IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Departement Burgerlijke Bouwkunde (KULeuven-BWK)
https://bwk.kuleuven.be/bwm/
https://bwk.kuleuven.be/hydr/
https://iiw.kuleuven.be/onderzoek/kustwaterbouw-grondmechanica/
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=2044

Engelse naam: Departement of Civil Engineering
Overkoepelend instituut: KU Leuven (KULeuven), meer

Adres:
Kasteelpark Arenberg 40 (bus 2448)
3001 Heverlee
België

Tel.: +32-(0)16-32 16 63
Fax: +32-(0)16-32 19 89
 Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk
Niveau: Departement

Personen (24)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 

Geassocieerd aan een deelinstituut (25)

Deelinstituten (3)  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • KU Leuven; Departement Burgerlijke Bouwkunde; Afdeling Hydraulica (KULeuven), meer
 • KU Leuven; Departement Burgerlijke Bouwkunde; Technology Cluster Construction (KULeuven), meer
 • University of Leuven; Departement of Civil Engineering; Hydraulica en Geotechniek, Campus Brugge (KULeuven), meer

Abstract:
Het departement Burgerlijke Bouwkunde van de KU Leuven herbergt een aantal onderzoeksafdelingen actief in marien onderzoek:
- Afdeling Hydraulica;
- Coastal and Geotechnical Engineering group van de Technologiecluster Bouw, Campus Brugge;
- Afdeling Structural Mechanics;
- Building Materials and Building Technologies afdeling;
- Raymond Lemaire International Centre for Conservation.

De afdeling Hydraulica bestudeert een verscheidenheid aan mariene onderwerpen. Het laboratorium doet onderzoek naar de interactie tussen golven, stromingen en transport van zwevende deeltjes (d.w.z. niet-cohesieve en cohesieve sedimenten, zandbedmengsels en microplastics). Andere belangrijke onderzoeksthema’s zijn het modelleren van door getijden en stormen geïnduceerde stromingen, het modelleren van sedimenttransportprocessen, d.w.z. interactie tussen deeltjes en turbulentie, bezinking en flocculatie, erosie, dynamisch gedrag (zelf-gewichtsconsolidatie en fluïdisatie door golven) van cohesieve sedimentbodems en modderreologie, en het voorspellen van morfologische veranderingen in estuaria en langs kusten. In deze context spelen teledetectiewaarnemingen een belangrijke rol. Daarnaast richten de onderzoekers zich op de mogelijke effecten van klimaatverandering op de verschillende functies van kusten en estuariene gebieden. De nadruk ligt op veranderingen in de randvoorwaarden (golven en stormvloeden) en de mogelijke gevolgen (bijvoorbeeld overstromingen). Het laboratorium is actief betrokken bij nationale en internationale onderzoeksprojecten. Het neemt ook deel aan het nautisch bodemonderzoek van de afdeling Maritieme Toegang en het Waterbouwkundig Laboratorium.

De Coastal and Geotechnical Engineering group op Campus Brugge focust op de interactie tussen water, bodem en kust- of watergebonden structuren. Voorbeelden zijn beoordelingen van morfologische veranderingen aan de kust; monitoring en modellering van eolisch zandtransport; numerieke simulatietools in kust- en waterbouwkunde met inbegrip van numerieke modellering van golfenergieomzetters in het nabije en verre veld voor offshore-energie; en cyclische belasting van funderingen. Samen met de afdeling Hydraulica is deze groep partner in het Kust en Oceaan Bekken op de site van Greenbridge in Oostende.

Het onderzoek in de afdeling Structural Mechanics van de KU Leuven concentreert zich op de dynamische analyse van structuren beroerd door wind, aardbevingen, verkeer, bouwactiviteiten en machines. De methodologieën en numerieke technieken die ontwikkeld werden in de afdeling Structural Mechanics hebben een brede toepasbaarheid: zo werden er vibratiemonitoringstechnieken toegepast op nabij- en offshore constructies (windturbines, sluisdeuren, etc.) waar de inschatting van wind- en golfbelastingen een cruciaal aspect vormt in het ontwerp en de bouw van deze constructies.

Het onderzoek van de afdeling Building Materials and Building Technologies houdt zich bezig met de duurzaamheid van bouwmaterialen, met inbegrip van zoutbelaste materialen in kustmilieus en met het potentiële gebruik van secundaire grondstoffen die afkomstig zijn van kust- of riviermaterialen. Een voorbeeld hiervan is de (gepatenteerde) ontwikkeling van aanvullende cementachtige materialen uit slib van de Schelde.

Het Raymond Lemaire International Centre for Conservation (RLICC), gezamenlijk ondersteund door de departementen Burgerlijke Bouwkunde en Architectuur, is actief op het gebied van cultureel erfgoed aan de kust. Het onderzoek heeft betrekking op het op één lijn brengen van het kustbeleid met het cultureel erfgoed, op basis van het inzicht dat cultureel erfgoed een hulpbron is voor (lokale) duurzame ontwikkeling, in overeenstemming met het rapport ‘Culturele erfgoedswaarden voor Europa’.

Publicaties (109)  Top | Personen | Instituten | Projecten | Datasets 
  ( 36 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Cox, J.R.; Paauw, M.; Nienhuis, J.H.; Dunn, F.E.; van der Deijl, E.; Esposito, C.; Goichot, M.; Leuven, J.R.F.W.; van Maren, D.S.; Middelkoop, H.; Naffaa, S.; Rahman, M.; Schwarz, C.; Sieben, E.; Triyanti, A.; Yuill, B. (2022). A global synthesis of the effectiveness of sedimentation-enhancing strategies for river deltas and estuaries. Global Planet. Change 214: 103796. https://dx.doi.org/10.1016/j.gloplacha.2022.103796, meer
 • Peer reviewed article Gourgue, O.; van Belzen, J.; Schwarz, C.; Vandenbruwaene, W.; Vanlede, J.; Belliard, J.-P.; Fagherazzi, S.; Bouma, T.J.; van de Koppel, J.; Temmerman, S. (2022). Biogeomorphic modeling to assess the resilience of tidal-marsh restoration to sea level rise and sediment supply. Earth Surface Dynamics 10(3): 531-553. https://dx.doi.org/10.5194/esurf-10-531-2022, meer
 • Peer reviewed article van Kuik, N.; de Vries, J.; Schwarz, C.; Ruessink, G. (2022). Surface-area development of foredune trough blowouts and associated parabolic dunes quantified from time series of satellite imagery. Aeolian Research 57: 100812. https://dx.doi.org/10.1016/j.aeolia.2022.100812, meer
 • Peer reviewed article Bonte, D.; Batsleer, F.; Provoost, S.; Reijers, V.C.; Vandegehuchte, M.L.; Van De Walle, R.; Dan, S.; Matheve, H.; Rauwoens, P.; Strypsteen, G.; Suzuki, T.; Verwaest, T.; Hillaert, J. (2021). Biomorphogenic feedbacks and the spatial organization of a dominant grass steer dune development. Front. Ecol. Evol. 9: 761336. https://dx.doi.org/10.3389/fevo.2021.761336, meer
 • Peer reviewed article Porchetta, S.; Temel, O.; Warner, J.C.; Muñoz-Esparza, D.; Monbaliu, J.; van Beeck, J.; van Lipzig, N. (2021). Evaluation of a roughness length parametrization accounting for wind-wave alignment in a coupled atmosphere-wave model. Q. J. R. Meteorol. Soc. 147(735): 825-846. https://hdl.handle.net/10.1002/qj.3948, meer
 • Peer reviewed article Tang, F.; Zhou, G.; Li, H.-N.; Verstrynge, E. (2021). A review on fiber optic sensors for rebar corrosion monitoring in RC structures. Constr. Build. Mater. 313: 125578. https://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.125578, meer
 • Peer reviewed article Van Bunderen, C.; Benboudjema, F.; Snellings, R.; Vandewalle, L.; Cizer, O. (2021). Experimental analysis and modelling of mechanical properties and shrinkage of concrete recycling flash calcined dredging sediments. Cement and Concrete Composites 115: 103787. https://hdl.handle.net/10.1016/j.cemconcomp.2020.103787, meer
 • Peer reviewed article Ricci, A.; Janssen, W.D.; van Wijhe, H.J.; Blocken, B. (2020). CFD simulation of wind forces on ships in ports: case study for the Rotterdam Cruise Terminal. J. Wind. Eng. Ind. Aerodyn. 205: 104315. https://hdl.handle.net/10.1016/j.jweia.2020.104315, meer
 • Peer reviewed article Ricci, A.; Blocken, B. (2020). On the reliability of the 3D steady RANS approach in predicting microscale wind conditions in seaport areas: the case of the IJmuiden sea lock. J. Wind. Eng. Ind. Aerodyn. 207: 104437. https://hdl.handle.net/10.1016/j.jweia.2020.104437, meer
 • Peer reviewed article Smodej, J.; Lemmens, L.; Reuning, L.; Hiller, T.; Klitzsch, N.; Claes, S.; Kukla, P.A. (2020). Nano- to millimeter scale morphology of connected and isolated porosity in the Permo-Triassic Khuff Formation of Oman. Geosciences 10(1): 7. https://dx.doi.org/10.3390/geosciences10010007, meer
 • Peer reviewed article Troch, P.; Stratigaki, V.; Monbaliu, J.; Mostaert, F. (2020). Development and features of the new coastal and ocean basin in Ostend, as supporting research infrastructure to tackle climate change issues related to urbanized coastal environments, in: Altomare, C. et al. Special issue on climate change adaptation and countermeasures in coastal environments. Hydrolink, 1: pp. 23-26, meer
 • Peer reviewed article Verwaest, T.; Houthuys, R.; Roest, B.; Dan, S.; Montreuil, A.-L. (2020). A coastline perturbation caused by natural feeding from a shoreface-connected ridge (Headland Sint-André, Belgium). J. Coast. Res. 95(SI): 701-705. https://dx.doi.org/10.2112/si95-136.1, meer
 • Peer reviewed article Porchetta, S.; Temel, O.; Muñoz-Esparza, D.; Reuder, J.; Monbaliu, J.; van Beeck, J.; van Lipzig, N. (2019). A new roughness length parameterization accounting for wind-wave (mis)alignment. Atmos. Chem. Phys. 19(10): 6681-6700. https://dx.doi.org/10.5194/acp-19-6681-2019, meer
 • Peer reviewed article Porchetta, S.; Temel, O.; Muñoz-Esparza, D.; Reuder, J.; Monbaliu, J.; van Beeck, J.; van Lipzig, N. (2019). Corrigendum to “A new roughness length parameterization accounting for wind–wave (mis)alignment” published in Atmos. Chem. Phys., 19, 6681–6700, 2019. Atmos. Chem. Phys. 19, meer
 • Peer reviewed article Ricci, A.; Burlando, M.; Repetto, M.P.; Blocken, B. (2019). Simulation of urban boundary and canopy layer flows in port areas induced by different marine boundary layer inflow conditions. Sci. Total Environ. 670: 876-892. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.03.230, meer
 • Peer reviewed article Decrop, B.; Sas, M.; De Mulder, T.; Toorman, E.A. (2018). Large-eddy simulations of a sediment plume released by a dredger using overflow. Journal of Applied Water Engineering and Research 6(1): 62-69. https://dx.doi.org/10.1080/23249676.2016.1209441, meer
 • Peer reviewed article Maes, K.; Weijtjens, W.; de Ridder, E.-J.; Lombaert, G. (2018). Inverse estimation of breaking wave loads on monopile wind turbines. Ocean Eng. 163: 544-554. https://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2018.05.049, meer
 • Peer reviewed article Rezaeiha, A.; Montazeri, H.; Blocken, B. (2018). Characterization of aerodynamic performance of vertical axis wind turbines: impact of operational parameters. Energy Convers. Mgmt. 169: 45-77. https://hdl.handle.net/10.1016/j.enconman.2018.05.042, meer
 • Peer reviewed article Strypsteen, G; Rauwoens, P. (2018). Aeolian sediment transport characteristics at an artificially scaped beach. Geophys. Res. Abstr. 20, meer
 • Peer reviewed article Ibrahim, E.; Kim, W.; Crawford, M.; Monbaliu, J. (2017). A regression approach to the mapping of bio-physical characteristics of surface sediment using in situ and airborne hyperspectral acquisitions. Ocean Dynamics 67(2): 299-316. https://dx.doi.org/10.1007/s10236-016-1024-1, meer
 • Peer reviewed article Nguyen, D.A.; Thanh, T.N.; Vu, M.C.; Willems, P.; Monbaliu, J. (2017). Setting up a simplified salt intrusion model with data from a hydrological network. JRBM 15(2): 145-159. https://dx.doi.org/10.1080/15715124.2016.1274320, meer
 • Peer reviewed article Snellings, R.; Horckmans, L.; Van Bunderen, C.; Vandewalle, L.; Cizer, O. (2017). Flash-calcined dredging sediment blended cements: effect on cement hydration and properties. Mater. Struct. 50(6): 241. https://dx.doi.org/10.1617/s11527-017-1108-5, meer
 • Peer reviewed article Maes, K.; Iliopoulos, A.; Weijtjens, W.; Devriendt, C.; Lombaert, G. (2016). Dynamic strain estimation for fatigue assessment of an offshore monopile wind turbine using filtering and modal expansion algorithms. Mechanical Systems and Signal Processing 76-77: 592-611. https://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2016.01.004, meer
 • Peer reviewed article Niemeyer, H.D.; Beaufort, G.; Mayerle, R.; Monbaliu, J.; Townsend, I.; Toxvig Madsen, H.; de Vriend, H.; Wurpts, A. (2016). Socio-economic impacts - coastal protection, in: Quante, M. et al. North Sea region climate change assessment. Regional Climate Studies, : pp. 457-474. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-39745-0_18, meer
 • Peer reviewed article Snellings, R.; Cizer, O.; Horckmans, L.; Durdzinski, P.T.; Dierckx, P.; Nielsen, P.; Van Balen, K.; Vandewalle, L. (2016). Properties and pozzolanic reactivity of flash calcined dredging sediments. Applied Clay Science 129: 35-39. https://dx.doi.org/10.1016/j.clay.2016.04.019, meer
 • Peer reviewed article Willems, P.; Lloyd-Hughes, B. (2016). Projected change - river flow and urban drainage, in: Quante, M. et al. North Sea region climate change assessment. Regional Climate Studies, : pp. 219-237. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-39745-0_7, meer
 • Peer reviewed article Di Lorenzo, E.; Kosova, G.; Musella, U.; Manzato, S.; Peeters, B.; Marulo, F.; Desmet, W. (2015). Structural health monitoring challenges on the 10-MW offshore wind turbine model. Journal of Physics: Conference Series 628: 8. https://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/628/1/012081, meer
 • Peer reviewed article Khakzad, S.; Pieters, M.; Van Balen, K. (2015). Coastal cultural heritage: a resource to be included in integrated coastal zone management. Ocean Coast. Manag. 118(Part B): 110-128. https://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2015.07.032, meer
 • Peer reviewed article Bitner-Gregersen, M; Fernandez, L.; Lefevre, M; Monbaliu, J.; Toffoli, A (2014). The North Sea Andrea storm and numerical simulations. Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 14(6): 1407-1415. dx.doi.org/10.5194/nhess-14-1407-2014, meer
 • Peer reviewed article Fernandez, L.; Onorato, M; Monbaliu, J.; Toffoli, A (2014). Modulational instability and wave amplification in finite water depth. Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 14(3): 705-711. dx.doi.org/10.5194/nhess-14-705-2014, meer
 • Peer reviewed article Ibrahim, E.; Adam, S.; De Wever, A.; Govaerts, A.; Vervoort, A.; Monbaliu, J. (2014). Investigating spatial resolutions of imagery for intertidal sediment characterization using geostatistics. Cont. Shelf Res. 85: 117-125. http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2014.05.012, meer
 • Peer reviewed article Toffoli, A; Fernandez, L.; Monbaliu, J.; Benoit, M; Gagnaire-Renou, E; Lefevre, M; Cavaleri, L; Proment, D; Pakozdi, C; Stansberg, T; Waseda, T; Onorato, M (2013). Experimental evidence of the modulation of a plane wave to oblique perturbations and generation of rogue waves in finite water depth. Phys. Fluids 25(9): 091701. https://dx.doi.org/10.1063/1.4821810, meer
 • Peer reviewed article Le Hir, P.; Toorman, E.; Cayocca, F.; Verney, R. (2011). Preface of the CSR Supplement Issue: Proceedings of the 9th International Conference on Nearshore and Estuarine Cohesive Sediment Transport Processes. Cont. Shelf Res. 31(10): S1-S2. dx.doi.org/10.1016/j.csr.2011.02.011, meer
 • Peer reviewed article Ntegeka, V.; Willems, P.; Monbaliu, J. (2011). Incorporating the correlation between upstream inland, downstream coastal and surface boundary conditions into climate scenarios for flood impact analysis along the river Scheldt. Geophys. Res. Abstr. 13(6554), meer
 • Peer reviewed article Toffoli, A.; Bitner-Gregersen, E.M.; Osborne, A.R.; Serio, M.; Monbaliu, J.; Onorato, M. (2011). Extreme waves in random crossing seas: laboratory experiments and numerical simulations. Geophys. Res. Lett. 38(6). http://dx.doi.org/10.1029/2011GL046827, meer
 • Peer reviewed article Toffoli, A.; Onorato, M.; Bitner-Gregersen, E.M.; Monbaliu, J. (2010). Development of a bimodal structure in ocean wave spectra. J. Geophys. Res. 115(C3). dx.doi.org/10.1029/2009JC005495, meer
 • Strypsteen, G. (2022). Building with nature: Aeolian sediment input to engineered dunes: Final Report. Brilliant Marine Research Idea, 2021. KU Leuven (Campus Brugge): Brugge. 6 pp., meer
 • Verwaest, T.; Thoon, D.; Monbaliu, J.; Mostaert, F.; Van Besien, P.; Martens, C.; Moulaert, I.; Mertens, T. (2022). Safety against flooding, in: Dauwe, S. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2022 - Compendium for Coast and Sea. pp. 197-211, meer
 • Decorte, G.; Toffoli, A.; Lombaert, G.; Monbaliu, J. (2021). On the use of a domain decomposition strategy in obtaining response statistics in non-Gaussian seas. Fluids 6(1): 28. https://hdl.handle.net/10.3390/fluids6010028, meer
 • Escobar, S.; Bi, Q.; Wongsoredjo, S.; Toorman, E. (2021). Dynamic sediment flocculation: development of a 2DH model for coastal applications, in: INTERCOH2021, 13-17 September 2021 - Delft, The Netherlands: book of abstracts. pp. 71, meer
 • Strypsteen, G.; Rauwoens, P. (2021). ‘Building with Nature’: Coastal sand dunes, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 3 March 2021. VLIZ Special Publication, 87: pp. 113, meer
 • Verwaest, T.; Houthuys, R.; Roest, B.; Dan, S.; Montreuil, A.-L. (2021). A coastline perturbation caused by natural feeding from a shoreface-connected ridge, headland Sint-André, Belgium [POSTER]. Presented at ICS 2021, 3-5 May 202 online from Seville (Spain). Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Monbaliu, J.; Mertens, T.; Bolle, A.; Verwaest, T.; Rauwoens, P.; Toorman, E.; Troch, P.; Gruwez, V. (Ed.) (2020). CREST Final scientific report: Take home messages and project results. VLIZ Special Publication, 85. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920439-0-0. 145 pp., meer
 • Montreuil, A.-L.; Brand, E.; Strypsteen, G.; Roest, B.; De Sloover, L.; Rauwoens, P.; De Wulf, A.; Houthuys, R.; Chen, M.; Verwaest, T. (2020). Scientific Report on Coastal Resilience. Deliverable D 3.4.1 CREST (Climate Resilient Coast) VLAIO/IWT project 150028. [S.n.]: [s.l.]. 108 pp., meer
 • Montreuil, A.-L.; Chen, M.S.; Brand, E.; De Wulf, A.; De Sloover, L.; Strypsteen, G.; Rauwoens, P.; Houthuys, R.; Dan, S.; Verwaest, T. (2020). Early-stage aeolian dune development and dynamics on the upper-beach, in: International Coastal Symposium 2020, 20April-23 April, 2020, Seville, Spain. , meer
 • Roest, B.L.W.M.; Rauwoens, P. (2020). Growing dunes, eroding shoreface, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 18 March 2020. VLIZ Special Publication, 84: pp. 36, meer
 • Troch, P.; Stratigaki, V.; Monbaliu, J.; Mostaert, F. (2020). Wave energy research in the new Coastal and Ocean Basin in Ostend, Belgium, in: Stratigaki, V. et al. Book of abstracts of the General Assembly 2020 (online event) of the WECANet COST Action CA17105: a pan-European network for marine renewable energy with a focus on wave energy. pp. 57-58, meer
 • Bi, Q.; Joon Lee, B.; Shen, X.; Toorman, E.A.; Smolders, S.; Vanlede, J. (2019). Implementing MCPBE flocculation models in TELEMAC and investigating the influence of flocculation on large scale sediment transport, in: 15th international conference on cohesive sediment transport processes 13 – 17 October 2019, Istanbul, Turkey (INTERCOH 2019): abstract book. pp. 116-118, meer
 • De Sloover, L.; De Wulf, A.; Brand, E.; Montreuil, A.-L.; Chen, M.; Strypsteen, G.; Roest, B.; Rauwoens, P.; Houthuys, R.; Verwaest, T. (2019). Report on newly available meteomarine data, acquired morphological data, acquired aeolian transport data, field experiment activities and acquired field campaign data. Deliverable D3.2.1 CREST (Climate Resilient Coast) VLAIO/IWT project 150028. [S.n.]: [s.l.]. 29 pp., meer
 • De Sloover, L.; Brand, E.; Montreuil, A.-L.; Strypsteen, G.; Rauwoens, P.; Vos, S.; De Wulf, A. (2019). Applications of permanent terrestrial lasers scanning: a year of inter- and subtidal beach topography [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. Ghent University: Ghent. 1 poster pp., meer
 • Decorte, G.; Lombaert, G.; Monbaliu, J. (2019). A first assessment of the interdependency of mesh motion and free surface models in OpenFOAM regarding wave-structure interaction, in: Bensow, R. et al. MARINE 2019 - Computational Methods in Marine Engineering VIII, 13-15 May, 2019, Gothenburg, Sweden. pp. 795-806, meer
 • Devolder, B.; Mol, A.; Rauwoens, P. (2019). Hydrodynamic modelling of wave-structure interaction processes using OpenFOAM, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 104-105, meer
 • Devolder, B.; Stempinski, F.; Mol, A.; Rauwoens, P. (2019). Validation of a roll decay test of an offshore installation vessel using OpenFOAM, in: Bensow, R. et al. MARINE 2019 - Computational Methods in Marine Engineering VIII, 13-15 May, 2019, Gothenburg, Sweden. pp. 670-681, meer
 • Houthuys, R.; Verwaest, T.; De Sloover, L.; De Wulf, A.; Roest, B. (2019). Assessment of data uncertainty. Deliverable D3.3.1 (2) CREST (Climate Resilient Coast) VLAIO/IWT project 150028. [S.n.]: [s.l.]. 33 pp., meer
 • Joon Lee, B.; Bi, Q.; Toorman, E.A.; Fettweis, M.; Kwan Lee, B. (2019). Application of a Bayesian method for investigating the probability and uncertainty of a two class flocculation kinetic model, in: 15th international conference on cohesive sediment transport processes 13 – 17 October 2019, Istanbul, Turkey (INTERCOH 2019): abstract book. pp. 113-115, meer
 • Roest, B.; Houthuys, R.; Verwaest, T.; Rauwoens, P. (2019). Coastal surveys: an invaluable source of data [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. KU Leuven: Leuven. 1 poster pp., meer
 • Roest, B.; Houthuys, R.; Verwaest, T.; Rauwoens, P. (2019). How does the Flemish coast change? Analysis of decades of coastal monitoring [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. KU Leuven: Leuven. 1 poster pp., meer
 • Roest, B.; Verwaest, T.; Rauwoens, P. (2019). The Belgian coast: where does the sand go?, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 23, meer
 • Strypsteen, G. (2019). Monitoring and modelling aeolian sand transport at the Belgian coast. PhD Thesis. KU Leuven, Faculty of Engineering Technology: Leuven. xxvii, 186 pp., meer
 • Strypsteen, G.; De Sloover, L.; De Wulf, A.; Rauwoens, P. (2019). Downwind evolution of aeolian saltation across an artificially constructed berm [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. KU Leuven: Leuven. 1 poster pp., meer
 • Strypsteen, G.; Houthuys, R.; Rauwoens, P. (2019). Dune evolution at decadal timescales and its relation with potential aeolian transport [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. KU Leuven: Leuven. 1 poster pp., meer
 • Strypsteen, G.; Rauwoens, P. (2019). Aeolian sand transport across a shell-fragmented beach: a field study [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. KU Leuven: Leuven. 1 poster pp., meer
 • Strypsteen, G.; Rauwoens, P. (2019). Dune behaviour along the Belgian coast, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 26, meer
 • Strypsteen, G.; van Rijn, L.C.; Rauwoens, P. (2019). On the relation between predicted and observed aeolian transport rates a field study at the Belgian coast [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. KU Leuven: Leuven. 1 poster pp., meer
 • Toorman, E.A.; Wongsoredjo, S.; Ouda, M. (2019). A modified K ɛ turbulence model for cohesive sediment transport with a fluid mud layer, in: 15th international conference on cohesive sediment transport processes 13 – 17 October 2019, Istanbul, Turkey (INTERCOH 2019): abstract book. pp. 61-62, meer
 • Vandebeek, I.; Toorman, E.; Troch, P. (2019). Numerical modelling of sediment transport with OpenFOAM for very shallow foreshores [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. KU Leuven/Ghent University: Leuven. 1 poster pp., meer
 • Zhang, Q.; Toorman, E.; Monbaliu, J. (2019). Investigation of bound infragravity waves (IG) shoaling near the coast: Through the use of a semi-analytical solution [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. KU Leuven: Leuven. 1 poster pp., meer
 • Desmet, W.; Pluymers, B.; Moens, D.; Rottiers, W. (Ed.) (2018). Proceedings of ISMA2018 - International Conference on Noise and Vibration Engineering &USD2018 - International Conference on Uncertainty in Structural Dynamics. KU Leuven - Departement Werktuigkunde: Heverlee. ISBN 9789073802995. lii, 5258 pp., meer
 • Devolder, B.; Troch, P.; Rauwoens, P. (2018). A general overview of OpenFOAM as an open source numerical wave tank, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 84-85, meer
 • Gruwez, V.; Vandebeek, I.; Kisacik, D.; Streicher, M.; Altomare, C.; Suzuki, T.; Verwaest, T.; Kortenhaus, A.; Troch, P. (2018). 2D experiments of wave dynamics in front of and over a sea dike with a very shallow foreshore, in: Proceedings of the 7th International Conference on the Application of Physical Modelling in Coastal and Port Engineering and Science (Coastlab18), Santander, Spain, May 22-26, 2018. pp. 1-10, meer
 • Gruwez, V.; Vandebeek, I.; Kisacik, D; Streicher, M.; Altomare, C.; Suzuki, T.; Verwaest, T.; Kortenhaus, A.; Troch, P. (2018). 2D overtopping and impact experiments in shallow foreshore conditions, in: Lynett, P. (Ed.) Proceedings of 36th Conference on Coastal Engineering (ICCE2018), Baltimore, Maryland, July 30 - August 3, 2018. Coastal Engineering Proceedings, 36: pp. [1-13], meer
 • Strypsteen, G. (2018). Zeespiegelstijging: het belang van windgedreven zandtransport. The Reviewer 2018: 39, meer
 • Strypsteen, G.; Rauwoens, P. (2018). Aeolian sediment transport processes in a managed beach-dike system, in: NCK days 2018. Geo-logic in coastal and shelf research: a matter of multi-disciplinarity: book of abstracts. pp. 52, meer
 • Strypsteen, G; Rauwoens, P. (2018). Aeolian sediment transport on a Belgian beach: spatio-temporal variability during alongshore winds, in: The 10th International Conference on Aeolian Research, 25-29 June 2018 Bordeaux, France: Abstract Book. , meer
 • Strypsteen, G; Rauwoens, P. (2018). Dynamic sand: towards a resilient Belgian coast, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 27, meer
 • Troch, P.; Stratigaki, V.; Devriese, P.; Kortenhaus, A.; De Maeyer, J.; Monbaliu, J.; Toorman, E.; Rauwoens, P.; Vanneste, D.; Suzuki, T.; Verwaest, T. (2018). Design features of the upcoming coastal and ocean basin in Ostend, Belgium, in: Lynett, P. (Ed.) Proceedings of 36th Conference on Coastal Engineering (ICCE2018), Baltimore, Maryland, July 30 - August 3, 2018. Coastal Engineering Proceedings, 36: pp. [1-10]. https://dx.doi.org/10.9753/icce.v36.papers.94, meer
 • Van Bunderen, C.; Snellings, R.; Horckmans, L.; Dockx, J.; Vandekeybus, J.; Vandewalle, L.; Cizer, O. (2018). Concrete with flash-calcined dredging sediments as a novel supplementary cementitious material, in: Hordijk, D.A. et al. High tech concrete: where technology and engineering meet. Proceedings of the 2017 fib Symposium, held in Maastricht, The Netherlands, June 12-14, 2017. pp. 109-116. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-319-59471-2_14, meer
 • Vandebeek, I.; Toorman, E.; Troch, P. (2018). Numerical modelling of changing beach morphodynamics and wave-interactions with a dike for very shallow foreshores, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 81: pp. 118-119, meer
 • de Groot, A.; de Vries, S.; Arens, B.; Bodde, W.; de Winter, W.; Donker, J.; Duarte Campos, L.; Galiforni Silva, F.; Goessen, P.; Hagel, P.; Hoonhout, B.; Keijsers, J.; Montreui, A.; Mulder, J.; Nolet, C.; Rauwoens, P.; Riksen, M.; Ruessink, G.; Smit, M.; Smit, Y.; Strypsteen, G.; Van der Valk, B.; van Puijenbroek, M.; Wijnberg, K.; Williams, I. (2017). State of the art of aeolian and dune research on the Dutch and Belgian coast, in: Baptist, M. et al. (Ed.) NCK days 2017, 15 – 17 March, Royal Netherlands Naval College (KIM), Den Helder: book of abstracts. pp. 65, meer
 • Strypsteen, G.; Rauwoens, P. (2017). Aeolian Sediment Flux Measurements at the Belgian Coast: Field Campaigns 2016, in: Baptist, M. et al. (Ed.) NCK days 2017, 15 – 17 March, Royal Netherlands Naval College (KIM), Den Helder: book of abstracts. pp. 100, meer
 • Troch, P.; Stratigaki, V.; Devriese, P.; Kortenhaus, A.; Silin, N.; Nelko, V.; De Mayer, J.; Monbaliu, J.; Toorman, E.A.; Rauwoens, P.; Vanneste, D.; Suzuki, T.; Van Oyen, T.; Verwaest, T. (2017). Design features of the upcoming Coastal and Ocean Basin in Ostend, Belgium, for marine renewable energy applications, in: Proceedings of the 12th European Wave and Tidal Energy Conference 27th Aug -1st Sept 2017, Cork, Ireland. pp. [1-9], meer
 • Zhang, Q.; Monbaliu, J.; Toorman, E. (2017). From measured 2D short wave spectrum to infragravity wave surface modulation in deep water, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 103, meer
 • Decrop, B.; De Mulder, T.; Toorman, E. (2016). A comparison of simple buoyant jet models with CFD analysis of overflow dredging plumes, in: Erpicum, S. et al. Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress, Liege, Belgium, 27-29 July 2016: Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. pp. 1039-1044, meer
 • Kortenhaus, A.; Troch, P.; Silin, N.; Nelko, V.; Devriese, P.; Stratigaki, V.; De Mayer, J.; Monbaliu, J.; Toorman, E.A.; Rauwoens, P.; Vanneste, D.; Suzuki, T.; Van Oyen, T.; Verwaest, T. (2016). Design features of the upcoming Coastal and Ocean Basin in Ostend, Belgium, in: Erpicum, S. et al. Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress, Liege, Belgium, 27-29 July 2016: Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. pp. 356-363, meer
 • Kortenhaus, A.; Troch, P.; Silin, N.; Nelko, V.; Devriese, P.; Stratigaki, V.; De Maeyer, J.; Monbaliu, J.; Toorman, E.; Rauwoens, P.; Vanneste, D.; Suzuki, T.; Van Oyen, T.; Verwaest, T. (2016). Design features of the upcoming Coastal and Ocean Basin (COB) in Ostend, Belgium, in: Proceedings of the 6th International Conference on the Application of Physical Modelling in Coastal and Port Engineering and Science(Coastlab16), Ottawa, Canada, May 10-13, 2016. pp. [1-10], meer
 • Maes, K.; De Roeck, G.; Iliopoulos, A.; Weijtjens, W.; Devriendt, C.; Lombaert, G. (2016). Online input and state estimation in structural dynamics, in: Di Miao, D. et al. Special topics in structural dynamics, volume 6. Proceedings of the 34th IMAC, a conference and exposition on structural dynamics 2016. pp. 1-10. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-29910-5_1, meer
 • Maes, K.; De Roeck, G.; Iliopoulos, A.; Weijtjens, W.; Devriendt, C.; Lombaert, G. (2016). Kalman filter based strain estimation for fatigue assessment of an offshore monopile wind turbine, in: Sas, P. et al. (Ed.) Proceedings of ISMA 2016 International Conference on Noise and Vibration Engineering and USD2016 International Conference on Uncertainty in Structural Dynamics. pp. 1649-1661, meer
 • Strypsteen, G.; Rauwoens, P. (2016). Wind-blown sand in beach-foredune and beach-dike environments at the Belgian Coast, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 109, meer
 • Strypsteen, G.; Rauwoens, P. (2016). Wind-blown sand in beach-foredune and beach-dike environments at the Belgian coast. Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 12 February 2016. KU Leuven: Leuven. 1 poster pp., meer
 • Willems, M.; Kortenhaus, A.; Troch, P.; Silin, N.; Nelko, V.; Devriese, P.; Stratigaki, V.; De Maeyer, J.; Monbaliu, J.; Toorman, E.; Rauwoens, P.; Vanneste, D.; Suzuki, T.; Van Oyen, T.; Verwaest, T. (2016). Design features of the upcoming Coastal and Ocean Basin (COB) in Ostend, Belgium [PRESENTATION]. Presented at Coastlab16, Ottawa, Canada, May 10-13, 2016. Flanders Hydraulics Research/Ghent University/KU Leuven: Antwerp. 22 slides pp., meer
 • Maes, K.; De Roeck, G.; Lombaert, G.; Iliopoulos, A.; Van Hemelrijck, D.; Devriendt, C.; Guillaume, P. (2015). Continuous strain prediction for fatigue assessment of an offshore wind turbine using Kalman filtering techniques, in: 2015 IEEE workshop on environmental, energy and structural monitoring systems: proceedings. pp. 44-49, meer
 • Maes, K.; De Roeck, G.; Lombaert, G.; Iliopoulos, A.; Van Hemelrijck, D.; Devriendt, C.; Guillaume, P. (2014). Continuous strain prediction for fatigue assessment of an offshore wind turbine using a joint input-state estimation algorithm and a modal interpolation algorithm, in: Furuta, H. et al. (Ed.) Life-cycle of structural systems: design, assessment, maintenance and management. pp. 146-152, meer
 • Fernandez, L.; Toffoli, A.; Suslov, S.; Monbaliu, J. (2012). Assessing the combined effect of higher order nonlinearity, directional properties and finite water depth on the statistical properties of surface gravity waves, in: Troch, P. et al. (Ed.) Book of abstracts of the 4th International Conference on the Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection - Coastlab12. Department of Civil Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, September 17-20, 2012. pp. 201-202, meer
 • Bui, T.T.; De Roeck, G.; Van Wittenberghe, J.; De Baets, P.; De Waele, W. (2011). Fatigue damage identification in threaded connection of tubular structures through in-situ modal tests, in: Materials and structures in construction and design. Sustainable Construction & Design, 2(2): pp. 207-216, meer
 • Monbaliu, J. (2011). Hydro-meteo and climate change [PPT Presentation], in: QUEST4D Symposium: Human footprint on the floor. Keys from the past. Doors to the future, 2nd September 2011, Brussels. pp. 1-10, meer
 • Van Lancker, V.; Van den Eynde, D.; Fettweis, M.; Francken, F.; Fernández, L.; Komijani, H.; Monbaliu, J. (2011). Natural variability assessment in support of environmental monitoring, a sediment transport modelling approach, in: Study day: Marine aggregate extraction: needs, guidelines and future prospects, 17 oktober 2011, Bredene. pp. 65-75, meer
 • Ibrahim, E.; Govaerts, A.; Regmi, P.; Druyts, J.; van der Wal, D.; Adam, S.; Vervoort, A.; Monbaliu, J.; De Wever, A.; Sabbe, K.; Forster, R. (2010). Effect of Spatial Resolution on Intertidal Sediment Characterization, in: Manakos, I. et al. Imagin[e,g] Europe. Proceedings of the 29th Symposium of the European Association of Remote Sensing Laboratories, Chania, Greece. pp. 182-189. https://dx.doi.org/10.3233/978-1-60750-494-8-182, meer
 • Adam, S.; Monbaliu, J.; Toorman, E.A. (2009). Quantification of bio-physical intertidal sediment properties using hyperspectral measurements, in: Maktav, D. (Ed.) Remote sensing for a changing Europe: Proceedings of the 28th Symposium of Remote Sensing Laboratories, Istanbul, Turkey, 2–5 June 2008. pp. 340-347. dx.doi.org/10.3233/978-1-58603-986-8-340, meer
 • Bolanos, R.; Wolf, J.; Brown, J.; Osuna, P.; Monbaliu, J.; Sánchez-Arcilla, A. (2009). Comparison of wave-current interaction formulation using the POLCOMS-WAM wave-current model, in: McKee Smith, J. (Ed.) Proceedings of the 31st International Conference on Coastal Engineering 2008, Hamburg, Germany, 31 August to 5 September 2008. . https://dx.doi.org/10.1142/9789814277426_0044, meer
 • Ibrahim, E.; Adam, S.; Monbaliu, J. (2009). Assessment of unsupervised classification techniques for intertidal sediments, in: Maktav, D. (Ed.) Remote sensing for a changing Europe: Proceedings of the 28th Symposium of Remote Sensing Laboratories, Istanbul, Turkey, 2–5 June 2008. pp. 348-355, meer
 • Paridaens, K.; Plancke, Y.; Schrijver, M.; Willems, P. (2009). Comparison of measurement techniques for monitoring sediment transport, under field conditions, in the Scheldt estuary, in: 6th International SedNet conference on 7-8 October 2009, Hamburg, Germany: The Role of Sediments in Coastal Management. pp. [1], meer
 • Van Lancker, V.; Du Four, I.; Degraer, S.; Fettweis, M.; Francken, F.; Van den Eynde, D.; Devolder, M.; Luyten, P.; Monbaliu, J.; Toorman, E.; Portilla, J.; Ullmann, A.; Verwaest, T.; Janssens, J.; Vanlede, J.; Vincx, M.; Rabaut, M.; Houziaux, J.-S.; Mallaerts, T.; Vandenberghe, H.; Zeelmaekers, E.; Goffin, A (2009). QUantification of Erosion/Sedimentation patterns to Trace the natural versus anthropogenic sediment dynamics QUEST4D. Final Report phase I. Belgian Science Policy: Brussels. 135 pp., meer
 • Schueremans, L.; Van Gemert, D.; Friedel, M.; Giessler-Blank, S. (2008). Durability of water repellents in a marine environment, in: DeClercq, H. et al. (Ed.) Hydrophobe V. 5th International Conference on Water Repellent Treatment of Building Materials. pp. 357-367, meer
 • Toffoli, A.; Onorato, M.; Osborne, A.R.; Monbaliu, J. (2008). Non-Gaussian properties of shallow water waves in crossing seas, in: Pelinovsky, E. et al. Extreme ocean waves. pp. 53-69. https://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-8314-3_3, meer
 • Adam, S.; De Backer, A.; Degraer, S.; Monbaliu, J.; Toorman, E.; Vincx, M. (2007). Bio-physical characterization of indicators of sediment stability in mudflats using remote sensing (CISS), in: Proceedings 5th EARSeL Workshop on Imaging Spectroscopy. Bruges, Belgium, April 23-25 2007. pp. 2 pp, meer
 • Bolaños, R.; Osuna, P.; Wolf, J.; Monbaliu, J.; Sanchez-Arcilla, A. (2007). Development of a fully coupled wave-current interaction model. The POLCOMS-WAM system, in: 39th International Liège Colloquium on Ocean Dynamics and 3rd Warnemünde Turbulence Days (7-11 May 2007). Turbulence re-revisited: abstracts. pp. 9, meer
 • Hoffmann, M.; Adam, S.; Baert, L.; Bonte, D.; Chavatte, N.; Claus, R.; De Belder, W.; De Fré, B.; Degraer, S.; De Groote, D.; Dekoninck, W.; Desender, K.; Devos, K.; Engledow, H.; Grootaert, P.; Hardies, N.; Leliaert, F.; Maelfait, J.-P.; Monbaliu, J.; Pollet, M.; Provoost, S.; Stichelmans, E.; Toorman, E.; Van Nieuwenhuyse, H.; Vercruysse, E.; Vincx, M.; Wittoeck, J. (2005). Integrated monitoring of nature restoration along ecotones, the example of the Yser Estuary, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 191-208, meer
 • Toffoli, A.; Lefèvre, J.M.; Monbaliu, J.; Bitner-Gregersen, E. (2004). Dangerous sea-states for marine operations, in: Chung, J.S. et al. The Proceedings of the 14th (2004) International Offshore and Polar Engineering Conference, Toulon, France, May 23-28, 2004. pp. 85-92, meer
 • Toffoli, A.; Lefèvre, J.M.; Monbaliu, J.; Savina, H.; Bitner-Gregersen, E. (2003). Freak waves: clues for prediction in ship accidents?, in: Chung, J.S. et al. The Proceedings of The Thirteenth (2003) International Offshore and Polar Engineering Conference, Honolulu, Hawaii, USA, May 25-30, 2003. pp. 23-29, meer

Projecten (3)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Datasets 
 • Advanced Mixing Process Descriptions for 3D Sediment Transport Modelling in Estuarine Environments, meer
 • CREST: Climate Resilient Coast, meer
 • Studie van het gedrag van gedeeltelijk cohesieve en cohesieve sedimenten in permanente en niet-permanente stroming, meer

Datasets (5)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Belgische kustvolumes per kustsectie (1979-2019), meer
 • Belgische kustvolumes per kuststrook (1979-2019), meer
 • Eolisch zandtransport (Koksijde, 2016-2018), meer
 • Eolisch zandtransport (Mariakerke, 2016-2018), meer
 • Gecombineerde topografie en bathymetrie van de Belgische kust, geïnterpoleerd naar kustdwarse raaien (1997-2019), meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets