Wens, F. (1997). Waaslandhaven: containerdok West. Hydraulisch-sedimentologisch onderzoek. WL Rapporten, 504_3. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. vii, 46 + tab., fig. pp., meer
 • Vantorre, M.; Fierens, N.; Claeyssens, P.; Rymenants, H. (1997). Scheepsbewegingen in de Scheurpas. Interimrapport 2: 01.12.1996 - 31.05.1997. WL Rapporten, 518. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. 48 pp., meer
 • Vantorre, M.; Eloot, K. (1997). Requirements for standard harmonic captive manoeuvring tests, in: Vukic, Z. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft MCMC '97, Brijuni, Croatia, 10-12 September, 1997. pp. 93-98, meer
 • (1996). Wiskundig model van de Schelde: Handleiding MD440 - PR440. WL Rapporten, 440_7. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 39 pp., meer
 • Cornet, E.; Heylen, J.; Wens, F. (1996). Vernieuwing stuwen Bovenschelde. WL Rapporten, 544. Waterbouwkundig laboratorium en Hydrologisch onderzoek. Dienst Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 10 + 4 p. fig. pp., meer
 • Dienst Hydrologisch Onderzoek (1996). Hydrologisch jaarboek DIHO 1991. Hydrologisch jaarboek DIHO. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 102 pp., meer
 • Dienst Hydrologisch Onderzoek (1996). Hydrologisch jaarboek DIHO 1992. Hydrologisch jaarboek DIHO. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 103 pp., meer
 • Dienst Hydrologisch Onderzoek (1996). Hydrologisch jaarboek DIHO 1993. Hydrologisch jaarboek DIHO. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 103 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (1996). Containerkaai-dok west. Oriënterend hydraulisch-sedimentologisch onderzoek: nota betreffende de onderhoudsbaggerwerken. Stad Antwerpen. Stedelijk Havenbedrijf. Technische dienst: Antwerpen. iv, 37 + fig. pp., meer
 • Laforce, E.; Wens, F. (1996). Toegangsgeul Zeesluis te Hingene: nautisch onderzoek fase 2bis en fase 3. Deel 1: verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 494_2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 28 + 17 p. tab., 20 p. bijlag, 54 p. fig. pp., meer
 • Laforce, E.; Wens, F. (1996). Toegangsgeul Zeesluis te Hingene: nautisch onderzoek fase 2bis en fase 3. Deel 2: vaarbaanplots. WL Rapporten, 494_2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 146 p. fig. pp., meer
 • Laforce, E.; Wens, F. (1996). Toegangsgeul Zeesluis te Hingene: nautisch onderzoek fase 2bis en fase 3. Deel 3: vaarbaanplots (vervolg). WL Rapporten, 494_2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 122 p. fig. pp., meer
 • Laforce, E.; Wens, F. (1996). Waaslandhaven: containerdok West. Rapport 1: toegankelijkheid eindfase. Deel 1. Verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 504_2-1. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 25 + 16 p. Tables, 22 p. Appendices, 86 p. Figures pp., meer
 • Laforce, E.; Wens, F. (1996). Waaslandhaven: containerdok West. Rapport 1: toegankelijkheid eindfase. Deel 2: vaarbaanplots. WL Rapporten, 504_2-1. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 114 p. Figures pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1996). Stormvloedbeheersing Schelde. WL Rapporten, 440_6. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 + tab, fig. pp., meer
 • Meersschaut, Y.; Wens, F. (1996). Toegangsgeul zeesluis Hingene: oriënterend modelonderzoek. WL Rapporten, 482_2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 + fig. pp., meer
 • Schütter, F.; Frigaard, P.; Eelen, B.; Troch, P.; De Rouck, J.; Lewis, A.W.; Murphy, J.; Kingston, K. (1996). Flow in and on the Zeebrugge breakwater: a comparison between prototype measurements and physical model tests, in: The second international conference on the coastal, ports and marine structures, ICOPMAS. pp. 266-282, meer
 • Smets, E. (1996). Getij-en kubatuurberekeningen voor het Scheldebekken: het gemiddeld getij over het decennium 1971-1980, een gemiddeld getij typisch voor het jaar 1980. WL Rapporten, 405_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (Verslag); Vol. 2 (resultatenbundel, tabellen en grafieken) pp., meer
 • Smets, E. (1996). Een verloop van de overschrijdingskans voor de uiterste hoogwaterstanden in de Schelde te Antwerpen. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 20 + appendices pp., meer
 • Smets, E. (1996). MOD 405 rapport 2 – Kubatuurberekeningen voor het Scheldebekken – Het gemiddeld getij over het decennium 1971-1980 – Deel 1: Verslag. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. , meer
 • Vantorre, M.; Fierens, N.; Claeyssens, P. (1996). Scheepsbewegingen in de Scheurpas. Interimrapport 1: 01.03.1996 - 30.11.1996. WL Rapporten, 518. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. 45 pp., meer
 • Wens, F.; Eelen, B. (1996). MAST II (1991-1994) - Full scale dynamic load monitoring of rubble mound breakwaters: MAS02-CT992-0023: subtask 3.2. Final scientific report on 2D model tests. WL Rapporten, 396_3. Flanders Hydraulics: Antwerp. 20 + 32 p. fig. pp., meer
 • (1995). Concept inventaris baggerstortterreinen: 1990 - 2010. WL Rapporten, 505_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. verschillende paginering pp., meer
 • Claeyssens, P.; Laforce, E.; Wens, F. (1995). Kanaal Gent - Terneuzen: risico-analyse schepen 265 m. Rapport 1: vergelijkend fysisch en mathematisch modelonderzoek. Deel 1: verslag modelonderzoek. WL Rapporten, 515_2-1. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 64 + 96 p. fig. pp., meer
 • Claeyssens, P.; Laforce, E.; Wens, F. (1995). Kanaal Gent - Terneuzen: risico-analyse schepen 265 m. Rapport 1: vergelijkend fysisch en mathematisch modelonderzoek. Deel 2: figuren autopilot simulaties. WL Rapporten, 515_2-1. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 107 p. fig. pp., meer
 • De Laet, P.; Meersschaut, Y. (1995-1996). Westerschelde: Project Oost-West, volume 1-2. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 2 volumes pp., meer
 • De Laet, P.; Moreau, L.; Wens, F. (1995). Containerkaai / containerdok West: oriënterend modelonderzoek. WL Rapporten, 504. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + 68 p. fig. pp., meer
 • De Laet, P.; Wens, F. (1995). Natuurreservaat Het Zwin: vierde verslag. WL Rapporten, 474_4. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 18 + 19 p. Tables, 19 p. Appendices pp., meer
 • De Laet, P.; Wens, F. (1995). Westerschelde: project oostwest. WL Rapporten, 531. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 19 + 3 p. tab., 139 p. fig. pp., meer
 • Eelen, B.; Wens, F. (1995). Renovatie van de haven van Oostende. WL Rapporten, 464_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + bijl. pp., meer
 • Engels, J.; Wens, F. (1995). Slibconsolidatie met verticale drainage. WL Rapporten, 543. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 18 + 9 p. Tab., 28 p. Fig, 5 p. foto's pp., meer
 • Heylen, J.; Coen, I. (1995). Verslag hoge waterstand IJzer dec 93 - jan 94. Waterbouwkundig laboratorium en Hydrologisch onderzoek. Dienst Hydrologisch Onderzoek: Brussel. 9 + 6 appendices pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (1995). Containerkaai-dok west. Oriënterend hydraulisch-sedimentologisch onderzoek: deelrapport 1. 2D modelonderzoek. Stad Antwerpen. Stedelijk Havenbedrijf. Technische dienst: Antwerpen. verschillende paginering pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (1995). Containerkaai-dok west. Oriënterend hydraulisch-sedimentologisch onderzoek: deelrapport 2. 3D modelonderzoek. Stad Antwerpen. Stedelijk Havenbedrijf. Technische dienst: Antwerpen. 44 + bijl. pp., meer
 • Laforce, E.; Wens, F. (1995). Kanaal Gent-Terneuzen: risico-analyse schepen 265 m: rapport 3. Simulatieproeven met kanaalloodsen. WL Rapporten, 515_2-3. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 12 + figures pp., meer
 • Laforce, E.; Wens, F. (1995). Kanaal Gent - Terneuzen: risico-analyse schepen 265 m. Rapport 2: risico-analyse. WL Rapporten, 515_2-2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 23 + 5 p. bijl., 37 p. fig. pp., meer
 • Tito, L. (1995). Etude de la navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïire. Laboratoire de Recherches Hydrauliques/Université de Gand. Laboratoire d'Hydraulique: Borgerhout. Vol. 1 (51 p.); VoL. 2 (appendices) pp., meer
 • Wens, F. (1995). Gecontroleerde overstromingsgebieden Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: syntheserapport 1995. WL Rapporten, 440_5. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + tab., bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Eelen, B. (1995). MAST II (1991-1994) - Full scale dynamic load monitoring of rubble mound breakwaters MAS02-CT992-0023: subtask 3.2. Twodimensional laboratory tests: report 2. WL Rapporten, 396_3. Flanders Hydraulics: Antwerp. 8 + figures pp., meer
 • De Laet, P.; Wens, F.; Smets, E. (1994). Overzichtsmodel Westerschelde: bouw en ijking van het model. WL Rapporten, 500_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 + 6 p. tab., 57 p. fig., 31 p. app. pp., meer
 • Wens, F.; Eelen, B. (1994). MAST II (1991-1994) - Full scale dynamic load monitoring of rubble mound breakwaters MAS02-CT992-0023: subtask 3.2. Twodimensional laboratory tests: report 1. WL Rapporten, 396_3. Flanders Hydraulics: Antwerp. 12 + 4 p. Figures, 31p. Bibliography pp., meer
 • (1993). Waterbouwkundig laboratorium: opendeurdagen 4, 5 en 6 juni 1993 [BROCHURE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. [14] pp., meer
 • Buelens, J.; Jabbari, E.; Wens, F.; Smets, E. (1993). Containerterminal ten noorden van de Zandvlietsluis: morfologisch onderzoek. WL Rapporten, 481_4_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 32 + bijl. pp., meer
 • Cumps, F.; Wens, F. (1993). Tijoverzichtsmodel van de Westerschelde: evolutie van het Verdronken Land van Saaftinge. WL Rapporten, 500_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 15 + fig. pp., meer
 • De Laet, P.; Wens, F.; Smets, E. (1993). Natuurreservaat Het Zwin: derde verslag. WL Rapporten, 474_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 + appendices pp., meer
 • De Laet, P.; Wens, F.; Smets, E. (1993). Wiskundig model van de Schelde: project oostwest. WL Rapporten, 440_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10, 6 tab., 63 bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (1993). Containerkaai Noord: hydraulisch en sedimentologisch onderzoek: langdurige turbiditeitsmeting augustus '92 tot december '93: deel I en II. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Antwerpse Zeehavendienst: Antwerpen. Dl. 1 (13 + bijl.); Dl. 2 (bijl.) pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (1993). Containerkaai Noord: hydraulisch en sedimentologisch onderzoek. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Antwerpse Zeehavendienst: Antwerpen. iv, 44 + fig. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (1993). Containerkaai West: oriënterend hydraulisch en sedimentologisch onderzoek. Samenvattende nota. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Antwerpse Zeehavendienst: Antwerpen. iv, 23 + fig. pp., meer
 • Laforce, E.; Smets, E. (1993). Containerterminal ten noorden van de Zandvlietsluis: simulatorstudie aanmeren. Deel 1: verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 481_2_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 21 + 36 p. Tables, 11 p. Figures pp., meer
 • Laforce, E.; Smets, E. (1993). Containerterminal ten noorden van de Zandvlietsluis: simulatorstudie aanmeren. Deel 2: vaarbaanplots. WL Rapporten, 481_2_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 63 figures pp., meer
 • Laforce, E.; Smets, E. (1993). Kanaal Gent - Terneuzen: varen bij mist. Deel 1: verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 515_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 28 + 5 p. tables, 37 p. appendices pp., meer
 • Laforce, E.; Smets, E. (1993). Kanaal Gent - Terneuzen: varen bij mist. Deel 2: vaarbaanplots. WL Rapporten, 515_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 84 p. figures pp., meer
 • Smets, E. (1993). Beschouwingen over de grote doorsteek en de tijdynamica van het Scheldebekken. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Smets, E. (1993). Maatregelen tegen de ontzanding van het Sint-Annastrand. WL Rapporten, 519. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + 9 bijl. pp., meer
 • (1992). Werkgroep waterhuishouding Kreekraksluizen: rapportage over periode 1991. Antwerpse Zeehavendienst/Havenbedrijf Stad Antwerpen/IHE/Waterbouwkundig Laboratorium/Rijkswaterstaat Directie Zeeland/Rijkswaterstaat - Dienst binnenwateren: Antwerpen. 28 + bijlagen pp., meer
 • (1992). Flanders Hydraulics Borgerhout [BROCHURE]. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. [14] pp., meer
 • (1992). Laboratoire de Recherches Hydrauliques Borgerhout [BROCHURE]. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. [14] pp., meer
 • (1992). Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout [BROCHURE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. [14] pp., meer
 • (1992). Waterkwaliteitsmodel Schelde-estuarium: gebruikershandeleiding IMPAQT toepassing. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 21 + bijlage pp., meer
 • Buelens, J.; Wens, F.; Smets, E. (1992). Containerterminal ten noorden van de Zandvlietsluis: hydraulisch onderzoek. WL Rapporten, 481_4_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 26 + bijlagen pp., meer
 • De Laet, P.; Wens, F.; Smets, E. (1992). Electriciteitscentrale Zeebrugge: rapport 2. Modelonderzoek voorhaven. WL Rapporten, 498_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 27 + 109 p. bijl. pp., meer
 • Engels, J. (1992). Inventaris baggerstortterreinen: 1970 - 1990. WL Rapporten, 505_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. different pagination pp., meer
 • Laforce, E.; Smets, E. (1992). Containerterminal ten noorden van de Zandvlietsluis: deel 1. Verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 481_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 34 + 16 p. Tables, 68 p. Figures pp., meer
 • Laforce, E.; Smets, E. (1992). Containerterminal ten noorden van de Zandvlietsluis: deel 2. Vaarbaanplots. WL Rapporten, 481_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 127 p. Figures pp., meer
 • Laforce, E.; Smets, E. (1992). Kanaal Gent - Terneuzen: verbreding Rodenhuizedok. Deel 1: verslag simulatieonderzoek. WL Rapporten, 507. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 23 + 11 p. tab, 4p. bijl., 43 p. fig. pp., meer
 • Laforce, E.; Smets, E. (1992). Kanaal Gent - Terneuzen: verbreding Rodenhuizedok. Deel 2: vaarbaanplots. WL Rapporten, 507. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 p. tab., 39 p. fig. pp., meer
 • (1991). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: bassin hydrographique du fleuve Zaire. Bibliographie: Mateba 28. WL Rapporten, 255_28. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 60 pp., meer
 • (1991). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: débits liquides et solides dans le bief maritime du fleuve Zaïre. Inventaire 1981-1990: Mateba 29. WL Rapporten, 255_29. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 89 + annex. pp., meer
 • (1991). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: observations limnimétriques Kinshasa, Matadi, Boma. Inventaire 1984-1990: Mateba 30. WL Rapporten, 255_30. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. , meer
 • De Laet, P.; Smets, E. (1991). Electriciteitscentrale Zeebrugge: potentiaalstroming. WL Rapporten, 498. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + 3 p. tab., 11 p. bijl. pp., meer
 • Laforce, E.; Smets, E. (1991). Zeesluis te Hingene: toegangsgeul. Deel 1: verslag simulatorstudie. WL Rapporten, 494. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 52 + 26 p. Figures pp., meer
 • Laforce, E.; Smets, E. (1991). Zeesluis te Hingene: toegangsgeul. Deel 2: vaarbaanplots. WL Rapporten, 494. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. v + 191 p. Figures pp., meer
 • Wens, F.; Smets, E. (1991). Golfdoeken. WL Rapporten, 496. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 + 7 p. bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Smets, E. (1991). Landfall Zeebrugge through breakwater solution: hydraulic study. WL Rapporten, 495. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. 27 + 28 p. fig. pp., meer
 • Wens, F.; Smets, E. (1991). Toeristisch herstel Oostkust: jachthaven Heist West. WL Rapporten, 439_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + bijl. pp., meer
 • De Laet, P.; Coen, I.; Smets, E. (1990). Verbetering van het rendement van agitatiebaggerwerken. WL Rapporten, 452_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + appendices pp., meer
 • De Laet, P.; Coen, I.; Smets, E. (1990). Natuurreservaat Het Zwin: tweede verslag. WL Rapporten, 474_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + appendices pp., meer
 • Laforce, E.; Coen, I.; Smets, E. (1990). Kanaal Gent - Terneuzen: ontwerp Kluizendokken. Deel 2: vaarbaanplots. WL Rapporten, 471. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 105 p. figures pp., meer
 • Laforce, E.; Coen, I.; Smets, E. (1990). Kanaal Gent - Terneuzen: ontwerp Kluizendokken. Deel 1: verslag simulatieonderzoek. WL Rapporten, 471. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. ix, 33 + tables, appendices, figures pp., meer
 • Laforce, E.; Coen, I.; Smets, E. (1990). Wiskundig model van de Schelde: actualisatie Sigmaplan. WL Rapporten, 440_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 15 + tab., bijl. pp., meer
 • Wens, F. (1990). Vergelijkende studie beweegbare materialen. WL Rapporten, 466. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 68 + bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Peeters, A.; Cumps, F.; Delprat, Y.; Smets, E.; Peters, J.J. (1990). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre. Rapport général 1987: Mateba 27. WL Rapporten, 255_27. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 34 + ann. pp., meer
 • Wens, F.; Smets, E. (1990). Containerterminal ten noorden van de Zandvlietsluis: oriënterend modelonderzoek. WL Rapporten, 481_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 + 37 tab., 26 p. bijl. pp., meer
 • (1989). Ingebruikname van de scheepsmaneuvreersimulator Waterbouwkundig Laboratorium, 2 juni 1989. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 map pp., meer
 • Cumps, F.; Vandenbergh, J.M.; Warnier, F.; Wens, F. (1989). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mission hydrographique belge du bas-fleuve Zaire. Rapport de la mission "Hautes Eaux 1988" du 9 septembre au 15 décembre. WL Rapporten, 255. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 44 pp., meer
 • De Laet, P.; Coen, I.; Smets, E. (1989). Verbetering van het rendement van agitatiebaggerwerken. WL Rapporten, 452_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 + bijl. pp., meer
 • De Laet, P.; Coen, I.; Smets, E. (1989). Natuurreservaat Het Zwin. WL Rapporten, 474_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 15 + appendices pp., meer
 • Heylen, J.; Smets, E.; Peters, J.J. (1989). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: le reseau de triangulation dans la région du bief maritime du fleuve Zaïre. Mateba 25. WL Rapporten, 255_25. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. VI, 103 + annexes pp., meer
 • Laforce, E.; Coen, I.; Smets, E. (1989). Haven van Antwerpen: toegang Delwaidedok. Verbreding van het kanaaldok B2 ter hoogte van de toegang tot het Delwaidedok: verslag van het simulatieonderzoek. WL Rapporten, 467_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. v, 26 + tables, figures pp., meer
 • Laforce, E.; Coen, I.; Smets, E. (1989). Haven van Antwerpen: toegang Delwaidedok. Verbreding van het kanaaldok B2 ter hoogte van de toegang tot het Delwaidedok: baanplotjes. WL Rapporten, 467_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 + plots pp., meer
 • Laforce, E.; Coen, I.; Smets, E. (1989). Haven van Antwerpen: doorsteek Amerikadok - Albertdok: deel 1. Verslag van het simulatoronderzoek. WL Rapporten, 468_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. vi, 50 + figures pp., meer
 • Laforce, E.; Coen, I.; Smets, E. (1989). Haven van Antwerpen: doorsteek Amerikadok - Albertdok: deel 2. Vaarbaanplots. WL Rapporten, 468_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + plots pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Smets, E. (1989). Renovatie van de haven van Oostende. WL Rapporten, 464_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 + bijl. pp., meer
 • De Laet, P.; Coen, I.; Verbist, F. (1988). Invloed van golven op stroommeters: ijking onder golfomstandigheden. WL Rapporten, 423_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 + appendices pp., meer
 • Kerdijk, H.N.; Sydow, J.S. (1988). Microverontreinigingen in sedimenten van de Noordzee; Verslag van de bemonstering in 1986. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 22 pp., meer
 • Laforce, E.; Verbist, F. (1988). Tijoverzichtsmodel van de Kust en het Schelde-estuarium: bufferdam Heist-West. WL Rapporten, 265_2_9. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 3 + bijlagen pp., meer
 • Ouboter, M.R.L. (1988). Zuurstofmodel Westerschelde. SAWES notitie, 88. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Middelburg. , meer
 • Verlaeckt, I. (1988). Voorstudie hydrologisch model voor debietvoorspelling op de Zairestroom. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. 58 pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Verbist, F.; Smets, E. (1988). Scheldetunnel te Liefkenshoek: stroommetingen. WL Rapporten, 403_2_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 + bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Smets, E. (1988). Scheldetunnel te Liefkenshoek: krachtenmetingen. WL Rapporten, 403_2_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F. (1988). Vergelijkend onderzoek deklaagelementen. WL Rapporten, 438_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 24 + appendices pp., meer
 • (1987). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: guide pratique nr.1. Mesures de débits liquides et solides: 1. Techniques de mesure, dépouillements, calculs. WL Rapporten, 255. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 89 pp., meer
 • Delprat, Y.; Cumps, F.; Wens, F. (1987). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mission hydrographique belge du bas-fleuve Zaïre. Rapport de la mission "Basses Eaux 1987" du 24 juin au 30 juillet 1987. WL Rapporten, 255. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. different pagination pp., meer
 • Laforce, E.; Verbist, F. (1987). Refractie en diffractie van golven. WL Rapporten, 432_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 15 + bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1987). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre. Rapport général 1984-1985: Mateba 24. WL Rapporten, 255_24. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 32 + ann. pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1987). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mesures hydrauliques et sédimentologiques 1984. Annexe 1 au rapport général 1984-1985: Mateba 24. WL Rapporten, 255_24(I). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 346 pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1987). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mesures hydrauliques et sédimentologiques 1985. Annexe 2a au rapport général 1984-1985: Mateba 24. WL Rapporten, 255_24(IIa). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 203 pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1987). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mesures hydrauliques et sédimentologiques 1985. Annexe 2b au rapport général 1984-1985: Mateba 24. WL Rapporten, 255_24(IIb). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 205-499 pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1987). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: prediction de la marée répartition du débit 1984-1985. Annexe 3 au rapport général 1984-1985: Mateba 24. WL Rapporten, 255_24(III). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 138 pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F. (1987). Stabiliteitsonderzoek binnenrede Zeebrugge. WL Rapporten, 438_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 22 + bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F. (1987). Ro-ro terminal langs de Schelde. WL Rapporten, 456. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 4 + bijl. pp., meer
 • Kerdijk, H.N. (1986). Contaminanten in sedimenten van de Westerschelde. WL verslag, T 62. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 36 + bijlagen pp., meer
 • Laforce, E.; Verbist, F. (1986). Refractie en diffractie van golven: refractieberekeningen met programma RESTR. WL Rapporten, 432_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 + bijl. pp., meer
 • Laforce, E.; Verbist, F. (1986). Wiskundig model van de Schelde: berekening voor de gecontroleerde overstromingsgebieden Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. WL Rapporten, 440_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + bijl. pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium (1986). Stroomatlas Pas van het Zand [ATLAS]. uitgave nr.25 bis. Ministerie van Openbare Werken. Dienst der Kust: [s.l.]. 61 pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Cumps, F.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1986). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre. Rapport général 1982-1983: Mateba 23. WL Rapporten, 255_23. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 35 + ann. pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Peeters, A.; Cumps, F.; De Cuyper, B.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1986). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mésures hydrauliques et sédimentologiques 1982. Annexe 1 au rapport général 1982-1983: Mateba 23. WL Rapporten, 255_23(1). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 182 pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Peeters, A.; Cumps, F.; De Cuyper, B.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1986). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mésures hydrauliques et sédimentologiques 1983. Annexe 2 au rapport général 1982-1983: Mateba 23. WL Rapporten, 255_23(2). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 349 pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Peeters, A.; Cumps, F.; De Cuyper, B.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1986). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mésures specifiques, répartition du débit, nivellements, prédictions de la marée, inventaire des débits, 1982-1983. Annexe 3 au rapport général 1982-1983: Mateba 23. WL Rapporten, 255_23(3). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. different pagination pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F. (1986). Containerkaai op de Schelde. WL Rapporten, 410_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + app. pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F. (1986). Golfonderzoek Wielingendok: aanvullende proeven. WL Rapporten, 437_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 19 + bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1986). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mission hydrographique belge du bas-fleuve Zaïre. Rapport de la mission "Crue 1985" du 19 juin au 8 décembre 1985. WL Rapporten, 255. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 67 + ann. pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1986). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mission hydrographique belge du bas-fleuve Zaïre. Rapport de la mission "Crue 1985" du 19 juin au 8 décembre 1985: annexes 1 à 9. WL Rapporten, 255. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. different pagination pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1986). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mission hydrographique belge du bas-fleuve Zaïre. Rapport de la mission "Crue 1985" du 19 juin au 8 décembre 1985: annexes 10 à 19. WL Rapporten, 255. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. different pagination pp., meer
 • Kerdijk, H.N. (1985). Inventarisatie kwaliteit onderwaterbodems rijkswateren. WL verslag, R 2120. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. , meer
 • Laforce, E.; Roovers, P. (1985). Wiskundig model van de Schelde: Grote Nete. WL Rapporten, 440_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 + bijl. pp., meer
 • Laforce, E.; Verbist, F. (1985). Tijoverzichtsmodel van de Kust en het Scheldeëstuarium: stroomatlas 25. WL Rapporten, 265/2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + bijl. pp., meer
 • Van den Broeck, K.; Moreau, L.; Verbist, F.; Roovers, P. (1985). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydrodynamische studie 1/20. Hefschuif "Caisson" type VI. Permanente beweging en golven. WL Rapporten, 400_25-3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 24 + bijl. pp., meer
 • Van Mieghem, J.; Coen, I.; Verbist, F. (1985). Modelonderzoek Westbuitenhaven Terneuzen. WL Rapporten, 426. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 62 + 62 p. bijl. pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium (1985). Stroomatlas werkgebied en Pas van het Zand: oppervlakte-stroomsnelheden in meter per seconde [ATLAS]. Uitgave nr. 25. Ministerie van Openbare Werken. Dienst der Kust: [s.l.]. maps pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1985). Windturbines Zeebrugge: impact wateroverslag. WL Rapporten, 396_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + 16 p. bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1985). Voorhaven Zeebrugge: stabiliteitsonderzoek buitenhavendammen. WL Rapporten, 396. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 38 + 7 p. tab., 92 p. bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F. (1985). Golfonderzoek Wielingendok. WL Rapporten, 437. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 34 + 120 bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F. (1985). Golfonderzoek binnenrede Zeebrugge. WL Rapporten, 437_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 + bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F. (1985). Stabiliteitsonderzoek binnenrede Zeebrugge. WL Rapporten, 438_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 31 + bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F. (1985). Stabiliteitsonderzoek bufferdam. WL Rapporten, 439. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 + bijlagen pp., meer
 • Devroey, E.; Cumps, F.; De Cuyper, B.; Roovers, P.; Peters, J.J. (1984). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: observations limnimetriques, Kinshasa, Matadi, Boma. Inventaire 1903-1983: Mateba 22. WL Rapporten, 255_22. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 13 + app. pp., meer
 • Engels, J.; Coen, I.; Roovers, P. (1984). Nautische bodem in slibrijke gebieden: basisrapport 1. Slibsimulatie op model. WL Rapporten, 428_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 22 + bijl. pp., meer
 • Van Wassenhove, M.; Wens, F.; Verbist, F.; Roovers, P. (1984). Nautische bodem in slibrijke gebieden: basisrapport 2. Voorbereidende vaarproeven op model. WL Rapporten, 428_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Verbist, F.; Roovers, P. (1984). Nautische bodem in slibrijke gebieden: syntheserapport september 1984. WL Rapporten, 428_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 43 + appendices pp., meer
 • Coen, I.; Peeters, A.; Van Hoeylandt, A.; Cumps, F.; Roovers, P.; Peters, J.J. (1983). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: granulometrie des sédiments du lit de la région divagante. Mateba 21. WL Rapporten, 255_21. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. different pagination pp., meer
 • De Laet, P.; Coen, I.; Roovers, P. (1983). Invloed van golven op stroommeters: ijking bij permanente stroming. WL Rapporten, 423_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 23 + bijl. pp., meer
 • De Laet, P.; Coen, I.; Roovers, P. (1983). Schelde: waterkwaliteit tussen Hansweert en Burcht en van de bijrivieren. Periode 1972-1982. WL Rapporten, 295_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (tekst en bijlagen); Vol. 2 (tabellen) pp., meer
 • Laforce, E.; Roovers, P. (1983). Database voor de geometrie van de Schelde. WL Rapporten, 422_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 42 + bijl. pp., meer
 • Laforce, E.; Roovers, P. (1983). Tijoverzichtsmodel van de Kust en het Schelde-estuarium: uitbouw voorhaven Zeebrugge. Stroomatlassen werkgebied. WL Rapporten, 265/2_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Dl 1 (23+tab, bijl.); dl 2 (bijl., foto's) pp., meer
 • Peeters, A.; Cumps, F. (1983). Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout: 1933-1983. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 73 pp., meer
 • Van Mieghem, J.; Coen, I.; Roovers, P. (1983). Toegangsgeul zeesluis Kallo: evolutie van het bodempeil. Periode 1 juni 1982 - 1 augustus 1983. WL Rapporten, 302_3_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 35 + 41 p. bijl. pp., meer
 • Verbist, F.; Roovers, P. (1983). Sluis te Zwevegem: vul- en ledigingssysteem. WL Rapporten, 418. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 + bijl. pp., meer
 • Verschaeren, W.; Verbist, F.; Roovers, P. (1983). Paruck: hydraulische studies. WL Rapporten, 324_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 29 + bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1983). Strand van Oostende. WL Rapporten, 401. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 36 + bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1983). Haven van Zeebrugge: studie op sedimentologisch model. Bijkomende proeven. WL Rapporten, 387_S_9. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 15 + 23 bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1983). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: dimensionering definitieve bodembescherming. WL Rapporten, 400_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 23 + 42 p. bijl. pp., meer
 • (1982). Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout - Antwerpen [BROCHURE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 pp., meer
 • Cumps, F.; Roovers, P.; Peters, J.J. (1982). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: débits liquides et solides dans le bief maritime du fleuve Zaïre. Inventaire: Mateba 19. WL Rapporten, 255_19. Laboratoire de Recherches Hydrauliques/Laboratoire de Recherches Hydrauliques, Section de Châtelet: Anvers. 120 + appendices pp., meer
 • Djenidi, S.; Ronday, F.; Nihoul, J.C.J. (1982). Tweedimensionaal mathematisch model van de Westerschelde: berekeningsresultaten verdiepingsprogramma 48/43 voet. WL Rapporten, 388. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (Tekst); Vol. 2 (Bijlagen) pp., meer
 • Graré, W.; Verbist, F.; Roovers, P. (1982). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydrodynamische studie 1/20. Hefschuif "Caisson" type VI. Tijproef. WL Rapporten, 400_25-2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 15 + bijl. pp., meer
 • Graré, W.; Verbist, F.; Roovers, P. (1982). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydrodynamische studie 1/20 - Hefschuif "Caisson" type IV, V en VI - Permanente beweging. WL Rapporten, 400_25-1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (VII, 78); Vol. 2 (bijlagen) pp., meer
 • Heylen, J.; Peeters, A. (1982). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: nivellements, répartitions du débit, comparaison des mesures, predictions de la marée, inventaire des débits, 1981. Annexe 2 au rapport général 1981: Mateba 20. WL Rapporten, 255_20(II). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. different pagination pp., meer
 • Lagroy de Croutte, E.; Manoujian, S. (1982). Etude sur modèle réduit sédimentologique de l'évolution des fonds aux abords du port de Zeebrugge: synthèse sur les études de la phase 1. WL Rapporten, 387_S. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 21 pp., meer
 • Peeters, A.; Van Hoeylandt, A.; Cumps, F.; Coen, I.; Roovers, P.; Peters, J.J. (1982). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre. Rapport général 1981: Mateba 20. WL Rapporten, 255_20. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 36 + appendices pp., meer
 • Peeters, A.; Van Hoeylandt, A.; Cumps, F.; Coen, I.; Roovers, P.; Peters, J.J. (1982). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mesures hydrauliques et sédimentologiques 1981. Annexe 1 au rapport général 1981: Mateba 20. WL Rapporten, 255_20(I). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 195 pp., meer
 • Peeters, A.; Van Hoeylandt, A.; Cumps, F.; Coen, I.; Roovers, P.; Peters, J.J. (1982). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: influence de la marée sur les débits 1981. Annexe 3 au rapport général 1981: Mateba 20. WL Rapporten, 255_20(III). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 233 pp., meer
 • Van Meeuwen, P.; Wens, F.; Roovers, P. (1982). Voorhaven Zeebrugge: evolutie van de bodemerosies ten noorden van LNG-dam en Noordkade Z.O.-dam. WL Rapporten, 387_S_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 4 + 15 bijl. pp., meer
 • Van Mieghem, J.; Coen, I.; Roovers, P. (1982). Toegangsgeul zeesluis Kallo: de uitvoering van de verdiepingsbaggerwerken. WL Rapporten, 302_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 37 + 17 bijl. pp., meer
 • Wens, F. (1982). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: dimensionering bodembescherming. WL Rapporten, 400/26-2. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 16 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1982). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: sluitingsprocedures. Alternatief ontwerp. WL Rapporten, 400_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 19 + 30 p. bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1982). Handleiding bij het gebruik van het programma M 331/1000, geinstalleerd op het HP-1000-Systeem. WL Rapporten, 331_9. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. different pagination pp., meer
 • Laforce, E. (1981). Stroomgootonderzoek fundering buitenhavendammen Zeebrugge: tussentijds verslag. WL Rapporten, 419_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 18 + bijl. pp., meer
 • Laforce, E.; Roovers, P. (1981). Tijoverzichtsmodel van de Kust en het Scheldeëstuarium: aanvullende proefsituaties Oostkust. WL Rapporten, 265/2_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + bijl. pp., meer
 • Laforce, E.; Roovers, P. (1981). Stroomgootonderzoek fundering buitenhavendammen Zeebrugge. WL Rapporten, 419_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 27 + bijl. pp., meer
 • Lagroy de Croutte, E.; Manoujian, S.; Migniot, C.; Wens, F.; Roovers, P. (1981). Etude sur modèle réduit sédimentologique de l'évolution des fonds aux abords du port de Zeebrugge: construction du modèle et tarage hydraulique. WL Rapporten, 387_S_3. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 26 + 64 fig. pp., meer
 • Lagroy de Croutte, E.; Manoujian, S.; Wens, F.; Migniot, C.; Roovers, P. (1981). Etude sur modèle réduit sédimentologique de l'évolution des fonds aux abords du port de Zeebrugge: rapport final. Synthèse. WL Rapporten, 387_S_7. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 32 pp., meer
 • Lagroy de Croutte, E.; Manoujian, S.; Wens, F. (1981). Etude sur modèle réduit sédimentologique de l'évolution des fonds aux abords du port de Zeebrugge: rapport intermédiaire nr. 4. Extension finale du port. WL Rapporten, 387_S_6. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 13 + 40 fig., 2 p. phot. pp., meer
 • Lagroy de Croutte, E.; Manoujian, S.; Wens, F. (1981). Etude sur modèle réduit sédimentologique de l'évolution des fonds aux abords du port de Zeebrugge: rapport intermédiaire nr. 3. Période de construction de la digue GNL. WL Rapporten, 387_S_5. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 9 + 13 p. fig., 1 p. phot. pp., meer
 • Lagroy de Croutte, E.; Manoujian, S.; Wens, F. (1981). Etude sur modèle réduit sédimentologique de l'évolution des fonds aux abords du port de Zeebrugge: rapport intermédiaire nr. 2. Tarage sédimentologique. WL Rapporten, 387_S_4. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 35 + 62 fig., 3 p. phot. pp., meer
 • Lagroy de Croutte, E.; Manoujian, S.; Wens, F. (1981). Etude sur modèle réduit sédimentologique de l'évolution des fonds aux abords du port de Zeebrugge: complément à la note d'adaptation des phénomènes naturels au tarage sédimentologique. WL Rapporten, 387_S_2bis. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 16 + 29 fig. pp., meer
 • Lagroy de Croutte, E.; Manoujian, S.; Wens, F. (1981). Etude sur modèle réduit sédimentologique de l'évolution des fonds aux abords du port de Zeebrugge: note d'adaptation des phénomènes naturels au tarage sédimentologique. WL Rapporten, 387_S_2. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 30 + 30 fig. pp., meer
 • Peeters, A. (1981). Rapport de mission au bief maritime du fleuve Zaïre 22 juillet au 4 septembre 1981. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 18 + annexes pp., meer
 • Peeters, A.; Van Hoeylandt, A.; Cumps, F.; Coen, I.; Peters, J.J.; Roovers, P. (1981). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Zaïre: rapport général 1979-1980. Mateba 18. WL Rapporten, 255_18. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 42 + appendices pp., meer
 • Peeters, A.; Van Hoeylandt, A.; Cumps, F.; Coen, I.; Peters, J.J.; Roovers, P. (1981). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Zaïre: mésures hydrauliques et sedimentologiques 1979 - Annexe I au rapport général 1979-1980. Mateba 18. WL Rapporten, 255_18(I). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 182 pp., meer
 • Peeters, A.; Van Hoeylandt, A.; Cumps, F.; Coen, I.; Peters, J.J.; Roovers, P. (1981). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Zaïre: mésures hydrauliques et sedimentologiques 1980. Annexe II au rapport général 1979-1980: Mateba 18. WL Rapporten, 255_18(II). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 226 pp., meer
 • Peeters, A.; Van Hoeylandt, A.; Cumps, F.; Coen, I.; Peters, J.J.; Roovers, P. (1981). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Zaïre: mésures de la répartition du débit par integration transversale 1979-1980. Annexe III au rapport général 1979-1980: Mateba 18. WL Rapporten, 255_18(III). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. different pagination pp., meer
 • Verlinden, M.; Cumps, F. (1981). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Zaïre: la marée dans le bief maritime du fleuve Zaïre. Mateba 17. WL Rapporten, 255_17. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 87 + ann. pp., meer
 • Verschaeren, W.; Verbist, F.; Roovers, P. (1981). Sluis te Hingene: modelproeven. WL Rapporten, 412. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 36 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1981). Toegangsgeul tweede Zandvlietsluis. WL Rapporten, 410_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 3 + bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1981). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydraulisch onderzoek. WL Rapporten, 400_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 + 42 p. bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1981). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydraulisch onderzoek. Basisontwerp 1. WL Rapporten, 400_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 + 20 p. bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1981). Berekeningen stormvloedbeheersing in het Scheldebekken. WL Rapporten, 331_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 18 + bijl. pp., meer
 • (1980). Laboratory of Hydraulics Research Borgerhout - Antwerpen [BROCHURE]. Laboratory of Hydraulics Research: Antwerp. 11 + fig. pp., meer
 • (1980). Laboratoire de Recherches Hydrauliques Borgerhout - Anvers [BROCHURE]. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 14 pp., meer
 • (1980). Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout - Antwerpen [BROCHURE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 pp., meer
 • Coen, I.; Roovers, P. (1980). Schelde: waterkwaliteit tussen Hansweert en Burcht en van de bijrivieren. Periode 1972-1979. WL Rapporten, 295_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + 9 p. tables, 42 p. appendices pp., meer
 • Graré, W.; Roovers, P. (1980). Groot diffractiemodel: uitbouw voorhaven Zeebrugge. Resonantieproeven L.N.G.-haven: aanvulling. WL Rapporten, 381_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + bijl. pp., meer
 • Graré, W.; Verbist, F.; Roovers, P. (1980). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydrodynamische studie 1/40. Hefschuif "Caisson-type". Krachtenberekeningen. WL Rapporten, 400_22-2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 + bijl. pp., meer
 • Graré, W.; Verbist, F.; Roovers, P. (1980). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydrodynamische studie 1/40. Klapdeur drukmetingen. WL Rapporten, 400_24. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 22 + bijl. pp., meer
 • Graré, W.; Verbist, F.; Roovers, P. (1980). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydrodynamische studie 1/40. Hefschuif "Caisson" type III. Drukmetingen en krachtberekeningen: aanvulling. WL Rapporten, 400_22_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + appendices pp., meer
 • Graré, W.; Verbist, F.; Roovers, P. (1980). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydrodynamische studie 1/40. Hefschuif "Caisson" type III. Drukmetingen en krachtberekeningen. WL Rapporten, 400_22_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 22 + bijl. pp., meer
 • Kerdijk, H.N. (1980). Zware metalen en fosfor in afgezet slib van het kanaal Gent-Terneuzen. WL interim rapport. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. , meer
 • Laforce, E.; Roovers, P. (1980). Tijoverzichtsmodel van de Kust en het Scheldeëstuarium: uitbouw voorhaven Zeebrugge. Onderzoek bouwfasen 1750 G: 3de rapportering. WL Rapporten, 265/2_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + 60 bijl. pp., meer
 • Lagroy de Croutte, E.; Manoujian, S.; Wens, F. (1980). Etude sur modèle réduit sédimentologique de l'évolution des fonds aux abords du port de Zeebrugge: note d'adaptation des phénomènes naturels au tarage hydraulique. WL Rapporten, 387_S_1. Laboratoire de Recherches Hydrauliques/Laboratoire Central d'Hydraulique de France: Anvers. 26 + 31 fig. pp., meer
 • Peeters, A. (1980). Rapport de mission au bief maritime du fleuve Zaïre du 23 septembre au 31 octobre 1980. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 20 + annexes pp., meer
 • Peeters, A.; Peters, J.J.; Roovers, P. (1980). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Zaïre: stage des techniciens de la régie des voies maritimes du Zaïre au ministère des traveaux publics en 1978 - Note sur les situations de passes de la région divagante du bief maritime du fleuve Zaïre. Annexe au rapport général: Mateba 16bis. WL Rapporten, 255_16bis. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 8, 4 + appendices pp., meer
 • Peters, J.J.; Roovers, P. (1980). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Zaïre. Rapport général: Mateba 16. WL Rapporten, 255_16. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 56 + appendices pp., meer
 • Verschaeren, W.; Verbist, F.; Roovers, P. (1980). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydrodynamische studie 1/40. Verzonken segmentschuif - as op (+8). Drukmetingen. WL Rapporten, 400_23-1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 21 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1980). Detailmodel havenmond Zeebrugge: uitbouwfasen voorhaven 1750 G. WL Rapporten, 387_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + 97 bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1980). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydraulisch onderzoek. WL Rapporten, 400_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + 31 p. bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1980). Berekeningen stormvloedbeheersing in het Scheldebekken. WL Rapporten, 331_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 + bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F.; Roovers, P. (1980). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydrodynamische studie 1/25. Segmentschuif zijpassen, drukmetingen en krachtenberekening. WL Rapporten, 400_26-1. Waterbouwkundig Laboratorium: Atwerpen. 17 + appendices pp., meer
 • (1979). Tijoverzichtsmodel van de Kust en het Scheldeëstuarium: onderzoek eindsituatie uitbouw voorhaven Zeebrugge. WL Rapporten, 265/2_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 19 + bijl. pp., meer
 • (1979). De gevolgen van de stormvloedkering te Oosterweel voor de ontwerpkruinhoogten van de dijken langs de Westerschelde: nota ten behoeve van de Technische Scheldecommissie. Nota WWKZ, 79.V008. Studiedienst Vlissingen/Waterbouwkundig Laboratorium: Vlissingen; Antwerpen. 14 + bijlagen pp., meer
 • (1979). Natuurmetingen Schelde - Trimestriële rapporten metingen Schelde langsprofielen fysico-chemische parameters - 4e trimester 1974. WL Rapporten, 346_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 218 pp., meer
 • (1979). Natuurmetingen Schelde - Trimestriële rapporten metingen Schelde langsprofielen fysico-chemische parameters - 2e trimester 1975. WL Rapporten, 346_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 191 pp., meer
 • (1979). Natuurmetingen Schelde - Trimestriële rapporten metingen Schelde langsprofielen fysico-chemische parameters. WL Rapporten, 346_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 185 pp., meer
 • Coen, I.; Roovers, P. (1979). Aanvaring meerpalen te Wintam. WL Rapporten, 386. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + 25 bijl. pp., meer
 • Coen, I.; Roovers, P. (1979). Waterkwaliteitsmetingen Schelde-estuarium. WL Rapporten, 346. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 25 + bijl. pp., meer
 • Graré, W.; Roovers, P. (1979). Groot diffractiemodel: uitbouw voorhaven Zeebrugge. Resonantie-onderzoek in de LNG-haven '82. WL Rapporten, 381_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 15 + bijl. pp., meer
 • Graré, W.; Roovers, P. (1979). Groot diffractiemodel: uitbouw voorhaven Zeebrugge. Uitbouw 1250m. WL Rapporten, 381_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + bijl. pp., meer
 • Graré, W.; Roovers, P. (1979). Modelonderzoek Mosselkrib Oostkust. WL Rapporten, 411. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + bijlagen pp., meer
 • Graré, W.; Verbist, F.; Roovers, P. (1979). Overstroombare dijken: modelproeven. 3e rapport. WL Rapporten, 395_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 23 + 15 p. bijl. pp., meer
 • Graré, W.; Verbist, F.; Roovers, P. (1979). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydrodynamische studie 1/40. Hefdeur "Caisson" type. Drukmetingen. WL Rapporten, 400_22_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 + bijl. pp., meer
 • Laforce, E.; Roovers, P. (1979). Tijoverzichtsmodel van de Kust en het Scheldeëstuarium: natuurmetingen voor de sturing van het tijmodel. WL Rapporten, 265/2_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (5 + app.); Vol. 2 (app.) pp., meer
 • Laforce, E.; Roovers, P. (1979). Tijoverzichtsmodel van de Kust en het Scheldeëstuarium: uitbouw voorhaven Zeebrugge. Onderzoek bouwfasen 1750 G. WL Rapporten, 265_2-4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14, IV + 111 bijl. pp., meer
 • Laforce, E.; Roovers, P. (1979). Tijoverzichtsmodel van de Kust en het Scheldeëstuarium: beschrijving en ijking van het model. WL Rapporten, 265_2_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (25 p. + photos); Vol. 2 (figures) pp., meer
 • Laforce, E.; Roovers, P. (1979). Tijoverzichtsmodel van de Kust en het Scheldeëstuarium: beschrijving en ijking van het model. Aanvullingen bij ijkingsverslag. WL Rapporten, 265_2-1bis. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + bijl. pp., meer
 • Smets, E. (1979). Getij-en kubatuurberekeningen voor het Scheldebekken: vergelijking van oude en nieuwe resultaten uit berekeningen en metingen. Eerste interimverslag. WL Rapporten, 405_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 22 + bijl. pp., meer
 • Verschaeren, W.; Verbist, F.; Roovers, P. (1979). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydrodynamische studie 1/40: verzonken segmentschuif - as op (-2,5). Drukmetingen. WL Rapporten, 400_21_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. part 1 (i, 5 + 14 p. Appendices); part 2 (ii, 7 + 16 p. Appendices) pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1979). Toegangsgeul tweede Zandvlietsluis. WL Rapporten, 410. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1979). Berekeningen stormvloedbeheersing in het Scheldebekken. WL Rapporten, 331_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 + bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1979). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydraulisch onderzoek. WL Rapporten, 400_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 19 + 35 p. Appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1979). Detailmodel havenmond Zeebrugge: oriënterend erosieonderzoek. WL Rapporten, 387_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + 18 bijl. pp., meer
 • Claessens, J. (1978). Topografische kenmerken van het Scheldebekken. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 21 + bijlagen pp., meer
 • Graré, W.; Roovers, P. (1978). Uitbouw voorhaven Zeebrugge: groot diffractiemodel. WL Rapporten, 381_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 + bijl. pp., meer
 • Graré, W.; Roovers, P. (1978). Groot diffractiemodel: uitbouwfasen voorhaven Zeebrugge. WL Rapporten, 381_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 + bijl. pp., meer
 • Heylen, J. (1978). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Zaïre: situation du réseau topographique du bas-fleuves. Mateba 15. WL Rapporten, 255_15. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 104 + app. pp., meer
 • Nihoul, J.C.J.; Ronday, F.C.; Peters, J.J.; Sterling, A. (1978). Hydrodynamics of the Scheldt estuary, in: Nihoul, J.C.J. Hydrodynamics of estuaries and fjords : proceedings of the 9th International Liège Colloquium on Ocean Hydrodynamics, 1977. Elsevier Oceanography Series, 23: pp. 27-53, meer
 • Peters, J.J. (1978). Etude de l'amélioration de la navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: rapport concernant les travaux de dragage à effectuer au bief maritime en 1978-1979. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 14 + annexes pp., meer
 • Serruys, H.; Verbist, F.; Roovers, P. (1978). Overstroombare dijken: proeven op kruinkleppen I, II, III. WL Rapporten, 395_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 + 10 bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1978). Tunnel te Liefkenshoek. WL Rapporten, 403. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1978). Radartoren Saaftinge. WL Rapporten, 300_2-5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + app. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1978). Berekeningen stormvloedbeheersing in het Scheldebekken. WL Rapporten, 331_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1978). Detailmodel havenmond Zeebrugge: onderzoek bouwfasering. WL Rapporten, 387_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 22, III + 70 bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1978). Detailmodel havenmond Zeebrugge: onderzoek eindfase buitenhaven. WL Rapporten, 387_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 + 24 bijl. pp., meer
 • Claessens, J.; Coen, I.; Roovers, P. (1977). Waterverontreiniging Westerschelde: overzicht 1971-1975. WL Rapporten, 295_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (tekst en bijlagen); Vol. 2 (tabellen) pp., meer
 • Claessens, J.; Coen, I.; Roovers, P. (1977). Proeven in verband met de vorm van dijkprofielen. WL Rapporten, 361_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + bijl. pp., meer
 • Coen, I. (1977). Afvoer-neerslagrelaties voor Schelde en bijrivieren. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 42 + fig. pp., meer
 • Graré, W.; Roovers, P. (1977). Diffractiemodel militaire havendokken Zeebrugge. WL Rapporten, 320_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + appendices pp., meer
 • Laforce, E.; Roovers, P. (1977). Model van de kust en het Scheldeëstuarium: hydraulisch onderzoek uitbouw voorhaven Zeebrugge. Deel 1. WL Rapporten, 265_7_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (tekst); Vol. 2 (fig.) pp., meer
 • Laforce, E.; Roovers, P. (1977). Model van de kust en het Scheldeëstuarium: hydraulisch onderzoek uitbouw voorhaven Zeebrugge. Deel 2. WL Rapporten, 265_7_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (tekst); Vol. 2 (fig.) pp., meer
 • Laforce, E.; Roovers, P. (1977). Model van de kust en het Scheldeëstuarium: hydraulisch onderzoek uitbouw voorhaven Zeebrugge. WL Rapporten, 265_7. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 4 volumes (text + figures) pp., meer
 • Laforce, E.; Wens, F.; Roovers, P. (1977). Mathematisch model van het tijgebied der Schelde. WL Rapporten, 331_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 21 + tab., bijl. pp., meer
 • Peters, J.J. (1977). Sediment transport phenomena in the Zaïre river, in: Nihoul, J.C.J. Bottom turbulence: proceedings of the 8th international Liège colloquium on ocean hydrodynamics. Elsevier Oceanography Series, 19: pp. 221-236. https://dx.doi.org/10.1016/S0422-9894(08)70844-4, meer
 • Peters, J.J.; Coen, I.; Roovers, P. (1977). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Zaïre: la méthode des dragages dirigés. Applications: Mateba 14. WL Rapporten, 255_14. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 25 + annexes pp., meer
 • Peters, J.J.; Roovers, P. (1977). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Zaïre. Rapport général: Mateba 13. WL Rapporten, 255_13. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 32 + annexes pp., meer
 • Salomons, W. (1977). Zware metalen in het zuid-westelijk Deltagebied. WL verslag, R 1051. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. , meer
 • Smets, E. (1977). Spectraalontleding van het getij in de Schelde bij het loodsgebouw te Antwerpen. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 20 + fig. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1977). Berekeningen in verband met de stormvloedbeheersing in het Scheldebekken. WL Rapporten, 331_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 22 + tab., bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1977). Berekeningen stormvloedbeheersing in het Scheldebekken: invloed afsluiting Durme en oude Scheldearm te Melle. WL Rapporten, 331_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 10 + tab. pp., meer
 • (1976). Natuurmetingen Schelde - Trimestriële rapporten metingen Schelde: langsprofielen fysico-chemische parameters - 4e trimester 1976. WL Rapporten, 346_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 82 pp., meer
 • (1976). Natuurmetingen Schelde - Trimestriële rapporten metingen Schelde: langsprofielen fysico-chemische parameters - 2e trimester 1976. WL Rapporten, 346_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 288 pp., meer
 • (1976). Tweede overzicht van de werkzaamheden van de Werkgroep der Technische Scheldecommissie betreffende de aanzanding en aanslibbing van het noordelijk bekken na realisatie van de bochtafsnijding bij Bath. Studiedienst Vlissingen/Waterbouwkundig Laboratorium/Antwerpse Zeediensten: Vlissingen. 20 + bijlagen pp., meer
 • Coen, I. (1976). Bepaling van de bezinkingssnelheden van suspensiemateriaal in getijrivieren door metingen in situ. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 4 + bijl. pp., meer
 • Graré, W.; Roovers, P.; Sterling, A. (1976). Voorhaven zeebrugge: golfwaarnemingen. WL Rapporten, 320_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 + bijl. pp., meer
 • Graré, W.; Roovers, P.; Sterling, A. (1976). Diffractiemodel voorhaven van Zeebrugge. WL Rapporten, 320_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 40 + bijl. pp., meer
 • Laforce, E.; Roovers, P.; Sterling, A. (1976). Model van de kust en het Scheldeëstuarium: uitbouw van een of meerdere kribben in de Appelzak. Verbeterde versie. WL Rapporten, 265_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 + appendices pp., meer
 • Laforce, E.; Roovers, P.; Sterling, A. (1976). Model van de kust en het Scheldeëstuarium: samenstelling en transport van de sedimenten in de omgeving van Zeebrugge. WL Rapporten, 265_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 24 + bijl. pp., meer
 • Peters, J.J.; Sterling, A. (1976). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Zaïre. Rapport général: Mateba 11. WL Rapporten, 255_11. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 31 + appendices pp., meer
 • Peters, J.J.; Sterling, A. (1976). Hydrodynamique et transports de sédiments de l'estuaire de l'Escaut, in: Nihoul, J.C.J. et al. (Ed.) Projekt Zee eindverslag: 10. Het Schelde-estuarium. Projekt Zee eindverslag = Projet Mer rapport final, 10: pp. 1-70, meer
 • Roovers, P. (1976). Eerste interimnota in verband met de studie van de bestrijding van het overstromingsgevaar. WL Rapporten, 331. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 7 + bijl., tab. pp., meer
 • Roovers, P. (1976). Tweede interimnota in verband met de studie van de bestrijding van het overstromingsgevaar. WL Rapporten, 331. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 10 + bijl., tab. pp., meer
 • Sterling, A. (1976). Dijkcommissie mei 1976: voordracht i.q. Sterling (gegeven in het Waterbouwkundig Laboratorium). Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + bijlagen pp., meer
 • Sterling, A. (1976). Bibliografie Zeebrugge. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer
 • Wens, F.; Roovers, P.; Sterling, A. (1976). Vaste oeververbinding Westerschelde: Perkpolder - Kruiningen. WL Rapporten, 301_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + bijl. pp., meer
 • (1975). Het Waterbouwkundig Laboratorium: mei 1975. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 + bijlagen pp., meer
 • (1975). Publicaties en rapporten van het Waterbouwkundig Laboratorium: november 1975 = Publications et rapports techniques du laboratoire de recherches hydrauliques. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 50 pp., meer
 • Graré, W.; Roovers, P.; Sterling, A. (1975). Beschouwingen in verband met de uitwerking van golfwaarnemingen voor de Belgische kust. WL Rapporten, 320_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 22 + appendices pp., meer
 • Graré, W.; Roovers, P.; Sterling, A. (1975). Voorhaven van Zeebrugge: voorafgaande studie van de golven. WL Rapporten, 320_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 18 + bijl. pp., meer
 • Guns, P. (1975). Historische evolutie van het polderlandschap langs de linker Scheldeoever. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 135 pp., meer
 • Laforce, E.; Roovers, P.; Sterling, A. (1975). Thermische waterverontreiniging in de Westerschelde. WL Rapporten, 295_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 42 + foto's, bijl. pp., meer
 • Neyrinck, L.; Roovers, P.; Sterling, A. (1975). Model van de kust en het Schelde-estuarium: zandtransportberekeningen en modelproeven. 2e verslag. WL Rapporten, 265_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (tekst); Vol. 2 (fig.) pp., meer
 • Neyrinck, L.; Roovers, P.; Sterling, A. (1975). Model van de kust en het Schelde-estuarium: modelproeven. Aanvullend verslag. WL Rapporten, 265_3bis. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + bijl. pp., meer
 • Peters, J.J. (1975). Les mécanismes de mélange des eaux dans l'estuaire de l'Escaut. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 43 + figures pp., meer
 • Peters, J.J. (1975). Les mécanismes de mélange des eaux dans l'estuaire de l'Escaut. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. CXXVIII(2): 101-120, meer
 • Peters, J.J.; Sterling, A. (1975). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Zaïre: la méthode des dragages dirigés. Mateba 12. WL Rapporten, 255_12. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 38 pp., meer
 • Peters, J.J.; Wollast, R. (1975). Role of the sedimentation in the self-purification of the Scheldt Estuary, in: Water Resources Council. Sedimentation Committee Proceedings of the Third Federal Inter-agency Sedimentation Conference 1976. pp. 3-77 - 3-86, meer
 • Smets, E. (1975). Etude de variations périodiques de la rotation de la terre et des marées atmosphériques et océaniques. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 44 + tables, appendices pp., meer
 • Zschuppe, K.H. (1975). Voorkomen en gedrag van zware metalen in slib uit de Schelde. WL verslag, R994. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 17 + tables + figures pp., meer
 • Neyrinck, L.; Roovers, P.; Sterling, A. (1974). Model van de kust en het Scheldeëstuarium: beschrijving en ijking van het model. WL Rapporten, 265(2). Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 45 + photo's, maps pp., meer
 • Neyrinck, L.; Roovers, P.; Sterling, A. (1974). Model van de kust en het Scheldeëstuarium: modelproeven 1e verslag. WL Rapporten, 265_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (Tekst, 52); Vol. 2 (Figuren) pp., meer
 • Neyrinck, L.; Roovers, P.; Sterling, A. (1974). Model van de Kust en het Scheldeëstuarium: beschrijving en ijking van het model. WL Rapporten, 265-2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 45 + bijl. pp., meer
 • Peters, J.J.; Coen, I.; Sterling, A. (1974). Metingen in de spuiriolen Boudewijn- en Zandvlietsluizen. WL Rapporten, 325. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 22 + figures pp., meer
 • Tielemans, W.; Smets, E.; Sterling, A. (1974). Eendimensionale getijberekeningen met de methode der karakteristieken. WL Rapporten, 340_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 37 + appendices pp., meer
 • Verbist, F.; Sterling, A. (1974). Uitlaat van de firma B.A.S.F. in de Schelde-Rijnverbinding: rapport der bijkomende modelproeven. WL Rapporten, 323_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Laforce, E.; Roovers, P.; Sterling, A. (1974). Thermische waterverontreiniging in de Westerschelde. WL Rapporten, 295_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 49 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P.; Sterling, A. (1974). Modelstudie van de voorhaven Baalhoeksluis. WL Rapporten, 303_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + 38 p. bijl. pp., meer
 • (1973). Publicaties en rapporten van het Waterbouwkundig Laboratorium: maart 1973 = Publications et rapports du laboratoire de recherches hydrauliques mars 1973. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 46 pp., meer
 • Coen, I. (1973). Nota over de evolutie van het getij in de Westerschelde. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 4 + 8 bijl. pp., meer
 • De Pauw, N.; Peters, J.J. (1973). Contribution to the study of the salinity distribution and circulation in the Western Scheldt estuary. Rijksuniversiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. 58 pp., meer
 • Neyrinck, L.; Roovers, P. (1973). Stroommetingen over de vertikaal in de Noordzee voor de Belgische kust. WL Rapporten, 265_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 + bijl. pp., meer
 • Peters, J.J.; Sterling, A. (1973). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Zaïre. Rapport général: Mateba VIII. WL Rapporten, 255_8. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 31 pp., meer
 • Peters, J.J.; Sterling, A. (1973). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Zaïre: étude sur modèle réduit. Troisième rapport intérimaire: Mateba IX. WL Rapporten, 255_9. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 15 + appendices pp., meer
 • Peters, J.J.; Sterling, A. (1973). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Zaïre. Rapport général: Mateba 10. WL Rapporten, 255_10. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 19 + appendices pp., meer
 • Serruys, H.; Roovers, P.; Sterling, A. (1973). Afsnijding van de Vliet. WL Rapporten, 330. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 + bijl. pp., meer
 • Verbist, F. (1973). Waterverontreiniging Westerschelde: overzicht der metingen. WL Rapporten, 295_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + bijl. pp., meer
 • Verbist, F.; Sterling, A. (1973). Uitlaat van de firma B.A.S.F. in de Schelde-Rijnverbinding: rapport der modelproeven. WL Rapporten, 323. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 32 + bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P.; Sterling, A. (1973). Werkhavens Appelzak en Saaftinge. WL Rapporten, 300_2-3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 + 20 app. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P.; Sterling, A. (1973). Radartoren Saaftinge. WL Rapporten, 300_2-1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 + 19 bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P.; Sterling, A. (1973). Vlottermetingen en dwarskrachten. WL Rapporten, 300_2-4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 3 + 66 app. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P.; Sterling, A. (1973). IJking van het model Westerschelde. WL Rapporten, 300_2-2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + bijl. pp., meer
 • Wollast, R. (Ed.) (1973). Origine et mécanismes de l'envasement de l'estuaire de l'Escaut: rapport de synthese. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 140 pp., meer
 • (1972). Bochtafsnijding te Bath: samenvattend verslag van de modelproeven en de besprekingen over het noordelijke tracé. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 15 + figuren pp., meer
 • Guns, P. (1972). De Antwerpse noorderpolders in de 16de-17de eeuw. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 121 pp., meer
 • Peters, J.J. (1972). Transports de sédiments dans l'estuaire de l'Escaut. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 15 + figures pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1972). Vaste oeververbinding Westerschelde: Perkpolder-Kruiningen. WL Rapporten, 301_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. vol. 1 (14 + bijl.); vol. 2 (bijl.) pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1972). Bochtafsnijding bij Bath: modelproeven. WL Rapporten, 300_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 22 + bijl. pp., meer
 • Smets, E.; Sterling, A. (1972). De hydrodynamische aspecten in de studie van de verontreiniging der oppervlaktewateren. WL Rapporten, 295_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 70 + 20 p. bijl. pp., meer
 • Verbist, F.; Sterling, A. (1972). De Boerinnesluis: vullingsproeven. WL Rapporten, 284. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 27 + bijl. pp., meer
 • Verbist, F.; Sterling, A. (1972). Zeesluis Kallo: verslag der proeven op de uitlaat van de voedingsduiker. WL Rapporten, 304_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 23 + 73 appendices pp., meer
 • Verbist, F.; Sterling, A. (1972). Zeesluis Kallo: interim-verslag der proeven op de uitlaat van de voedingsduiker. WL Rapporten, 304_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 29 + 38 bijl. pp., meer
 • Wollast, R.; Hoenig, M.; Peters, J.J. (1972). Mesures courantométriques. Mesures de salinité et de turbidité. Croisières "Estuaires" du 20 au 24 mars 1972. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1972/Scheldt: 01 Sed.01. Laboratoire de Chimie Industrielle. ULB/Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Bruxelles & Borgerhout. 27 pp., meer
 • Coen, I. (1971). Zoutmetingen in de dokken van de Antwerpse haven over de periode 1966-1970. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 6 + bijlagen pp., meer
 • Hoenig, M.; Van Helden, L.; Loijens, M.; Wollast, R.; De Keyser, W. (1971). Contribution à l'étude de l'envasement de l'Escaut: étude de la composition des eaux et des solides en suspension: rapport n° 11. Analyse des élements mineurs de 57 sédiments. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Borgerhout. 29 pp., meer
 • Laurent, E. (1971). Etude mineralogique de l'envasement de l'Escaut, Rapport No. 1. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. , meer
 • Peters, J.J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1971). De aanslibbing en de aanzanding van de toegangsgeul tot de zeesluis van Zandvliet. WL Rapporten, 277_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 21 + figures, tables pp., meer
 • Peters, J.J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1971). Sedimenten uit de toegangsgeul te Zandvliet. WL Rapporten, 277_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + figures pp., meer
 • Peters, J.J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1971). Studie over de invloed van de koelwaterafname door "BASF-Antwerpen" uit de toegangsgeul tot de zeesluis van Zandvliet op de zand- en slibafzettingen. WL Rapporten, 286. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 + figures pp., meer
 • Peters, J.J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1971). Sedimenten uit het Scheur. WL Rapporten, 292_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 + appendices pp., meer
 • Peters, J.J.; Sterling, A. (1971). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Congo. Rapport général: Mateba VI. WL Rapporten, 255_6. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 33 + appendices pp., meer
 • Peters, J.J.; Sterling, A. (1971). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Congo: la dynamique de la sédimentation de la région divagante du bief maritime du fleuve Congo. Mateba VII. WL Rapporten, 255_7. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. Vol. 1 (Text); Vol. 2 (Figures) pp., meer
 • Roovers, P. (1971). Waterverontreiniging: zuurstofhuishouding van de Westerschelde. WL Rapporten, 295_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + appendices pp., meer
 • Verbist, F.; Sterling, A. (1971). Ijking van de stuwen B2 en B4 op de Schelde te Gent. WL Rapporten, 278. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + bijl. pp., meer
 • (1970). Berekening van het getij in het Scheldebekken: stormvloed 1953. WL Rapporten, 289. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 41 + bijl. pp., meer
 • Bottemanne, D. (1970). Etudes des mécanismes de transport de sédiments dans le bief maritime du fleuve Congo: travail de fin d'étude. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. different pagination pp., meer
 • Claeys, G. (1970). Invloed van de verruiming van de Scheldebedding tussen Hedwigpolder en Antwerpen op het tijregime in de Schelde. WL Rapporten, 288. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 3 + bijl. pp., meer
 • Coen, I.; Sterling, A. (1970). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Congo: étude sur modèle réduit. Second rapport intérimaire: Mateba IV. WL Rapporten, 255_4. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 18 + annex. pp., meer
 • Peters, J.J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1970). Sedimenten in de "Pas van het Zand" te Zeebrugge. WL Rapporten, 292. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1970). Vaste oeververbinding Westerschelde: verslag aangaande de modelstudie bij een brug-tunnel trace. WL Rapporten, 301_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 + bijl. (plans) pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1970). Modelstudie van de toegangsgeul tot de zeesluis te Kallo. WL Rapporten, 302. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 27 + 21 p. bijl. pp., meer
 • Seyvert, J.; Sterling, A.; Peters, J.J. (1970). Mesure des débits des grands fleuves: méthode par intégration transversale, in: (1971). Hydrological and meteorological services: technical conference, Geneva, Sept./Oct. 1970, scientific papers. WMO, 304: pp. [1-8 + figures], meer
 • Sterling, A.; Smets, E. (1970). Study of earth tides, earthquakes and terrestrial spectroscopy by analysis of the level fluctuations in a borehole at Heibaart (Belgium). Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 21 pp., meer
 • Vinikas, B.; Hoenig, M.; Van Helden, L.; Loijens, M. (1970). Contribution à l'étude de l'envasement de l'Escaut: rapport n° 10. Analyses chimiques et minéralogiques de 57 sédiments. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Borgerhout. 69 pp., meer
 • Vinikas, N.; De Donder, C.; Wollast, R.; De Keyser, W. (1970). Contribution à l'étude de l'envasement de l'Escaut: rapport n° 9. Prélèvement de nouveaux échantillons de sédiments et premières mesures analytiques. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Borgerhout. 6 pp., meer
 • Coen, I.; Sterling, A. (1969). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Congo: etude sur modèle réduit. Premier rapport intérimaire: Mateba II. WL Rapporten, 255_2. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 28 + annex. pp., meer
 • De Keyser, W. (1969). Contribution à l'étude de l'envasement de l'Escaut: rapport n° 8. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Borgerhout. 24 pp., meer
 • D'Heygers, O. (1969). Stormvloedkering te Oosterweel: stand der studie 31 januari 1969. WL Rapporten, 252_SS6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 pp., meer
 • D'Heygers, O. (1969). Stormvloedkering te Oosterweel: stand der studie 27 maart 1969. WL Rapporten, 252_SS7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 32 pp., meer
 • Duvigneaud, P.; de Broeu, F.; Naessens, G.; Kempeneers, G.; Wollast, R.; De Keyser, W. (1969). Contribution à l'étude de l'envasement de l'Escaut: étude de la composition des eaux et des solides en suspension: rapport n° 6. Etude des courants de densité dans le chenal d'acces à l'écluse de Zandvliet. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Borgerhout. , meer
 • Peters, J.J.; Sterling, A. (1969). De invloed van de densiteitsstromingen op de aanslibbing in de toegangsgeul tot de zeesluis van Zandvliet. WL Rapporten, 277_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 38 + appendices, figures pp., meer
 • Peters, J.J.; Sterling, A. (1969). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Congo. Rapport général: Mateba V. WL Rapporten, 255_5. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 34 + appendices pp., meer
 • Peters, J.J.; Sterling, A. (1969). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Congo: notes techniques. Jointe au rapport général 1968 - Mateba I: Mateba III. Texte. WL Rapporten, 255_3. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 106 pp., meer
 • Peters, J.J.; Sterling, A. (1969). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Congo: notes techniques. Jointe au rapport général 1968 - Mateba I: Mateba III. Figures. WL Rapporten, 255_3. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. figures pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1969). Modelstudie van toegangsgeul tot de Boerinnesluis. WL Rapporten, 272. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1969). Verslag aangaande de proeven uitgevoerd op het Scheldemodel betreffende de doorsteek doorheen het Verdronken Land van Saaftinge. WL Rapporten, 300_1-5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 48 + bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1969). Scheldemodel: interimrapport nr. 4. WL Rapporten, 300_1-4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 + bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1969). Scheldemodel: interimrapport nr. 3. WL Rapporten, 300_1-3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + bijl. pp., meer
 • Vinikas, B.; de Broeu, F.; De Donder, C.; Haegeman, C.; Wollast, R.; De Keyser, W. (1969). Contribution à l'étude de l'envasement de l'Escaut: étude de la composition des eaux et des solides en suspension et des sédiments: rapport n° 7. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Borgerhout. 17 pp., meer
 • (1968). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Congo. Rapport général: Mateba I. WL Rapporten, 255_1. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 67 + annex. pp., meer
 • Claes, G. (1968). Het diffusieverschijnsel in de Westerschelde. WL Rapporten, 119_19. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + bijl. pp., meer
 • Claeys, G. (1968). Het diffusieverschijnsel in de Westerschelde. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 9 + bijlagen pp., meer
 • de Broeu, F.; Naessens, G.; Kempeneers, G.; Wollast, R.; De Keyser, W. (1968). Contribution à l'étude de l'envasement de l'Escaut: étude de la composition des eaux et des solides en suspension: rapport n° 5. Mise au point d'un appareil destiné à mesurer le profil vertical de température dans le fleuve. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Borgerhout. 14 pp., meer
 • Peters, J.J. (1968). La sédimentologie de l'Escaut maritime: rapport de stage. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. [diff. pag.] pp., meer
 • Peters, J.J.; Sterling, A. (1968). De aanslibbing en de verzanding van de toegangsgeul tot de zeesluizen van de haven van Antwerpen. WL Rapporten, 277_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 29 + figures pp., meer
 • Peters, J.J.; Sterling, A. (1968). De aanslibbing en verzanding van de toegangsgeulen tot de zeesluizen van de haven van Antwerpen. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 29 pp., meer
 • Roovers, P. (1968). Collector afvalwaters Noorderkempen: lozingen van Broom-82 in de Westerschelde, metingen van 25/9 tot en met 3/10/1967. WL Rapporten, 119_18. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + appendices pp., meer
 • Roovers, P. (1968). Scheldemodel: interimrapport nr. 1. Doorsteek doorheen het verdronken land van Saaftinge. WL Rapporten, 300_1-1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + 7 bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1968). Oriëntatieproeven in verband met de stormvloedkering te Oosterweel. WL Rapporten, 300. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 + 16 Appendices pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1968). Scheldemodel: interimrapport nr. 2. WL Rapporten, 300_1-2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + bijl. pp., meer
 • Sterling, A. (1968). Het Waterbouwkundig Laboratorium: 1968. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 138 pp., meer
 • Sterling, A. (1968). Le Laboratoire de Recherches Hydrauliques: 1968. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 135 pp., meer
 • de Broeu, F.; Halberthal, I.; Calvo-Roche, C.; Wollast, R.; De Keyser, W. (1967). Contribution à l'étude de l'envasement de l'Escaut: étude de la composition des eaux et des solides en suspension: rapport n° 4. Comportement de la silice dissoute et étude de la floculation des solides. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Borgerhout. 30 pp., meer
 • Sterling, A.; Rombouts, C.; Charlier, J. (1967). Rapport de mission dans la région divagante du bief maritime du fleuve Congo. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. VII, 102 pp., meer
 • Sterling, A.; Rombouts, C.; Charlier, J. (1967). Rapport de mission dans la région divigante du bief maritime du fleuve Congo. WL Rapporten, 255. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. VII, 103 pp., meer
 • Szejnberg, H.; De Donder, C.; Wollast, R.; De Keyser, W. (1967). Contribution à l'étude de l'envasement de l'Escaut: étude de la composition des eaux et des solides en suspension: rapport n° 3. Etude de la variation de composition ionique de l'eau de l'Escaut. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Borgerhout. 26 pp., meer
 • Theuns, J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1967). Modelproeven in verband met een nieuwe uitmonding van het Zeekanaal Brussel in de Schelde: rapport van de proeven. WL Rapporten, 214_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 31 + 72 bijl. pp., meer
 • (1966). Nota aangaande de verhoging van de hoogwaterstanden op de Schelde. WL Rapporten, 119_13. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 + bijl. pp., meer
 • (1966). Works of improvement of the Maritime Scheldt. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 + 1 map pp., meer
 • (1966). Etude de l'amélioration de la navigabilité de l'Escaut en aval d'Anvers. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 16 + figures, map pp., meer
 • (1966). Nota betreffende het Durme-probleem. WL Rapporten, 139_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + bijl. pp., meer
 • Heylen, J. (1966). Nagaan op model 119, Groot Scheldemodel, der gedragingen van een reeks vlotters, op een bepaalde plaats, op een wel bepaald ogenblik van het getij in het water geworpen. WL Rapporten, 119_15. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 4 + bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1966). Atoomkrachtcentrale te Doel: verslag der uitgevoerde proeven. WL Rapporten, 234. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 + 26 bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1966). Het Scheldemodel: aanvullen van de schorre bij Frederik. WL Rapporten, 119_10. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1966). Het Scheldemodel: proeven aangaande ankerreden in de omgeving van de Zeesluis te Zandvliet. WL Rapporten, 119_11. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1966). Model der Schelde van Hansweert tot aan de Boudewijnsluis: proeven in verband met de normalisatiewerken van de Schelde in de omgeving van Bath. 3de deel. WL Rapporten, 119_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14, 3 + bijl. pp., meer
 • Sterling, A. (1966). Modelstudies aangaande de verbetering van de bevaarbaarheid op de Schelde. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 24 + fig. pp., meer
 • Sterling, A. (1966). Essais sur modèles pour l'étude de l'amélioration de la navigabilité de l'Escaut. Conférence faite au Comité National Belge de Géodésie et Géophysique, 16-6-1966. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Anvers. , meer
 • Szejnberg, H.; De Donder, C.; Wollast, R.; De Keyser, W. (1966). Contribution à l'étude de l'envasement de l'Escaut: étude de la composition des eaux et des solides en suspension: rapport n° 1. Mise au point des méthodes analytiques. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 34 pp., meer
 • Szejnberg, H.; De Donder, C.; Wollast, R.; De Keyser, W. (1966). Contribution à l'étude de l'envasement de l'Escaut: étude de la composition des eaux et des solides en suspension: rapport n° 2. Détermination de la répartition granulométrique des matières solides en suspension. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 17 pp., meer
 • Theuns, J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1966). Modelproeven in verband met een nieuwe uitmonding van het Zeekanaal Brussel in de Schelde: rapport betreffende proeven i.v.m. de verbetering van de Rupelmonding. WL Rapporten, 214_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + 29 bijl. pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium (1966). Stormvloeden op de Schelde: 5. Getijberekeningen voor de Schelde. Ministerie van Openbare Werken. Bestuur der Waterwegen: Brussel. I, 41 + bijlagen pp., meer
 • (1965). Etat d'avancement des principales études 1965 = Vordering der voornaamste studies 1965. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Anvers. 50 + fig., photos pp., meer
 • Peters, J.J.; Wollast, R.; Szejnberg, H.; De Keyser, W. (1965). Les vases d'anciens bras de l'Escaut. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. Vol. 1 (51p.); Vol. 2 (18p.) pp., meer
 • Peters, J.J.; Wollast, R.; Szejnberg, H.; De Keyser, W. (1965). Les sédiments et suspensions de l'Escaut. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 32 pp., meer
 • Roovers, P. (1965). Modelstudies aangaande de verbetering van de bevaarbaarheid van de Westerschelde. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 23 + bijlagen pp., meer
 • Roovers, P. (1965). Beschouwingen omtrent het zoutbezwaar verbonden aan de nieuwe Schelde-Rijnverbinding. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 27 + bijlagen pp., meer
 • Roovers, P. (1965). E3 Scheldetunnel: aanvullend verslag van de tweede reeks bijkomende proeven. WL Rapporten, 224_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 + bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1965). Model der Schelde van Hansweert tot aan de Boudewijnsluis: proeven in verband met normalisatiewerken van de Schelde in de omgeving van Bath. 1ste deel. WL Rapporten, 119_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 33 + bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1965). Model der Schelde van Hansweert tot aan de Boudewijnsluis: overzicht der uitgevoerde proeven betreffende de normalisatiewerken te Bath. 1ste vervolg. WL Rapporten, 119_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1965). Model der Schelde van Hansweert tot aan de Boudewijnsluis: proeven in verband met normalisatiewerken van de Schelde in de omgeving van Bath. 2e deel. WL Rapporten, 119_9. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 34 + bijl. pp., meer
 • Smets, E.; D'Heygers, O.; Sterling, A. (1965). E3 Scheldetunnel. Theoretische studie: verslag over het onderzoek betreffende het zinken van een herleid tunnelelement in een kanaal van beperkte breedte. WL Rapporten, 224_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 39 + bijl. pp., meer
 • Sterling, A. (1965). Les marées. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 21 pp., meer
 • Theuns, J. (1965). Bocht van Walsoorden: bijkomende modelresultaten. WL Rapporten, 213_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + bijl. pp., meer
 • Theuns, J.; Roovers, P.; D'Heygers, O. (1965). Modelproeven in verband met een nieuwe uitmonding van het Zeekanaal Brussel in de Schelde: 1e interiemrapport. WL Rapporten, 214_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Anvers. 2 + 1 bijl. pp., meer
 • Theuns, J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1965). Bocht van Walsoorden: verslag van de modelproeven. WL Rapporten, 213_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 38 + foto's, fig. pp., meer
 • Theuns, J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1965). E3 Scheldetunnel. Verslag der uitgevoerde proeven. WL Rapporten, 224_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 + bijl. pp., meer
 • Theuns, J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1965). E3 Scheldetunnel. Verslag van de tweede reeks bijkomende proeven. WL Rapporten, 224_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + bijl. pp., meer
 • Theuns, J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1965). E3 Scheldetunnel. Verslag van de eerste bijkomende proeven. WL Rapporten, 224_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + bijl. pp., meer
 • (1964). Etat d'avancement des essais relatifs aux problèmes de l'Escaut: juillet 1964. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 8 + pl. pp., meer
 • (1964). Vordering der proeven aangaande de Scheldevraagstukken: juli 1964. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + pl. pp., meer
 • (1964). Overzicht van de modelproeven uitgevoerd in het tijdperk 1933-1964. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 85 pp., meer
 • (1964). Berekeningen aangaande het getij in het Scheldebekken. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + bijlagen pp., meer
 • Claeys, G.; Sterling, A. (1964). Beschouwingen betreffende de mogelijkheid de stormvloedquota's in het gebied der Antwerpse haven te doen dalen door het aanleggen van potpolders. WL Rapporten, 199. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + bijl. pp., meer
 • D'Heygers, O. (1964). E3 Scheldetunnel. Laboratoriumproeven voor het zinken van tunnelelementen. Krachten in de kabels en kleine verplaatsingen van het tunnelelement. Proeven in het glazen kanaal voor het meten van 5 isostatische krachten. WL Rapporten, 224. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1964). Model der Schelde van Hansweert tot aan de Boudewijnsluis: overzicht der uitgevoerde proeven betreffende de normalisatiewerken te Bath. WL Rapporten, 119_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 + 3 bijl. pp., meer
 • Sterling, A. (1964). Bocht van Walsoorden: tweede interimverslag. Uitgevoerde proeven. WL Rapporten, 213_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + bijl. pp., meer
 • Sterling, A. (1964). Het Waterbouwkundig Laboratorium. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 68 pp., meer
 • Sterling, A. (1964). 4de internationaal havenkongres. Waterbouwkundig Laboratorium: Anvers. 8 + kaart, 2 foto's pp., meer
 • Sterling, A. (1964). Le Laboratoire de Recherches Hydrauliques. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 68 pp., meer
 • Sterling, A. (1964). 4me congrès portuaire international. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 8 + 1 carte, 2 fotos pp., meer
 • Sterling, A. (1964). Aperçu des essais sur modèles exécutés pendant la periode 1933-1964. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 85 pp., meer
 • Sterling, A. (1964). 4th International harbour conference. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 8 + map, 2 photos pp., meer
 • Theuns, J.; Sterling, A. (1964). Bocht van Walsoorden: bijkomende proeven. WL Rapporten, 213_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + bijl. pp., meer
 • (1963). Etat d'avancement des études: mai 1963. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 18 (incl. fotos) + 2 cartes pp., meer
 • (1963). Problèmes relatifs à l'Escaut: état d'avancement des études. Mai 1963. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Antwerpen. 7 + 2 cartes pp., meer
 • (1963). Stand der studies: mei 1963. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 18 + 2 maps pp., meer
 • (1963). Scheldevraagstukken. Stand der studies: mei 1963. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + 2 kaarten pp., meer
 • Claeys, G.; Sterling, A. (1962). Schelde-Rijnverbinding: bijkomende berekeningen als gevolg van de metingen van 8 november 1961. WL Rapporten, 197_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 3 + 6 fig. pp., meer
 • Claeys, G.; Sterling, A. (1962). Schelde-Rijnverbinding: getijberekeningen voor Eendracht en Krabbenkreek in geval van een doorsteek door St. Philipsland. WL Rapporten, 197_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + bijl. pp., meer
 • Coen, I.; Sterling, A. (1962). Model der Schelde van Hansweert tot Oosterweel: proeven aangaande het openstellen van een diepe vloedgeul in de verlenging van het huidige vloedschaar van Ouden Doel met behoud van de ebgeul onder de rechteroever. WL Rapporten, 119_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 3 + appendices pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1962). Model der Schelde van Hansweert tot Oosterweel: proeven in verband met de dwarsstromen bij maximum vloed ter hoogte van de uitloop van het Schaar van Zimmermanpolder. WL Rapporten, 119_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 + bijl. pp., meer
 • Smets, E.; Sterling, A. (1962). Nieuwe zeesluis te Zandvliet: aanvullend verslag der modelproeven. Bijkomende proeven aangaande het behoud of het weglaten van de overstortmuur in de omloopriolen. WL Rapporten, 186_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + 1 bijl. pp., meer
 • Theuns, J. (1962). Bocht van Walsoorden: eerste interimverslag. Schalen en modelgrenzen. WL Rapporten, 213_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + bijl. pp., meer
 • Theuns, J.; Sterling, A. (1962). Nieuwe zeesluis te Zandvliet: inlaatconstructie der spuiriool voor brakwater. WL Rapporten, 186_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + 3 p. bijl. pp., meer
 • Theuns, J.; Sterling, A. (1962). Proeven op de uitlaatconstructie van de Schijns in het Kanaaldok B1. WL Rapporten, 204. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 3 + bijl. pp., meer
 • (1961). Administration des Voies Hydrauliques - Laboratoire de Recherches Hydrauliques, Borgerhout (Anvers): état d'avancement des études au 1.12.1961. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 25 + annexes pp., meer
 • (1961). Waterbouwkundig Laboratorium, Borgerhout (Antwerpen): stand der studies op 1.12.1961. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 26 + bijlagen pp., meer
 • (1961). Rapport betreffende de proeven uitgevoerd op het model der Durme. WL Rapporten, 139_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 18 + photographs, appendices pp., meer
 • Claeys, G.; Sterling, A. (1961). Aanvullende nota's betreffende de berekeningen aangaande een Schelde-Rijnverbinding langs de Eendracht. WL Rapporten, 197_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 + bijl. pp., meer
 • Holsters, H. (1961). Nota over de studie van de heer Bonnet aangaande de bevaarbaarheid der Schelde voor zeeschepen met grote diepgang. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 74 pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1961). Model der Schelde van Hansweert tot Oosterweel: proeven in verband met kalibreringswerken op de Schelde in de omgeving van de nieuwe zeesluis te Zandvliet. WL Rapporten, 119_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 27 + foto's, tab., fig. pp., meer
 • Smets, E.; Sterling, A. (1961). Nieuwe zeesluis te Zandvliet: verslag der modelproeven. WL Rapporten, 186_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 20 + 14 bijl. pp., meer
 • (1960). Le laboratoire de Recherches Hydrauliques des Ponts et Chaussées à Borgerhout (Anvers): 15 mars 1960. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 10 + plates pp., meer
 • (1960). Le Laboratoire de Recherches Hydrauliques des Ponts et Chaussées, Borgerhout (Anvers): état d'avancement des études au 1.8.1960. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 21 + annexes pp., meer
 • (1960). Le Laboratoire de Recherches Hydrauliques des Ponts et Chaussées, Borgerhout (Anvers) 1960. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 7 pp., meer
 • (1960). Het Waterbouwkundig Laboratorium van het Beheer van Bruggen en Wegen, Borgerhout (Antwerpen): stand der studies op 1.8.1960. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 21 + bijlagen pp., meer
 • Chauvin, J.L.; Sterling, A. (1960). Aménagement hydro-électrique d'Inga: rapports mensuels n° 10-11 & 12 - avril - mai & juin 1960. WL Rapporten, 183_10-12. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 4 + photos pp., meer
 • Chauvin, J.L.; Sterling, A. (1960). Aménagement hydro-électrique d'Inga: rapports mensuels n° 13 & 14 - juillet & août 1960. WL Rapporten, 183_13-14. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 4 + photos pp., meer
 • Chauvin, J.L.; Sterling, A. (1960). Aménagement hydro-électrique d'Inga: rapport partiel n° V. Etude des étapes 1, 2 et 3 (projet II). WL Rapporten, 183_19. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 19 + photos, plans pp., meer
 • Claeys, G.; Sterling, A. (1960). Getijberekeningen voor de nieuwe Schelde-Rijnverbinding langs de Eendracht en de hals van St.-Philipsland. WL Rapporten, 197_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 45 + 70 bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1960). Proeven in het getijmodel der Schelde van Hansweert tot aan de toegangssluizen der haven van Antwerpen: proeven aangaande de stortplaatsen der baggerspecie. WL Rapporten, 119_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 + bijl. pp., meer
 • Theuns, J.; Sterling, A. (1960). Proeven in het getijmodel der Schelde van Hansweert tot aan de toegangssluizen der haven van Antwerpen: beschrijving en ijking van het model met vaste bodem. WL Rapporten, 119_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 38 + foto's, fig. pp., meer
 • Verbist, F.; Sterling, A. (1960). Verbeteringswerken rede Zeebrugge: uitslagen der proeven voor de oostelijke indijking van de rede van Zeebrugge. WL Rapporten, 172. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + bijl. pp., meer
 • Chauvin, J.L.; Sterling, A. (1959). Aménagement hydro-électrique d'Inga: rapports mensuels n° 1-2 & 3 - juillet - août & septembre 1959. WL Rapporten, 183_1-3. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 19 + photos, app. pp., meer
 • Chauvin, J.L.; Sterling, A. (1959). Aménagement hydro-électrique d'Inga: rapports mensuels n° 4-5 & 6 - octobre - novembre & décembre 1959. WL Rapporten, 183_4-6. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 5 + photos pp., meer
 • D'Heygers, O.; Sterling, A. (1959). Aménagement hydro-électrique d'Inga: note de calcul et plans d'execution de la tête amont du modèle. WL Rapporten, 183_25. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. different pagination + maps pp., meer
 • De Bruyn, H.; Lamoen, J. (1955). Modelproeven aangaande oeverbekledingen van een zandig strand. WL Rapporten, 129. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 43 + foto's, plans pp., meer
 • Eeckels, C.; Lamoen, J. (1954). Verslag over proeven aangaande een leidam in de Durme-monding. WL Rapporten, 141. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 + 2 p. foto's, 6 krtn. pp., meer
 • Sas, A.; Lamoen, J. (1954). Oeververdediging zeekanaal. WL Rapporten, 152. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 44 + plans, foto's pp., meer
 • De Bruyn, H. (1953). Inspectietochten langs de Belgische kust, na de storm die gepaard ging met het giertij van 31 januari - 1 februari 1953. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 + bijl. (52 foto's) pp., meer
 • Eeckels, C.; Lamoen, J. (1953). Getijmodel der Westerschelde en haar bijrivieren: verslag over de proeven betreffende indijkingen, afsluitingen van bijrivieren en normalisaties. WL Rapporten, 36. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 358 + plans, diagr., tab. pp., meer
 • Denis, A.; Lamoen, J. (1952). Indijking van de Brakman - Nieuwe Isabellasluis: proeven op klein model. WL Rapporten, 127. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + 3 plans, 12 foto's pp., meer
 • Holsters, H. (1951). Rapport concernant l'influence des endiguements à Saaftinge sur le régime des marées de l'Escaut Maritime. WL Rapporten, 36 bis. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 25 + 70 ann. pp., meer
 • Lamoen, J. (1950). Modelproeven betreffende de middelen die kunnen aangewend worden om de ontzanding van het strand ten oosten van Zeebrugge te keer te gaan. WL Rapporten, 81. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 + photographs, maps pp., meer
 • Lamoen, J. (1949-1950). Modelproeven voor de nieuwe Kruisschanssluis te Antwerpen. WL Rapporten, 90. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 75 + tab, plannen, foto pp., meer
 • Lamoen, J. (1948). Modelproeven aangaande de verbetering der haven van Zeebrugge. WL Rapporten, 19_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 + foto's, krtn. pp., meer
 • Lamoen, J. (1944). Modelproeven voor de samenvloeiing van Ringvaart en Zeeschelde te Melle. WL Rapporten, 51_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 + maps pp., meer
 • Vanhaeren, J.; Lamoen, J. (1944). Slib- en zoutmetingen in Schelde en bijrivieren. WL Rapporten, 67. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 53 + fig., plans pp., meer
 • (1943). Verslag over modelproeven inzake wijzigingen aan te brengen aan den ingang der haven van Oostende. WL Rapporten, 33. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 24 + 28 plans, 10 figures, 10 tables pp., meer
 • Vanhaeren, J.; Lamoen, J. (1943). Modelproeven aangaande de samenkomst van de Ringvaart en met de Zeeschelde te Melle. WL Rapporten, 51_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 + krtn pp., meer
 • Bonnet, L.; Lamoen, J. (1937). Verslag over een modelproef voor een overstroombaren dijk, aan te brengen op den rechteroever der Durme tusschen Waasmunster en Lokeren. WL Rapporten, 14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + 1 p. foto, 2 krt. pp., meer
 • Lamoen, J.; Blockmans, J.; Bonnet, L. (1936). Model met beweegbare bodem van de Schelde in de omgeving van de bruggen te Dendermonde ter bestudering van de middelen ter verbetering van de richting van de vloedstroom en voor het behoud van het vaarwater. WL Rapporten, 5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 15 + photographs + 7 plans pp., meer
 • Blockmans, J.; Lamoen, J.; Bonnet, L. (1934). Ontwerp van een doelmatige spuiinrichting van de nieuwe schutsluis te Oostende: modellen met verschillende schaal. WL Rapporten, 3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + 3 plans, 13 p. foto's pp., meer
 • Lamoen, J.; Bonnet, L. (1934). Getijmodel met vaste bodem van Beneden, Grote en Kleine Nethe, waarop verschillende rivierverbeteringen (verbreding, zijdelingse vergaarkom) en het doorvoeren met duiker van de Grote Nethe onder het verbindingskanaal, onderzocht werden. WL Rapporten, 2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 47 + 2 plannen pp., meer
 • (S.d.). Laboratoire de recherches hydrauliques du Gouvernement flamand [INFO FICHE]. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 1 sheet pp., meer
 • (S.d.). Kanaaldok B1 - B2: bijlage 1. Plannen. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 pp., meer
 • (S.d.). Kanaaldok B1 - B2: bijlage 2. Sonderingen. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 68 pp., meer
 • (S.d.). Kanaaldok B1 - B2: bijlage 3. Boringen. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer
 • (S.d.). Kanaaldok B1 - B2: bijlage 4. Resultaten proeven Grote Geul. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + bijl. pp., meer
 • (S.d.). Laboratoire de Recherches Hydrauliques = Laboratory of Hydraulics Research - Borgerhout [BROCHURE]. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 13 pp., meer
 • (S.d.). Waterbouwkundig Laboratorium = Versuchsanstalt für Wasserbau - Borgerhout [BROCHURE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 pp., meer
 • (S.d.). Inga synopsis. WL Rapporten, 183. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 30 pp., meer
 • (S.d.). Sommaire sur INGA. WL Rapporten, 183. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 31 pp., meer
 • (S.d.). Stroomatlas Containerdok West doodtij - springtij: huidige toestand; toestand na inbouw containerdok; toestand na inbouw containerdok en verdieping [ATLAS]. WL Rapporten, 504_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 36 maps pp., meer
 • (S.d.). Nautical research: ship manoeuvring simulator - Simulator 360+ - Simulator SIM 225 - Nautical training [INFO SHEET]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 5 pp., meer
 • (S.d.). Recherche nautique: Lara - simulateur de navigation intérieure [FICHE D'INFO]. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 1 pp., meer
 • (S.d.). Nautisch onderzoek - Lara: binnenvaartsimulator [INFOFICHE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 pp., meer
 • WL Adviezen. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer
 • FH reports. Flanders Hydraulics: Antwerp. , meer
 • FHR Advices. Flanders Hydraulics Research: Antwerp, meer
 • Hydrologisch jaarboek DIHO. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen, meer
 • WL interim rapport. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft, meer
 • WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer
 • WL Technische Nota's. Waterbouwkundig Laboratorium, meer
 • Scheldeflits. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer
 • WL verslag. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft, meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer
 • Hydrologisch jaarboek. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. e-ISSN 1782-2955, meer
 • FHR reports. Flanders Hydraulics Research: Antwerp, meer
 • Jaarboek hydrometrische waarnemingen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu/Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting/Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Water/Waterbouwkundig Labora: Brussel. , meer
 • De Mulder, T. [s.d.]. Hydraulic research in port design: physcial and numerical modelling [PRESENTATION]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 57 slides pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek; KULeuven [s.d.]. Hydraulisch randvoorwaardenboek Vlaamse kust: editie 2004. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en zeewezen, Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. 49 pp., meer
 • Jacobs, S.; Vandenbruwaene, W.; Vrebos, D.; Beauchard, O.; Boerema, A.; Wolfstein, K.; Maris, T.; Saathoff, S.; Meire, P. [s.d.]. Ecosystem Service Assessment of TIDE Estuaries. [S.n.]: [s.l.]. 87 + appendices pp., meer
 • Mostaert, F.; Maeghe, K.; Van Eerdenbrugh, K.; De Mulder, T.; Viaene, P.; Vereecken, H.; Laforce, E.; Meersschaut, Y. [s.d.]. Modellering bij de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. 26 pp., meer
 • Peters, J.J. [s.d.]. New developments of the method of transversal integration in large streams (moving boat method). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 16 + figures pp., meer
 • Peters, J.J. [s.d.]. New developments of the method of transversal integration in large streams = Nouveaux développements de la méthode par intégration transversale dans de grands fleuves. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 16 + figures pp., meer
 • Peters, J.J. [s.d.]. The influence of sediment size distribution on transport mechanism and stability of wandering areas of large streams. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 6 + figures pp., meer
 • Peters, J.J. [s.d.]. The influence of sediment size distribution on transport mechanism and stability of braided sections of large streams. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 6 + figures pp., meer
 • Peters, J.J. [s.d.]. Influence des différences de granulométries des sédiments sur les mécanismes de transport solide et la stabilité des régions divagantes de grands fleuves. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 7 + figures pp., meer
 • Sterling, A. [s.d.]. Beweging van vaste stoffen in water: algemene technische en economische problemen. Het vraagstuk van de Schelde, toegang tot de Haven van Antwerpen. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + figures pp., meer
 • Sterling, A. [s.d.]. Importance des mouvements des matières solides dans l'eau, questions générales techniques et économiques: le problème de l'Escaut, accès au port d'Anvers. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 13 + annexes pp., meer
 • Sterling, A. [s.d.]. Anciens chenaux dans les polders au nord d'Anvers. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 11 + cartes pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium [s.d.]. Berekeningen betreffende de stormvloedbeveiliging in het Antwerpse. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 25 + bijlagen pp., meer

Projecten (387)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Datasets 
 • Chloridegehalte - saliniteit - conductiviteit in het Schelde-estuarium: hoe te meten, te analyseren en te rapporteren, meer
 • Complex project Extra containerbehandelingscapaciteit Antwerpen: nautisch onderzoek, uitwerkingsfase, meer
 • CP NSZ - Advies sedimentatie, meer
 • Following up safety assessment 2015, meer
 • Hydralab+ HyWEdges, meer
 • Hydralab+ WALOWA, meer
 • J.J. Peters Memorial Archive, meer
 • JMSE special issue guest editor, meer
 • Kracht t.g.v. stroming op meetpaal Prosperpolder, meer
 • Life - SPARC, meer
 • MOZES: onderzoek van de morfologische interactie tussen de kustnabije banken en geulen en de strandzone, meer
 • Ontwikkeling van onderzoeksinfrastructuur ter ondersteuning van nautisch onderzoek, meer
 • Opmaak kustlijnmodellen westkust, meer
 • PhD verdediging Panagiotis VASARMIDIS Ugent, meer
 • Sigma - Zandwinningsput Melle - extra vragen, meer
 • Validatie van CFD-simulaties van een watersprong aan de teen van een overloopdijk met schaalmodelmetingen, meer
 • VNSC_update_EM, meer
 • 10 jarig overzicht, meer
 • 1D-2D modellering Ijzer, meer
 • 2Dh model van het Zeescheldebekken volgens Domein Decompositie principe Technisch-wetenschappelijke bijstand bij koppeling, calibratie en studie (YM), meer
 • 2D-NEVLA Scheldemodel SCALWEST 2000, meer
 • Aanpassen kanaal Gent-Terneuzen met nieuwe insteekhaven Sluiskil, meer
 • Aanpassingen sedimentmeetnet, meer
 • ADP-metingen in voorhaven van Zeebrugge, meer
 • Advies - ververstijd stroombeelden, meer
 • Advies panoramaheuvel HPP, meer
 • Afleiden harmonische componenten hoofdposten Zeeschelde, meer
 • Afstemming Xperta-ondersteuning Nieuwe Sluis Zeebrugge, meer
 • Alternative disposal strategy Walsoorden - feasibility study, meer
 • Analyse astro-predictie dwarsstroming Ossenisse, meer
 • Analyse en aanpak van morfologische studies voor de Belgische Kustzone, meer
 • Analyse sedimentatie Overloop Valkenisse, meer
 • Assesment swimmers safety at Ostende beach, meer
 • AvdT - Golven in het estuarium, meer
 • AvdT - Historische evolutie van het getij in het Schelde estuarium, meer
 • AvdT - metingen in het mondingsgebied, meer
 • AvdT - Sedimentstrategie Schelde-estuarium, meer
 • AvdT - Uitbreiding geïdealiseerd hydrodynamisch model, meer
 • AvdT II - Sedimentbalans Schelde-estuarium, meer
 • AvdT Verbetering Morfologisch Instrumentarium, meer
 • AvdTII - Validatie van Noordzee modellen en effecten SLR, meer
 • Baseline Zeeuwse Delta, meer
 • Beheer en onderhoud van het numerieke modelinstrumentarium met betrekking tot de Vlaamse getijwateren en (kust)havens, meer
 • BENCORE: Belgian Network for Coastal Reseach, meer
 • Bepaling nautische bodem in slibrijke gebieden, meer
 • Bepaling van de bresgevoeligheid van winterdijken, meer
 • Berekening kans op voorkomen van hydrodynamische condities irt dwarsstroming, meer
 • Berekening krachten op passerende schepen mbv ROPES potentiaalsoftware, meer
 • Bevaarbaarheid en stormvloedbeveiliging tijgebied Schelde, meer
 • Bijdrage vrachten PFAS-eindrapport, meer
 • BOREAS: Belgian Ocean Energy Assessment, meer
 • Bresinstrumentarium Sigma, meer
 • Breuksteensortering Scheldedijk Wal-Zwijn, meer
 • Building with Nature Interreg, meer
 • CFD Nautische bodem, meer
 • CFD-modellering vispassage Geraardsbergen, meer
 • CLASH: Crest Level Assessment of coastal Structures by full scale monitoring, neural network prediction and Hazoa analysis on permissible wave overtopping, meer
 • CLIMAR: Evaluatie van de impact van globale klimaatsveranderingen en aanpassingsmaatregelen voor mariene activiteiten, meer
 • Climate Impact Research & Response Coordination for a Larger Europe - 2nd Generation ERA-Net -Science meets Policy, meer
 • COHERENS - Uitbouw numeriek modelinstrument Noordzeehavens, meer
 • COHERENS: COupled Hydrodynamical-Ecological model for REgioNal and Shelf seas, meer
 • Complex project extra containerbehandelingscapaciteit Antwerpen: nautisch vooronderzoek, meer
 • Complex project nieuwe sluis Zeebrugge - hydraulisch ontwerp, meer
 • Complex project nieuwe sluis Zeebrugge - hydraulisch ontwerp nivelleersysteem, meer
 • Containerdok West - toegankelijkheid - eindfase Rapport : 1996, meer
 • Containerdok West Onderzoek inplanting en hydraulisch-sedimentologisch onderzoek, meer
 • Containerkaai Noord: Hydraulisch en sedimentologisch onderzoek, meer
 • Containerkaai/Containerdok West. Oriënterend modelonderzoek. Rapport: augustus 1995, meer
 • Containerterminal ten noorden van Zandvlietsluis, meer
 • Controle dijkhoogtes Maas voor T10000, meer
 • Correlatie NAO en Schelde-afvoer, meer
 • CP ECA - Hydraulica en sediment aspecten, meer
 • CP ECA - MVM continue data, meer
 • CP ECA - vogeleilanden Beneden Zeeschelde, meer
 • CREST golftankproeven, meer
 • CREST: Climate Resilient Coast, meer
 • Culverts in TELEMAC - code validation, meer
 • Cursus RIS - Nieuwe opleiding waterbemeestering, meer
 • CWAMASI: Coastal WAve Modeling, Assimilation and Statistical Interpretation, meer
 • Data-analyse ihkv slibhuishouding in het Schelde-estuarium, meer
 • De invloed van habitat-omvang, genmigratie en een metapopulatie-structuur op de genetische diversiteit van lokale zoöplanktonpopulaties, meer
 • De opening van de Visartsluis in Zeebrugge geïntegreerd nautisch onderzoek, meer
 • De renovatie van de Royersluis in de Haven van Antwerpen, meer
 • Demping geul baai van Heist, meer
 • Densiteitsmetingen achterhaven Zeebrugge, meer
 • Design coastal safety measures Middelkerke, meer
 • Design coastal safety measures Raversijde-Mariakerke-Wellington West, meer
 • DGS 2e sluis Waaslandhaven, meer
 • Dimensionering breuksteen rond brugpijler Ijzer, meer
 • Duin voor Dijk pilots Raversijde - Spinoladijk - Westende, meer
 • Duurzaam beheer Durme, meer
 • Dwarsstroming 12/03/2020, meer
 • Ecologisch monitoringsprogramma alternatieve stortlocaties Westerschelde, meer
 • Ecotoxicologisch onderzoek in rietbakken in Schelde m.b.t. het gecontroleerde overstromingsgebied (g.o.g.) 'Kruibeke Bazel Rupelmonde', meer
 • Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria., meer
 • Effect van klimaatwijzigingen op afvoerdebieten in hoog- en laagwatersituaties en op de globale waterbeschikbaarheid, meer
 • Effect zandwinning op kustveiligheid, meer
 • Effecten van een mogelijke klimaatverandering op het zeespiegelniveau, de rivierafvoer en de frequentie van stormen en hoogwaters - Literatuurstudie, meer
 • Effecten van het lossen van baggerspecie op de zeebodem en het mariene bodemleven, meer
 • Empirical overtopping law for very shallow foreshores, meer
 • ENDURE - ENsuring DUne REsilience against Climate Change, meer
 • Erosiegevoeligheid zones Scheldeschorren HPP, meer
 • Evaluatie van niet gestructureerde morfologische modellen voor het Schelde-estuarium, meer
 • Evaluation of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer
 • Evaluation of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer
 • Exploreren mogelijkheden Big Data en Data-mining, meer
 • Extra wachtsteigers Schelde, meer
 • Extreem golfklimaat kusthavens, meer
 • FISHGUARD: Invloed en herstel van antropogene ingrepen op vispopulaties, meer
 • Follow up DURCWAVE, meer
 • Force estimation on a new coastal structure in marina Blankenberge, meer
 • Full scale dynamic load monitoring of rubble mound breakwaters, meer
 • Gecombineerde in- en uitwateringsstructuren GGG, meer
 • Gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. Bepaling van de afvoercoëfficiënt van in- en uitvaartsluizen. Rapport oktober 1999, meer
 • Gecontroleerde overstromingsgebieden Kruibeke-Basel-Rupelmonde, meer
 • Gen4Wave, meer
 • Geotextiel - werkgroep COPRO PTV829, meer
 • Getij Zeescheldebekken, meer
 • GGG Bovenzanden: dimensionering in- en uitwateringssluizen, meer
 • GGG Doelpolder - gecombineerde in- en uitwateringsconstructie - schaalmodelproeven, meer
 • GOG/GGG Wal Zwijn - advies in- en uitwateringsconstructie, meer
 • GOG/GGG Wal Zwijn - ontwerp dissipatiegracht overloopdijk, meer
 • Golfklimaat Halve Maan RP100 jaar, meer
 • Golfmeting haven Oostende tijdens storm Dieter, meer
 • Golven metingen Galgeschoor, meer
 • Haalbaarheid voorspelling dwarsstroming, meer
 • Haalbaarheidsstudie Estuair containervervoer, meer
 • Haalbaarheidsstudie Nutriënten- en Sedimententransportmodellering in 2D voor het Scheldebekken en het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (GOG KBR), meer
 • Habitatmapping ondiep water, meer
 • Habitatmapping Zeeschelde, meer
 • Halve Maan OST - simulatie kortkruinige golven, meer
 • Haven Oostende golfindringing na verbreding Halve Maan, meer
 • Haven van Antwerpen - Deurganksluis: nautische controle, meer
 • Haven van Antwerpen - Royerssluis voorstudie nivelleersyteem met woelkelder, meer
 • Haven van Antwerpen. Renovatie Royerssluis te Antwerpen; 1D numerieke modellering hydrodynamische scheepskrachten bij sluisvulling (YMT), meer
 • Haven van Zeebrugge. Sterneneiland: nautische impact,