IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (EWI-VITO)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=170
www.vito.be

Engelse naam: Flemish Institute for Technological Research
Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), meer

Thesaurustermen (6) : Aardobservatie; Energietechnologie; Industriële procestechnologiën; Industriële productietechnologiën; Materiaaltechnologie; Milieutechnologie
Adres:
Boeretang 200
2400 Mol
België

Tel.: +32-(0)14-33 55 11
Fax: +32-(0)14-33 55 99
 Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (104)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 

Geassocieerd aan een deelinstituut (10)

Deelinstituten (3)  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; Geïntegreerde milieustudies (EWI-VITO), meer
 • Vlaamse Overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; Ruimtelijke milieuaspecten (EWI), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; Teledetectie en Aardobservatieprocessen (EWI-TAP), meer

Abstract:
De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) is een onafhankelijk onderzoeks- en adviescentrum, dat innovatieve technologieën en wetenschappelijke kennis praktisch toepasbaar maakt voor overheden en industrie. VITO ontwikkelt innoverende technologische oplossingen en verschaft wetenschappelijk onderbouwde adviezen en ondersteuning om duurzame ontwikkeling te stimuleren en het economische en maatschappelijke weefsel in Vlaanderen te versterken.

Binnen de groep Landgebruik wordt marien onderzoek verricht binnen de onderzoeksthema’s ‘aardobservatie’ (teledetectie) en ‘modellering van de leefomgeving’. VITO concentreert het onderzoek op de ontwikkeling en demonstratie van beeldverwerkingsalgoritmen en bijbehorende modellen, gebruikmakend van zowel (bemande en onbemande) vliegtuigen, waterplatformen en satellietwaarnemingen (optische sensoren). In de voorbije 20 jaar bouwde VITO’s Teledetectie-afdeling een brede erkenning op, zowel op nationaal, Europees als globaal niveau. De nadruk ligt hierbij op vegetatiemonitoring en vegetatiekartering, sedimenthuishouding, waterkwaliteit en olievervuiling, effecten van baggerwerken, ruimtelijke spreiding van sedimentpluimen, etc., met als doel het verzekeren van een beter toezicht op milieuprocessen.

Inzake onderzoek naar modellering van de leefomgeving, ontwikkelt VITO een dienstverlening met betrekking tot hydrologisch modelleren, waterkwaliteitsmodellering, in-situ metingen van waterkwaliteit en -kwantiteit, waterbeheer en overstromingsrisico, maatschappelijke kosten-batenanalyses en het bepalen van ecosysteemgoederen en -diensten. Samenwerkingsverbanden werden opgezet o.a. rond de planning en uitvoering van het Sigmaplan, de maatschappelijke kosten-batenanalyses in het Schelde-estuarium en de Vlaamse zeehavens, kustlijnen en kustbescherming. VITO beschikt over gespecialiseerde onderzoeksinfrastructuur voor milieuonderzoek in kustwateren en estuaria.

Publicaties (265)  Top | Personen | Instituten | Projecten | Datasets 
  ( 165 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article das Neves, L.; Bolle, A.; De Nocker, L. (2023). Cost-benefit-analysis of coastal adaptation strategies and pathways. A case study in West Africa. Ocean Coast. Manag. 239: 106576. https://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106576, meer
 • Peer reviewed article De Keukelaere, L.; Moelans, R.; Knaeps, E.; Sterckx, S.; Reusen, I.; De Munck, D.; Simis, S.G.H.; Constantinescu, A.M.; Scrieciu, A.; Katsouras, G.; Mertens, W.; Hunter, P.D.; Spyrakos, E.; Tyler, A. (2023). Airborne drones for water quality mapping in inland, transitional and coastal waters—MapEO water data processing and validation. Remote Sens. 15(5): 1345. https://dx.doi.org/10.3390/rs15051345, meer
 • Peer reviewed article Everaert, S.; Deckers, J.; Munsterman, D.; Wesselingh, F.P. (2023). The Pliocene–Pleistocene transition in the subsurface of the Dutch-Belgian border region: insights from borehole Huijbergen. Geol. Belg. 26(1-2): 25-40. https://dx.doi.org/10.20341/gb.2023.001, meer
 • Peer reviewed article Leone, G.; Catarino, A.I.; De Keukelaere, L.; Bossaer, M.; Knaeps, E.; Everaert, G. (2023). Hyperspectral reflectance dataset of pristine, weathered, and biofouled plastics. ESSD 15: 745-752. https://dx.doi.org/10.5194/essd-15-745-2023, meer
 • Peer reviewed article Loeschner, K.; Vidmar, J.; Hartmann, N.B.; Bienfait, A.M.; Velimirovic, M. (2023). Finding the tiny plastic needle in the haystack: how field flow fractionation can help to analyze nanoplastics in food. Anal. Bioanal. Chem. 415(1): 7-16. https://dx.doi.org/10.1007/s00216-022-04321-y, meer
 • Peer reviewed article Sánchez-Zapero, J.; Camacho, F.; Martínez-Sánchez, E.; Gorroño, J.; León-Tavares, J.; Benhadj, I.; Toté, C.; Swinnen, E.; Muñoz-Sabater, J. (2023). Global estimates of surface albedo from Sentinel-3 OLCI and SLSTR data for Copernicus Climate Change Service: algorithm and preliminary validation. Remote Sens. Environ. 287: 113460. https://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2023.113460, meer
 • Peer reviewed article Vanavermaete, D.; Verlé, K.; Devriese, L.I.; De Cauwer, K.; De Schrijver, C.; Torreele, E.; Vandecasteele, L.; Velimirovic, M.; Tirez, K.; Hostens, K.; De Witte, B. (2023). Distribution and sources of macrolitter on the seafloor in Belgian fisheries areas. Front. Mar. Sci. 10: 1124580. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2023.1124580, meer
 • Peer reviewed article Deckers, J.; Everaert, S. (2022). Distinguishing the Miocene Kiel and Antwerpen Members (Berchem Formation) and their characteristic horizons using cone penetration tests in Antwerp (northern Belgium). Geol. J. 57(6): 2129-2143. https://dx.doi.org/10.1002/gj.4384, meer
 • Peer reviewed article Dierssen, H.M.; Vandermeulen, R.A.; Barnes, B.B.; Castagna, A.; Knaeps, E.; Vanhellemont, Q. (2022). QWIP: A quantitative metric for quality control of aquatic reflectance spectral shape using the Apparent Visible Wavelength. Front. Remote Sens. 3: 869611. https://dx.doi.org/10.3389/frsen.2022.869611, meer
 • Peer reviewed article Geirinhas, J.L.; Russo, A.C.; Libonati, R.; Miralles, D.G.; Sousa, P.M.; Wouters, H.; Trigo, R.M. (2022). The influence of soil dry-out on the record-breaking hot 2013/2014 summer in Southeast Brazil. NPG Scientific Reports 12: 5836. https://dx.doi.org/10.1038/s41598-022-09515-z, meer
 • Peer reviewed article Hansen, N.; Simonsen, S.B.; Boberg, F.; Kittel, C.; Orr, A.; Souverijns, N.; Van Wessem, J.M.; Mottram, R. (2022). Brief communication: Impact of common ice mask in surface mass balance estimates over the Antarctic ice sheet. Cryosphere 16(2): 711-718. https://dx.doi.org/10.5194/tc-16-711-2022, meer
 • Peer reviewed article Hien, L.T.T.; Gobin, A.; Lim, D.T.; Quan, D.T.; Hue, N.T.; Thang, N.N.; Binh, N.T.; Dung, V.T.K.; Linh, P.H. (2022). Soil moisture influence on the FTIR spectrum of salt-affected soils. Remote Sens. 14(10): 2380. https://dx.doi.org/10.3390/rs14102380, meer
 • Peer reviewed article Huong, D.T.T.; Ha, N.T.T.; Do Khanh, G.; Thanh, N.V.; Hens, L. (2022). Sustainability assessment of coastal ecosystems: DPSIR analysis for beaches at the Northeast Coast of Vietnam. Environ. Dev. Sustain. 24(4): 5032-5051. https://dx.doi.org/10.1007/s10668-021-01648-x, meer
 • Peer reviewed article Latsos, C.; Wassenaar, E.; Moerdijk, T.; Coleman, B.; Robbens, J.; van Roy, S.; Bastiaens, L.; van Houcke, J.; Timmermans, K.R. (2022). Effect of pH on Rhodomonas salina growth, biochemical composition, and taste, produced in semi-large scale under sunlight conditions. J. Appl. Phycol. 34(3): 1215-1226. https://dx.doi.org/10.1007/s10811-022-02730-1, meer
 • Peer reviewed article Lazar, L.; Rodino, S.; Pop, R.; Tiller, R.; D'Haese, N.; Viaene, P.; De Kok, J.-L. (2022). Sustainable development scenarios in the Danube Delta - A pilot methodology for decision makers. Water 14(21): 3484. https://dx.doi.org/10.3390/w14213484, meer
 • Peer reviewed article Mills, S.; Dessi, P.; Pant, D.; Farràs, P.; Sloan, W.T.; Collins, G.; Ijaz, U.Z. (2022). A meta-analysis of acetogenic and methanogenic microbiomes in microbial electrosynthesis. npj Biofilms and Microbiomes 8(1): 73. https://dx.doi.org/10.1038/s41522-022-00337-5, meer
 • Peer reviewed article Montreuil, A.-L.; Moelans, R.; Houthuys, R.; Bogaert, P.; Chen, M. (2022). Assessing storm response of multiple intertidal bars using an open-source automatic processing toolbox. Remote Sens. 14(4): 1005. https://dx.doi.org/10.3390/rs14041005, meer
 • Peer reviewed article Munsterman, D.K.; Deckers, J. (2022). Biostratigraphic ages and depositional environments of the upper Oligocene to lower Miocene Veldhoven Formation in the central Roer Valley Rift System (SE Netherlands-NE Belgium). Geol. Mijnb. 101: e6. https://dx.doi.org/10.1017/njg.2022.3, meer
 • Peer reviewed article Nguyen, C.H.; Nguyen, A.T.; Truong, Q.H.; Dang, N.T.; Hens, L. (2022). Natural resource use conflicts and priorities in small islands of Vietnam. Environ. Dev. Sustain. 24(2): 1655-1680. https://dx.doi.org/10.1007/s10668-021-01502-0, meer
 • Peer reviewed article Pelletier, C.; Fichefet, T.; Goosse, H.; Haubner, K.; Helsen, S.; Huot, P.-V.; Kittel, C.; Klein, F.; Le Clec'h, S.; van Lipzig, N.P.M.; Marchi, S.; Massonnet, F.; Mathiot, P.; Moravveji, E.; Moreno-Chamarro, E.; Ortega, P.; Pattyn, F.; Souverijns, N.; Van Achter, G.; Vanden Broucke, S.; Vanhulle, A.; Verfaillie, D.; Zipf, L. (2022). PARASO, a circum-Antarctic fully coupled ice-sheet-ocean-sea-ice-atmosphere-land model involving f.ETISh1.7, NEMO3.6, LIM3.6, COSM05.0 and CLM4.5. Geosci. Model Dev. 15(2): 553-594. https://dx.doi.org/10.5194/gmd-15-553-2022, meer
 • Peer reviewed article Schalm, O.; Carro, G.; Lazarov, B.; Jacobs, W.; Stranger, M. (2022). Reliability of lower-cost sensors in the analysis of indoor air quality on board ships. Atmosphere 13(10): 1579. https://dx.doi.org/10.3390/atmos13101579, meer
 • Peer reviewed article Van Putte, N.; Meire, P.; Seuntjens, P.; Joris, I.; Verreydt, G.; Hambsch, L.; Temmerman, S. (2022). Solving hindered groundwater dynamics in restored tidal marshes by creek excavation and soil amendments: a model study. Ecol. Eng. 178: 106583. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2022.106583, meer
 • Peer reviewed article Velimirovic, M.; Teunkens, B.; Ghorbanfekr, H.; Buelens, B.; Hermans, T.; Van Damme, S.; Tirez, K.; Vanhaecke, F. (2022). What can we learn from studying plastic debris in the Sea Scheldt estuary? Sci. Total Environ. 851(Part 1): 158226. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158226, meer
 • Peer reviewed article Bassani, C.; Sterckx, S. (2021). Calibration of satellite low radiance by AERONET-OC products and 6SV model. Remote Sens. 13(4): 781. https://hdl.handle.net/10.3390/rs13040781, meer
 • Peer reviewed article Bolle, A.; das Neves, L.; De Nocker, L.; Dastgheib, A.; Couderé, K. (2021). A methodological framework of quantifying the cost of environmental degradation driven by coastal flooding and erosion: A case study in West Africa. International Journal of Disaster Risk Reduction 54: 102022. https://dx.doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.102022, meer
 • Peer reviewed article El Serafy, G.Y.H.; Schaeffer, B.A.; Neely, M.-B.; Spinosa, A.; Odermatt, D.; Weathers, K.C.; Baracchini, T.; Bouffard, D.; Carvalho, L.; Conmy, R.N.; De Keukelaere, L.; Hunter, P.D.; Jamet, C.; Joehnk, K.D.; Johnston, J.M.; Knudby, A.; Minaudo, C.; Pahlevan, N.; Reusen, I.; Rose, K.C.; Schalles, J.; Tzortziou, M. (2021). Integrating inland and coastal water quality data for actionable knowledge. Remote Sens. 13(15): 2899. https://dx.doi.org/10.3390/rs13152899, meer
 • Peer reviewed article Knaeps, E.; Sterckx, S.; Strackx, G.; Mijnendonckx, J.; Moshtaghi, M.; Garaba, S.P.; Meire, D. (2021). Hyperspectral-reflectance dataset of dry, wet and submerged marine litter. ESSD 13(2): 713-730. https://hdl.handle.net/10.5194/essd-13-713-2021, meer
 • Peer reviewed article Lan, T.D.; Huyen, N.T.M.; Chien, H.T.; Hens, L. (2021). Identification and estimation of the marine ecosystem services surrounding selected offshore islands of Vietnam. Environ. Dev. Sustain. 23(2): 2224-2242. https://hdl.handle.net/10.1007/s10668-020-00671-8, meer
 • Peer reviewed article Lucas, R.; Otero, V.; Van De Kerchove, R.; Lagomasino, D.; Satyanarayana, B.; Fatoyinbo, T.; Dahdouh-Guebas, F. (2021). Monitoring Matang's mangroves in peninsular Malaysia through earth observations: a globally relevant approach. Land Degradation & Development 32(1): 354-373. https://hdl.handle.net/10.1002/ldr.3652, meer
 • Peer reviewed article Moshtaghi, M.; Knaeps, E.; Sterckx, S.; Garaba, S.; Meire, D. (2021). Spectral reflectance of marine macroplastics in the VNIR and SWIR measured in a controlled environment. NPG Scientific Reports 11(1): 5436. https://dx.doi.org/10.1038/s41598-021-84867-6, meer
 • Peer reviewed article Mottram, R.; Hansen, N.; Kittel, C.; Van Wessem, J.M.; Agosta, C.; Amory, C.; Boberg, F.; van de Berg, W.J.; Fettweis, X.; Gossart, A.; van Lipzig, N.P.M.; van Meijgaard, E.; Orr, A.; Phillips, T.; Webster, S.; Simonsen, S.B.; Souverijns, N. (2021). What is the surface mass balance of Antarctica? An intercomparison of regional climate model estimates. Cryosphere 15(8): 3751-3784. https://dx.doi.org/10.5194/tc-15-3751-2021, meer
 • Peer reviewed article Nimmegeers, P.; Parchomenko, A.; De Meulenaere, P.; D’hooge, D.R.; Van Steenberge, P.H.M.; Rechberger, H.; Billen, P. (2021). Extending multilevel statistical entropy analysis towards plastic recyclability prediction. Sustainability 13(6): 3553. https://dx.doi.org/10.3390/su13063553, meer
 • Peer reviewed article Pahlevan, N.; Mangin, A.; Balasubramanian, S.V.; Smith, B.; Alikas, K.; Arai, K.; Barbosa, C.; Bélanger, S.; Binding, C.; Bresciani, M.; Giardino, C.; Gurlin, D.; Fan, Y.; Harmel, T.; Hunter, P.; Ishikaza, J.; Kratzer, S.; Lehmann, M.K.; Ligi, M.; Ma, R.; Martin-Lauzer, F.-R.; Olmanson, L.; Oppelt, N.; Pan, Y.; Peters, S.; Reynaud, N.; Sander de Carvalho, L.A.; Simis, S.; Spyrakos, E.; Steinmetz, F.; Stelzer, K.; Sterckx, S.; Tormos, T.; Tyler, A.; Vanhellemont, Q.; Warren, M. (2021). ACIX-Aqua: a global assessment of atmospheric correction methods for Landsat-8 and Sentinel-2 over lakes, rivers, and coastal waters. Remote Sens. Environ. 258: 112366. https://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2021.112366, meer
 • Peer reviewed article Swennen, R.; van der Voet, E.; Wei, W.; Muchez, P. (2021). Lower carboniferous fractured carbonates of the Campine Basin (NE-Belgium) as potential geothermal reservoir: age and origin of open carbonate veins. Geothermics 96: 102147. https://dx.doi.org/10.1016/j.geothermics.2021.102147, meer
 • Peer reviewed article Van Bunderen, C.; Benboudjema, F.; Snellings, R.; Vandewalle, L.; Cizer, O. (2021). Experimental analysis and modelling of mechanical properties and shrinkage of concrete recycling flash calcined dredging sediments. Cement and Concrete Composites 115: 103787. https://hdl.handle.net/10.1016/j.cemconcomp.2020.103787, meer
 • Peer reviewed article Velimirovic, M.; Tirez, K.; Voorspoels, S.; Vanhaecke, F. (2021). Recent developments in mass spectrometry for the characterization of micro- and nanoscale plastic debris in the environment. Anal. Bioanal. Chem. 413(1): 7-15. https://dx.doi.org/10.1007/s00216-020-02898-w, meer
 • Peer reviewed article Verspreet, J.; Soetemans, L.; Gargan, C.; Hayes, M.; Bastiaens, L. (2021). Nutritional profiling and preliminary bioactivity screening of five micro-algae strains cultivated in Northwest Europe. Foods 10(7): 1516. https://dx.doi.org/10.3390/foods10071516, meer
 • Peer reviewed article Winterstetter, A.; Grodent, M.; Kini, V.; Ragaert, K.; Vrancken, K.C. (2021). A review of technological solutions to prevent or reduce marine plastic litter in developing countries. Sustainability 13(9): 4894. https://dx.doi.org/10.3390/su13094894, meer
 • Peer reviewed article Bencs, L.; Horemans, B.; Buczynska, A.J.; Deutsch, F.; Degraeuwe, B.; Van Poppel, M.; Van Grieken, R. (2020). Seasonality of ship emission related atmospheric pollution over coastal and open waters of the North Sea. Atmospheric Environment: X 7: 100077. https://dx.doi.org/10.1016/j.aeaoa.2020.100077, meer
 • Peer reviewed article Bolea-Fernandez, E.; Rua-Ibarz, A.; Velimirovic, M.; Tirez, K.; Vanhaecke, F. (2020). Detection of microplastics using inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) operated in single-event mode. J. Anal. At. Spectrom. 35(3): 455-460. https://dx.doi.org/10.1039/c9ja00379g, meer
 • Peer reviewed article De Keukelaere, L.; Sterckx, S.; Adriaensen, S.; Bhatia, N.; Monbaliu, J.; Toorman, E.; Cattrijsse, A.; Lebreton, C.; Van der Zande, D.; Knaeps, E. (2020). Coastal turbidity derived from PROBA-V global vegetation satellite. Remote Sens. 12(3): 463. https://dx.doi.org/10.3390/rs12030463, meer
 • Peer reviewed article Deckers, J.; Louwye, S. (2020). Late Miocene increase in sediment accommodation rates in the southern North Sea Basin. Geol. J. 55(1): 728-736. https://dx.doi.org/10.1002/gj.3438, meer
 • Peer reviewed article Deckers, J.; Louwye, S. (2020). The architecture of the Kattendijk Formation and the implications on the early Pliocene depositional evolution of the southern margin of the North Sea Basin. Geol. Belg. 23(3-4): 323-331. https://hdl.handle.net/10.20341/gb.2020.017, meer
 • Peer reviewed article Deckers, J.; Louwye, S.; Goolaerts, S. (2020). The internal division of the Pliocene Lillo Formation: correlation between Cone Penetration Tests and lithostratigraphic type sections. Geol. Belg. 23(3-4): 333-343. https://hdl.handle.net/10.20341/gb.2020.027, meer
 • Peer reviewed article Deckers, J.; Munsterman, D. (2020). Middle Miocene depositional evolution of the central Roer Valley Rift System. Geol. J. 55(9): 6188-6197. https://dx.doi.org/10.1002/gj.3799, meer
 • Peer reviewed article Ewald, M.; Skowronek, S.; Aerts, R.; Lenoir, J.; Feilhauer, H.; Van De Kerchove, R.; Honnay, O.; Somers, B.; Garzón-López, C.X.; Rocchini, D.; Schmidtlein, S. (2020). Assessing the impact of an invasive bryophyte on plant species richness using high resolution imaging spectroscopy. Ecol. Indic. 110: 105882. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105882, meer
 • Peer reviewed article Fret, J.; Roef, L.; Diels, L.; Tavernier, S.; Vyverman, W.; Michiels, M. (2020). Combining medium recirculation with alternating the microalga production strain: a laboratory and pilot scale cultivation test. Algal Research 46: 101763. https://dx.doi.org/10.1016/j.algal.2019.101763, meer
 • Peer reviewed article Houthuys, R.; Adriaens, R.; Goolaerts, S.; Laga, P.; Louwye, S.; Matthijs, J.; Vandenberghe, N.; Verhaegen, J. (2020). The Diest Formation: a review of insights from the last decades. Geol. Belg. 23(3-4): 199-218. https://hdl.handle.net/10.20341/gb.2020.012, meer
 • Peer reviewed article Houthuys, R.; Matthijs, J. (2020). Reinterpretation of the Neogene sediments of the Bree Uplift, NE Belgium. Geol. Belg. 23(3-4): 345-363. https://hdl.handle.net/10.20341/gb.2020.020, meer
 • Peer reviewed article Lucas, R.; Van De Kerchove, R.; Otero, V.; Lagomasino, D.; Fatoyinbo, L.; Omar, H.; Satyanarayana, B.; Dahdouh-Guebas, F. (2020). Structural characterisation of mangrove forests achieved through combining multiple sources of remote sensing data. Remote Sens. Environ. 237: 111543. https://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2019.111543, meer
 • Peer reviewed article Montreuil, A.-L.; Moelans, R.; Houthuys, R.; Bogaert, P.; Chen, M. (2020). Characterization of intertidal bar morphodynamics using a bi-annual LiDAR dataset. Remote Sens. 12(22): 3841. https://hdl.handle.net/10.3390/rs12223841, meer
 • Peer reviewed article Munsterman, D.K.; Deckers, J. (2020). The Oligocene/Miocene boundary in the ON-Mol-1 and Weelde boreholes along the southern margin of the North Sea Basin, Belgium. Geol. Belg. 23(3-4): 127-135. https://hdl.handle.net/10.20341/gb.2020.007, meer
 • Peer reviewed article Neneman, M.; Wagner, S.; Bourg, L.; Blanot, L.; Bouvet, M.; Adriaensen, S.; Nieke, J. (2020). Use of moon observations for characterization of Sentinel-3B ocean and land color instrument. Remote Sens. 12(16): 2543. https://hdl.handle.net/10.3390/rs12162543, meer
 • Peer reviewed article Nguyen, H.X.; Nguyen, A.T.; Ngo, A.T.; Phan, V.T.; Nguyen, T.D.; Do, V.T.; Dao, D.C.; Dang, D.T.; Nguyen, A.T.; Nguyen, T.K.; Hens, L. (2020). A hybrid approach using GIS-based fuzzy AHP–TOPSIS assessing flood hazards along the south-central coast of Vietnam. Applied Sciences-Basel 10(20): 7142. https://hdl.handle.net/10.3390/app10207142, meer
 • Peer reviewed article Otero, V.; Lucas, R.; Van De Kerchove, R.; Satyanarayana, B.; Mohd-Lokman, H.; Dahdouh-Guebas, F. (2020). Spatial analysis of early mangrove regeneration in the Matang Mangrove Forest Reserve, Peninsular Malaysia, using geomatics. Forest Ecol. Manag. 472: 118213. https://hdl.handle.net/10.1016/j.foreco.2020.118213, meer
 • Peer reviewed article Renosh, P.R.; Doxaran, D.; De Keukelaere, L.; Gossn, J.I. (2020). Evaluation of atmospheric correction algorithms for Sentinel-2-MSI and Sentinel-3-OLCI in highly turbid estuarine waters. Remote Sens. 12(8): 1285. https://hdl.handle.net/10.3390/rs12081285, meer
 • Peer reviewed article van der Voet, E.; Muchez, P.; Laenen, B.; Weltje, G.J.; Lagrou, D.; Swennen, R. (2020). Characterizing carbonate reservoir fracturing from borehole data - A case study of the Visean in northern Belgium. Mar. Pet. Geol. 111: 375-389. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2019.08.040, meer
 • Peer reviewed article Van Putte, N.; Temmerman, S.; Verreydt, G.; Seuntjens, P.; Maris, T.; Heyndrickx, M.; Boone, M.; Joris, I.; Meire, P. (2020). Groundwater dynamics in a restored tidal marsh are limited by historical soil compaction. Est., Coast. and Shelf Sci. 244: 106101. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2019.02.006, meer
 • Peer reviewed article Vandenberghe, N.; Wouters, L.; Scheltz, M.; Beerten, K.; Berwouts, I.; Vos, K.; Houthuys, R.; Deckers, J.; Louwye, S.; Laga, P.; Verhaegen, J.; Adriaens, R.; Dusar, M. (2020). The Kasterlee Formation and its relation with the Diest and Mol Formations in the Belgian Campine. Geol. Belg. 23(3-4): 265-287. https://hdl.handle.net/10.20341/gb.2020.014, meer
 • Peer reviewed article Verspreet, J.; Kreps, S.; Bastiaens, L. (2020). Evaluation of microbial load, formation of odorous metabolites and lipid stability during wet preservation of Nannochloropsis gaditana concentrates. Applied Sciences-Basel 10(10): 3419. https://hdl.handle.net/10.3390/app10103419, meer
 • Peer reviewed article Verspreet, J.; Soetemans, L.; Bastiaens, L. (2020). Searching for appropriate storage conditions for short-term wet preservation of Porphyridium purpureum. Applied Sciences-Basel 10(23): 8315. https://hdl.handle.net/10.3390/app10238315, meer
 • Peer reviewed article Deckers, J.; Louwye, S. (2019). A reinterpretation of the ages and depositional environments of the lower and middle Miocene stratigraphic records in a key area along the southern margin of the North Sea Basin. Geol. Mag. 156(3): 525-532. https://dx.doi.org/10.1017/S0016756817000991, meer
 • Peer reviewed article Deckers, J.; Munsterman, D. (2019). Introducing the Våle Formation in the southern central North Sea Basin, offshore Netherlands. Mar. Pet. Geol. 101: 512-518. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2018.12.032, meer
 • Peer reviewed article Giardino, C.; Brando, V.E.; Gege, P.; Pinnel, N.; Hochberg, E.; Knaeps, E.; Reusen, I.; Doerffer, R.; Bresciani, M.; Braga, F.; Foerster, S.; Champollion, N.; Dekker, A. (2019). Imaging spectrometry of inland and coastal waters: state of the art, achievements and perspectives. Surveys in Geophysics 40(3): 401-429. https://dx.doi.org/10.1007/s10712-018-9476-0, meer
 • Peer reviewed article Hayakawa, E.; Watanabe, H.; Menschaert, G.; Holstein, T.W.; Baggerman, G.; Schoofs, L. (2019). A combined strategy of neuropeptide prediction and tandem mass spectrometry identifies evolutionarily conserved ancient neuropeptides in the sea anemone Nematostella vectensis. PLoS One 14(9): e0215185. https://hdl.handle.net/10.1371/journal.pone.0215185, meer
 • Peer reviewed article Luu, T.A.; Nguyen, A.T.; Trinh, Q.A.; Pham, V.T.; Le, B.B.; Nguyen, D.T.; Hoang, Q.N.; Pham, H.T.T.; Nguyen, T.K.; Luu, V.N.; Hens, L. (2019). Farmers' intention to climate change adaptation in agriculture in the Red River Delta Biosphere Reserve (Vietnam): a combination of Structural Equation Modeling (SEM) and Protection Motivation Theory (PMT). Sustainability 11(10): 2993. https://dx.doi.org/10.3390/su11102993, meer
 • Peer reviewed article Martínez-Vicente, Víctor; Clark, James R.; Corradi, Paolo; Aliani, Stefano; Arias, Manuel; Bochow, Mathias; Bonnery, Guillaume; Cole, Matthew; Cózar, Andrés; Donnelly, Rory; Echevarría, Fidel; Galgani, François; Garaba, Shungudzemwoyo P.; Goddijn-Murphy, Lonneke; Lebreton, Laurent; Leslie, Heather A.; Lindeque, Penelope K.; Maximenko, Nikolai; Martin-Lauzer, François-Régis; Moller, Delwyn; Murphy, Peter; Palombi, Lorenzo; Raimondi, Valentina; Reisser, Julia; Romero, Laia; Simis, Stefan G.H.; Sterckx, Sindy; Thompson, Richard C.; Topouzelis, Konstantinos N.; van Sebille, Erik van; Veiga, Joana Mira; Vethaak, A. Dick (2019). Measuring marine plastic debris from space: initial assessment of observation requirements. Remote Sens. 11(20): 2443. https://dx.doi.org/10.3390/rs11202443, meer
 • Peer reviewed article Montreuil, A.-L.; Chen, M.; Esquerré, A.; Houthuys, R.; Moelans, R.; Bogaert, P. (2019). Pre- and post-storm LiDAR surveys for assessment of impact on coastal erosion. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 42-3(W8): 261-266. https://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-3-W8-261-2019, meer
 • Peer reviewed article Munsterman, D.K.; ten Veen, J.H.; Menkovic, A.; Deckers, J.; Witmans, N.; Verhaegen, J.; Kerstholt-Boegehold, S.J.; van de Ven, T.; Busschers, F.S. (2019). An updated and revised stratigraphic framework for the Miocene and earliest Pliocene strata of the Roer Valley Graben and adjacent blocks. Geol. Mijnb. 98: e8. https://dx.doi.org/10.1017/njg.2019.10, meer
 • Peer reviewed article Nguyen, H.V.; Bossier, P.; Nguyen, H.T.X.; Ludeseve, C.; Garcia-Gonzalez, L.; Nevejan, N.; De Schryver, P. (2019). Does Ralstonia eutropha, rich in poly‐β hydroxybutyrate (PHB), protect blue mussel larvae against pathogenic vibrios? J. Fish Dis. 42(6): 777-787. https://dx.doi.org/10.1111/jfd.12981, meer
 • Peer reviewed article Otero, V.; Van De Kerchove, R.; Satyanarayana, B.; Mohd-Lokman, H.; Lucas, R.; Dahdouh-Guebas, F. (2019). An analysis of the early regeneration of mangrove forests using Landsat time series in the Matang Mangrove Forest Reserve, Peninsular Malaysia. Remote Sens. 11(7): 774. https://dx.doi.org/10.3390/rs11070774, meer
 • Peer reviewed article Rauf, A.M.; Khadkikar, V.; El Moursi, M.S. (2019). A new Fault Ride-Through (FRT) topology for induction generator based wind energy conversion systems. IEEE Trans. Power Deliv. 34(3): 1129-1137. https://hdl.handle.net/10.1109/TPWRD.2019.2894378, meer
 • Peer reviewed article Thinh, N.A.; Thanh, N.N.; Tuyen, L.T.; Hens, L. (2019). Tourism and beach erosion: valuing the damage of beach erosion for tourism in the Hoi An World Heritage site, Vietnam. Environ. Dev. Sustain. 21(5): 2113-2124. https://dx.doi.org/10.1007/s10668-018-0126-y, meer
 • Peer reviewed article Thomassen, G.; Van Dael, M.; You, F.; Van Passel, S. (2019). A multi-objective optimization-extended techno-economic assessment: exploring the optimal microalgal-based value chain. Green Chem. 21(21): 5945-5959. https://dx.doi.org/10.1039/c9gc03071a, meer
 • Peer reviewed article Unberath, I.; Vanierschot, L.; Somers, B.; Van De Kerchove, R.; Vanden Borre, J.; Unberath, M.; Feilhauer, H. (2019). Remote sensing of coastal vegetation: dealing with high species turnover by mapping multiple floristic gradients. Applied Vegetation Science 22(4): 534-546. https://dx.doi.org/10.1111/avsc.12446, meer
 • Peer reviewed article van der Voet, E.; Heijnen, L.; Reijmer, J.J.G. (2019). Geological evolution of the Chalk Group in the northern Dutch North Sea: inversion, sedimentation and redeposition. Geol. Mag. 156(7): 1265-1284. https://dx.doi.org/10.1017/S0016756818000572, meer
 • Peer reviewed article Adriaensen, S.; Sterckx, S.; De Keukelaere, L.; Van de Kerchove, R.; Knaeps, E. (2018). Atmospheric correction ICOR and integration in operational workflows, in: 38th IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). IEEE International Symposium on Geoscience and Remote Sensing IGARSS, 38: pp. 3524-3526. https://dx.doi.org/10.1109/IGARSS.2018.8518044, meer
 • Peer reviewed article De Keukelaere, L.; Sterckx, S.; Adriaensen, S.; Knaeps, E.; Reusen, I.; Giardino, C.; Bresciani, M.; Hunter, P.; Neill, C.; Van der Zande, D.; Vaiciute, D. (2018). Atmospheric correction of Landsat-8/OLI and Sentinel-2/MSI data using iCOR algorithm: validation for coastal and inland waters. European Journal of Remote Sensing 51(1): 525-542. https://dx.doi.org/10.1080/22797254.2018.1457937, meer
 • Peer reviewed article Deckers, J.; van der Voet, E. (2018). A review on the structural styles of deformation during Late Cretaceous and Paleocene tectonic phases in the southern North Sea area. J. Geodyn. 115: 1-9. https://dx.doi.org/10.1016/j.jog.2018.01.005, meer
 • Peer reviewed article Dominguez-Benetton, X.; Varia, J.C.; Pozo, G.; Modin, O.; Ter Heijne, A.; Fransaer, J.; Rabaey, K. (2018). Metal recovery by microbial electro-metallurgy. Progress in Materials Science 94: 435-461. https://dx.doi.org/10.1016/j.pmatsci.2018.01.007, meer
 • Peer reviewed article Elst, K.; Maesen, M.; Jacobs, G.; Bastiaens, L.; Voorspoels, S.; Servaes, K. (2018). Supercritical CO2 extraction of Nannochloropsis sp.: a lipidomic study on the influence of pretreatment on yield and composition. Molecules 23(8): 1854. https://dx.doi.org/10.3390/molecules23081854, meer
 • Peer reviewed article Eykens, L.; De Sitter, K.; Paulussen, S.; Dubreuil, M.; Dotremont, C.; Pinoy, L.; Van der Bruggen, B. (2018). Atmospheric plasma coatings for membrane distillation. J. Membr. Sci. 554: 175-183. https://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2018.02.067, meer
 • Peer reviewed article Fard, A.K.; Bukenhoudt, A.; Jacobs, M.; Mckay, G.; Atieh, M.A. (2018). Novel hybrid ceramic/carbon membrane for oil removal. J. Membr. Sci. 559: 42-53. https://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2018.05.003, meer
 • Peer reviewed article Hens, L.; Thinh, N.A.; Hanh, T.H.; Cuong, N.S.; Lan, T.D.; Thanh, N.V.; Le, D.T. (2018). Sea-level rise and resilience in Vietnam and the Asia-Pacific: a synthesis. Vietnam Journal of Earth Sciences 40(2): 126-152. https://hdl.handle.net/10.15625/0866-7187/40/2/11107, meer
 • Peer reviewed article Karimi, S.; Mahboobi Soofiani, N.; Mahboubi, A.; Taherzadeh, M.J. (2018). Use of organic wastes and industrial by-products to produce filamentous Fungi with potential as aqua-feed ingredients. Sustainability 10(9): 3296. https://dx.doi.org/10.3390/su10093296, meer
 • Peer reviewed article Knaeps, E.; Doxaran, D.; Dogliotti, A.; Nechad, B.; Ruddick, K.; Raymaekers, D.; Sterckx, S. (2018). The SeaSWIR dataset. ESSD 10(3): 1439-1449. https://dx.doi.org/10.5194/essd-10-1439-2018, meer
 • Peer reviewed article Malysheva, S.V.; Goscinny, S.; Malarvannan, G.; Poma, G.; Andjelkovic, M.; Voorspoels, S.; Covaci, A.; Van Loco, J. (2018). Development and validation of a quantitative UHPLC-MS/MS method for selected brominated flame retardants in food. Food additives & contaminants. Part A. Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment 35(2): 292-304. https://dx.doi.org/10.1080/19440049.2017.1393110, meer
 • Peer reviewed article Nguyen, A.T.; Vu, A.D.; Dang, G.T.H.; Hoang, A.H.; Hens, L. (2018). How do local communities adapt to climate changes along heavily damaged coasts? A Stakeholder Delphi study in Ky Anh (Central Vietnam). Environ. Dev. Sustain. 20(2): 749-767. https://dx.doi.org/10.1007/s10668-017-9908-x, meer
 • Peer reviewed article Otero, V.; Van De Kerchove, R.; Satyanarayana, B.; Martínez-Espinosa, C.; Fisol, M.A.B.; Ibrahim, M.R.B.; Sulong, I.; Mohd-Lokman, H.; Lucas, R.; Dahdouh-Guebas, F. (2018). Managing mangrove forests from the sky: forest inventory using field data and Unmanned Aerial Vehicle (UAV) imagery in the Matang Mangrove Forest Reserve, peninsular Malaysia. Forest Ecol. Manag. 411: 35-45. https://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2017.12.049, meer
 • Peer reviewed article Pereira, C.G.; Barreira, L.; Bijttebier, S.; Pieters, L.; Marques, C.; Santos, T.F.; Rodrigues, M.J.; Varela, J.; Custodio, L. (2018). Health promoting potential of herbal teas and tinctures from Artemisia campestris subsp. maritima: from traditional remedies to prospective products. NPG Scientific Reports 8: 13. https://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-23038-6, meer
 • Peer reviewed article Ruwaimana, M.; Satyanarayana, B.; Otero, V.; Syafiq, M.A.; Ibrahim, S.; Raymaekers, D.; Koedam, N.; Dahdouh-Guebas, F. (2018). The advantages of using drones over space-borne imagery in the mapping of mangrove forests. PLoS One 13(7): e0200288. https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0200288, meer
 • Peer reviewed article Thomassen, G.; Van Dael, M.; Van Passel, S. (2018). The potential of microalgae biorefineries in Belgium and India: an environmental techno-economic assessment. Bioresour. Technol. 267: 271-280. https://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2018.07.037, meer
 • Peer reviewed article Balduyck, L.; Stock, T.; Bijttebier, S.; Bruneel, C.; Jacobs, G.; Voorspoels, S.; Muylaert, K.; Foubert, I. (2017). Integrity of the microalgal cell plays a major role in the lipolytic stability during wet storage. Algal Research 25: 516-524. https://dx.doi.org/10.1016/j.algal.2017.06.013, meer
 • Peer reviewed article Franke, A.; Roth, O.; De Schryver, P.; Bayer, T.; Garcia-Gonzalez, L.; Künzel, S.; Bossier, P.; Miest, J.J.; Clemmesen, C. (2017). Poly-β-hydroxybutyrate administration during early life: effects on performance, immunity and microbial community of European sea bass yolk-sac larvae. NPG Scientific Reports 7: 15022. https://dx.doi.org/10.1038/s41598-017-14785-z, meer
 • Peer reviewed article Franke, A.; Clemmesen, C.; De Schryver, P.; Garcia-Gonzalez, L.; Miest, J.J.; Roth, O. (2017). Immunostimulatory effects of dietary poly-β-hydroxybutyrate in European sea bass postlarvae. Aquac. Res. 48(12): 5707-5717. https://dx.doi.org/10.1111/are.13393, meer
 • Peer reviewed article Lagrou, D.; Coen-Aubert, M. (2017). Update of the Devonian lithostratigraphic subdivision in the subsurface of the Campine Basin (northern Belgium). Geol. Belg. 20(1-2): 13 pp. https://dx.doi.org/10.20341/gb.2016.017, meer
 • Peer reviewed article Lopez-Antia, A.; Dauwe, T.; Meyer, J.; Maes, K.; Bervoets, L.; Eens, M. (2017). High levels of PFOS in eggs of three bird species in the neighbourhood of a fluoro-chemical plant. Ecotoxicol. Environ. Saf. 139: 165-171. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.01.040, meer
 • Peer reviewed article Nguyen, T.A.; Vu, D.A.; Vu, P.V.; Nguyen, T.N.; Pham, T.M.; Nguyen, H.T.T.; Le, H.T.; Nguyen, T.V.; Hoang, L.K.; Vu, T.D.; Nguyen, T.S.; Luong, T.T.; Trinh, N.P.; Hens, L. (2017). Human ecological effects of tropical storms in the coastal area of Ky Anh (Ha Tinh, Vietnam). Environ. Dev. Sustain. 19(2): 745-767. https://dx.doi.org/10.1007/s10668-016-9761-3, meer
 • Peer reviewed article Snellings, R.; Horckmans, L.; Van Bunderen, C.; Vandewalle, L.; Cizer, O. (2017). Flash-calcined dredging sediment blended cements: effect on cement hydration and properties. Mater. Struct. 50(6): 241. https://dx.doi.org/10.1617/s11527-017-1108-5, meer
 • Peer reviewed article Staes, J.; Broekx, S.; Van Der Biest, K.; Vrebos, D.; Beauchard, O.; De Nocker, L.; Liekens, I.; Poelmans, L.; Verheyen, K.; Panis, J.; Meire, P. (2017). Quantification of the potential impact of nature conservation on ecosystem services supply in the Flemish Region: a cascade modelling approach. Ecosystem Services 24: 124-137. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.02.020, meer
 • Peer reviewed article Stratakis, N.; Roumeliotaki, T.; Oken, E.; Ballester, F.; Barros, H.; Basterrechea, M.; Cordier, S.; de Groot, R.; den Dekker, H.T.; Duijts, L.; Eggesbo, M.; Fantini, M.P.; Forastiere, F.; Gehring, U.; Gielen, M.; Gori, D.; Govarts, E.; Inskip, H.M.; Iszatt, N.; Jansen, M.; Kelleher, C.; Mehegan, J.; Molto-Puigmarti, C.; Mommers, M.; Oliveira, A.; Olsen, S.F.; Pelé, F.; Pizzi, C.; Porta, D.; Richiardi, L.; Rifas-Shiman, S.L.; Robinson, S.M.; Schoeters, G.; Strom, M.; Sunyer, J.; Thijs, C.; Vrijheid, M.; Vrijkotte, T.G.M.; Wijga, A.H.; Kogevinas, M.; Zeegers, M.P.; Chatzi, L. (2017). Fish and seafood consumption during pregnancy and the risk of asthma and allergic rhinitis in childhood: a pooled analysis of 18 European and US birth cohorts. Int. J. Epidemiol. 46(5): 1465-1477. https://dx.doi.org/10.1093/ije/dyx007, meer
 • Peer reviewed article Tiller, R.G.; De Kok, J.-L.; Vermeiren, K.; Thorvaldsen, T. (2017). Accountability as a governance paradox in the Norwegian salmon aquaculture industry. Front. Mar. Sci. 4: 71. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2017.00071, meer
 • Peer reviewed article Van der Biest, K.; De Nocker, L.; Provoost, S.; Boerema, A.; Staes, J.; Meire, P. (2017). Dune dynamics safeguard ecosystem services. Ocean Coast. Manag. 149: 148-158. https://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2017.10.005, meer
 • Peer reviewed article Bisselink, R.; de Schepper, W.; Trampé, J.; van den Broek, W.; Pinel, I.; Krutko, A.; Groot, N. (2016). Mild desalination demo pilot: new normalization approach to effectively evaluate electrodialysis reversal technology. Water Resources and Industry 14: 18-25. https://dx.doi.org/10.1016/j.wri.2016.03.003, meer
 • Peer reviewed article Doxaran, D.; Leymarie, E.; Nechad, B.; Dogliotti, A.; Ruddick, K.; Gernez, P.; Knaeps, E. (2016). Improved correction methods for field measurements of particulate light backscattering in turbid waters. Optics Express 24(4): 3615-3637. https://dx.doi.org/10.1364/OE.24.003615, meer
 • Peer reviewed article Gobin, A.; Nguyen, H.T.; Pham, V.Q.; Pham, H.T.T. (2016). Heavy rainfall patterns in Vietnam and their relation with ENSO cycles. Int. J. Climatol. 36(4): 1686-1699. https://dx.doi.org/10.1002/joc.4451, meer
 • Peer reviewed article Poma, G.; Malarvannan, G.; Voorspoels, S.; Symons, N.; Malysheva, S.V.; Van Loco, J.; Covaci, A. (2016). Determination of halogenated flame retardants in food: optimization and validation of a method based on a two-step clean-up and gas chromatography-mass spectrometry. Food Control 65: 168-176. https://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2016.01.027, meer
 • Peer reviewed article Snellings, R.; Cizer, O.; Horckmans, L.; Durdzinski, P.T.; Dierckx, P.; Nielsen, P.; Van Balen, K.; Vandewalle, L. (2016). Properties and pozzolanic reactivity of flash calcined dredging sediments. Applied Clay Science 129: 35-39. https://dx.doi.org/10.1016/j.clay.2016.04.019, meer
 • Peer reviewed article Thomassen, G.; Vila, U.E.; Van Dael, M.; Lemmens, B.; Van Passel, S. (2016). A techno-economic assessment of an algal-based biorefinery. Clean Technologies and Environmental Policy 18(6): 1849-1862. https://dx.doi.org/10.1007/s10098-016-1159-2, meer
 • Peer reviewed article Tiller, R.; De Kok, J.-L.; Vermeiren, K.; Richards, R.; Van Ardelan, M.; Bailey, J. (2016). Stakeholder perceptions of links between environmental changes to their socio-ecological system and their adaptive capacity in the region of Troms, Norway. Front. Mar. Sci. 3: 267. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2016.00267, meer
 • Peer reviewed article Ampe, E.M.; Raymaekers, D.; Hestir, E.L.; Jansen, M.; Knaeps, E.; Batelaan, O. (2015). A wavelet-enhanced inversion method for water quality retrieval from high spectral resolution data for complex waters. IEEE Trans. Giosci. Remote Sens. 53(2): 869-882. https://dx.doi.org/10.1109/TGRS.2014.2330251, meer
 • Peer reviewed article Boets, P.; Landuyt, D.; Everaert, G.; Broekx, S.; Goethals, P.L.M. (2015). Evaluation and comparison of data-driven and knowledge-supported Bayesian Belief Networks to assess the habitat suitability for alien macroinvertebrates. Environ. Model. Softw. 74: 92-103. https://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2015.09.005, meer
 • Peer reviewed article Castaño, A.; Cutanda, F.; Esteban, M.; Pärt, P.; Navarro, C.; Gómez, S.; Rosado, M.; López, A.; López, E.; Exley, K.; Schindler, B.K.; Govarts, E.; Casteleyn, L.; Kolossa-Gehring, M.; Fiddicke, U.; Koch, H.; Angerer, J.; Den Hond, E.; Schoeters, G.; Sepai, O.; Horvat, M.; Knudsen, L.E.; Aerts, D.; Joas, A.; Biot, P.; Joas, R.; Jiménez-Guerrero, J.A.; Diaz, G.; Pirard, C.; Katsonouri, A.; Cerna, M.; Gutleb, A.C.; Ligocka, D.; Reis, F.M.; Berglund, M.; Lupsa, I.-R.; Halzlová, K.; Charlier, C.; Cullen, E.; Hadjipanayis, A.; Krsková, A.; Jensen, J.F.; Nielsen, J.K.; Schwedler, G.; Wilhelm, M.; Rudnai, P.; Középesy, S.; Davidson, F.; Fischer, M.E.; Janasik, B.; Namorado, S.; Gurzau, A.E.; Jajcaj, M.; Mazej, D.; Tratnik, J.S.; Larsson, K.; Lehmann, A.; Crettaz, P.; Lavranos, G.; Posada, M. (2015). Fish consumption patterns and hair mercury levels in children and their mothers in 17 EU countries. Environ. Res. 141: 58-68. http://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2014.10.029, meer
 • Peer reviewed article Dams, J.; Nossent, J.; Senbeta, T.B.; Willems, P.; Batelaan, O. (2015). Multi-model approach to assess the impact of climate change on runoff. J. Hydrol. (Amst.) 529: 1601-1616. https://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2015.08.023, meer
 • Peer reviewed article de Kok, J.-L.; Engelen, G.; Maes, J. (2015). Reusability of model components for environmental simulation - Case studies for integrated coastal zone management. Environ. Model. Softw. 68: 42-54. https://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2015.02.001, meer
 • Peer reviewed article Deckers, J. (2015). Middle Miocene mass transport deposits in the southern part of the Roer Valley Graben. Mar. Pet. Geol. 66(4): 653-659. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2015.07.006, meer
 • Peer reviewed article Dogliotti, A.I.; Ruddick, K.G.; Nechad, B.; Doxaran, D.; Knaeps, E. (2015). A single algorithm to retrieve turbidity from remotely-sensed data in all coastal and estuarine waters. Remote Sens. Environ. 156: 157-168. http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2014.09.020, meer
 • Peer reviewed article Forio, M.A.E.; Landuyt, D.; Bennetsen, E.; Lock, K.; Nguyen, T.H.T.; Damanik-Ambarita, M.N.; Musonge, P.L.S.; Boets, P.; Everaert, G.; Dominguez-Granda, L.; Goethals, P.L.M. (2015). Bayesian belief network models to analyse and predict ecological water quality in rivers. Ecol. Model. 312: 222-238. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2015.05.025, meer
 • Peer reviewed article Groot, C.; van den Broek, W.; Loewenberg, J.; Koeman-Stein, N.; Heidekamp, M.; de Schepper, W. (2015). Mild desalination of various raw water streams. Wat. Sci. Tech. 72(3): 371-376. dx.doi.org/10.2166/wst.2015.228, meer
 • Peer reviewed article Knaeps, E.; Ruddick, K.G.; Doxaran, D.; Dogliotti, A.I.; Nechad, B.; Raymaekers, D.; Sterckx, S. (2015). A SWIR based algorithm to retrieve total suspended matter in extremely turbid waters. Remote Sens. Environ. 168: 66-79. http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2015.06.022, meer
 • Peer reviewed article Servaes, K.; Maesen, M.; Prandi, B.; Sforza, S.; Elst, K. (2015). Polar lipid profile of Nannochloropsis oculata determined using a variety of lipid extraction procedures. J. Agric. Food Chem. 63(15): 3931-3941. https://dx.doi.org/10.1021/acs.jafc.5b00241, meer
 • Peer reviewed article Steurbaut, E.; King, C.; Matthijs, J.; Noiret, C.; Yans, J.; Van Simaeys, S. (2015). The Zemst borehole, first record of the EECO in the North Sea Basin and implications for Belgian Ypresian - Lutetian stratigraphy. Geol. Belg. 18(2-4): 147-159, meer
 • Peer reviewed article Tedesco, M.; Cipollina, A.; Tamburini, A.; Micale, G.; Helsen, J.; Papapetrou, M. (2015). REAPower: use of desalination brine for power production through reverse electrodialysis. Desalination and Water Treatment 53(12): 3161-3169. dx.doi.org/10.1080/19443994.2014.934102, meer
 • Peer reviewed article Tedesco, M.; Brauns, E.; Cipollina, A.; Micale, G.; Modica, P.; Russo, G.; Helsen, J. (2015). Reverse electrodialysis with saline waters and concentrated brines: A laboratory investigation towards technology scale-up. J. Membr. Sci. 492: 9-20. dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2015.05.020, meer
 • Peer reviewed article Tufa, R.; Curcio, E.; Brauns, E.; van Baak, W.; Fontananova, E.; Di Profio, G. (2015). Membrane distillation and reverse electrodialysis for near-zero liquid discharge and low energy seawater desalination. J. Membr. Sci. 496: 325-333. dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2015.09.008, meer
 • Peer reviewed article Van Hung, N.; De Schryver, P.; Tam, T.; Garcia-Gonzalez, L.; Bossier, P.; Nevejan, N. (2015). Application of poly-beta-hydroxybutyrate (PHB) in mussel larviculture. Aquaculture 446: 318-324. https://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2015.04.036, meer
 • Peer reviewed article Burazerovic, D.; Heylen, R.; Raymaekers, D.; Knaeps, E.; Philippart, C.J.M.; Scheunders, P. (2014). A spectral-unmixing approach to estimate water-mass concentrations in case 2 waters. IEEE J. Sel. Top. Appl. Earth Observ. Remote Sens. 7(8): 3595-3605. dx.doi.org/10.1109/JSTARS.2014.2345562, meer
 • Peer reviewed article Canters, F.; Vanderhaegen, S.; Khan, A.Z.; Engelen, G.; Uljee, I. (2014). Land-use simulation as a supporting tool for flood risk assessment and coastal safety planning: the case of the Belgian coast. Ocean Coast. Manag. 101(Part B): 102-113. dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2014.07.018, meer
 • Peer reviewed article Deckers, J.; Matthijs, J. (2014). A late Danian change in deformation style in the south-eastern part of the Campine Basin. Geol. Belg. 17(3-4): 236-243, meer
 • Peer reviewed article ElMekawy, A.; Hegab, H.M.; Pant, D. (2014). The near-future integration of microbial desalination cells with reverse osmosis technology. Energy & Environmental Science 7(12): 3921-3933. https://dx.doi.org/10.1039/c4ee02208d, meer
 • Peer reviewed article Janssen, S.; Deutsch, F.; Veldeman, N.; Vanherle, K.; Lodewijks, P.; Duerinck, J.; Campling, P. (2014). Integrated assessment of an emission trading scheme to reduce emissions from international shipping and the related environmental impact over Europe, in: Steyn, D.G. et al. Air pollution modeling and its application XXII. NATO Science for Peace and Security Series: C. Environmental Security, : pp. 85-88. https://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-5577-2_14, meer
 • Peer reviewed article Le, X.Q.; Vu, V.-H.; Hens, L.; Van Heur, B. (2014). Stakeholder perceptions and involvement in the implementation of EMS in ports in Vietnam and Cambodia. J. Clean. Prod. 64: 173-193. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.07.032, meer
 • Peer reviewed article Leventakou, V.; Roumeliotaki, T.; Martinez, D.; Barros, H.; Brantsaeter, A.-L.; Casas, M.; Charles, M.-A.; Cordier, S.; Eggesbo, M.; van Eijsden, M.; Forastiere, F.; Gehring, U.; Govarts, E.; Halldorsson, T.I.; Hanke, W.; Haugen, M.; Heppe, D.H.M.; Heude, B.; Inskip, H.M.; Jaddoe, V.W.V.; Jansen, M.; Kelleher, C.; Meltzer, H.M.; Merletti, F.; Molto-Puigmarti, C.; Mommers, M.; Murcia, M.; Oliveira, A.; Olsen, S.F.; Pelé, F.; Polanska, K.; Porta, D.; Richiardi, L.; Robinson, S.M.; Stigum, H.; Strom, M.; Sunyer, J.; Thijs, C.; Viljoen, K.; Vrijkotte, T.G.M.; Wijga, A.H.; Kogevinas, M.; Vrijheid, M.; Chatzi, L. (2014). Fish intake during pregnancy, fetal growth, and gestational length in 19 European birth cohort studies. American Journal of Clinical Nutrition 99(3): 506-516. https://dx.doi.org/10.3945/ajcn.113.067421, meer
 • Peer reviewed article Thai, T.Q.; Wille, M.; Garcia-Gonzalez, L.; Sorgeloos, P.; Bossier, P.; De Schryver, P. (2014). Poly-ß-hydroxybutyrate content and dose of the bacterial carrier for Artemia enrichment determine the performance of giant freshwater prawn larvae. Appl. Microbiol. Biotechnol. 98(11): 5205-5215. https://dx.doi.org/10.1007/s00253-014-5536-7, meer
 • Peer reviewed article Van der Biest, K.; D’Hondt, R.; Jacobs, S.; Landuyt, D.; Staes, J.; Goethals, P.; Meire, P. (2014). EBI: An index for delivery of ecosystem service bundles. Ecol. Indic. 37: 252–265. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2013.04.006, meer
 • Peer reviewed article Vandenberghe, N; Harris, W.B.; Wampler, J.M.; Houthuys, R.; Louwye, S.; Adriaens, R.; Vos, K.; Lanckacker, T.; Matthijs, J.; Deckers, J.; Verhaegen, J.; Laga, P.; Westerhoff, W.; Munsterman, D. (2014). The implications of K-Ar glauconite dating of the Diest Formation on the paleogeography of the Upper Miocene in Belgium. Geol. Belg. 17(2): 161-174, meer
 • Peer reviewed article Viana, M.; Hammingh, P.; Colette, A.; Querol, X.; Degraeuwe, B.; De Vlieger, I.; van Aardenne, J. (2014). Impact of maritime transport emissions on coastal air quality in Europe. Atmos. Environ. (1994) 90: 96-105. dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2014.03.046, meer
 • Peer reviewed article Nader, F.H.; De Boever, E.; Gasparrini, M.; Liberati, M.; Dumont, C.; Ceriani, A.; Morad, S.; Lerat, O.; Doligez, B. (2013). Quantification of diagenesis impact on the reservoir properties of the Jurassic Arab D and C members (Offshore, U.A.E.). Geofluids 13(2): 204-220. dx.doi.org/10.1111/gfl.12022, meer
 • Peer reviewed article de Brauwere, A.; Fripiat, F.; Cardinal, D.; Cavagna, A.-J.; De Ridder, F.; André, L.; Elskens, M. (2012). Isotopic model of oceanic silicon cycling: The Kerguelen Plateau case study. Deep-Sea Res., Part 1, Oceanogr. Res. Pap. 70: 42-59. dx.doi.org/10.1016/j.dsr.2012.08.004, meer
 • Peer reviewed article Delnooz, A.; Six, D.; Kessels, K.; Hommelberg, M.P.F. (2012). e-harbours: identification and analysis of barriers for Virtual Power Plants in harbour regions, in: 9th International Conference on the European Energy Market (EEM 2012). Proceedings of a meeting held 10-12 May 2012, Florence, Italy. International Conference on the European Energy Market, 9: pp. 6. https://dx.doi.org/10.1109/EEM.2012.6254682, meer
 • Peer reviewed article Vermaat, J.E.; Broekx, S.; Van Eck, B.; Engelen, G.; Hellmann, F.; De Kok, J.L.; Van der Kwast, H.; Maes, J.; Salomons, W.; Van Deursen, W. (2012). Nitrogen source apportionment for the catchment, estuary, and adjacent coastal waters of the river Scheldt. Ecol. Soc. 17(2): 30. http://dx.doi.org/10.5751/ES-04889-170230, meer
 • Peer reviewed article Broekx, S.; Smets, S.; Liekens, I.; Bulckaen, D.; De Nocker, L. (2011). Designing a long-term flood risk management plan for the Scheldt estuary using a risk-based approach. Nat. Hazards 57(2): 245-266. dx.doi.org/10.1007/s11069-010-9610-x, meer
 • Peer reviewed article Dusar, M.; Dreesen, R.; Indeherberge, L.; Defour, E.; Meuris, R. (2011). The origin of 'tauw', an enigmatic building stone of the Mergelland: a case study of the Hesbaye region, southwest of Maastricht (Belgium). Geol. Mijnb. 90(2-3): 239-258, meer
 • Peer reviewed article Slimani, H.; Louwye, S.; Dusar, M.; Lagrou, D. (2011). Connecting the Chalk Group of the Campine Basin to the dinoflagellate cyst biostratigraphy of the Campanian to Danian in borehole Meer (northern Belgium). Geol. Mijnb. 90(2-3): 129-164. http://dx.doi.org/10.1017/S0016774600001074, meer
 • Peer reviewed article Welkenhuysen, K.; Piessens, K.; Baele, J.-M.; Laenen, B.; Dusar, M. (2011). CO2 storage opportunities in Belgium. Energy Procedia 4: 4913-4920. https://hdl.handle.net/10.1016/j.egypro.2011.02.460, meer
 • Peer reviewed article Beelaerts, V.; De Ridder, F.; Schmitz, N.; Bauwens, M.; Pintelon, R. (2010). Time-series reconstruction from natural archive data with the averaging effect taken into account. Math. Geosc. 42(6): 705-722. https://dx.doi.org/10.1007/s11004-010-9292-7, meer
 • Peer reviewed article Brauns, E. (2010). An alternative hybrid concept combining seawater desalination, solar energy and reverse electrodialysis for a sustainable production of sweet water and electrical energy. Desalination and Water Treatment 13(1-3): 53-62. dx.doi.org/10.5004/dwt.2010.1090, meer
 • Peer reviewed article Selderslaghs, I.W.T.; Hooyberghs, J.; De Coen, W.; Witters, H.E. (2010). Locomotor activity in zebrafish embryos: A new method to assess developmental neurotoxicity. Neurotoxicology and teratology 32(4): 460-471. dx.doi.org/10.1016/j.ntt.2010.03.002, meer
 • Peer reviewed article Bert, V.; Seuntjens, P.; Dejonghe, W.; Lacherez, S.; Thuy, H.T.T.; Vandecasteele, B. (2009). Phytoremediation as a management option for contaminated sediments in tidal marshes, flood control areas and dredged sediment landfill sites. Environm. Sc. & Poll. Res. 16(7): 745-764. https://dx.doi.org/10.1007/s11356-009-0205-6, meer
 • Peer reviewed article Brauns, E. (2009). Salinity gradient power by reverse electrodialysis: effect of model parameters on electrical power output. Desalination 237(1-3): 378-391. https://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2008.10.003, meer
 • Peer reviewed article de Brauwere, A.; De Ridder, F.; Gourgue, O.; Lambrechts, J.; Comblen, R.; Pintelon, R.; Passerat, J.; Servais, P.; Elskens, M.; Baeyens, W.; Kärnä, T.; de Brye, B.; Deleersnijder, E. (2009). Design of a sampling strategy to optimally calibrate a reactive transport model: Exploring the potential for Escherichia coli in the Scheldt Estuary. Environ. Model. Softw. 24(8): 969-981. dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2009.02.004, meer
 • Peer reviewed article De Doncker, L.; Troch, P.; Verhoeven, R.; Bal, K.; Desmet, N.; Meire, P. (2009). Relation between resistance characteristics due to aquatic weed growth and the hydraulic capacity of the river Aa. River Res. Applic. 25(10): 1287-1303. dx.doi.org/10.1002/rra.1240, meer
 • Peer reviewed article de Kok, J.-L.; Kofalk, S.; Berlekamp, J.; Hahn, B.; Wind, H.G. (2009). From design to application of a decision-support system for integrated river-basin management. Water resour. manag. 23(9): 1781-1811. http://dx.doi.org/10.1007/s11269-008-9352-7, meer
 • Peer reviewed article Goosse, H.; Lefebvre, W.; de Montety, A.; Crespin, E.; Orsi, A. (2009). Consistent past half-century trends in the atmosphere, the sea ice and the ocean at high southern latitudes. Clim. Dyn. 33(7-8): 999-1016. https://dx.doi.org/10.1007/s00382-008-0500-9, meer
 • Peer reviewed article Maes, J.; Vliegen, J.; Van de Vel, K.; Janssen, S.; Deutsch, F.; De Ridder, K.; Mensink, C. (2009). Spatial surrogates for the disaggregation of CORINAIR emission inventories. Atmos. Environ. (1994) 43(6): 1246-1254. https://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2008.11.040, meer
 • Peer reviewed article Schrooten, L.; De Vlieger, I.; Int Panis, L.; Chiffi, C.; Pastori, E. (2009). Emissions of maritime transport: a European reference system. Sci. Total Environ. 408(2): 318-323. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2009.07.037, meer
 • Peer reviewed article Stomperudhaugen, E.S.; Øverås, N.H.H.; Langford, K.; De Coen, W.; Smolders, R.; Hylland, K. (2009). Cellular energy allocation in Hediste diversicolor exposed to sediment contaminants. J. Toxicol. Environ. Health. Part A 72(3-4): 244-253. dx.doi.org/10.1080/15287390802539178, meer
 • Peer reviewed article Maes, J.; Stevens, M.; Breine, J. (2008). Poor water quality constrains the distribution and movements of twaite shad Alosa fallax fallax (Lacépède, 1803) in the watershed of river Scheldt. Hydrobiologia 602(1): 129-143. dx.doi.org/10.1007/s10750-008-9279-2, meer
 • Peer reviewed article De Wolf, H.; Lukambuzi, L.; Van den Broeck, H.; Smolders, R. (2007). Spatio-temporal variation in energy content of the periwinkle Littorina littorea, along a pollution gradient in the Western Scheldt estuary, The Netherlands. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 344(1): 78-87. dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2006.12.009, meer
 • Peer reviewed article Dusar, M.; Lagrou, D. (2007). Lithofacies and paleogeographic distribution of the latest Cretaceous deposits exposed in the Hinnisdael underground quarries in Vechmaal (commune Heers, Belgian Limbourg). Geol. Belg. 10(3-4): 176-181, meer
 • Peer reviewed article Guelinckx, J.; Maes, J.; Van Den Driessche, P.; Geysen, B.; Dehairs, F.A.; Ollevier, F.P. (2007). Changes in d13C and d15N in different tissues of juvenile sand goby Pomatoschistus minutus: a laboratory diet-switch experiment. Mar. Ecol. Prog. Ser. 341: 205-215. https://dx.doi.org/10.3354/meps341205, meer
 • Peer reviewed article Meers, E.; Ruttens, A.; Geebelen, W.; Vangronsveld, J.; Samson, R.; Vanbroekhoven, K.; Vandegehuchte, M.; Diels, L.; Tack, F.M.G. (2006). Potential use of the plant antioxidant network for environmental exposure assessment of heavy metals in soils. Environ. Monit. Assess. 120(1-3): 243-267. https://dx.doi.org/10.1007/s10661-005-9059-7, meer
 • Peer reviewed article Meers, E.; Unamuno, V.R.; Du Laing, G.; Vangronsveld, J.; Vanbroekhoven, K.; Samson, R.; Diels, L.; Geebelen, W.; Ruttens, A.; Vandegehuchte, M.; Tack, F.M.G. (2006). Zn in the soil solution of unpolluted and polluted soils as affected by soil characteristics. Geoderma 136(1-2): 107-119. https://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2006.03.031, meer
 • Peer reviewed article Thorez, J.; Dreesen, R.; Streel, M. (2006). Fammenian. Geol. Belg. 9(1-2): 27-45, meer
 • Peer reviewed article Meers, E.; Unamuno, V.; Vandegehuchte, M.; Vanbroekhoven, K.; Geebelen, W.; Samson, R.; Vangronsveld, J.; Diels, L.; Ruttens, A.; Du Laing, G.; Tack, F. (2005). Soil-solution speciation of Cs as affected by soil characteristics in unpolluted and polluted soils. Environ. Toxicol. Chem. 24(3): 499-509. https://dx.doi.org/10.1897/04-231r.1, meer
 • Devriese, L.; Moulaert, I.; Janssen, C.; Asselman, J.; Vercauteren, M.; De Keukelaere, L.; Knaeps, E.; Toorman, E.; Achutha Shettigar, N.; Van Damme, S.; Teunkens, B.; Veys, K.; Everaert, G. (2022). PLUXIN – Roadmap to innovation. D6.2 v2.0. Flanders Marine Institute: Ostend. 26 pp. https://dx.doi.org/10.48470/32, meer
 • Leone, G.; Catarino, A.I.; De Keukelaere, L.; Bossaer, M.; Knaeps, E.; Everaert, G. (2022). Hyperspectral reflectance of dry, wet and submerged plastics polymers under environmentally relevant conditions, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 63-64, meer
 • Velimirovic, M.; Teunkens, B.; Ghorbanfekr, H.; Buelens, B.; Van Damme, S.; Tirez, K.; Vanhaecke, F. (2022). Macroplastics monitoring in the Sea Scheldt estuary, in: EGU General Assembly 2022. Vienna, Austria & Online, 23–27 May 2022. pp. EGU22-205. https://dx.doi.org/10.5194/egusphere-egu22-205, meer
 • Devriese, L.; Asselman, J.; Janssen, C.; Vercauteren, M.; De Keukelaere, L.; Knaeps, E.; Teunkens, B.; Van Damme, S.; Toorman, E.; Shettigar, N.A.; Leone, G.; Bouwens, J.; Catarino, A.I.; Everaert, G. (2021). PLUXIN: report partner meeting march 2021. D1.1. VLIZ/UGent/Universiteit Antwerpen/KU Leuven/VITO: Ostend. 6 pp. https://dx.doi.org/10.48470/8, meer
 • Devriese, L.; Asselman, J.; Janssen, C.; Vercauteren, M.; De Keukelaere, L.; Knaeps, E.; Teunkens, B.; Van Damme, S.; Toorman, E.; Achutha Shettigar, N.; Leone, G.; Bouwens, J.; Catarino, A.I.; Everaert, G. (2021). PLUXIN: report partner meeting september 2021. D1.1. VLIZ/UGent/Universiteit Antwerpen/KU Leuven/VITO: Ostend. 8 pp. https://dx.doi.org/10.48470/10, meer
 • Devriese, L.; Asselman, J.; Janssen, C.; Vercauteren, M.; De Keukelaere, L.; Knaeps, E.; Teunkens, B.; Van Damme, S.; Toorman, E.; Achutha Shettigar, N.; Leone, G.; Bouwens, J.; Catarino, A.I.; Everaert, G. (2021). PLUXIN to scientific advisory board - Progress consultation and survey of future valorisation pathways. VLIZ/UGent/Universiteit Antwerpen/KU Leuven/VITO: Ostend. 10 pp. https://dx.doi.org/10.48470/15, meer
 • Devriese, L.; Moulaert, I.; Bouwens, J.; Janssen, C.; Asselman, J.; Vercauteren, M.; De Keukelaere, L.; Knaeps, E.; Toorman, E.; Van Damme, S.; Teunkens, B.; Veys, K.; Loosvelt, L.; Everaert, G. (2021). PLUXIN – Roadmap to innovation. D6.2. Flanders Marine Institute: Ostend. 41 pp. https://dx.doi.org/10.48470/17, meer
 • Moshtaghi, M.; Knaeps, E.; Strackx, G.; De Keukelaere, L. (2021). Integrating drone imaging with artificial intelligence to detect marine plastics, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 3 March 2021. VLIZ Special Publication, 85: pp. 16, meer
 • Van Schaeybroeck, B.; Mendoza Paz, S.; Willems, P.; Termonia, P.; van Lipzig, N.; van Ypersele, J.P.; Fettweis, X.; De Ridder, K.; Stavrakou, T.; Lacroix, G.; Pottiaux, E. (2021). Coherent Integration of climate projections into Climate ADaptation plAnning tools for BElgium. Final Report. (BRAIN-be - (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks)). Belgian Science Policy Office: Brussels. 21 pp., meer
 • Vercauteren, M.; Semmouri, I.; Van Acker, E.; Pequeur, E.; Van Esch, L.; Uljee, I.; Asselman, J.; Janssen, C. (2021). Onderzoek naar verspreiding, effecten en risico’s van microplastics in het Vlaamse oppervlaktewater. Deelrapport 3: Analyse van massa- en deeltjesstromen in waterzuiveringsinstallaties. Universiteit Gent (GhEnToxLab)/VITO/VMM: Gent. 26 pp., meer
 • Vercauteren, M.; Semmouri, I.; Van Acker, E.; Pequeur, E.; Van Esch, L.; Uljee, I.; Asselman, J.; Janssen, C. (2021). Onderzoek naar verspreiding, effecten en risico’s van microplastics in het Vlaamse oppervlaktewater. Deelrapport 2: Monitoring en analyse van bandenslijtage: Aanpak, vergelijking van methoden en richtlijnen voor toekomstig onderzoek. Universiteit Gent (GhEnToxLab)/VITO/VMM: Gent. , meer
 • Vercauteren, M.; Semmouri, I.; Van Acker, E.; Pequeur, E.; Van Esch, L.; Uljee, I.; Asselman, J.; Janssen, C. (2021). Onderzoek naar verspreiding, effecten en risico’s van microplastics in het Vlaamse oppervlaktewater: Kernrapport. Universiteit Gent (GhEnToxLab)/VITO/VMM: Gent. 133 pp., meer
 • (2020). Proba-V: Going beyond expectations for global vegetation monitoring. ESA/Belspo/VITO: Brussels. [18] pp., meer
 • Devriese, L.; Asselman, J.; Janssen, C.; Vercauteren, M.; De Keukelaere, L.; Knaeps, E.; Teunkens, B.; Van Damme, S.; Toorman, E.; Achutha Shettigar, N.; Leone, G.; Bouwens, J.; Catarino, A.I.; Everaert, G. (2020). PLUXIN: report of initiation meeting september 2020. D1.1. VLIZ/UGent/Universiteit Antwerpen/KU Leuven/VITO: Ostend. 12 pp. https://dx.doi.org/10.48470/9, meer
 • Kaiser, A.; Parchomenko, A. (2018). Long run transitions in resource-based Inuit communities, in: Vestergaard, N. et al. Arctic marine resource governance and development. pp. 89-114. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-67365-3_6, meer
 • Knaeps, E. (2018). VITO Remote Sensing, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 46, meer
 • Termonia, P.; Willems, P.; van Lipzig, N.; van Ypersele, J.P.; Fettweis, X.; De Ridder, K.; Gobin, A.; Stavrakou, T.; Ponsar, S.; Pottiaux, E.; Van Schaeybroeck, B.; De Cruz, L.; De Troch, R.; Giot, O.; Hamdi, R.; Vannitsem, S.; Duchêne, F.; Bertrand, C.; Tabari, H.; van Uytven, E.; Hosseinzadehtalaei, P.; Wouters, H.; Vanden Broucke, S.; Demuzere, M.; Marbaix, P.; Villanueva-Birriel, C.; Wyard, C.; Scholzen, C.; Doutreloup, S.; Lauwaet, D.; Bauwens, M.; Müller, J.-F.; Van den Eynde, D. (2018). Combining regional downscaling expertise in Belgium: CORDEX and beyond: Final Report. (BRAIN-be - (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks)). Belgian Science Policy: Brussels. 122 pp., meer
 • Van Bunderen, C.; Snellings, R.; Horckmans, L.; Dockx, J.; Vandekeybus, J.; Vandewalle, L.; Cizer, O. (2018). Concrete with flash-calcined dredging sediments as a novel supplementary cementitious material, in: Hordijk, D.A. et al. High tech concrete: where technology and engineering meet. Proceedings of the 2017 fib Symposium, held in Maastricht, The Netherlands, June 12-14, 2017. pp. 109-116. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-319-59471-2_14, meer
 • Van Putte, N.; Temmerman, S.; Meire, P.; Seuntjens, P.; Verreydt, G. (2018). Improving groundwater dynamics: a key factor for successful tidal marsh restoration?, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 81: pp. 116, meer
 • Otero, V.; Martinez-Espinosa, C.; Dahdouh-Guebas, F.; Van De Kerchove, R.; Satyanarayana, B.; Lucas, R. (2017). Variations in mangrove regeneration rates under different management plans: An analysis of Landsat time-series in the Matang Mangrove Forest Reserve, Peninsular Malaysia, in: 2017 9th International Workshop on the Analysis of Multitemporal Remote Sensing Images (MultiTemp). pp. 3. https://dx.doi.org/10.1109/Multi-Temp.2017.8035238, meer
 • Ruddick, K.; Brockmann, C.; Capuzzo, E.; Constantin, S.; Creach, V.; De Keukelaere, L.; Doxaran, D.; Forster, R. (2017). HIGH spatial and temporal Resolution Ocean Colour Remote Sensing (The HIGHROC Project), in: HIGHROC Science Conference: How to exploit the large variety of ocean colour space borne data to provide a high spatio-temporal monitoring of coastal ocean? 7-9 November 2017, Brussels. pp. 5, meer
 • Sterckx, S.; Adriaensen, S.; De Keukelaere, L.; Lebreton, C. (2017). Suitability of Proba-V 100 m products for turbidity mapping in coastal areas, in: HIGHROC Science Conference: How to exploit the large variety of ocean colour space borne data to provide a high spatio-temporal monitoring of coastal ocean? 7-9 November 2017, Brussels. pp. 24, meer
 • Van Putte, N.; Verreydt, G.; Meire, P.; Seuntjens, P.; Temmerman, S. (2017). Historical agricultural land use leads to reduced groundwater dynamics in a restored freshwater tidal marsh, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 92, meer
 • Vanderhoeven, S.; Adriaens, T.; Desmet, P.; Strubbe, D.; Backeljau, T.; Barbier, Y.; Brosens, D.; Cigar, J.; Coupremanne, M.; De Troch, R.; Eggermont, H.; Heughebaert, A.; Hostens, K.; Huybrechts, P.; Jacquemart, A.-L.; Lens, L.; Monty, A.; Paquet, J.-Y.; Prévot, C.; Robertson, T.; Termonia, P.; Van De Kerchove, R.; Van Hoey, G.; Van Schaeybroeck, B.; Vercayie, D.; Verleye, T.J.; Welby, S.; Groom, Q.J. (2017). Tracking Invasive Alien Species (TrIAS): building a data-driven framework to inform policy. Research Ideas and Outcomes 3: e13414. https://dx.doi.org/10.3897/rio.3.e13414, meer
 • Vrebos, D.; Staes, J.; Bennetsen, E.; Broekx, S.; De Nocker, L.; Gabriels, K.; Goethals, P.; Hermy, M.; Liekens, I.; Marsboom, C.; Ottoy, S.; Van der Biest, K.; van Orshoven, J.; Meire, P. (2017). ECOPLAN-SE: Ruimtelijke analyse van ecosysteemdiensten in Vlaanderen, een Q-GIS plugin. Versie 1.0, 017-R202. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 132 pp., meer
 • Knaeps, E.; Raymaekers, D.; De Keukelaere, L.; Verstappen, T.; Strackx, G.S. (2016). Drones record water quality at cm scale, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 68, meer
 • Ruwaimana, M.; Mohd, M.A.; Satyanarayana, B.; Raymaekers, D.; Koedam, N.; Dahdouh-Guebas, F. (2016). Satellite vs Drone: mapping of mangroves in Setiu Wetland, Malaysia. Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 12 February 2016. Université Libre de Bruxelles: Brussel. 1 poster pp., meer
 • Steurbaut, E.; De Ceukelaire, M.; Lanckacker, T.; Matthijs, J.; Stassen, P.; Van Baelen, H.; Vandenberghe, N (2016). An update of the lithostratigraphy of the Ieper Group. National Commission for Stratigraphy of Belgium: Brussels. 76 pp., meer
 • Brouwers, J.; Peeters, B.; Van Steertegem, M.; van Lipzig, N.; Wouters, H.; Beullens, J.; Demuzere, M.; Willems, P.; De Ridder, K.; Maiheu, B.; De Troch, R.; Termonia, P.; Vansteenkiste, T.; Craninx, M.; Maetens, W.; Defloor, W.; Cauwenberghs, K. (2015). MIRA klimaatrapport 2015: over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)/KU Leuven/VITO/KMI: Aalst. ISBN 9789491385469. 147 pp., meer
 • De Nocker, L.; Broekx, S.; Demeyer, R.; Simoens, I.; Turkelboom, F.; Provoost, S.; Van der Biest, K. (2015). Evaluatie van de socio-economisch impact van het FLANDRE project op de lokale economie, bevolking en het herstel van de ecosysteemdiensten. VITO: Mol. 70 + bijlagen pp., meer
 • Van Echelpoel, W.; Boets, P.; Landuyt, D.; Gobeyn, S.; Everaert, G.; Bennetsen, E.; Mouton, A.; Goethals, P.L.M. (2015). Species distribution models for sustainable ecosystem management, in: Park, Y.-S. et al. Advanced modelling techniques studying global changes in environmental sciences. Developments in environmental modelling, 27: pp. 115-134. https://dx.doi.org/10.1016/b978-0-444-63536-5.00008-9, meer
 • de Kok, J.-L.; Decorte, L.; Peelaerts, W. (2014). The Web-based Application Server: Combining earth observation with in-situ data and modelling. ISECA Final Report D3.1. Ref.: 2014/Unit Environmental modelling (RMA)/R/135. Unit Environmental Modelling, Flemish Institute for Technological Research (VITO): Mol. 49 + Annex pp., meer
 • de Kok, J.-L.; Poelmans, L.; Van Esch, L.; Uljee, I.; Engelen, G.; Veldeman, N. (2014). Eutrophication problems, causes and potential solutions, and exchange of reusable model building components for the integrated simulation of coastal eutrophication. ISECA Final Report D3.2. Ref.: 2014/Unit Environmental modelling (RMA)/R/136. Unit Environmental Modelling, Flemish Institute for Technological Research (VITO): Mol. 43 + Annexes pp., meer
 • De Kok, J.L.; Decorte, L. (2014). The Web Application Server (WAS). Presentation at the ISECA Final Event, Boulogne-sur-Mer, 30 June-1 July 2014. VITO: Mol. 35 pp., meer
 • De Nocker, L.; de Kok, J.-L.; Wattage, P. (2014). Information System on the Eutrophication of our CoAstal Seas (ISECA): Deliverable DA1-4 : Socio-economic analysis. Final Report. VITO: Mol. 42 pp., meer
 • Martinez-Vicente, V.; Tilstone, G.; De Kok, J.L.; van Best, C.; Groom, S.B.; Santer, R. (2014). Earth observation tool for monitoring coastal eutrophication. Plymouth Marine Laboratory/VITO/Adrinord: Plymouth, Mol, Lille. 1 poster pp., meer
 • Ampe, E.; Hestir, E.L.; Salvadore, E.; Triest, L.; Batelaan, O. (2013). A wavelet approach for estimating Chl-a from inland waters with reflectance spectroscopy. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 15 February 2013. Vrije Universiteit Brussel/CSIRO: Brussel & Canberra. 1 poster pp., meer
 • Ampe, E.; Hestir, E.L.; Salvadore, E.; Triest, L.; Batelaan, O. (2013). A wavelet approach for estimating chlorophyll-a from inland waters with reflectance spectroscopy, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 9, meer
 • Chawla, S.; Desmet, N.; Raymaekers, D.; Knaeps, E.; Seuntjens, P.; De Baets, B.; Verhoest, N. (2013). Systematic sampling strategy for monitoring water quality by integrating in-situ and remote sensing data, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 23, meer
 • de Kok, J.-L. (2013). Integrating Earth observation with field data and model simulations the ISECA project. VITO: Mol. 1 poster pp., meer
 • Horckmans, L.; Nielsen, P.; Van Cleemput, J.; Dockx, J. (2013). VAMORAS. Valorization of mechanically dewatered dredged sediments, in: 8th International SedNet conference, 6-9 November 2013, Lisbon, Portugal. pp. 1, meer
 • Lemmens, B.; Geyskens, I.; Casteleyn, G. (2013). Flemish Algae Platform (Vlaams Algenplatform), in: Mees, J. et al. (Ed.) Marine biotechnology in the European research area: Challenges and opportunities for Europe. Final CSA MarineBiotech Conference. Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts, Brussels, Belgium, 11-12 March 2013. VLIZ Special Publication, 64: pp. 49, meer
 • Lemmens, B.; Geyskens, I.; Casteleyn, G. (2013). Flemish Algae Platform. Vlaams Algenplatform. Poster presented at the Final CSA MarineBiotech Conference, Brussels, Belgium, 11-12 March 2013. VITO/Innovatiesteunpunt/Associatie Universiteit Gent: Belgium. 1 poster pp., meer
 • Liekens, I.; Broekx, S.; De Nocker, L. (2013). Manual for the valuation of ecosystem services in estuaries. VITO: Antwerpen. 93 pp., meer
 • Liekens, I.; Van der Biest, K.; Staes, J.; De Nocker, L.; Aertsens, J.; Broekx, S. (2013). Waardering van ecosysteemdiensten, een handleiding. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Brussel. 153 + bijlagen pp., meer
 • Santer, R.; Sterckx, S. (2013). SIMEC-ICOL-ODESA processing MERIS. Association pour le Développement de la Recherche et de l'Innovation dans le Nord-Pas de Calais (ADRINORD): Lille. 18 pp., meer
 • Sterckx, S.; Knaeps, E.; Kratzer, S.; Ruddick, K.; Ruescas, A. (2013). Validation SIMEC adjacency correction for coastal and inland waters. VITO/MUMM/Department of Systems Ecology, Stockholm University/Brockmann Consult: Mol, Brussel, Stockholm . 1 poster pp., meer
 • Sterckx, S.; Knaeps, E.; Ruddick, K.G.; Kratzer, S.; Ruescas, A. (2013). Validation SIMEC adjacency correction for coastal and inland waters, in: Proceedings of the International Ocean Colour Science Meeting, Darmstadt, Germany 6-8 May 2013: Abstracts. pp. 225-226, meer
 • Van Esbroeck, M.; Dockx, J.; Van de Velde, K.; Pensaert, S.; Pynaert, K.; Horckmans, L. (2013). The AMORAS project: dewatering and reuse of the Antwerp Port sediments, in: CEDA 20th World Dredging Congress and Exhibition 2013 (WODCON XX). The Art of Dredging. Brussels, Belgium, 3-7 June 2013. pp. 602-612, meer
 • Bertels, L.; Knaeps, E.; Kempeneers, P.; Deronde, B.; Houthuys, R. (2012). Remote sensing, an important tool for Integrated Coastal Zone Management, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 133-134, meer
 • Knaeps, E.; Sterckx, S.; Raymaekers, D.; Ruddick, K.; Dogliotti, A.I. (2012). Using NIR and SWIR wavelengths for turbid water corrections: the SIMEC environment correction and in-situ evidence of non-zero reflectance [Presentation]. VITO/MUMM: Mol, Brussel. 4 pp., meer
 • Knaeps, E.; Sterckx, S. (2012). Adjacency effects in Sentinel-2 data: application of SIMEC (SIMilarity Environment Correction). VITO: Mol. 1 poster pp., meer
 • Nackaerts, K.; Kempenaers, S.; Deronde, B.; Blommaert, N.; Roose, F.; Meersschaut, Y. (2012). Automated versioned bathymetric database, in: Troch, P. et al. (Ed.) Book of abstracts of the 4th International Conference on the Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection - Coastlab12. Department of Civil Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, September 17-20, 2012. pp. 89-90, meer
 • Seuntjens, P.; Decorte, L.; Boenne, W.; Desmet, N.; Knaeps, E.; Chawla, S.; Raymaekers, D. (2012). Save water by satellite. VITO combineert sensorplatformen met aardobservatie voor een betere monitoring van water. Milieu Direct 4: 14-15, meer
 • Sterckx, Sindy; Knaeps, E.; Santer, R.; Kratzer, S.; Ruddick, K. (2012). Environment correction for inland and coastal water scenes: a comparison of methods. VITO/MUMM/Department of Systems Ecology, Stockholm University/Université du Littoral Côte d’Opale: Mol, Brussel, Stockholm and Wimereux. 1 poster pp., meer
 • Van Esch, L.; Joris, I.; Engelen, G.; Seuntjens, P. (2012). Geografische spreiding van gewasbeschermings-middelen gebruikt in de landbouw: relatie tussengebruik en emissie in oppervlaktewater. Vlaamse Milieumaatschappij/VITO: [s.l.]. ISBN 9789491385100. 65 + bijlagen pp., meer
 • Brouwers, J.; Couder, J.; Verbruggen, A.; Devriendt, N.; Aernouts, K.; Nijs, W.; Guisson, R.; Cornelis, E.; Pelkmans, L.; Vangeel, S.; Moorkens, I.; Vanmarcke, H. (2011). Milieurapport Vlaanderen. MIRA Achtergronddocument 2010: energie. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 321 pp., meer
 • Knaeps, E.; Raymaekers, D.; Sterckx, S.; Bertels, L.; Odermatt, D. (2010). Monitoring inland waters with the APEX sensor, a wavelet approach, in: Proceedings of the 2010 IEEE 2nd Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing (WHISPERS), 14–16 June 2010, Reykjavik, Iceland. pp. 4, meer
 • Knaeps, E.; Raymaekers, D.; Sterckx, S.; Odermatt, D. (2010). An intercomparison of analytical inversion approaches to retrieve water quality for two distinct inland waters, in: Lacoste-Francis, H. et al. Proceedings of the ‘Hyperspectral Workshop 2010’ ESRIN, Frascati, Italy (ESA SP-683, May 2010). pp. 7, meer
 • de Brauwere, A.; De Ridder, F.; Gourgue, O.; Lambrechts, J.; Comblen, R.; Pintelon, R.; Passerat, J.; Servais, P.; Elskens, M.; Baeyens, W. (2009). Timing and placing samplings to optimally calibrate a reactive transport model: exploring the potential for Escherichia coli in the Scheldt estuary, in: ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009: A Cruise Through Nice Waters, 25-30 January 2009, Nice, France. pp. 63, meer
 • Mertens, T.; De Wolf, P.; Verwaest, T.; Trouw, K.; De Nocker, L.; Coudere, K. (2009). An integrated master plan for Flanders future coastal safety, in: McKee Smith, J. (Ed.) Proceedings of the 31st International Conference on Coastal Engineering 2008, Hamburg, Germany, 31 August to 5 September 2008. pp. 4017-4028, meer
 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; International Marine and Dredging Consultants (2009). REmote sensing for Seasonal and Overseas Retrieval of TSM: final report. Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid: [s.l.]. 15 pp., meer
 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; International Marine and Dredging Consultants (2009). Operational remote sensing mapping of estuarine suspended sediment concentrations (ORMES): final report. Federaal Wetenschapsbeleid = Belgian Science Policy = Politique Scientifique Fédérale: Brussel. 35 + appendices pp., meer
 • (2008). Proceedings of the first i-SUP conference. VITO: [s.l.]. , meer
 • Breine, J.; Maes, J.; Stevens, M.; Simoens, I.; Elliott, M.; Hemingway, K.; Van den Bergh, E. (2008). HARBASINS Report: water management strategies for estuarine and transitional waters in the North Sea Region. Habitat needs to realise conservation goals for fish in estuaries: case study of the tidal Schelde. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.3. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Groenendaal. 45 pp., meer
 • Guelinckx, J.; Maes, J.; Van Den Driessche, P.; Geysen, B.; Dehairs, F.A.; Ollevier, F.P. (2008). Changes in d13C and d15N in different tissues of juvenile sand goby Pomatoschistus minutus: a laboratory diet-switch experiment, in: Guelinckx, J. Estuarine habitat use by a goby species: a geochemical approach = Estuarien habitatgebruik door een grondelsoort: een geochemische benadering. pp. 47-63, meer
 • Bencs, L.; Horemans, B.; Van Grieken, R.; Buczynska, A.J.; Viaene, P.; Veldeman, N.; Deutsch, F.; Degraeuwe, B.; Van Poppel, M.; Lauwaet, D.; De Ridder, K.; Janssen, L.; Maiheu, B.; Vanhulsel, M.; Janssen, S.; Blyth, L.; Mensink, C. (2007). Atmospheric deposition fluxes to the Belgian marine waters originating from ship emissions “SHIPFLUX”. Final report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 109 pp., meer
 • Deronde, B. (2007). Hoogvliegers brengen onze kust in kaart. Symposium presentation. Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO): [s.l.]. 27 slides pp., meer
 • Gommers, A.; Verbeeck, L.; Van Cleemput, E.; Schrooten, L.; De Vlieger, I. (2007). MOPSEA- MOnitoring Programme on air pollution from SEA-going vessels. Scientific support plan for a sustainable develpment policy (SPSD II). Belgian Science Policy: Brussels. 152 pp., meer
 • Nielsen, P. (2007). Inzet van bagger- en ruimingsspecie ter vervanging van primaire grondstoffen in Vlaanderen. VITO: [s.l.]. 65 + bijlagen pp., meer
 • Sleeuwaert, F.; Torfs, R.; Bleux, N.; Cosemans, G.; Deutsch, F.; Janssen, L.; Vankerkom, J.; Mensink, C.; Van Rompaey, H.; Berghmans, P. (2007). Onderzoek naar de bronnen van PM10 in de haven van Antwerpen: eindrapport. VITO: [s.l.]. 78 pp., meer
 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; International Marine and Dredging Consultants (2007). REmote sensing for Seasonal and Overseas Retrieval of TSM. Activity report 1 covering the period from 01/12/2006 to 01/11/2007. Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid: Belgium. 26 pp., meer
 • Liekens, I.; Bogaert, S.; De Nocker, L.; Maes, J.; Libbrecht, D.; De Smet, L.; Nunes, P. (2006). Maatschappelijke kosten-batenanalyse van het natuurherstelproject Hemmepolder: Eindrapport. VITO/Ecolas: Mol. 132 pp., meer
 • Stevens, M.; Maes, J.; Guelinckx, J.; Ollevier, F.; Breine, J.; Belpaire, C. (2006). Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2005. Studierapport in opdracht van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2006.45. Laboratorium voor Aquatische Ecologie: Leuven. 35 pp., meer
 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (2006). VITO jaarverslag 2005. Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek: Mol. 33 pp., meer
 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (2006). VITO scientific report 2005. Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek: Mol. 61 pp., meer
 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; International Marine and Dredging Consultants (2006). Operational remote sensing mapping of estuarine suspended sediment concentrations (ORMES): progress report 2 covering the period from 15/06/2005 to 15/01/2006. Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid: Brussel. 14 pp., meer
 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; International Marine and Dredging Consultants (2006). Operational remote sensing mapping of estuarine suspended sediment concentrations (ORMES): progress report 3 covering the period from 15/01/2006 to 15/07/2006. Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid: Brussel. 57 pp., meer
 • Cornelis, C.; Bierkens, J.; Goyvaerts, M.P.; Joris, I.; Nielsen, P.E.; Schoeters, G.E.R. (2005). Framework for quality assessment of organotin in sediments in view of re-use on land. Development of an integrated approach for the removal of tributyltin (TBT) from waterways and harbors: prevention, treatment and reuse of TBT contaminated sediments. VITO: Mol. 98 + annexes pp., meer
 • Kissiyar, O.; Van Valckenborgh, J.; Deronde, B.; Provoost, S.; Kempeneers, P.; Houthuys, R.; Tortelboom, E. (2005). Vegetatiekartering d.m.v. hyperspectrale vliegtuigopnamen, toegepast op dynamische duingebieden, slikken en schorren = Airborne hyperspectral remote sensing of the dynamic dunes along the Belgian coast (HYPERKART). Versie 2.0. AWZ/Federaal Wetenschapsbeleid/GIS Vlaanderen/Instituut voor Natuurbehoud/VITO/Vlaamse Landmaatschappij: [s.l.]. xiii, 180 + maps, cd-rom pp., meer
 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; International Marine and Dredging Consultants (2005). Operationele kartering van suspensiesedimentconcentraties in estuaria door middel van aardobservatie (ORMES): voortgangsrapport 1 = Operational remote sensing mapping of estuarine suspended sediment concentrations (ORMES): progress report 1 covering the period from 15/03/2005 to 15/06/2005. Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid: Brussel. different pagination pp., meer
 • Willaert, L.; Samson, R.; Provoost, S.; Verbeke, L.; Lemeur, R.; Meuleman, K.; De Wulf, R. (2005). LAI determination in dune vegetation: a comparison of different techniques, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 681-682, meer
 • Witters, H.E.; Van den Heuvel, R.; Brits, E.; Schoeters, G.E.R.; Van Larebeke, N.; Dufour, V.; Janssen, C.R. (2005). Evaluatie van de luchtkwaliteit in Vlaanderen door effectgerichte metingen in de omgevingslucht. Universiteit Gent/VITO: [s.l.]. 238 pp., meer
 • De Nocker, L.; Broekx, S.; Liekens, I. (2004). Maatschappelijke KostenBatenAnalyse veiligheid tegen overstromen in het Schelde-estuarium: conclusies op hoofdlijnen. Tijdelijke Vereniging RA-IMDC/VITO: [s.l.]. II, 92 pp., meer
 • De Nocker, L.; Liekens, I.; Broekx, S. (2004). Natte natuur in het Schelde-estuarium: een verkenning van de kosten en baten. VITO: Mol. ISBN 90-5833-187-3. 120 pp., meer
 • De Nocker, L.; Broekx, S.; Liekens, I. (2004). Kosten en baten van de Overschelde: mogelijke oplossing veiligheid tegen overstromen in Nederland en Vlaanderen? Finaal rapport. VITO: Mol. 37 + bijlagen pp., meer
 • De Nocker, L.; Liekens, I.; Broekx, S. (2004). Natte natuur in het Schelde-estuarium: een verkenning van de kosten en baten. Samenvatting. VITO: Mol. ISBN 90-5833-187-3. 12 pp., meer
 • De Nocker, L.; Broekx, S.; Liekens, I. (2004). Natte natuur in het Schelde-estuarium; Een verkenning van de kosten en baten; Bijlagen bij finaal rapport. VITO: Mol. 56 pp., meer
 • De Nocker, L.; Liekens, I. (2004). Verkenning van maatschappelijke kosten en baten van natte natuur in het Schelde-estuarium (voorbeeldgebieden uit het Natuurontwikkelingsplan), eindrapport. VITO: [s.l.]. Diff. Pages pp., meer
 • Kempeneers, P.; Deronde, B.; Bertels, L.; Debruyn, W.; De Backer, S.; Scheunders, P. (2004). Classifying hyperspectral airborne imagery for vegetation survey along coastlines, in: Proceedings of Geoscience and Remote Sensing Symposium, 20-24 september 2004. Anchorage, Alaska. Volume 2. pp. 1475-1478, meer
 • Kretzschmar, J.G.; Vanuytsel, G.; Daems, T.; Boeckx, I. (2004). Groene stroom: een blik op de niet-klassiekers: studiedag 09.11.2004 VITO, Mol. VITO: Mol. [Diff. pag.] pp., meer
 • Saitua Nistal, R. (2004). Verruiming van de vaarweg van de Schelde: een maatschappelijke kosten-batenanalyse. VITO: Mol. ISBN 90-5833-188-1. 117 pp., meer
 • Saitua Nistal, R. (2004). Samenvatting. Verruiming van de vaarweg van de Schelde: een maatschappelijke kosten-batenanalyse. VITO: Mol. 16 pp., meer
 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (2004). VITO scientific report 2003. Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO): Mol. 66 pp., meer
 • (2001). VITO jaarverslag 2000. Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek: Mol. 36 pp., meer
 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; OSTC (2001). Global Earth Observation in SUpport of Climate Change and Environmental Security Studies. GEOsuccess. [CD-ROM]. VITO: Mol. 1 cd-rom pp., meer
 • (2000). Scientific Report 2000. Flemish Institute for Technological Research: Mol. 99 pp., meer
 • (2000). VITO jaarverslag 1999. Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek: Mol. 41 pp., meer
 • Verschaeve, L.; Van Gorp, U. (1999). De komeettest in oesters uit de Spuikom te Oostende. VITO: Mol. 20 pp., meer
 • Ecoplan Consortium [s.d.]. Plannen voor ecosysteemdiensten: de ECOPLAN toolbox. Universiteit Antwerpen/VITO/INBO/KU Leuven/UGent: Antwerpen. 36 pp., meer

Projecten (51)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Datasets 
 • Aanreiken van een gemeenschappelijke basis voor eenvormige milieukwaliteitsnormen voor bodem, water en lucht, meer
 • ALCHEMIS: Algae for chemicals and emission abatement, meer
 • Automatische kartering voor opvolging areaal slikken en schorren Zeeschelde, meer
 • BELCOLOUR 1: BELCOLOUR - Optical remote sensing of coastal waters, meer
 • BELCOLOUR-2: BELCOLOUR-2 : Optical remote sensing of marine, coastal and inland waters, meer
 • BENCORE: Belgian Network for Coastal Reseach, meer
 • BlueAccelerator: Blue Accelerator, meer
 • CASI-TIR Campaigns - Operations - Airborne, meer
 • COASTAL: Collaborative land sea integration platform, meer
 • CORDEX.BE: Combineren van regionale downscaling expertise in België: CORDEX en verder, meer
 • DDK1-4, meer
 • DIGIKART: Digikart, meer
 • EGO: European Gliding Observatories Network, meer
 • e-Harbours, meer
 • HIGHROC: High spatial and temporal resolution Ocean Colour coastal water products and services, meer
 • HYPERKART: Vegetatiekartering d.m.v. hyperspectrale vliegtuigopnamen, toegepast op dynamische duingebieden, slikken en schorren, meer
 • Hyperteach: An information and communication technologies ICT-based course in Earth observation with emphasis on imaging spectroscopy and including hands-on applications, meer
 • INSHORE: Integration of optical and acoustic remote sensing data over the backshore-foreshore-nearshore continuum, a case study in Oostende, meer
 • INSPIRE: Innovative Solutions for Plastic Free European Rivers, meer
 • Interactie tussen polluenten en zwevende stoffen in het aquatisch ecosysteem, meer
 • ISECA: Information System on the Eutrophication of our Coastal Areas, meer
 • KABAR: Monitoring of Coral Reef in View of Sustainable Island Development; Case Study using Hyperspectral Remote Sensing: Fordata, Tanimbar, Indonesia, meer
 • Kustlijnkaarten, meer
 • Maatschappelijke Kosten-batenanalyse van het Sigmaplan, meer
 • Mathematische Modellen, meer
 • MICAS: Monitoring Inland and Coastal waters with the APEX Sensor, meer
 • MIRACLES: Multi-product Integrated bioRefinery of Algae: from Carbon dioxide and Light Energy to high-value Specialties, meer
 • MKBA Hemmepolder, meer
 • MKBA Kust, meer
 • MKBA Zeehavens, meer
 • Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006: continuation, meer
 • MOPSEA: Monitoringsprogramma van de luchtvervuiling door schepen, meer
 • Multifunctionaliteit van overstromingsgebieden: Wetenschappelijke bepaling van de impact van waterberging op natuur, bos en landbouw, meer
 • OCEAN-CERTAIN: Ocean Food-web Patrol – Climate Effects: Reducing Targeted Uncertainties with an Interactive Network, meer
 • Onderzoek naar de bronnen van PM10 in de haven van Antwerpen, meer
 • Ontwikkeling van een model voor stofstroomanalyse en toepassing ervan op de problematiek van zware metalen en nutriënten. Slotverklaring 4de Noordzeeconferentie, meer
 • ORMES: Operational Remote sensing Mapping of Estuarine Suspended sediment concentrations, meer
 • Plan-MER voor het strategisch plan van de haven van Antwerpen, meer
 • PLUXIN: Plastic Flux for Innovation and Business Opportunities in Flanders, meer
 • REAPOWER: Reverse Electrodialysis Alternative Power Production, meer
 • RESORT: REmote sensing for Seasonal and Overseas Retrieval of Total suspended Matter, meer
 • SHIPFLUX: Atmospheric deposition fluxes to the Belgian marine waters originating from ship emissions, meer
 • Slikken en Schorren, meer
 • SPICOSA: Science and policy integration for coastal System Assessment, meer
 • Sunbuilt, meer
 • TIDESED: Tijdsafhankelijke veranderingen in de optische eigenschappen van sedimenten zoals gedetecteerd met remote sensing, meer
 • TIMBERS: 3D Turbidity assessment through Integration of MultiBeam Echo-sounding and optical Remote Sensing, meer
 • TROPIMUNDO: Erasmus Mundus Masters Course in Tropical Biodiversity and Ecosystems, meer
 • Uitvoeren van een economische waarderingsstudie van natuur, landschap en leefbaarheid voor kosten-batenanalyses van projecten in de Vlaamse zeehavens, meer
 • Vlaams Algenplatform, meer
 • Walsoorden 1-2-3, meer

Datasets (25)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Hyperspectral reflectance dataset for dry, wet and submerged plastics in clear and turbid water, meer
 • Hyperspectrale vliegtuig- en satellietopnamen Tanimbar (Indonesië), meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen duinvegetatie Vlaamse kust, meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen Haven van Antwerpen, meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen IJzermonding - 2003, meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen IJzermonding - 2005, meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen IJzermonding - 2007, meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen Molenplaat, meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen monding Westerschelde, meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen Oostende, meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen Schelde-estuarium: Plaat van Walsoorden, Saeftinge en Molenplaat, meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen Schelde-estuarium: slikken en schorren, meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen Schiermonnikoog en Ameland, meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen Spuikom - 2005, meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen Spuikom - 2007, meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen strand Vlaamse kust, geïntegreerd met LIDAR, meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen Westerschelde thv Molenplaat en Walsoorden, meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen Zeeschelde - 2005, meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen Zeeschelde - 2007, meer
 • Orthophotos and DSMs derived from RPAS flights over the nature reserve Averbode Bos & Heide in Flanders, Belgium, meer
 • Orthophotos and DSMs derived from RPAS flights over the nature reserve Kalmthoutse Heide in Flanders, Belgium, meer
 • Orthophotos and DSMs derived from RPAS flights over the nature reserve Zwin in Flanders, Belgium, meer
 • Orthophotos and DSMs/DTM derived from RPAS flights over the nature reserve Landschap De Liereman in Flanders, Belgium, meer
 • SPOT data 2005 - 2006: Hyperspectral images, meer
 • Spot-vegetation, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets