IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Agentschap Onroerend Erfgoed
https://www.onroerenderfgoed.be/
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (RWO-VIOE), meer

Engelse naam: Flanders Heritage Agency
Vorige naam: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed; Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (RWO-VIOE), meer

Thesaurustermen (3) : Archeologie; Geschiedenis; Wetgeving
Adres:
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88, bus 5
1000 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-553 16 50
E-mail:
 Personen | Instituten | Publicaties | Projecten 
 

Personen (18)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 

Geassocieerd aan een deelinstituut (5)

Deelinstituten (6)  Top | Personen | Publicaties | Projecten 
 • Agentschap Onroerend Erfgoed; Afdeling Beheer, meer
 • Agentschap Onroerend Erfgoed; Afdeling Erfgoedbeleid, meer
 • Agentschap Onroerend Erfgoed; Afdeling Informatie en Communicatie, meer
 • Agentschap Onroerend Erfgoed; Afdeling Onderzoek en Bescherming, meer
 • Agentschap Onroerend Erfgoed; Cel Natuurwetenschappelijk onderzoek, meer
 • Agentschap Onroerend Erfgoed; Internationale Werking, meer

Abstract:
Het agentschap Onroerend Erfgoed richt zich op bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed maar ook op heraldisch en varend erfgoed. Het agentschap inventariseert, onderzoekt en beschermt waardevolle gebouwen, landschappen, archeologische sites en varend erfgoed. Verder ondersteunt het agentschap eveneens het onroerend erfgoedbeheer en voert onderzoek uit in functie van beleid en beheer. Sinds 2003 verdiepen een wisselend aantal onderzoekers bij het agentschap en zijn voorgangers zich in beleidsgericht onderzoek naar maritiem en/of onderwatererfgoed. In de huidige structuur zijn de mariene onderzoekers verspreid over verschillende afdelingen binnen het agentschap. Het marien en maritiem onderzoek binnen het agentschap richt zich op volgende onderwerpen:
 • laat-middeleeuwse vissersnederzettingen in de kustgebieden van de zuidelijke Noordzee;
 • middeleeuwse koggen van Doel;
 • maritieme conservatie: hierop werd actiever ingezet sinds de start van het project 'De Kogge' (2009-2014);
 • middeleeuwse oorsprong en ontwikkeling van de commerciële zeevisserij in de Noordzee, de Baltische Zee en de Noord-Atlantische Oceaan, waarbij gegevens worden samengebracht uit het Europees archeologisch onderzoek van visresten uit de periode van 600 tot 1600;
 • archeologisch erfgoed in het Belgische deel van de Noordzee en de aanpalende intertidale zone (inventarisatie oude vondsten, onderzoek op nieuwe vondsten). Deze onderzoekslijn beoogt drie wetenschappelijke doelstellingen: (i) het ontwikkelen van een betrouwbare onderzoeksmethodologie (geofysische en remote sensing technieken), (ii) de uitwerking van voorstellen voor een transparant en duurzaam beheerbeleid en voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van een wettelijk kader voor onderwatererfgoed en (iii) de praktische begeleiding van de actoren op zee met inbegrip van het vergroten van het draagvlak voor onderwatererfgoed;
 • varend erfgoed: inventarisatie varend erfgoed, documentatie en geschiedenis van schepen en scheepswerven ter ondersteuning van het beschermingsbeleid;
 • juridische aspecten van het cultureel erfgoed onder water in de Noordzee;
 • archeologisch erfgoed aanwezig in rivieren.


De uitdaging voor de maritieme onderzoekers bestaat erin beleidsmakers en maritieme actoren bewust te maken van het belang van het maritieme erfgoed en de nodige middelen te verkrijgen om dit zeer kwetsbare maritieme erfgoed te bestuderen en te conserveren wanneer dat nodig is.

Sleutelmomenten van de maritieme groep vormen onder meer het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2004 tussen de federale overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot maritiem erfgoed, de realisatie van een documentaire 'Vergaan in de Noordzee' (Canvas, 2004), de realisatie in 2006 van een online toegankelijke databank over maritieme archeologie (www.maritieme-archeologie.be), de start van het multidisciplinaire onderzoeksproject 'De Kogge' (2009-2014), de uitvoering van het IWT/SBO-project 'Archeologisch Erfgoed in de Noordzee' (2013-2016), de ratificatie van de UNESCO-conventie voor de bescherming van het onderwater erfgoed in 2013 door België en het leveren van advies voor de nieuwe Belgische wetten ter bescherming van cultureel erfgoed onder water (2014, 2021), en het conserverings- en expositietraject van de Kogge van Doel. In oktober 2025 organiseert het agentschap Onroerende Erfgoed IKUWA 8 in Oostende in nauwe samenwerking met vele partners.

Er is ook een nauwe samenwerking met zowel nationale als internationale instituten en deelname aan diverse internationale onderzoeksprojecten. Het agentschap Onroerend Erfgoed is lid van ICUCH (het International Scientific Committee on Underwater Cultural Heritage) en van de Wetenschappelijke en Technische Adviesraad van de UNESCO Conventie van 2001 voor de bescherming van het Onderwater Cultureel Erfgoed (UCH)..

Publicaties (83)  Top | Personen | Instituten | Projecten 
  ( 28 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Spros, R.; Pellegrini, M.; Ervynck, A.; James, H.F.; Claeys, P.; Lambert, B.; Snoeck, C. (2022). Diet and mobility in early medieval coastal Belgium: challenges of interpreting multi-isotopic data. Journal of Archaeological Science: Reports 46: 103680. https://dx.doi.org/10.1016/j.jasrep.2022.103680, meer
 • Peer reviewed article Beerten, K.; Meylemans, E.; Kasse, C.; Mestdagh, T.; Van Rooij, D.; Bastiaens, J. (2021). Networks of unusually large fossil periglacial polygons, Campine area, northern Belgium. Geomorphology (Amst.) 377: 107582. https://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2020.107582, meer
 • Peer reviewed article Pieters, M. (2021). Five phallic ceramic vessels from the Late Medieval fishing settlement of Walraversijde (Ostend, Belgium) in context. Int. J. Naut. Archaeol. 50(2): 387-401. https://dx.doi.org/10.1080/10572414.2021.1987104, meer
 • Peer reviewed article Van Maldegem, E.; Vandendriessche, H.; Verhegge, J.; Sergant, J.; Meylemans, E.; Perdaen, Y.; Lauryssen, F.; Smolders, E.; Crombé, P. (2021). Population collapse or human resilience in response to the 9.3 and 8.2 ka cooling events: a multi-proxy analysis of Mesolithic occupation in the Scheldt basin (Belgium). J. Anthropol. Archaeol. 64: 101348. https://dx.doi.org/10.1016/j.jaa.2021.101348, meer
 • Peer reviewed article Wouters, W.; Ervynck, A.; Van Neer, W. (2021). The pitfalls of diachronic comparisons: fish consumption in the medieval and postmedieval town of Aalst, Belgium. Archaeological and Anthropological Sciences 13(7): 126. https://dx.doi.org/10.1007/s12520-021-01386-1, meer
 • Peer reviewed article Storme, A.; Bastiaens, J.; Crombé, P.; Cruz, F.; Louwye, S.; Verhegge, J.; Deforce, K. (2020). The significance of palaeoecological indicators in reconstructing estuarine environments: a multi-proxy study of increased Middle Holocene tidal influence in the lower Scheldt river, N-Belgium. Quat. Sci. Rev. 230: 106113. https://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2019.106113, meer
 • Peer reviewed article Van Haelst, S.; Pieters, M. (2018). Vissen naar wrakken en beenderen: archeologisch onderzoek op het strand en in de Noordzee. M&L, Monum. Landsch. 2018(2): 39-52, meer
 • Peer reviewed article Pieters, M. (2017). Review: The social and economic benefits of marine and maritime cultural heritage: towards greater accessibility and effective management ANTONY FIRTH 62pp., 9 colour illustrations, Honor Frost Foundation, 2015, free download, ISBN 978-0993383205. Int. J. Naut. Archaeol. 46(1): 223-224. https://dx.doi.org/10.1111/1095-9270.12228, meer
 • Peer reviewed article Thieren, E.; Ervynck, A.; Brinkhuizen, D.; Locker, A.; Van Neer, W. (2016). The Holocene occurrence of Acipenser spp. in the southern North Sea: the archaeological record. J. Fish Biol. 89(4): 1958-1973. https://dx.doi.org/10.1111/jfb.13094, meer
 • Peer reviewed article Crombé, P.; Verhegge, J.; Deforce, K.; Meylemans, E.; Robinson, E. (2015). Wetland landscape dynamics, Swifterbant land use systems, and the Mesolithic-Neolithic transition in the southern North Sea basin. Quaternary International 378: 119-133. https://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.02.018, meer
 • Peer reviewed article Khakzad, S.; Pieters, M.; Van Balen, K. (2015). Coastal cultural heritage: a resource to be included in integrated coastal zone management. Ocean Coast. Manag. 118(Part B): 110-128. https://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2015.07.032, meer
 • Peer reviewed article Moermans, K.; Van Dijck, M.; Vrelust, J. (2015). De restauratie van de Stuckenholzhandkraan in Antwerpen. M&L, Monum. Landsch. 34(5): 54-56, meer
 • Peer reviewed article Van Dijck, M.; Daems, N. (2015). De scheepsbouwer Panesi: Een geschiedenis van de Oostendse werven en vissersschepen. Relicta 12: 283-322, meer
 • Peer reviewed article Vermeersch, J.; Haneca, K.; Daly, A. (2015). Doel 2: a second 14th-century cog wrecked in den Deurganck, Doel, Belgium. Int. J. Naut. Archaeol. 44(2): 327-348. dx.doi.org/10.1111/1095-9270.12117, meer
 • Peer reviewed article Vermeersch, J.; Haneca, K. (2015). Construction features of Doel 1, a 14th-century cog found in Flanders. Int. J. Naut. Archaeol. 44(1): 111-131. dx.doi.org/10.1111/1095-9270.12073, meer
 • Peer reviewed article Deforce, K.; Allemeersch, L.; Stieperaere, H.; Haneca, K. (2014). Tracking ancient ship routes through the analysis of caulking material from shipwrecks? The case study of two 14th century cogs from Doel (northern Belgium). J. Archaeol. Sci. 43: 299-314. http://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2014.01.005, meer
 • Peer reviewed article Deforce, K.; Bastiaens, J.; Crombé, P. (2014). A reconstruction of middle Holocene alluvial hardwood forests (Lower Scheldt River, Northern Belgium) and their exploitation during the Mesolithic-Neolithic transition period (Swifterbant culture, ca. 4,500 - 4,000 BC). Quaternaire 25(1): 9-21, meer
 • Peer reviewed article Deforce, K.; Storme, A.; Bastiaens, J.; Debruyne, S.; Denys, L.; Ervynck, A.; Meylemans, E.; Stieperaere, H.; Van Neer, W.; Crombé, P. (2014). Middle-Holocene alluvial forests and associated fluvial environments: a multi-proxy reconstruction from the lower Scheldt, N Belgium. Holocene 24(11): 1550-1564. dx.doi.org/10.1177/0959683614544059, meer
 • Peer reviewed article Delefortrie, S.; Saey, T.; Van De Vijver, E.; De Smedt, P.; Missiaen, T.; Demerre, I.; Van Meirvenne, M. (2014). Frequency domain electromagnetic induction survey in the intertidal zone: limitations of low-induction-number and depth of exploration. J. Appl. Geophys. 100: 14-22. dx.doi.org/10.1016/j.jappgeo.2013.10.005, meer
 • Peer reviewed article Ervynck, A.; Boudin, M.; van den Brande, T.; Van Strydonck, M. (2014). Dating human remains from the historical period in Belgium: diet changes and the impact of marine and freshwater reservoir effects. Radiocarbon 56(2): 779-788. dx.doi.org/10.2458/56.16939, meer
 • Peer reviewed article Haneca, K.; Daly, A. (2014). Tree-rings, timbers and trees: a dendrochronological survey of the 14th-century cog, Doel 1. Int. J. Naut. Archaeol. 43(1): 87-102. http://dx.doi.org/10.1111/1095-9270.12037, meer
 • Peer reviewed article Jansma, E; Haneca, K.; Kosian, M (2014). A dendrochronological reassessment of three Roman boats from Utrecht (the Netherlands): evidence of inland navigation between the lower-Scheldt region in Gallia Belgica and the limes of Germania inferior. J. Archaeol. Sci. 50: 484-496. dx.doi.org/10.1016/j.jas.2014.07.019, meer
 • Peer reviewed article Muldner, G.; Britton, K.; Ervynck, A. (2014). Inferring animal husbandry strategies in coastal zones through stable isotope analysis: new evidence from the Flemish coastal plain (Belgium, 1st-15th century AD). J. Archaeol. Sci. 41: 322-332. dx.doi.org/10.1016/j.jas.2013.08.010, meer
 • Peer reviewed article Van Neer, W.; Ervynck, A.; Lentacker, A.; Bastiaens, J.; Deforce, K.; Thieren, E.; Sergant, J.; Crombé, P. (2013). Hunting, gathering, fishing and herding: Animal exploitation in Sandy Flanders (NW Belgium) during the second half of the fifth millennium BC. Env. Archaeol. 18(2): 87-101. http://dx.doi.org/10.1179/1461410313Z.00000000032, meer
 • Peer reviewed article Ervynck, A. (2012). Archeologie laat de dieren spreken = [Archaeology makes the animals talk]. Tijdschr. Geschied. 125(4): 476-487, meer
 • Peer reviewed article Fuller, B.; Müldner, G.; Van Neer, W.; Ervynck, A.; Richards, M.P. (2012). Carbon and nitrogen stable isotope ratio analysis of freshwater, brackish and marine fish from Belgian archaeological sites (1st and 2nd millennium AD). J. Anal. At. Spectrom. 27(5): 807-820. http://dx.doi.org/10.1039/c2ja10366d, meer
 • Peer reviewed article Missiaen, T.; Demerre, I.; Verrijken, V. (2012). Integrated assessment of the buried wreck site of the Dutch East Indiaman 't Vliegent Hart. Relicta (Bruss.) 9: 191-208, meer
 • Peer reviewed article Verboven, H.; de Haan, A. (2012). Onder water, boven water. Relicten in een oude rivierpolder. Het verhaal van de polder van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (prov. Oost-Vl.). Relicta (Bruss.) 9: 149-190, meer
 • Pieters, M.; Van Dijck, M.; Missiaen, T.; Van Haelst, S.; Pirlet, H.; Devriese, L. (2023). Maritiem en kustgebonden erfgoed. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea 2023: 1-16. https://dx.doi.org/10.48470/51, meer
 • Pieters, M.; Van Dijck, M.; Missiaen, T.; Van Haelst, S.; Pirlet, H.; Devriese, L. (2023). Maritime and coastal heritage. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea 2023: 1-15. https://dx.doi.org/10.48470/52, meer
 • Decoodt, H. (2022). Die Beton-Baudenkmale des Marinekorps Flandern = The concrete heritage of das Marinekorps Flandern, in: Tell, C. et al. Forum für Unterwasserarchäologie 2018: Dokumentation der Tagung des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz (DNK), des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland und der Flämischen Agentur für Kulturerbe am 04. Dezember 2018 in Berlin = Underwater Cultural Heritage Forum 2018: Documentation of the conference of the German National Committee for Monument Protection (DNK), the Foreign Office of the Federal Republic of Germany and the Flanders Heritage Agency on 04 December 2018 in Berlin . Schriftenreihe des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz, 95: pp. 182-196, meer
 • Meylemans, E.; Demerre, I. (2022). 'Schade' langs de Schelde: Oevererosie legt archeologische site bloot, in: De Grote Rede 56. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 56: pp. 8-11, meer
 • Pieters, M. (2022). Kulturerbe aus dem Ersten Weltkrieg im Meer und im Küstenbereich = Cultural Heritage of World War I at sea and in the coastal zones, in: Tell, C. et al. Forum für Unterwasserarchäologie 2018: Dokumentation der Tagung des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz (DNK), des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland und der Flämischen Agentur für Kulturerbe am 04. Dezember 2018 in Berlin = Underwater Cultural Heritage Forum 2018: Documentation of the conference of the German National Committee for Monument Protection (DNK), the Foreign Office of the Federal Republic of Germany and the Flanders Heritage Agency on 04 December 2018 in Berlin . Schriftenreihe des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz, 95: pp. 74-76, meer
 • Pieters, M.; Van Dijck, M.; Missiaen, T.; Van Haelst, S.; Pirlet, H.; Devriese, L, (2022). Maritime and coastal heritage, in: Dauwe, S. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2022 - Compendium for Coast and Sea. pp. 153-168, meer
 • Pieters, M.; Van Dijck, M.; Missiaen, T.; Van Haelst, S.; Pirlet, H.; Devriese, L.I. (2022). Maritiem en kustgebonden erfgoed, in: Dauwe, S. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2022 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 155-170, meer
 • Demerre, I. (2021). Archeologische vondsten op het strand. De Strandvlo 41(3-4): 82, meer
 • Pieters, M.; Missiaen, T.; De Clercq, M.; Demerre, I.; Van Haelst, S. (2020). Belgium: Prehistoric and protohistoric archaeology in the intertidal and subtidal zones of the North Sea, in: Bailey, G. et al. The archaeology of Europe’s drowned landscapes. Coastal Research Library, 35: pp. 175-187. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-37367-2_9, meer
 • Van Haelst, S.; Pieters, M.; Poelmans, L. (2020). Een 17de-eeuws (?) gietijzeren kanon aangetroffen op het strand van Wenduine (De Haan): Archeologierapport van een toevalsvondst. Agentschap Onroerend Erfgoed: Brussel. 10 pp., meer
 • De Langhe, K. (2018). Vlaams Depotnetwerk: De weg naar een netwerk voor erkende onroerenderfgoeddepots. Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed, 103. Agentschap Onroerend Erfgoed: Brussel. 26 + Bijlagen pp., meer
 • Haneca, K. (2018). Timber supply in a growing medieval city, in: Ad Brudgias Portum - Bruges' medieval port system as a maritime cultural landscape: abstract book. pp. 27, meer
 • Pieters, M.; Van Dijck, M.; Missiaen, T.; Van Haelst, S.; Pirlet, H.; Devriese, L. (2018). Maritime and coastal heritage, in: Devriese, L. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 155-167, meer
 • Pieters, M.; De Clercq, M.; Demerre, I.; Missiaen, T.; Van Haelst, S. (2018). Belgium - finds from trawl fishing, dredging and beach walking, in: Fischer, A. et al. (Ed.) Oceans of archaeology. pp. 89-93, meer
 • Pieters, M.; Van Dijck, M.; Missiaen, T.; Van Haelst, S.; Pirlet, H.; Devriese, L. (2018). Maritiem en kustgebonden erfgoed, in: Devriese, L. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 155-168, meer
 • Poulain, M.; Pieters, M.; De Clercq, W. (2018). Everyday life during the siege of Ostend (1601-04): Ceramics at the Spanish St. Isabella Fort. The Medieval Low Countries 5: 211-247. https://dx.doi.org/10.1484/j.mlc.5.116546, meer
 • Missiaen, T.; Pieters, M.; Maes, F.; Kruiver, P.; De Maeyer, P.; Seys, J. (2017). The SeArch project: towards an assessment methodology and sustainable management policy for the archaeological heritage of the North Sea in Belgium, in: Bailey, G.N. et al. Under the sea: Archaeology and palaeolandscapes of the continental shelf. Coastal Research Library, 20: pp. 415-424. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-53160-1_27, meer
 • Van Dijck, M. (2017). Het Vlaamse decreet op het varend erfgoed. Erfgoed van Industrie en Techniek 26-27: 82-91, meer
 • Dusar, M.; Pieters, M.; Van Haelst, S.; De Clercq, M.; Goethals, H.; De Ceukelaire, M.; Heyvaert, V.M.A. (2016). Pleistocene gravels on the Belgian offshore investigated for composition and provenance, towards a reassessment of the transport models, in: Baele, J.-M. et al. Proceedings of the 5th International Geologica Belgica Congress: 26–29 January 2016 – Mons, Belgium. pp. 230, meer
 • Ervynck, A.; Van Neer, W. (2016). Vers of bewerkt? Archeologisch onderzoek naar de bewaarvormen van vis, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 76: pp. 22-34, meer
 • Missiaen, T.; Evagelinos, D.; Pieters, M.; Demerre, I.; Claerhout, C. (2016). Geo-archaeological prospection of the intertidal area: case study of Ostend-Raversijde, in: Baele, J.-M. et al. Proceedings of the 5th International Geologica Belgica Congress: 26–29 January 2016 – Mons, Belgium. pp. 144, meer
 • Pieters, M. (2016). Haring en hanze in de 15de eeuw: de tonwaterputten uit Walraversijde vertellen, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 76: pp. 99-106, meer
 • Van Haelst, S.; Pieters, M.; Missiaen, T. (2016). Underwater Cultural Heritage («SeArch»): Technological innovation, a legal frameworkand public access = Patrimonio Cultural Subacuático («SEArch»): innovación tecnológica, marco legal y acceso público, in: Castillo Belinchón, R. et al. (Ed.) Actas del V Congreso Internacional de Arqueología Subacuática: Un patrimonio para la humanidad, Cartagena, 15-18 de octubre de 2014 = Proceedings of the 5th International Congress on Underwater Archaeology: A heritage for mankind, Cartagena, October 15th-18th, 2014 = Akten des 5. Internationalen Kongress für Unterwasserarchäologie: Ein Erbe für die Menschheit, Cartagena, 15. bis 19. Oktober 2014. pp. 177-179, meer
 • Van Neer, W.; Ervynck, A. (2016). The rise of sea-fish consumption in inland Flanders, Belgium, in: Barrett, J.H. et al. (Ed.) Cod and herring. The archaeology and history of medieval sea fishing. pp. 156-171, meer
 • Ervynck, A. (2015). Het hobbelige parcours van de platte oester. Archeologie en kookkunst van de prehistorie tot na de middeleeuwen, in: Steevens, I. et al. Oesterpassie. pp. 16-29, meer
 • Pieters, M. (2015). Archeologisch onderzoek in en langs het Belgische deel van de Noordzee. Recente ontwikkelingen. Presentatie te Antwerpen, Felixarchief, BNA-Contactdagen 2015 Vrijdag 27 maart. Agentschap Onroerend Erfgoed: Brussel. 44 slides pp., meer
 • Pieters, M.; De Hauwere, N.; Demerre, I.; Van Haelst, S.; Vermeersch, J. (2015). Nautisch erfgoed in het (zuidelijke) deel van de Noordzee onder toezicht van België: een analyse. Agentschap Onroerend Erfgoed: Brussel. 10 pp., meer
 • Pieters, M.; Strubbe, B.; Van Dijck, M.; Pirlet, H. (2015). Maritime and coastal heritage, in: Pirlet, H. et al. Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 175-186, meer
 • Pieters, M.; De Hauwere, N.; Demerre, I.; Van Haelst, S.; Vermeersch, J. (2015). Scheepswraksites in het deel van de Noordzee onder toezicht van België: een kennismaking. Ruimschoots 15(2): 14-17, meer
 • Pieters, M.; Strubbe, B.; Van Dijck, M.; Pirlet, H. (2015). Maritiem en kustgebonden erfgoed, in: Pirlet, H. et al. Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 179-192, meer
 • Claerhout, C.; De Clercq, M.; Demerre, I.; Missiaen, T.; Pieters, M.; Van Haelst, S.; Zurita Hurtado, O. (2014). Landscapes beneath the sea and emerging tools for assessing and managing their (heritage) values, in: Di Stefano, M. et al. (Ed.) 18th ICOMOS General assembly: Symposium Heritage and Landscapes as Human Values, Firenze, Italia 9-14 Novermber 2014: Conference proceedings. pp. 541 - 545, meer
 • Demerre, I.; Pieters, M.; Van Haelst, S. (2014). Gekelderd erfgoed. West-Hinder en HMS Wakeful: de allereerste beschermde scheepswrakken. Ruimte 6(22): 65-67, meer
 • Demerre, I.; De Decker, C.; Pieters, M.; Van Haelst, S. (2014). Grote erfgoedwaarde van de Noordzee in de verf gezet met drie recente vondsten, in: De Grote Rede 39. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 39: pp. 9-14, meer
 • Demerre, I.; Van Haelst, S.; Pieters, M. (2014). Opvissen van het verleden – de bijdrage van de kustvisserij aan de archeologische kennis over de Noordzee: een overzicht en een oproep, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 68: pp. 39-43, meer
 • Ervynck, A.; Fockedey, N.; Kinnaer, F. (2014). Archeologie en geschiedenis van de garnaal - de betekenis van een klein voedingsproduct, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 68: pp. 103-113, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Roelofs, M.; Pirlet, R.; Fockedey, N.; Pieters, M.; Ervynck, A.; Mees, J. (Ed.) (2014). Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 68. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920430-0-9. 128 pp., meer
 • Pieters, M.; Demerre, I.; Van Haelst, S. (2014). Archeologische resultaten van de VLIZ-prospecties op het strand Oostende-Oosteroever in 2013-2014. Een eerste analyse. Bijlage bij WP 1.2.1B. Agentschap Onroerend Erfgoed: Brussel. 8 pp., meer
 • Deckers, P.; Ervynck, A.; Tys, D. (2013). De vroegmiddeleeuwse bewoning van de kustvlakte: de terpsite Leffinge-Oude Werf, in: De Grote Rede 35. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 35: pp. 10-16, meer
 • Evangelinos, D.; Missiaen, T.; Demerre, I.; Van Meirvenne, M. (2013). Buried under the sand: ‘Integrated geophysical mapping of ancient peat exploitation at Raversijde beach’, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 44, meer
 • Meylemans, E.; Haelterman, K.; De Beukelaer-Dossche, M.; Peeters, P. (2013). Voorbereidend onderzoek, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 63-71, meer
 • Meylemans, E.; Haelterman, K.; De Beukelaer-Dossche, M.; Peeters, P. (2013). Preparatory investigation, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: construction of a Flood Control Area with Controlled Reduced Tide as part of the Sigma Plan. pp. 87-99, meer
 • Pieters, M.; Strubbe, B.; Van Dijck, M.; Pirlet, H. (2013). Maritime and coastal heritage, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 187-196, meer
 • Pieters, M.; Strubbe, B.; Van Dijck, M.; Pirlet, H. (2013). Maritiem & kustgebonden erfgoed, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 178-208, meer
 • Fenwick, V.; Poudret-Barré, A.; Momber, G.; Demerre, I.; Zeebroek, I.; Bowens, A.; Chatelin, C. (Ed.) (2012). Archeologische Atlas van de 2 Zeeën: een grensoverschrijdend maritiem archeologisch project. Eindrapport 2009-2012. ADRAMAR/HWTMA/Agentschap Onroerend Erfgoed: Domagné, Southampton, Brussel. 79 pp., meer
 • Fenwick, V.; Poudret-Barré, A.; Momber, G.; Demerre, I.; Zeebroek, I.; Bowens, A.; Chatelin, C. (Ed.) (2012). Archaeological Atlas of the 2 Seas: A cross-border maritime archaeology project. Final report 2009-212. ADRAMAR/HWTMA/Flanders Heritage Agency: Domagné, Southampton, Brussel. 79 + DVD pp., meer
 • Fenwick, V.; Poudret-Barré, A.; Momber, G.; Demerre, I.; Zeebroek, I.; Bowens, A.; Chatelin, C. (Ed.) (2012). L'Atlas archéologique des 2 Mers: Un projet d'archéologie maritime transfrontalier. Rapport final 2009-2012. ADRAMAR/HWTMA/Flanders Heritage Agency: Domagné, Southampton, Brussel. 79 pp., meer
 • Missiaen, T.; Evangelinos, D.; Demerre, I.; Van Meirvenne, M. (2012). Geophyisical exploration of an intertidal archaeological site along the Belgian coast, in: Devleeschouwer, X. et al. Abstract Book. 4th International Geologica Belgica Meeting 2012, September 11-14, Brussels, Belgium. pp. 78, meer
 • Pieters, M. (2012). Awareness raising for the importance of underwater cultural heritage: underwater cultural heritage, crashed hard disks and unreadable memory sticks, in: UNESCO Scientific Colloquium on factors Impacting Underwater Cultural Heritage, UNESCO regional Meeting on the Protection of the Underwater Cultural Heritage: Conference Book Royal Library of Belgium, Brussels 13-15/12/2011. pp. 65, meer
 • Pieters, M. (2012). Underwater cultural heritage and the Belgian part of the North Sea, in: UNESCO Scientific Colloquium on factors Impacting Underwater Cultural Heritage, UNESCO regional Meeting on the Protection of the Underwater Cultural Heritage: Conference Book Royal Library of Belgium, Brussels 13-15/12/2011. pp. 25-26, meer
 • Thieren, E.; Van Neer, W.; Ervynck, A.; Maes, G.; Volckaert, F.A.M. (2012). The former occurrence of sturgeon in the North Sea: The contribution of archaeozoology and ancient DNA, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 83, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Ervynck, A.; Fockedey, N.; Pieters, M.; Seys, J.; Mees, J. (Ed.) (2011). Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-817451-5-4. 112 pp., meer
 • Missiaen, T.; Demerre, I.; Cockx, L. (2011). Archeologische prospectie voor de kust van Raversijde: Poster abstract, in: Study day: Marine aggregate extraction: needs, guidelines and future prospects, 17 oktober 2011, Bredene. pp. 167, meer
 • Missiaen, T.; Pieters, M.; Maes, F. (2011). Snelle en kwaliteitsvolle evaluatie van het archeologisch potentieel op zee: Poster abstract, in: Study day: Marine aggregate extraction: needs, guidelines and future prospects, 17 oktober 2011, Bredene. pp. 169, meer
 • Zeebroek, I.; Gevaert, G. (2008). Walraversijde: vondsten van de Buiten Ratel wraksite onder de loep. Ruimschoots 8(1): 4-7, meer
 • De Groote, K.; Moens, J.; Ervynck, A. (2004). Vlekken & kruimels: Een archeologische en culinaire verkenning van een Vlaamse stad. Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed/Stad Aalst: Aalst. 96 pp., meer

Projecten (2)  Top | Personen | Instituten | Publicaties 
 • Gekaapte Brieven uit de Prize Papers Collectie, meer
 • SeArch: Archeologisch erfgoed in de Noordzee, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten