IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Secretariaat Kustwacht
www.kustwacht.be


Adres:
Maritiemplein 3
8400 Oostende
België

Tel.: +32-(0)59-25 54 70
Fax: +32-(0)59-25 54 79
E-mail:
 Publicaties 
 
Type: Administratief

Abstract:
De bevoegdheden in de Belgische mariene gebieden zijn verspreid over verschillende overheidsdiensten. Om de samenwerking tussen deze diensten te garanderen, werd de structuur Kustwacht opgericht; die bestaat uit 17 Vlaamse en federale administraties. Deze administraties worden kustwachtpartners genoemd.

Om personeel, opdrachten en middelen van de verschillende partners op elkaar af te stemmen is er een beleidsorgaan en een overlegorgaan. Het beleidsorgaan neemt beleidsbeslissingen, coördineert de samenwerking en formuleert adviezen aan de bevoegde ministers. Het beleidsorgaan wordt voorgezeten door de directeur-generaal van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken, samen met de administrateur-generaal van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.
Het overlegorgaan adviseert op haar beurt het beleidsorgaan en kan werkgroepen oprichten om bepaalde dossiers nader te onderzoeken.

De Kustwacht werkt ook aan de creatie van één geïntegreerde kustwachtcentrale, die bestaat uit het MRCC en het MIK. Het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum (MRCC) in Oostende is verantwoordelijk voor de veiligheid op zee (reddingsacties coördineren en dienstverlening aan de scheepvaart) en het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) in Zeebrugge staat in voor de ordehandhaving op zee (drugssmokkel, illegalen, piraterij, ...).

Het Secretariaat van de Kustwacht is als het ware de motor van de structuur Kustwacht. Het staat in voor de ondersteuning bij de dagelijkse werking en coördinatie van taken van de verschillende kustwachtpartners, doet beleidsvoorbereidend werk en is het contactpunt met zusterorganisaties in naburige landen. Ook vervult het Secretariaat een loketfunctie naar het grote publiek: voor alle vragen in verband met de Noordzee, kan men terecht op info@kwgc.be .

Publicaties (6)  Top 
    opsplitsen filter
  • Depoorter, P.; Dujeux, S.; Gonsaeles, G.; Devriese, L.; Pirlet, H. (2018). Militair gebruik, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 209-220, meer
  • Depoorter, P.; Dujeux, S.; Gonsaeles, G.; Devriese, L.; Pirlet, H. (2018). Military use, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. pp. 209-217, meer
  • Wouters, B.; Depoorter, P.; Pâris, T.; Pirlet, H. (2015). Militair gebruik, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 229-238, meer
  • Wouters, B.; Depoorter, P.; Pâris, T.; Pirlet, H. (2015). Military use, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 223-232, meer
  • Van den Steen , L.; Depoorter, P.; Wouters, B.; Pirlet, H. (2013). Military use, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 231-240, meer
  • Van den Steen, L.; Depoorter, P.; Wouters, B.; Pirlet, H. (2013). Militair gebruik, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 243-252, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties