IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Operationele Directie Aarde en Geschiedenis van het Leven (IRScNB/KBIN)
www.naturalsciences.be/en/science/do/94
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Belgische Geologische Dienst (IRScNB/KBIN-BGD/GSB), meer
Departement Paleontologie (IRScNB/KBIN), meer

Engelse naam: Operational Directorate Earth and History of Life
Overkoepelend instituut: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (IRScNB/KBIN), meer

Adres:
Vautierstraat 29
1000 Brussel
België
 Personen | Instituten | Publicaties 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (27)  Top | Instituten | Publicaties 

Geassocieerd aan een deelinstituut (18)

Deelinstituten (3)  Top | Personen | Publicaties 
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Aarde en Geschiedenis van het Leven; Afdeling Fossiele Invertebraten (IRScNB/KBIN), meer
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Aarde en Geschiedenis van het Leven; Afdeling Fossiele Vertebraten (IRScNB/KBIN), meer
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Aarde en Geschiedenis van het Leven; Afdeling Micropaleontologie en Paleobotanica (IRScNB/KBIN), meer

Abstract:
De Operationele Directie (OD) Aarde en Geschiedenis van het Leven maakt deel uit van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) dat in 1846 werd opgericht onder de toenmalige naam, het Koninklijk Natuurhistorisch Museum van België. In deze OD wordt fundamenteel en toegepast onderzoek verricht in de domeinen van de geologie, paleontologie, bioarcheologie en evolutie van de mens.

Er kunnen drie multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s onderscheiden worden:
- De onderzoekers van de Belgische Geologische Dienst bestuderen de evolutie van de lithosfeer, de geologische samenstelling van onze omgeving en de minerale en energetische natuurlijke rijkdommen. Ze leveren als federale geologische dienst ook de wetenschappelijke expertise in het kader van EuroGeoSurveys;
- Het onderzoeksprogramma ‘Evolutie van de Paleobiosfeer’ onderzoekt de evolutie van de biosfeer en de interacties met de geosfeer: biodiversiteit en evolutie van de fossiele fauna en flora, reconstructie van het fossiele milieu en paleoklimatologie;
- De onderzoekers van het onderzoeksprogramma ‘Mens en Milieu in het Quartair’ bestuderen de fysieke en culturele aspecten van de menselijke evolutie en de interacties tussen de mens en zijn fysieke en biotische omgeving in het verleden. De wetenschappers leveren expertise in het vakgebied van de Archeowetenschappen, gesubsidieerd door de Regio’s.

In elk van deze onderzoeksprogramma’s komen mariene thema’s aan bod:
- Binnen de Belgische Geologische Dienst wordt onderzoek verricht naar de dynamiek van sedimentaire bekkens waarbij onder meer de stratigrafie en sedimentologie van mariene sedimenten bestudeerd worden. Verder zet men in op het reconstrueren van de geologische geschiedenis van natuurrampen (bv. Tsunami’s) en het reconstrueren van de oceanische geochemische fluctuaties en biotische turnovers;
- In het programma ‘Evolutie van Paleobiosfeer’ richt men zich onder andere op de evolutie en de dynamiek van mariene paleo-ecosystemen tijdens kritieke perioden in de geschiedenis van het leven op aarde door de integratie van paleobiologische, geofysische en geochemische informatie. Verder wordt ook de oorsprong en vroege diversificatie van walvisachtigen tijdens het Eoceen onderzocht evenals de evolutie van de fauna van zeezoogdieren (visachtigen, sirenen en zeeroofdieren) in het Noordzeebekken tijdens het neogeen;
- Het onderzoeksprogramma ‘Mens en Milieu in het Quartair’ verricht onderzoek naar de reconstructie van laaggelegen kustzones in het Pleistoceen en Holoceen. Ten slotte wordt eveneens gefocust op de studie van de evolutie van de visexploitatie en -handel.

Publicaties (184)  Top | Personen | Instituten 
  ( 169 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Candela, Y.; Mottequin, B. (2022). Tremadocian and Floian (Ordovician) linguliformean brachiopods from the Stavelot-Venn Massif (Avalonia; Belgium and Germany). Geol. Belg. 25(1-2): 1-15. https://dx.doi.org/10.20341/gb.2021.007, meer
 • Peer reviewed article Collareta, A.; Merella, M.; Bosselaers, M.; Casati, S.; Di Cencio, A.; Bianucci, G. (2022). A Karethraichnus boring on a turtle shell bone from the Miocene of Italy is assessed as the attachment scar of a platylepadid symbiont. N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 303(3): 327-337. https://dx.doi.org/10.1127/njgpa/2022/1052, meer
 • Peer reviewed article Dewaele, L.; Gol'din, P.; Marx, F.G.; Lambert, O.; Laurin, M.; Obadă, T.; de Buffrénil, V. (2022). Hypersalinity drives convergent bone mass increases in Miocene marine mammals from the Paratethys. Curr. Biol. 32(1): 248-255. https://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2021.10.065, meer
 • Peer reviewed article During, M.A.D.; Smit, J.; Voeten, D.F.A.E.; Berruyer, C.; Tafforeau, P.; Sanchez, S.; Stein, K.H.W.; Verdegaal-Warmerdam, D.J.A.; van der Lubbe, J.H.J.L. (2022). The Mesozoic terminated in boreal spring. Nature (Lond.) 603(7899): 91-94. https://dx.doi.org/10.1038/s41586-022-04446-1, meer
 • Peer reviewed article Lambert, O.; Goolaerts, S. (2022). Late Miocene survival of a hyper-longirostrine dolphin and the Neogene to recent evolution of rostrum proportions among odontocetes. Journal of Mammalian Evolution 29(1): 99-111. https://dx.doi.org/10.1007/s10914-021-09573-6, meer
 • Peer reviewed article Martens, L.; Stassen, P.; Steurbaut, E.; Speijer, R.P. (2022). Assessing Nummulites geochemistry as a proxy for early Eocene palaeotemperature evolution in the North Sea Basin. J. Geol. Soc. Lond. 179(4): jgs2021-102. https://dx.doi.org/10.1144/jgs2021-102, meer
 • Peer reviewed article Mottequin, B.; Poty, E. (2022). Brachiopods from the historical type area of the Visean Stage (Carboniferous, Mississippian; Belgium) and the Vise fauna: preliminary remarks. Palaeobiodiversity and palaeoenvironments 102: 351-371. https://dx.doi.org/10.1007/s12549-021-00498-9, meer
 • Peer reviewed article Serobyan, V.; Danelian, T.; Crônier, C.; Grigoryan, A.; Mottequin, B. (2022). Aramazdospirifer orbelianus (Abich, 1858) n. comb., a new cyrtospiriferid brachiopod genus and a biostratigraphically important species from the lower Famennian (Upper Devonian) of Armenia. C. R., Palévol 21(6): 145-156. https://dx.doi.org/10.5852/cr-palevol2022v21a6, meer
 • Peer reviewed article Vicari, D.; Sabin, R.C.; Brown, R.P.; Lambert, O.; Bianucci, G.; Meloro, C. (2022). Skull morphological variation in a British stranded population of false killer whale (Pseudorca crassidens): a three-dimensional geometric morphometric approach. Can. J. Zool. 100(2): 119-132. https://dx.doi.org/10.1139/cjz-2021-0112, meer
 • Peer reviewed article Alfsen, A.; Bosselaers, M.; Lambert, O. (2021). New sperm whale remains from the late Miocene of the North Sea and a revised family attribution for the small crown physeteroid Thalassocetus Abel, 1905. C. R., Palévol 20(39): 807-822. https://dx.doi.org/10.5852/cr-palevol2021v20a39, meer
 • Peer reviewed article Belluzzo, A.; Lambert, O. (2021). A new delphinid from the lower Pliocene of the North Sea and the early radiations of true dolphins. Fossil Record 24(1): 77-92. https://dx.doi.org/10.5194/fr-24-77-2021, meer
 • Peer reviewed article Bosio, G.; Collareta, A.; Di Celma, C.; Lambert, O.; Marx, F.G.; de Muizon, C.; Gioncada, A.; Gariboldi, K.; Malinverno, E.; Varas-Malca, R.; Urbina, M.; Bianucci, G. (2021). Taphonomy of marine vertebrates of the Pisco Formation (Miocene, Peru): insights into the origin of an outstanding Fossil-Lagerstatte. PLoS One 16(7): e0254395. https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0254395, meer
 • Peer reviewed article Candela, Y.; Marion, J.-M.; Servais, T.; Wang, W.; Wolvers, M.; Mottequin, B. (2021). New linguliformean brachiopods from the lower Tremadocian (Ordovician) of the Brabant Massif, Belgium, with comments on contemporaneous faunas from the Stavelot–Venn Massif. Riv. ital. paleontol. stratigr. (Testo stamp.) 127(2): 383-395, meer
 • Peer reviewed article Collareta, A.; Di Celma, C.; Bosio, G.; Pierantoni, P.P.; Malinverno, E.; Lambert, O.; Marx, F.G.; Landini, W.; Urbina, M.; Bianucci, G. (2021). Distribution and paleoenvironmental framework of middle Miocene marine vertebrates along the western side of the lower Ica Valley (East Pisco Basin, Peru). Journal of Maps 17(2): 7-17. https://hdl.handle.net/10.1080/17445647.2020.1850535, meer
 • Peer reviewed article Collareta, A.; Tsai, C.-H.; Coletti, G.; Bosselaers, M. (2021). Thatchtelithichnus on a Pliocene grey whale mandible and barnacles as possible tracemakers. N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 302(1): 53-61. https://dx.doi.org/10.1127/njgpa/2021/1018, meer
 • Peer reviewed article Collareta, A.; Peri, E.; Carnevale, G.; Bosselaers, M.; Bianucci, G. (2021). On the presence of an ocean sunfish (Tetraodontiformes, Molidae) in the Miocene Pietra Leccese formation of Southern Italy. N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 301(2): 147-155. https://dx.doi.org/10.1127/njgpa/2021/1003, meer
 • Peer reviewed article Collareta, A.; Lambert, O.; Marx, F.G.; de Muizon, C.; Varas-Malca, R.; Landini, W.; Bosio, G.; Malinverno, E.; Gariboldi, K.; Gioncada, A.; Urbina, M.; Bianucci, G. (2021). Vertebrate palaeoecology of the Pisco Formation (Miocene, Peru): glimpses into the ancient Humboldt Current ecosystem. J. Mar. Sci. Eng. 9(11): 1188. https://dx.doi.org/10.3390/jmse9111188, meer
 • Peer reviewed article Denayer, J.; Prestianni, C.; Mottequin, B.; Hance, L.; Poty, E. (2021). The Devonian-Carboniferous boundary in Belgium and surrounding areas. Palaeobiodiversity and palaeoenvironments 101: 313-356. https://hdl.handle.net/10.1007/s12549-020-00440-5, meer
 • Peer reviewed article Folie, A.; Mees, F.; De Putter, T.; Smith, T. (2021). Presence of the large aquatic snake Palaeophis africanus in the middle Eocene marine margin of the Congo Basin, Cabinda, Angola. Géobios 66-67: 45-54. https://dx.doi.org/10.1016/j.geobios.2020.11.002, meer
 • Peer reviewed article Gale, A.S.; Jagt, J.W.M.; Goolaerts, S. (2021). Cirripedes (Thoracica, Crustacea) from the Maastrichtian of Kalaat Senan, Tunisia. Cretac. Res. 118: 104650. https://hdl.handle.net/10.1016/j.cretres.2020.104650, meer
 • Peer reviewed article Hoffmann, R.; Slattery, J.S.; Kruta, I.; Linzmeier, B.J.; Lemanis, R.E.; Mironenko, A.; Goolaerts, S.; De Baets, K.; Peterman, D.J.; Klug, C. (2021). Recent advances in heteromorph ammonoid palaeobiology. Biol. Rev. 96(2): 576-610. https://hdl.handle.net/10.1111/brv.12669, meer
 • Peer reviewed article Lambert, O.; Collareta, A.; Benites-Palomino, A.; Di Celma, C.; de Muizon, C.; Urbina, M.; Bianucci, G. (2021). A new small, mesorostrine inioid (Cetacea, Odontoceti, Delphinida) from four upper Miocene localities in the Pisco Basin, Peru. Papers in Palaeontology 7(2): 1043-1064. https://hdl.handle.net/10.1002/spp2.1332, meer
 • Peer reviewed article Lambert, O.; de Muizon, C.; Varas-Malca, R.M.; Urbina, M.; Bianucci, G. (2021). Eurhinodelphinids from the Early Miocene of Peru: first unambiguous records of these hyper-longirostrine dolphins outside the North Atlantic realm. Riv. ital. paleontol. stratigr. (Testo stamp.) 127(1): 17-32. https://dx.doi.org/10.13130/2039-4942/15124, meer
 • Peer reviewed article Mottequin, B. (2021). Earth science collections of the Centre Grégoire Fournier (Maredsous) with comments on Middle Devonian–Carboniferous brachiopods and trilobites from southern Belgium. Geol. Belg. 24(1-2): 33-68. https://dx.doi.org/10.20341/gb.2020.028, meer
 • Peer reviewed article Mottequin, B.; Goolaerts, S.; Hunt, A.P.; Olive, S. (2021). The erroneous chondrichthyan egg case assignments from the Devonian: implications for the knowledge on the evolution of the reproductive strategy within chondrichthyans. Naturwissenschaften 108(5): 36. https://dx.doi.org/10.1007/s00114-021-01751-z, meer
 • Peer reviewed article Serobyan, V.; Danelian, T.; Crônier, C.; Grigoryan, A.; Mottequin, B. (2021). Lower Famennian (Upper Devonian) rhynchonellide and athyride brachiopods from the South Armenian Block. J. Paleontol. 95(3): 527-552. https://dx.doi.org/10.1017/jpa.2020.114, meer
 • Peer reviewed article Steurbaut, E.; Nolf, D. (2021). The Mont-des-Recollets section (N France): a key site for the Ypresian-Lutetian transition at mid-latitudes - reassessment of the boundary criterion for the base-Lutetian GSSP. Geodiversitas 43(11): 311-363. https://dx.doi.org/10.5252/geodiversitas2021v43a11, meer
 • Peer reviewed article Bianucci, G.; de Muizon, C.; Urbina, M.; Lambert, O. (2020). Extensive diversity and disparity of the early Miocene Platanistoids (Cetacea, Odontoceti) in the southeastern Pacific (Chilcatay Formation, Peru). Life-Basel 10(3): 27. https://hdl.handle.net/10.3390/life10030027, meer
 • Peer reviewed article Bosio, G.; Malinverno, E.; Collareta, A.; Di Celma, C.; Gioncada, A.; Parente, M.; Berra, F.; Marx, F.G.; Vertino, A.; Urbina, M.; Bianucci, G. (2020). Strontium Isotope Stratigraphy and the thermophilic fossil fauna from the middle Miocene of the East Pisco Basin (Peru). J. South Am. Earth Sci. 97: 102399. https://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2019.102399, meer
 • Peer reviewed article Cavin, L.; Deesri, U.; Olive, S. (2020). Scheenstia bernissartensis (Actinopterygii: Ginglymodi) from the Early Cretaceous of Bernissart, Belgium, with an appraisal of ginglymodian evolutionary history. J. Syst. Palaeontol. 18(6): 513-527. https://dx.doi.org/10.1080/14772019.2019.1634649, meer
 • Peer reviewed article Collareta, A.; Perreault, R.T.; Buckeridge, J.S.; Coletti, G.; Kocí, T.; Jones, D.S.; Bosselaers, M.; Newman, W.A. (2020). Taxonomic databases should reflect, and not substitute, published scientific literature and community consensus: some observations on WoRMS and barnacles. Integrative Zoology 15(6): 626-628. https://dx.doi.org/10.1111/1749-4877.12472, meer
 • Peer reviewed article Collareta, A.; Lambert, O.; de Muizon, C.; Benites Palomino, A.M.; Urbina, M.; Bianucci, G. (2020). A new physeteroid from the late Miocene of Peru expands the diversity of extinct dwarf and pygmy sperm whales (Cetacea: Odontoceti: Kogiidae). C. R., Palévol 19(5): 79-100. https://hdl.handle.net/10.5852/cr-palevol2020v19a5, meer
 • Peer reviewed article de Winter, N.J.; Ullmann, C.V.; Sørensen, A.M.; Thibault, N.; Goderis, S.; Van Malderen, S.J.M.; Snoeck, C.; Goolaerts, S.; Vanhaecke, F.; Claeys, P. (2020). Shell chemistry of the boreal Campanian bivalve Rastellum diluvianum (Linnaeus, 1767) reveals temperature seasonality, growth rates and life cycle of an extinct Cretaceous oyster. Biogeosciences 17(11): 2897-2922. https://hdl.handle.net/10.5194/bg-17-2897-2020, meer
 • Peer reviewed article de Winter, N.J.; Vellekoop, J.; Clark, A.J.; Stassen, P.; Speijer, R.P.; Claeys, P. (2020). The giant marine gastropod Campanile giganteum (Lamarck, 1804) as a high-resolution archive of seasonality in the Eocene greenhouse world. Geochem. Geophys. Geosyst. 21(4): e2019GC008794. https://hdl.handle.net/10.1029/2019GC008794, meer
 • Peer reviewed article Deckers, J.; Louwye, S.; Goolaerts, S. (2020). The internal division of the Pliocene Lillo Formation: correlation between Cone Penetration Tests and lithostratigraphic type sections. Geol. Belg. 23(3-4): 333-343. https://hdl.handle.net/10.20341/gb.2020.027, meer
 • Peer reviewed article Duboys de Lavigerie, G.; Bosselaers, M.; Goolaerts, S.; Park, T.; Lambert, O.; Marx, F.G. (2020). New Pliocene right whale from Belgium informs balaenid phylogeny and function. J. Syst. Palaeontol. 18(14): 1141-1166. https://dx.doi.org/10.1080/14772019.2020.1746422, meer
 • Peer reviewed article Fischer, V.; MacLaren, J.A.; Soul, L.C.; Bennion, R.F.; Druckenmiller, P.S.; Benson, R.B.J. (2020). The macroevolutionary landscape of short-necked plesiosaurians. NPG Scientific Reports 10(1): 16434. https://hdl.handle.net/10.1038/s41598-020-73413-5, meer
 • Peer reviewed article Goolaerts, S.; De Ceuster, J.; Mollen, F.H.; Gijsen, B.; Bosselaers, M.; Lambert, O.; Uchman, A.; Van Herck, M.; Adriaens, R.; Houthuys, R.; Louwye, S.; Bruneel, Y.; Elsen, J.; Hoedemakers, K. (2020). The upper Miocene Deurne Member of the Diest Formation revisited: unexpected results from the study of a large temporary outcrop near Antwerp International Airport, Belgium. Geol. Belg. 23(3-4): 219-252. https://dx.doi.org/10.20341/gb.2020.011, meer
 • Peer reviewed article Houthuys, R.; Adriaens, R.; Goolaerts, S.; Laga, P.; Louwye, S.; Matthijs, J.; Vandenberghe, N.; Verhaegen, J. (2020). The Diest Formation: a review of insights from the last decades. Geol. Belg. 23(3-4): 199-218. https://hdl.handle.net/10.20341/gb.2020.012, meer
 • Peer reviewed article Lambert, O.; de Muizon, C.; Urbina, M.; Bianucci, G. (2020). A new longirostrine sperm whale (Cetacea, Physeteroidea) from the lower Miocene of the Pisco Basin (southern coast of Peru). J. Syst. Palaeontol. 18(20): 1707-1742. https://hdl.handle.net/10.1080/14772019.2020.1805520, meer
 • Peer reviewed article Nehme, C.; Kluge, T.; Verheyden, S.; Nader, F.; Charalambidou, I.; Weissbach, T.; Gucel, S.; Cheng, H.; Edwards, R.L.; Satterfield, L.; Eiche, E.; Claeys, P. (2020). Speleothem record from Pentadactylos cave (Cyprus): new insights into climatic variations during MIS 6 and MIS 5 in the Eastern Mediterranean. Quat. Sci. Rev. 250: 106663. https://hdl.handle.net/10.1016/j.quascirev.2020.106663, meer
 • Peer reviewed article Paolucci, F.; Buono, M.R.; Fernández, M.S.; Marx, F.G.; Cuitiño, J.I. (2020). Diaphorocetus poucheti (Cetacea, Odontoceti, Physeteroidea) from Patagonia, Argentina: one of the earliest sperm whales. J. Syst. Palaeontol. 18(4): 335-355. https://dx.doi.org/10.1080/14772019.2019.1605544, meer
 • Peer reviewed article Stassen, P.; Steurbaut, E.; Speijer, R.P. (2020). Comments on "Paleoecology and paleobiogeography of Paleocene ostracods in Dineigil area, south western Desert, Egypt." by Youssef et al., Journal of African Earth Sciences, 131 (2017) 62-70. J. Afr. Earth Sci. 163: 103461. https://hdl.handle.net/10.1016/j.jafrearsci.2019.03.013, meer
 • Peer reviewed article Tsai, C.H.; Collareta, A.; Bosselaers, M. (2020). A Pliocene gray whale (Eschrichtius sp.) from the Eastern North Atlantic. Riv. ital. paleontol. stratigr. (Testo stamp.) 126(1): 189-196. https://dx.doi.org/10.13130/2039-4942/13040, meer
 • Peer reviewed article Vellekoop, J.; Van Tilborgh, K.H.; Van Knippenberg, P.; Jagt, J.W.M.; Stassen, P.; Goolaerts, S.; Speijer, R.P. (2020). Type-Maastrichtian gastropod faunas show rapid ecosystem recovery following the Cretaceous-Palaeogene boundary catastrophe. Palaeontology 63(2): 349-367. https://dx.doi.org/10.1111/pala.12462, meer
 • Peer reviewed article Wesselingh, F.P.; Busschers, F.S.; Goolaerts, S. (2020). Observations on the Pliocene sediments exposed at Antwerp International Airport (northern Belgium) constrain the stratigraphic position of the Broechem fauna. Geol. Belg. 23(3-4): 315-321. https://hdl.handle.net/10.20341/gb.2020.026, meer
 • Peer reviewed article Ballèvre, M.; Brice, D.; Lardeux, H.; Morzadec, P.; Mottequin, B. (2019). Reassignment of Pentamerus davyi Oehlert to Zdimir robustus (Barrande) (Brachiopoda, Devonian): stratigraphic and palaeogeographic implications. Ann. Paleontol. 105(2): 97-108. https://hdl.handle.net/10.1016/j.annpal.2019.04.003, meer
 • Peer reviewed article Bianucci, G.; Marx, F.G.; Collareta, A.; Di Stefano, A.; Landini, W.; Morigi, C.; Varola, A. (2019). Rise of the titans: baleen whales became giants earlier than thought. Biol. Lett. 15(5): 20190175. https://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2019.0175, meer
 • Peer reviewed article Coen-Aubert, M. (2019). Investigation of some Givetian rugose corals from the Mont d'Haurs Formation in southern Belgium. Geol. Belg. 22(3-4): 121-138. https://dx.doi.org/10.20341/gb.2019.008, meer
 • Peer reviewed article Collareta, A.; Reitano, A.; Rosso, A.; Sanfilippo, R.; Bosselaers, M.; Bianucci, G.; Insacco, G. (2019). The oldest platylepadid turtle barnacle (Cirripedia, Coronuloidea): a new species of Platylepas from the Lower Pleistocene of Italy. Eur. J. Taxon. 516: 1-17. https://dx.doi.org/10.5852/ejt.2019.516, meer
 • Peer reviewed article de Muizon, C.; Bianucci, G.; Martínez-Cáceres, M.; Lambert, O. (2019). Mystacodon selenensis, the earliest known toothed mysticete (Cetacea, Mammalia) from the late Eocene of Peru: anatomy, phylogeny, and feeding adaptations. Geodiversitas 41(11): 401-499. https://dx.doi.org/10.5252/geodiversitas2019v41a11, meer
 • Peer reviewed article Dewaele, L.; Lambert, O.; Laurin, M.; De Kock, T.; Louwye, S.; de Buffrénil, V. (2019). Generalized osteosclerotic condition in the skeleton of Nanophoca vitulinoides, a dwarf seal from the Miocene of Belgium. Journal of Mammalian Evolution 26(4): 517-543. https://dx.doi.org/10.1007/s10914-018-9438-9, meer
 • Peer reviewed article Di Celma, C.; Pierantoni, P.P.; Malinverno, E.; Collareta, A.; Lambert, O.; Landini, W.; Bosio, G.; Gariboldi, K.; Gioncada, A.; de Muizon, C.; Molli, G.; Marx, F.G.; Varas-Malca, R.M.; Urbina, M.; Bianucci, G. (2019). Allostratigraphy and paleontology of the lower Miocene Chilcatay Formation in the Zamaca area, East Pisco basin, southern Peru. Journal of Maps 15(2): 393-405. https://dx.doi.org/10.1080/17445647.2019.1604439, meer
 • Peer reviewed article Jagt, J.W.M.; Deckers, M.; Donovan, S.K.; Fraaije, R.; Goolaerts, S.; Van der Ham, R.; Hart, M.B.; Jagt-Yazykova, E.A.; Van Konijnenburg-van Cittert, J.; Renkens, S. (2019). Latest Cretaceous storm-generated sea grass accumulations in the Maastrichtian type area, the Netherlands - preliminary observations. Proc. Geol. Assoc. 130(5): 590-598. https://dx.doi.org/10.1016/j.pgeola.2019.05.003, meer
 • Peer reviewed article Lambert, O.; Bianucci, G.; Salas-Gismondi, R.; Di Celma, C.; Steurbaut, E.; Urbina, M.; de Muizon, C. (2019). An amphibious whale from the middle Eocene of Peru reveals early South Pacific dispersal of quadrupedal cetaceans. Curr. Biol. 29(8): 1352-1359. https://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2019.02.050, meer
 • Peer reviewed article Lambert, O.; Bianucci, G. (2019). How to break a sperm whale's teeth: dental damage in a large Miocene physeteroid from the North Sea basin. J. Vertebr. Paleontol. 39(4): e1660987. https://dx.doi.org/10.1080/02724634.2019.1660987, meer
 • Peer reviewed article Marx, F.G.; Buono, M.R.; Evans, A.R.; Fordyce, R.E.; Reguero, M.; Hocking, D.P. (2019). Gigantic mysticete predators roamed the Eocene Southern Ocean. Antarctic Science 31(2): 98-104. https://dx.doi.org/10.1017/S095410201800055X, meer
 • Peer reviewed article Marx, F.G.; Fitzgerald, E.M.G.; Fordyce, R.E. (2019). Like phoenix from the ashes: how modern baleen whales arose from a fossil "dark age". Acta Palaeontol. Pol. 64(2): 231-238. https://dx.doi.org/10.4202/app.00575.2018, meer
 • Peer reviewed article Mayr, G.; Smith, T. (2019). A diverse bird assemblage from the Ypresian of Belgium furthers knowledge of early Eocene avifaunas of the North Sea Basin. N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 291(3): 253-281. https://dx.doi.org/10.1127/njgpa/2019/0801, meer
 • Peer reviewed article Mottequin, B. (2019). An annotated catalogue of types of Silurian-Devonian brachiopod species from southern Belgium and northern France in the Royal Belgian Institute of Natural Sciences (1870-1945), with notes on those curated in other Belgian and foreign institutions. Geol. Belg. 22(1-2): 47-89. https://dx.doi.org/10.20341/gb.2019.005, meer
 • Peer reviewed article Mottequin, B.; Bartzsch, K.; Simon, E.; Weyer, D. (2019). Brachiopod faunas from the basinal facies of southeastern Thuringia (Germany) before and after the Hangenberg Crisis (Devonian-Carboniferous boundary). Palaeontologia Electronica 22(1): 1-54. https://hdl.handle.net/10.26879/833, meer
 • Peer reviewed article Mottequin, B.; Cisterna, G.A. (2019). Comments on some Syringothyridoidea (Brachiopoda) from the Carboniferous of North Africa. Riv. ital. paleontol. stratigr. (Testo stamp.) 125(3): 789-804. https://hdl.handle.net/10.13130/2039-4942/12228, meer
 • Peer reviewed article Mottequin, B.; Weyer, D. (2019). On some Mississippian (Carboniferous) brachiopods from neptunian dykes of the Harz Mountains (central Germany). Palaeobiodiversity and palaeoenvironments 99(3): 447-475. https://dx.doi.org/10.1007/s12549-018-0360-1, meer
 • Peer reviewed article Peters, M.E.; Bosselaers, M.E.J.; Post, K.; Reumer, J.W.F. (2019). A Miocene leatherback turtle from the Westerschelde (The Netherlands) with possible cetacean bite marks: identification, taphonomy and cladistics. Cainozoic Research 19(2): 121-133, meer
 • Peer reviewed article Simon, E.; Hiller, N.; Logan, A.; Theuerkauff, D.; Mottequin, B. (2019). Recent thecideide brachiopods from a submarine cave in the Department of Mayotte (France), northern Mozambique Channel. Zootaxa 4613(2): 201-239. https://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4613.2.1, meer
 • Peer reviewed article Solé, F.; Noiret, C.; Desmares, D.; Adnet, S.; Taverne, L.; De Putter, T.; Mees, F.; Yans, J.; Steeman, T.; Louwye, S.; Folie, A.; Stevens, N.J.; Gunnell, G.F.; Baudet, D.; Yaya, N.K.; Smith, T. (2019). Reassessment of historical sections from the Paleogene marine margin of the Congo Basin reveals an almost complete absence of Danian deposits. Geoscience Frontiers 10(3): 1039-1063. https://dx.doi.org/10.1016/j.gsf.2018.06.002, meer
 • Peer reviewed article Taverne, L.; De Putter, T.; Mees, F.; Smith, T. (2019). Cabindachanos dartevellei gen. and sp. nov., a new chanid fish (Ostariophysi, Gonorynchiformes) from the marine Paleocene of Cabinda (Central Africa). Geol. Belg. 22(1-2): 1-6. https://dx.doi.org/10.20341/gb.2018.011, meer
 • Peer reviewed article Bianucci, G.; Collareta, A.; Bosio, G.; Landini, W.; Gariboldi, K.; Gioncada, A.; Lambert, O.; Malinverno, E.; de Muizon, C.; Varas-Malca, R.; Villa, I.M.; Coletti, G.; Urbina, M.; Di Celma, C. (2018). Taphonomy and palaeoecology of the lower Miocene marine vertebrate assemblage of Ullujaya (Chilcatay Formation, East Pisco Basin, southern Peru). Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 511: 256-279. https://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2018.08.013, meer
 • Peer reviewed article Bianucci, G.; Bosio, G.; Malinverno, E.; de Muizon, C.; Villa, I.M.; Urbina, M.; Lambert, O. (2018). A new large squalodelphinid (Cetacea, Odontoceti) from Peru sheds light on the Early Miocene platanistoid disparity and ecology. Royal Society Open Science 5(4): 32. https://dx.doi.org/10.1098/rsos.172302, meer
 • Peer reviewed article Casier, J.-G. (2018). Ostracods across the Frasnian/Famennian boundary (Devonian) in the Hony railway section (southern border of the Dinant Synclinorium, Belgium)-geochemical consequences. Palaeobiodiversity and palaeoenvironments 98(3): 431-439. https://dx.doi.org/10.1007/s12549-018-0321-8, meer
 • Peer reviewed article Collareta, A.; Insacco, G.; Reitano, A.; Catanzariti, R.; Bosselaers, M.; Montes, M.; Bianucci, G. (2018). Fossil whale barnacles from the lower Pleistocene of Sicily shed light on the coeval Mediterranean cetacean fauna. Carnets de Géologie = Notebooks on Geology 18(2): 9-22. https://dx.doi.org/10.4267/2042/65747, meer
 • Peer reviewed article Dewaele, L.; Lambert, O.; Louwye, S. (2018). A late surviving Pliocene seal from high latitudes of the North Atlantic realm: the latest monachine seal on the southern margin of the North Sea. PeerJ 6: 21. https://dx.doi.org/10.7717/peerj.5734, meer
 • Peer reviewed article Dewaele, L.; Peredo, C.M.; Meyvisch, P.; Louwye, S. (2018). Diversity of late Neogene Monachinae (Carnivora, Phocidae) from the North Atlantic, with the description of two new species. Royal Society Open Science 5(3): 172437. https://dx.doi.org/10.1098/rsos.172437, meer
 • Peer reviewed article Dewaele, L.; Lambert, O.; Louwye, S. (2018). A critical revision of the fossil record, stratigraphy and diversity of the Neogene seal genus Monotherium (Carnivora, Phocidae). Royal Society Open Science 5(5): 31. https://dx.doi.org/10.1098/rsos.171669, meer
 • Peer reviewed article Di Celma, C.; Malinverno, E.; Collareta, A.; Bosio, G.; Gariboldi, K.; Lambert, O.; Landini, W.; Pierantoni, P.P.; Gioncada, A.; Villa, I.M.; Coletti, G.; de Muizon, C.; Urbina, M.; Bianucci, G. (2018). Facies analysis, stratigraphy and marine vertebrate assemblage of the lower Miocene Chilcatay Formation at Ullujaya (Pisco basin, Peru). Journal of Maps 14(2): 257-268. https://dx.doi.org/10.1080/17445647.2018.1456490, meer
 • Peer reviewed article Fordyce, R.E.; Marx, F.G. (2018). Gigantism precedes filter feeding in baleen whale evolution. Curr. Biol. 28(10): 1670-1676. https://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2018.04.027, meer
 • Peer reviewed article Garrett, E.; Fujiwara, O.; Riedesel, S.; Walstra, J.; Deforce, K.; Yokoyama, Y.; Schmidt, S.; Brückner, H.; De Batist, M.; Heyvaert, V.M.A.; QuakeRecNankai Team (2018). Historical Nankai-Suruga megathrust earthquakes recorded by tsunami and terrestrial mass movement deposits on the Shirasuka coastal lowlands, Shizuoka Prefecture, Japan. Holocene 28(6): 968-983. https://dx.doi.org/10.1177/0959683617752844, meer
 • Peer reviewed article Gioncada, A.; Gariboldi, K.; Collareta, A.; Di Celma, C.; Bosio, G.; Malinverno, E.; Lambert, O.; Pike, J.; Urbina, M.; Bianucci, G. (2018). Looking for the key to preservation of fossil marine vertebrates in the Pisco Formation of Peru: new insights from a small dolphin skeleton. Andean Geology 45(3): 379-398. https://dx.doi.org/10.5027/andgeoV45n3-3122, meer
 • Peer reviewed article Giraldo-Gomez, V.M.; Mutterlose, J.; Podlaha, O.G.; Speijer, R.P.; Stassen, P. (2018). Benthic Foraminifera and geochemistry acroos the Paleocene-Eocene thermal maximum interval in Jordan. J. Foramin. Res. 48(2): 100-120, meer
 • Peer reviewed article Hocking, D.P.; Marx, F.G.; Sattler, R.; Harris, R.N.; Pollock, T.I.; Sorrell, K.J.; Fitzgerald, E.M.G.; McCurry, M.R.; Evans, A.R. (2018). Clawed forelimbs allow northern seals to eat like their ancient ancestors. Royal Society Open Science 5(4): 11. https://dx.doi.org/10.1098/rsos.172393, meer
 • Peer reviewed article Lambert, O.; de Muizon, C.; Malinverno, E.; Di Celma, C.; Urbina, M.; Bianucci, G. (2018). A new odontocete (toothed cetacean) from the Early Miocene of Peru expands the morphological disparity of extinct heterodont dolphins. J. Syst. Palaeontol. 16(12): 981-1016. https://dx.doi.org/10.1080/14772019.2017.1359689, meer
 • Peer reviewed article Lambert, O.; de Muizon, C.; Duhamel, G.; Van der Plicht, J. (2018). Neogene and Quaternary fossil remains of beaked whales (Cetacea, Odontoceti, Ziphiidae) from deep-sea deposits off Crozet and Kerguelen islands, Southern Ocean. Geodiversitas 40(6): 135-160. https://dx.doi.org/10.5252/geodiversitas2018v40a6, meer
 • Peer reviewed article Lambert, O.; Auclair, C.; Cauxeiro, C.; Lopez, M.; Adnet, S. (2018). A close relative of the Amazon river dolphin in marine deposits: a new Iniidae from the late Miocene of Angola. PeerJ 6: 33. https://dx.doi.org/10.7717/peerj.5556, meer
 • Peer reviewed article Lambert, O.; Godfrey, S.J. (2018). Yaquinacetus meadi, a new latest Oligocene–early Miocene dolphin (Cetacea, Odontoceti, Squaloziphiidae, fam. nov.) from the Nye Mudstone (Oregon, U.S.A.). J. Vertebr. Paleontol. 38(6): e1559174. https://dx.doi.org/10.1080/02724634.2018.1559174, meer
 • Peer reviewed article Marx, F.G.; Park, T.; Fitzgerald, E.M.G.; Evans, A.R. (2018). A Miocene pygmy right whale fossil from Australia. PeerJ 6: 15. https://dx.doi.org/10.7717/peerj.5025, meer
 • Peer reviewed article Ramassamy, B.; Lambert, O.; Collareta, A.; Urbina, M.; Bianucci, G. (2018). Description of the skeleton of the fossil beaked whale Messapicetus gregarius: searching potential proxies for deep-diving abilities. Fossil Record 21(1): 11-32. https://dx.doi.org/10.5194/fr-21-11-2018, meer
 • Peer reviewed article Taverne, L.; Capasso, L. (2018). Osteology and relationships of Libanopycnodus wenzi gen. et sp. nov. and Sigmapycnodus giganteus gen. et sp. nov. (Pycnodontiformes) from the Late Cretaceous of Lebanon. Eur. J. Taxon. 420: 1-29. https://dx.doi.org/10.5852/ejt.2018.420, meer
 • Peer reviewed article Bemis, K.E.; Tyler, J.C.; Bemis, W.E.; Kumar, K.; Rana, R.S.; Smith, T. (2017). A gymnodont fish jaw with remarkable molariform teeth from the early Eocene of Gujarat, India (Teleostei, Tetraodontiformes). J. Vertebr. Paleontol. 37(6): e1369422. https://dx.doi.org/10.1080/02724634.2017.1369422, meer
 • Peer reviewed article Casier, J.-G. (2017). Ecology of Devonian ostracods: application to the Frasnian/Famennian boundary bioevent in the type region (Dinant Synclinorium, Belgium). Palaeobiodiversity and palaeoenvironments 97(3): 553-564. https://dx.doi.org/10.1007/s12549-017-0278-z, meer
 • Peer reviewed article Casier, J.-G.; Maillet, S.; Préat, A. (2017). Ostracods and rock facies across the Emsian/Eifelian boundary at Couvin (Dinant Synclinorium, Belgium). Palaeobiodiversity and palaeoenvironments 97(3): 439-448. https://dx.doi.org/10.1007/s12549-016-0236-1, meer
 • Peer reviewed article Coen-Aubert, M. (2017). Givetian rugose corals from the Zemmour in Mauritania. Geol. Belg. 20(3-4): 161-180. https://dx.doi.org/10.20341/gb.2017.009, meer
 • Peer reviewed article Collareta, A.; Lambert, O.; de Muizon, C.; Urbina, M.; Bianucci, G. (2017). Koristocetus pescei gen. et sp. nov., a diminutive sperm whale (Cetacea: Odontoceti: Kogiidae) from the late Miocene of Peru. Fossil Record 20(2): 259-278. https://dx.doi.org/10.5194/fr-20-259-2017, meer
 • Peer reviewed article Collareta, A.; Lambert, O.; Landini, W.; Di Celma, C.; Malinverno, E.; Varas-Malca, R.; Urbina, M.; Bianucci, G. (2017). Did the giant extinct shark Carcharocles megalodon target small prey? Bite marks on marine mammal remains from the late Miocene of Peru. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 469: 84-91. https://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2017.01.001, meer
 • Peer reviewed article Collareta, A.; Marean, C.W.; Jerardino, A.; Bosselaers, M. (2017). Cetopirus complanatus (Cirripedia: Coronulidae) from the late Middle Pleistocene human settlement of Pinnacle Point 13B (Mossel Bay, South Africa). Zootaxa 4237(2): 393-400. https://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4237.2.12, meer
 • Peer reviewed article Dewaele, L.; Amson, E.; Lambert, O.; Louwye, S. (2017). Reappraisal of the extinct seal "Phoca" vitulinoides from the Neogene of the North Sea Basin, with bearing on its geological age, phylogenetic affinities, and locomotion. PeerJ 5: e3316. https://dx.doi.org/10.7717/peerj.3316, meer
 • Peer reviewed article Dewaele, L.; Lambert, O.; Louwye, S. (2017). On Prophoca and Leptophoca (Pinnipedia, Phocidae) from the Miocene of the North Atlantic realm: redescription, phylogenetic affinities and paleobiogeographic implications. PeerJ 5: 56 pp. https://dx.doi.org/10.7717/peerj.3024, meer
 • Peer reviewed article Ernst, A.; Tolokonnikova, Z.; Poty, E.; Mottequin, B. (2017). A bryozoan fauna from the Mississippian (Tournaisian and Visean) of Belgium. Géobios 50(2): 105-121. https://dx.doi.org/10.1016/j.geobios.2017.02.002, meer
 • Peer reviewed article Fischer, V.; Benson, R.B.J.; Zverkov, N.G.; Soul, L.C.; Arkhangelsky, M.S.; Lambert, O.; Stenshin, I.M.; Druckenmiller, P.S. (2017). Plasticity and convergence in the evolution of short-necked Plesiosaurs. Curr. Biol. 27(11): 1667-1676. https://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2017.04.052, meer
 • Peer reviewed article Godfrey, S.J.; Barnes, L.G.; Lambert, O. (2017). The Early Miocene odontocete Araeodelphis natator Kellogg, 1957 (Cetacea; Platanistidae), from the Calvert Formation of Maryland, U.S.A. J. Vertebr. Paleontol. 37(2): e1278607. https://dx.doi.org/10.1080/02724634.2017.1278607, meer
 • Peer reviewed article Hocking, D.P.; Marx, F.G.; Park, T.; Fitzgerald, E.M.G.; Evans, A.R. (2017). A behavioural framework for the evolution of feeding in predatory aquatic mammals. Proc. - Royal Soc., Biol. Sci. 284(1850). https://dx.doi.org/10.1098/rspb.2016.2750, meer
 • Peer reviewed article Hocking, D.P.; Marx, F.G.; Fitzgerald, E.M.G.; Evans, A.R. (2017). Ancient whales did not filter feed with their teeth. Biol. Lett. 13(8): 20170348. https://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2017.0348, meer
 • Peer reviewed article Lagrou, D.; Coen-Aubert, M. (2017). Update of the Devonian lithostratigraphic subdivision in the subsurface of the Campine Basin (northern Belgium). Geol. Belg. 20(1-2): 13 pp. https://dx.doi.org/10.20341/gb.2016.017, meer
 • Peer reviewed article Lambert, O.; Martínez-Cáceres, M.; Bianucci, G.; Di Celma, C.; Salas-Gismondi, R.; Steurbaut, E.; Urbina, M.; de Muizon, C. (2017). Earliest Mysticete from the late Eocene of Peru sheds new light on the origin of baleen whales. Curr. Biol. 27(10): 1535-1541. https://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2017.04.026, meer
 • Peer reviewed article Lambert, O.; Bianucci, G.; de Muizon, C. (2017). Macroraptorial sperm whales (Cetacea, Odontoceti, Physeteroidea) from the Miocene of Peru. Zool. J. Linn. Soc. 179(2). https://dx.doi.org/10.1111/zoj.12456, meer
 • Peer reviewed article Lambert, O.; Bianucci, G.; Urbina, M.; Geisler, J.H. (2017). A new inioid (Cetacea, Odontoceti, Delphinida) from the Miocene of Peru and the origin of modern dolphin and porpoise families. Zool. J. Linn. Soc. 179(4): 919-946. https://dx.doi.org/10.1111/zoj.12479, meer
 • Peer reviewed article Lin, C.-H.; Nolf, D.; Steurbaut, E.; Girone, A. (2017). Fish otoliths from the Lutetian of the Aquitaine Basin (SW France), a breakthrough in the knowledge of the European Eocene ichthyofauna. J. Syst. Palaeontol. 15(11): 879-907. https://dx.doi.org/10.1080/14772019.2016.1246112, meer
 • Peer reviewed article Martínez-Cáceres, M.; Lambert, O.; de Muizon, C. (2017). The anatomy and phylogenetic affinities of Cynthiacetus peruvianus, a large Dorudon-like basilosaurid (Cetacea, Mammalia) from the late Eocene of Peru. Geodiversitas 39(1): 7-163. https://dx.doi.org/10.5252/g2017n1a1, meer
 • Peer reviewed article Marx, F.G.; Lambert, O.; de Muizon, C. (2017). A new Miocene baleen whale from Peru deciphers the dawn of cetotheriids. Royal Society Open Science 4(9): 170560. https://dx.doi.org/10.1098/rsos.170560, meer
 • Peer reviewed article Marx, F.G.; Collareta, A.; Gioncada, A.; Post, K.; Lambert, O.; Bonaccorsi, E.; Urbina, M.; Bianucci, G. (2017). How whales used to filter: exceptionally preserved baleen in a Miocene cetotheriid. J. Anat. 231(2): 212-220. https://dx.doi.org/10.1111/joa.12622, meer
 • Peer reviewed article Miján, I.; Louwye, S.; Lambert, O. (2017). A new Beneziphius beaked whale from the ocean floor off Galicia, Spain and biostratigraphic reassessment of the type species. Acta Palaeontol. Pol. 62(1): 211-220. https://dx.doi.org/10.4202/app.00309.2016, meer
 • Peer reviewed article Park, T.; Marx, F.G.; Fitzgerald, E.M.G.; Evans, A.R. (2017). The cochlea of the enigmatic pygmy right whale Caperea marginata informs mysticete phylogeny. J. Morphol. 278(6): 801-809. https://dx.doi.org/10.1002/jmor.20674, meer
 • Peer reviewed article Post, K.; Louwye, S.; Lambert, O. (2017). Scaldiporia vandokkumi, a new pontoporiid (Mammalia, Cetacea, Odontoceti) from the Late Miocene to earliest Pliocene of the Westerschelde estuary (The Netherlands). PeerJ 5: e3991. https://dx.doi.org/10.7717/peerj.3991, meer
 • Peer reviewed article Steurbaut, E.; King, C. (2017). The composite Kortrijk section (W Belgium): a key reference for mid-Ypresian (Early Eocene) stratigraphy in the southern North Sea Basin. Geol. Belg. 20(3-4): 125-159. https://dx.doi.org/10.20341/gb.2017.008, meer
 • Peer reviewed article Sztràkos, K.; Steurbaut, E. (2017). Révision lithostratigraphique et biostratigraphique de l'Oligocène d'Aquitaine occidentale (France). Geodiversitas 39(4): 741-781. https://dx.doi.org/10.5252/g2017n4a6, meer
 • Peer reviewed article Taverne, L.; Steurbaut, E. (2017). Osteology and relationships of Luxembourgichthys ("Pholidophorus") friedeni gen. nov. (Teleostei, "Pholidophoriformes") from the Lower Jurassic of Belgium and the Grand Duchy of Luxembourg. Geol. Belg. 20(1-2): 53-67. https://dx.doi.org/10.20341/gb.2017.003, meer
 • Peer reviewed article Tsai, C.H.; Collareta, A.; Fitzgerald, E.M.G.; Marx, F.G.; Kohno, N.; Bosselaers, M.; Insacco, G.; Reitano, A.; Catanzariti, R.; Oishi, M.; Bianucci, G. (2017). Northern pygmy right whales highlight Quaternary marine mammal interchange. Curr. Biol. 27(19): R1058-R1059. https://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2017.08.056, meer
 • Peer reviewed article Vachard, D.; Dreesen, R.; Marion, J.-M.; Mottequin, B. (2017). New data on the incertae sedis biota and foraminifera of the mid-Famennian Baelen Member (Late Devonian, eastern Belgium). Palaeobiodiversity and palaeoenvironments 97(3): 565-584. https://dx.doi.org/10.1007/s12549-016-0263-y, meer
 • Peer reviewed article Bardet, N.; Fischer, V.; Machalski, M.; Fischer, V. (2016). Large predatory marine reptiles from the Albian-Cenomanian of Annopol, Poland. Geol. Mag. 153(1): 1-16. https://dx.doi.org/10.1017/S0016756815000254, meer
 • Peer reviewed article Bianucci, G.; Collareta, A.; Post, K.; Varola, A.; Lambert, O. (2016). A new record of Messapicetus from the Pietra Leccese (Late Miocene, southern Italy): antitropical distribution in a fossil beaked whale (Cetacea, Ziphiidae). Riv. ital. paleontol. stratigr. (Testo stamp.) 122(1): 63-74, meer
 • Peer reviewed article Bianucci, G.; Di Celma, C.; Urbina, M.; Lambert, O. (2016). New beaked whales from the late Miocene of Peru and evidence for convergent evolution in stem and crown Ziphiidae (Cetacea, Odontoceti). PeerJ 4: 55 pp. https://dx.doi.org/10.7717/peerj.2479, meer
 • Peer reviewed article Bianucci, G.; Di Celma, C.; Landini, W.; Post, K.; Tinelli, C.; de Muizon, C.; Gariboldi, K.; Malinverno, E.; Cantalamessa, G.; Gioncada, A.; Collareta, A.; Gismondi, R.-S.; Varas-Malca, R.; Urbina, M.; Lambert, O. (2016). Distribution of fossil marine vertebrates in Cerro Colorado, the type locality of the giant raptorial sperm whale Livyatan melvillei (Miocene, Pisco Formation, Peru). Journal of Maps 12(3): 543-557. https://dx.doi.org/10.1080/17445647.2015.1048315, meer
 • Peer reviewed article Bogemans, F.; Roe, H.M.; Baeteman, C. (2016). Incised Pleistocene valleys in the Western Belgium coastal plain: Age, origins and implications for the evolution of the Southern North Sea Basin. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 456: 46-59. http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.04.047, meer
 • Peer reviewed article Bosselaers, M.; Collareta, A. (2016). The whale barnacle Cryptolepas rhachianecti (Cirripedia: Coronulidae), a phoront of the grey whale Eschrichtius robustus (Cetacea: Eschrichtiidae), from a sandy beach in The Netherlands. Zootaxa 4154(3): 331-338. https://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4154.3.8, meer
 • Peer reviewed article Coen-Aubert, M. (2016). Potyphyllum, a new phillipsastreid genus of rugose corals in the Upper Frasnian of Belgium with precisions about the age of the Petit-Mont Member. Geol. Belg. 19(1-2): 165-175. https://dx.doi.org/10.20341/gb.2015.016, meer
 • Peer reviewed article Collareta, A.; Margiotta, S.; Varola, A.; Catanzariti, R.; Bosselaers, M.; Bianucci, G. (2016). A new whale barnacle from the early Pleistocene of Italy suggests an ancient right whale breeding ground in the Mediterranean. C. R., Palévol 15(5): 473-481. https://dx.doi.org/10.1016/j.crpv.2015.10.006, meer
 • Peer reviewed article Collareta, A.; Bosselaers, M.; Bianucci, G. (2016). Jumping from turtles to whales: a pliocene fossil record depicts an ancient dispersal of Chelonibia on mysticetes. Riv. ital. paleontol. stratigr. (Testo stamp.) 122(2): 35-43, meer
 • Peer reviewed article Denayer, J.; Aretz, M.; Poty, E.; Mottequin, B. (2016). Royseux: a palaeobiodiversity hotspot in the Late Visaan (Carboniferous) of Belgium. Geol. Belg. 19(1-2): 7-20. https://dx.doi.org/10.20341/gb.2016.003, meer
 • Peer reviewed article Denayer, J.; Aretz, M.; Barchy, L.; Chevalier, E.; Fischer, V.; Hance, L.; Marion, J.-M.; Mottequin, B. (2016). Edouard Poty: a bio- and bibliography. Geol. Belg. 19(1-2): 3-6. https://dx.doi.org/10.20341/gb.2016.001, meer
 • Peer reviewed article Dumont, M.; de Buffrénil, V.; Miján, I.; Lambert, O. (2016). Structure and growth pattern of the bizarre hemispheric prominence on the rostrum of the fossil beaked whale Globicetus hiberus (Mammalia, Cetacea, Ziphiidae). J. Morphol. 277(10): 1292-1308. https://dx.doi.org/10.1002/jmor.20575, meer
 • Peer reviewed article Garrett, E.; Fujiwara, O.; Garrett, P.; Heyvaert, V.M.A.; Shishikura, M.; Yokoyama, Y.; Hubert-Ferrari, A.; Brückner, H.; Nakamura, A.; De Batist, M. (2016). A systematic review of geological evidence for Holocene earthquakes and tsunamis along the Nankai-Suruga Trough, Japan. Earth-Sci. Rev. 159: 337-357. https://dx.doi.org/10.1016/j.earscirev.2016.06.011, meer
 • Peer reviewed article Gioncada, A.; Collareta, A.; Gariboldi, K.; Lambert, O.; Di Celma, C.; Bonaccorsi, E.; Urbina, M.; Bianucci, G. (2016). Inside baleen: exceptional microstructure preservation in a late Miocene whale skeleton from Peru. Geology (Boulder Colo.) 44(10): 839-842. https://dx.doi.org/10.1130/G38216.1, meer
 • Peer reviewed article Lambert, O. (2016). Evolution: fossil ears and underwater sonar. Curr. Biol. 26(16): R758-R760. https://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2016.06.021, meer
 • Peer reviewed article Maillet, S.; Danelian, T.; Casier, J.-G. (2016). Middle/Late Givetian ostracod assemblages from the Aisne quarry (Durbuy area, Ardenne, Belgium). Biostratigraphic and palaeoecological implications. Ann. Paleontol. 102(1): 11-29. https://dx.doi.org/10.1016/j.annpal.2015.12.002, meer
 • Peer reviewed article Marx, F.; Bosselaers, M.E.J.; Louwye, S. (2016). A new species of Metopocetus (Cetacea, Mysticeti, Cetotheriidae) from the Late Miocene of the Netherlands. PeerJ 4. dx.doi.org/10.7717/peerj.1572, meer
 • Peer reviewed article Marx, F.G.; Fordyce, R.E. (2016). A link no longer missing: new evidence for the Cetotheriid affinities of Caperea. PLoS One 11(10): e0164059. https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0164059, meer
 • Peer reviewed article Marx, F.G.; Kohno, N. (2016). A new Miocene baleen whale from the Peruvian desert. Royal Society Open Science 3(10): 27 pp. https://dx.doi.org/10.1098/rsos.160542, meer
 • Peer reviewed article Mottequin, B.; Brice, D.; Marion, J.-M.; Simon, E. (2016). Plicathyridine brachiopods (Athyridida) from the Frasnian (Late Devonian) of Western Europe and Middle East. Géobios 49(5): 381-393. https://dx.doi.org/10.1016/j.geobios.2016.06.004, meer
 • Peer reviewed article Noiret, C.; Steurbaut, E.; Tabuce, R.; Marandat, B.; Schnyder, J.; Storme, J.-Y.; Yans, J. (2016). New bio-chemostratigraphic dating of a unique early Eocene sequence from southern Europe results in precise mammalian biochronological tie-points. Newsl. Stratigr. 49(3): 469-480. https://dx.doi.org/10.1127/nos/2016/0336, meer
 • Peer reviewed article Polet, C.; Bocherens, H. (2016). New insights into the marine contribution to ancient Easter Islanders' diet. Journal of Archaeological Science: Reports 6: 709-719. https://dx.doi.org/10.1016/j.jasrep.2015.09.013, meer
 • Peer reviewed article Prestianni, C.; Sautois, M.; Denayer, J. (2016). Disrupted continental environments around the Devonian-Carboniferous Boundary: introduction of the tener event. Geol. Belg. 19(1-2): 135-145. https://dx.doi.org/10.20341/gb.2016.013, meer
 • Peer reviewed article Simon, E.; Logan, A.; Zuschin, M.; Mainguy, J.; Mottequin, B. (2016). Lenticellaria and Hillerella, new kraussinoid genera (Kraussinoidea, Brachiopoda) from Indo-Pacific and Red Sea waters: evolution in the subfamily Megerliinae. Zootaxa 4137(1): 1-34. https://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4137.1.1, meer
 • Peer reviewed article Steurbaut, E.; De Coninck, J.; Van Simaeys, S. (2016). Micropalaeontological dating of the Prémontré mammal fauna (MP10, Prémontré Sands, EECO, early late Ypresian, Paris Basin). Geol. Belg. 19(3-4): 273-280. https://dx.doi.org/10.20341/gb.2016.006, meer
 • Peer reviewed article Bianucci, G; Urbina, M; Lambert, O. (2015). A new record of Notocetus vanbenedeni (Squalodelphinidae, Odontoceti, Cetacea) from the Early Miocene of Peru. C. R., Palévol 14(1): 5-13. dx.doi.org/10.1016/j.crpv.2014.08.003, meer
 • Peer reviewed article Coen-Aubert, M. (2015). Revision of the genus Frechastraea Scrutton, 1968 (Rugosa) in the Upper Frasnian of Belgium. Geol. Belg. 18(2-4): 109-125, meer
 • Peer reviewed article Collareta, A.; Landini, W.; Lambert, O.; Post, K.; Tinelli, C.; Di Celma, C.; Panetta, D.; Tripodi, M.; Salvadori, P.; Caramella, D.; Marchi, D.; Urbina, M.; Bianucci, G. (2015). Piscivory in a Miocene Cetotheriidae of Peru: first record of fossilized stomach content for an extinct baleen-bearing whale. Naturwissenschaften 102(11-12). https://dx.doi.org/10.1007/s00114-015-1319-y, meer
 • Peer reviewed article Colpaert, W.; Bosselaers, M.; Lambert, O. (2015). Out of the Pacific: a second fossil porpoise from the Pliocene of the North Sea Basin. Acta Palaeontol. Pol. 60(1): 1-10. dx.doi.org/10.4202/app.00115.2014, meer
 • Peer reviewed article Deprez, A.; Tesseur, S.; Stassen, P.; D'haenens, S.; Steurbaut, E.; King, C.; Claeys, P.; Speijer, R.P. (2015). Early Eocene environmental development in the northern Peri-Tethys (Aktulagay, Kazakhstan) based on benthic foraminiferal assemblages and stable isotopes (O, C). Mar. Micropaleontol. 115: 59-71. https://dx.doi.org/10.1016/j.marmicro.2014.11.003, meer
 • Peer reviewed article Lambert, O.; Collareta, A; Landini, W; Post, K; Ramassamy, B; Di Celma, C; Urbina, M; Bianucci, G (2015). No deep diving: evidence of predation on epipelagic fish for a stem beaked whale from the Late Miocene of Peru. Proc. - Royal Soc., Biol. Sci. 282(1815): 20151530. https://dx.doi.org/10.1098/rspb.2015.1530, meer
 • Peer reviewed article Lambert, O.; de Muizon, C.; Bianucci, G. (2015). A new archaic homodont toothed cetacean (Mammalia, Cetacea, Odontoceti) from the early Miocene of Peru. Geodiversitas 37(1): 79-108. https://dx.doi.org/10.5252/g2015n1a4, meer
 • Peer reviewed article Mottequin, B.; Malti, F.; Benyoucef, M.; Cronier, C.; Samar, L.; Randon, C.; Brice, D. (2015). Famennian rhynchonellides (Brachiopoda) from deep-water facies of the Ougarta Basin (Saoura Valley, Algeria). Geol. Mag. 152(6): 1009-1024. dx.doi.org/10.1017/S0016756814000697, meer
 • Peer reviewed article Mottequin, B.; Poty, E.; Prestianni, C. (2015). Catalogue of the types and illustrated specimens recovered from the 'black marble' of Denee, a marine conservation-Lagerstatte from the Mississippian of southern Belgium. Geol. Belg. 18(1): 1-14, meer
 • Peer reviewed article Olive, S.; Prestianni, C.; Dupret, V. (2015). A new species of Groenlandaspis Heintz, 1932 (Placodermi, Arthrodira), from the Famennian (Late Devonian) of Belgium. J. Vertebr. Paleontol. 35(4): e935389. https://dx.doi.org/10.1080/02724634.2014.935389, meer
 • Peer reviewed article Steurbaut, E.; King, C.; Matthijs, J.; Noiret, C.; Yans, J.; Van Simaeys, S. (2015). The Zemst borehole, first record of the EECO in the North Sea Basin and implications for Belgian Ypresian - Lutetian stratigraphy. Geol. Belg. 18(2-4): 147-159, meer
 • Peer reviewed article Tolokonnikova, Z; Ernst, A; Poty, E.; Mottequin, B. (2015). Middle and uppermost Famennian (Upper Devonian) bryozoans from southern Belgium. Bull. Geosci. 90(1): 33-49. dx.doi.org/10.3140/bull.geosci.1527, meer
 • Peer reviewed article Derycke, C; Olive, S.; Groessens, E.; Goujet, D (2014). Paleogeographical and paleoecological constraints on paleozoic vertebrates (chondrichthyans and placoderms) in the Ardenne Massif: shark radiations in the Famennian on both sides of the Palaeotethys. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 414: 61-67. dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2014.07.012, meer
 • Peer reviewed article Fischer, V.; Bardet, N.; Guiomar, M.; Godefroit, P. (2014). High diversity in Cretaceous Ichthyosaurs from Europe prior to their extinction. PLoS One 9(1): 1-26. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0084709, meer
 • Peer reviewed article Fischer, V.; Arkhangelsky, M.; Naish, D.; Stenshin, I.; Uspensky, G.; Godefroit, P. (2014). Simbirskiasaurus and Pervushovisaurus reassessed: implications for the taxonomy and cranial osteology of Cretaceous platypterygiine ichthyosaurs. Zool. J. Linn. Soc. 171(4): 822-841. https://dx.doi.org/10.1111/zoj.12158, meer
 • Peer reviewed article Fischer, V.; Cappetta, H.; Vincent, P.; Garcia, G.; Goolaerts, S.; Martin, J.; Roggero, D.; Valentin, X. (2014). Ichthyosaurs from the French Rhaetian indicate a severe turnover across the Triassic-Jurassic boundary. Naturwissenschaften 101(12): 1027-1040. https://dx.doi.org/10.1007/s00114-014-1242-7, meer
 • Peer reviewed article Lambert, O.; Bianucci, G; Beatty, L (2014). Bony outgrowths on the jaws of an extinct sperm whale support macroraptorial feeding in several stem physeteroids. Naturwissenschaften 101(6): 517-521. dx.doi.org/10.1007/s00114-014-1182-2, meer
 • Peer reviewed article Lambert, O.; Bianucci, G; Urbina, M (2014). Huaridelphis raimondii, a new early Miocene Squalodelphinidae (Cetacea, Odontoceti) from the Chilcatay Formation, Peru. J. Vertebr. Paleontol. 34(5): 987-1004. dx.doi.org/10.1080/02724634.2014.858050, meer
 • Peer reviewed article Storme, J.-Y.; Steurbaut, E.; Devleeschouwer, X.; Dupuis, C.; Iacumin, P.; Rochez, G.; Yans, J. (2014). Integrated bio-chemostratigraphical correlations and climatic evolution across the Danian-Selandian boundary at low latitudes. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 414: 212-224. https://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2014.09.002, meer
 • Peer reviewed article Taverne, L.; Capasso, L. (2014). On the "Coccodus" lindstroemi species complex (Pycnodontiformes, Gladiopycnodontidae) from the marine Late Cretaceous of Lebanon, with the description of two new genera. Eur. J. Taxon. 101: 1-27. dx.doi.org/10.5852/ejt.2014.101, meer
 • Peer reviewed article Vincent, P.; Taquet, P.; Fischer, V.; Bardet, N.; Falconnet, J.; Godefroit, P. (2014). Mary Anning's legacy to French vertebrate palaeontology. Geol. Mag. 151(1): 7-20. https://dx.doi.org/10.1017/S0016756813000861, meer
 • Peer reviewed article Coen-Aubert, M. (2013). Phillipsastreids and Ptenophyllids (Rugosa) from the Giyetian of Mauritania and Northwestern Spain. Geol. Belg. 16(3): 164-178, meer
 • Peer reviewed article Coen-Aubert, M.; Gourvennec, R; Monod, O; Plusquellec, Y; Tourneur, F (2013). Frasnian rugose and tabulate corals from the eastern Taurus (Kozan region, Turkey). Geodin. Acta 26(1-2): 68-93. dx.doi.org/10.1080/09853111.2013.858944, meer
 • Peer reviewed article De Baets, K.; Goolaerts, S.; Jansen, U.; Rietbergen, T.; Klug, C. (2013). The first record of Early Devonian ammonoids from Belgium and their stratigraphic significance. Geol. Belg. 16(3): 148-156, meer
 • Peer reviewed article De Bast, E.; Steurbaut, E.; Smith, T. (2013). New mammals from the marine Selandian of Maret, Belgium, and their implications for the age of the Paleocene continental deposits of Walbeck, Germany. Geol. Belg. 16(4): 236-244, meer
 • Peer reviewed article Devleeschouwer, X.; Heyvaert, V.M.A.; Louwye, S.; Piessens, K.; Smith, T. (2013). Moving plates and melting icecaps - Processes and forcing factors in geology, 4th international Geologica Belgica meeting, September 11-14, 2012. Geol. Belg. 16(4): 208-210, meer
 • Peer reviewed article Smith, T.; Smith, R. (2013). A land micro-mammal fauna from the Early Eocene marine Egem deposits (NP12, Belgium) and the first occurrence of the peradectid marsupial Armintodelphys outside North America. Geol. Belg. 16(4): 302-310, meer
 • Goolaerts, G.; Christiaens, Y.; Mollen, F.H.; Steurbaut, E.; Mottequin, B. (2020). Applying micro-CT imaging in the study of fossil sepiids and nautilids (Cephalopoda): examples from the Eocene of Belgium. Abstracts - Geological Society of America 52(6). https://dx.doi.org/10.1130/abs/2020am-357179, meer
 • Clark, A.; Vellekoop, J.; De Winter, N.; Claeys, P.; Stassen, P.; Speijer, R.P. (2018). Campanile giganteum (Lamarck 1804) from the middle Lutetian (~45 Ma) Paris Basin: a potential seasonality archive?, in: 6th International Geologica Belgica Meeting 2018. , meer
 • Doubrawa, M.; Stassen, P.; Vanlook, L.; Robinson, M.M.; Speijer, R.P. (2018). Shelf ecosystems prior and during the PETM along the US Atlantic Coastal Plain, in: 6th International Geologica Belgica Meeting 2018. , meer
 • Fischer, V.; Benson, R.B.J.; Zverkov, N.G.; Soul, L.; Arkhangelsky, M.S.; Lambert, O.; Stenshin, I.M.; Uspensky, G.N.; Druckenmiller, P.S.; Ketchum, H.F.; Bardet, N. (2018). Evolution of the Cretaceous shot-necked plesiosaurians, in: 6th International Geologica Belgica Meeting 2018. , meer
 • Hablützel, P.I.; Langeveld, B.; De Clercq, M.; Post, P.; Mol, D.; Vandorpe, T.; De Rijcke, M.; Lambert, O.; Missiaen, T.; Vandegehuchte, M.B. (2018). The walrus (Odobenus rosmarus): a distinctive member of the Pleistocene megafauna in Belgium, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 46, meer
 • Martens, L.; Stassen, P.; Steurbaut, E.; Speijer, R.P. (2018). Geochemistry of Nummulites as a proxy for the Eocene paleotemperature evolution in the Southern North Sea Basin: an Ypresian test case, in: 6th International Geologica Belgica Meeting 2018. , meer
 • Stassen, P.; Steurbaut, E.; Speijer, R.P. (2018). Foraminiferal response to early Eocene climate variability in the North Sea Basin, in: 6th International Geologica Belgica Meeting 2018. , meer
 • Bosselaers, M. (2016). (Sub-)Fossil whale barnacles (Coronulidae) provide indirect evidence about the presence of baleen whale populations in the southern North Sea and about the routes followed towards their subtropical breeding grounds, in: Baele, J.-M. et al. Proceedings of the 5th International Geologica Belgica Congress: 26–29 January 2016 – Mons, Belgium. pp. 242, meer
 • Dewaele, L.; Amson, E.; Lambert, O.; Louwye, S. (2016). Reappraisal of the fossil seal Phoca vitulinoides from the Neogene of the North Sea Basin, with bearing on the geological age, phylogenetic affinities, and locomotion of a diminutive Miocene phocine species, in: Baele, J.-M. et al. Proceedings of the 5th International Geologica Belgica Congress: 26–29 January 2016 – Mons, Belgium. pp. 243, meer
 • Lambert, O. (2016). The fossil record as a tool for studying the convergent evolution of deep diving abilities in beaked whales and sperm whales, in: Baele, J.-M. et al. Proceedings of the 5th International Geologica Belgica Congress: 26–29 January 2016 – Mons, Belgium. pp. 244, meer
 • Noiret, C.; Dupuis, C.; Steurbaut, E.; Dawans, Q.; Yans, J. (2016). Did the PETM occur before or after the Claret Conglomerate (CC) at Campo (Spain)? New perspectives from high-resolution chemostratigraphy (δ13Corg, δ13Ccarb and δ18Ocarb), in: Baele, J.-M. et al. Proceedings of the 5th International Geologica Belgica Congress: 26–29 January 2016 – Mons, Belgium. pp. 42, meer
 • Stassen, P.; Speijer, R.P.; Devleeschouwer, X.; Abels, H.A.; King, C.; Willems, W.; Steurbaut, E. (2016). Early Eocene climate changes in the North Sea Basin: a Belgian perspective, in: Baele, J.-M. et al. Proceedings of the 5th International Geologica Belgica Congress: 26–29 January 2016 – Mons, Belgium. pp. 237, meer
 • Stassen, P.; Steurbaut, E. (2016). Towards an improved holostratigraphy of the Ypresian Clays, in: Baele, J.-M. et al. Proceedings of the 5th International Geologica Belgica Congress: 26–29 January 2016 – Mons, Belgium. pp. 155, meer
 • Steeman, T.; Noiret, C.; Sole, F.; Desmares, D.; Mees, F.; De Putter, T.; Smith, T.; Yans, J.; Louwye, S. (2016). The Landana section (Cabinda, Angola): a unique Paleocene-Eocene biotic and sedimentary record in the Congo Basin, in: Baele, J.-M. et al. Proceedings of the 5th International Geologica Belgica Congress: 26–29 January 2016 – Mons, Belgium. pp. 118, meer
 • Devleeschouwer, X.; Heyvaert, V.M.A.; Louwye, S.; Piessens, K.; Smith, T. (Ed.) (2012). Abstract Book. 4th International Geologica Belgica Meeting 2012, September 11-14, Brussels, Belgium. Geologica Belgica: Brussel. ISBN 978-2-9601402-0-0. xxxiv, 280 pp. https://dx.doi.org/10.20341/gbcp.vol1, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituten | Publicaties