IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Marine Geological Assistance NV (Magelas)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=255
www.magelas.be


Thesaurustermen (12) : Acoustic surveys; Bathymetrie; Bodemconfiguratie; Consultants; Geofysica; Hydrografie; Kartering; Mariene sedimentatie; Peilingen; Sonar; Stroommeting; Wrakkenlokalisatie
Adres:
Violierstraat 24
9820 Merelbeke
België

Tel.: +32-(0)9-232 57 04
Fax: +32-(0)9-324 40 12
E-mail:
 Publicaties | Projecten 
 
Type: Commercieel

Abstract:
Magelas is gespecialiseerd in het uitvoeren van hydrografische metingen op zee en op binnenwateren. Afhankelijk van de doelstelling van deze metingen kunnen verschillende technieken ingezet worden (uitvoeren van dieptemetingen, side-scan sonarmetingen en stroommetingen).

Daarnaast visualiseert en karteert Magelas onderwaterbodems. De belangrijkste techniek die daarvoor gebruikt wordt is de side-scan sonar. Deze laat toe om snel en met hoge resolutie de waterbodem "akoustische" te visualiseren.

Magelas beschikt ook over de nodige ervaring en kennis om een aantal geofysische technieken in te zetten. Zo kunnen ze de opbouw van de zeebodem in kaart brengen, ferro-magnetische objecten opsporen en de ondiepe ondergrond in kaart brengen.

Publicaties (7)  Top | Projecten 
  ( 1 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Van Lancker, V.; Lanckneus, J.; Hearn, S.; Hoekstra, P.; Levoy, F.; Miles, J.; Moerkerke, G.; Monfort, O.; Whitehouse, R. (2004). Coastal and nearshore morphology, bedforms and sediment transport pathways at Teignmouth (UK). Cont. Shelf Res. 24(11): 1171-1202. dx.doi.org/10.1016/j.csr.2004.03.003, meer
 • Van Lancker, V.; Deleu, S.; Bellec, V.; Du Four, I.; Schelfaut, K.; Verfaillie, E.; Fettweis, M.; Van den Eynde, D.; Francken, F.; Monbaliu, J.; Giardino, A.; Portilla, J.; Lanckneus, J.; Moerkerke, G.; Degraer, S. (2007). MAREBASSE: Bridging gaps with other disciplines and end-users, in: Calewaert, J.-B. et al. (Ed.) Science and sustainable management of the North Sea: Belgian case studies. pp. 83-136, meer
 • Van Lancker, V.; Du Four, I.; Verfaillie, E.; Deleu, S.; Schelfaut, K.; Fettweis, M.; Van den Eynde, D.; Francken, F.; Monbaliu, J.; Giardino, A.; Portilla, J.; Lanckneus, J.; Moerkerke, G.; Degraer, S. (2007). Management, research and budgetting of aggregates in shelf seas related to end-users (Marebasse). Belgian Science Policy: Brussel. 139 pp., meer
 • Lanckneus, J.; Van Lancker, V.; Moerkerke, G.; Van den Eynde, D.; Fettweis, M.; De Batist, M.; Jacobs, P. (2002). Onderzoek van natuurlijke zandtransporten op het Belgisch continentaal plat. BUDGET (Beneficial usage of data and geo-environmental techniques): samenvatting van het onderzoek = Research on natural sand transports on the Belgian continental shelf. BUDGET (Beneficial usage of data and geo-environmental techniques): Summary of the research. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". DWTC/SSTC: Brussel. 9 pp., meer
 • Lanckneus, J.; Moerkerke, G.; Van Lancker, V. (2001). Sedimentologisch en geofysisch onderzoek op het strand en op zee, in: Mees, J. et al. (Ed.) Beheer van kust en zee: beleidsondersteunend onderzoek in Vlaanderen: Studiedag, Oostende, 9 november 2001. VLIZ Special Publication, 4: pp. 48-52, meer
 • Moerkerke, G.; Van Lancker, V.; Huvenne, V. (2001). The acoustic response of the seafloor, in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 52, meer
 • Van Lancker, V.R.M.; Lanckneus, J.; Martens, C.; Moerkerke, G. (2001). Sediment transport in the nearshore area of Egmond-aan-Zee (NL), in: Hanson, H. et al. (Ed.) Coastal Dynamics '01: Proceedings of the Fourth Conference on Coastal Dynamics, June 11-15, 2001, Lund, Sweden. pp. 520-529. https://dx.doi.org/10.1061/40566(260)53, meer

Projecten (5)  Top | Publicaties 
 • "Paardenmarkt" site evaluation, meer
 • BUDGET: Research on natural sand transports on the Belgian continental shelf, meer
 • COAST3D: Coastal Study of Three-Dimensional Sand Transport Processes and Morphodynamics, meer
 • Controle Paardenmarkt, meer
 • MAREBASSE: Beleid, onderzoek en budgettering van aggregaten in continentale zeeën in relatie tot eindgebruikers (MAREBASSE), meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten