IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Centrum voor Micro- en Sporenanalyse (UA-MITAC)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=199
webhost.ua.ac.be/mitac1

Engelse naam: Micro and Trace Analysis Centre
Overkoepelend instituut: Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Scheikunde (UA), meer

Thesaurustermen (13) : Aërosolen; Atmosferische input; Eutrofiëring; Grensoverschrijdende pollutie; Luchtverontreiniging; Lucht-water uitwisseling; Micro-analyse; Nutriënten; Organische vervuilers; Research: Environment; Research: Environment (atmosphere); Sporenelementen; Zware metalen
Geografische term : ANE, Noordzee [Marine Regions]
Adres:
Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1
2610 Antwerpen
België

Tel.: +32-(0)3-820 23 40
Fax: +32-(0)3-820 23 76
 Personen | Publicaties | Projecten | Dataset 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (15)  Top | Publicaties | Projecten | Dataset 

Abstract:
Het centrum voor Micro- en Sporenanalyse (MiTAC) van de Universiteit Antwerpen werd opgericht in 1980. De onderzoeksgroep Milieuanalyse binnen MiTAC verricht zowel fundamenteel als methodologisch onderzoek gerelateerd met micro- en sporenanalyses met toepassingen voor het milieu, de bescherming van cultureel erfgoed en materiaalkunde. De voornaamste thema’s vormen de atmosferische depositie van nutriënten en zware metalen in de Noordzee (o.a. luchtpollutie door schepen), aerosols in afgelegen gebieden, de schade aan historische gebouwen en middeleeuwse glasramen door zeezout en luchtvervuiling, aerosols in musea en voorname kerken, de relatie tussen aerosolconcentraties en gezondheidsproblemen, etc. De groep is tevens actief binnen projecten voor de ontwikkeling en het testen van nieuwe analyse-instrumenten en technieken voor microsporen- en oppervlakteanalyses.

Publicaties (11)  Top | Personen | Projecten | Dataset 
  ( 6 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Ravindra, K.; Dirtu, A.C.; Mor, S.; Wauters, E.; Van Grieken, R. (2020). Source apportionment and seasonal variation in particulate PAHs levels at a coastal site in Belgium. Environm. Sc. & Poll. Res. 27: 14933-14943. https://dx.doi.org/10.1007/s11356-020-07881-7, meer
 • Peer reviewed article Jacobs, W.; Dubois, D.; Floren, E.; Aerts, D.; Goris, J.; Buczynska, A.; Van Grieken, R. (2011). Benzene concentrations on board chemical tankers. WMU Journal of Maritime Affairs 10(1): 117-126. https://dx.doi.org/10.1007/s13437-010-0002-6, meer
 • Peer reviewed article Evangelista, H.; Maldonado, J.; dos Santos, E.A.; Godoi, R.H.M.; Garcia, C.A.E.; Garcia, V.M.T.; Johnson, E.; da Cunha, K.D.; Leite, C.B.; Van Grieken, R.; Van Meel, K.; Makarovska, Y.; Gaiero, D.M. (2010). Inferring episodic atmospheric iron fluxes in the Western South Atlantic. Atmos. Environ. (1994) 44(5): 703-712. dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2009.11.018, meer
 • Peer reviewed article Jacobs, W.; Dubois, D.; Aerts, D.; Declerck, P.; Stranger, M.; Buczynska, A.; Godoi, A.; Van Grieken, R. (2010). Monitoring of some major volatile organic compounds on board of chemical tankers. J. Marit. Res. VII(2): 3-20, meer
 • Peer reviewed article Bencs, L.; Krata, A.; Horemans, B.; Buczynska, A.J.; Dirtu, A.C.; Godoi, A.F.L.; Godoi, R.H.M.; Potgieter-Vermaak, S.; Van Grieken, R. (2009). Atmospheric nitrogen fluxes at the Belgian coast: 2004-2006. Atmos. Environ. (1994) 43(24): 3786-3798. dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2009.04.002, meer
 • Peer reviewed article Horemans, B.; Krata, A.; Buczynska, A.J.; Dirtu, A.C.; Van Meel, K.; Van Grieken, R.; Bencs, L. (2009). Major ionic species in size-segregated aerosols and associated gaseous pollutants at a coastal site on the Belgian North Sea. J. Environ. Monit. 11(3): 670-677. dx.doi.org/10.1039/b815059a, meer
 • Aerts, D.; Buczynska, A.J.; Declerck, P.; Dubois, D.; Godoi, A.F.L.; Jacobs, W.; Stranger, M.; Van Grieken, R. (2008). Determination of VOCs on boards of chemical tankers, in: Namiesnik, J. et al. (Ed.) 35th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry, ISEAC 35: book of abstracts. pp. 117, meer
 • Aerts, K.; Godoi, R.; Van Grieken, R. (2002). Characterization of surface layers on individual marine CaCO3 particles, using "variable energy" electron probe microanalysis (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 26, meer
 • Eyckmans, K.; De Hoog, J.; Deutsch, F.; Van Grieken, R. (2001). Air-water exchange of nutrients and inorganic trace elements on the North Sea and over the French-Flemish North Sea coast, in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 42, meer
 • Worobiec, A.; De Hoog, J.; Osán, J.; Szalóki, I.; Ro, C.-U.; Eyckmans, K.; Van Grieken, R. (2001). Atmospheric particles above the North Sea: new insights using recent technology, in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 71-72, meer
 • Wegrzynek, D.; Eisma, D.; Van Grieken, R. (1992). Individual particle analysis of sediments from the Gulf of Lions, suspensions from the Rhone river and dust of Saharan origin: preliminary results, in: Martin, J.M. et al. (Ed.) EROS 2000 (European River Ocean System) third workshop of the north-west Mediterranean Sea. Water Pollution Research Reports, 28: pp. 389-400, meer

Projecten (23)  Top | Personen | Publicaties | Dataset 
 • ACE-2: Vrije troposfere aerosolen en hun menging met de mariene grenslaag, meer
 • AEROSOL: Polluting atmospheric particles along the French-Flemish North Sea coast: border transports and impact on the environment. Transborder cooperation and sensitization, meer
 • Atmosferische stikstofaanvoer naar de Noordzee: onorganische en organische nutriënten, meer
 • CCCC: Role of oceanic production and dissolution of calcium carbonate in climate change, meer
 • Chemische karakterisatie van aërosolen en evaluatie van atmosferische depositie van zware metalen in Siberië, meer
 • Controle op de vervuiling van de Noordzee inzake radioactiviteit, zware metalen in aerosolen en atmosferische, meer
 • Deposition of heavy metals and nutrients over water surfaces (lakes and seas) due to anthropogenic processes: case of Lake Balaton, Hungary, meer
 • EUROTRAC-ASE: Het verwerven van inzicht in de chemische transformatieprocessen die een rol kunnen spelen in het atmosferisch verzuringsproces en in de atmosferische depositie van nutriënten, meer
 • Evaluation of the chemical contamination of the North Sea, meer
 • EXPER/PF: Blootstelling van bevolkingsgroepen wonend in het hart van de Euregio aan polluerende atmosferische deeltjes: het geval van de fijne stofdeeltjes, meer
 • Kwaliteitstoestand en stofstromen van de Noordzee. (Plan vr wet. ondersteuning v.e. beleid gericht op Duurzame Ontwikkeling-Programma duurzaam beheer van de Noordzee), meer
 • Marine spray and polluted atmosphere as factors of damage to monuments in the Mediterranean coastal environment, meer
 • Onderzoek naar toxische dampen waaraan zeevarenden blootgesteld worden aan boord van tankers tijdens de normale operaties, meer
 • Ontwikkeling van evaluatiecriteria, voorspelbaarheidsparameters en controlemethoden betreffende het effect van zeezout op monumenten, meer
 • Optimalisatie van micro-analysemethoden voor individuele milieupartikels, meer
 • Role of the calcium carbonate skeletons of marine organisms in the oceanic calcite balance, meer
 • SHIPFLUX: Atmospheric deposition fluxes to the Belgian marine waters originating from ship emissions, meer
 • Solas.be: Gather and promote Surface Ocean - Lower Atmosphere related belgian efforts, meer
 • Studie van metalen in aerosols via het gebruik van lage Z detectie (beurs samenwerking Centraal Europa: I. Szaloki), meer
 • Study of the geochemical cycles of particulate heavy metals and organic micropollutants in the North Sea environment, meer
 • The Biogeochemistry of Nutrients, Metals and Organic Micropollutants in the North Sea, meer
 • Toepassing van moderne micro-analyse methoden voor de chemische karakterisatie van individuele milieupartikels, meer
 • Vergelijkende analyse van x-straal emissie, electronen en laser microprobe methoden voor de studie van aerosol deeltjes uit kustgebieden (Noordzee en Zwarte Zee), meer

Dataset  Top | Personen | Publicaties | Projecten 
 • BIOCHEMISTRY: Biochemistry of nutrients, metals and organic micropollutants in the North Sea: determination of trace elements, nutrients, organic composites in water and nutrients and heavy metal concentrations in the air (1997-2000), meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten | Dataset