IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Water, Verkeer en Leefomgeving (IenW-WVL)
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Dienst Verkeer en Scheepvaart (IenW), meer
Waterdienst (IenW), meer

Overkoepelend instituut: Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (IenW-RWS), meer

Adres:
Koningskade 4
2500 EX Den Haag
Nederland

Tel.: +31-(0)70-351-80 80
Fax: +31-(0)70-351-8335
 Instituut | Publicaties | Datasets 
 

Deelinstituut  Top | Publicaties | Datasets 
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Afdeling Data-en Informatiemanagement (IenW), meer

Abstract:
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) is één van de nieuwe organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Dit onderdeel bestaat voor een groot deel uit medewerkers en taken die voorheen bij Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) en Waterdienst (WD) waren belegd.

WVL ontwikkelt voor Rijkswaterstaat de visie op zijn netwerken en onze leefomgeving. We geven met die visie aan hoe de 3 netwerken van Rijkswaterstaat (hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem) zich moeten ontwikkelen, welke kwaliteit we aan onze gebruikers leveren en welke zorg aan de leefomgeving moet worden besteed.

WVL is tevens verantwoordelijk voor het overzicht van de kennisbehoefte bij Rijkswaterstaat nu en in de toekomst. In dit kader heeft WVL de taak om voor geheel Rijkswaterstaat de inkoop van kennis te organiseren. WVL wordt daarmee voor de kenniswereld – universiteiten, kennis- en onderzoeksinstituten, koepelorganisaties binnen de kenniswereld en dergelijke – het gezicht van en 1e aanspreekpunt bij Rijkswaterstaat en de opdrachtgever namens Rijkswaterstaat.

Naast het inkopen van kennis, stimuleren we het delen van beschikbare kennis met collega’s en ook met externe partijen. Dit laatste doen we onder andere door te participeren in samenwerkingsverbanden, het vormen van strategische allianties met partners uit de kenniswereld en het stimuleren van kennisontwikkeling en innovatie met en bij marktpartijen. Door duurzaam en strategisch samen te werken aan onze prestaties dragen we bij aan een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland.

Publicaties (8)  Top | Instituut | Datasets 
  ( 1 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Koelewijn, A.; Rikkert, S.J.H.; Peeters, P.; Depreiter, D.; van Damme, M.; Zomer, W. (2022). Overflow Tests on Grass-Covered Embankments at the Living Lab Hedwige-Prosperpolder: An Overview. Water 14(18): 2859. https://dx.doi.org/10.3390/w14182859, meer
 • Ebbens, E.; Mulder, S.; De Haan, M.; Schipper, C.A.; Jungerling, K. (2021). Verkenning effecten klimaatdrukfactoren op de natuur van de Grote Wateren. Rijkswaterstaat WVL: Lelystad. 91 pp., meer
 • Philippart, K.; Blauw, A.; Bolhuis, H.; Brandenburg, K.; Brussaard, C.; Gerkema, T.; Herman, P.; Hommersom, A.; Jacobs, P.; Laanen, M.; van Leeuwe, M.A.; van den Oever, A.; Peters, S.; Philippart, M.; Pitarch, J.; Prins, T.; Ruddick, K.; Spaias, L.; van de Waal, D.; Van der Zande, D.; Zuur, A. (2020). Quick scan zeeschuim. NIOZ/Bureau Waardenburg/Deltares/Highland Statistics/CNR/KBIN/NIOO-KNAW/Rijkswaterstaat (RWS-WVL)/Technische Universiteit Delft/Universiteit van Amsterdam/Universiteit Utrecht/Rijksuniversiteit Groningen/Water Insight BV: Texel. 51 pp., meer
 • Witteveen+Bos (2020). Basiskustlijn en Kustveiligheid. Rijkswaterstaat WVL: [s.l.]. 33 pp., meer
 • Koedijk, O.C.; van der Sluijs, A.; Steijn, M.L.W. (Ed.) (2017). Richtlijnen vaarwegen 2017. Kader verkeersdeskundig vaarwegontwerp Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving: Rijswijk. ISBN 978-90-9030674-2. 190 pp., meer
 • Tolman, M.E.; Pranger, D.P.; van den Berg, G. (2017). Toelichting bij de geomorfologische kartering Westerschelde 2016: op basis van false colour-luchtfoto's 1:15.000. RWS, WVL: Lelystad. 40 + bijlagen pp., meer
 • van Loon, W.; Bakker, I. (2017). Programma van eisen voor de zoute sedimentmonitoring van Rijkswaterstaat voor biologische toepassingen. Rijkswaterstaat WVL/Rijkswaterstaat, CIV: Lelystad. 3 pp., meer
 • Bossenbroek, J.C.; Bardoel, J.W. (2014). Veiligheid Nederland in kaart 2. Overstromingsrisico dijkringgebied 29, Walcheren. Rijkswaterstaat WVL: Lelystad. 91 + bijlagen pp., meer

Datasets (4)  Top | Instituut | Publicaties 
 • Details of MEP-NSW-Pelagic fish, meer
 • MEP-NSW Bivalves: Bivalves surveys for the Monitoring and Evaluation Programme of the North Sea OWEZ wind park in 2007, meer
 • MEP-NSW Demersal fish, meer
 • MEP-NSW Gillnet, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties | Datasets