IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Laboratorium voor Plantenecologie (KULeuven-Pleco)
bio.kuleuven.be/pleco
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=2046

Engelse naam: Lab of Plant Ecology
Overkoepelend instituut: Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling systematiek en ecologie van planten (KULeuven), meer

Thesaurustermen (8) : Algen; Benthos; Eutrofiëring; Fytoplankton; Nekton; Plankton; Reproductive system; Zeewieren
Geografische termen (2) : ANE, Nederland, Deltagebied [Marine Regions]; ANE, Noordzee [Marine Regions]
Adres:
Kasteelpark Arenberg 31
3001 Heverlee
België

Tel.: +32-(0)16-32 15 30
Fax: +32-(0)16-32 19 68
E-mail:
 Publicaties | Projecten 
 
Type: Wetenschappelijk
Niveau: Labo

Abstract:
Het onderzoek in het labo is voornamelijk toegespitst op volgende onderwerpen:
Fytoplankton onderzoek, de identificatie van mariene algen en ecologie ervan.
Ecologie van de zaadkieming
Reproductie van kruiden uit bossen en bosranden
Ecologie van Sieralgen in Vlaamse vennen

Publicaties (2)  Top | Projecten 

Projecten (3)  Top | Publicaties 
  • Benthos, nekton en plankton van de Noordzee en het Deltagebied, meer
  • Benthos, nekton en plankton van de Noordzee en het Deltagebied, meer
  • Studie van macrofyten in het vijvercomplex van de Blankaart en omliggende gebieden, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten