IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Natuurpunt
www.natuurpunt.be

Vorige naam: Natuurreservaten, meer

Adres:
Coxiestraat 11
2800 Mechelen
België

Tel.: +32-(0)15-29 72 20
Fax: +32-(0)15-42 49 21
E-mail:
 Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Educatief

Geassocieerd aan een deelinstituut (2)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 

Deelinstituten (17)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Natuurpunt; Afdeling Antwerpen, meer
 • Natuurpunt; Afdeling Antwerpen Noord, meer
 • Natuurpunt; Afdeling Blankenberge, meer
 • Natuurpunt; Afdeling De Haan, meer
 • Natuurpunt; Afdeling Knokke-Heist, meer
 • Natuurpunt; Afdeling Mechelen, meer
 • Natuurpunt; Afdeling Middenkust, meer
 • Natuurpunt; Afdeling Wase Linkerscheldeoever (WAL), meer
 • Natuurpunt; Afdeling Westkust, meer
 • Natuurpunt; Bezoekerscentrum De Blankaart, meer
 • Natuurpunt; Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder (Groenwaecke), meer
 • Natuurpunt; Dienst Beleid, meer
 • Natuurpunt; Natuurpunt Klein-Brabant, meer
 • Natuurpunt; Natuurpunt Rupelstreek, meer
 • Natuurpunt; Plantenwerkgroep Genk, meer
 • Natuurpunt; Vlinderwerkgroep, meer
 • Natuurpunt; Werkgroep Saltabel, meer

Publicaties (42)  Top | Instituten | Projecten | Datasets 
  ( 6 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Verschoore, K. (2020). Barnsteen aan de Belgische kust. De Strandvlo 40(1): 7-10, meer
 • Peer reviewed article Verschoore, K. (2020). Landslakken in de vloedlijn - Deel 2. De Strandvlo 40(1): 30-31, meer
 • Peer reviewed article Steeman, R.; Vanreusel, W.; Barendse, R.; Verloove, F.; Wysmantel, N.; Van den Bussche, W.; Gyselinck, T.; Hendrickx, P.; Zwaenepoel, A.; Van Vooren, P.; Jacobs, S.; Desmet, P.; Gielen, K.; Herremans, M.; Swinnen, K. (2017). Waarnemingen.be – Plant occurrences in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium. PhytoKeys 85: 1-10. https://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.85.14925, meer
 • Peer reviewed article Gysels, J. (2012). Klimaatwijziging en biodiversiteit in de jaren 1950, anachronisme of early warning? Natuur.Focus 11(3): 108-111, meer
 • Peer reviewed article Devos, K.; Leysen, K. (Ed.) (2005). Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage). Natuurpunt: Mechelen. 183 pp., meer
 • Peer reviewed article Natuur.Focus. Natuurpunt: Mechelen. ISSN 1379-8863, meer
 • Scivil (2022). Aan de slag met Burgerwetenschap aan de kust. INBO/UGent/EOS/Natuurpunt/ILVO/VLIZ: [s.l.]. 3 pp., meer
 • Van Gompel, J. (2021). De Fonteintjes: hoe een klein, maar uniek natuurgebied de storm des tijds doorstond. Spille (Brugge) 18(1): 8-11, meer
 • (2020). Living Planet Report - Natuur in België. World Wide Fund for Nature (WWF), Belgium/Natagora/Natuurpunt/KBIN: Brussel. 136 pp., meer
 • Verschoore, K. (2018). Determinatie van slakken - deel 2. Parnassia 18(69): 17, meer
 • Verschoore, K. (2018). Verslag van de excursie in de IJzermonding 07-01-2018. Parnassia 18(69): 4, meer
 • (2015). Visserij verduurzaamt: Maatschappelijk Convenant in uitvoering van de doelstellingen van Vistraject 2015-2020. Rederscentrale/ILVO/Departement Landbouw en Visserij/Natuurpunt/Vlaamse Overheid/Provincie West-Vlaanderen: [s.l.]. 8 pp., meer
 • (2015). Herkennen van haaien en roggen. Project HAROKIT. ILVO/Natuurpunt/VLIZ: Oostende. 76 pp., meer
 • Cosyns, E.; Jacobs, I.; Jacobs, M.; Lambrechts, J.; Provoost, S.; Van Braeckel, A.; Van Colen, C.; Verbelen, D.; Zwaenepoel, A. (2015). Monitoring van het natuurherstel in het Zwin 2011-2015. Eindrapport. WVI/INBO/Natuurpunt/Universiteit Gent: Brugge. [322] pp., meer
 • Gysels, J.; Vanhoof, A.; Vaes, L.; Luts, R.; Wouters, P.; Horemans, M.; Loos, G. (2015). Praktische gids voor de sieralgen van Vlaanderen. [S.n.]: [s.l.]. 93 pp., meer
 • Hansen, K.; Fockedey, N.; Torreele, E.; Vanhalst, K. (2015). HAROkit: Beleidsaanbevelingen voor een soort-specifieke aanpak voor haaien en roggen in de Belgische visserij. Natuurpunt/ILVO/VLIZ: Oostende. 34 pp., meer
 • Kustwerkgroep Natuurpunt (2014). Kustmemorandum Natuurpunt. Natuurpunt: Mechelen. 32 pp., meer
 • (2012). Kust- & Zeegids 2012. Natuurpunt: Mechelen. 8 pp., meer
 • Slabbinck, B.; Hubrechtsen, F. (2012). Baggeren in een historisch perspectief, in: Slabbinck, B. et al. (Ed.) De kust van nature - 1500 tot 2100: referatenboek van de studiedag, Oostende, 13 november 2012. VLIZ Special Publication, 62: pp. 17-18, meer
 • Van Gils, W. (2012). Slotspeech, in: Slabbinck, B. et al. (Ed.) De kust van nature - 1500 tot 2100: referatenboek van de studiedag, Oostende, 13 november 2012. VLIZ Special Publication, 62: pp. 23-24, meer
 • (2011). Kust- & Zeegids 2011. Natuurpunt: Mechelen. 46 pp., meer
 • Slabbinck, B.; Bauwens, F.; Dewolf, A.; Seys, J. (Ed.) (2011). Moet er nog zand zijn: een wetenschappelijke kijk op de kustlijn van morgen. Bredene, België, 24 mei 2011: Referatenbundel van de studiedag. VLIZ Special Publication, 51. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Natuurpunt: Oostende. ISBN 978-90-817451-2-3. 31 pp., meer
 • (2010). Kust- & Zeegids 2010. Natuurpunt: Mechelen. 44 pp., meer
 • Kustwerkgroep Natuurpunt (2010). Syllabus het KAPPA-Plan: hoog tij(d) voor een veilige, natuurlijke en aantrekkelijke kust. Natuurpunt: Bredene. 20 pp., meer
 • De Doncker, A.; Loos, J. (2009). Kust- & Zeegids 2009. Natuurpunt: Mechelen. 46 pp., meer
 • Bogaert, D.; De Beelde, T.; De Cocker, J.; De Groote, M.; De Mol, R.; Hendrickx, F.; Meuris, L.; Moors, M.; Van de Woestijne, S.; Verhellen, G. (2008). De Damvallei: een bloeiend verhaal. Natuurpunt: Mechelen. 175 pp., meer
 • De Doncker, A.; Loos, J. (Ed.) (2008). Kust- & Zeegids 2008. Natuurpunt: Mechelen. 46 pp., meer
 • Polet, H.; Slabbinck, B.; Verschoore, K.; Van Gompel, J. (Ed.) (2008). Visserij in de Noordzee: Samen sterk voor een zee vol vis(sers). Kustwerkgroep van Natuurpunt: Oostende. 22 pp., meer
 • Slabbinck, B.; Verschoore, K.; Van Gompel, J.; Hugenholtz, E. (Ed.) (2008). Natuurgebieden in de Noordzee voor natuur én mensen. Kustwerkgroep van Natuurpunt: Oostende. 22 pp., meer
 • Salman, A.; Van der brugge, F. (2007). Kust- & Zeegids 2007-2008. Kustvereniging/Natuurpunt: Leiden. 67 pp., meer
 • Vinson, J.; Slabbinck, B.; Maebe, S.; Copejans, E.; Seys, J.; Fockedey, N.; de Boer, M.; Westra, Y.; Devilee, E. (2007). Jaar van de dolfijn educatiepakket. Kustvereniging/Natuurpunt: Oostende. 1 cd-rom pp., meer
 • Vinson, J.; Slabbinck, B. (2007). Laat de dolfijnen niet stikken!! op ontdekking met ???, de bruinvis, 2007: Jaar van de Dolfijn: educatief pakket. Natuurpunt: [s.l.]. 86 pp., meer
 • (2006). Het 10-puntenprogramma voor een kust voor mens en natuur. Natuurpunt: Mechelen. 34 pp., meer
 • Natuurpunt (2006). Het 10 puntenprogramma voor een kust met zee, zon en minder zorgen: voor een geïntegreerd duurzaam beheer van de kustzone. Natuurpunt: Mechelen. 34 pp., meer
 • Van Den Bossche, W. (2003). Ooievaars in Vlaanderen. Heirman,J.-P.: Brussel. 12 pp., meer
 • Van Gompel, J. (1989). Zeevogels en zeezoogdieren: leven of overleven? = Les oiseaux et mammifères marins: vivre ou survivre?, in: Studie- en Beleidsdag "De Noordzee: een zee voor het leven". Oostende 20 mei 1989. pp. 22 pp, meer
 • (S.d.). Uitkerkse Polder, Blankenberge. Natuurpunt: Mechelen. [24] pp., meer
 • Natuur.Blad. Natuurpunt: Mechelen. ISSN 1377-7297, meer
 • De kievitte. Natuurpunt, meer
 • (S.d.). Dolfijnen en walvissen in de Noordzee? = Dolphins and whales in the North Sea? = Des dauphins et des baleines en Mer du Nord? Natuurpunt/Stichting Noordzee: Oostende. Brochure pp., meer
 • Courtens, W.; Verbelen, D. [s.d.]. Eindrapport monitoring SBZ-V 'Poldercomplex': Resultaten van het tweede jaar. Natuurpunt/INBO: Brussel. 54 pp., meer
 • Kustwerkgroep Natuurpunt; Bond Beter Leefmilieu; West-Vlaamse Milieufederatie [s.d.]. Het KAPPA-PLAN: hoog tij(d) voor een veilige, natuurlijke en aantrekkelijke kust [PPT]. Natuurpunt: [s.l.]. 62 pp., meer

Projecten (2)  Top | Instituten | Publicaties | Datasets 
 • HAROkit: Identificatiekit Haaien en Roggensoorten, meer
 • Vistraject, meer

Datasets (24)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Meetnetten.be - Chorus counts for Amphibia in Flanders, Belgium, meer
 • ME-2f. Wintertellingen Canadese Ganzen langs de Zeeschelde, België, meer
 • ABV - Common breeding birds in Flanders, Belgium, meer
 • ABV - Common breeding birds in Flanders, Belgium (post 2016), meer
 • Breeding Birds SPA Poldercomplex (Gis locations), meer
 • Broedvogelatlas 2000-2002, meer
 • Broedvogels - Atlas of the breeding birds in Flanders 2000-2002, meer
 • Meetnetten.be - Egg counts for butterflies in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Exuviae counts for dragonflies in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Fyke counts for Amphibia in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Larvae and metamorph counts for Amphibia in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Meetnetten.be - Sightings for Stenobothrus stigmaticus in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Population counts for dragonflies in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Sightings for Ephippiger ephippiger in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Sightings for Natterjack toad in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Site counts for butterflies in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Transects for butterflies in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Transects for dragonflies in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Transects for fire salamanders in Flanders, Belgium, meer
 • Project Algemene Broedvogels in Vlaanderen, meer
 • Saltabel - Orthoptera in Belgium, meer
 • Waarnemingen.be - Hemiptera occurrences in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium, meer
 • Waarnemingen.be - Plant occurrences in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium, meer
 • Zomerganzen - Summering geese management and population counts in Flanders, Belgium, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets