IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Instituut voor landbouw-, visserij en voedingsonderzoek (LV-ILVO)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=1478
www.ilvo.vlaanderen.be
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO), meer

Engelse naam: Institute for Agricultural and Fisheries Research
Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij (LV), meer
Vorige naam: Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO), meer

MOG-kernwoorden (14) : (Micro)plastics; Aquacultuur; Biochemie; Biodiversiteit; Biotechnologie; Blauwe economie; Ecosysteemfunctioneren; Klimaatverandering; Microbiologie; Moleculaire biologie; Niet-inheemse soorten; Verontreinigende stoffen; Vis(sen); Voeding
Adres:
Burgemeester Van Gansberghelaan 92
9820 Merelbeke
België

Tel.: +32-(0)9-272 25 00
Fax: +32-(0)9-272 25 01
E-mail:
 Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (60)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 

Geassocieerd aan een deelinstituut (96)

Deelinstituten (4)  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek; Eenheid Technologie en voeding (LV), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek; Kenniseenheid Landbouw en Maatschappij (LV), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek; Kenniseenheid: Dier (LV), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek; Kenniseenheid: Plant (LV), meer

Abstract:
Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) verricht multidisciplinair en onafhankelijk onderzoek gericht op een duurzame landbouw en visserij vanuit een economisch, ecologisch en maatschappelijk perspectief. ILVO bouwt fundamentele en toegepaste kennis op die nodig is voor de opvolging van het milieu, de verbetering van producten en productiemethoden, de bewaking van de kwaliteit en veiligheid van eindproducten en de verbetering van beleidsinstrumenten. Het marien onderzoek binnen ILVO wordt voornamelijk uitgevoerd in de site te Oostende en omvat de onderzoeksdomeinen 'Aquatisch Milieu en Kwaliteit' en 'Visserij en Aquatische Productie'.

De groep 'Aquatisch Milieu en Kwaliteit' bestudeert de invloed van alle menselijke activiteiten op het (benthisch) aquatisch ecosysteem, de kwaliteit van het marien milieu, de gezondheid en kwaliteit van mariene producten en de structurele en functionele mariene biodiversiteit. Dit omvat o.a.:
 • langetermijnmonitoring, biologische respons op een veranderend marien milieu (benthos, vissen, kwallen, bacteriën), chemische vervuiling, marien afval, microplastics, klimaat, invasieve soorten, etc.;
 • biologische, (bio)chemische en fysische impact van alle menselijke activiteiten (geïntegreerde evaluatie, in-combinatie en cumulatieve impact), in-situ en labo-experimenten;
 • genetisch onderzoek (barcoding, metabarcoding, functionele genetica, metagenomics, etc.);
 • ecosysteemgericht beheer en marien natuurbehoud (MSFD, MRP), structurele en functionele indicatoren, ecologische modellering;
 • gezonde en kwaliteitsvolle visserijproducten (versheid, voedselveiligheid en -integriteit, snelle detectie, biosensoren, etc.);
 • blauwe biotechnologie (bv. micro/macroalgen in farmaceutica en voeding, biodegradeerbare plastics, natuurlijke antifouling, etc.).


De groep 'Visserij en Aquatische Productie' bestudeert de mariene dierlijke en plantaardige productie in alle mogelijke vormen en omvat o.a. de volgende disciplines:
 • datacollectie visserij (visbestanden, socio-economische data, visverwerking, aquacultuur, recreatieve zeevisserij);

 • op maat gemaakte software en meetapparatuur;
 • modelmatige integratie van uiteenlopende data types (incl. VMS), o.a. visbestandsramingen, management strategieën en ecosysteem benadering;
 • vlootdynamiek en de effecten van beleidsmaatregelen (quota, visserij-inspanning, technische aanpassingen, etc.), socio-economische modellering, participatie processen, etc.;
 • visserijtechnische innovatie (aanpassingen vistuig, pulsvisserij, passieve technieken, etc.) en hiermee gerelateerde impactstudies (bodemimpact, selectiviteit, etc.);
 • valorisatie van nevenstromen in de visserij en de visverwerkende sector met het oog op een circulaire bio-economie;
 • ontwikkeling en implementatie van methodes om de duurzaamheid van visserijactiviteiten en de hiermee gerelateerde producten te scoren;
 • onderzoek naar geïntegreerde multitrofische aquacultuursystemen, recirculatiesystemen, nieuwe kweeksoorten en voeders, meervoudig ruimtegebruik, etc.


Het onderzoek binnen ILVO-Marien wordt ondersteund door een technologische kennispool en een uitgebreide logistiek binnen het bredere ILVO. De afdeling beschikt over BELAC geaccrediteerde laboratoria, een eigen zeewatervoorziening en experimentele en aquacultuurfaciliteiten. Verder staat ILVO-Marien voor een uitgebreide advies- en dienstverlening, wordt actief geparticipeerd in een veelheid aan nationale en internationale onderzoeksprojecten en wordt samengewerkt met tal van binnen- en buitenlandse instituten.

Publicaties (1109)  Top | Personen | Instituten | Projecten | Datasets 
  ( 234 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Bellodi, A.; Carbonara, P.; MacKenzie, K.M.; Agus, B.; Bekaert, K.; Greenway, E.S.I.; Follesa, M.C.; Madia, M.; Massaro, A.; Palmisano, M.; Romano, C.; Sinopoli, M.; Ferragut-Perello, F.; Mahe, K. (2024). Measurement of the growth of the main commercial rays (Raja clavata, Raja brachyura, Torpedo marmorata, Dipturus oxyrinchus) in European waters using intercalibration methods. Biology-Basel 13(1): 20. https://dx.doi.org/10.3390/biology13010020, meer
 • Peer reviewed article Boulenger, A.; Lanza-Arroyo, P.; Langedock, K.; Semeraro, A.; Van Hoey, G. (2024). Nature-based solutions for coastal protection in sheltered and exposed coastal waters: integrated monitoring program for baseline ecological structure and functioning assessment. Environ. Monit. Assess. 196(3): 316. https://dx.doi.org/10.1007/s10661-024-12480-x, meer
 • Peer reviewed article Goossens, J.; Woillez, M.; Wright, S.; Edwards, J.E.; De Putter, G.; Torreele, E.; Verhelst, P.; Sheehan, E.; Moens, T.; Reubens, J. (2024). Elucidating the migrations of European seabass from the southern North Sea using mark-recapture data, acoustic telemetry and data storage tags. NPG Scientific Reports 14(1): 13180. https://dx.doi.org/10.1038/s41598-024-63347-7, meer
 • Peer reviewed article Guden, R.M.; Haegeman, A.; Ruttink, T.; Moens, T.; Derycke, S. (2024). Nematodes alter the taxonomic and functional profiles of benthic bacterial communities: A metatranscriptomic approach. Mol. Ecol. 33(9): e17331. https://dx.doi.org/10.1111/mec.17331, meer
 • Peer reviewed article Guden, R.M.; Derycke, S.; Moens, T. (2024). Resource diversity mitigates the effects of intraspecific competition in co-occurring cryptic nematode species. Front. Mar. Sci. 11: 1240802. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2024.1240802, meer
 • Peer reviewed article Islam, M.; Semeraro, A.; Langedock, K.; Moulaert, I.; Stratigaki, V.; Sterckx, T.; Van Hoey, G. (2024). Inducing mussel beds, based on an aquaculture long-line system, as nature-based solutions: effects on seabed dynamics and benthic communities. Nature-Based Solutions 6: 100142. https://dx.doi.org/10.1016/j.nbsj.2024.100142, meer
 • Peer reviewed article Triunfo, C.; Tsirtsidou, K.; Vanhoutte, K.; Mucaria, A.; Montroni, D.; Fermani, S.; Falini, G.; Robbens, J. (2024). Tunable dye adsorbing materials from crab and shrimp waste shells for water remediation. Materials Today Communications 40: 109441. https://dx.doi.org/10.1016/j.mtcomm.2024.109441, meer
 • Peer reviewed article Vanavermaete, D.; Lusher, A.; Strand, J.; Abad, E.; Farré, M.; Kallenbach, E.; Dekimpe, M.; Verlé, K.; Primpke, S.; Aliani, S.; De Witte, B. (2024). Plastics in biota: technological readiness level of current methodologies. Microplastics and Nanoplastics 4(1): 6. https://dx.doi.org/10.1186/s43591-024-00083-9, meer
 • Peer reviewed article Abucay, L.R.; Sorongon-Yap, P.; Kesner-Reyes, K.; Capuli, E.C.; Reyes, R.B.; Daskalaki, E.; Ferra, C.; Scarcella, G.; Coro, G.; Ordines, F.; Sanchez-Zulueta, P.; Dakalov, G.; Klayn, S.; Celie, L.; Scotti, M.; Gremillet, D.; Lambert, C.; Gal, G.; Palomares, M.L.D.; Dimarchopoulou, D.; Tsikliras, A.C. (2023). Scientific knowledge gaps on the biology of non-fish marine species across European Seas. Front. Mar. Sci. 10: 1198137. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2023.1198137, meer
 • Peer reviewed article Aliani, S.; Lusher, A.; Galgani, F.; Herzke, D.; Nikiforov, V.; Primpke, S.; Roscher, L.; da Silva, V.H.; Strand, J.; Suaria, G.; Vanavermaete, D.; Verlé, K.; De Witte, B.; van Bavel, B. (2023). Reproducible pipelines and readiness levels in plastic monitoring. Nat. Rev. Earth Environ. 4: 290-291. https://dx.doi.org/10.1038/s43017-023-00405-0, meer
 • Peer reviewed article Buyse, J.; Reubens, J.; Hostens, K.; Degraer, S.; Goossens, J.; De Backer, A. (2023). European plaice movements show evidence of high residency, site fidelity, and feeding around hard substrates within an offshore wind farm. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer Accepted. https://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsad179, meer
 • Peer reviewed article Buyse, J.; Hostens, K.; Degraer, S.; De Troch, M.; Wittoeck, J.; De Backer, A. (2023). Increased food availability at offshore wind farms affects trophic ecology of plaice Pleuronectes platessa. Sci. Total Environ. 862: 160730. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160730, meer
 • Peer reviewed article Carpenter, G.; Carvalho, N.; Guillén, J.; Andersen, J.L.; Prellezo, R.; Villasante, S.; Mravlje, E.A.; Berkenhagen, J.; Brigaudeau, C.; Burke, B.; Calvo Santos, A.; Cano, S.; Contini, F.; Da-Rocha, J.-M.; Davidjuka, I.; Fernández Martínez, F.M.; Fontaneda-López, I.; Gambino, M.; Garcia Caballero, E.; Guyader, O.; Herring, J.; Hoekstra, G.; Ioannou, M.; Jackson, E.; Jung, A.; Kazlauskas, E.; Keatinge, M.; Kuzebski, E.; Leonardi, S.; Le Grand, C.; Lees, J.; Mancebo-Robledo, C.M.; Minne, M.-D.; Mol, A.; Moran Quintana, M.; Nicheva, S.; Pokki, H.; Ramos Do Ó, J.; Rodríguez, A.; Sabatella, R.F.; Sciberras, A.; Souffez, A.; Stroie, C.; Swahnberg, H.; Tzouramani, I.; Valiente Viana, M.; Verlé, K.; Virtanen, J.; Vukov, I.; Zhelev, K. (2023). The economic performance of the EU fishing fleet during the COVID-19 pandemic. Aquat. Living Resour. 36(SI): 2. https://dx.doi.org/10.1051/alr/2022022, meer
 • Peer reviewed article De Boois, I.; Burt, G.; Lecomte, J.-B.; Masnadi, F.; Panten, K.; Raat, H.; Sigurdsson, G.M.; Thorlacius, M. (2023). ICES Survey Protocols – Offshore Beam Trawl Surveys, Coordinated by Working group on Beam Trawl Surveys (WGBEAM). ICES Techniques in Marine Environmental Sciences, 69. International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. e-ISBN 978-87-7482-978-2. 70 pp. https://dx.doi.org/10.17895/ices.pub.21603336, meer
 • Peer reviewed article Eroldogan, O.T.; Glencross, B.; Novoveska, L.; Gaudêncio, S.P.; Rinkevich, B.; Varese, G.C.; Carvalho, M.F.; Tasdemir, D.; Safarik, I.; Nielsen, S.L.; Rebours, C.; Lukic Bilela, L.; Robbens, J.; Strode, E.; Haznedaroğlu, B.Z.; Kotta, J.; Evliyaoglu, E.; Oliveira, J.; Girao, M.; Vasquez, M.I.; Cabarkapa, I.; Rakita, S.; Klun, K.; Rotter, A. (2023). From the sea to aquafeed: a perspective overview. Reviews in Aquaculture 15(3): 1028-1057. https://dx.doi.org/10.1111/raq.12740, meer
 • Peer reviewed article Festjens, F.; Buyse, J.; De Backer, A.; Hostens, K.; Lefaible, N.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G. (2023). Functional trait responses to different anthropogenic pressures. Ecol. Indic. 146: 109854. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.109854, meer
 • Peer reviewed article Givanoudi, S.; Heyndrickx, M.; Depuydt, T.; Khorshid, M.; Robbens, J.; Wagner, P. (2023). A review on bio- and chemosensors for the detection of biogenic amines in food safety applications: The status in 2022. Sensors 23(2): 613. https://dx.doi.org/10.3390/s23020613, meer
 • Peer reviewed article Goedefroo, N.; Braeckman, U.; Hostens, K.; Vanaverbeke, J.; Moens, T.; De Backer, A. (2023). Understanding the impact of sand extraction on benthic ecosystem functioning: a combination of functional indices and biological trait analysis. Front. Mar. Sci. 10: 1268999. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2023.1268999, meer
 • Peer reviewed article Goossens, J.; Woillez, M.; LeBris, A.; Verhelst, P; Moens, T.; Torreele, E.; Reubens, J. (2023). Acoustic and archival technologies join forces: A combination tag. Methods Ecol. Evol. 14(3): 860-866. https://dx.doi.org/10.1111/2041-210x.14045, meer
 • Peer reviewed article Goossens, J.; Villagra, D.; De Putter, G.; Verhelst, P.; Torreele, E.; Moens, T.; Reubens, J. (2023). Fisheries measures protect European seabass groups with distinct habitat use differently. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 80(7): 1899-1910. https://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsad116, meer
 • Peer reviewed article Kühn, B.; Kempf, A.; Brunel, T.; Cole, H.; Mathis, M.; Sys, K.; Trijoulet, V.; Vermard, Y.; Taylor, M. (2023). Adding to the mix – Challenges of mixed‐fisheries management in the North Sea under climate change and technical interactions. Fish. Manage. Ecol. 30(4): 360-377. https://dx.doi.org/10.1111/fme.12629, meer
 • Peer reviewed article Latka, A.; Aertsen, A.; Boeckaerts, D.; Blasdel, B.; Ceyssens, P.-J.; Garcia-Pino, A.; Gillis, A.; Lavigne, R.; Lima-Mendez, G.; Matthijnssens, J.; Onsea, J.; Peeters, E.; Pirnay, J.-P.; Thiry, D.; Vandenheuvel, D.; Van Mechelen, E.; Venneman, J.; Verbeken, G.; Wagemans, J.; Briers, Y. (2023). Foundation of the Belgian Society for Viruses of Microbes and meeting report of its inaugural symposium. Viruses 15(5): 1213. https://dx.doi.org/10.3390/v15051213, meer
 • Peer reviewed article Maes, T.; Preston-Whyte, F.; Lavelle, S.; Gomiero, A.; Booth, A.M.; Belzunce-Segarra, M.J.; Bellas, J.; Brooks, S.; Bakir, A.; Devriese, L.; Pham, C.K.; De Witte, B. (2023). A recipe for plastic: Expert insights on plastic additives in the marine environment. Mar. Pollut. Bull. 196: 115633. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2023.115633, meer
 • Peer reviewed article Novoveska, L.; Nielsen, S.L.; Eroldogan, O.T.; Haznedaroglu, B.Z.; Rinkevich, B.; Fazi, S.; Robbens, J.; Vasquez, M.; Einarsson, H. (2023). Overview and challenges of large-scale cultivation of photosynthetic microalgae and cyanobacteria. Mar. Drugs 21(8): 445. https://dx.doi.org/10.3390/md21080445, meer
 • Peer reviewed article Prandi, B.; Boukid, F.; Van De Walle, S.; Cutroneo, S.; Comaposada, J.; Van Royen, G.; Sforza, S.; Tedeschi, T.; Castellari, M. (2023). Protein quality and protein digestibility of vegetable creams reformulated with microalgae inclusion. Foods 12(12): 2395. https://dx.doi.org/10.3390/foods12122395, meer
 • Peer reviewed article Rubbens, P.; Brodie, S.; Cordier, T.; Barcellos, D.D.; Devos, P.; Fernandes-Salvador, J.A.; Fincham, J.I.; Gomes, A.; Handegard, N.O.; Howell, K.; Jamet, C.; Kartveit, K.H.; Moustahfid, H.; Parcerisas, C.; Politikos, D.; Sauzède, R.; Sokolova, M.; Uusitalo, L.; Van den Bulcke, L.; van Helmond, A.T.M.; Watson, J.T.; Welch, H.; Beltran-Perez, O.; Chaffron, S.; Greenberg, D.S.; Kühn, B.; Kiko, R.; Lo, M.; Lopes, R.M.; Möller, K.O.; Michaels, W.; Pala, A.; Romagnan, J.-B.; Schuchert, P.; Seydi, V.; Villasante, S.; Malde, K.; Irisson, J.-O. (2023). Machine learning in marine ecology: An overview of techniques and applications. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 80(7): 1829-1853. https://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsad100, meer
 • Peer reviewed article Sala, A.; Depestele, J.; Gumus, A.; Laffargue, P.; Nielsen, J.R.; Polet, H.; Smith, C.J.; Zengin, M.; Bastardie, F.; Eigaard, O.R.; Hamon, K.G.; Jensen, F.; Lucchetti, A.; Mehault, S.; Notti, E.; Papadopoulou, N.; Petetta, A.; Skold, M.; Vincent, B.; Rijnsdorp, A.D. (2023). Technological innovations to reduce the impact of bottom gears on the seabed. Mar. Policy 157: 105861. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105861, meer
 • Peer reviewed article Sandra, M.; Devriese, L.I.; Booth, A.M.; De Witte, B.; Everaert, G.; Gago, J.; Galgani, F.; Langedock, K.; Lusher, A.; Maes, T.; Pirlet, H.; Russell, J.; Pham, C.K. (2023). A systematic review of state-of-the-art technologies for monitoring plastic seafloor litter. Journal of Ocean Engineering and Science In Press: 1-18. https://dx.doi.org/10.1016/j.joes.2023.07.004, meer
 • Peer reviewed article Thébaud, O.; Nielsen, J.R.; Motova, A.; Curtis, H.; Bastardie, F.; Blomqvist, G.E.; Daures, F.; Goti, L.; Holzer, J.; Innes, J.; Muench, A.; Murillas, A.; Nielsen, R.; Rosa, R.; Thunberg, E.; Villasante, S.; Virtanen, J.; Waldo, S.; Agnarsson, S.; Castilla Espino, D.; Curtin, R.; DePiper, G.; Doering, R.; Ellefsen, H.; García del Hoyo, J.J.; Gourguet, S.; Greene, P.; Hamon, K.G.; Haynie, A.; Kellner, J.B.; Kuikka, S.; Le Gallic, B.; Macher, C.; Prellezo, R.; Santiago Castro-Rial, J.; Sys, K.; van Oostenbrugge, H.; Vastenhoud, B.M.J. (2023). Integrating economics into fisheries science and advice: progress, needs, and future opportunities. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 80(4): 647-663. https://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsad005, meer
 • Peer reviewed article Toxqui Rodriguez, M.S.; Vanhollebeke, J.; Derycke, S. (2023). Evaluation of DNA metabarcoding using Oxford Nanopore sequencing for authentication of mixed seafood products. Food Control 145: 109388. https://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2022.109388, meer
 • Peer reviewed article Van de Pol, L.; Van der Biest, K.; Taelman, S.E.; De Luca Peña, L.; Everaert, G.; Hernandez, S.; Culhane, F.; Borja, A.; Heymans, J.J.; Van Hoey, G.; Vanaverbeke, J.; Meire, P. (2023). Impacts of human activities on the supply of marine ecosystem services: A conceptual model for offshore wind farms to aid quantitative assessments. Heliyon 9: e13589. https://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13589, meer
 • Peer reviewed article Van den Bulcke, L.; De Backer, A.; Wittoeck, J.; Beentjes, K.; Maes, S.; Christodoulou, M.; Martinez Arbizu, P.; Sapkota, R.; van der Hoorn, B.; Winding, A.; Hostens, K.; Derycke, S. (2023). DNA metabarcoding on repeat: sequencing data of marine macrobenthos are reproducible and robust across labs and protocols. Ecol. Indic. 150: 110207. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110207, meer
 • Peer reviewed article Vanavermaete, D.; Hostens, K.; Everaert, G.; Parmentier, K.; Janssen, C.; De Witte, B. (2023). Assessing the risk of booster biocides for the marine environment: A case study at the Belgian part of the North Sea. Mar. Pollut. Bull. 197: 115774. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2023.115774, meer
 • Peer reviewed article Vanavermaete, D.; Verlé, K.; Devriese, L.I.; De Cauwer, K.; De Schrijver, C.; Torreele, E.; Vandecasteele, L.; Velimirovic, M.; Tirez, K.; Hostens, K.; De Witte, B. (2023). Distribution and sources of macrolitter on the seafloor in Belgian fisheries areas. Front. Mar. Sci. 10: 1124580. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2023.1124580, meer
 • Peer reviewed article Zou, Y.; Heyndrickx, M.; Debode, J.; Raes, K.; de Pascale, D.; Behan, P.; Giltrap, M.; O’Connor, C.; Solstad, R.G.; Lian, K.; Altintzoglou, T.; Dragøy, R.; Scheers, N.; Undeland, I.; Robbens, J. (2023). Valorisation of crustacean and bivalve processing side streams for industrial fast time-to-market products: a review from the European Union regulation perspective. Front. Mar. Sci. 10: 1068151. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2023.1068151, meer
 • Peer reviewed article Buyse, J.; Hostens, K.; Degraer, S.; De Backer, A. (2022). Long-term series demonstrate small-scale differences in trends within fish assemblages explained by climate variability. Est., Coast. and Shelf Sci. 264: 107663. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2021.107663, meer
 • Peer reviewed article Buyse, J.; Hostens, K.; Degraer, S.; De Backer, A. (2022). Offshore wind farms affect the spatial distribution pattern of plaice Pleuronectes platessa at both the turbine and wind farm scale. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 79(6): 1777-1786. https://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsac107, meer
 • Peer reviewed article Creach, V.; Derveaux, S.; Owen, K.R.; Pitois, S.; Antajan, E. (2022). Use of environmental DNA in early detection of Mnemiopsis leidyi in UK coastal waters. Biological Invasions 24(2): 415-424. https://dx.doi.org/10.1007/s10530-021-02650-0, meer
 • Peer reviewed article De Witte, B.; Catarino, A.I.; Vandecasteele, L.; Dekimpe, M.; Meyers, N.; Deloof, D.; Pint, S.; Hostens, K.; Everaert, G.; Torreele, E. (2022). Feasibility study on biomonitoring of microplastics in fish gastrointestinal tracts. Front. Mar. Sci. 8: 794636. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2021.794636, meer
 • Peer reviewed article De Witte, B.; Coleman, B.; Bekaert, K.; Boitsov, S.; Botelho, M.J.; Castro-Jiménez, J.; Duffy, C.; Habedank, F.; McGovern, E.; Parmentier, K.; Tornero, V.; Viñas, L.; Turner, A.D. (2022). Threshold values on environmental chemical contaminants in seafood in the European Economic Area. Food Control 138: 108978. https://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2022.108978, meer
 • Peer reviewed article Drábiková, L.; Fjelldal, P.G.; De Clercq, A.; Yousaf, M.N.; Morken, T.; McGurk, C.; Witten, P.E. (2022). What will happen to my smolt at harvest? Individually tagged Atlantic salmon help to understand possible progression and regression of vertebral deformities. Aquaculture 559: 738430. https://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2022.738430, meer
 • Peer reviewed article Goedefroo, N.; Benham, P.; Debusschere, E.; Deneudt, K.; Mascart, T.; Semeraro, A.; Sterckx, T.; Van Hoey, G. (2022). Nature-based solutions in a sandy foreshore: A biological assessment of a longline mussel aquaculture technique to establish subtidal reefs. Ecol. Eng. 185: 106807. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2022.106807, meer
 • Peer reviewed article Goossens, J.; Buyse, J.; Bruneel, S.; Verhelst, P.; Goethals, G.; Torreele, E.; Moens, T.; Reubens, J. (2022). Taking the time for range testing: an approach to account for temporal resolution in acoustic telemetry detection range assessments. Animal Biotelemetry 10(1): 17. https://dx.doi.org/10.1186/s40317-022-00290-2, meer
 • Peer reviewed article ICES; De Witte, B.; Devriese, L. (2022). ICES manual for seafloor litter data collection and reporting from demersal trawl samples. ICES Techniques in Marine Environmental Sciences, 67. ICES: Copenhagen. ISBN 978-87-7482-977-5. 16 pp. https://dx.doi.org/10.17895/ices.pub.21435771, meer
 • Peer reviewed article Latsos, C.; Wassenaar, E.; Moerdijk, T.; Coleman, B.; Robbens, J.; van Roy, S.; Bastiaens, L.; van Houcke, J.; Timmermans, K.R. (2022). Effect of pH on Rhodomonas salina growth, biochemical composition, and taste, produced in semi-large scale under sunlight conditions. J. Appl. Phycol. 34(3): 1215-1226. https://dx.doi.org/10.1007/s10811-022-02730-1, meer
 • Peer reviewed article Lebigre, C.; Woillez, M.; Barone, H.; Mourot, J.; Drogou, M.; Le Goff, R.; Servili, A.; Hennebert, J.; Vanhomwegen, M.; Aerts, J. (2022). Temporal variations in scale cortisol indicate consistent local-and broad-scale constraints in a wild marine teleost fish. Mar. Environ. Res. 182: 105783. https://dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2022.105783, meer
 • Peer reviewed article Stechele, B.; Van der Zande, D.; Alvera-Azcárate, A.; Delbare, D.; Lacroix, G.; Nevejan, N. (2022). Biological site suitability for exposed self-regulating cultivation of blue mussel (Mytilus edulis): a Belgian case study. Aquacult. Eng. 98: 102264. https://dx.doi.org/10.1016/j.aquaeng.2022.102264, meer
 • Peer reviewed article Trekels, M.; Beirinckx, L.; Claerhout, T.; Dugardin, C.; Leliaert, F.; Pereboom, Z.; Slos, D.; Van Baelen, A.; Vandepitte, L.; Veltjen, E.; Verstockt, S.; Mergen, P. (2022). DiSSCo Flanders: A regional natural science collections management infrastructure in an international context. Biodiversity Information Science and Standards 6: e94350. https://dx.doi.org/10.3897/biss.6.94350, meer
 • Peer reviewed article Vercauteren, M.; Ampe, B.; Devriese, L.; Moons, C.P.H.; Decostere, A.; Aerts, J.; Chiers, K. (2022). Explorative study on scale cortisol accumulation in wild caught common dab (Limanda limanda). Bmc Veterinary Research 18(1): 324. https://dx.doi.org/10.1186/s12917-022-03385-3, meer
 • Peer reviewed article Villagra, D.; Van Bogaert, N.; Ampe, B.; Walker, P.; Uhlmann, S.S. (2022). Life-history traits of batoids (Superorder Batoidea) in the Northeast Atlantic and the Mediterranean. Rev. Fish Biol. Fish. 32(2): 473-495. https://dx.doi.org/10.1007/s11160-021-09695-3, meer
 • Peer reviewed article Abrantes, K.; Barnett, A.; Soetaert, M.; Kyne, P.M.; Laird, A.; Squire, L.; Seymour, J.; Wueringer, B.E.; Sleeman, J.; Huveneers, C. (2021). Potential of electric fields to reduce bycatch of highly threatened sawfishes. Endang. Species Res. 46: 121-135. https://dx.doi.org/10.3354/esr01146, meer
 • Peer reviewed article Bastardie, F.; Brown, E.J.; Andonegi, E.; Arthur, R.; Beukhof, E.; Depestele, J.; Döring, R.; Eigaard, O.R.; García-Barón, I.; Llope, M.; Mendes, H.; Piet, G.; Reid, D. (2021). A review characterizing 25 ecosystem challenges to be addressed by an ecosystem approach to fisheries management in Europe. Front. Mar. Sci. 7: 629186. https://hdl.handle.net/10.3389/fmars.2020.629186, meer
 • Peer reviewed article Breen, M.; Catchpole, T. (Ed.) (2021). ICES guidelines for estimating discard survival. ICES Cooperative Research Report, 351. International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. ISBN 978-87-7482-597-5. iii, 219 pp., meer
 • Peer reviewed article Cusa, M.; Falcão, L.; De Jesus, J.; Biolatti, C.; Blondeel, L.; Bracken, F.S.A.; Devriese, L.; Garcés-Pastor, S.; Minoudi, S.; Gubili, C.; Acutis, P.L.; Mariani, S. (2021). Fish out of water: consumers’ unfamiliarity with the appearance of commercial fish species. Sustainability Science 16: 1313-1322. https://dx.doi.org/10.1007/s11625-021-00932-z, meer
 • Peer reviewed article Derycke, S.; Maes, S.; Van Den Bulcke, L.; Vanhollebeke, J.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; Ampe, B.; Haegeman, A.; Hoste, K.; De Backer, A. (2021). Detection of macrobenthos species with metabarcoding is consistent in bulk DNA but dependent on body size and sclerotization in eDNA from the ethanol preservative. Front. Mar. Sci. 8: 637858. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2021.637858, meer
 • Peer reviewed article EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ); Koutsoumanis, K.; Allende, A.; Alvarez-Ordóñez, A.; Bolton, D.; Chemaly, M.; Davies, R.; De Cesare, A.; Herman, L.; Hilbert, F.; Lindqvist, R.; Nauta, M.; Peixe, L.; Ru, G.; Simmons, M.; Skandamis, P.; Suffredini, E.; Bekaert, K.; Cropotova, J.; García, M.R.; Messens, W.; Bover-Cid, S. (2021). The use of the so‐called ‘superchilling’ technique for the transport of fresh fishery products. EFSA Journal 19(1): e06378. https://dx.doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6378, meer
 • Peer reviewed article EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ); Koutsoumanis, K.; Allende, A.; Alvarez-Ordóñez, A.; Bolton, D.; Bover-Cid, S.; Chemaly, M.; Davies, R.; De Cesare, A.; Herman, L.; Hilbert, F.; Nauta, M.; Peixe, L.; Ru, G.; Simmons, M.; Skandamis, P.; Suffredini, E.; Jacxsens, L.; Skjerdal, T.; Da Silva Felicio, M.T.; Hempen, M.; Messens, W.; Lindqvist, R. (2021). Guidance on date marking and related food information: part 2 (food information). EFSA Journal 19(4): e06510. https://dx.doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6510, meer
 • Peer reviewed article Lear, D.; Herman, P.M.J.; Van Hoey, G.; Schepers, L.; Tonné, N.; Lipizer, M.; Müller-Karger, F.E.; Appeltans, W.; Kissling, W.D.; Holdsworth, N.; Edwards, M.; Pecceu, E.; Nygård, H.; Canonico, G.; Birchenough, S.; Graham, G.; Deneudt, K.; Beja, J. (2021). Supporting the essential - Recommendations for the development of accessible and interoperable marine biological data products, in: Fichaut, M. et al. IMDIS 2021 International Conference on Marine Data and Information Systems 12-14 April, 2021 Online: Book of Abstracts. Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata: an International Journal of Earth Sciences, 62(Suppl. 1): pp. 43-44, meer
 • Peer reviewed article Mahé, K.; MacKenzie, K.; Ider, D.; Massaro, A.; Hamed, O.; Jurado-Ruzafa, A.; Gonçalves, P.; Anastasopoulou, A.; Jadaud, A.; Mytilineou, C.; Randon, M.; Elleboode, R.; Morell, A.; Ramdane, Z.; Smith, J.; Bekaert, K.; Amara, R.; de Pontual, H.; Ernande, B. (2021). Directional bilateral asymmetry in fish otolith: a potential tool to evaluate stock boundaries? Symmetry 13(6): 987. https://dx.doi.org/10.3390/sym13060987, meer
 • Peer reviewed article Paoletti, S.; Bekaert, K.; Barbut, L.; Lacroix, G.; Volckaert, F.A.M.; Hostens, K. (2021). Validating a biophysical dispersal model with the early life-history traits of common sole (Solea solea L.). PLoS One 16(9): e0257709. https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0257709, meer
 • Peer reviewed article Rijnsdorp, A.D.; Depestele, J.; Molenaar, P.; Eigaard, O.R.; Ivanovic, A.; O’Neill, F.G. (2021). Sediment mobilization by bottom trawls: a model approach applied to the Dutch North Sea beam trawl fishery. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 78(5): 1574-1586. https://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsab029, meer
 • Peer reviewed article Rotter, A.; Barbier, M.; Bertoni, F.; Bones, A.M.; Cancela, M.L.; Carlsson, J.; Carvalho, M.F.; Ceglowska, M.; Chirivella-Martorell, J.; Dalay, M.C.; Cueto, M.; Dailianis, T.; Deniz, I.; Díaz Marrero, A.R.; Drakulovic, D.; Dubnika, A.; Edwards, C.; Einarsson, H.; Erdogan, A.; Eroldogan, O.T.; Ezra, D.; Fazi, S.; FitzGerald, R.J.; Gargan, L.M.; Gaudêncio, S.P.; Udovic, M.G.; DeNardis, N.I.; Jónsdóttir, R.; Katarzyte, M.; Klun, K.; Kotta, J.; Ktari, L.; Ljubesic, Z.; Bilela, L.L.; Mandalakis, M.; Massa-Gallucci, A.; Matijosyte, I.; Mazur-Marzec, H.; Mehiri, M.; Nielsen, S.L.; Novoveska, L.; Overlinge, D.; Perale, G.; Ramasamy, P.; Rebours, C.; Reinsch, T.; Reyes, F.; Rinkevich, B.; Robbens, J.; Röttinger, E.; Rudovica, V.; Sabotid, J.; Safarik, I.; Talve, S.; Tasdemir, D.; Schneider, X.T.; Torunska-Sitarz, A.; Varese, G.C.; Vasquez, M.I. (2021). The essentials of marine biotechnology. Front. Mar. Sci. 8: 629629. https://hdl.handle.net/10.3389/fmars.2021.629629, meer
 • Peer reviewed article Rotter, A.; Gaudêncio, S.P.; Klun, K.; Macher, J.-N.; Thomas, O.P.; Deniz, I.; Edwards, C.; Grigalionyte-Bembic, E.; Ljubesic, Z.; Robbens, J.; Varese, G.C.; Vasquez, M.I. (2021). A new tool for faster construction of marine biotechnology collaborative networks. Front. Mar. Sci. 8: 685164. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2021.685164, meer
 • Peer reviewed article Stelzenmüller, V.; Cormier, R.; Gee, K.; Shucksmith, R.; Gubbins, M.; Yates, K.L.; Morf, A.; Nic Aonghusa, C.; Mikkelsen, E.; Tweddle, J.F.; Pecceu, E.; Kannen, A.; Clarke, S.A. (2021). Evaluation of marine spatial planning requires fit for purpose monitoring strategies. J. Environ. Manage. 278: 111545. https://hdl.handle.net/10.1016/j.jenvman.2020.111545, meer
 • Peer reviewed article Toussaint, E.; De Borger, E.; Braeckman, U.; De Backer, A.; Soetaert, K.; Vanaverbeke, J. (2021). Faunal and environmental drivers of carbon and nitrogen cycling along a permeability gradient in shallow North Sea sediments. Sci. Total Environ. 767: 144994. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.144994, meer
 • Peer reviewed article Van den Bulcke, L.; De Backer, A.; Ampe, B.; Maes, S.; Wittoeck, J.; Waegeman, W.; Hostens, K.; Derycke, S. (2021). Towards harmonization of DNA metabarcoding for monitoring marine macrobenthos: the effect of technical replicates and pooled DNA extractions on species detection. Metabarcoding and Metagenomics 5: 233–247. https://dx.doi.org/10.3897/mbmg.5.71107, meer
 • Peer reviewed article Vercauteren, M.; Van Hoey, G.; Decostere, A.; Boyen, F.; Ampe , B.; Devriese, L.; Chiers, K. (2021). Influence of pathogens, fish-related characteristics, and environmental factors on the development of skin ulcerations in wild common dab (Limanda limanda) from the North Sea. J. Wildl. Dis. 57(2): 1-11. https://dx.doi.org/10.7589/JWD-D-20-00088, meer
 • Peer reviewed article Wyns, L.; Roche, M.; Barette, F.; Van Lancker, V.; Degrendele, K.; Hostens, K.; De Backer, A. (2021). Near-field changes in the seabed and associated macrobenthic communities due to marine aggregate extraction on tidal sandbanks: a spatially explicit bio-physical approach considering geological context and extraction regimes. Cont. Shelf Res. 229: 104546. https://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2021.104546, meer
 • Peer reviewed article Zou, Y.; Robbens, J.; Heyndrickx, M.; Debode, J.; Raes, K. (2021). Bioprocessing of marine crustacean side-streams into bioactives: a review. J. Chem. Technol. Biotechnol. 96(6): 1465-1474. https://hdl.handle.net/10.1002/jctb.6690, meer
 • Peer reviewed article Zou, Y.; Tortorella, E.; Robbens, J.; Heyndrickx, M.; Debode, J.; De Pascale, D.; Raes, K. (2021). Bioactivity screening of hydrolysates from brown crab processing side streams fermented by marine Pseudoalteromonas strains. Waste and Biomass Valorization 12(5): 2459-2468. https://dx.doi.org/10.1007/s12649-020-01195-y, meer
 • Peer reviewed article Christie, A.P.; Abecasis, D.; Adjeroud, M.; Alonso, J.C.; Amano, T.; Anton, A.; Baldigo, B.P.; Barrientos, R.; Bicknell, J.E.; Buhl, D.A.; Cebrian, J.; Ceia, R.S.; Cibils-Martina, L.; Clarke, S.; Claudet, J.; Craig, M.D.; Davoult, D.; De Backer, A.; Donovan, M.K.; Eddy, T.D.; França, F.M.; Gardner, J.P.; Harris, B.P.; Huusko, A.; Jones, I.L.; Kelaher, B.P.; Kotiaho, J.S.; López-Baucells, A.; Major, H.L.; Mäki-Petäys, A.; Martín, B.; Martín, C.A.; Martin, P.A.; Mateos-Molina, D.; McConnaughey, R.A.; Meroni, M.; Meyer, C.F.J.; Mills, K.; Montefalcone, M.; Noreika, N.; Palacín, C.; Pande, A.; Pitcher, C.R.; Ponce, C.; Rinella, M.; Rocha, R.; Ruiz-Delgado, M.C.; Schmitter-Soto, J.J.; Shaffer, J.A.; Sharma, S.; Sher, A.A.; Stagnol, D.; Stanley, T.R.; Stokesbury, K.D.E.; Torres, A.; Tully, O.; Vehanen, T.; Watts, C.; Zhao, Q.; Sutherland, W.J. (2020). Quantifying and addressing the prevalence and bias of study designs in the environmental and social sciences. Nature Comm. 11(1): 6377. https://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-20142-y, meer
 • Peer reviewed article Dannheim, J.; Bergström, L.; Birchenough, S.N.R.; Brzana, R.; Boon, A.R.; Coolen, J.W.P.; Dauvin, J.-C.; De Mesel, I.; Derweduwen, J.; Gill, A.B.; Hutchison, Z.L.; Jackson, A.C.; Janas, U.; Martin, G.; Raoux, A.; Reubens, J.; Rostin, L.; Vanaverbeke, J.; Wilding, T.A.; Wilhelmsson, D.; Degraer, S. (2020). Benthic effects of offshore renewables: identification of knowledge gaps and urgently needed research. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 77(3): 1092-1108. https://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsz018, meer
 • Peer reviewed article EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP); Bampidis, V.; Azimonti, G.; de Lourdes Bastos, M.; Christensen, H.; Dusemund, B.; Kos Durjava, M.; Kouba, M.; Ramos, F.; López-Alonso, M.; López Puente, S.; Marcon, F.; Mayo, B.; Pechova, A.; Petkova, M.; Sanz, Y.; Villa, R.E.; Woutersen, R.; Cocconcelli, P.S.; Glandorf, B.; Herman, L.; Maradona, M.P.; Saarela, M.; Anguita, M.; Holczknecht, O.; Galobart, J.; Manini, P.; Pettenati, E.; Pizzo, F.; Tarrés-Call, J. (2020). Safety and efficacy of l‐valine produced by fermentation using Escherichia coli KCCM 80159 for all animal species. EFSA Journal 18(4): e06074. https://dx.doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6074, meer
 • Peer reviewed article EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP); Bampidis, V.; Azimonti, G.; de Lourdes Bastos, M.; Christensen, H.; Dusemund, B.; Kos Durjava, M.; Kouba, M.; López-Alonso, M.; López Puente, S.; Marcon, F.; Mayo, B.; Pechova, A.; Petkova, M.; Ramos, F.; Sanz, Y.; Villa, R.E.; Woutersen, R.; Glandorf, B.; Gropp, J.; Herman, L.; Rychen, G.; Saarela, M.; Anguita, M.; Galobart, J.; Holczkecht, O.; Manini, P.; Pettenati, E.; Pizzo, F.; Tarrés-Call, J. (2020). Safety and efficacy of l‐glutamine produced using Corynebacterium glutamicum NITE BP‐02524 for all animal species. EFSA Journal 18(4): e06075. https://dx.doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6075, meer
 • Peer reviewed article EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP); Bampidis, V.; Azimonti, G.; de Lourdes Bastos, M.; Christensen, H.; Dusemund, B.; Fašmon Durjava, M.; Kouba, M.; López-Alonso, M.; López Puente, S.; Marcon, F.; Mayo, B.; Pechova, A.; Petkova, M.; Ramos, F.; Sanz, Y.; Villa, R.E.; Woutersen, R.; Cocconcelli, P.S.; Glandorf, B.; Herman, L.; Maradona, M.P.; Saarela, M.; Anguita, M.; Galobart, J.; Holczkencht, O.; Manini, P.; Pettenati, E.; Pizzo, F.; Tarrés-Call, J. (2020). Safety and Efficacy of l‐histidine monohydrochloride monohydrate produced by fermentation using Escherichia coli KCCM 80212 as a feed additive for all animal species. EFSA Journal 18(11): e06287. https://dx.doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6287, meer
 • Peer reviewed article EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ); Koutsoumanis, K.; Allende, A.; Alvarez-Ordóñez, A.; Bolton, D.; Bover-Cid, S.; Chemaly, M.; Davies, R.; De Cesare, A.; Hilbert, F.; Lindqvist, R.; Nauta, M.; Peixe, L.; Ru, G.; Simmons, M.; Skandamis, P.; Suffredini, E.; Cocconcelli, P.S.; Fernández Escámez, P.S.; Maradona, M.P.; Querol, A.; Suarez, J.E.; Sundh, I.; Vlak, J.; Barizzone, F.; Correia, S.; Herman, L. (2020). Scientific opinion on the update of the list of QPS‐recommended biological agents intentionally added to food or feed as notified to EFSA (2017–2019). EFSA Journal 18(2): e05966. https://dx.doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5966, meer
 • Peer reviewed article EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ); Koutsoumanis, Konstantinos; Allende, Ana; Alvarez‐Ordóñez, Avelino; Bolton, Declan; Chemaly, Marianne; Davies, Robert; De Cesare, Alessandra; Herman, Lieve; Hilbert, Friederike; Lindqvist, Roland; Nauta, Maarten; Peixe, Luisa; Ru, Giuseppe; Simmons, Marion; Skandamis, Panagiotis; Suffredini, Elisabetta; Arason, Sigurjón; Bekaert, Karen; García, Míriam R; Georgiadis, Marios; Messens, Winy; Mosbach‐Schulz, Olaf; Bover‐Cid, Sara (2020). The use of the so‐called ‘tubs’ for transporting and storing fresh fishery products. EFSA Journal 18(4): e06091. https://dx.doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6091, meer
 • Peer reviewed article EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ); Koutsoumanis, K.; Allende, A.; Alvarez‐Ordóñez, A.; Bolton, D.; Bover‐Cid, S.; Chemaly, M.; Davies, R.; De Cesare, A.; Herman, L.; Nauta, M.; Peixe, L.; Ru, G.; Simmons, M.; Skandamis, P.; Suffredini, E.; Jacxsens, L.; Skjerdal, T.; Da Silva Felicio, M.T.; Hempen, M.; Messens, W.; Lindqvist, R. (2020). Guidance on date marking and related food information: part 1 (date marking). EFSA Journal 18(12): e06306. https://dx.doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6306, meer
 • Peer reviewed article Gogina, M.; Zettler, M.L.; Vanaverbeke, J.; Dannheim, J.; Van Hoey, G.; Desroy, N.; Wrede, A.; Reiss, H.; Degraer, S.; Van Lancker, V.; Foveau, A.; Braeckman, U.; Fiorentino, D.; Holstein, J.; Birchenough, S.N.R. (2020). Interregional comparison of benthic ecosystem functioning: Community bioturbation potential in four regions along the NE Atlantic shelf. Ecol. Indic. 110: 105945. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105945, meer
 • Peer reviewed article Hanke, I.; Hassenrück, C.; Ampe, B.; Kunzmann, A.; Gärdes, A.; Aerts, J. (2020). Chronic stress under commercial aquaculture conditions: scale cortisol to identify and quantify potential stressors in milkfish (Chanos chanos) mariculture. Aquaculture 526: 735352. https://hdl.handle.net/10.1016/j.aquaculture.2020.735352, meer
 • Peer reviewed article Lear, D.; Herman, P.; Van Hoey, G.; Schepers, L.; Tonné, N.; Lipizer, M.; Müller-Karger, F.E.; Appeltans, W.; Kissling, W.D.; Holdsworth, N.; Edwards, M.; Pecceu, E.; Nygård, H.; Canonico, G.; Birchenough, S.; Graham, G.; Deneudt, K.; Claus, S.; Oset, P. (2020). Supporting the essential - Recommendations for the development of accessible and interoperable marine biological data products. Mar. Policy 117: 103958. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103958, meer
 • Peer reviewed article Pilotto, F.; Kühn, I.; Adrian, R.; Alber, R.; Alignier, A.; Andrews, C.; Bäck, J.; Barbaro, L.; Beaumont, D.; Beenaerts, N.; Benham, S.; Boukal, D.S.; Bretagnolle, V.; Camatti, E.; Canullo, R.; Cardoso, P.G.; Ens, B.J.; Everaert, G.; Evtimova, V.; Feuchtmayr, H.; García-González, R.; Gómez García, D.; Grandin, U.; Gutowski, J.M.; Hadar, L.; Halada, L.; Halassy, M.; Hummel, H.; Huttunen, K.-L.; Jaroszewicz, B.; Jensen, T.C.; Kalivoda, H.; Schmidt, I.K.; Kröncke, I.; Leinonen, R.; Martinho, F.; Meesenburg, H.; Meyer, J.; Minerbi, S.; Monteith, D.; Nikolov, B.P.; Oro, D.; Ozoliņš, D.; Padedda, B.M.; Pallett, D.; Pansera, M.; Pardal, M.A.; Petriccione, B.; Pipan, T.; Pöyry, J.; Schäfer, S.M.; Schaub, M.; Schneider, S.C.; Skuja, A.; Soetaert, K.; Spriņģe, G.; Stanchev, R.; Stockan, J.A.; Stoll, S.; Sundqvist, L.; Thimonier, A.; Van Hoey, G.; Van Ryckegem, G.; Visser, M.E.; Vorhauser, S.; Haase, P. (2020). Meta-analysis of multidecadal biodiversity trends in Europe. Nature Comm. 11(1): 3486. https://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-17171-y, meer
 • Peer reviewed article Rijnsdorp, A.D.; Hiddink, J.G.; van Denderen, P.D.; Hintzen, N.T.; Eigaard, O.R.; Valanko, S.; Bastardie, F.; Bolam, S.G.; Boulcott, P.; Egekvist, J.; Garcia, C.; Van Hoey, G.; Jonsson, P.; Laffargue, P.; Nielsen, J.R.; Piet, G.J.; Sköld, M.; van Kooten, T. (2020). Different bottom trawl fisheries have a differential impact on the status of the North Sea seafloor habitats. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 77(5): 1772-1786. https://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsaa050, meer
 • Peer reviewed article Rotter, Ana; Bacu, Ariola; Barbier, Michèle; Bertoni, Francesco; Bones, Atle M.; Cancela, M. Leonor; Carlsson, Jens; Carvalho, Maria F.; Cegłowska, Marta; Dalay, Meltem Conk; Dailianis, Thanos; Deniz, Irem; Drakulovic, Dragana; Dubnika, Arita; Einarsson, Hjörleifur; Erdoğan, Ayşegül; Eroldoğan, Orhan Tufan; Ezra, David; Fazi, Stefano; FitzGerald, Richard J.; Gargan, Laura M.; Gaudêncio, Susana P.; Ivošević DeNardis, Nadica; Joksimovic, Danijela; Kataržytė, Marija; Kotta, Jonne; Mandalakis, Manolis; Matijošytė, Inga; Mazur-Marzec, Hanna; Massa-Gallucci, Alexia; Mehiri, Mohamed; Nielsen, Søren Laurentius; Novoveská, Lucie; Overlingė, Donata; Portman, Michelle E.; Pyrc, Krzysztof; Rebours, Céline; Reinsch, Thorsten; Reyes, Fernando; Rinkevich, Baruch; Robbens, Johan; Rudovica, Vita; Sabotič, Jerica; Safarik, Ivo; Talve, Siret; Tasdemir, Deniz; Schneider, Xenia Theodotou; Thomas, Olivier P.; Toruńska-Sitarz, Anna; Varese, Giovanna Cristina; Vasquez, Marlen I. (2020). A new network for the advancement of marine biotechnology in Europe and beyond. Front. Mar. Sci. 7: 7953. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2020.00278, meer
 • Peer reviewed article Sterckx, T.; Lemey, E.; Huygens, M.; Fordeyn, J.; Groenendaal, B.; Semeraro, A.; Mascart, T.; Van Doorslaer, K. (2020). Coastbusters: nature inspired solutions for ecosystem based coastal management, in: Altomare, C. et al. Special issue on climate change adaptation and countermeasures in coastal environments. Hydrolink, 1: pp. 7-10, meer
 • Peer reviewed article Ton Nu Hai, A.; Van Meensel, J.; Speelman, S. (2020). The factors influencing environmental performance of marine aquaculture: a combined material balance-based and meta-frontier approach. J. Clean. Prod. 269: 122342. https://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122342, meer
 • Peer reviewed article Vanaverbeke, J.; Degraer, S.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Seys, J.; Van Hoey, G.; Vandendriessche, S.; Vandepitte, L. (2020). Een blik op zee: Biodiversiteit en bescherming van het mariene leven in het Belgisch deel van de Noordzee. Natuur.Focus 19(2): 86-95, meer
 • Peer reviewed article Vercauteren, M.; De Swaef, E.; Declercq, A.; Aerts, J.; Ampe, B.; Gulla, S.; Haesebrouck, F.; Devriese, L.; Decostere, A.; Chiers, K. (2020). Pinpointing the role of Aeromonas salmonicida in the development of skin ulcerations in common dab (Limanda limanda). J. Fish Dis. 43(3): 347-357. https://dx.doi.org/10.1111/jfd.13133, meer
 • Peer reviewed article Verlé, K.; Sys, K.; Pecceu, E.; Verleye, T.; van Winsen, F.; Lescrauwaet, A.-K. (2020). The re-emergence of small-scale fisheries in Belgium? – An enquiry, in: Pascual-Fernández, J.J. et al. Small-Scale Fisheries in Europe: Status, resilience and governance. MARE Publication Series, 23: pp. 369-394. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-37371-9_18, meer
 • Peer reviewed article Wyns, L.; Semeraro, A.; Sterckx, T.; Delbare, D.; Van Hoey, G. (2020). Practical implementation of in vitro culture of Lanice conchilega (Polychaeta) in a coastal defence context. Invertebr. Reprod. Dev. 64(3): 219-236. https://dx.doi.org/10.1080/07924259.2020.1762772, meer
 • Peer reviewed article Zou, Y.; Robbens, J.; Heyndrickx, M.; Debode, J.; Raes, K. (2020). Quantification of extracellular proteases and chitinases from marine bacteria. Curr. Microbiol. 77(12): 3927-3936. https://hdl.handle.net/10.1007/s00284-020-02216-8, meer
 • Peer reviewed article Boone, L.; Roldan-Ruiz, I.; Van Linden, V.; Muylle, H.; Dewulf, J. (2019). Environmental sustainability of conventional and organic farming: Accounting for ecosystem services in life cycle assessment. Sci. Total Environ. 695: 133841. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.133841, meer
 • Peer reviewed article Degraer, S.; Van Lancker, V.; van Dijk, T.A.G.P.; Birchenough, S.N.R.; De Witte, B.; Elliott, M.; Le Bot, S.; Reiss, H.; Stelzenmüller, V.; Van Gaever, S.; Balian, E.; Cox, D.; Hernandez, F.; Lacroix, G.; Lindeboom, H.J.; Reubens, J.; Soetaert, K. (2019). Interdisciplinary science to support North Sea marine management: lessons learned and future demands. Hydrobiologia 845(1): 1-11. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-019-04109-9, meer
 • Peer reviewed article Delerue-Ricard, S.; Stynen, H.; Barbut, L.; Morat, F.; Mahé, K.; Hablützel, P.I.; Hostens, K.; Volckaert, F.A.M. (2019). Size-effect, asymmetry, and small-scale spatial variation in otolith shape of juvenile sole in the Southern North Sea. Hydrobiologia 845(1): 95-108. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-018-3736-3, meer
 • Peer reviewed article Delerue-Ricard, S.; Darnaude, A.M.; Raeymaekers, J.A.M.; Dundas, S.H.; Skadal, J.; Geffen, A.J. (2019). Extensive larval dispersal and restricted movement of juveniles on the nursery grounds of sole in the Southern North Sea. J. Sea Res. 155: 101822. https://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2019.101822, meer
 • Peer reviewed article EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP); Bampidis, V.; Azimonti, G.; de Lourdes Bastos, M.; Christensen, H.; Dusemund, B.; Kouba, M.; Kos Durjava, M.; López-Alonso, M.; López Puente, S.; Marcon, F.; Mayo, B.; Pechova, A.; Petkova, M.; Ramos, F.; Sanz, Y.; Villa, R.E.; Woutersen, R.; Glandorf, B.; Herman, L.; Maradona, M.P.; Saarela, M.; Tosti, L.; Anguita, M.; Galobart, J.; Holczknecht, O.; Manini, P.; Tarrés-Call, J.; Pettenati, E.; Pizzo, F. (2019). Safety and efficacy of l‐histidine monohydrochloride monohydrate produced by fermentation with Escherichia coli (NITE BP‐02526) for all animal species. EFSA Journal 17(8): e05785. https://dx.doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5785, meer
 • Peer reviewed article EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP); Bampidis, V.; Azimonti, G.; de Lourdes Bastos, M.; Christensen, H.; Dusemund, B.; Kouba, M.; Kos Durjava, M.; López-Alonso, M.; López Puente, S.; Marcon, F.; Mayo, B.; Pechova, A.; Petkova, M.; Sanz, Y.; Villa, R.E.; Woutersen, R.; Costa, L.; Cubadda, F.; Dierick, N.; Flachowsky, G.; Glandorf, B.; Herman, L.; Mantovani, A.; Saarela, M.; Svensson, K.; Tosti, L.; Wallace, R.J.; Anguita, M.; Tarrés-Call, J.; Ramos, F. (2019). Safety and efficacy of l‐histidine monohydrochloride monohydrate produced using Corynebacterium glutamicum KCCM 80172 for all animal species. EFSA Journal 17(7): e05783. https://dx.doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5783, meer
 • Peer reviewed article EFSA Panel on Biological Hazards (EFSA BIOHAZ Panel); Koutsoumanis, K.; Allende, A.; Alvarez-Ordóñez, A.; Bolton, D.; Bover-Cid, S.; Chemaly, M.; Davies, R.; De Cesare, A.; Hilbert, F.; Lindqvist, R.; Nauta, M.; Peixe, L.; Ru, G.; Simmons, M.; Skandamis, P.; Suffredini, E.; Jenkins, C.; Malorny, B.; Ribeiro Duarte, A.S.; Torpdahl, M.; Da Silva Felicio, M.T.; Guerra, B.; Rossi, M.; Herman, L. (2019). Whole genome sequencing and metagenomics for outbreak investigation, source attribution and risk assessment of food‐borne microorganisms. EFSA Journal 17(12): e05898. https://dx.doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5898, meer
 • Peer reviewed article Hanke, I.; Ampe, B.; Kunzmann, A.; Gärdes, A.; Aerts, J. (2019). Thermal stress response of juvenile milkfish (Chanos chanos) quantified by ontogenetic and regenerated scale cortisol. Aquaculture 500: 24-30. https://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2018.09.016, meer
 • Peer reviewed article Kerkhove, T.; Hellemans, B.; De Troch, M.; De Backer, A.; Volckaert, F.A.M. (2019). Isolation and characterisation of 14 novel microsatellite markers through Next Generation Sequencing for the commercial Atlantic seabob shrimp Xiphopenaeus kroyeri. Molecular biology reports 46(6): 6565-6569. https://dx.doi.org/10.1007/s11033-019-05026-9, meer
 • Peer reviewed article Kerkhove, T.R.H.; Boyen, J.; De Backer, A.; Mol, J.; Volckaert, F.A.M.; Leliaert, F.; De Troch, M. (2019). Multilocus data reveal cryptic species in the Atlantic seabob shrimp Xiphopenaeus kroyeri (Crustacea: Decapoda). Biol. J. Linn. Soc. 127(4): 847-862. https://dx.doi.org/10.1093/biolinnean/blz065, meer
 • Peer reviewed article Malcorps, W.W.; Kok, K.; van‘t Land, M.; Fritz, M.; van Doren, D.; Servin, K.; Van der Heijden, P.; Palmer, R.; Auchterlonie, N.; Rietkerk, M.; Santos, M.J.; Davies, S. (2019). The sustainability conundrum of fishmeal substitution by plant ingredients in shrimp feeds. Sustainability 11(4): 1212. https://dx.doi.org/10.3390/su11041212, meer
 • Peer reviewed article Soetaert, M.; Boute, P.G.; Beaumont, W.R.C. (2019). Guidelines for defining the use of electricity in marine electrotrawling. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 76(7): 1994-2007. https://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsz122, meer
 • Peer reviewed article van den Hoogen, J.; Geisen, S.; Routh, D.; Ferris, H.; Traunspurger, W.; Wardle, D.A.; de Goede, R.G.M.; Adams, B.J.; Ahmad, W.; Andriuzzi, W.S.; Bardgett, R.D.; Bonkowski, M.; Campos-Herrera, R.; Cares, J.E.; Caruso, T.; de Brito Caixeta, L.; Chen, X.; Costa, S.R.; Creamer, R.; Mauro da Cunha Castro, J.; Dam, M.; Djigal, D.; Escuer, M.; Griffiths, B.S.; Gutiérrez, C.; Hohberg, K.; Kalinkina, D.; Kardol, P.; Kergunteuil, A.; Korthals, G.; Krashevska, V.; Kudrin, A.A.; Li, Q.; Liang, W.; Magilton, M.; Marais, M.; Rodríguez Martín, J.A.; Matveeva, E.; Mayad, E.H.; Mulder, C.; Mullin, P.; Neilson, R.; Nguyen, T.A.D.; Nielsen, U.N.; Okada, H.; Rius, J.E.P.; Pan, K.; Peneva, V.; Pellissier, L.; Carlos Pereira da Silva, J.; Pitteloud, C.; Powers, T.O.; Powers, K.; Quist, C.W.; Rasmann, S.; Moreno, S.S.; Scheu, S.; Setälä, H.; Sushchuk, A.; Tiunov, A.V.; Trap, J.; van der Putten, W.H.; Vestergård, M.; Villenave, C.; Waeyenberge, L.; Wall, D.H.; Wilschut, R.; Wright, D.G.; Yang, J-i.; Crowther, T.W. (2019). Soil nematode abundance and functional group composition at a global scale. Nature (Lond.) 572(7768): 194-198. https://dx.doi.org/10.1038/s41586-019-1418-6, meer
 • Peer reviewed article Van Eynde, B.; Vuylsteke, D.; Christiaens, O.; Cooreman, K.; Smagghe, G.; Delbare, D. (2019). Improvements in larviculture of Crangon crangon as a step towards its commercial aquaculture. Aquac. Res. 50(6): 1658-1667. https://dx.doi.org/10.1111/are.14048, meer
 • Peer reviewed article Verschueren, B.; Lenoir, H.; Soetaert, M.; Polet, H. (2019). Revealing the by-catch reducing potential of pulse trawls in the brown shrimp (Crangon crangon) fishery. Fish. Res. 211: 191-203. https://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2018.11.011, meer
 • Peer reviewed article Aerts, J.; Schaeck, M.; De Swaef, E.; Ampe, B.; Decostere, A. (2018). Vibrio lentus as a probiotic candidate lowers glucocorticoid levels in gnotobiotic sea bass larvae. Aquaculture 492: 40-45. https://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2018.03.059, meer
 • Peer reviewed article Alves, R.N.; Maulvault, A.L.; Barbosa, V.L.; Fernandez-Tejedor, M.; Tediosi, A.; Kotterman, M.; van den Heuvel, F.H.M.; Robbens, J.; Fernandes, J.O.; Romme Rasmussen, R.; Sloth, J.J.; Marques, A. (2018). Oral bioaccessibility of toxic and essential elements in raw and cooked commercial seafood species available in European markets. Food Chemistry 267: 15-27. https://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.11.045, meer
 • Peer reviewed article Amoroso, R.O.; Pitcher, C.R.; Rijnsdorp, A.D.; McConnaughey, R.A.; Parma, A.M.; Suuronen, P.; Eigaard, O.R.; Bastardie, F.; Hintzen, N.T.; Althaus, F.; Baird, S.J.; Black, J.; Buhl-Mortensen, L.; Campbell, A.B.; Catarino, R.; Collie, J.S.; Cowan Jr., J.H.; Durholtz, D.; Engstrom, N.; Fairweather, T.P.; Fock, H.O.; Ford, R.; Gálvez, P.A.; Gerritsen, H.D.; Góngora, M.E.; González, J.A.; Hiddink, J.G.; Hughes, K.M.; Intelmann, S.S.; Jenkins, C.J.; Jonsson, P.; Kainge, P.; Kangas, M.I.; Kathena, J.N.; Kavadas, S.; Leslie, R.W.; Lewis, S.G.; Lundy, M.; Makin, D.; Martin, J.; Mazor, T.; Gonzalez-Mirelis, G.; Newman, S.J.; Papadopoulou, N.; Posen, P.; Rochester, W.; Russo, T.; Sala, A.; Semmens, J.M.; Silva, C.; Tsolos, A.; Vanelslander, B; Wakefield, C.B.; Wood, B.A.; Hilborn, R.; Kaiser, M.J.; Jennings, S. (2018). Bottom trawl fishing footprints on the world’s continental shelves. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 115(43): E10275-E10282. https://dx.doi.org/10.1073/pnas.1802379115, meer
 • Peer reviewed article Barbosa, V.; Maulvault, A.L.; Alves, R.N.; Kwadijk, C.; Kotterman, M.; Tediosi, A.; Fernandez-Tejedor, M.; Sloth, J.J.; Granby, K.; Rasmussen, R.R.; Robbens, J.; De Witte, B.; Trabalón, L.; Fernandes, J.O.; Cunha, S.C.; Marques, A. (2018). Effects of steaming on contaminants of emerging concern levels in seafood. Food Chem. Toxicol. 118: 490-504. https://dx.doi.org/10.1016/j.fct.2018.05.047, meer
 • Peer reviewed article Breine, T.; De Backer, A.; Van Colen, C.; Moens, T.; Hostens, K.; Van Hoey, G. (2018). Structural and functional diversity of soft-bottom macrobenthic communities in the Southern North Sea. Est., Coast. and Shelf Sci. 214: 173-184. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2018.09.012, meer
 • Peer reviewed article Desender, M.; Duchateau, L.; Adriaens, D.; Delbare, D.; Polet, H.; Chiers, K.; Decostere, A. (2018). Pulse trawling: The impact of pulsed direct current on early life stages of Sole Solea solea. N. Am. J. Fish. Manage. 38(2): 432-438. https://dx.doi.org/10.1002/nafm.10039, meer
 • Peer reviewed article Diopere, E.; Vandamme, S.G.; Hablützel, P.I.; Cariani, A.; Van Houdt, J.; Rijnsdorp, A.; Tinti, F.; FishPopTrace Consortium; Volckaert, F.A.M.; Maes, G.E. (2018). Seascape genetics of a flatfish reveals local selection under high levels of gene flow. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 75(2): 675-689. https://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsx160, meer
 • Peer reviewed article Dornelas, M.; Antão, L.H.; Moyes, F.; Akhmetzhanova, A.; Appeltans, W.; Arcos, J.M.; Arnold, H.; Ayyappan, N.; Badihi, G.; Baird, A.H.; Barbosa, M.; Barreto, T.E.; Bässler, C.; Bellgrove, A.; Belmaker, J.; Benedetti-Cecchi, L.; Bett, B.J.; Bjorkman, A.D.; Blazewicz, M.; Blowes, S.A.; Bloch, C.P.; Bonebrake, T.C.; Boyd, S.; Bradford, M.; Brooks, A.J.; Brown, J.H.; Bruelheide, H.; Budy, P.; Carvalho, F.; Castañeda-Moya, E.; Chen, C.A.; Chamblee, J.F.; Chase, T.J.; Siegwart Collier, L.; Collinge, S.K.; Condit, R.; Cooper, E.J.; Cornelissen, J.H.C.; Cotano, U.; Kyle Crow, S.; Damasceno, G.; Davies, C.H.; Davis, R.A.; Day, F.P.; Degraer, S.; Doherty, T.S.; Dunn, T.E.; Durigan, G.; Duffy, J.E.; Edelist, D.; Edgar, G.J.; Elahi, R.; Elmendorf, S.C.; Enemar, A.; Ernest, S.K.M.; Escribano, R.; Estiarte, C.; Evans, B.S.; Fan, T.-Y.; Turini Farah, F.; Loureiro Fernandes, L.; Farneda, F.Z.; Fidelis, A.; Fitt, R.; Fosaa, A.M.; Daher Correa Franco, G.A.; Frank, G.E.; Fraser, W.R.; García, H.; Cazzolla Gatti, R.; Givan, O.; Gorgone-Barbosa, E.; Gould, W.A.; Gries, C.; Grossman, G.D.; Gutierréz, J.R.; Hale, S.; Harmon, M.E.; Harte, J.; Haskins, G.; Henshaw, D.L.; Hermanutz, L.; Hidalgo, P.; Higuchi, P.; Hoey, A.S.; Van Hoey, G.; Hofgaard, A.; Holeck, K.T.; Hollister, R.D.; Holmes, R.; Hoogenboom, M.O.; Hsieh, C.-h.; Hubbell, S.P.; Huettmann, F.; Huffard, C.L.; Hurlbert, A.H.; Macedo Ivanauskas, N.; Janík, D.; Jandt, U.; Jazdzewska, A.; Johannessen, T.; Johnstone, J.; Jones, J.; Jones, F.A.M.; Kang, J.; Kartawijaya, T.; Keeley, E.C.; Kelt, D.A.; Kinnear, R.; Klanderud, K.; Knutsen, H.; Koenig, C.C.; Kortz, A.R.; Král, K.; Kuhnz, L.A.; Kuo, C.-Y.; Kushner, D.J.; Laguionie-Marchais, C.; Lancaster, L.T.; Min Lee, C.; Lefcheck, J.S.; Lévesque, E.; Lightfoot, D.; Lloret, F.; Lloyd, J.D.; López-Baucells, A.; Louzao, M.; Madin, J.S.; Magnússon, B.; Malamud, S.; Matthews, I.; McFarland, K.P.; McGill, B.; McKnight, D.; McLarney, W.O.; Meador, J.; Meserve, P.L.; Metcalfe, D.J.; Meyer, C.F.J.; Michelsen, A.; Milchakova, N.A.; Moens, T.; Moland, E.; Moore, J.; Mathias Moreira, C.; Müller, J.; Murphy, G.; Myers-Smith, I.H.; Myster, R.W.; Naumov, A.; Neat, F.; Nelson, J.A.; Paul Nelson, M.; Newton, S.F.; Norden, N.; Oliver, J.C.; Olsen, E.M.; Onipchenko, V.G.; Pabis, K.; Pabst, R.J.; Paquette, A.; Pardede, S.; Paterson, D.M.; Pélissier, R.; Peñuelas, J.; Pérez-Matus, A.; Pizarro, O.; Pomati, F.; Post, E.; Prins, H.H.T.; Priscu, J.C.; Provoost, P.; Prudic, K.L.; Pulliainen, E.; Ramesh, B. (2018). BioTIME: A database of biodiversity time series for the Anthropocene. Glob. Ecol. Biogeogr. 27(7): 760-786. https://dx.doi.org/10.1111/geb.12729, meer
 • Peer reviewed article Eggleton, J.D.; Depestele, J.; Kenny, A.J.; Bolam, S.G.; Garcia, C. (2018). How benthic habitats and bottom trawling affect trait composition in the diet of seven demersal and benthivorous fish species in the North Sea. J. Sea Res. 142: 132-146. https://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2018.09.013, meer
 • Peer reviewed article Fowler, A.M.; Jørgensen, A.-M.; Svendsen, J.C.; Macreadie, P.I.; Jones, D.O.B.; Boon, A.; Booth, D.J.; Brabant, R.; Callahan, E.; Claisse, J.T.; Dahlgren, T.G.; Degraer, S.; Dokken, Q.R.; Gill, A.B.; Johns, D.G.; Leewis, R.J.; Lindeboom, H.J.; Lindén, O.; May, R.; Murk, A.J.; Ottersen, G.; Schroeder, D.M.; Shastri, S.M.; Teilmann, J.; Todd, V.; Van Hoey, G.; Vanaverbeke, J.; Coolen, J.W.P. (2018). Environmental benefits of leaving offshore infrastructure in the ocean. Front. Ecol. Environ. 16(10): 571-578. https://dx.doi.org/10.1002/fee.1827, meer
 • Peer reviewed article Garcia-Vazquez, E.; Cani, A.; Diem, A.; Ferreira, C.; Geldhof, R.; Marquez, L.; Molloy, E.; Perché, S. (2018). Leave no traces - Beached marine litter shelters both invasive and native species. Mar. Pollut. Bull. 131(Part A): 314-322. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.04.037, meer
 • Peer reviewed article Hyder, K.; Weltersbach, M.S.; Armstrong, M.; Ferter, K.; Townhill, B.; Ahvonen, A.; Arlinghaus, R.; Baikov, A.; Bellanger, M.; Birzaks, J.; Borch, T.; Cambie, G.; de Graaf, M.; Diogo, H.M.C.; Dziemian, L.; Gordoa, A.; Grzebielec, R.; Hartill, B.; Kagervall, A.; Kapiris, K.; Karlsson, M.; Kleiven, A.R.; Lejk, A.M.; Levrel, H.; Lovell, S.; Lyle, J.; Moilanen, P.; Monkman, G.; Morales-Nin, B.; Mugerza, E.; Martinez, R.; O'Reilly, P.; Olesen, H.J.; Papadopoulos, A.; Pita, P.; Radford, Z.; Radtke, K.; Roche, W.; Rocklin, D.; Ruiz, J.; Scougal, C.; Silvestri, R.; Skov, C.; Steinback, S.; Sundelöf, A.; Svagzdys, A.; Turnbull, D.; van der Hammen, T.; van Voorhees, D.; van Winsen, F.; Verleye, T.; Veiga, P.; Vølstad, J.H.; Zarauz, L.; Zolubas, T.; Strehlow, H.V. (2018). Recreational sea fishing in Europe in a global context - Participation rates, fishing effort, expenditure, and implications for monitoring and assessment. Fish Fish. 19(2): 225–243. https://dx.doi.org/10.1111/faf.12251, meer
 • Peer reviewed article Pinto, C.; Davies, J.O.; De Coster, K.; Millar, C.; Allegaert, W.; Osypchuk, A.; Catarino, R.; Godiksen, J.A.; Bekaert, K.; Holdsworth, N.; Torreele, E. (2018). SmartDots: an online international platform for age reading workshops and calibration, in: Giorgetti, A. et al. (Ed.) IMDIS 2018: International Conference on Marine Data and Information Systems 5-7 November, 2018 - Barcelona, Spain: Book of Abstracts. Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata: an International Journal of Earth Sciences, 59: pp. 149-150, meer
 • Peer reviewed article Reyes-Lopez, F.E.; Aerts, J.; Vallejos-Vidal, E.; Ampe, B.; Dierckens, K.; Tort, L.; Bossier, P. (2018). Modulation of innate immune-related genes and glucocorticoid synthesis in gnotobiotic full-sibling European sea bass (Dicentrarchus labrax) larvae challenged with Vibrio anguillarum. Frontiers in Immunology 9: 15. https://dx.doi.org/10.3389/fimmu.2018.00914, meer
 • Peer reviewed article Soetaert, M.; Verschueren, B.; Decostere, A.; Saunders, J.; Polet, H.; Chiers, K. (2018). No injuries in European sea bass tetanized by pulse stimulation used in electrotrawling. N. Am. J. Fish. Manage. 38(1): 247-252. https://dx.doi.org/10.1002/nafm.10028, meer
 • Peer reviewed article van Loon, W.M.G.M.; Walvoort, D.J.J.; Van Hoey, G.; Vina-Herbon, C.; Blandon, A.; Pesch, R.; Schmitt, P.; Scholle, J.; Heyer, K.; Lavaleye, M.S.S.; Phillips, G.; Duineveld, G.C.A.; Blomqvist, M. (2018). A regional benthic fauna assessment method for the Southern North Sea using Margalef diversity and reference value modelling. Ecol. Indic. 89: 667-679. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.09.029, meer
 • Peer reviewed article Vercauteren, M.; De Swaef, E.; Declercq, A.; Bosseler, L.; Gulla, S.; Balboa, S.; Romalde, J.L.; Devriese, L.; Polet, H.; Boyen, F.; Chiers, K.; Decostere, A.; Devriese, L. (2018). First isolation of Vibrio tapetis and an atypical strain of Aeromonas salmonicida from skin ulcerations in common dab (Limanda limanda) in the North Sea. J. Fish Dis. 41(2): 329-335. https://dx.doi.org/10.1111/jfd.12729, meer
 • Peer reviewed article Verhaeghe, T.; Van Poucke, C.; Vlaemynck, G.; De Block, J.; Hendrickx, M.E. (2018). Kinetics of drosopterin release as indicator pigment for heat-induced color changes of brown shrimp (Crangon crangon). Food Chemistry 254: 359-366. https://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.01.195, meer
 • Peer reviewed article Bolam, S.G.; Garcia, C.; Eggleton, J.; Kenny, A.J.; Buhl-Mortensen, L.; Gonzalez-Mirelis, G.; Van Kooten, T.; Dinesen, G.; Hansen, J.; Hiddink, J.G.; Sciberras, M.; Smith, C.; Papadopoulou, N.; Gumus, A.; Van Hoey, G.; Eigaard, O.R.; Bastardie, F.; Rijnsdorp, A.D. (2017). Differences in biological traits composition of benthic assemblages between unimpacted habitats. Mar. Environ. Res. 126: 1-13. https://dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2017.01.004, meer
 • Peer reviewed article Buhl-Mortensen, L.; Galparsoro, I.; Vega Fernandez, T.; Johnson, K.; D'Anna, G.; Badalamenti, F.; Garofalo, G.; Carlström, J.; Piwowarczyk, J.; Rabaut, M.; Vanaverbeke, J.; Schipper, C.; van Dalfsen, J.; Vassilopoulou, V.; Issaris, Y.; van Hoof, L.; Pecceu, E.; Hostens, K.; Pace, M.L.; Knittweis, L.; Stelzenmüller, V.; Todorova, V.; Doncheva, V. (2017). Maritime ecosystem-based management in practice: Lessons learned from the application of a generic spatial planning framework in Europe. Mar. Policy 75: 174-186. http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2016.01.024, meer
 • Peer reviewed article De Tender, C.; Schlundt, C.; Devriese, L.; Mincer, T.J.; Zettler, E.R.; Amaral-Zettler, L.A. (2017). A review of microscopy and comparative molecular-based methods to characterize “Plastisphere” communities. Anal. Methods 9(14): 2132-2143. https://dx.doi.org/10.1039/c7ay00260b, meer
 • Peer reviewed article De Tender, C.; Devriese, L.I.; Haegeman, A.; Maes, S.; Vangeyte, J.; Cattrijsse, A.; Dawyndt, P.; Ruttink, T. (2017). Temporal dynamics of bacterial and fungal colonization on plastic debris in the North Sea. Environ. Sci. Technol. 51(13): 7350-7360. https://dx.doi.org/10.1021/acs.est.7b00697, meer
 • Peer reviewed article Desender, M.; Decostere, A.; Adriaens, D.; Duchateau, L.; Mortensen, A.; Polet, H.; Puvanendran, V.; Verschueren, B.; Chiers, K. (2017). Impact of pulsed direct current on embryos, larvae, and young juveniles of Atlantic cod and its implications for electrotrawling of brown shrimp. Marine and Coastal Fisheries 9(1): 330-340. https://dx.doi.org/10.1080/19425120.2017.1321592, meer
 • Peer reviewed article Desender, M.; Kajiura, S.; Ampe, B.; Dumolein, L.; Polet, H.; Chiers, K.; Decostere, A. (2017). Pulse trawling: evaluating its impact on prey detection by small-spotted catshark (Scyliorhinus canicula). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 486: 336-343. https://dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2016.10.026, meer
 • Peer reviewed article Devriese, L.I.; De Witte, B.; Vethaak, A.D.; Hostens, K.; Leslie, H.A. (2017). Bioaccumulation of PCBs from microplastics in Norway lobster (Nephrops norvegicus): an experimental study. Chemosphere 186: 10-16. https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.07.121, meer
 • Peer reviewed article Maes, T.; Van der Meulen, M.D.; Devriese, L.; Leslie, H.A.; Huvet, A.; Frère, L.; Robbens, J.; Vethaak, D.A. (2017). Microplastics baseline surveys at the water surface and in sediments of the North-East Atlantic. Front. Mar. Sci. 4(135): 1-13. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2017.00135, meer
 • Peer reviewed article Sys, K.; Van Meensel, J.; Polet, H.; Buysse, J. (2017). A temporal race-for-fish: The interplay between local hotspots of flatfish and exploitation competition between beam trawlers after a seasonal spawning closure. Fish. Res. 193: 21-32. https://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2017.03.018, meer
 • Peer reviewed article Willems, T.; de Boer, M.N.; Saulino, J.T. (2017). Offshore surprises: new at-sea bird records for Suriname (2013-2015). Revista Brasileira de Ornitologia 25(3): 190-205, meer
 • Peer reviewed article Bayse, S.M.; Hermann, B.; Lenoir, H.; Depestele, J.; Polet, H.; Vanderperren, E.; Verschueren, B. (2016). Could a T90 mesh codend improve selectivity in the Belgian beam trawl fishery? Fish. Res. 174: 201-209. http://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2015.10.012, meer
 • Peer reviewed article De Witte, B.; Ruttens, A.; Ampe, B.; Waegeneers, N.; Gauquie, J.; Devriese, L.; Cooreman, K.; Parmentier, K. (2016). Chemical analyses of dredged spoil disposal sites at the Belgian part of the North Sea. Chemosphere 156: 172-180. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.04.124, meer
 • Peer reviewed article Debusschere, E.; Hostens, K.; Adriaens, D.; Ampe, B.; Botteldooren, D.; De Boeck, G.; De Muynck, A.; Sinha, A.K.; Vandendriessche, S.; Van Hoorebeke, L.; Vincx, M.; Degraer, S. (2016). Acoustic stress responses in juvenile sea bass Dicentrarchus labrax induced by offshore pile driving. Environ. Pollut. 208(Part B): 747-757. https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2015.10.055, meer
 • Peer reviewed article Depestele, J.; Ivanovic, A.; Degrendele, K.; Esmaeili, M.; Polet, H.; Roche, M.; Summerbell, K.; Teal, L.R.; Vanelslander, B.; O'Neill, F.C. (2016). Measuring and assessing the physical impact of beam trawling. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 73(Suppl. 1): i15-i26. https://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsv056, meer
 • Peer reviewed article Depestele, J.; Rochet, M.-J.; Dorémus, G.; Laffargue, P.; Stienen, E.W.M. (2016). Favorites and leftovers on the menu of scavenging seabirds: modelling spatiotemporal variation in discard consumption. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 73(9): 1446-1459. https://dx.doi.org/10.1139/cjfas-2015-0326, meer
 • Peer reviewed article Desender, M.; Chiers, K.; Polet, H.; Verschueren, B.; Saunders , J.H.; Ampe, B.; Mortensen, A.; Puvanendran, V.; Decostere, A. (2016). Short-term effect of pulsed direct current on various species of adult fish and its implication in pulse trawling for brown shrimp in the North Sea. Fish. Res. 179: 90-97. https://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2016.02.018, meer
 • Peer reviewed article Ebrahimi, N.; Viaene, N.; Vandecasteele, B.; D'Hose, T.; Debode, J.; Cremelie, P.; De Tender, C.; Moens, M. (2016). Traditional and new soil amendments reduce survival and reproduction of potato cyst nematodes, except for biochar. Appl. Soil. Ecol. 107: 191-204. https://dx.doi.org/10.1016/j.apsoil.2016.06.006, meer
 • Peer reviewed article Eigaard, O.R.; Bastardie, F.; Breen, M.; Dinesen, G.E.; Hintzen, N.T.; Laffargue, P.; Mortensen, L.O.; Nielsen, J.R.; Nilsson, H.; O’Neill, F.G.; Polet, H.; Reid, D.G.; Sala, A.; Sköld, M.; Smith, C.; Sørensen, T.K.; Tully, O.; Zengin, M.; Rijnsdorp, A.D. (2016). A correction to “Estimating seabed pressure from demersal trawls, seines and dredges based on gear design and dimensions”. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 73(9): 2420-2423. https://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsw116, meer
 • Peer reviewed article Eigaard, O.R.; Bastardie, F.; Breen, M.; Dinesen, G.E.; Hintzen, N.T.; Laffargue, P.; Mortensen, L.O.; Nielsen, J.R.; Nilsson, H.C.; O’Neill, F.G.; Polet, H.; Reid, D.G.; Sala, A.; Sköld, M.; Smith, C.; Sørensen, T.K.; Tully, O.; Zengin, M.; Rijnsdorp, A.D. (2016). Estimating seabed pressure from demersal trawls, seines, and dredges based on gear design and dimensions. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 73(Suppl. 1): i27-i43. http://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsv099, meer
 • Peer reviewed article Huvet, A.; Paul-Pont, I.; Fabioux, C.; Lambert, C.; Suquet, M.; Thomas, Y.; Robbens, J.; Soudant, P.; Sussarellu, R. (2016). Reply to Lenz et al.: Quantifying the smallest microplastics is the challenge for a comprehensive view of their environmental impacts. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 113(29): E4123-E4124. https://dx.doi.org/10.1073/pnas.1607221113, meer
 • Peer reviewed article Kinds, A.; Sys, K.; Schotte, L.; Mondelaers, K.; Polet, H. (2016). VALDUVIS: An innovative approach to assess the sustainability of fishing activities. Fish. Res. 182: 158-171. https://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2015.10.027, meer
 • Peer reviewed article Ngala, B.M.; Valdes, Y.; dos Santos, G.; Perry, R.N.; Wesemael, W.M.L. (2016). Seaweed-based products from Ecklonia maxima and Ascophyllum nodosum as control agents for the root-knot nematodes Meloidogyne chitwoodi and Meloidogyne hapla on tomato plants. J. Appl. Phycol. 28(3): 2073-2082. https://dx.doi.org/10.1007/s10811-015-0684-4, meer
 • Peer reviewed article Pecceu, E.; Hostens, K.; Maes, F. (2016). Governance analysis of MPAs in the Belgian part of the North Sea. Mar. Policy 71: 265-274. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2015.12.017, meer
 • Peer reviewed article Soetaert, M.; Decostere, A.; Verschueren, B.; Saunders, J.; Van Caelenberge, A.; Puvanendran, V.; Mortensen, A.; Duchateau, L.; Polet, H.; Chiers, K. (2016). Side-effects of electrotrawling: Exploring the safe operating space for Dover sole (Solea solea L.) and Atlantic cod (Gadus morhua L.). Fish. Res. 177: 95-103. http://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2016.01.019, meer
 • Peer reviewed article Soetaert, M.; de Haan, D.; Verschueren, B.; Decostere, A.; Puvanendran, V.; Saunders , J.H.; Polet, H.; Chiers, K. (2016). Atlantic Cod show a highly variable sensitivity to electric-induced spinal injuries. Marine and Coastal Fisheries 8(1): 412-424. https://dx.doi.org/10.1080/19425120.2016.1180332, meer
 • Peer reviewed article Soetaert, M.; Verschueren, B.; Chiers, K.; Duchateau, L.; Polet, H.; Decostere, A. (2016). Laboratory study of the impact of repetitive electrical and mechanical stimulation on brown shrimp Crangon crangon. Marine and Coastal Fisheries 8(1): 404-411. http://dx.doi.org/10.1080/19425120.2016.1180333, meer
 • Peer reviewed article Soetaert, M.; Lenoir, H.; Verschueren, B. (2016). Reducing bycatch in beam trawls and electrotrawls with (electrified) benthos release panels. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 73(9): 2370-2379. https://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsw096, meer
 • Peer reviewed article Stamoulis, A.; Torreele, E. (2016). The response of the North Sea demersal fish community to changing fishing pressure as seen through the prism of the large fish indicator. Fish. Res. 181: 222-233. https://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2016.05.002, meer
 • Peer reviewed article Sussarellu, R.; Suquet, M.; Thomas, Y.; Lambert, C.; Fabioux, C.; Pernet, M.E.J.; Le Goïc, N.; Quillien, V.; Mingant, C.; Epelboin, Y.; Corporeau, C.; Guyomarch, J.; Robbens, J.; Paul-Pont, I.; Soudant, P.; Huvet, A. (2016). Oyster reproduction is affected by exposure to polystyrene microplastics. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 113(9): 2430-2435. https://dx.doi.org/10.1073/pnas.1519019113, meer
 • Peer reviewed article Sys, K.; Poos, J.J.; Van Meensel, J.; Polet, H.; Buysse, J. (2016). Competitive interactions between two fishing fleets in the North Sea. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 73(6): 1485-1493. https://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsw008, meer
 • Peer reviewed article Uhlmann, S.; Theunynck, R.; Ampe, B.; Desender, M.; Soetaert, M.; Depestele, J. (2016). Injury, reflex impairment, and survival of beam-trawled flatfish. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 73(4): 1244-1254. http://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsv252, meer
 • Peer reviewed article Vandendriessche, S.; Vansteenbrugge, L.; Derweduwen, J.; Maelfait, H.; Hostens, K. (2016). Jellyfish jelly press and jelly perception. J. Coast. Conserv. 20(2): 117-125. http://dx.doi.org/10.1007/s11852-016-0423-2, meer
 • Peer reviewed article Vansteenbrugge, L.; Hostens, K.; Vanhove, B.; De Backer, A.; De Clippele, L.; De Troch, M. (2016). Erratum to: trophic ecology of Mnemiopsis leidyi in the southern North Sea: a biomarker approach. Mar. Biol. (Berl.) 163(9): 184. https://dx.doi.org/10.1007/s00227-016-2955-2, meer
 • Peer reviewed article Vansteenbrugge, L.; Hostens, K.; Vanhove, B.; De Backer, A.; De Clippele, L.; De Troch, M. (2016). Trophic ecology of Mnemiopsis leidyi in the southern North Sea: a biomarker approach. Mar. Biol. (Berl.) 163(2): [1-25]. http://dx.doi.org/10.1007/s00227-015-2800-z, meer
 • Peer reviewed article Verhaeghe, T.; Vlaemynck, G.; De Block, J.; Van Weyenberg, S.; Hendrickx, M. (2016). Thermal inactivation kinetics of proteases and polyphenoloxidase in brown shrimp (Crangon crangon). Food Chemistry 197(part A): 641-647. https://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.11.024, meer
 • Peer reviewed article Verhaeghe, T.; Vlaemynck, G.; De Block, J.; Van Weyenberg, S.; Braeckman, R.; Hendrickx, M.E. (2016). Kinetics of heat induced muscle protein denaturation of brown shrimp (Crangon crangon). Journal of Food Engineering 191: 88-94. https://dx.doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2016.07.010, meer
 • Peer reviewed article Willems, T.; Depestele, J.; De Backer, A.; Hostens, K. (2016). Ray bycatch in a tropical shrimp fishery: Do Bycatch Reduction Devices and Turtle Excluder Devices effectively exclude rays? Fish. Res. 175: 35-42. http://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2015.11.009, meer
 • Peer reviewed article Willems, T.; De Backer, A.; Kerkhove, T.; Dakriet, N.N.; De Troch, M.; Vincx, M.; Hostens, K. (2016). Trophic ecology of Atlantic seabob shrimp Xiphopenaeus kroyeri: Intertidal benthic microalgae support the subtidal food web off Suriname. Est., Coast. and Shelf Sci. 182(Part A): 146-157. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2016.09.015, meer
 • Peer reviewed article Bekaert, K.; Devriese, L.; Maes, S.; Robbens, J. (2015). Characterization of the dominant bacterial communities during storage of Norway lobster and Norway lobster tails (Nephrops norvegicus) based on 16S rDNA analysis by PCR-DGGE. Food Microbiol. 46: 132-138. dx.doi.org/10.1016/j.fm.2014.06.022, meer
 • Peer reviewed article Coates, D.; Van Hoey, G.; Colson, L.; Vincx, M.; Vanaverbeke, J. (2015). Rapid macrobenthic recovery after dredging activities in an offshore wind farm in the Belgian part of the North Sea. Hydrobiologia 756(1): 3-18. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-014-2103-2, meer
 • Peer reviewed article De Tender, C.A.; Devriese, L.I.; Haegeman, A.; Maes, S.; Ruttink, T.; Dawyndt, P. (2015). Bacterial community profiling of plastic litter in the Belgian part of the North Sea. Environ. Sci. Technol. 49(16): 9629-9638. https://dx.doi.org/10.1021/acs.est.5b01093, meer
 • Peer reviewed article Declercq, A.M.; Chiers, K.; Soetaert, M.; Lasa, A.; Romalde, J.; Polet, H.; Haesebrouck, F.; Decostere, A. (2015). Vibrio tapetis isolated from vesicular skin lesions in Dover sole Solea solea. Dis. Aquat. Org. 115(1): 81-86. https://dx.doi.org/10.3354/dao02880, meer
 • Peer reviewed article Delbare, D.; Cooreman, K.; Smagghe, G. (2015). Rearing European brown shrimp (Crangon crangon, Linnaeus 1758): a review on the current status and perspectives for aquaculture. Reviews in Aquaculture 7(5): 262-282. https://dx.doi.org/10.1111/raq.12068, meer
 • Peer reviewed article Devriese, L.I.; van der Meulen, M.; Maes, T.; Bekaert, K.; Paul-Pont, I.; Frère, L.; Robbens, J.; Vethaak, A.D. (2015). Microplastic contamination in brown shrimp (Crangon crangon, Linnaeus 1758) from coastal waters of the Southern North Sea and Channel area. Mar. Pollut. Bull. 98(1-2): 179-187. http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2015.06.051, meer
 • Peer reviewed article Gauquie, J.; Devriese, L.; Robbens, J.; De Witte, B. (2015). A qualitative screening and quantitative measurement of organic contaminants on different types of marine plastic debris. Chemosphere 138: 348-356. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2015.06.029, meer
 • Peer reviewed article Mazurais, D.; Ernande, B.; Quazuguel, P.; Severe, A.; Huelvan, C.; Madec, L.; Mouchel, O.; Soudant, P.; Robbens, J.; Huvet, A.; Zambonino-Infante, J. (2015). Evaluation of the impact of polyethylene microbeads ingestion in European sea bass (Dicentrarchus labrax) larvae. Mar. Environ. Res. 112(Part A): 78-85. https://dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2015.09.009, meer
 • Peer reviewed article Sigurdardottir, S; Stefansdottir, K; Condie, H; Margeirsson, S; Catchpole, L; Bellido, M; Eliasen, Q; Goni, R; Madsen, N; Palialexis, A; Uhlmann, S.; Vassilopoulou, V; Feekings, J; Rochetk, J (2015). How can discards in European fisheries be mitigated? Strengths, weaknesses, opportunities and threats of potential mitigation methods. Mar. Policy 51: 366-374. dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2014.09.018, meer
 • Peer reviewed article Soetaert, M.; Decostere, A.; Polet, H.; Verschueren, B.; Chiers, K. (2015). Electrotrawling: a promising alternative fishing technique warranting further exploration. Fish Fish. 16(1): 104-124. http://dx.doi.org/10.1111/faf.12047, meer
 • Peer reviewed article Soetaert, M.; Chiers, K.; Duchateau, L.; Polet, H.; Verschueren, B.; Decostere, A. (2015). Determining the safety range of electrical pulses for two benthic invertebrates: brown shrimp (Crangon crangon L.) and ragworm (Alitta virens S.). ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 72(3): 973-980. https://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsu176, meer
 • Peer reviewed article van der Molen, J.; van Beek, J.; Augustine, S.; Vansteenbrugge, L.; van Walraven, L.; van Langenberg, V.; van der Veer, H.W.; Hostens, K.; Pitois, S.; Robbens, J. (2015). Modelling survival and connectivity of Mnemiopsis leidyi in the south-western North Sea and Scheldt estuaries. Ocean Sci. 11(3): 405-424. dx.doi.org/10.5194/os-11-405-2015, meer
 • Peer reviewed article Vandendriessche, S.; Derweduwen, J.; Hostens, K. (2015). Equivocal effects of offshore wind farms in Belgium on soft substrate epibenthos and fish assemblages. Hydrobiologia 756(1): 19-35. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-014-1997-z, meer
 • Peer reviewed article Vandermeersch, G.; Lourenço, H.; Alvarez-Muñoz, D.; Cunha, S.; Diogène, J.; Cano-Sancho, G.; Sloth, J.J.; Kwadijk, C.; Barceló, D.; Allegaert, W.; Bekaert, K.; Fernandes, J.O.; Marques, A.; Robbens, J. (2015). Environmental contaminants of emerging concern in seafood – European database on contaminant levels. Environ. Res. 143(Part B): 29-45. https://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2015.06.011, meer
 • Peer reviewed article Vansteenbrugge, L.; Van Regenmortel, T.; De Troch, M.; Vincx, M.; Hostens, K. (2015). Gelatinous zooplankton in the Belgian part of the North Sea and the adjacent Schelde estuary: spatio-temporal distribution patterns and population dynamics. J. Sea Res. 97: 28-39. http://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2014.12.008, meer
 • Peer reviewed article Vansteenbrugge, L.; Ampe, B.; De Troch, M.; Vincx, M.; Hostens, K. (2015). On the distribution and population dynamics of the ctenophore Mnemiopsis leidyi in the Belgian part of the North Sea and Westerschelde estuary. Mar. Environ. Res. 110: 33-44. http://dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2015.07.011, meer
 • Peer reviewed article Willems, T.; De Backer, A.; You, K.; Vincx, M.; Hostens, K. (2015). Spatio-temporal distribution patterns of the epibenthic community in the coastal waters of Suriname. Cont. Shelf Res. 108: 25-40. dx.doi.org/10.1016/j.csr.2015.08.006, meer
 • Peer reviewed article Willems, T.; De Backer, A.; Mol, J.H.; Vincx, M.; Hostens, K. (2015). Distribution patterns of the demersal fish fauna on the inner continental shelf of Suriname. Regional Studies in Marine Science 2: 177-188. http://dx.doi.org/10.1016/j.rsma.2015.10.008, meer
 • Peer reviewed article Brenner, M.; Fraser, D.; Van Nieuwenhove, K.; O'Beirn, F.; Buck, B.H.; Mazurie, J.; Thorarinsdottir, G.; Dolmer, P.; Sanchez-Mata, A.; Strand, O.; Flimlin, G.; Miossec, L.; Kamermans, P. (2014). Bivalve aquaculture transfers in Atlantic Europe. Part B: Environmental impacts of transfer activities. Ocean Coast. Manag. 89: 139-146. dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.10.009, meer
 • Peer reviewed article De Backer, A.; Van Hoey, G.; Coates, D.; Vanaverbeke, J.; Hostens, K. (2014). Similar diversity-disturbance responses to different physical impacts: Three cases of small-scale biodiversity increase in the Belgian part of the North Sea. Mar. Pollut. Bull. 84(1-2): 251–262. http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2014.05.006, meer
 • Peer reviewed article Debusschere, E.; De Coensel, B.; Bajek, A.; Botteldooren, D.; Hostens, K.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessch, S.; Van Ginderdeuren, K.; Vincx, M.; Degraer, S. (2014). In situ mortality experiments with juvenile sea bass (Dicentrarchus labrax) in relation to impulsive sound levels caused by pile driving of windmill foundations. PLoS One 9(10): e109280. https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0109280, meer
 • Peer reviewed article Depestele, J.; Desender, M.; Benoît, H.P.; Polet, H.; Vincx, M. (2014). Short-term survival of discarded target fish and non-target invertebrate species in the “eurocutter” beam trawl fishery of the southern North Sea. Fish. Res. 154: 82-92. http://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2014.01.018, meer
 • Peer reviewed article Depestele, J.; Courtens, W.; Degraer, S.; Haelters, J.; Hostens, K.; Leopold, M.; Pinn, E.; Merckx, B.; Polet, H.; Rabaut, M.; Reiss, H.; Stienen, E.; Vandendriessche, S.; Volckaert, F.A.M.; Vincx, M. (2014). Sensitivity assessment as a tool for spatial and temporal gear-based fisheries management. Ocean Coast. Manag. 102(Part A): 149–160. http://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2014.09.024, meer
 • Peer reviewed article Derweduwen, J.; Hillewaert, H.; Vandendriessche, S.; Hostens, K. (2014). First record of Montagu’s sea snail Liparis montagui (Donovan, 1804) in Belgian waters. Belg. J. Zool. 144(2): 120-124, meer
 • Peer reviewed article Kokokiris, L; Stamoulis, A.; Monokrousos, N; Doulgeraki, S (2014). Oocytes development, maturity classification, maturity size and spawning season of the red mullet (Mullus barbatus barbatus Linnaeus, 1758). J. Appl. Ichthyol. 30(1): 20-27. dx.doi.org/10.1111/jai.12292, meer
 • Peer reviewed article Massin, C.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2014). Leptosynapta inhaerens (O.F. Müller 1776) (Echinodermata, Holothuroidea): a new record for the Belgian marine waters. Belg. J. Zool. 144(2): 112-119, meer
 • Peer reviewed article Muehlbauer, F.; Fraser, D.; Brenner, M.; Van Nieuwenhove, K.; Buck, B.H.; Strand, O.; Mazurie, J.; Thorarinsdottir, G.; Dolmer, P.; O'Beirn, F.; Sanchez-Mata, A.; Flimlin, G.; Kamermans, P. (2014). Bivalve aquaculture transfers in Atlantic Europe. Part A: Transfer activities and legal framework. Ocean Coast. Manag. 89: 127-138. dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.12.003, meer
 • Peer reviewed article Sotillo, A.; Depestele, J.; Courtens, W.; Vincx, M.; Stienen, E.W.M. (2014). Consumption of discards by Herring Gulls Larus argentatus and Lesser Black-backed Gulls Larus fuscus off the Belgian coast in the breeding season. Ardea 102(2): 195-205. https://dx.doi.org/10.5253/arde.v102i2.a9, meer
 • Peer reviewed article Van Ginderdeuren, K.; Vandendriessche, S.; Prössler, Y.; Matola, H.; Vincx, M.; Hostens, K. (2014). Selective feeding by pelagic fish in the Belgian part of the North Sea. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 71(4): 808-820. hdl.handle.net/doi:10.1093/icesjms/fst183, meer
 • Peer reviewed article Van Ginderdeuren, K.; Van Hoey, G.; Vincx, M.; Hostens, K. (2014). The mesozooplankton community of the Belgian shelf (North Sea). J. Sea Res. 85: 48-58. http://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2013.10.003, meer
 • Peer reviewed article Van Hoey, G.; Birchenough, S.N.R.; Hostens, K. (2014). Estimating the biological value of soft-bottom sediments with sediment profile imaging and grab sampling. J. Sea Res. 86: 1-12. https://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2013.10.010, meer
 • Peer reviewed article Wesemael, W.M.L.; Ngala, B.M.; Vazquez, Y.V.; Viaene, N.; Perry, R.N. (2014). From side kick to lead role - experiences with seaweed-based bionematicides. J. Nematol. 46(2): 255-255, meer
 • Peer reviewed article Huysveld, S.; Schaubroeck, T.; De Meester, S.; Sorgeloos, P.; Van Langenhove, H.; Van Linden, V.; Dewulf, J. (2013). Resource use analysis of Pangasius aquaculture in the Mekong Delta in Vietnam using Exergetic Life Cycle Assessment. J. Clean. Prod. 51: 225-233. https://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.01.024, meer
 • Peer reviewed article Kraak, S.B.M.; Bailey, N.; Cardinale, M.; Darby, C.; De Oliveira, J.A.A.; Eero, M.; Graham, N.; Holmes, S.; Jakobsen, T.; Kempf, A.; Kirkegaard, E.; Powell, J.; Scott, R.D.; Simmonds, E.J.; Ulrich, C.; Vanhee, W.; Vinther, M. (2013). Lessons for fisheries management from the EU cod recovery plan. Mar. Policy 37: 200-213. dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2012.05.002, meer
 • Peer reviewed article Lescrauwaet, A.-K.; Torreele, E.; Vincx, M.; Polet, H.; Mees, J. (2013). Invisible catch: A century of bycatch and unreported removals in sea fisheries, Belgium 1929-2010. Fish. Res. 147: 161-174. http://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2013.05.007, meer
 • Peer reviewed article Poos, J.J.; Aarts, G.M; Vandemaele, S.; Willems, W.; Bolle, L.J.; van Helmond, A.T.M. (2013). Estimating spatial and temporal variability of juvenile North Sea plaice from opportunistic data. J. Sea Res. 75: 118-128. dx.doi.org/10.1016/j.seares.2012.05.014, meer
 • Peer reviewed article Queiros, A.M.; Birchenough, S.N.R.; Bremner, J.; Godbold, J.A.; Parker, R.E.; Romero-Ramirez, A.; Reiss, H.; Solan, M.; Somerfield, P.J.; Van Colen, C.; Van Hoey, G.; Widdicombe, S. (2013). A bioturbation classification of European marine infaunal invertebrates. Ecol. Evol. 3(11): 3958-3985. https://dx.doi.org/10.1002/ece3.769, meer
 • Peer reviewed article Reubens, J.T.; Vandendriessche, S.; Zenner, A.; Degraer, S.; Vincx, M. (2013). Offshore wind farms as productive sites or ecological traps for gadoid fishes? – Impact on growth, condition index and diet composition. Mar. Environ. Res. 90: 66–74. http://dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2013.05.013, meer
 • Peer reviewed article Van Hoey, G.; Permuy, D.C.; Vandendriessche, S.; Vincx, M.; Hostens, K. (2013). An ecological quality status assessment procedure for soft-sediment benthic habitats: weighing alternative approaches. Ecol. Indic. 25: 266-278. dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2012.09.024, meer
 • Peer reviewed article Reubens, J.T.; Delbare, D.; Degraer, S.; Vincx, M. (2012). The effect of insertion of a dummy acoustic transmitter on the survival of pouting, Trisopterus luscus L. Belg. J. Zool. 142(2): 130-132, meer
 • Peer reviewed article Stouten, H.; Heene, A.; Gellynck, X.; Polet, H. (2012). Learning from playing with microworlds in policy making: An experimental evaluation in fisheries management. Comput. Hum. Behav. 28(2): 757-770. dx.doi.org/10.1016/j.chb.2011.12.002, meer
 • Peer reviewed article Vansteenbrugge, L.; Van Ginderdeuren, K.; Van Regenmortel, T.; Hostens, K.; Vincx, M. (2012). Larval mantis shrimp Rissoides desmaresti (Risso, 1816) (Stomatopoda) in the Belgian part of the North Sea. Belg. J. Zool. 142(2): 154-158, meer
 • Peer reviewed article Broekaert, K.; Heyndrickx, M.; Herman, L.; Devlieghere, F.; Vlaemynck, G. (2011). Seafood quality analysis: molecular identification of dominant microbiota after ice storage on several general growth media. Food Microbiol. 28(6): 1162-1169. https://dx.doi.org/10.1016/j.fm.2011.03.009, meer
 • Peer reviewed article de la Peña, E.; Vandegehuchte, M.; Bonte, D.; Moens, M. (2011). Nematodes surfing the waves: long-distance dispersal of soil-borne microfauna via sea swept rhizomes. Oikos (Kbh.) 120(11): 1649-1656. https://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0706.2011.19540.x, meer
 • Peer reviewed article Depestele, J.; Vandemaele, S.; Vanhee, W.; Polet, H.; Torreele, E.; Leirs, H.; Vincx, M. (2011). Quantifying causes of discard variability: an indispensable assistance to discard estimation and a paramount need for policy measures. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 68(8): 1719-1725. dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsr030, meer
 • Peer reviewed article D'Hondt, L.; Höfte, M.; Leus, L. (2011). Applications of flow cytometry in plant pathology for genome size determination, detection and physiological status. Molecular Plant Pathology 12(8): 815-828. https://dx.doi.org/10.1111/J.1364-3703.2011.00711.X, meer
 • Peer reviewed article Frid, C.; Andonegi, E.; Depestele, J.; Judd, A.; Rihan, D.; Rogers, S.I.; Kenchington, E. (2011). The environmental interactions of tidal and wave energy generation devices. Environ. Impact. Asses. Rev. 32(1): 133-139. http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2011.06.002, meer
 • Peer reviewed article Kröncke, I.; Reiss, H.; Eggleton, J.D.; Aldridge, J.; Bergman, M.J.N.; Cochrane, S.; Craeymeersch, J.A.; Degraer, S.; Desroy, N.; Dewarumez, J.-M.; Duineveld, G.C.A.; Essink, K.; Hillewaert, H.; Lavaleye, M.S.S.; Moll, A.; Nehring, S.; Newell, R.; Oug, E.; Pohlmann, T.; Rachor, E.; Robertson, M.; Rumohr, H.; Schratzberger, M.; Smith, R.; Vanden Berghe, E.; van Dalfsen, J.; Van Hoey, G.; Vincx, M.; Willems, W.; Rees, H.L. (2011). Changes in North Sea macrofauna communities and species distribution between 1986 and 2000. Est., Coast. and Shelf Sci. 94(1): 1-15. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2011.04.008, meer
 • Peer reviewed article Stouten, H.; Heene, A.; Gellynck, X.; Polet, H. (2011). Policy instruments to meet fisheries management objectives in Belgian fisheries. Fish. Res. 111(1-2): 8-23. dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2011.06.007, meer
 • Peer reviewed article Stouten, H.; Heene, A.; Gellynck, X.; Polet, H. (2011). Strategic groups in the Belgian fishing fleet. Fish. Res. 108(1): 121-132. dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2010.12.010, meer
 • Peer reviewed article Reiss, H.; Degraer, S.; Duineveld, G.C.A.; Kröncke, I.; Aldridge, J.N.; Craeymeersch, J.A.; Eggleton, J.D.; Hillewaert, H.; Lavaleye, M.S.S.; Moll, A.; Pohlmann, TH.; Rachor, E.; Robertson, M.; Vanden Berghe, E.; Van Hoey, G.; Rees, H.L. (2010). Spatial patterns of infauna, epifauna, and demersal fish communities in the North Sea. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 67(2): 278-293. dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsp253, meer
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; De Backer, A.; Meulepas, G.; van der Wal, D.; Vincx, M.; Degraer, S.; Ysebaert, T.J. (2010). Diversity, trait displacements and shifts in assemblage structure of tidal flat deposit feeders along a gradient of hydrodynamic stress. Mar. Ecol. Prog. Ser. 406: 79-89. dx.doi.org/10.3354/meps08529, meer
 • Peer reviewed article Vercauteren, G.; Chiers, K.; Verschueren, B.; Decostere, A.; Polet, H. (2010). Effects of low-frequency pulsed direct current on captive-housed sea fish. J. Comp. Path. 143(4): 354 (P18). http://dx.doi.org/10.1016/j.jcpa.2010.09.134, meer
 • Peer reviewed article Verhaegen, Y.; Parmentier, K.; Robbens, J.; Smagghe, G.; De Coen, W.; Cooreman, K. (2010). Expression profiling of endocrine-disrupting compounds using a shrimp (Crangon crangon) cDNA microarray developed through suppression subtractive hybridization PCR. Comp. Biochem. Physiol., Part A Mol. Integr. Physiol. 157(Supplement 1): S9-S9. dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2010.06.023, meer
 • Peer reviewed article de la Peña, E.; Bonte, D.; Moens, M. (2009). Evidence of population differentiation in the dune grass Ammophila arenaria and its associated root-feeding nematodes. Plant Soil 324(1-2): 307-316. http://dx.doi.org/10.1007/s11104-009-9958-4, meer
 • Peer reviewed article Du Laing, G.; Meers, E.; Dewispelaere, M.; Rinklebe, J.; Vandecasteele, B.; Verloo, M.G.; Tack, F.M.G. (2009). Effect of water table level on metal mobility at different depths in wetland soils of the Scheldt estuary (Belgium). Water Air Soil Pollut. 202(1-4): 353-367. https://dx.doi.org/10.1007/s11270-009-9982-2, meer
 • Peer reviewed article Du Laing, G.; Rinklebe, J.; Vandecasteele, B.; Meers, E.; Tack, F.M.G. (2009). Trace metal behaviour in estuarine and riverine floodplain soils and sediments: a review. Sci. Total Environ. 407(13): 3972-3985. dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2008.07.025, meer
 • Peer reviewed article Rodríguez-Echeverría, S.; de la Peña, E.; Moens, M.; Freitas, H.; van der Putten, W.H. (2009). Can root-feeders alter the composition of AMF communities? Experimental evidence from the dune grass Ammophila arenaria. Basic appl. ecol. (Print) 10(2): 131-140. https://dx.doi.org/10.1016/j.baae.2008.01.004, meer
 • Peer reviewed article Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; De Meulenaer, B.; Van Ginderdeuren, K.; Degraer, S. (2009). Low dietary importance of polychaetes in opportunistic feeding Sanderlings Calidris alba on Belgian beaches. Ardea 97(1): 81-87. dx.doi.org/10.5253/078.097.0110, meer
 • Peer reviewed article Brinkman, E.P.; Duyts, H.; van der Putten, W.H. (2008). Interactions between root-feeding nematodes depend on plant species identity. Soil Biol. Biochem. 40(9): 2186-2193. https://dx.doi.org/10.1016/j.soilbio.2008.01.023, meer
 • Peer reviewed article de la Peña, E.; Vandegehuchte, M.; Bonte, D.; Moens, M. (2008). Analysis of the specificity of three root-feeders towards grasses in coastal dunes. Plant Soil 310(1-2): 113-120. https://dx.doi.org/10.1007/s11104-008-9636-y, meer
 • Peer reviewed article Du Laing, G.; Bontinck, A.; Samson, R.; Vandecasteele, B.; Vanthuyne, D.R.J.; Meers, E.; Lesage, E.; Tack, F.M.G.; Verloo, M.G. (2008). Effect of decomposing litter on the mobility and availability of metals in the soil of a recently created floodplain. Geoderma 147(1-2): 34-46. https://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2008.07.004, meer
 • Peer reviewed article Plasman, C. (2008). Implementing marine spatial planning: a policy perspective. Mar. Policy 32(5): 811-815. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2008.03.016, meer
 • Peer reviewed article Stouten, H.; Heene, A.; Gellynck, X.; Polet, H. (2008). The effect of restrictive policy instruments on Belgian fishing fleet dynamics. Aquat. Living Resour. 21(3): 247-258. dx.doi.org/10.1051/alr:2008037, meer
 • Peer reviewed article de la Peña, E.; Karssen, G.; Moens, M. (2007). Distribution and diversity of root-lesion nematodes (Pratylenchus spp.) associated with Ammophila arenaria in coastal dunes of Western Europe. Nematology (Leiden) 9(6): 881-901. https://dx.doi.org/10.1163/156854107782331289, meer
 • Peer reviewed article Derous, S.; Agardy, M. Tundi; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Jamieson, G.; Lieberknecht, L.; Mees, J.; Moulaert, I.; Olenin, S.; Paelinckx, D.; Rabaut, M.; Rachor, E.; Roff, J.C.; Stienen, E.W.M.; Van der Wal, J.T.; Van Lancker, V.; Verfaillie, E.; Vincx, M.; Weslawski, J.M.; Degraer, S. (2007). A concept for biological valuation in the marine environment. Oceanologia 49(1): 99-128, meer
 • Peer reviewed article Derous, S.; Austen, M.; Claus, S.; Daan, N.; Dauvin, J.-C.; Deneudt, K.; Depestele, J.; Desroy, N.; Heessen, H.; Hostens, K.; Marboe, A.H.; Lescrauwaet, A.-K.; Moreno, M.P.; Moulaert, I.; Paelinckx, D.; Rabaut, M.; Rees, H.; Ressurreição, A.; Roff, J.C.; Santos, P.T.; Speybroeck, J.; Willems, W.; Stienen, E.W.M.; Tatarek, A.; ter Hofstede, R.; Vincx, M.; Zarzycki, T.; Degraer, S. (2007). Building on the concept of marine biological valuation with respect to translating it to a practical protocol: Viewpoints derived from a joint ENCORA-MARBEF initiative. Oceanologia 49(4): 579-586, meer
 • Peer reviewed article Dooms, S.; Papakostas, S.; Hoffman, S.; Delbare, D.; Dierckens, K.; Triantafyllidis, A.; De Wolf, T.; Vadstein, O.; Abatzopoulos, T.J.; Sorgeloos, P.; Bossier, P. (2007). Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE) as a tool for the characterisation of Brachionus sp. Strains. Aquaculture 262(1): 29-40. dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2006.10.001, meer
 • Peer reviewed article Imsland, A.K.; Foss, A.; Conceição, L.E.C.; Dinis, M.T.; Delbare, D.; Schram, E.; Kamstra, A.; Rema, P.; White, P. (2003). A review of the culture potential of Solea solea and S. senegalensis. Rev. Fish Biol. Fish. 13(4): 379-408. dx.doi.org/10.1007/s11160-004-1632-6, meer
 • Peer reviewed article Guns, M.; Van Hoeyweghen, P.; Vyncke, W.; Hillewaert, H. (1999). Trace metals in selected benthic invertebrates from Belgian coastal waters (1981–1996). Mar. Pollut. Bull. 38(12): 1184-1193. http://dx.doi.org/10.1016/S0025-326X(99)00156-3, meer
 • Peer reviewed article Rogers, S.I.; Rijnsdorp, A.D.; Damm, U.; Vanhee, W. (1998). Demersal fish populations in the coastal waters of the UK and continental NW Europe from beam trawl survey data collected from 1990 to 1995. J. Sea Res. 39: 79-102, meer
 • Peer reviewed article De Clerck, R. (1974). Enkele biologische aspecten van de tongvisserij in de Noordzee. Landbouwtijdschrift 27(4): 895-907, meer
 • Brooks, S.; Martins, S.; De Witte, B.; Bellas, J.; Hylland, K.; Mauffret, A.; Sturve, J.; Temperley, E.; Barber, J.; Lipizer, M.; Tsabaris, C.; Yakushev, E.; Lillicrap, A. (2024). Contaminants of emerging concern in the marine environment: an integrated effects assessment approach (CONTRAST), in: EGU General Assembly 2024. Vienna, Austria & Online, 14-19 April 2024. pp. EGU24-21844. https://dx.doi.org/10.5194/egusphere-egu24-21844, meer
 • Currie, D.; Fuglebakk, E.; Kjems-Nielsen, H.; Millar, C.; Nimmegeers, S. (2024). Progress on increasing quality and transparency in ICES commercial fisheries data, in: Simoncelli, S. et al. International Conference on Marine Data and Information Systems: Proceedings Volume, IMDIS 2024 Bergen (Norway) 27-29 May 2024. Miscellanea INGV, 80: pp. 228-230, meer
 • Desmidt, J.; Woolcock, S.; Depestele, J.; Van Hoey, G. (2024). Fishing for seafloor sustainability: navigating the impact of Belgian bottom trawling on benthic habitats using an integrative approach (Benthis Nationaal 2), in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 6 March 2024, Oostende. VLIZ Special Publication, 91: pp. 67, meer
 • Dukan Ghillebert, N. (2024). eDNA metabarcoding reveals horizontal and vertical patterns of the fish communities in a shallow and well-mixed marine environment, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 6 March 2024, Oostende. VLIZ Special Publication, 91: pp. 72, meer
 • Foscari, A.; Mowafi, R.; Seiwert, B.; Herzke, D.; De Witte, B. (2024). Chemical marker identification to study exposure of biota to tyre wear particles, in: De Witte, B. et al. ANDROMEDA portfolio of microplastics analyses protocols. pp. 17-24, meer
 • Herzke, D.; Nikiforov, V.; Schmidt, N.; De Witte, B. (2024). Chemical marker identification to study exposure of biota to common plastics, in: De Witte, B. et al. ANDROMEDA portfolio of microplastics analyses protocols. pp. 25-27, meer
 • Hyder, K.; Mugerza, E. (Ed.) (2024). Working group on recreational fisheries surveys (WGRFS; outputs from 2023 meeting). ICES Scientific Reports = Rapports Scientifiques du CIEM, 6(11). ICES: Copenhagen. 52 pp. https://dx.doi.org/10.17895/ices.pub.25067702, meer
 • Maes, T.; Preston-Whyte, F.; Lavelle, S.; Gomiero, A.; Booth, A.; Belzunce, M.J.; Bellas, J.; Brooks, S.; Bakir, A.; Devriese, L.I.; Pham, C.; De Witte, B. (2024). A recipe for plastic: Expert insights on plastic additives in the marine environment, in: SETAC Europe 34th Annual Meeting, 5–9 May 2024, Seville, Spain: Abstract Book. pp. 632-633, meer
 • Meyers, N.; De Witte, B.; Catarino, A.I.; Everaert, G. (2024). Automated microplastic analysis: Nile red staining and random forest modelling, in: De Witte, B. et al. ANDROMEDA portfolio of microplastics analyses protocols. pp. 69-84, meer
 • Meyers, N.; Bouwens, J.; Catarino, A.I.; De Witte, B.; Everaert, G. (2024). Extraction of microplastics from marine seawater samples followed by Nile red staining, in: De Witte, B. et al. ANDROMEDA portfolio of microplastics analyses protocols. pp. 35-45, meer
 • Meyers, N.; De Witte, B.; Catarino, A.I.; Everaert, G. (2024). Extraction of microplastics from marine sediment samples followed by Nile red staining, in: De Witte, B. et al. ANDROMEDA portfolio of microplastics analyses protocols. pp. 46-55, meer
 • Meyers, N.; Everaert, G.; De Witte, B. (2024). Extraction of microplastics from marine biota samples followed by Nile red staining, in: De Witte, B. et al. ANDROMEDA portfolio of microplastics analyses protocols. pp. 56-68, meer
 • Philippe, P.; Buyse, J.; Hostens, K.; Van Hoey, G.; De Backer, A. (2024). Habitat suitability mapping of epibenthos and demersal fish communities in the Belgian part of the North Sea, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 6 March 2024, Oostende. VLIZ Special Publication, 91: pp. 107, meer
 • Scivil (2024). Aan de slag met Burgerwetenschap aan de kust. INBO/UGent/EOS/Natuurpunt/ILVO/VLIZ: [s.l.]. 3 pp., meer
 • Seghers, S.; Ampe, B.; Buyse, J.; Van Hoey, G.; Hostens, K. (2024). A long term standardized assessment of the influence of dredge disposal activities on different ecosystem components in the Belgian part of the North Sea, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 6 March 2024, Oostende. VLIZ Special Publication, 91: pp. 38, meer
 • Semeraro, A.; Dupont, R.; Van Hoey, G. (2024). Seaward nature-based solutions in sandy coastlines: applying the DAPSI(W)R(M) framework to the Coastbusters concept, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 6 March 2024, Oostende. VLIZ Special Publication, 91: pp. 116, meer
 • Vanavermaete, D.; Hostens, K.; Everaert, G.; Parmentier, K.; Janssen, C.; De Witte, B. (2024). Assessing the risk of booster biocides for the marine environment: a case study at the Belgian Part of the North Sea, in: SETAC Europe 34th Annual Meeting, 5–9 May 2024, Seville, Spain: Abstract Book. pp. 324, meer
 • Bacchi, A.; Berqué, F.; Duriez, A.; Fockedey, N.; Stoops, S.; Torreele, E.; Vallet, E. (Ed.) (2023). Guide des espèces à l'usage des professionnels. Pour un marché des produits de la mer durables. Édition 2023. Ethic Ocean: Paris. ISBN 978-2-9565028-7-6. 234 pp., meer
 • Buyse, J.; De Backer, A.; Hostens, K. (2023). Effects of offshore wind farms on the ecology of flatfish: a case study on plaice Pleuronectes platessa, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Progressive insights in changing species distribution patterns informing marine management. Memoirs on the Marine Environment, : pp. 43-60, meer
 • Cornelis, I.; De Backer, A.; Vanhollebeke, J.; Maes, S.; Derycke, S. (2023). eDNA metabarcoding reveals distinct fish and invertebrate diversity patterns in the shallow and well-mixed Belgian part of the North Sea, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 50, meer
 • Degraer, S.; Provoost, S.; Stienen, E.; De Troch, M.; De Clerck, O.; Sabbe, K.; Hostens, K.; Devriese, L.; Sandra, M. (2023). Natuur en milieu. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea 2023: 1-30. https://dx.doi.org/10.48470/43, meer
 • Degraer, S.; Brabant, R.; Rumes, B.; Vigin, L.; Braeckman, U.; Buyse, J.; Courtens, W.; De Backer, A.; Haelters, J.; Hostens, K.; Jammar, C.; Lefaible, N.; Moens, T.; Paoletti, S.; Reynés-Cardona, A.; Stienen, E.W.M.; Vanaverbeke, J.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Van Maele, T.M.; Verstraete, H. (2023). Executive summary: Progressive insights in changing species distribution patterns informing marine management, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Progressive insights in changing species distribution patterns informing marine management. Memoirs on the Marine Environment, : pp. 7-9, meer
 • Degraer, S.; Provoost, S.; Stienen, E.; De Troch, M.; De Clerck, O.; Sabbe, K.; Hostens, K.; Devriese, L.; Sandra, M. (2023). Nature and environment. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea 2023: 1-29. https://dx.doi.org/10.48470/44, meer
 • Derycke, S.; Beentjes, K.; Christodoulou, M.; Hansen, J.L.S.; Khodami, S.; Kröncke, I.; Arbizu, P.M.; Sapkota, R.; Staehr, P.A.U.; Van den Bulcke, L.; Winding, A.; De Backer, A. (2023). DNA-based monitoring of soft sediments. Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO): Ostend. 57 pp., meer
 • Diaz, K.; Bui, T-A.; De Troch, M.; Depestele, J.; Bekaert, K. (2023). Higher temperatures: Are fish growing faster? A case-study of common sole in the Bay of Biscay, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 23, meer
 • Garré, S.; De Waegemaeker, J.; Huits, D. (2023). Minder water naar de zee dragen: kansen voor de landbouw?, in: De Keyzer, M. (Ed.) Tot de bodem: de toekomst van landbouw in Vlaanderen. pp. 77-92. https://dx.doi.org/10.2307/j.ctv32r02nx.7, meer
 • Goossens, J. (2023). European seabass in the southern North Sea: A story of electronic tags, movement ecology and environmental policy. PhD Thesis. Ghent University: Ghent. 301 pp. https://hdl.handle.net/1854/LU-01H4E20M24JKWTYMFYH0VARDYK, meer
 • ICES (2023). Working Group on the Application of Genetics for Fisheries and Aquaculture (WGAGFA). ICES Scientific Reports = Rapports Scientifiques du CIEM, 5(99). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 76 pp. https://dx.doi.org/10.17895/ices.pub.24466417, meer
 • Khedri, P.; Depestele, J.; Arndt, S.; van de Velde, S.J. (2023). The impact of bottom trawl fisheries on sediment and organic carbon dynamics in the Greater North Sea, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 65, meer
 • Kopke, K.; Meyers, N.; Dozier, A.; Fitzgerald, E.; Power, O.-P.; Agnew, S.; Everaert, G.; De Witte, B. (2023). ANDROMEDA WORKSHOP 1: Scientist perspectives on the cost-effectiveness of microplastic analysis methods for seawater samples. Event summary & participant recommendations. JPI Oceans: [s.l.]. 10 pp., meer
 • Lenoir, H.; Aers, F.; Blanco, C.; Blondeel, L.; Depestele, J.; Desmidt, J.; Hostens, K.; Pecceu, E.; Polet, H.; Van Hoey, G.; Van Opstal, M.; Vanderperren, E.; Verlé, K. (2023). Belgian Sea Fisheries - Background information on the sustainability pathway in the last decade. ILVO Mededeling, D/2023/11. Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food: Ostend. v, 110 pp., meer
 • Maes, S.M.; Verheye, M.; Geslain, E.; Hellemans, B.; Bouchard, C.; Johansen, T.; Mark, F.C.; Lucassen, M.; Mueter, F.; Volckaert, F.A.M.; Christiansen, H.; Flores, H. (2023). Population genomics of polar cod (Boreogadus saida) in a vanishing Arctic seascape, in: 21st FishBase/SeaLifeBase Symposium. pp. 32-33, meer
 • Meyers, N.; De Witte, B.; Kopke, K.; Janssen, C.; Everaert, G. (2023). Value for money: A cost-effectiveness analysis of microplastic sampling and analytics, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 30-31, meer
 • Meyers, N.S.; Everaert, G.; Janssen, C.; De Witte, B. (2023). Value for Money: A cost-effectiveness analysis of microplastic sampling and analytics, in: SETAC Europe 33rd annual meeting, 30 April–4 Day 2023 | Dublin, Ireland + online “Data-driven environmental decision-making”: Abstract Book. pp. 564-565, meer
 • Pepi, Y.; Langedock, K.; Moulaert, I.; Semeraro, A.; Ponsoni, L.; De Geeter, C.; Van Hoey, G.; Sterckx, T.; Boone, W. (2023). An accelerometer-based monitoring system for mussel aquaculture off the Belgian coast, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 84-85, meer
 • Pint, S.; Moulaert, I.; Pirlet, H.; Langedock, K.; Semeraro, A.; Van Hoey, G.; Sterckx, T.; Boone, W.; Everaert, G.; Hablützel, P. (2023). Subtidal mussel reefs: A feasible nature-based approach for coastal protection along the Belgian coast?, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 88, meer
 • Polet, H.; Torreele, E.; Sandra, M.; Verleye, T. (2023). Visserij. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea 2023: 1-20. https://dx.doi.org/10.48470/47, meer
 • Polet, H.; Torreele, E.; Sandra, M.; Verleye, T. (2023). Fisheries. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea 2023: 1-19. https://dx.doi.org/10.48470/48, meer
 • Sempéré, R.; Booth, A.; De Witte, B.; Kopke, K.; Schmidt, N.; Deidun, A.; Everaert, G.; Gago, J.; Galgani, F.; Hasselöv, M.; Herzke, D.; Koelmans, B.; Lips, U.; Reemtsma, T.; Tufenkji, N.; Toupoint, N. (2023). Analysis techniques for quantifying nano- and microplastic particles and their degradation in the marine environment. The ANDROMEDA JPI-Ocean project, in: Resilience and recovery in aquatic systems: ASLO Aquatic Sciences Meeting 4–9 June 2023, Palma de Mallorca, Spain. , meer
 • Torreele, E.; Polet, H. (2023). Visserijdata en de toestand van onze visbestanden, in: De Grote Rede 57. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 57: pp. 8-13, meer
 • Van Nerom, S.; Lourenço, M.; Robbens, J.; Verspreet, J.; Bastiaens, L. (2023). Impact of including defatted Chlorella, Chloromonas and Nannochloropsis biomass in broiler diets on intestinal morphology and histology, in: Algae value chains in (NW) Europe: Final IDEA+ event. pp. 28, meer
 • Van Vlasselaer, J.; Jacobs, N. (2023). Tentakel spektakel in zee, in: De Grote Rede 58. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 58: pp. 8-12, meer
 • Bilsen, A.; Schols, R.; Delacauw, S.; Volckaert, F.; Deneudt, K.; Hablützel, P.I. (2022). Time and cost efficient DNA-based monitoring of marine non-indigenous species in the harbour of Ostend (Belgium) using nanopore sequencing, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 36, meer
 • Buyse, J.; Hostens, K.; Degraer, S.; De Backer, A. (2022). Effects of offshore wind farms on the distribution, diet and condition of plaice Pleuronectes platessa in the Belgian part of the North Sea, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 15, meer
 • De Backer, A.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2022). Describing the epibenthos and demersal fish communities in the Belgian part of the North Sea in view of future offshore wind farm monitoring, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Getting ready for offshore wind farm expansion in the North Sea. Memoirs on the Marine Environment, : pp. 19-36, meer
 • Deconinck, D.; Robbens, J.; Volckaert, F.; Derycke, S. (2022). Rapid and low-cost authentication of common sole (Solea solea): Everyone, Everywhere, Every time!, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 16, meer
 • Degraer, S.; Provoost, S.; Stienen, E.; De Troch, M.; De Clerck, O.; Sabbe, K.; Hostens, K.; Devriese, L.; Sandra, M. (2022). Natuur en milieu, in: Dauwe, S. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2022 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 1-30, meer
 • Degraer, S.; Provoost, S.; Stienen, E.W.M.; De Troch, M.; De Clerck, O.; Sabbe, K.; Hostens, K.; Devriese, L.; Sandra, M. (2022). Nature and environment, in: Dauwe, S. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2022 - Compendium for Coast and Sea. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 1-29, meer
 • Delbare, D.; Nevejan, N.; Drouillon, M.; Bossier, P.; Verleye, T.; De Raedemaecker, F. (2022). Marine aquaculture, in: Dauwe, S. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2022 - Compendium for Coast and Sea. pp. 123-138, meer
 • Delbare, D.; Nevejan, N.; Drouillon, M.; Bossier, P.; Verleye, T.J.; De Raedemaecker, F. (2022). Mariene aquacultuur, in: Dauwe, S. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2022 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 125-140, meer
 • Depestele, J.; Van Hoey, G.; Lenoir, H.; Hiddink, J.G.; Vanderperren, E.; Polet, H. (2022). Benthis Nationaal: Nationale implementatie van de evaluatie van visserij-impact op het bodemecosysteem en welke invloed dit heeft op de visserijpraktijk. ILVO Mededeling, D/2022/02. Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek: Merelbeke. 90 pp., meer
 • Goedefroo, N.; Braeckman, U.; Hostens, K.; Vanaverbeke, J.; De Borger, E.; Moens, T.; De Backer, A. (2022). The impact of sand extraction on sediment biogeochemistry: preliminary results of an experimental approach, in: 6th Nereis Park & International Conference Bioturbation Thematic School, 22-26 August 2022, Logonna Daoulas, France. Bioturbation in the past and presents: from terrestrial to marine ecosystems. pp. 11, meer
 • Goedefroo, N.; Braeckman, U.; Hostens, K.; Vanaverbeke, J.; Moens, T.; De Backer, A. (2022). An experimental assessment of the effect of sand extraction on benthic nutrient cycling and carbon storage, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 19, meer
 • ICES (2022). Working Group on Fisheries Benthic Impact and Trade-offs (WGFBIT; outputs from 2021 meeting). ICES Scientific Reports = Rapports Scientifiques du CIEM, 4(9). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. iii, 133 pp. https://dx.doi.org/10.17895/ices.pub.10042, meer
 • ICES (2022). Working Group on Mixed Fisheries Methodology (WGMIXFISH-Methods). ICES Scientific Reports = Rapports Scientifiques du CIEM, 4(60). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 100 pp. https://dx.doi.org/10.17895/ices.pub.20401389, meer
 • Meyers, N.; De Witte, B.; Everaert, G.; Hostens, K.; Janssen, C. (2022). Detection and identification of microplastics in biota using Nile red and machine learning: validation of an innovative, cost-effective approach, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 20-21, meer
 • Meyers, N.S.; De Witte, B.; Everaert, G.; Hostens, K.; Janssen, C. (2022). Detection and identification of microplastics in biota using Nile red and machine learning: Validation of an innovative, cost-effective approach, in: SETAC Europe 32nd Annual Meeting 15–19 may 2022 | Copenhagen, Denmark: “Towards a reduced pollution society”. Abstract Book. pp. 264-265, meer
 • Moulaert, I.; Langedock, K.; Boone, W.; Carpentier, J.-B.; Delbare, D.; Devriese, S.; Geldhof, R.; Groenendaal, B.; Huyghens, M.; Mascart, T.; Semeraro, A.; Van Hoey, G.; Sterckx, T. (2022). Coastbusters, nature-based solutions for sustainable coastal management, in: ECSA 59: Using the best scientific knowledge for the sustainable management of estuaries and coastal seas 5 - 8 September 2022, San Sebastian, Spain. , meer
 • Polet, H.; Torreele, E.; Sandra, M.; Verleye, T.J. (2022). Visserij, in: Dauwe, S. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2022 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 105-124, meer
 • Polet, H.; Torreele, E.; Sandra, M.; Verleye, T. (2022). Fisheries, in: Dauwe, S. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2022 - Compendium for Coast and Sea. pp. 103-121, meer
 • Semeraro, A.; Langedock, K.; Boone, W.; Carpentier, J.-B.; Delbare, D.; De Neve, M.; Devriese, S.; Geldhof, R.; Groenendaal, B.; Huygens, M.; Mascart, T.; Moulaert, I.; Van Hoey, G.; Sterckx, T. (2022). Coastbusters, innovative nature-based solutions for sustainable coastal management, in: Strypsteen, G. et al. Book of abstracts: building coastal resilience 2022, Bruges, Belgium, 12-13 April 2022. VLIZ Special Publication, 89: pp. 61-62, meer
 • Seys, J.; Cox, L.; Sahin Yücel, E.; Ezgeta-Balic, D.; Faimali, M.; Garaventa, F.; García-Martínez, M.C.; Gili, C.; Kopke, K.; Moreau, K.; Petrera, F.; Simon, D.; Villwock, A.; Zielinski, T.; Muñiz Piniella, A. (2022). Marine Science Communication in Europe – A way forward. Marine Board Future Science Brief, 8. European Marine Board: Ostend. ISBN 9789464206166. 48 pp. https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6444143, meer
 • Tuts, L.; Daeseleire, E.; Heyndrickx, M.; Rasschaert, G.; Becue, I. (2022). Antibiotic residues in aquatic environments: validation of a UHPLC-MS/MS method, in: van Ginkel, L.A. (Ed.) Proceedings of the EuroResidue IX conference, St. Michielsgestel, The Netherlands, 22-25 May, 2022: residues of veterinary drugs in food. pp. 201, meer
 • Van Baelen, A.; Poot, N.; Beirinckx, L.; Bogaerts, A.; Bellefroid, E.; Claerhout, T.; De Smedt, S.; Dugardin, C.; Engledow, H.; Leliaert, F.; Ossaer, J.; Pereboom, Z.; Semal, P.; Slos, D.; Smirnova, L.; Trekels, M.; Vandepitte, L.; Veltjen, E. (2022). DiSSCo-Flanders. Detailed inventory of the collections. WP2 - task 2.1. DiSSCo: Flanders. 31 pp., meer
 • Van den Eynde, D.; Lauwaert, B.; Van Hoey, G.; Hermans, L.; Martens, C.; Devriese, L.I.; Pirlet, H. (2022). Baggeren en storten, in: Dauwe, S. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2022 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 57-66, meer
 • Van den Eynde, D.; Lauwaert, B.; Van Hoey, G.; Hermans, L.; Martens, C.; Devriese, L,; Pirlet, H. (2022). Dredging and dumping, in: Dauwe, S. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2022 - Compendium for Coast and Sea. pp. 57-66, meer
 • Van Hoey, G.; Seghers, S.; Festjens, F.; Dewitte, B.; Vanavermaete, D.; Jacobs, L.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; Lefranc, C.; Vanhalst, K.; Hostens, K. (2022). Influence of the disposal of dredged material on the marine sea-bottom ecosystem in the Belgian Part of the North Sea. ILVO Mededeling, D/2022/03. ILVO: Oostende. 112 pp., meer
 • Van Lancker, V.; Vandenreyken, H.; De Backer, A.; Lauwaert, B.; Lescroart, J.; De Raedemaecker, F. (2022). Zand- en grindwinning, in: Dauwe, S. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2022 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 67-78, meer
 • Van Lancker, V.; Vandenreyken, H.; De Backer, A.; Lauwaert, B.; Lescroart, J.; De Raedemaecker, F. (2022). Sand and gravel extraction, in: Dauwe, S. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2022 - Compendium for Coast and Sea. pp. 67-78, meer
 • Verleye, T.J.; Lanssens, T.; Dauwe, S.; Torreele, E. (2022). Beleidsinformerende Nota: Recreatieve zeevisserij in het Belgisch deel van de Noordzee: Een continue meerjaarlijkse datareeks van 2017 tot 2021. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2022_002. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 48 pp. https://dx.doi.org/10.48470/29, meer
 • Bacchi, A.; Berqué, F.; De Peuter, S.; Duriez, A.; Lemey, L.; Fockedey, N.; Torreele, E.; Schumeng, V.; Vallet, E. (Ed.) (2021). Guide des espèces à l'usage des professionnels. Pour un marché des produits de la mer durables. Édition 2021. Ethic Ocean: Paris. ISBN 978-2-9565028-2-1. 233 pp., meer
 • Buyse, J.; Hostens, K.; Degraer, S.; De Backer, A. (2021). Offshore wind farms and their effects on plaice (Pleuronectes platessa) distribution and density, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 3 March 2021. VLIZ Special Publication, 85: pp. 33, meer
 • Buyse, J.; De Backer, A.; Hostens, K. (2021). Small-scale distribution patterns of flatfish on artificial hard substrates in a Belgian offshore wind farm, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Attraction, avoidance and habitat use at various spatial scales. Memoirs on the Marine Environment, : pp. 69-76, meer
 • De Backer, A.; Wyns, L.; Hostens, K. (2021). Continued expansion of the artificial reef effect in soft-sediment epibenthos and demersal fish assemblages in two established (10 years) Belgian offshore wind farms, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Attraction, avoidance and habitat use at various spatial scales. Memoirs on the Marine Environment, : pp. 60-68, meer
 • De Waegemaeker, J.; Rogge, E. (2021). The international farmers’ café on salinization and saline agriculture, in: Negacz, K. et al. Future of sustainable agriculture in saline environments. pp. 323-332. https://dx.doi.org/10.1201/9781003112327-20, meer
 • De Witte, B.; De Cauwer, K.; De Schrijver, C.; Verlé, K.; Dekimpe, M.; Vandecasteele, L.; Deloof, D.; Torreele, E.; Hostens, K. (2021). Macro and microplastic litter in Belgian fishery areas: conclusions and recommendations from the EMFF-funded project MarinePlastics. ILVO/RBINS – OD Nature: Merelbeke, Brussels. 10 pp., meer
 • De Witte, B.; De Schrijver, C.; De Cauwer, K.; Verlé, K.; Vandecasteele, L.; Dekimpe, M.; Deloof, D.; Lagring, R.; Torreele, E.; Hostens, K. (2021). Micro and macro plastic litter at Belgian fisheries areas: sources, distribution and consequences = Micro-en macro-plastic afval in de Belgische visserijgebieden: bronnen, verspreiding en gevolgen. Project 18/UP6/02/Div. ILVO/RBINS – OD Nature: Merelbeke, Brussels. 92 pp., meer
 • De Witte, B.; Dekimpe, M.; Deloof, D.; Hostens, K. (2021). Microplastics in seafood from Belgian fisheries areas. ILVO Mededeling, 276. Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO): Merelbeke. 14 pp., meer
 • De Witte, B.; Verlé, K.; Devriese, L.; Vandecasteele, L.; Torreele, E.; Hostens, K. (2021). Distribution and sources of macrolitter on the seafloor of Belgian fisheries areas. ILVO Mededeling, 275. Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO): Merelbeke. 28 pp., meer
 • De Witte, B.; Catarino, A.I.; Vandecasteele, L.; Dekimpe, M.; Meyers, N.; Deloof, D.; Pint, S.; Hostens, K.; Everaert, G.; Torreele, E. (2021). Fish gastrointestinal sampling protocol for microplastics extraction and quantification. Version 2: 31/08/2021. ILVO/VLIZ: Ostend. 4 pp. https://dx.doi.org/10.48470/6, meer
 • De Witte, B.; Catarino, A.I.; Vandecasteele, L.; Dekimpe, M.; Meyers, N.; Deloof, D.; Pint, S.; Hostens, K.; Everaert, G.; Torreele, E. (2021). Extraction and quantification of microplastics in the gastrointestinal tract of fish. Version 2: 31/08/2021. ILVO/VLIZ: Ostend. 4 pp. https://dx.doi.org/10.48470/7, meer
 • Deconinck, D.; Hostens, K.; Volckaert, F.; Robbens, J.; Derycke, S. (2021). Successful quantification of Atlantic salmon in mixed food products using Droplet Digital Polymerase Chain Reaction (ddPCR) to identify fraud, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 3 March 2021. VLIZ Special Publication, 85: pp. 12, meer
 • Defever, J.; Vanhoorne, S. (2021). Computer vision and self-sampling in the Belgian beam trawl fisheries, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 3 March 2021. VLIZ Special Publication, 85: pp. 48, meer
 • Derycke, S.; Van den Bulcke, L.; Maes, S.; Lefranc, C.; Wittoeck, J.; De Backer, A. (2021). Advances in DNA-based monitoring to study the effects of marine aggregate extraction on benthic communities, in: Vandenreyken, H. (Ed.) A 360° perspective on sea sand: Proceedings study day,19 November 2021, Zwin Natuur Park. pp. 37-42, meer
 • Derycke, S.; Maes, S.; Van den Bulcke, L.; Vanhollebeke, J.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; Ampe, B.; Haegeman, A.; Hostens, K.; De Backer, A. (2021). To blend or not to blend? The role of morphological traits for the detection of marine macrobenthos in bulk DNA and eDNA from the ethanol preservative. ARPHA Conference Abstracts 4: e65127. https://dx.doi.org/10.3897/aca.4.e65127, meer
 • Desmet, S. (2021). Sustainable monitoring of commercial fish in the Belgian part of the North Sea through eDNA ddPCR analyses, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 3 March 2021. VLIZ Special Publication, 85: pp. 52, meer
 • Desmet, S.; Brys, R.; Neyrinck, S.; Hostens, K.; Derycke, S. (2021). Commercial fish abundance estimation in the Belgian part of the North Sea through eDNA ddPCR analyses. ARPHA Conference Abstracts 4: e64860. https://dx.doi.org/10.3897/aca.4.e64860, meer
 • Fernandes, J.; Van Hoey, G.; Braeckman, U.; De Backer, A.; Depestele, J.; Lefaible, N.; Tiano, J.; T’Jampens, M.; Toussaint, E.; Vanaverbeke, J.; Hostens, K. (2021). Sediment Profile Imagery (SPI) applicability for environmental impact assessment in shallow coastal environments, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 3 March 2021. VLIZ Special Publication, 85: pp. 56-57, meer
 • Festjens, F.; Breine, N.; Lefaible, N.; De Backer, A.; Van Hoey, G. (2021). The pressure is on! How different human activities affect functional diversity in soft-bottom macrobenthos, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 3 March 2021. VLIZ Special Publication, 85: pp. 59-60, meer
 • Festjens, F.; Breine, N.T.; Lefaible, N.; De Backer, A.; Van Hoey, G. (2021). Biological trait modality responses to different anthropogenic pressures in the Belgian Part of the North Sea, in: 52nd Liège Colloquium on Ocean Dynamics: Towards an understanding and assessment of human impact on coastal marine environments: Online event May 17th to 21st 2021. , meer
 • Goedefroo, N.; Benham, P.; Debusschere, E.; Deneudt, K.; Mascart, T.; Semeraro, A.; Sterckx, T.; Van Hoey, G. (2021). The application of longline mussel aquaculture to establish subtidal reefs: Nature-based solutions in coastal defense, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 3 March 2021. VLIZ Special Publication, 85: pp. 62-63, meer
 • Gould, I.; De Waegemaeker, J.; Tzemi, D.; Wright, I.; Pearson, S.; Ruto, E.; Karrasch, L.; Christensen, L.S.; Aronsson, H.; Eich-Greatorex, S.; Bosworth, G.; Vellinga, P. (2021). Salinization threats to agriculture across the North Sea region, in: Negacz, K. et al. Future of sustainable agriculture in saline environments. pp. 71-92. https://dx.doi.org/10.1201/9781003112327-5, meer
 • Hillewaert, H.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2021). Eerste waarneming in het Belgisch deel van de Noordzee van de krab Asthenognathus atlanticus Monod, 1933 (Crustacea, Decapoda, Brachyura). De Strandvlo 41(2): 42-45, meer
 • ICES (2021). A series of two workshops to develop a suite of management options to reduce the impactsof bottom fishing on seabed habitats and undertake analysis of the trade-offs between overall benefit to seabed habitats and loss of fisheries revenue/contribution margin for these options (WKTRADE3). ICES Scientific Reports = Rapports Scientifiques du CIEM, 3(61). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 100 pp. https://dx.doi.org/10.17895/ices.pub.8206, meer
 • ICES (2021). Benchmark Workshop on North Sea Stocks (WKNSEA). ICES Scientific Reports = Rapports Scientifiques du CIEM, 3(25). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 756 pp. https://dx.doi.org/10.17895/ices.pub.7922, meer
 • ICES (2021). Working Group on the Assessment of Demersal Stocks in the North Sea and Skagerrak (WGNSSK). ICES Scientific Reports = Rapports Scientifiques du CIEM, 3(66). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. xx, 1281 pp. https://dx.doi.org/10.17895/ices.pub.8211, meer
 • ICES (2021). Working Group on Fisheries Benthic Impact and Trade-offs (WGFBIT; outputs from 2020 meeting). ICES Scientific Reports = Rapports Scientifiques du CIEM, 3(70). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. iii, 46 pp. https://dx.doi.org/10.17895/ices.pub.8223, meer
 • ICES (2021). Working Group on Marine Benthal Renewable Developments (WGMBRED). ICES Scientific Reports = Rapports Scientifiques du CIEM, 3(63). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. iii, 24 pp. https://dx.doi.org/10.17895/ices.pub.8209, meer
 • ICES (2021). Working Group on Marine Benthal and Renewable Energy Developments (WGMBRED). ICES Scientific Reports = Rapports Scientifiques du CIEM, 3(63). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. iii, 24 pp. https://dx.doi.org/10.17895/ices.pub.8209, meer
 • Lemey, L.; Van Bogaert, N.; Vandecasteele, L.; Sys, K.; Torreele, E. (2021). Raywatch - A study on the population biology and survival of seven ray species in the Northeast Atlantic, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 3 March 2021. VLIZ Special Publication, 87: pp. 78, meer
 • Maes, R.; Vandecasteele, L.; Van Bogaert, N. (2021). Insights in the occurrence of early life stages of sharks and rays in the North Sea area, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 3 March 2021. VLIZ Special Publication, 87: pp. 80, meer
 • Pecceu, E.; Paoletti, S.; Van Hoey, G.; Vanelslander, B.; Verlé, K.; Degraer, S.; Van Lancker, V.; Hostens, K.; Polet, H. (2021). Scientific background report in preparation of fisheries measures to protect the bottom integrity and the different habitats within the Belgian part of the North Sea. ILVO Mededeling, 277. Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food: Ostend. 195 pp., meer
 • Pecceu, E.; Blondeel, L.; Verlé, K. (2021). Visserij Verduurzaamt: een beknopt overzicht. ILVO Mededeling, 273. Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek: Oostende. 22 pp., meer
 • Rindorf, A.; Bastardie, F.; Bouch, P.; Brunel, T.; Depestele, J.; Farnsworth, K.; Garcia, D.; Haslob, H.; Ilic, M.; Kempf, A.; Kokkalis, A.; Mahévas, S.; Nielsen, J.R.; Reid, D.; Sys, K.; Taylor, M.; Trijoulet, V.; Vermard, Y. (2021). The identification of measures to protect by-catch species in mixed-fisheries management plans (ProByFish). Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-9460-568-9. 41 pp. https://dx.doi.org/10.2826/20529, meer
 • Schlesser, M.; Degraer, S.; Hostens, K.; Moreau, K.; Polet, H.; Scory, S.; Torreele, E.; Vandendriessche, S. (2021). BICEpS wants you!, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 3 March 2021. VLIZ Special Publication, 87: pp. 103-104, meer
 • Seghers, S.; Van Hoey, G.; Lefranc, C.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2021). Habitat type and dredge dumping intensity determine the sensitivity of different benthic ecosystem components in the Belgian part of the North Sea, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 3 March 2021. VLIZ Special Publication, 87: pp. 107, meer
 • Stechele, B.; Van der Zande, D.; Delbare, D.; Lacroix, G.; Barbut, L.; Bossier, P.; Nevejan, N. (2021). Simulating offshore blue mussel aquaculture through remote sensing and a metabolic model: a Belgian case study, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 3 March 2021. VLIZ Special Publication, 87: pp. 112, meer
 • Thys, K.J.M. (2021). A comparative study of the morphometry and life history of three commercially exploited skate species, Raja brachyura, R. clavata and R. montagui in the Southern North Sea and Eastern English Channel. MSc Thesis. Universiteit Antwerpen/Ghent University/Vrije Universiteit Brussel/ILVO: Antwerpen, Gent, Brussel, Oostende. 37 pp., meer
 • Van Bogaert, N.; Ampe, B.; Uhlmann, S.; Torreele, E. (2021). Discard survival estimates of commercially caught skates of the North Sea and English Channel. Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food: Ostend. 42 pp., meer
 • Van De Vijver, R.; Castaldi, F.; Sys, K.; Polet, H.; Lenoir, H.; Vangeyte, J.; Maselyne, J. (2021). Towards in-line fish species classification in beam-trawl fisheries for real time stock assessment, in: Book of abstracts of the 72nd annual meeting of the European Federation of Animal Science. , meer
 • Van den Bulcke, L.; De Backer, A.; Christodoulou, M.; Khodami, S.; Maes, S.; Martinez-Arbizu, P.; Sapkota, R.; van der Hoorn, B.; Hostens, K.; Derycke, S. (2021). Testing repeatability, testing repeatability, testing repeatability: harmonization of the DNA metabarcoding protocol for macrobenthos across Europe. ARPHA Conference Abstracts 4: e65068. https://dx.doi.org/10.3897/aca.4.e65068, meer
 • Van den Bulcke, L.; De Backer, A.; Hostens, K.; Maes, S.; Waegeman, W.; Wittoeck, J.; Derycke, S. (2021). Implementation of DNA metabarcoding in environmental impact assessments, in: 52nd Liège Colloquium on Ocean Dynamics: Towards an understanding and assessment of human impact on coastal marine environments: Online event May 17th to 21st 2021. , meer
 • Van den Bulcke, L.; Martinez Arbizu, P.; Christodoulou, M.; Van der Hoorn, V.; Sapkota, R.; De Backer, A.; Hostens, K.; Maes, S.; Derycke, S. (2021). Testing repeatability, testing repeatability, testing repeatability: How reproducible are DNA metabarcoding data for marine macrobenthos?, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 3 March 2021. VLIZ Special Publication, 87: pp. 119-120, meer
 • Van Hoey, G.; Bastardie, F.; Birchenough, S.; De Backer, A.; Gill, A.; de Koning, S.; Hodgson, S.; Mangi Chai, S.; Steenbergen, J.; Termeer, E.; van den Burg, S.; Hintzen, N. (2021). Overview of the effects of offshore wind farms on fisheries and aquaculture. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-9460-566-5. ix, 87 pp. https://dx.doi.org/10.2826/63640, meer
 • Villanueva, D.V. (2021). European seabass (Dicentrarchus labrax) habitat suitability in the Northeast Atlantic. MSc Thesis. Universiteit Antwerpen/Ghent University/Vrije Universiteit Brussel/ILVO: Antwerpen, Gent, Brussel, Oostende. 62 pp., meer
 • Wyns, L.; Roche, M.; Barette, F.; Degrendele, K.; Van Lancker, V.; Hostens, K.; De Backer, A. (2021). Near-field changes in the seabed and associated macrobenthic communities due to marine aggregate extraction on tidal sandbanks: A spatially explicit biophysical approach considering geological context and extraction regimes, in: Vandenreyken, H. (Ed.) A 360° perspective on sea sand: Proceedings study day, 19 November 2021, Zwin Natuur Park. pp. 9-36, meer
 • Bacchi, A.; Berqué, F.; Fockedey, N.; Hruszczak, S.; Torreele, E.; Trigos, S.; Vallet, E. (2020). Guide des espèces à l'usage des professionnels: Pour un marché des produits de la mer durables. Édition 2020. Ethic Ocean: Paris. ISBN 978-2-9565028-1-4. 214 pp., meer
 • Blondeel, L.; Sys, K.; Allegaert, W.; Al-Farisi, B.; Rappé, P. (2020). VISTools II. Automatisering van gegevensverzameling, -verwerking en -rapportering aan boord van vissersvaartuigen. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Oostende. 38 pp., meer
 • Bui, T-A. (2020). Finding the drivers of discards and suitable fishing areas: A spatio-temporal modelling approach. MSc Thesis. Ghent University/Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Gent/Oostende. 37 pp., meer
 • Claessens, M. (2020). An exploration of the southern North Sea: investigating the spatiotemporal distribution of demersal fish species using scientific beam trawl surveys. MSc Thesis. Ghent University, Biology Department, Marine Biology Research Group/ILVO: Ghent. 36 pp., meer
 • De Backer, A.; Buyse, J.; Hostens, K. (2020). A decade of soft sediment epibenthos and fish monitoring at the Belgian offshore wind farm area, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Empirical evidence inspiring priority monitoring, research and management. Memoirs on the Marine Environment, : pp. 79-113, meer
 • De Bruyn, J.; Troch, S.; Mabilde, J.; Vanderheiden, S. (2020). Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte aanpak. Departement Omgeving: Brussel. ISBN 9789040304156. 161 pp., meer
 • De Peuter, S.; Torreele, E. (2020). De Belgische visverwerkende industrie - cijfers en data. ILVO Mededeling, 268. Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek: Merelbeke. 18 pp., meer
 • De Waegemaeker, J.; Asselin de Williencourt, A.M.; Debruyne, L. (2020). The international farmers' café on saline agriculture. ILVO/NMBU: Oostende. 33 pp., meer
 • De Waegemaeker, J.; Rogge, E. (2020). Methodology on awareness raising and capacity building. A guideline for participatory processes on salinization and saline agriculture. ILVO/VLM: Oostende. 17 pp., meer
 • Degraer, S.; Martens, C.; Hostens, K. (2020). Think Tank North Sea: Werkgroeprapport Werken met de Natuur. KBIN/VLIZ/ILVO: Oostende. 20 pp., meer
 • Delacauw, S.; Deneudt, K.; GEANS consortium; Hablützel, P.I. (2020). Non-indigenous species pilot in GEANS, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 18 March 2020. VLIZ Special Publication, 84: pp. 53, meer
 • ICES (2020). Working Group on the Assessment of Demersal Stocks in the North Sea and Skagerrak (WGNSSK). ICES Scientific Reports = Rapports Scientifiques du CIEM, 2(61). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 1353 pp. https://dx.doi.org//10.17895/ices.pub.6092, meer
 • ICES (2020). Benchmark Workshop for Flatfish stocks in the North Sea and Celtic Sea (WKFlatNSCS). ICES Scientific Reports = Rapports Scientifiques du CIEM, 2(23). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. v, 975 pp. https://dx.doi.org/10.17895/ices.pub.5976, meer
 • ICES (2020). Working Group on Fisheries Benthic Impact and Trade-offs (WGFBIT; outputs from 2019 meeting). ICES Scientific Reports = Rapports Scientifiques du CIEM, 2(6). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. iii, 101 pp. https://dx.doi.org/10.17895/ices.pub.5955, meer
 • ICES (2020). ICES/Probyfish Workshop on identification of target and bycatch species (WKTARGET). ICES Scientific Reports = Rapports Scientifiques du CIEM, 2(21). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 56 pp. https://dx.doi.org/10.17895/ices.pub.5980, meer
 • ICES (2020). ICES Workshop on Innovative Fishing Gear (WKING). ICES Scientific Reports = Rapports Scientifiques du CIEM, 2(96). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. iii, 130 pp. https://dx.doi.org/10.17895/ices.pub.7528, meer
 • ILVO (ILVO); VLIZ (VLIZ) (2020). Eerste steenlegging InnovOcean Campus - UITGESTELD. Persbericht. Instituut voor Landbouw en Visserij-onderzoek (ILVO)/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Kaus, A. (2020). Climate adaptive farming and the potential of saline agriculture: the SalFar project. Regions e-Zine 6. https://dx.doi.org/10.1080/13673882.2020.00001065, meer
 • Mortelmans, J.; De Tender, C.; De Rijcke, M.; Devriese, L.; Everaert, G.; Haegeman, A.; Knockaert, C.; Maes, S.; Deneudt, K.; Hablützel, P.I. (2020). Deterministic community re-assembly shapes bacterioplankton diversity across a freshwater plume, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 18 March 2020. VLIZ Special Publication, 84: pp. 66, meer
 • Moss, J.S. (2020). Assessing the performance of ICES elasmobranch harvest control rules through Management Strategy Evaluation: The data-limited case of Raja clavata in the North Sea. MSc Thesis. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)/Ghent University: Oostende/Gent. 51 pp., meer
 • Rijnsdorp, A.D.; Boute, P.G.; Tiano, J.C.; Soetaert, K.; Beier, U.; De Borger, E.; Hintzen, N.; Molenaar, P.; Polet, H.; Poos, J.J.; Schram, H.; Soetaert, M.; van Overzee, H.; van de Wolfshaar, K.; van Kooten, T. (2020). The implications of a transition from tickler chain beam trawl to electric pulse trawl on the sustainability and ecosystem effects of the fishery for North Sea sole: an impact assessment. Wageningen Marine Research Report, C037/20. Wageningen Marine Research: Ijmuiden. 108 pp. https://doi.org/10.18174/519729, meer
 • Rijnsdorp, A.D.; Depestele, J.; Molenaar, P.; Eigaard, O.R.; Ivanovic, A.; O'Neill, F.G. (2020). A model approach to estimate the hydrodynamic drag and sediment mobilisation applied to tickler chain beam trawls and pulse beam trawls used in the North Sea fishery for sole. IMARES Wageningen Report, C056/20. Wageningen University & Research: IJmuiden. 35 pp. https://dx.doi.org/10.18174/524768, meer
 • Semeraro, A.; Delbare, D.; Fordeyn, J.; Groenendaal, B.; Huygens, M.; Lemey, E.; Mascart, T.; Moulaert, I.; Schellekens, T.; Sterckx, T.; Van Hoey, G. (2020). Enhancing a Lanice reef report of field trials 2017-2020. ILVO Mededeling, 265. Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek: Oostende. 13 pp., meer
 • Van den Bulcke, L.; De Backer, A.; Hostens, K.; Maes, S.; Waegeman, W.; Derycke, S. (2020). Implementation of DNA metabarcoding in environmental impact assessments, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 18 March 2020. VLIZ Special Publication, 84: pp. 82, meer
 • Van Hoey, G.; Allegaert, W.; Collignon, Y.; De Coster, K.; Pecceu, E.; Vanelslander, B.; Torreele, E.; Vanderperren, E.; Hostens, K.; Polet, H. (2020). GEOFISH.be: Uw selectie van visserijgegevens interactief weergegeven op geografische kaarten. ILVO Mededeling, 267. Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek: Oostende. 22 pp., meer
 • Vandendriessche, S.; Delbare, D. (2020). Zeevraag: Kan je grijze garnalen kweken?, in: De Grote Rede 52. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 52: pp. 24, meer
 • Verlé, K.; Van Opstal, M.; Vanelslander, B. (2020). Belgische visserijactiviteit in het gebied rond ‘Zeeboerderij Westdiep. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Oostende. 14 pp., meer
 • Verleye, T.; Vanelslander, B.; Dauwe, S.; Torreele, E. (2020). Recreatieve zeevisserij in België anno 2019 - Feiten en cijfers. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2020_008. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 9789464206036. 32 pp., meer
 • Verleye, T.; Schepers, L.; Polet, H.; Pirlet, H.; Dauwe, S.; Martens, C.; Lonneville, B.; Tyberghein, L. (2020). Offshore activiteiten tijdens de coronacrisis – Open data als een barometer voor de effecten van de coronamaatregelen op de scheepvaartactiviteit in het Belgisch deel van de Noordzee en de Westerschelde. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2020_004. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-97-9. 23 pp., meer
 • Verleye, T.; Dauwe, S.; Torreele, E. (2020). De impact van de coronacrisis op de recreatieve zeevisserij - De socio-economische en ecologische effecten van de nationale coronamaatregelen op de Belgische recreatieve zeevisserij. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2020_005. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-99-3. 22 pp., meer
 • Wyns, L.; Hostens, K.; De Backer, A. (2020). Het effect van zandwinning op het bodemleven in het Belgisch deel van de Noordzee, in: Vandenreyken, H. (Ed.) De resultaten van het continue onderzoek uitgevoerd door de Dienst Continentaal Plat, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek en OD Natuur in de periode 2017-2020: Rapport voor de Raadgevende Commissie. pp. 35-48, meer
 • (2019). Abstracts of the BICEpS19 Colloquium. Royal Belgian Institute of Natural Sciences, OD Natural Environment/ICES/ILVO: Brussels. 14 pp., meer
 • (2019). Status Bestanden Belgische Visserij 2019. Status Bestanden Belgische Visserij, 2019. VLIZ/ILVO: Oostende. 58 kaarten pp., meer
 • Buyse, J.; Degraer, S.; De Backer, A.; Hostens, K. (2019). Long-term changes in demersal fish abundance and distribution in the Belgian part of the North Sea, in: Abstracts of the BICEpS19 Colloquium. pp. 12-13, meer
 • De Backer, A.; Polet, H.; Sys, K.; Vanelslander, B.; Hostens, K. (2019). Fishing activities in and around Belgian offshore wind farms: trends in effort and landings over the period 2006-2017, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: making a decade of monitoring, research and innovation. Memoirs on the Marine Environment, : pp. 31-46, meer
 • De Backer, A.; GEANS consortium (2019). Genetic tools for Ecosystem health Assessment in the North Sea Region (GEANS), in: Abstracts of the BICEpS19 Colloquium. pp. 9-10, meer
 • De Cauwer, K.; Van Gaever, S. (Ed.) (2019). Derde federaal milieurapport 2014-2018. Deel 1: Toestand van het mariene milieu . KBIN-OD Natuur/ILVO/INBO/FAVV: Brussel. 246 pp., meer
 • De Meester, N.; Derycke, S.; Rigaux, A.; Moens, T. (2019). Inter-and intraspecific competition influence the resource utilization and niche width of closely related nematode species, in: Adão, H. et al. (Ed.) Book of Abstracts: SeventIMCO - Seventeenth International Meiofauna Conference, University of Évora, Portugal, 7-12 July, 2019. University of Évora, Special Publication, : pp. 65-66, meer
 • De Smet, B.; Wittoeck, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (2019). Marine Robotics Centre. Video (4:13 min). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • De Waegemaeker, J. (2019). SalFar framework on salinization processes. A comparison of salinization processes across the North Sea Region. ILVO: Oostende. [no pag.] pp., meer
 • De Waegemaeker, J. (2019). Is saline farming a shape shifter? Review of the debate on and policies for climate adaptation at the Flemish coast (2005-2017), in: Saline futures - Adressing climate change and food securities: book of abstracts. pp. 20-23, meer
 • De Witte, B.; De Cauwer, K.; Devriese, L.; Hostens, K. (2019). Marine plastics: aligning national research and monitoring with international guidelines, in: Abstracts of the BICEpS19 Colloquium. pp. 12, meer
 • De Witte, B.; Hostens, K. (2019). Preliminary zinc analysis at offshore wind farms, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: making a decade of monitoring, research and innovation. Memoirs on the Marine Environment, : pp. 27-30, meer
 • Delerue-Ricard, S. (2019). Connectivity of larval and juvenile common sole at a small and large spatial scale. PhD Thesis. KU Leuven, Science, Engineering & Technology/ILVO: Leuven. 198 pp., meer
 • Delerue-Ricard, S.; Vandecasteele, L.; Maes, G.; Christiansen, H.; Polet, H.; Volckaert, F.A.M. (2019). Genetic structure of sole in the Irish and Celtic Sea, in: Abstracts of the BICEpS19 Colloquium. pp. 7-8, meer
 • Depestele, J.; Feekings, J.; Reid, D.G.; Cook, R.; Gascuel, D.; Girardin, R.; Heath, M.; Hernvann, P.-Y.; Morato, T.; Soszynski, A.; Savina-Rolland, M. (2019). The impact of fisheries discards on scavengers in the sea, in: Uhlmann, S.S. et al. The European Landing Obligation. Reducing Discards in Complex, Multi-Species and Multi-Jurisdictional Fisheries. pp. 129-162. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-03308-8_7, meer
 • Derycke, S.; De Backer, A.; Hillewaert, H.; Wittoeck, J.; Breine, N.; Vanhollebeke, J.; Maes, S.; Hostens, K. (2019). DNA-based monitoring in the North Sea region: the future for environmental benthic monitoring?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 38-39, meer
 • Festjens, F.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Lefaible, N.; Moens, T.; Van Colen, C. (2019). Ecologische monitoring havengeul Nieuwpoort i.k.v. bouw stormvloedkering. ILVO Mededeling, 255. ILVO: Oostende. 28 pp., meer
 • Goossens, J.; Reubens, J.; Torreele, E. (2019). What moves European sea bass?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 15, meer
 • Haelters, J.; Brabant, R.; De Cauwer, K.; De Mesel, I.; Kerckhof, F.; Rumes, B.; Stienen, E.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Degraer, S. (2019). Evaluatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000: naar aanleiding van de actualisatie van de omschrijving van de goede milieutoestand en de vaststelling van de milieudoelen voor de Belgische mariene wateren. Rapport van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) in opdracht van de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, Dienst Marien Milieu. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN): Brussel. 25 pp., meer
 • Hensgens, R.; Lemey, L.; van Bogaert, N.; Uhlmann, S.S.; Torreele, E.; Walker, P.; Bangma, O. (2019). Long-term health monitoring and survival rates of skates (Rajidae) caught as bycatch, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 114, meer
 • Kerkhove, T.R.; De Backer, A.; Mol, J.; Volckaert, F.; De Troch, M. (2019). Supporting SDGs through genetic research in sustainable shrimp fisheries management, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 19-20, meer
 • Kinds, A.; Guyader, O.; Le Floc’H, P. (2019). Understanding vessel ownership and firm organization in French Atlantic fisheries: a typology, in: Abstracts of the BICEpS19 Colloquium. pp. 7, meer
 • Lauwaert, B.; Fettweis, M.; De Witte, B.; Van Hoey, G.; Timmermans, S.; Hermans, L. (2019). Vooruitgangsrapport juni 2019 over de effecten op het mariene milieu van bagger-speciestortingen. KBIN: Brussel. 32 pp., meer
 • Malcorps, W.W.; Kok, K.; van 't Land, M.; Fritz, M.; van Doren, D.; Servin, K.; Van der Heijden, P.; Palmer, R.; Auchterlonie, N.; Rietkerk, M.; Santos, M.; J. Davies, S. (2019). The sustainability conundrum of fishmeal substitution by plant ingredients in shrimp feeds, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 21, meer
 • Maselyne, J.; Jensen, D.; Sys, K.; Polet, H.; Aluwé, M.; Van De Vijver, R.; Klont, R.; Bouwknegt, M.; Bovolis, K. (2019). High performance computing developments for precision pig farming, open sea fishing and aquaculture, in: Scientific Committee (Ed.) Book of abstracts of the 70th annual meeting of the European Federation of Animal Science. pp. 1, meer
 • Molenaar, P.; Soetaert, M.; Glorius, S.; Van Opstal, M. (2019). Netinnovatie Kottervisserij II. IMARES Wageningen Report, C051/19. Wageningen Marine Research: IJmuiden. 160 pp. https://dx.doi.org/10.18174/477744, meer
 • Pecceu, E.; Allegaert, W.; Vanelslande, B.; Polet, H.; Van Hoey, G. (2019). Using Geofish to estimate potential catch loss for the fishery sector, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 22, meer
 • Pecceu, E.; Allegaert, W.; Vanelslander, B.; Polet, H.; Van Hoey, G. (2019). Estimate potential catch loss for the Belgian fishery sector in a changing maritime landscape, in: ASC abstracts and CM-documents 2019. , meer
 • Polet, H.; Schlesser, M. (2019). Latest news from ICES Council and feedback on BICEpS initiative, in: Abstracts of the BICEpS19 Colloquium. pp. 1-2, meer
 • Rihan, D.; Uhlmann, S.S.; Ulrich, C.; Breen, M.; Catchpole, T. (2019). Requirements for documentation, data collection and scientific evaluations, in: Uhlmann, S.S. et al. The European Landing Obligation. Reducing Discards in Complex, Multi-Species and Multi-Jurisdictional Fisheries. pp. 49-68. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-03308-8_3, meer
 • Sandra, M.; Soetaert, M.; Chiers, K.; Decostere, A.; Devriese, L.; Pirlet, H.; Polet, H.; Verleye, T. (2019). Pulsvisserij in de Zuidelijke Noordzee. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2019_004. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 9789492043818. 48 pp., meer
 • Schlesser, M.; Degraer, S.; Hostens, K.; Moreau, K.; Polet, H.; Scory, S.; Torreele, E.; Vandendriessche, S. (Ed.) (2019). Biceps annual report: reinforcing Belgian ICES people 2018. Royal Belgian Institute of Natural Sciences, OD Natural Environment, Belgian Marine Data Centre: Brussels. 41 pp., meer
 • SciCom (2019). Autocontrolegids voor het slachten, bewerken en verkopen van gekweekte zalmachtigen op aquacultuurbedrijven. SciCom: Brussel. 14 pp., meer
 • Sterckx, T.; Lemey, E.; Huygens, M.; Fordeyn, J.; Groenendaal, B.; Delbare, D.; Vanagt, T.; Pycke, B.; Semeraro, A.; Mascart, T. (2019). COASTBUSTERS: investigation of ecosystem based coastal stabilisation solutions, in: 22nd World Dredging Congress (WODCON XXII). pp. 1-10, meer
 • Uhlmann, S.S.; Ulrich, C.; Kennelly, S.J. (2019). Big bang or a soft whistle? Expected changes to European fisheries under the Landing Obligation, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 41, meer
 • Uhlmann, S.S.; Ulrich, C.; Kennelly, S.J. (Ed.) (2019). The European Landing Obligation. Reducing Discards in Complex, Multi-Species and Multi-Jurisdictional Fisheries. Springer Nature: Switzerland. ISBN 978-3-030-03307-1. xix, 431 pp. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-03308-8, meer
 • Uhlmann, S.S.; Van Bogaert, N. (2019). Working Group on Methods for Estimating Discard Survival (WGMEDS): how discard survival research is shaping European policy?, in: Abstracts of the BICEpS19 Colloquium. pp. 3, meer
 • Vafeiadou, A.-M.; De Meester, N.; Rigaux, A.; Derycke, S.; Moens, T.; Derycke, S. (2019). Microbiome partitioning of coexisting nematode species in shared microhabitats: insights of a metagenetic analysis, in: Adão, H. et al. Book of Abstracts: SeventIMCO - Seventeenth International Meiofauna Conference, University of Évora, Portugal, 7-12 July, 2019. University of Évora, Special Publication, : pp. 70, meer
 • Van Hoey, G.; Depestele, J. (2019). Working Group on Fisheries Benthic Impact and Trade-offs (WGFBIT): trading off benthic impacts and fisheries through integrative modelling, in: Abstracts of the BICEpS19 Colloquium. pp. 3-4, meer
 • Van Opstal, M.; Soetaert, M. (2019). Update COMBITUIG project. Rederscentrale April: 20-21, meer
 • Vandemaele, S.; Torreele, E. (2019). ICES support for development of catch sampling programmes, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 147, meer
 • Vandendriessche, S. (2019). From farm to fork, from sea to spoon, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 48, meer
 • Vandendriessche, S.; Depestele, J.; Van 't Land, M.; Uhlmann, S.; Vanderperren, E. (2019). Ongewenste vis: over ontsnapping, bijvangst, overleving en de aanlandplicht, in: De Grote Rede 49. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 49: pp. 15-19, meer
 • Vercauteren, M.; Devriese, L.; De Smet, B.; Fockedey, N.; Maes, P.; Seys, J.; Decostere, A.; Chiers, K. (2019). Fishermen help to get to the bottom of fish diseases in a citizen science project, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 164, meer
 • Vercauteren, M.; Devriese, L; Decostere, A.; Chiers, K.; Polet, H. (2019). Zeevraag: Keert het tij voor de pulsvisserij?, in: De Grote Rede 49. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 49: pp. 22, meer
 • Verleye, T.; Dauwe, S.; van Winsen, F.; Torreele, E. (2019). Recreatieve zeevisserij in België anno 2018 - Feiten en cijfers. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2019_002. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920-4372-6. 86 pp., meer
 • Verleye, T.; Dauwe, S.; van Winsen, F.; Torreele, E. (2019). Recreatieve zeevisserij in België anno 2018. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Volckaert, F.; Maes, G.; Hablützel, P.; Devriese, L.; Derycke, S.; Robbens, J. (2019). Het DNA van de zee: op speurtocht!, in: De Grote Rede 49. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 49: pp. 10-14, meer
 • (2018). Status Bestanden Belgische Visserij 2018. Status Bestanden Belgische Visserij, 2018. VLIZ/ILVO: Oostende. 61 kaarten pp., meer
 • Arrostuto, N.; Verstockt, S.; Uhlmann, S.S. (2018). Fishing for advantages with on-board electronic monitoring and digital image analysis techniques, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 70, meer
 • Bekaert, K.; Le, H.M.; Lagring, R.; Ruttens, A.; Wageneers, N.; Ampe, B.; De Witte, B. (2018). 4DEMON: centralization and valorization of 4 decades of biota contaminant data in the Belgian Part of the North Sea, in: 50th International Liege Colloquium on Ocean Dynamics. Long-term studies in oceanography – a celebration of 50 years of science at the Liege Colloquium. , meer
 • Bekaert, K.; De Coster, K.; Allegaert, W.; Davies, J.O.; Pinna, L.; Godiksen, J.A.; Vitale, F.; Pinto, C.; Holdsworth, N.; Torreele, E. (2018). SmartDots: a new age reading software tool for the analysis of calcified structures of marine species, in: Sixth International Otolith Symposium, 2018, Taiwan: handbook. pp. OS-II03, meer
 • Bossier, P.; Delbare, D.; Drouillon, M.; Nevejan, N.; Wille, M.; Verleye, T. (2018). Marine aquaculture, in: Devriese, L. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 131-141, meer
 • Bossier, P.; Delbare, D.; Drouillon, M.; Nevejan, N.; Wille, M.; Verleye, T. (2018). Mariene aquacultuur, in: Devriese, L. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 131-142, meer
 • De Backer, A. (2018). Biodiversity monitoring of the soft-sediment fauna. Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO): Oostende. , meer
 • De Backer, A.; Hostens, K. (2018). Soft sediments epibenthos and fish monitoring at the Belgian offshore wind farm area: situation 6 and 7 years after construction, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: assessing and managing effect spheres of influence. Memoirs on the Marine Environment, : pp. 27-37, meer
 • De Backer, A.; Hostens, K. (2018). Defining reference condition (T0) for the soft sediment epibenthos and demersal-benthopelagic fish in the norther and rentel concession zones, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: assessing and managing effect spheres of influence. Memoirs on the Marine Environment, : pp. 39-55, meer
 • De Backer, A.; Van Hoey, G.; Hostens, K. (2018). Long-term trends in soft-bottom fauna based on 30 years biodiversity monitoring systems. PeerJ Preprints 6: e26684v1. https://dx.doi.org/10.7287/peerj.preprints.26684v1, meer
 • De Coster, K.; Bekaert, K.; Allegaert, W.; Davies, J.O.; Pinna, L.; Godiksen, J.A.; Vitale, F.; Pinto, C.; Holdsworth, N.; Torreele, E. (2018). SmartDots: a flexible open source software tool for fish age reading based on otoliths, in: Sixth International Otolith Symposium, 2018, Taiwan: handbook. pp. PO-03, meer
 • De Witte, B; Le Hong, M.; Lagring, R.; Ruttens, A.; Waegeneers, N.; Ampe, B.; Bekaert, K. (2018). A novel approach to model 4 decades of marine chemical data, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 33, meer
 • De Witte, B.; Deloof, D.; Hostens, K. (2018). Cross-border assessment of microplastics in seafood and salt, in: Baztan, J. et al. (Ed.) MICRO 2018. Fate and impact of microplastics: knowledge, actions and solutions: International Conference 19-23 November 2018, Lanzarote. pp. 302, meer
 • Degraer, S.; Provoost, S.; Stienen, E.; De Troch, M.; Hostens, K.; Pirlet, H.; Devriese, L. (2018). Natuur en milieu, in: Devriese, L. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 23-46, meer
 • Degraer, S.; Provoost, S.; Stienen, E.; De Troch, M.; Hostens, K.; Pirlet, H.; Devriese, L. (2018). Nature and environment, in: Devriese, L. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 23-45, meer
 • Derycke, S. (2018). DNA barcoding of benthic species from the Belgian part of the North Sea for diversity impact assessments. ILVO, Animal Sciences Unit: Oostende. , meer
 • Desender, M. (2018). Electrotrawling for brown shrimp: evaluating its impact on a selection of marine fish species in the North Sea. PhD Thesis. Ghent University/ILVO: Ghent. 196 pp., meer
 • Devriese, L.; De Tender, C.; Maelfait, H.; Vandendriessche, S.; Everaert, G. (2018). Marien zwerfvuil: van droeve cijfers tot hoopvolle initiatieven, in: De Grote Rede 48. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 48: pp. 15-18, meer
 • Fockedey, N.; Polet, H.; Craeymeersch, J. (2018). Zeevruchten: Scheermessen op zijn Amerikaans, in: De Grote Rede 48. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 48: pp. 20, meer
 • Fockedey, N.; Polet, H.; Torreele, E.; Duriez, A.; Lamour, L.; Mongondin, M.; Vallet, E. (Ed.) (2018). Vis- en zeevruchtengids voor professionele gebruikers. Bewust kiezen voor duurzame producten uit de zee. Editie 2018. Ethic Ocean/VLIZ: Paris, Oostende. ISBN 978-94-92043-65-8. 200 pp., meer
 • Hillewaert, H. (2018). Macropodia, an underrated spider crab genus in the Belgian part of the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 92, meer
 • ILVO; VLIZ (2018). Handige infografieken over status visbestanden belangrijk voor Belgische visserij. Persbericht. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Lagring, R.; De Witte, B.; Bekaert, K.; Borges, A.V.; Desmit, X.; Le, H.M.; Nohe, A.; Sabbe, K.; Strobbe, F.; Tyberghein, L.; Vandenberghe, T.; Van der Zande, D. (2018). 4 Decades of Belgian Marine Monitoring: uplifting historical data to today’s needs - Final Report. Belgian Science Policy Office/BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks): Brussels. 104 pp., meer
 • Martens, C.; Van den Eynde, D.; Lauwaert, B.; Van Hoey, G.; Devriese, L. (2018). Baggeren en storten, in: Devriese, L. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 69-78, meer
 • Martens, C.; Van den Eynde, D.; Lauwaert, B.; Van Hoey, G.; Devriese, L. (2018). Dredging and dumping, in: Devriese, L. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 69-77, meer
 • Nimmegeers, S.; Vansteenbrugge, L.; Vanelslander, B.; Polet, H.; Torreele, E. (2018). Are we approaching MSY in 2020? Focus on commercial fish stocks important to Belgian fisheries, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 35, meer
 • Pecceu, E.; Blondeel, L.; Verlé, K.; Polet, H. (2018). Introducing a voluntary assessment scheme enabling transition towards a more sustainable fishery. CM Documents - ICES, CM 2018(R:384). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 3 pp., meer
 • Polet, H.; Torreele, E.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2018). Visserij, in: Devriese, L. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 115-130, meer
 • Polet, H.; Torreele, E.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2018). Fisheries, in: Devriese, L. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 115-129, meer
 • Van Bogaert, T.; Platteau, J.; Demuynck, E.; De Waegemaeker, J.; Vanderheiden, S.; Dauwe, S.; Pirlet, H. (2018). Landbouw, in: Devriese, L. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 143-154, meer
 • Van Bogaert, T.; Platteau, J.; Demuynck, E.; De Waegemaeker, J.; Vanderheiden, S.; Dauwe, S.; Pirlet, H. (2018). Agriculture, in: Devriese, L. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 143-153, meer
 • Van Hoey, G.; De Backer, A.; Hostens, K. (2018). How several pressures influence the benthic ecosystem status in the Southern Bight of the North Sea?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 60, meer
 • Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; Vanelslander, B.; Hostens, K. (2018). Hope for recovery of the soft-bottom ecosystem after cessation of fishery disturbance?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 37, meer
 • Van Lancker, V.; Vandenreyken, H.; Lauwaert, B.; De Backer, A.; Devriese, L. (2018). Zand- en grindwinning, in: Devriese, L. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 79-90, meer
 • Van Lancker, V.; Vandenreyken, H.; Lauwaert, B.; De Backer, A.; Devriese, L. (2018). Sand and gravel extraction, in: Devriese, L. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 79-89, meer
 • Van Opstal, M. (2018). Onderwateropnames door het ILVO. Rederscentrale Augustus 2018: 18-19, meer
 • Vandendriessche, S. (2018). Aquacultuur in ons stukje Noordzee: is het technisch haalbaar?, in: De Grote Rede 47. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 47: pp. 10-13, meer
 • Vandendriessche, S. (2018). From farm to fork, from sea to spoon, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 6, meer
 • Vercauteren, M.; De Swaef, E.; Devriese, L.I.; Polet, H.; Decostere, A; Chiers, K. (2018). Development of an innovative two-chamber skin explant model for marine fish, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 30, meer
 • Verhoeve, A.; Jacob, M.; Vanempten, E.; De Waegemaeker, J. (2018). Hergebruik hoeves: Inventaris van de uitdaging in de provincie Oost-Vlaanderen. ILVO: Oostende. 43 pp., meer
 • Verleye, T.; van Winsen, F. (2018). Recreatieve zeevisserij in België [PPT]. VLIZ/ILVO: Oostende. 24 pp., meer
 • VLIZ; ILVO (2018). Tweeduizend recreatieve zeevissers goed voor 1% van de totale visvangst. Persbericht. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 3 pp., meer
 • (2017). Status Bestanden Belgische Visserij 2017. Status Bestanden Belgische Visserij, 2017. VLIZ/ILVO: Oostende. 60 kaarten pp., meer
 • Amadei Martínez, L.; Blanco Fernández, C.; Braeckman, U.; Geldhof, R.; Peene, N.; Vanaverbeke, J.; Wittoeck, J.; Depestele, J. (2017). Consumption of discarded plaice (Pleuronectes platessa) by epibenthic scavengers: common starfish (Asterias rubens) and hermit crabs (Pagurus bernhardus), in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 3, meer
 • Baztan, J.; Bergmann, M.; Booth, A.; Broglio, E.; Carrasco, A.; Chouinard, O.; Clüsener Godt, M.; Cordier, M.; Cozar, A.; Devriese, L.; Enevoldsen, H.; Ernsteins, R.; Ferreira-da-Costa, M.; Fossi, M.-C.; Gago, J.; Galgani, F.; Garrabou, J.; Gerdts, G.; Gomez, M.; Gómez-Parra, A.; Gutow, L.; Herrera, A.; Herring, C.; Huck, T.; Huvet, A.; Ivar do Sul, J.A.; Jorgensen, B.; Krzan, A.; Lagardere, F.; Liria, A.; Lusher, A.; Miguelez, A.; Packard, T.; Pahl, S.; Paul-Pont, I.; Peeters, D.; Robbens, J.; Ruiz-Fernández, A.-C.; Runge, J.; Sanchez-Arcilla, A.; Soudant, P.; Surette, C.; Thompson, R.C.; Valdes, L.; Vanderlinden, J.P.; Wallace, N. (2017). Breaking down the plastic age, in: Baztan, J. et al. MICRO 2016: Fate and impact of microplastics in marine ecosystems: from the coastline to the open sea. pp. 177-181. https://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-812271-6.00170-8, meer
 • Bekaert, K.; Maertens, I.; Moerman, M.; Torreele, E. (2017). Determination of the best otolith preparation method for aging of dab (Limanda limanda), in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 6, meer
 • Catchpole, T.L.; Wright, S.; Bendall, V.; Hetherington, S.; Randall, P.; Ross, E.; Santos, A.R.; Ellis, J.; Depestele, J.; Neville, S. (2017). Ray discard survival: enhancing evidence of the discard survival of ray species. CEFAS: Lowesoft. 75 pp., meer
 • Colson, L.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Van Colen, C. (2017). Ecologische monitoring in het kader van het Masterplan Kustveiligheid: Middelkerke (t1‐situatie): Eindrapport. ILVO Mededeling, 233. Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek: Merelbeke. 34 pp., meer
 • De Backer, A.; Breine, N.; Hillewaert, H.; Pecceu, E.; Ranson, J.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2017). Ecological assessment of intense aggregate dredging activity on the Belgian part of the North Sea, in: Degrendele, K. et al. Belgian marine sand: a scarce resource? Study day, 9 June 2017, Hotel Andromeda, Ostend. pp. 47-65, meer
 • De Backer, A.; Debusschere, E.; Ranson, J.; Hostens, K. (2017). Swim bladder barotrauma in Atlantic cod when in situ exposed to pile driving, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: A continued move towards integration and quantification. pp. 25-37, meer
 • De Backer, A.; Debusschere, E.; Ranson, J.; Hostens, K. (2017). Extremely loud and incredibly close: in situ exposure of Atlantic cod to pile driving, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 16, meer
 • De Backer, A.; Hostens, K. (2017). Effects of Belgian offshore windfarms on soft sediment epibenthos and fish: an updated time series, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: A continued move towards integration and quantification. pp. 59-71, meer
 • De Mesel, I.; Van Lancker, V.; Kapasakali, D.; Montereale-Gavazzi, G.; Kerckhof, F.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; Ranson, J.; Vanelslander, B.; Hostens, K. (2017). Analyse van de huidige status van de bodemfauna in de bodembeschermingszones in de Vlaamse Banken. Operational Directorate Natural Environment, OD Nature/Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Brussels, Oostende. 48 pp., meer
 • De Witte, B. (2017). Microplastics in the food chain: risk characterization for human health and prevalence, in: Thiry, E. et al. 13th Symposium of the Scientific Committee of the Belgian Federal Agency for the Safety of the Food Chain. Chemical risks in the food chain: challenges for the risk assessor and the risk manager. pp. 48-57, meer
 • Delerue-Ricard, S.; Stynen, H.; Barbut, L.; Vanden Bavière, A.; Goscia, I.; Robbens, J.; Lacroix, G. (2017). Where goes the flow? Tracing sole of the North Sea with genomics and otolith shape, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 27, meer
 • Devriese, L.; Van Poucke, R.; Bossaer, M.; Tack, F.M.G.; Hostens, K.; Robbens, J. (2017). With a pinch of salt: microplastics and trace elements in sea salts for human consumption, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 32, meer
 • Devriese, L.I.; De Witte, B.; Cooreman, K.; Hillewaert, H.; Delbare, D.; Hostens, K.; Polet, H. (2017). Biofouling and anti-fouling research @ILVO, in: International Symposium on Corrosion and Fouling. Two natural curses for a ship's hull. Antwerp Maritime Academy 3 April 2017. pp. 11, meer
 • Devriese, L.I.; Bossaer, M.; Hostens, K.; Robbens, J. (2017). De screening van zeezoutstalen op aanwezigheid van microplastics. ILVO: Oostende. 30 pp., meer
 • ICES (2017). Report of the Benthos Ecology Working Group (BEWG), 8-12 May 2017 Gdynia, Poland. CM Documents - ICES, 2017/SSGEPD:03. ICES: Copenhagen. 37 pp., meer
 • ICES (2017). Interim Report of the Working Group on the Effects of Extraction of Marine Sediments on the Marine Ecosystem (WGEXT) 24–27 April 2017 Norwich, UK. CM Documents - ICES, 2017/SSGEPI:04. ICES: Copenhagen. 148 pp., meer
 • Kerkhove, T.; Boyen, J.; De Backer, A.; Mol, J.; Volckaert, F.; De Troch, M. (2017). Sustainability of a tropical shrimp fishery: can genetic research give additional clues? Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 3 March 2017. Marine Biology, Ghent University/ILVO/University of Leuven: Gent, Oostende, Leuven. 1 poster pp., meer
 • Kerkhove, T.; Boyen, J.; De Backer, A.; Mol, J.H.; Volckaert, F.A.M.; De Troch, M. (2017). Sustainability of a tropical shrimp fishery: can genetic research give additional clues?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 46, meer
 • Rijnsdorp, A.D.; Eigaard, O.R.; Kenny, A.; Hiddink, J.G.; Hamon, K.G.; Piet, G.J.; Sala, A.; Nielsen, J.R.; Polet, H.; Laffargue, P.; Zengin, M.; Gregerson, O. (2017). BENTHIS Final Report. IMARES: IJmuiden. 27 pp., meer
 • Vandecasteele, L.; Vanelslander, B.; Torreele, E.; Polet, H. (2017). Sole in the Irish Sea: do fishermen and fisheries-scientists see things from a different perspective?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 95, meer
 • Vanderhoeven, S.; Adriaens, T.; Desmet, P.; Strubbe, D.; Backeljau, T.; Barbier, Y.; Brosens, D.; Cigar, J.; Coupremanne, M.; De Troch, R.; Eggermont, H.; Heughebaert, A.; Hostens, K.; Huybrechts, P.; Jacquemart, A.-L.; Lens, L.; Monty, A.; Paquet, J.-Y.; Prévot, C.; Robertson, T.; Termonia, P.; Van De Kerchove, R.; Van Hoey, G.; Van Schaeybroeck, B.; Vercayie, D.; Verleye, T.J.; Welby, S.; Groom, Q.J. (2017). Tracking Invasive Alien Species (TrIAS): building a data-driven framework to inform policy. Research Ideas and Outcomes 3: e13414. https://dx.doi.org/10.3897/rio.3.e13414, meer
 • Vlaemynck, G.; Van Pamel, E. (2017). Valorization of underexploited fishery resources: possibilities for contributing to human health and well being. ILVO: Oostende. , meer
 • (2016). Status Bestanden Belgische Visserij 2016. Status Bestanden Belgische Visserij. VLIZ/ILVO: Oostende. 58 kaarten pp., meer
 • (2016). Valorevis: Valoresatiepistes voor reststromen uit de visserij en visverwerkende industrie. ILVO/eCOAST/VIVES/KULAK/UGent: [s.l.]. 74 pp., meer
 • Barbut, L.; Groot Crego, C.; Delerue-Ricard, S.; Vanden Bavière, A.; Coscia, I.; Robbens, J.; Volckaert, F.A.M.; Lacroix, G. (2016). How larval dispersal of flatfish is impacted by life traits?, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 15, meer
 • Bekaert, K.; Adam, M.; Decauwer, K.; Lagring, R.; Dewitte, B. (2016). Determination of the best normalizing parameter for heavy metals in sediments of the Belgian Part of the North Sea (BPNS), in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 92, meer
 • Bekaert, K.; Deloof, D.; Vandermeersch, G.; Devriese, L.; Vlaemynck, G.; Robbens, J.; De Reu, K. (2016). Effect of storage and transport in tubs on shelf life and quality of plaice (Pleuronectes platessa), in: 46th WEFTA conference, 12-14 october 2016, Split, Croatia: book of abstracts. , meer
 • Bekaert, K.; Deloof, D.; Vandermeersch, G.; Dewitte, B.; Vlaemynck, G.; De Reu, K. (2016). Project Qualitubfish. Opvolging van de kwaliteitsveranderingen van pladijs gedurende de opslag in tubs. ILVO Mededeling, 221. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Merelbeke. 35 pp., meer
 • Blondeel, L.; Verlé, K.; Vlaemynck, G.; Braeckman, R.; Vermeersch, X.; Vanderperren, E.; Torreele, E. (2016). VERWERKVIS - De Vlaamse visserijsector en de visverwerkende nijverheid: Status, noden en kansen. ILVO Mededeling, 209. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 100 pp., meer
 • Breine, N.T.; De Backer, A.; Moens, T.; Van Hoey, G.; Hostens, K. (2016). REVISITED: the soft-bottom benthic communities of the Belgian part of the North Sea. Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 12 February 2016. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Breine, N.T.; De Backer, A.; Van Colen, C.; Moens, T.; Van Hoey, G.; Hostens, K. (2016). Update on the soft-bottom benthic habitats in the Belgian Part of the North Sea, with new functional information, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 46, meer
 • Carvalho, N.; Keatinge, M.; Guillén, J. (Ed.) (2016). The 2016 annual economic report on the EU fishing fleet (STECF 16-11). JRC Scientific and Policy Reports, JRC103591. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-64633-1. 468 pp. https://dx.doi.org/10.2788/842673, meer
 • Colson, L.; Pecceu, E.; Steenkamer, M.; Wittoeck, J.; Van Colen, C.; Hostens, K.; Van Hoey, G. (2016). Ecologische monitoring strand- en vooroever in functie van suppletie activiteiten: Eindrapport. ILVO Mededeling, 219. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 109 pp., meer
 • Colson, L.; Van Hoey, G.; Pecceu, E.; Van Colen, C.; Vanaverbeke, J. (2016). The foreshore: an ecological valuable ecosystem in danger, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 65, meer
 • De Backer, A.; Van Hoey, G.; Hostens, K. (2016). Long-term ecosystem changes in the Belgian North Sea revealed by 30 years environmental monitoring of soft sediment fauna, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 19, meer
 • De Backer, A.; Devriese, L.; Hostens, K. (2016). Vorderingsverslag betreffende het onderzoek naar de invloed van de exploratie- en exploitatieactiviteiten op het Continentaal Plat en de territoriale zee: periode januari - december 2015. ILVO Mededeling, 204. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 8 pp., meer
 • De Cauwer, K.; De Witte, B.; Desmit, X.; Lauwaert, B.; Parmentier, K.; Van der Zande, D.; Van Hoey, G. (2016). Evaluation of the Belgian coastal waters in the frame of the EU Water Framework Directive, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 96, meer
 • De Clerck, R. (2016). Visrokerijen langs de Vlaamse kust (tweede helft 19de eeuw – eerste helft 20ste eeuw), in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 76: pp. 9-21, meer
 • De Tender, C.; Devriese, L.; Maes, S.; Vanhalst, K.; De Bock, T.; Vangeyte, J.; Cattrijsse, A.; Robbens, J.; Dawyndt, P. (2016). Food for bacteria: a plastic exposure trial at sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 42, meer
 • De Tender, C.; Devriese, L.; Haegeman, A.; Maes, S.; Ruttink, T.; Dawyndt, P. (2016). The dynamic bacterial colonization on plastic: an exposure experiment at sea, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 97, meer
 • De Tender, C.; Devriese, L.; Haegeman, A.; Cattrijsse, A.; Vangeyte, J.; Maes, S.; Ruttink, T.; Dawyndt, P. (2016). Temporal dynamics of bacterial colonization of plastic debris in the North Sea, in: Setac/iEOS joint focused topic meeting. Environmtal and (eco)toxicological omics and epigenetics: science, tecnology and regulatory applications. , meer
 • De Witte, B.; Van Hoey, G.; Devriese, L.; Hostens, K. (2016). Voortgangsrapport effecten baggerlossingen periode 1 januari - 30 juni 2016. ILVO Mededeling, 220. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 7 pp., meer
 • De Witte, B.; Van Hoey, G.; Devriese, L.; Hostens, K. (2016). Voortgangsrapport effecten baggerlossingen periode 1 juli 2015 – 31 december 2015. ILVO Mededeling, 208. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Oostende. 6 pp., meer
 • De Witte, B.; Ruttens, A.; Ampe, B.; Waegeneers, N.; Gauquie, J.; Devriese, L.; Cooreman, K.; Parmentier, K. (2016). Zn and Cu increases at the Belgian continental shelf: linked to antifouling?, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 21, meer
 • Debusschere, E.; Hostens, K.; Vandendriessche, S.; Botteldooren, D.; Vincx, M.; Degraer, S. (2016). The effects of high intensity impulsive sound on young European sea bass Dicentrarchus labrax, with special attention to pile driving, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Environmental impact monitoring reloaded. pp. 169-183, meer
 • Delerue-Ricard, S.; Barbut, L.; Vanden Bavière, A.; Coscia, I.; Robbens, J.; Lacroix, G.; Volckaert, F.A.M. (2016). Tracing sole juveniles arriving at the Belgian nursery using genomics and otolith shape, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 46, meer
 • Delerue-Ricard, S.; Stynen, H.; Barbut, L.; Glatczak, D.; Vanden Bavière, A.; Coscia, I.; Robbens, J.; Lacroix, G.; Maes, G.E.; Volckaert, F.A.M. (2016). No anonymity for fish: tracing sole juveniles arriving at the Belgian nursery combining genomics, otolith microchemistry and otolith shape analysis, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 66, meer
 • Delerue-Ricard, S.; Stynen, H.; Barbut , L.; Coscia, I.; Lacroix, G.; Vanden Bavière, A.; Robbens, J.; Volckaert, F.A.M. (2016). Do juvenile sole belong to mixed spawning populations? Tracing juvenile flatfish arriving at the Belgian nursery using genomics and otolith shape. Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 12 February 2016. Katholieke Universiteit Leuven: Leuven. 1 poster pp., meer
 • Derweduwen, J.; Ranson, J.; Hostens, K. (2016). Is the feeding behaviour of soft substrate demersal fish influenced by the presence of wind farms?, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 22, meer
 • Derweduwen, J.; Ranson, J.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2016). Feeding behaviour of lesser weever (Echiichthys vipera) and dab (Limanda limanda) in the C-Power wind farm, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Environmental impact monitoring reloaded. pp. 143-166, meer
 • Derweduwen, J.; Vandendriessche, S.; Hostens, K. (2016). Effects of Belgian wind farms on the epibenthos and fish of the soft sediment, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Environmental impact monitoring reloaded. pp. 95-115, meer
 • Devriese, L.; Haegeman, A.; Maes, S.; Ruttink, T.; De Backer, A.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; De Tender, C.; Hostens, K. (2016). A DNA (meta)barcoding approach to tackle marine benthic biodiversity, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 69, meer
 • Devriese, L.; Hostens, K.; De Witte, B.; Robbens, J.; Polet, H. (2016). Beleidsinformerende nota: zwerfvuil en (micro)plastics in de Noordzee. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 14 + annex pp., meer
 • Devriese, L.; Hostens, K.; Maes, S.; Haegeman, A.; De Backer, A.; Wittoeck, J.; Vansteenbrugge, L.; Ruttink, T. (2016). A DNA metabarcoding approach to profile macrobenthos and zooplankton biodiversity, in: ICES/PICES 6th Zooplankton Production Symposium. , meer
 • Fockedey, N.; Polet, H.; Lamour, L.; Vallet, E. (Ed.) (2016). Vis- en zeevruchtengids voor professionele gebruikers. Voor een markt met duurzame producten uit de zee. Editie 2016. SeaWeb Europe/VLIZ: Paris, Oostende. ISBN 978-94-920432-9-0. 182 pp., meer
 • Hamon, K.G.; De Vos, B.I.; Poos, J.J.; Rijnsdorp, A.; Verlé, K.; Kinds, A.; Polet, H. (2016). Deliverable 1.3: The economics of technological innovations to mitigate ecosystem effects of fishing: the pulse trawl in the North Sea. Benthic Ecosystem Fisheries Impact Study (BENTHIS): Ijmuiden. 26 pp., meer
 • ICES (2016). Interim Report of the Benthos Ecology Working Group (BEWG), 9-13 May 2016, Lisbon, Portugal. CM Documents - ICES, CM 2016(SSGEPD:04). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 46 pp., meer
 • ILVO (2016). Verzamelen van vangstgegevens door zeegaande waarnemers nodig voor betrouwbare visbestandsramingen: de rol van de ILVO datacollectie in het adviesproces. Rederscentrale Augustus: 18-19, meer
 • Lauwaert, B.; De Witte, B.; Devriese, L.; Fettweis, M.; Martens, C.; Timmermans, S.; Van Hoey, G.; Vanlede, J. (2016). Synthesis report on the effects of dredged material dumping on the marine environment (licensing period 2012-2016). RBINS-OD Nature/ILVO/AMT - Afdeling Maritieme Toegang/AMCS/FHR: Brussels. 107 pp., meer
 • Lauwaert, B.; Fettweis, M.; De Witte, B.; Devriese, L.; Van Hoey, G.; Timmermans, S.; Martens, C. (2016). Vooruitgangsrapport (juni 2014) over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 01/01/2012 - 31/12/2016). KBIN, OD Natuur-BMM: Oostende. 20 + bijlagen pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Torreele, E.; Vincx, M.; Polet, H.; Mees, J. (2016). Belgium, in: Pauly, D. et al. (Ed.) Global atlas of marine fisheries: a critical appraisal of catches and ecosystem impacts. pp. 202, meer
 • Meeremans, P.; Kochzius, M.; Yochum, N.Y.; Uhlmann, S. (2016). Inter-observer reliability of fish vitality assessments:does the use of categorical or continuous scoring scales affect the Reflex Action Mortality Predictor (RAMP)?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 73, meer
 • Moreau, K.; Torreele, E. (2016). Survey-based stock assessments versus sustainability assessments: interpretation and communication problems, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 136, meer
 • Pecceu, E.; Galparsoro, I.; Vega Fernandez, T.; Maina, I.; Gonzalez-Mirelis, G.; Karachle, P.; Hostens, K. (2016). Using a systematic conservation planning approach to enhance the marine spatial planning process in Europe, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 121, meer
 • Ribeiro, M.; Desmet, C.; Derweduwen, J. D.; Teal, L.; Vanelslander, B.; Depestele, J. (2016). Does pulse trawling force plaice onto a different diet?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 94, meer
 • Sala, A.; Nielsen, R.; Polet, H.; Smith, C.; Zengin, M. (Ed.) (2016). Report on technological innovations and management scenario’s to mitigate fishing impacts on the benthic ecosystem and their socio-economic consequences in regional seas. D7.9. IMARES: IJmuiden. 224 pp., meer
 • Samoray, C. (2016). Floating fortress of microbes: microscopic creatures take advantage of plastic debris in the oceans. Science News 189(4): 20-23, meer
 • Sys, K. (2016). Toegenomen concurrentie voor Belgische tongvissers in de Noordzee. Rederscentrale Juli: 19-20, meer
 • Sys, K.; Kinds, A.; Blondeel, L.; Derudder, N.; Vanderperren, E.; Polet, H. (2016). Connecting fishers and scientists in the sustainability debate: The interactive VALDUVIS sustainability web tool, in: Seys, J. et al. (Ed.) CommOCEAN2016 - 2nd International Marine Science Communication Conference. 6-7 December 2016. Bruges, Belgium: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 78: pp. 23, meer
 • Uhlmann, S.; Levenson, M.; Vandendriessche, S. (2016). Floundering flatfish! A video communication case study, in: Seys, J. et al. (Ed.) CommOCEAN2016 - 2nd International Marine Science Communication Conference. 6-7 December 2016. Bruges, Belgium: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 78: pp. 103, meer
 • Uhlmann, S.S.; Theunynck, R.; Ampe, B.; Verkempynck, R.; Miller, D.C.M.; van Marlen, B.; van der Reijden, K.J.; Molenaar, P.; Vanderperren, E.; Polet, H. (2016). Overleving van door boomkor gevangen pladijs = Survival of beam-trawled European plaice (Pleuronectes platessa). ILVO Mededeling, 210. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Oostende. 66 + 12 bijlagen pp., meer
 • Van Hoey , G. (2016). Ecosystem status assessment: one step at a time!, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 84, meer
 • Van Hoey, G.; Devriese, L.; De Witte, B.; Fettweis, M.; Lauwaert, B.; Parmentier, K.; Vanlede, J.; Martens, C. (2016). Environmental impact assessment in line with the EU Nature Directives, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 126, meer
 • Van Hoey, G.; Colson, L.; Hillewaert, H.; Wittoeck, J.; Van Colen, C. (2016). Staalname rapportage 4shore en 4shorebis campagne T2 - April 2016. ILVO Mededeling, 214. Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek: Oostende. 46 pp., meer
 • Van Hoey, G.; Witt, J.; Heyer, K.; van Loon, W.; Ruiter, H.; Bonne, W.; Herrero, F.S. (2016). Intercalibration report for benthic invertebrate fauna of the North East Atlantic Geographical Intercalibration Group for Coastal Waters, Waddensea type (NEA 3/4). ILVO Mededeling, 216. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Merelbeke. 28 pp., meer
 • van Marlen, B.; Molenaar, P.; van der Reijden, K.J.; Goudswaard, P.C.; Bol, R.A.; Glorius, S.T.; Theunynck, R.; Uhlmann, S.S. (2016). Overleving van discard platvis: vaststellen en verhogen. IMARES Wageningen Report, C180/15. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 116 pp., meer
 • van 't Land, M. (2016). Hackathon - Fish discards. Food Valley NL: Netherlands. 8 pp., meer
 • van 't Land, M. (2016). Belgian bycatch fish silage as fish meal substitute in shrimp feed: fish silage characterization and variation, in: 46th WEFTA conference, 12-14 october 2016, Split, Croatia: book of abstracts. , meer
 • van 't Land, M. (2016). Protein changes in fish silage produced using different combinations of undersized quota species, in: 46th WEFTA conference, 12-14 october 2016, Split, Croatia: book of abstracts. , meer
 • van Winsen, F.; Verleye, T.; Vanderperren, E.; Torreele, E.; Derudder, N.; Verlé, K.; Polet, H.; Lescrauwaet, A.-K. (2016). LIVIS: Een transitie naar commerciële kleinschalige visserij in België. ILVO Mededeling, 206. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 138 pp., meer
 • Vanden Bavière, A.; Delerue-Ricard, S.; Barbut, L.; Lacroix, G.; Robbens, J.; Volckaert, F. (2016). B-FishConnect: a multi-disciplinary approach targeting flatfish connectivity and population dynamics in the Southern North Sea, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 57, meer
 • Vandendriessche, S. (2016). Viskleuters, in: De Grote Rede 44. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 44: pp. 12-15, meer
 • Vandendriessche, S.; Ribeiro da Costa, A.M.; Hostens, K. (2016). Wind farms and their influence on the occurrence of ichthyoplankton and squid larvae, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Environmental impact monitoring reloaded. pp. 117-140, meer
 • Vandendriessche, S.; Riebbels, G.; Depestele, J.; Vanelslander, B.; Willems, T.; Hillewaert, H.; Kinds, A. (2016). Interview training for fisheries scientists: Truth or dare?, in: Seys, J. et al. (Ed.) CommOCEAN2016 - 2nd International Marine Science Communication Conference. 6-7 December 2016. Bruges, Belgium: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 78: pp. 28, meer
 • Vandendriessche, S.; Persoon, K.; Torreele, E.; Reubens, J.; Hostens, K. (2016). “A wind of change” in recreational fisheries? Recreational fishermen and wind farms: current use and perception, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Environmental impact monitoring reloaded. pp. 51-59, meer
 • Vandendriessche, S.; Persoon, K.; Torreele, E.; Reubens, J.; Hostens, K. (2016). "A wind of change" in recreational fisheries? Recreational fishermen and wind farms: current use and perception, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 140, meer
 • Vansteenbrugge, L. (2016). The non-indigenous ctenophore Mnemiopsis leidyi in the southern North Sea: ecological and socio-economic effects related to its trophic position and the current distribution of gelatinous zooplankton, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 163-165, meer
 • Vansteenbrugge, L.; Hostens, K.; Vanhove, B.; Vuylsteke, D.; De Troch, M.; Devriese, L. (2016). Effects of prey type and quality on Mnemiopsis leidyi feeding and carbon assimilation: a trophic biomarker approach, in: ICES/PICES 6th Zooplankton Production Symposium. , meer
 • Vansteenbrugge, L.; Kerckhof, F.; Vandendriessche, S.; Montgomery, L. (2016). Kwallenkwesties, in: De Grote Rede 43. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 43: pp. 2-6, meer
 • Verlé, K.; Blondeel, L.; Vanderperren, E.; Torreele, E. (2016). De Belgische industrie voor de verwerking van vis, schaal- en weekdieren: status en uitdagingen. ILVO Mededeling, 212. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 45 pp., meer
 • Verschueren, B.; Lenoir, H. (2016). De pulsvisserij op garnalen: Vergelijking met een klassiek vistuigdecember 2015. ILVO Mededeling, 211. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 44 pp., meer
 • Verwimp, C.; Vansteenbrugge, L.; Hostens, K.; Muylle, H.; Honnay, O.; Roldan-Ruiz, I.; Robbens, J.; Ruttink, T. (2016). Exploring population structure of Mnemiopsis leidyi in north-western European waters, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 136, meer
 • (2015). Status Bestanden Belgische Visserij 2015. Status Bestanden Belgische Visserij. VLIZ/ILVO: Oostende. 30 kaarten pp., meer
 • (2015). Visserij verduurzaamt: Maatschappelijk Convenant in uitvoering van de doelstellingen van Vistraject 2015-2020. Rederscentrale/ILVO/Departement Landbouw en Visserij/Natuurpunt/Vlaamse Overheid/Provincie West-Vlaanderen: [s.l.]. 8 pp., meer
 • (2015). Herkennen van haaien en roggen: Project HAROKIT. ILVO/Natuurpunt/VLIZ: Oostende. 76 pp., meer
 • Andjelkovic, M.; Wambacq, M.; Bekaert, K.; Robbens, J.; Van Loco, J. (2015). Effect of food processing on toxin content in scallops, in: Marine and Freshwater Toxins Analysis, Fifth Joint Symposium and AOAC Task Force Meeting. Book of Abstracts. , meer
 • Andjelkovic, M.; Wambacq, M.; Bekaert, K.; Robbens, J.; Van Loco, J. (2015). Marine toxins in North Sea crabs (Cancer pagurus), in: Marine and Freshwater Toxins Analysis, Fifth Joint Symposium and AOAC Task Force Meeting. Book of Abstracts. , meer
 • Barbut, L.; Delerue-Ricard, S.; Vanden Bavière, A.; Maes, G.; Robbens, J.; Volckaert, F.A.M.; Lacroix, G. (2015). Integrating field data to parameterize a larval transport model of sole and improve knowledge on connectivity in the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 19, meer
 • Barbut, L.; Delerue-Ricard, S.; Vanden Bavière, A.; Maes, G.; Robbens, J.; Volckaert, F.A.M.; Lacroix, G. (2015). Integrating field data to parameterize a larval transport model of sole and improve knowledge on connectivity in the North Sea. Poster presented at the VLIZ Young Marine Scientist's Day 20 February 2015. KBIN - OD Natuur/KU Leuven/ILVO: Brussel, Leuven, Oostende. 1 poster pp., meer
 • Bekaert, K.; Devriese, L.; Vandendriessche, S.; Vanderperren, E. (2015). Spekvis - op zoek naar duurzame alternatieven voor spekking. ILVO Mededeling, 192. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 48 + bijlage pp., meer
 • Bekaert, K.; Devriese, L.; Vandendriessche, S.; Vanderperren, E. (2015). Use of and potential biodegradable alternatives for dolly rope, a.k.a “spekking”, in Belgian fisheries. Poster presented at the VLIZ Young Marine Scientist's Day 20 February 2015. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Bekaert, K.; Deloof, D.; Maes, S.; Devriese, L.; Robbens, J. (2015). Comparison of the microbiological, chemical and sensory quality of plaice (Pleuronectes platessa) stored in flake ice and slurry ice, in: TAFT 2015: 5th Trans-Atlantic Fisheries Technology conference (45th WEFTA meeting). Program book. pp. 42, meer
 • Bekaert, K.; Devriese, L.; Vandendriessche, S.; Vanderperren, E. (2015). Use of and potential biodegradable alternatives for dolly rope, a.k.a ‘spekking’, in Belgian fisheries, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 20, meer
 • Catchpole, T.; van Marlen, B.; Uhlmann, S.; Theunynck, R.; Randall, P.; Nilsson, H.; Méhault, S.; Kopp, D.; Wilms, I.; van der Reijden, K.; Molenaar, P.; Madsen, N.; Methling, C.; Breen, M. (2015). Live and let die: the rapid development of research to assess survival of discards in European fisheries. CM Documents - ICES, CM 2015(L:23). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 1 pp., meer
 • CIESM (2015). Report of the Joint CIESM/ICES Workshop on Mnemiopsis Science (JWMS), 18-20 September, Coruña, Spain. CIESM - The Mediterranean Science Commission/International Council for the Exploration of the Sea: Monaco. 80 pp., meer
 • Colson, L.; Peccue, E.; Van Hoey, G.; Vanaverbeke, J.; Vincx, M. (2015). The foreshore: an ecological valuable ecosystem in danger. Poster presented at the VLIZ Young Marine Scientist's Day 20 February 2015. Marine Biology, Ghent University/ILVO: Gent, Oostende. 1 poster pp., meer
 • De Backer, A.; Devriese, L.; Hostens, K. (2015). Vorderingsverslag betreffende het onderzoek naar de invloed (biologie en chemie) van de exploratie- en exploitatieactiviteiten op het continentaal plat en de territoriale zee: periode januari – december 2014. Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek: Merelbeke. 10 pp., meer
 • De Backer, A.; Hostens, K. (2015). Marine aggregate dredging impact on demersal fish and epibenthos, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 38, meer
 • De Snijder, N.; Brouckaert, E.; Hansen, K.; Heyman, J.; Polet, H.; Welvaert, M. (2015). Vistraject: Duurzaamheidstraject voor de Belgische visserijsector. ILVO/Rederscentrale: Oostende. 131 pp., meer
 • De Tender, C.; Devriese, L.; Haegeman, A.; Maes, S.; Ruttink, T.; Dawyndt, P.; Robbens, J. (2015). Plastic debris: a distinct niche in the marine environment, in: BAGECO 13, 13th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology: the microbial continuity across changing ecosystems. pp. 103, meer
 • De Tender, C.; Devriese, L.; Maes, S.; Haegeman, A.; Ruttink, T.; Robbens, J.; Dawyndt, P. (2015). Metagenomics@Sea: a floating house in a marine environment, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 50, meer
 • De Witte, B.; Devriese, L.; Bekaert, K.; Hoffman, S.; Vandermeersch, G.; Cooreman, K.; Robbens, J. (2015). Why not eat wild mussels?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 51, meer
 • De Witte, B.; Van Hoey, G.; Devriese, L.; Hostens, K. (2015). Voortgangsrapport effecten baggerlossingen periode 1 januari 2015 – 30 juni 2015. ILVO Mededeling, 199. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 6 pp., meer
 • De Witte, B.; Van Hoey, G.; Devriese, L.; Hostens, K.; Robbens, J. (2015). Voortgangsrapport effecten baggerlossingen periode 1 juli 2014 – 31 december 2014. ILVO Mededeling, 181. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. [no pag.] pp., meer
 • Debusschere, E.; Bolle, L.; Blom, E.; De Coensel, B.; Glaropoulos, A.; Hostens, K.; Papadakis, V.M.; Vercauteren , M.; Vandendriessche, S.; Vincx, M.; Wessels, P.W.; Degraer, S. (2015). Offshore pile-driving and young fish, a destructive marriage?, in: Köppel, J. et al. (Ed.) Conference on Wind energy and Wildlife impacts: book of abstracts. pp. 27, meer
 • Debusschere, E.; Blom, E.; Bolle, L.; Botteldooren, D.; De Boeck, G.; De Coensel, B.; De Jong, C.; Hostens, K.; Sinha, A.K.; Vandendriessche, S.; Vincx, M.; Wessels, P.; Degraer, S. (2015). Pile driving is perceived as an acoustic stressor by juvenile European sea bass (Dicentrarchus labrax), in: OCEANOISE 2015. Towards an acoustically sound ocean: an international conference and exhibition on ocean noise. pp. 90, meer
 • Debusschere, E.; Blom, L.J.; Botteldooren, D.; De Boeck, G.; De Coensel, B.; De Jong, C.; Hostens, K;; Sinha, A.K.; Vandendriessche, S.; Vercauteren, M.; Vincx, M.; Wessels, P.W.; Degraer, S. (2015). A comprehensive study to assess the impact of impulsive sound on juvenile sea bass, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 52, meer
 • Degraer, S.; Hostens, K.; Provoost, S.; Stienen, E.; Vanaverbeke, J.; Pirlet, H. (2015). Natuur en milieu, in: Pirlet, H. et al. Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 57-76, meer
 • Delbare, D.; Nevejan, N.; Sorgeloos, P.; Pirlet, H.; Verleye, T.J. (2015). Aquaculture, in: Pirlet, H. et al. Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 153-164, meer
 • Delbare, D.; Nevejan, N.; Sorgeloos, P.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2015). Aquacultuur, in: Pirlet, H. et al. Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 157-168, meer
 • Delerue-Ricard , S.; Vanden Bavière, A.; Coscia, I.; Robbens, J.; Lacroix, G.; Volckaert, F.A.M. (2015). Connectivity and genetic structure of flatfish for fisheries management and traceability in Belgium, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 55, meer
 • Deloof, D.; Bekaert, K. (2015). Verslag VisDirectPlus. ILVO Mededeling, 200. Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek: Oostende. 30 pp., meer
 • Depestele, J. (2015). The fate of discards from marine fisheries: a disregarded viewpoint in fisheries management = De bestemming van teruggooi in zeevisserij: een blinde vlek in het visserijbeheer. PhD Thesis. Ghent University: Gent. ISBN 978-90-5989-816-5. XI, 286 pp., meer
 • Depestele, J.; Rochet, M.-J.; Dorémus, G.; Laffargue, P.; Stienen, E. (2015). Are discards a substantial food source for benthic communities? Poster presented at the VLIZ Young Marine Scientist's Day 20 February 2015. ILVO/IFREMER/CNRS/INBO: Oostende, Nantes, La Rochelle, Brussel. 1 poster pp., meer
 • Depestele, J.; Rochet, M.-J.; Dorémus, G.; Laffargue, P.; Stienen, E. (2015). Hungry birds! Are there any leftover discards?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 57, meer
 • Derweduwen , J. (2015). National summaries: ongoing activities and research - Belgium, in: Report of the Working Group on Marine Benthal and Renewable Energy Developments (WGMBRED), 21-25 April 2015, Oban, Scotland, United Kingdom. CM Documents - ICES, 2015/SSGEPI:17: pp. 9-12, meer
 • Desender, M.; Chiers, K.; Polet, H.; Verschueren, B.; Saunders, J.H.; Mortensen, A.; Puvanendran, V.; Decostere, A. (2015). Electrotrawling for brown shrimp: short-term effects on various adult fish species, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 60, meer
 • Devriese, L.; Bekaert, K.; De Tender, C.; Gauquie, J. (2015). Plastic afval beladen met chemicaliën en bacteriën. Hippocampus 256: 50-53, meer
 • Devriese, L.; Soetaert, M.; Desender, M.; Chiers, K.; Decostere, A.; Polet, H. (2015). Huidzweren bij vissen in het Belgisch deel van de Noordzee: Trends in prevalentie en exploratie van mogelijke oorzaken. ILVO Mededeling, 188. ILVO: Merelbeke. 20 pp., meer
 • Devriese, L.; De Witte, B.; Bossaer, Mattias; Vanhalst, K.; Theetaert, H.; Robbens, J. (2015). Collateral damage: could microplastics act as a vector for PCBs through the marine ecosystem?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 61, meer
 • Devriese, L.; Herzke, D. (2015). Bacterial diversity analysis of plastic litter in the North Sea. Coastal and marine 24(1): 9, meer
 • Devriese, L.; Herzke, D. (2015). Microplastics, a vector for contaminants through the marine ecosystem? Coastal and marine 24(1): 7, meer
 • du Bois, M. (2015). Vlaamse visgids. Vis van het jaar - vis van de maand - kies de juiste vis - wat is duurzaam? Stardust Foundation: Belgium. 31 pp., meer
 • Gauquie, J.; Devriese, L.; Robbens, J.; De Witte, B. (2015). Is plastic a sink or source for pollutants?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 65, meer
 • Hansen, K.; Fockedey, N.; Torreele, E.; Vanhalst, K. (2015). HAROkit: Beleidsaanbevelingen voor een soort-specifieke aanpak voor haaien en roggen in de Belgische visserij. Natuurpunt/ILVO/VLIZ: Oostende. 34 pp., meer
 • ICES (2015). Report of the Working Group for the Assessment of Demersal Stocks in the North Sea and Skagerrak (WGNSSK), 30 April–7 May 2014, ICES HQ, Copenhagen, Denmark. CM Documents - ICES, CM 2014(ACOM:13). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 1493 pp., meer
 • ICES (2015). Report of the Marine Chemistry Working Group (MCWG), 2-6 March 2015, Lisbon, Portugal. CM Documents - ICES, CM 2015(SSGEPI:07). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 52 pp., meer
 • ICES (2015). Interim Report of the Working Group on the Effects of Extraction of Marine Sediments on the Marine Ecosystem (WGEXT), 20-23 April 2015, Ostend, Belgium. CM Documents - ICES, CM 2015(SSGEPI:06). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 102 pp., meer
 • Kinds, A.; Schotte, L.; Mondelaers, K.; Polet, H. (2015). VALDUVIS: an innovative way of assessing the sustainability of fishing activities. CM Documents - ICES, CM 2015(M:14). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 2 pp., meer
 • Kinds, A.; Sys, K.; Schotte, L.; Mondelaers, K.; Polet, H. (2015). VALDUVIS, a new way of assessing and communicating the sustainability of fishing activities, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 79-80, meer
 • Kinds, A.; Sys, K. (2015). VALDUVIS: een instrument om de duurzaamheid van visserijactiviteit te meten en zichtbaar te maken. ILVO: Oostende. [no pag.] pp., meer
 • Kinds, A.; Sys, K. (2015). VALDUVIS: a tool to score and visualize the sustainability of fishing activities. ILVO: Ostend. [no pag.] pp., meer
 • Kinds, A.; Sys, K. (2015). VALDUVIS: Een instrument om de duurzaamheid van visserijactiviteit te meten en zichtbaar te maken: Eindrapport. ILVO Mededeling, 179. ILVO: Merelbeke. 63 pp., meer
 • Lamour, L.; Vallet, E.; Fockedey, N.; Moreau, K.; Kinds, A.; Polet, H. (Ed.) (2015). Vis- en zeevruchtengids voor professionele gebruikers. Voor een markt met duurzame producten uit de zee. Editie 2015. SeaWeb Europe/VLIZ: Paris, Oostende. ISBN 978-94-920432-1-4. 182 pp., meer
 • Loaiza, I.; Verlé, K.; Bervoets, L. (2015). The effect of pyrethrin pesticide on the respiration of blue mussel Mytilus edulis: a preliminary experiment, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 86, meer
 • Moreau, K.; Vanhee, W.; Torreele, E. (2015). Survey-based stock assessments. Poster presented at the VLIZ Young Marine Scientist's Day 20 February 2015. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Moreau, K.; Torreele, E. (2015). Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid drastisch hervormd: de 'Big Change', in: De Grote Rede 40. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 40: pp. 7-12, meer
 • Moreau, K.; Torreele, E. (2015). Survey-based stock assessments, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 94, meer
 • Pecceu, E.; Vanelslander, B.; Vandendriessche, S.; Van Hoey, G.; Torreele, E.; Polet, H.; Hostens, K. (2015). Something is moving at sea: fisheries measures as part of the Belgian marine spatial plan. CM Documents - ICES, CM 2015(O:13). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 1 pp., meer
 • Pecceu, E.; Colson, L.; Wittoeck, J.; Vanaverbeke, J.; Hostens, K.; Van Hoey, G. (2015). Ecologische monitoring strand-en vooroever in functie van suppletie activiteiten: tussentijdse resulaten. ILVO Mededeling, 184. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Oostende. 67 pp., meer
 • Persoon, K. (2015). Who is the recreational fisherman and what does he catch? An overview of recreational fisheries at sea in Belgium. MSc Thesis. ILVO/VLIZ: Oostende. 74 pp., meer
 • Polet, H.; Torreele, E.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2015). Visserij, in: Pirlet, H. et al. Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 141-156, meer
 • Polet, H.; Torreele, E.; Pirlet, H.; Verleye, T.J. (2015). Fisheries, in: Pirlet, H. et al. Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 137-152, meer
 • Soetaert, M.; Verschueren, B.; Polet, H.; Decostere, A.; Chiers, K. (2015). Electrifying a Benthos Release Panel to retain sole, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 118, meer
 • Sys, K. (2015). Pilootproject VALDUVIS zoekt pioniers. Rederscentrale Maart: 18, meer
 • Sys, K.; Van Meensel, J.; Polet, H.; Buysse, J. (2015). Towards a sustainable pulse trawler fleet: insights from a spatial fishing effort allocation model of the Belgian fleet, in: 11th Conference of the European Social Simulation Association Papers. pp. 1-6, meer
 • Sys, K.; Buysse, J.; Van Meensel, J.; Polet, H. (2015). Competitive interactions between pulse and beam trawlers in the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 126-127, meer
 • Sys, K.; Buysse, J.; Polet, H.; Van Meensel, J. (2015). Competitive interactions between pulse and beam trawlers in the Southern part of the North Sea, in: EAFE 2015 - XXII Conference of the European Association of Fisheries Economists: book of abstracts. pp. 40, meer
 • Sys, K.; Kinds, A. (2015). VALDUVIS. Duurzaamheidsbarometer voor de Vlaamse Visserij. Visaktua: Onafhankelijk vakblad voor de handel in producten uit zilt en zoet April: 10-11, meer
 • Theunynck, R.; Uhlmann, S.; Vanderperren, E.; Polet, H. (2015). Live or let die: survival of discarded plaice, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 130, meer
 • Theunynck, R.; Uhlmann, S.; Vanderperren, E.; Polet, H. (2015). Live or let die: survival of discarded plaice. Poster presented at the VLIZ Young Marine Scientist's Day 20 February 2015. Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Theunynck, R.; Verschueren, B. (2015). Slimmer verwerken, bijvangst beperken. ILVO Mededeling, 207. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 19 pp., meer
 • Torrez, P.; Willems, T.; Vincx, M. (2015). Recruitment of the seabob shrimp Xiphopenaeus kroyeri in Suriname, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 132, meer
 • Tyberghein, L.; Borges, A.V.; Deneudt, K.; Desmit, X.; De Witte, B.; Gauquie, J.; Goffin, A.; Lagring, R.; Nohe, A.; Sabbe, K.; Strobbe, F.; Van der Zande, D.; De Cauwer, K. (2015). 4 decades of Belgian marine monitoring: uplifting historical data to today's needs – 4DEMON, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 135, meer
 • Uhlmann, S.; Theunynck, R. (2015). “I spy with my little eye…a floundering flatfish”: can self-sampling by fishers facilitate the implementation of the discard ban?, in: MARE Conference: people and the sea VIII. Geopolitics of the oceans. pp. 53, meer
 • Uhlmann, S.S.; Theunynck, R.; Kinds, A.; Sys, K. (2015). Tomorrow never dies: performing a ‘premortem’ on Belgian industry-fisheries science partnerships. CM Documents - ICES, CM 2015(L:29). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 1 pp., meer
 • Van der Meulen, M.D.; Devriese, L.; Lee, J.; Maes, T.; van Dalfsen, J.A.; Huvet, A.; Soudant, P.; Robbens, J.; Vethaak, A.D. (2015). Socio-economic impact of microplastics in the 2 Seas, Channel and France Manche Region: an initial risk assessment. MICRO Interreg project IVa. ILVO Mededeling, 177. ILVO: Merelbeke. 39 + Appendixes pp., meer
 • Van Hoey, G.; Colson, L.; Hillewaert, H.; Wittoeck, J.; Vanaverbeke, J. (2015). Staalname rapportage 4shore en 4shorebis campagne T1 - Voorjaar 2015. ILVO Mededeling, 194. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Oostende. 47 pp., meer
 • Van Hoey, G.; Colson, L.; Hillewaert, H.; Wittoeck, J.; Vanaverbeke, J. (2015). Staalname rapportage 4shore en 4shorebis campagne T2 - Najaar 2015. ILVO Mededeling, 201. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Oostende. 41 pp., meer
 • Van Hoey, G.; Bonne, W.; Hostens, K. (2015). Ecosystem status and indicators: the way it can, should and will work!, in: Scientific symposium 2015: “Tools for assessing status of European aquatic ecosystems”. Programme and abstracts. pp. 31-32, meer
 • Van Hoey, G.; Bonne, W.; Herrero, F.S. (2015). Intercalibration report for benthic invertebrate fauna of the North East Atlantic geographical intercalibration group for coastal waters (NEA 1/26). ILVO Mededeling, 191. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Oostende. 80 pp., meer
 • Van Hoey, G.; Hostens, K. (2015). Ecosystem status and indicators: a challenging exercise! Poster presented at the VLIZ Young Marine Scientist's Day 20 February 2015. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Van Hoey, G.; Hostens, K. (2015). Ecosystem status and indicators: a challenging exercise!, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 141, meer
 • Van Lancker, V.; Lauwaert, B.; De Mol, L.; Vandenreyken, H.; De Backer, A.; Pirlet, H. (2015). Sand and gravel extraction, in: Pirlet, H. et al. Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 105-114, meer
 • Van Lancker, V.; Lauwaert , B.; De Mol, L.; Vandenreyken, H.; De Backer, A.; Pirlet, H. (2015). Zand- en grindwinning, in: Pirlet, H. et al. Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 109-118, meer
 • Vandermeersch, G.; Cano-Sancho, G.; Bekaert, K.; Marques, A.; Robbens, J. (2015). Risk ranking of emerging contaminants in fish and seafood, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 144, meer
 • Vanpoucke, M.Z. (2015). Impact of microplastic uptake: contamination in sprat and microplastic-mediated uptake of PAHs by European shore crab. MSc Thesis. ILVO: Oostende. 46 pp., meer
 • Vansteenbrugge, L. (2015). The non-indigenous ctenophore Mnemiopsis leidyi in the Southern North Sea: ecological and socio-economic effects related to its trophic position and the current distribution of gelatinous zooplankton = De niet-inheemse kamkwal Mnemiopsis leidyi in de Zuidelijke Noordzee: ecologische en socio-economische effecten gerelateerd aan de trofische positie van de soort en de huidige verspreiding van gelatineus zoöplankton. PhD Thesis. Ghent University: Ghent. ISBN 978-90-5989-837-0. 287 pp., meer
 • Vercauteren, M. (2015). Gedragsrespons van juvenielen van de Europese zeebaars (Dicentrarchus labrax) op heigeluid, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 178, meer
 • Verhaeghe, T.; Vlaemynck, G. (2015). Verwerking en kookproces grijze garnaal geoptimaliseerd: lang houdbaar eindproduct, vrij van bewaarmiddelen. FoodProcess 23: 34-35, meer
 • Verhaeghe, T.; Vlaemynck, G. (2015). Quality fresh shrimp: extending product life span, in: European Commission, Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (Ed.) Sailing towards 2020: axis 4 in action. pp. 15, meer
 • Verleye, T.; Lescrauwaet, A.-K.; van Oven, A.; Kleppe, R.; Roelofs, M.; Persoon, K.; Polet, H.; Torreele, E.; van Winsen, F. (2015). Recreational sea fishing in Belgium: Monitoring the capacity, intensity and density at sea (first results). VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2015_004. Flanders Marine Institute (VLIZ): Ostend. ISBN 978-94-92043-24-5. 20 pp., meer
 • Verleye, T.; Lescrauwaet, A.-K.; van Oven, A.; Kleppe, R.; Roelofs, M.; Persoon, K.; Polet, H.; Torreele, E.; van Winsen, F. (2015). De recreatieve zeevisserij in België: Monitoring van de capaciteit, intensiteit en densiteit op zee (eerste resultaten). VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2015_001. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-10-8. 20 pp., meer
 • Verwimp, C.; Vansteenbrugge, L.; Devriese, L.; Hostens, K.; Muylle, H.; Honnay, O.; Roldan-Ruiz, I.; Ruttink, T.; Robbens, J. (2015). Population genomics of Mnemiopsis leidyi, a notorious marine invader in the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 148, meer
 • Vieren, M. (2015). Lange termijn patronen van het epibenthos en de demersale vis in het Belgisch deel van de Noordzee, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 179, meer
 • (2014). MEMO Nieuwsbrief 2014. MEMO Nieuwsbrief: Zesmaandelijks tijdschrift Mnemiopsis leidyi: Ecology, Modelling and Observation, 2014. ILVO: Oostende. 4 pp., meer
 • Barbut, L.; Delerue-Ricard, S.; Vanden Bavière, A.; Robbens, J.; Volckaert, F.A.M.; Lacroix, G. (2014). How sensitive is sole larval dispersal in the North Sea to the parameterization of larval duration? A modelling study. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 7 March 2014. Royal Belgian Institute of Natural Sciences/KU Leuven/ILVO: Brussel, Leuven, Oostende. 1 poster pp., meer
 • Bekaert, K. (2014). Is het beter om langoustines op te slaan op de Ierse manier? Rederscentrale Januari: 16-17, meer
 • Bekaert, K. (2014). Project optimavis. Rederscentrale Oktober: 19, meer
 • Bekaert, K.; Devriese, L.; Vandermeersch, G.; Theetaert, H.; Robbens, J. (2014). Microplastics in the food chain? Occurrence of microplastics in brown shrimp (Crangon crangon) and blue mussel (Mytilus edulis). ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Bolam, S.; Kenny, A.; Garcia, C.; Eggleton, J.; Dinesen, G.E.; Buhl-Mortensen, L.; Smith, C.; Kalogeropoulou, V.; Gumus, A.; Hiddink, J.G.; Van Hoey, G.; van Kooten, T.; Hansen, J. (2014). Determining the impacts of trawling on benthic function in European waters: a biological traits approach, in: ICES symposium. Effects of fishing on benthic fauna, habitat and ecosystem function, June 16-19, 2014, Tromso, Norway: program and abstracts. pp. 18, meer
 • Borges, M.F.; Andonegi, E.; Depestele, J.; Piet, G.; Reid, D.; Rindorf, A.; Sørensen, T.K.; Van der Meeren, G.I. (2014). Priority research areas for evaluating ecosystem consequences of a discard ban. CM Documents - ICES, CM 2014(O:16). ICES: Copenhagen. 2 pp., meer
 • Breine, N.T.; Vandendriessche, S.; Hostens, K. (2014). Crustacean parasites in the Belgian part of the North Sea: Sacculina carcini on Liocarcinus holsatus and Peltogaster paguri on Pagurus bernhardus. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 7 March 2014. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Casey, J.; Doerner, H. (Ed.) (2014). 45th Plenary Meeting Report (PLEN-14-01). JRC Scientific and Technical Reports, 89783. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-37848-5. 86 pp. https://dx.doi.org/10.2788/61144, meer
 • Casey, J.; Vanhee, W.; Doerner, H. (Ed.) (2014). Review of scientific advice for 2015 – part 2 (STECF-14-11). JRC Scientific and Technical Reports, 91541. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-39790-5. 399 pp., meer
 • Catchpole, T.L.; Santos, A.R. (2014). Discard Atlas of the North Western Waters Demersal Fisheries. CEFAS: Lowesoft. 117 pp., meer
 • Colson, L.; Van Hoey, G.; Vanaverbeke, J.; Vincx, M. (2014). Ecological study of foreshore nourishment at the Flemish coast. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 7 March 2014. Ghent University, Biology Department, Marine Biology Section: Gent. 1 poster pp., meer
 • Colson, L.; Van Hoey, G.; Vanaverbeke, J.; Vincx, M. (2014). Ecological study of foreshore nourishment at the Flemish coast, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 28, meer
 • De Backer, A.; Hillewaert, H.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2014). Structural and functional biological assessment of aggregate dredging intensity on the Belgian part of the North Sea, in: De Mol, L. et al. (Ed.) 'Which future for the sand extraction in the Belgian part of the North Sea?'. Study day, 20 October 2014, Belgium Pier - Blankenberge. pp. 29-58, meer
 • De Backer, A.; Heusinkveld, J.; Holzhauer, H.; van Dalfsen, J.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2014). Shoreface nourishments in the Wadden Sea (The Netherlands): Coastal defence disastrous for marine life? Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 7 March 2014. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • De Backer, A.; Hostens, K. (2014). Marine aggregate dredging from a fished point of view, in: De Mol, L. et al. (Ed.) 'Which future for the sand extraction in the Belgian part of the North Sea?'. Study day, 20 October 2014, Belgium Pier - Blankenberge. pp. 113, meer
 • De Tender, C.; Debode, J.; Devriese, L.; Haegeman, A.; Ruttink, T.; Baeyen, S.; Cremelie, P.; Maes, S.; Dawyndt, P.; Maes, M.; Robbens, J. (2014). Metagenome analysis of a soil and marine environment. ILVO: Merelbeke. 1 poster pp., meer
 • De Waegemaeker, J.; Van Acker, M. (2014). Te land, ter zee en er tussenin. Een nieuw ontwerpperspectief vanuit verleden en toekomst. Ruimte 6(22): 32-37, meer
 • De Witte, B.; Van Hoey, G.; Devriese, L.; Hostens, K.; Robbens, J. (2014). Voortgangsrapport effecten baggerlossingen periode 1 juli 2013 - 31 december 2013. ILVO Mededeling, 155. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 12 pp., meer
 • Delerue-Ricard, S.; Coscia, I.; Barbut , L.; Lacroix, G.; Vanden Bavière, A.; Robbens, J.; Volckaert, F.A.M. (2014). Assessing connectivity in young flatfish and its implementation in fisheries management. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 7 March 2014. KU Leuven: Leuven. 1 poster pp., meer
 • Delerue-Ricard, S.; Coscia, I.; Barbut , L.; Lacroix, G.; Vanden Bavière, A.; Robbens, J.; Volckaert, F.A.M. (2014). Assessing connectivity in young flatfish and its implementation in fisheries management, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 44, meer
 • Depestele, J.; Degrendele, K.; Polet, H.; Roche, M.; Teal, L.; Vanelslander, B.; Rijnsdorp, A.D. (2014). One plus one is three: trawling differences from multi-beam imagery, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 48, meer
 • Depestele, J.; Ivanovic, A.; Degrendele, K.; Esmaeili, M.; Polet, H.; Roche, M.; Summerbell, K.; Teal, L.; Vanelslander, B.; O’Neill, F.G. (2014). Instantaneous and physical changes to the benthic ecosystem caused by fishing activity, in: ICES symposium. Effects of fishing on benthic fauna, habitat and ecosystem function, June 16-19, 2014, Tromso, Norway: program and abstracts. pp. 38, meer
 • Depestele, J.; Buyvoets, E.; Calebout, P.; Desender, M.; Goossens, J.; Lagast, E.; Vuylsteke, D.; Vanden Berghe, C. (2014). Calibration tests for identifying reflex action mortality predictor reflexesfor sole (Solea solea) and plaice (Pleuronectes platessa): Preliminary results. ILVO Mededeling, 158. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 30 pp., meer
 • Depestele, J.; Rochet, M.-J.; Stienen, E.W.M.; Dorémus, G. (2014). Quantifying food subsidies to the benthos due to discards: Task 4.4 Report on the quantification of discard flow to the seabed, relative to natural food sources. Benthic Ecosystem Fisheries Impact Study (BENTHIS): [s.l.]. 33 pp., meer
 • Depestele, J.; Rochet, M.-J.; Dorémus, G.; Laffargue, P.; Stienen, E. (2014). Development of indicators of ecological and community change, in: ICES symposium. Effects of fishing on benthic fauna, habitat and ecosystem function, June 16-19, 2014, Tromso, Norway: program and abstracts. pp. 57, meer
 • Derveaux, S.; Vansteenbrugge, L.; Vandendriessche, S.; van der Molen, J.; Langenberg, V.; Robbens, J.; Hostens, K.; Riebbels, G.; Matthijs, F.; Antajan, E.; Brylinski, J.-M.; Pitois, S. (2014). Resultaten na drie jaar wetenschappelijk onderzoek. MEMO Nieuwsbrief: Zesmaandelijks tijdschrift Mnemiopsis leidyi: Ecology, Modelling and Observation, 2014. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 4 pp., meer
 • Derweduwen, J.; Hillewaert, H.; De Backer, A.; Wittoeck, J.; Ranson, J.; Cattrijsse, A.; Gkritzalis, T.; Hostens, K. (2014). Voortgangsrapport 3 betreffende het onderzoek naar de invloed van lozing van gechloreerd zeewater op het macrobenthos (zacht substraat) en de epifauna (hard substraat), 9 december 2013. ILVO Mededeling, 160. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 16 pp., meer
 • Derweduwen, J.; Hillewaert, H.; Pecceu, E.; Wittoeck, J.; Ranson, J.; Cattrijsse, A.; Versteeg, W. (2014). Voortgangsrapport 4 betreffende het onderzoek naar de invloed van lozing van gechloreerd zeewater op het macrobenthos (zacht substraat) en de epifauna (hard substraat). ILVO Mededeling, 168. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 6 pp., meer
 • Derweduwen, J.; Cattrijsse, A.; De Backer, A.; Hillewaert, H.; Ranson, J.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2014). Eindrapport invloed van het lozen van gechloreerd zeewater op het macrobenthos in de bodem en de epifauna op de kaaimuur in het Fluxys LNG dok in de haven van Zeebrugge. ILVO Mededeling, 174. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Merelbeke. 77 pp., meer
 • Desender, M.; Chiers, K.; Verschueren, B.; Polet, H.; Duchateau, L.; Velmurugu, P.; Mortensen, A.; Decostere, A. (2014). Electrical trawling for brown shrimp: Impact on young life stages in nurseries & spawning areas. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 7 March 2014. ILVO/Ghent University/NOFIMA: Gent, Tromsø . 1 poster pp., meer
 • Desender, M.; Chiers, K.; Polet, H.; Decostere, A. (2014). Electrotrawling for brown shrimp: short-term effects on various adult fish species, in: ICES symposium. Effects of fishing on benthic fauna, habitat and ecosystem function, June 16-19, 2014, Tromso, Norway: program and abstracts. pp. 77, meer
 • Desender, M.; Chiers, K.; Verschueren, B.; Polet, H.; Duchateau, L.; Velmurugu, P.; Mortensen, A.; Decostere, A. (2014). Electrical trawling for brown shrimp: Impact on young life stages in nurseries and spawning areas?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 53, meer
 • Desender, M.; Chiers, K.; Verschueren, B.; Polet, H.; Duchateau, L.; Velmurugu, P.; Mortensen, A.; Decostere, A. (2014). Electrotrawling for brown shrimp: impact on embryonated eggs, larvae and young juveniles of cod (Gadus morhua), in: ICES symposium. Effects of fishing on benthic fauna, habitat and ecosystem function, June 16-19, 2014, Tromso, Norway: program and abstracts. pp. 78, meer
 • Devriese, L. (2014). Stel je zeevraag: Kunnen vissen zeeziek worden?, in: De Grote Rede 39. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 39: pp. 24, meer
 • Devriese, L.; De Witte, B.; Derveaux, S.; Theetaert, H.; Bossaer, M.; Vanhalst, K.; Robbens, J. (2014). The role of microplastics as a vector for PCBs through the marine trophic levels, in: Cassone, A.-L. et al. (Ed.) Fate and impact of microplastics in marine ecosystems, 13-15 January 2014, Plouzané, France: detailed program of MICRO 2014 & presentation abstracts. pp. 36, meer
 • Devriese, L.; Maes, S.; De Tender, C.; Baeyen, S.; Bekaert, K.; Cremelie, P.; Vandecasteele, D.; Robbens, J. (2014). DGGE fingerprinting for microbial community monitoring as a new tool for anthropogenic impact assessment on the Belgian part of the North Sea, in: De Mol, L. et al. (Ed.) 'Which future for the sand extraction in the Belgian part of the North Sea?'. Study day, 20 October 2014, Belgium Pier - Blankenberge. pp. 117, meer
 • Döring, R.; Borrello, A. (Ed.) (2014). The economic performance of the EU fish processing industry (STECF-14-21). JRC Scientific and Technical Reports, 93340. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-44714-3. 355 pp. https://dx.doi.org/10.2788/968527, meer
 • European Commission (2014). Report of the Regional Co-ordination Meeting for the North Sea and Eastern Arctic (RCM NS & EA) 2014. Swedish University of Agriculture Sciences: Lysekil. 95 + annexes pp., meer
 • Graham, N.; Damalas, D.; Doerner, H. (Ed.) (2014). Landing obligation in EU fisheries - part II (STECF-14-01). JRC Scientific and Technical Reports, 88869. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-36219-4. 67 pp. https://dx.doi.org/10.2788/26264, meer
 • Graham, N.; Doerner, H. (Ed.) (2014). Landing obligations in EU fisheries - part 3 (STECF-14-06). JRC Scientific and Technical Reports, 89785. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-37840-9. 56 pp. https://dx.doi.org/10.2788/53393, meer
 • Graham, N.; Doerner, H. (Ed.) (2014). Landing obligations in EU fisheries - part 4 (STECF-14-19). JRC Scientific and Technical Reports, 93045. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-44348-0. 96 pp. https://dx.doi.org/10.2788/050499, meer
 • Hanseeuw, E.; Vanderperren, E. (2014). Valorisatie van reststromen uit de visserij: knelpunten en opportuniteiten. ILVO Mededeling, 166. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Oostende. 68 pp., meer
 • Holmes, S. (Ed.) (2014). Evaluation of fishing effort regimes in European Waters - Part 2 (STECF-14-20). JRC Scientific and Technical Reports, 93183. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-44712-9. 844 pp. https://dx.doi.org/10.2788/951989, meer
 • Hostens, K.; Depestele, J.; Vandendriessche, S.; Degraer, S.; Polet, H.; Vincx, M. (2014). Comparing apples and oranges: a statistical approach to compare the impact of active and passive fishing gears on epibenthic communities, in: ICES symposium. Effects of fishing on benthic fauna, habitat and ecosystem function, June 16-19, 2014, Tromso, Norway: program and abstracts. pp. 31, meer
 • ICES (2014). Report of the Planning Group on Commercial Catches, Discards and Biological Sampling (PGCCDBS), 17–21 February 2014, Horta (Azores), Portugal. CM Documents - ICES, CM 2014(ACOM:34). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 103 pp., meer
 • ICES (2014). Report of the Working Group on Integrating Surveys for the Ecosystem Approach (WGISUR), 21-23 January 2014, Nantes, France. CM Documents - ICES, CM 2014(SSGESST:03). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 27 pp., meer
 • ICES (2014). Report of the Working Group on Assessment of New MoU Species (WGNEW), 24–28 March 2014, Copenhagen, Denmark. CM Documents - ICES, CM 2014(ACOM:21). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 162 pp., meer
 • ICES (2014). Report of the Workshop on Methods for Estimating Discard Survival (WKMEDS), 17–21 February 2014, ICES HQ, Copenhagen, Denmark. CM Documents - ICES, CM 2014(ACOM:51). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 114 pp., meer
 • ICES (2014). Second Interim Report of the Working Group on the Biological Effects of Contaminants (WGBEC), 3–7 March 2014, ICES Headquarters, Copenhagen. CM Documents - ICES, CM 2014(SSGHIE:03). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 39 pp., meer
 • ICES (2014). Report of the Benthos Ecology Working Group (BEWG), 28 April - 2 May 2014, Dinard, France. CM Documents - ICES, CM 2014(SSGEF:11). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 54 pp., meer
 • ICES (2014). Report of the Joint OSPAR/ICES Ocean Acidification Study Group (SGOA), 6–9 October 2014, Copenhagen, Denmark. CM Documents - ICES, CM 2014(ACOM:33). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 33 pp., meer
 • ICES (2014). Report of the Marine Chemistry Working Group (MCWG), 3-7 March 2014, ICES Headquarters, Copenhagen, Denmark. CM Documents - ICES, CM 2014(SSGHIE:09). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 111 pp., meer
 • ICES (2014). Report of the Steering Committee for the Regional Database FishFrame (SC-RDB), 8-9 January 2014, ICES Headquarters, Denmark. CM Documents - ICES, CM 2014(ACOM:38). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 40 pp., meer
 • ICES (2014). Report of the Working Group on Elasmobranch Fishes (WGEF), 17–26 June 2014, Lisbon, Portugal. CM Documents - ICES, CM 2014(ACOM:19). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 887 pp., meer
 • ICES (2014). Report of the Working Group on Mixed Fisheries Advice for the North Sea (WGMIXFISH-NS). CM Documents - ICES, CM 2014(ACOM:22). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 95 pp., meer
 • ICES (2014). First Interim Report of the Working Group on the Effects of Extraction of Marine Sediments on the Marine Ecosystem (WGEXT) 2-5 June 2014 Reykjavik, Iceland. CM Documents - ICES, CM 2014/SSGHIE:07. ICES: Copenhagen. 67 pp., meer
 • Jardim, E. (Ed.) (2014). Evaluation /Scoping of Management plans - Data analysis for support of the impact assessment for the management plan of Bay of Biscay anchovy (COM(2009)399 final). JRC Scientific and Policy Reports, 89792. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-37843-0. 128 pp. https://dx.doi.org/10.2788/57391, meer
 • Jardim, E.; Scott, F. (Ed.) (2014). Evaluation of the multi-annual management plan for the North Sea stocks of plaice and sole (STECF-14-03). JRC Scientific and Technical Reports, 89797. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-37847-8. 57 pp. https://dx.doi.org/10.2788/60705, meer
 • Lamour, L.; Vallet, E.; Fockedey, N.; Moreau, K.; Kinds, A.; Polet, H. (Ed.) (2014). Vis- en zeevruchtengids voor professionele gebruikers. Voor een markt met duurzame producten uit de zee. Editie 2014. SeaWeb Europe: Paris, Oostende. 183 pp., meer
 • Pecceu, E.; Vanelslander, B.; Vandendriessche, S.; Van Hoey, G.; Hostens, K.; Torreele, E.; Polet, H. (2014). Beschrijving van de visserijactiviteiten in het Belgisch deel van de Noordzee in functie van de aanvraag bij de Europese Commissie voor visserijmaatregelen in de Vlaamse Banken (Habitatrichtlijngebied). ILVO Mededeling, 156. ILVO: Merelbeke. 92 + Bijlagen pp., meer
 • Pecceu, E.; Vanelslander, B.; Vandendriessche, S.; Van Hoey, G.; Torreele, E.; Polet, H.; Hostens, K. (2014). Marine spatial planning: fisheries measures in a N2000 area in the Belgian Part of the North Sea, in: LITTORAL 2014. Facing present and future coast challenges: abstract book. pp. 71, meer
 • Quirijns, F.; Pastoors, M.A. (Ed.) (2014). Discard Atlas of North Sea fisheries. IMARES Wageningen Report. IMARES Wageningen UR/Scheveningen Group: Wageningen. 80 pp., meer
 • Ribeiro, C.C.; Motova, A. (Ed.) (2014). Evaluation of 2013 MS DCF Annual Reports & Data Transmission (STECF-14-13). JRC Scientific and Technical Reports, 91550. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-39783-7. 257 pp. https://dx.doi.org/10.2788/12174, meer
 • Rochet, M.-J.; Arregi, L.; Fonseca, T.; Pereira, J.; Pérez, N.; Gondra, J.R.; Valeiras, J. (2014). Demersal discard atlas for the South Western Waters. CEFAS: England. 121 pp., meer
 • Rodríguez-Gutiérrez, J.; Juárez, A.; Zenner, A.; Harley, B.; Elson, J.; Beek, F.; Zarauz, L.; Mugerza, E.; McCorminck, H.; Reis, D.; Ulleweit, J.; Pout, A.; Dintheer, C.; Azevedo, M.; Dias, M.; Bertelsen, M.; Kjems-Nielsen, H.; Drukker, B. (2014). Report of the Regional Co-ordination Meeting for the North Atlantic (RCM NA) 2014. Centro Oceanográfico de Santander: Spain. 186 pp., meer
 • Stamoulis, A.; Polet, H.; Torreele, E.; Rijnsdorp, A.D. (2014). The Large Fish Indicator in North Sea waters: does it respond to the recent declinein fishing? CM Documents - ICES, CM 2014(G:25). ICES: Copenhagen. 2 pp., meer
 • Stransky, C.; Ribeiro, C.C. (Ed.) (2014). DCF Revision - part 4 (STECF-14-07). JRC Scientific and Technical Reports, 89788. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-37844-7. 77 pp., meer
 • Stransky, C.; Ribeiro, C.C. (Ed.) (2014). Preparations for future data collection under the revised DCF (STECF-14-24). JRC Scientific and Technical Reports, 93103. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-44406-7. 44 pp. https://dx.doi.org/10.2788/918647, meer
 • Teal, L.; Perdon, J.; van Denderen, D.; Depestele, J.; Parker, R.; Pearson, S.; Polet, H.; Vanelslander, B.; Rijnsdorp, A. (2014). Physical impact of beam trawling revisited: sediment resuspension and disturbance of tickler chain and pulse beam trawling, in: ICES symposium. Effects of fishing on benthic fauna, habitat and ecosystem function, June 16-19, 2014, Tromso, Norway: program and abstracts. pp. 28, meer
 • Teal, L.R.; Depestele, J.; O'Neill, B.; Craeymeersch, J.; van Denderen, D.; Parker, R.; Perdon, J.; Polet, H.; Rasenberg, M.; Vanelslander, B.; Rijnsdorp, A.D. (2014). Effects of beam and pulse trawling on the benthic ecosystem. IMARES Wageningen Report, C098/14. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 53 pp., meer
 • Theunynck, R.; Uhlmann, S.; Vanderperren, E. (2014). Het TECHVIS project. Overleving van ondermaatse platvis bepalen. Rederscentrale Augustus: 16-17, meer
 • Theunynck, R.; Vanderperren, E.; Uhlmann, S.S. (2014). Project overleving aan boord van de O.190. Rederscentrale December: 18-19, meer
 • Torreele, E.; Vandamme, S. (2014). De Ierse Zee – A ”Sole” Belgian problem? Rederscentrale Februari: 18-18, meer
 • Van Hoey, G. (2014). Welke invloed heeft gestorte bagger op de garnalenvangst? Analyse van een stortproef. Rederscentrale November: 19-20, meer
 • Van Hoey, G.; Derweduwen, J.; Pecceu, E.; Vanelslander, B.; Torreele, E.; Hostens, K.; Polet, H. (2014). Studie met betrekking tot de opvolging van de bagger stortproef in functie van de garnaalvisserij. ILVO Mededeling, 161. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 41 + Annexen pp., meer
 • Van Hoey, G.; Vanaverbeke, J.; Degraer, S. (2014). Study related to the realization of the Water Framework Directive intercalibration for the Belgian coastal waters, to design the descriptive elements 1 and 6 of the marine strategy framework directive and the nature objectives of the habitat directive for invertebrate bottom fauna of soft substrates. ILVO Mededeling, 170. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 45 + annexes pp., meer
 • Van Hoey, G.; Hillewaert, H.; Wittoeck, J.; Colson, L.; Vanaverbeke, J. (2014). Staalname rapportage 4shore campagne T1 - Najaar 2014. ILVO Mededeling, 172. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Oostende. 42 pp., meer
 • Van Hoey, G.; Hillewaert, H.; Colson, L.; Vanaverbeke, J. (2014). Staalname rapportage 4shore campagne T0 - Voorjaar 2014 . ILVO Mededeling, 162. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. [no pag.] pp., meer
 • Vandamme, S. (2014). Deelname aan de NWW RAC en GEPETO working group. Rederscentrale April: 20-21, meer
 • Vandamme, S. (2014). “Hier kweekt men leeuwen”. Update van het “Ierse Zee” project. Rederscentrale Mei: 16-17, meer
 • Vanden Bavière, A.; Robbens, J.; Volckaert, F.A.M.; Delerue-Ricard, S.; Lacroix, G.; Barbut, L. (2014). Larval dispersal and juvenile dynamics of flatfish in the Southern North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 114, meer
 • Vanden Bavière, A.; Delerue-Ricard, S.; Volckaert, F.; Lacroix, G.; Barbut, L.; Robbens, J. (2014). Larval dispersal and juvenile dynamics of flatfish in the Southern North Sea. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 7 March 2014. ILVO/KBIN/KU Leuven: Oostende, Brussel, Leuven. 1 poster pp., meer
 • Vandendriessche, S.; Vansteenbrugge, L.; Hostens, K.; Maelfait, H. (2014). Judging jellyfish: factors influencing the perception on jellyfish and their blooms, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 117, meer
 • Vandermeersch, G.; Devriese, L.; Vandendriessche, S.; Theetaert, H.; Hostens, K.; Robbens, J. (2014). Occurrence of microplastics in brown shrimp on the Belgian part of the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 118, meer
 • Vandermeersch, G.; Bekaert, K.; Devriese, L.; Bekaert, K.; Vandendriessche, S.; Theetaert, H.; Hostens, K.; Robbens, J. (2014). Occurrence of microplastics in brown shrimp on the Belgian part of the North Sea. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 7 March 2014. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Vansteenbrugge, L.; Van Regenmortel, T.; De Troch, M.; Vincx, M.; Hostens, K. (2014). Gelatinous zooplankton in the Belgian part of the North Sea and the adjacent Schelde estuary: a real problem? CM Documents - ICES, CM 2014(A:12). ICES: Copenhagen. 2 pp., meer
 • Verhoestraete, D.; De Waegemaeker, J. (2014). Een eiland als mogelijkheid. Een denkexcursie naar de Vlakte van de Raan. Ruimte 6(22): 52-55, meer
 • Vermeersch, X.; Vlaemynck, G. (2014). Post-trawling damage and mortality amongst brown shrimp (Crangon crangon L.) in the Flemish shrimp fishery, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 124, meer
 • Vieren, M. (2014). Long term patterns in the epibenthos and demersal fish fauna of the Belgian Part of the North Sea. MSc Thesis. Ghent University, Faculty of Sciences, Marine Biology/Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek: Ghent. 39 pp., meer
 • Vlaemynck, G. (2014). De verwerking van grijze garnalen aan boord en aan land: vroeger en nu, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 68: pp. 89-101, meer
 • VLIZ (2014). De effecten van pulsvisserij door Nederlandse vaartuigen in Belgische wateren - een synthese van het Vlaams wetenschappelijk onderzoek. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2014_001. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-38-2. 22 pp., meer
 • Bekaert, K.; Deloof, D.; Devriese, L.; Maes, S.; Vanhalst, K.; Verhaeghe, D.; Robbens, J. (2013). Invloed van de opslagmethode op de kwaliteit van Noorse kreeft (Nephrops norvegicus). ILVO Mededeling, 146. ILVO: Oostende. 19 pp., meer
 • Bekaert, K.; Wambacq, M.; Devries, L.; Bossaer, M.; Van Loco, J.; Robbens, J.; Andjelkovic, M. (2013). Marine biotoxins in Brown crab (Cancer pagurus), in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 14, meer
 • Casey, J.; Vanhee, W.; Doerner, H.; Druon, J.-N. (Ed.) (2013). Review of scientific advice for 2014 – part 3 (STECF-13-26). JRC Scientific and Technical Research Series, 86110. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-34646-0. 297 pp. https://dx.doi.org/10.2788/37250, meer
 • Casey, J.; Vanhee, W.; Doerner, H.; Druon, J.-N. (Ed.) (2013). Review of scientific advice for 2014 – part 2 (STECF-13-11). JRC Scientific and Technical Research Series, 83564. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-32526-7. 328 pp. https://dx.doi.org/10.2788/95827, meer
 • Casey, J.; Doerner, H. (Ed.) (2013). 43rd plenary meeting report of the Scientific, Technical and Economic committee for Fisheries (PLEN-13-02). JRC Scientific and Technical Research Series, 83565. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-32531-1. 120 pp. https://dx.doi.org/10.2788/96228, meer
 • Casey, J.; Doerner, H. (Ed.) (2013). 44th plenary meeting report (PLEN-13-03). JRC Scientific and Technical Research Series, 86069. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-34654-5. 124 pp., meer
 • Casey, J.; Doerner, H. (Ed.) (2013). 42nd plenary meeting report (PLEN-13-01). JRC Scientific and Technical Research Series, 81549. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-29903-2. 82 pp., meer
 • Casey, J.; Vanhee, W.; Doerner, H. (Ed.) (2013). Review of scientific advice for 2014 – Consolidated Advice on Fish Stocks of Interest to the European Union (STECF-13-27). JRC Scientific and Technical Research Series, 86158. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-34644-6. 575 pp. https://dx.doi.org/10.2788/36073, meer
 • Coates, D.; Van Hoey, G.; Reubens, J.; Vanden Eede, S.; De Maersschalck, V.; Vincx, M.; Vanaverbeke, J. (2013). The macrobenthic community around an offshore wind farm, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 87-97, meer
 • De Backer, A.; Hostens, K. (2013). T3-situatie – Ecologische analyse 2013: juveniele visbemonstering Ameland en Schiermonnikoog. ILVO Mededeling, 149. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Oostende. 19 pp., meer
 • De Backer, A.; Hostens, K. (2013). T2 situatie - Ecologische analyse 2012: epibenthos en (juveniele) visbemonstering Ameland en Schiermonnikoog. ILVO Mededeling, 131. ILVO: Oostende. 32 pp., meer
 • De Backer, A.; Van Hoey, G. (2013). Veldverslag Ameland en Schiermonnikoog 2013 - Bemonstering (juveniele) demersale vis. ILVO Mededeling, 140. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Oostende. 19 pp., meer
 • de Haan, D.; Soetaert, M.; Verschueren, B. (2013). The effects of electric pulse stimulation on cultured adult cod, continued research 2013. IMARES Wageningen Report, C183/13. IMARES Wageningen UR: Wageningen. 21 pp., meer
 • De Vooght, N.; Riebbels, G.; Matthijs, F. (2013). Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Activiteitenverslag 2012. ILVO: Merelbeke-Lemberge. 89 pp., meer
 • De Witte, B.; Van Hoey, G.; Devriese, L.; Hostens, K.; Robbens, J. (2013). Voortgangsrapport effecten baggerlossingen periode 1 januari 2013 – 30 juni 2013. ILVO Mededeling, 136. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 7 pp., meer
 • De Witte, B.; Van Hoey, G.; Devriese, L.; Hostens, K.; Robbens, J. (2013). Voortgangsrapport effecten baggerlossingen periode 1 juli 2012 - 31 december 2012. ILVO Mededeling, 127. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 7 pp., meer
 • De Witte, B.; De Temmerman, L.; Waegeneers, N.; Devriese, L.; Bossaer, M.; Jacobs, L.; Van Ryckeghem, M.; Robbens, J. (2013). Chemical analyses of dredge disposal sites at the Belgian Continental Shelf, in: 8th International SedNet conference, 6-9 November 2013, Lisbon, Portugal. pp. 1, meer
 • Debusschere, E.; Hostens, K.; Vincx, M.; Botteldooren, D.; Degraer, S. (2013). Effects of pile driving on fish larvae: a field experiment, in: The effects of noise on aquatic life, Budapest, Hungary, August 2013. pp. 40, meer
 • Debusschere, E.; Hostens, K.; Vincx, M.; Botteldooren, D.; Degraer, S. (2013). Pilot study on the impact of impulse noise on sea bass larvae, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 37, meer
 • Debusschere, E.; Hillewaert, H.; Vandendriessche, S.; Hostens, K.; Vincx, M.; Botteldooren, D.; Degraer, S. (2013). The impact of pile-driving on seabass eggs and larvae. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 15 February 2013. Ghent University, Marine Biology Research Group/ILVO: Gent. 1 poster pp., meer
 • Degraer, S.; Vincx, M.; Bonte, D.; Stienen, E.W.M.; Provoost, S.; Adriaens, P.; Van Ginderdeuren, K.; Pirlet, H. (2013). Nature and environment, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 75-92, meer
 • Degraer, S.; Baeye, M.; Botteldooren, D.; Brabant, R.; Coates, D.; Courtens, W.; Debusschere, E.; Dekoninck, L.; De Maersschalk, V.; De Mesel, I.; Deschutter, Y.; Derweduwen, J; Di Marcantonio, M.; Dulière, V.; Fettweis, M.; Francken, F.; Haelters, J.; Haerens, P.; Hostens, K.; Houthaeve, R.; Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Mathys, M.; Norro, A.; Onkelinx, T.; Reubens, J.; Rumes, B.; Sas, M.; Stienen, E.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Vanden Eede, S.; Van den Eynde, D.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Van Hoey, G.; Vanhulle, A.; Van Lancker, V.; Van Renterghem, T.; Verstraete, H.; Vigin, L.; Vincx, M. (2013). Executive summary, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 9-13, meer
 • Degraer, S.; Kerckhof, F.; Reubens, J.; Vanermen, N.; De Mesel, I.; Rumes, B.; Stienen, E.W.M.; Vandendriessche, S.; Vincx, M. (2013). Not necessarily all gold that shines: appropriate ecological context setting needed!, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 175-181, meer
 • Degraer, S.; Vincx, M.; Bonte, D.; Stienen, E.; Provoost, S.; Adriaens, P.; Van Ginderdeuren, K.; Pirlet, H. (2013). Natuur & milieu, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 79-98, meer
 • Degraer, S.; De Mesel, I.; Baeye, M.; Botteldooren, D.; Brabant, R.; Coates, D.; Courtens, W.; Debusschere, E.; Dekoninck, L.; De Maersschalck, V.; Deschutter, Y.; Derweduwen, J; Di Marcantonio, M.; Dulière, V.; Fettweis, M.; Francken, F.; Haelters, J.; Haerens, P.; Hostens, K.; Houthaeve, R.; Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Mathys, M.; Norro, A.; Onkelinx, T.; Reubens, J.; Rumes, B.; Sas, M.; Stienen, E.W.M.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Vanden Eede, S.; Van den Eynde, D.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Van Hoey, G.; Vanhulle, A.; Van Lancker, V.; Van Renterghem, T.; Verstraete, H.; Vigin, L.; Vincx, M. (2013). Optimising the future Belgian offshore wind farm monitoring programme, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 193-197, meer
 • Degraer, S.; Vanaverbeke, J.; van Hoof, L. (Ed.) (2013). Position paper on lessons‐learned for the improvement of the generic concept and the necessary tools. D3.4. [S.n.]: [s.l.]. ii, 24 pp., meer
 • Delbare, D.; Nevejan, N.; Sorgeloos, P.; Pirlet, H. (2013). Aquacultuur, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 175-186, meer
 • Delbare, D.; Nevejan, N.; Sorgeloos, P.; Pirlet, H. (2013). Aquaculture, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 167-176, meer
 • Delbare, D.; Vanhee, W.; Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) (2013). Resources in the Antarctic, in: Casey, J. et al. Review of scientific advice for 2014 – part 3 (STECF-13-26). JRC Scientific and Technical Research Series, 86110: pp. 276-291, meer
 • Derveaux, S.; Vandendriessche, S.; Schaafsma, M.; Pitois, S.; Vincent, D.; Robbens, J.; Hostens, K.; Riebbels, G.; Matthijs, F.; Levenson, M. (2013). MEMO Nieuwsbrief 2013(4). MEMO Nieuwsbrief: Zesmaandelijks tijdschrift Mnemiopsis leidyi: Ecology, Modelling and Observation, 4. ILVO: Oostende. 4 pp., meer
 • Derveaux, S.; Vandendriessche, S.; Schaafsma, M.; Pitois, S.; Vincent, D.; Robbens, J.; Hostens, K.; Riebbels, G.; Matthijs, F.; Levenson, M. (2013). MEMO Nieuwsbrief 2013(5). MEMO Nieuwsbrief: Zesmaandelijks tijdschrift Mnemiopsis leidyi: Ecology, Modelling and Observation, 5. ILVO: Oostende. 4 pp., meer
 • Derweduwen , J.; Hostens, K.; Hillewaert, H.; Van Steenbrugge, L.; Van Tieghem, P.; Wittoeck, J.; T’Jampens, M.; Cattrijsse, A. (2013). Dock harbour walls as biodiversity hotspots [Poster]. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Derweduwen, J.; De Backer, A.; Van Hoey, G.; Hillewaert, H.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2013). Statistische analyse van de eerste twee monitoringscampagnes (T0) binnen het onderzoek naarde invloed van lozing van gechloreerd zeewater op het macrobenthos (zacht substraat) en de epifauna (hard substraat). ILVO Mededeling, 132. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Oostende. 17 pp., meer
 • Derweduwen, J.; Hostens, K.; Hillewaert, H.; Van Steenbrugge, L.; Van Tieghem, P.; Wittoeck, J.; T’Jampens, M.; Cattrijsse, A. (2013). Dock harbour walls as biodiversity hotspots, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 41, meer
 • Ebeling, M.W.; Ribeiro, C.C. (Ed.) (2013). Evaluation of 2012 MS Technical Reports under DCF (1) (STECF13-07). JRC Scientific and Technical Research Series, 83568. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-32524-3. 183 pp. https://dx.doi.org/10.2788/95695, meer
 • European Commission (2013). Report of the Regional Co-ordination Meeting for the North Sea and Eastern Arctic (RCM NS & EA). European Commission: [s.l.]. 172 pp., meer
 • Graham, N.; Doerner, H. (Ed.) (2013). Landing obligation in EU fisheries (STECF-13-23). JRC Scientific and Technical Research Series, 86112. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-34650-7. 115 pp. https://dx.doi.org/10.2788/37460, meer
 • Haelters, J.; Debusschere, E.; Botteldooren, D.; Dulière, V.; Hostens, K.; Norro, A.; Vandendriessche, S.; Vigin, L.; Vincx, M.; Degraer, S. (2013). The effects of pile driving on marine mammals and fish in Belgian waters, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 71-77, meer
 • Hanseeuw, E.; Vanderperren , E.; Van Lancker, J. (2013). Use of by-products as system innovation: GeNeSYS. All aboard: a valuable use for discards, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 53, meer
 • Hoffman, S.; Vansteenbrugge, L.; Derveaux, S.; Van Ginderdeuren, K.; Hostens, K.; Robbens, J. (2013). Risk assessment of non-indigenous marine invaders: A combined approach of morphological and molecular analysis allowed unambiguous identification of the comb jelly Mnemiopsis leidyi in the Belgian Part of the North Sea (BPNS), in: Robbens, J. et al. (Ed.) Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66: pp. 47, meer
 • Hostens, K.; Courtens, W.; Craeymeersch, J.; Goudswaard, P.C.; Houziaux, J.-S.; Merckx, B.; Van Hoey, G.; Kerckhof, F.; Perdon, K.J.; Stienen, E.W.M.; Van Lancker, V.; Vigin, L.; Vincx, M.; Degraer, S. (2013). Invasive American razor clam Ensis directus in Belgian waters: a true opportunity for shell-fisheries?, in: Robbens, J. et al. (Ed.) Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66: pp. 43, meer
 • ICES (2013). Report of the Second Workshop of National Age Readings Coordinators (WKNARC2), 13-17 May 2013, Horta, Azores. CM Documents - ICES, CM 2013(ACOM:52). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 65 pp., meer
 • ICES (2013). Report of the Benthos Ecology Working Group (BEWG), 22-25 April 2013, A Coruña, Spain. CM Documents - ICES, CM 2013(SSGEF:09). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 39 pp., meer
 • ICES (2013). Report of the Working Group for Celtic Seas Ecoregion (WGCSE), 8-17 May 2013, Copenhagen, Denmark. CM Documents - ICES, CM 2013(ACOM:12). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. xii, 1986 pp., meer
 • ICES (2013). Report of the Working Group on Assessment of New MoU Species (WGNEW), 18-22 March 2013, ICES HQ, Copenhagen, Denmark. CM Documents - ICES, CM 2013(ACOM:21). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. iv, 183 pp., meer
 • ICES (2013). Report of the Working Group on Elasmobranch Fishes (WGEF), 17–21 June 2013, Lisbon, Portugal. CM Documents - ICES, CM 2013(ACOM:19). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 680 pp., meer
 • ICES (2013). Report of the Marine Chemistry Working Group (MCWG), 4-8 March 2013, ICES HQ, Copenhagen, Denmark. CM Documents - ICES, CM 2013(SSGHIE:07). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 65 pp., meer
 • ICES (2013). Report of the Planning Group on Commercial Catches, Discards and Biological Sampling; PGCCDBS 2013, 18-22 February 2013, Belfast, Northern Ireland. CM Documents - ICES, CM 2013(ACOM:49). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 128 pp., meer
 • ICES (2013). Report of the Working Group on Integrating Surveys for the Ecosystem Approach (WGISUR), 15-17 January 2013, Lisbon, Portugal. CM Documents - ICES, CM 2013(SSGESST:01). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 19 pp., meer
 • ICES (2013). Report of the Working Group on Marine Benthal and Renewable Energy Developments (WGMBRED), 19-22 March 2013, Caen, France. CM Documents - ICES, 2013/SSGEF:17. International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 23 pp., meer
 • ICES (2013). Report of the Working Group on the Assessment of Demersal Stocks in the North Sea and Skagerrak (WGNSSK), 24-30 April, ICES Headquarters, Copenhagen. CM Documents - ICES, CM 2013(ACOM:13). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 1435 pp., meer
 • ICES (2013). ICES Advisory Committee 2013. Book 6: North Sea. ICES Advice, 2013. International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. ISBN 978-87-7482-149-6. 421 pp., meer
 • ICES (2013). Report of the ICES Advisory Committee 2013. Book 5: Celtic Sea and West of Scotland. ICES Advice, 2013. International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. ISBN 978-87-7482-149-6. 416 pp., meer
 • ICES (2013). Report of the Working Group on Beam Trawl Surveys (WGBEAM), 23-26 April 2013, Ancona, Italy. CM Documents - ICES, CM 2013(SSGESST:12). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. iii, 260 pp., meer
 • ICES (2013). Report of the Working Group on the Effects of Extraction of Marine Sediments on the Marine Ecosystem (WGEXT), 22–25 April 2013, Faial, Portugal. CM Documents - ICES, CM 2013/SSGHIE:14. International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 27 + annexes pp., meer
 • ILVO Sectie Technisch Visserijonderzoek (2013). Is er een verband tussen de toename aan beschadigde vis in de Noordzee in 2012 en de pulsvisserij? ILVO Visserij: Oostende. 3 pp., meer
 • Jones, P.; Qiu, W.; Lieberknecht, L. (2013). Typology of conflicts in MESMA case studies. D6.1. [S.n.]: [s.l.]. 73 pp., meer
 • Kinds, A. (2013). VALDUVIS - Eerste multistakeholderproces. Rederscentrale Maart: 16, meer
 • Kinds, A. (2013). VALDUVIS. Summier overzicht na 1 jaar onderzoek. Rederscentrale November: 17-18, meer
 • Kinds, A.; Vincx, M.; Fockedey, N. (2013). The Ghent University Sustainable Seafood Project and the role of educational institutions in raising awareness about sustainable seafood, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 58, meer
 • Kinds, A.; Sys, K.; Mondelaers, K.; Polet, H. (2013). VALDUVIS: a fair price for sustainable fish. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 15 February 2013. ILVO: Oostende, Merelbeke. 1 poster pp., meer
 • Kinds, A.; Sys, K.; Mondelaers, K.; Polet, H. (2013). VALDUVIS: a fair price for sustainable fish?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 59, meer
 • Kirkegaard, E.; Natale, F. (Ed.) (2013). Review of DC MAP – Part 1 (STECF-13-06). JRC Scientific and Technical Research Series, 81593. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-29908-7. 42 pp. https://dx.doi.org/10.2788/9019, meer
 • Kirkegaard, E.; Natale, F. (Ed.) (2013). Review of DC MAP – Part 2 (STECF-13-12). JRC Scientific and Technical Research Series, 83566. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-32528-1. 84 pp. https://dx.doi.org/10.2788/96031, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Torreele, E.; Vincx, M.; Polet, H.; Mees, J. (2013). Invisible catch: A century of bycatch and unreported removals in sea fisheries, Belgium 1929-2010, in: Lescrauwaet, A.-K. Belgian fisheries: ten decades, seven seas, forty species: Historical time-series to reconstruct landings, catches, fleet and fishing areas from 1900. pp. 136-163, meer
 • Moreau, K. (2013). Bestandsopnames volwassen platvis in de Zuidelijke Noordzee. Rederscentrale Maart: 7, meer
 • Moreau, K.; Torreele, E. (2013). RV Belgica cruise 2013/23ab - Cruise report. Operational Directorate Natural Environment, Royal Belgian Institute of Natural Sciences: Brussel. 13 pp., meer
 • Olsen, E.; Hoel, A.H.; Fluharty, D.L.; Maes, F.; Pecceu, E. (2013). Integration at the round table – Marine Spatial Planning in multi-­stakeholder settings. CM Documents - ICES, CM 2013(I:31). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 7 pp., meer
 • Pecceu, E.; Hostens, K.; Vanaverbeke, J.; Rabaut, M. (2013). Application of the MESMA Framework. Case Study: Belgian Part of the North Sea. ILVO Mededeling, 138. ILVO: Oostende. 79 pp., meer
 • Pecceu, E.; Hostens, K.; Maes, F. (2013). Marine Protected Areas in the Belgian Part of the North Sea: a governance analysis, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 78, meer
 • Polet, H.; Torreele, E.; Pirlet, H. (2013). Visserij, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 161-174, meer
 • Polet, H.; Torreele, E.; Pirlet, H. (2013). Fisheries, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 153-166, meer
 • Polet, H.; Pede, A.; Verhaeghe, D. (2013). Netinnovatie langoustinevisserij. ILVO Mededeling, 130. ILVO: Oostende. [diff. pag.] pp., meer
 • Rätz, H.-J. (Ed.) (2013). Evaluation of fishing effort regimes in European waters - Part 1 (STECF-13-13). JRC Scientific and Technical Research Series, 83567. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-32525-0. 691 pp. https://dx.doi.org/10.2788/95715, meer
 • Rätz, H.-J.; Holmes, S. (Ed.) (2013). Evaluation of fishing effort regimes in European waters - Part 2 (STECF-13-21). JRC Scientific and Technical Reports, 86088. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-34620-0. 863 pp. https://dx.doi.org/10.2788/35784, meer
 • Robbens, J.; Derveaux, S.; Hostens, K.; Fockedey, N.; Kerckhof, F.; Degraer, S.; De Troch, M.; Vincx, M. (Ed.) (2013). Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66. Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO)/Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. x, 50 pp., meer
 • Rumes, B.; Coates, D.; De Mesel, I.; Derweduwen, J; Kerckhof, F.; Reubens, J.; Vandendriessche, S. (2013). Does it really matter? Changes in species richness and biomass at different spatial scales, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 183-189, meer
 • Soetaert, M.; Polet, H.; Decostere, A.; Chiers, K. (2013). The impact of electrotrawls on marine organisms, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 86, meer
 • Stamoulis, A.; Vassilopoulou, V.; Torreele, E.; Rijnsdorp, A.D. (2013). Impact of bottom-trawled gears in two European marine regions, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 87, meer
 • Stouten, H.; Van Craeynest, N. (2013). Alternatieven voor de boomkorvisserij. Begeleiding en advies, in: Van Craeynest, N. et al. ADVIS II. Alternatieven voor de boomkorvisserij. ILVO Mededeling, 134: pp. 1-39, meer
 • Van Craeynest, N.; Polet, H.; Depestele, J.; Stouten, H.; Verschueren, B. (2013). ADVIS II. Alternatieven voor de boomkorvisserij. ILVO Mededeling, 134. ILVO Visserij: Oostende. [182] pp., meer
 • Van de Walle, S.; Depestele, J.; Polet, H.; Van Craeynest, K.; Vincx, M. (2013). Subsampling accuracy in beam trawl catches. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 15 February 2013. ILVO Visserij/Marine Biology, Ghent University: Oostende & Ghent. 1 poster pp., meer
 • Van Ginderdeuren, K. (2013). Zooplankton and its role in North Sea food webs: Community structure and selective feeding by pelagic fish in Belgian marine waters = Zooplankton en diens rol in Noordzee voedselwebben: Gemeenschapsstructuur en selectief foerageergedrag door pelagische vissen in Belgische mariene wateren. PhD Thesis. Ghent University: Ghent. xx, 266 pp., meer
 • Van Hoey, G.; Birchenough, S.; Hostens, K. (2013). The determination of the biological value of the Wandelaar area based on sediment profile imaging (SPI) and grab sampling. ILVO Mededeling, 126. ILVO: Oostende. 24 pp., meer
 • Van Hoey, G.; Colson, L.; De Backer, A.; Hillewaert, H.; Holzhauer, H.; Hostens, K.; Vanaverbeke, J.; Vincx, M.; van Dalfsen, J.; Wittoeck, J. (2013). Meetplan ecologische studie onderwatersuppleties aan de Vlaamse kust (4shore). ILVO Mededeling, 144. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Oostende. 33 pp., meer
 • Van Hoey, G.; Colson, L.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Vanaverbeke, J.; Vincx, M. (2013). Staalname rapportage 4shore campagne T0 (najaar 2013). ILVO Mededeling, 143. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Oostende. 29 pp., meer
 • Van Hoey, G.; De Backer, A.; Hostens, K. (2013). Sediment profile imaging: an added value for Belgian marine research?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 94, meer
 • Van Hoey, G.; Hostens, K; (2013). Using generic environmental indicators as part of the alien species assessment tool box under the different EU Directives, in: Robbens, J. et al. (Ed.) Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66: pp. 33, meer
 • Van Lancker, V.; Lauwaert, B.; De Mol, L.; Vandenreyken, H.; De Backer, A.; Pirlet, H. (2013). Sand and gravel extraction, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 121-130, meer
 • Van Lancker, V.; Lauwaert , B.; De Mol, L.; Vandenreyken, H.; De Backer, A.; Pirlet, H. (2013). Zand- & grindwinning, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 129-138, meer
 • Vanaverbeke, J.; Vincx, M. (Ed.) (2013). Comparison paper: paper on the comparison of case studies, building on the overlap of human pressures and/or priority habitats. D3.5. [S.n.]: [s.l.]. 19 pp., meer
 • Vandendriessche, S.; Vansteenbrugge, L.; Hostens, K.; Maelfait, H. (2013). Jellyfish, jellypress and jellyperception: Final report - Belgian case study. ILVO Mededeling, 142. ILVO: Oostende. 21 pp., meer
 • Vandendriessche, S.; Vansteenbrugge, L.; Hostens, K. (2013). Jellypress & jellyperception, in: Robbens, J. et al. (Ed.) Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66: pp. 23, meer
 • Vandendriessche, S.; Hostens, K.; Courtens, W.; Stienen, E. (2013). Fisheries activities change in the vicinity of offshore wind farms, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 81-85, meer
 • Vandendriessche, S.; Derweduwen, J.; Hostens, K. (2013). Between the turbines: soft substrate epibenthos and fish, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 99-113, meer
 • Vandendriessche, S.; Reubens, J.; Derweduwen, J; Degraer, S.; Vincx, M. (2013). Offshore wind farms as productive sites for fishes?, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 153-161, meer
 • Vanhaecke, H. (2013). The Irish sea sole-stock: a "sole" Belgian problem? ILVO: Oostende. 24 pp., meer
 • Vansteenbrugge, L.; Hostens, K.; De Troch, M.; Vincx, M. (2013). Current distribution and population dynamics of Mnemiopsis leidyi populations in the Belgian part of the North Sea and the Westerschelde estuary, in: Robbens, J. et al. (Ed.) Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66: pp. 15, meer
 • Verkempynck, R.; Mondelaers, K.; Polet, H.; Lauwers, L. (2013). What strategic choices do fishermen make?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 104, meer
 • Verlé, K. (2013). Characteristics of the Mbashe Catchment and Estuary, South Africa. Towards an assessment of catchment land use impact. MSc Thesis. Universiteit Antwerpen/Universiteit Gent/VUB: Antwerpen, Gent, Brussel. 89, XXV pp., meer
 • Verschueren, B.; Vanelslander, B. (2013). Project Combipuls: pulsvisserij op tong en garnaal. ILVO Visserij: Merelbeke. 48 + annexes pp., meer
 • Vigneau, J.; van Beek, F.; Lordan, C.; Lorance, P.; Armstrong, M.; Dalskov, J.; Ulrich, C.; Moreau, K.; Santurtún, M.; Schön, P.-J. (2013). Strengthening the collaboration between scientists and fishing industry in view of improvingscientific advice. Working document addressing the issues to be tackled in the WKDDRAC3 meeting. ICES: Copenhagen. 3 pp., meer
 • Willems, T.; Depestele, J.; De Backer, A.; Hostens, K. (2013). By-catch of rays in the trawl fishery for Atlantic seabob shrimp Xiphopenaeus kroyeri in Suriname: how effective are TEDs and BRDs? ILVO Mededeling, 139. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 19 pp., meer
 • Willems, T.; Hostens, K.; Vincx, M. (2013). By-catch in a tropical shrimp fishery: how effective are TEDs and BRDs in excluding elasmobranchs? Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 15 February 2013. ILVO/Marine Biology Section, Ghent University: Oostende, Gent. 1 poster pp., meer
 • Willems, T.; Hostens, K. (2013). By-catch in a tropical shrimp fishery: how effective are TEDs and BRDs in excluding elasmobranchs?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 110, meer
 • Devriese, L.; Bekaert, K.; Bossaer, M.; Robbens, J. (2012). Patterns and prevalence of marine fish diseases and parasites, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 30, meer
 • (2012). MEMO Nieuwsbrief 2012(2). MEMO Nieuwsbrief: Zesmaandelijks tijdschrift Mnemiopsis leidyi: Ecology, Modelling and Observation, 2012(2). Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 1-4 pp., meer
 • (2012). VISEO. Socio-Economische Onderzoekscel Visserij. ILVO: Oostende. 2 pp., meer
 • Bekaert, K.; Deloof, D.; Robbens, J. (2012). SEQUID-project. Rederscentrale Augustus: 23, meer
 • Bonnier, L. (2012). Impact en effect van microplastics op verschillende epibenthos soorten. BSc Thesis. Howest (Hogeschool West-Vlaanderen): Brugge. 71 pp., meer
 • Broekaert, K.; Heyndrickx, M.; Herman, L.; Devlieghere, F.; Vlaemynck, G. (2012). Seafood quality analysis: molecular identification of dominant microbiota after ice storage on several general growth media, in: Broekaert, K. Molecular identification of the dominant microbiota and their spoilage potential of Crangon crangon and Raja sp. pp. 29-47, meer
 • Broekaert, K.; Noseda, B.; Heyndrickx, M.; Vlaemynck, G.; Devlieghere, F. (2012). Volatile compounds associated with Psychrobacter spp. and Pseudoalteromonas spp., the dominant microbiota of brown shrimp (Crangon crangon) during aerobic storage, in: Broekaert, K. Molecular identification of the dominant microbiota and their spoilage potential of Crangon crangon and Raja sp. pp. 76-92, meer
 • Broekaert, K.; Heyndrickx, M.; Herman, L.; Devlieghere, F.; Vlaemynck, G. (2012). Molecular identification of the microbiota of peeled and unpeeled brown shrimp (Crangon crangon) during storage on ice and at 7.5°c, in: Broekaert, K. Molecular identification of the dominant microbiota and their spoilage potential of Crangon crangon and Raja sp. pp. 47-76, meer
 • Broekaert, K.; Noseda, B.; Heyndrickx, M.; Vlaemynck, G.; Devlieghere, F. (2012). The spoilage microbiota of ray (Raja sp.) during ice storage under different conditions: Molecular identification and characterisation of the spoilage potential, in: Broekaert, K. Molecular identification of the dominant microbiota and their spoilage potential of Crangon crangon and Raja sp. pp. 93-118, meer
 • Casey, J.; Vanhee, W.; Doerner, H.; Druon, J.-N. (Ed.) (2012). Review of Scientific Advice for 2013 - Part 2 (STECF-12-08). JRC Scientific and Technical Research Series, 73064. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-25671-4. 328 pp. https://dx.doi.org/10.2788/38506, meer
 • Casey, J.; Doerner, H. (Ed.) (2012). 39th Plenary meeting report of the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (PLEN-12-01). JRC Scientific and Technical Research Series, 70759. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-24753-8. 109 pp. https://dx.doi.org/10.2788/23845, meer
 • Casey, J.; Doerner, H. (Ed.) (2012). 40th Plenary meeting report of the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (PLEN-12-02). JRC Scientific and Technical Research Series, 73093. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-25641-7. 124 pp. https://dx.doi.org/10.2788/38386, meer
 • Casey, J.; Doerner, H. (Ed.) (2012). 41st Plenary meeting report of the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (PLEN-12-03). JRC Scientific and Technical Research Series, 76701. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-27207-3. 112 pp. https://dx.doi.org/10.2788/63585, meer
 • Casey, J.; Vanhee, W.; Doerner, H. (Ed.) (2012). Review of Scientific Advice for 2013. Consolidated advice on fish stocks of interest to the European Union (STECF-12-22). JRC Scientific and Technical Research Series, 77111. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-27785-6. 550 pp. https://dx.doi.org/10.2788/71329, meer
 • Casey, J.; Vanhee, W.; Doerner, H. (Ed.) (2012). Review of Scientific Advice for 2013 - Part 3 (STECF-12-17). JRC Scientific and Technical Research Series, 76743. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-27462-6. 287 pp. https://dx.doi.org/10.2788/67934, meer
 • De Vooght, N.; Riebbels, G.; Matthijs, F. (Ed.) (2012). Activiteitenverslag ILVO 2011. ILVO: Merelbeke. 89 pp., meer
 • Debusschere, E.; Norro, A.; Vandendriessche, S.; Hostens, K.; Vincx, M.; Botteldooren, D.; Degraer, S. (2012). The impact of underwater noise on the early life stages of fish. CM Documents - ICES, CM 2012(O:19). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 1 pp., meer
 • Degraer, S.; Brabant, R.; Coates, D.; Courtens, W.; Derweduwen, J.; Haelters, J.; Hostens, K.; Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Norro, A.; Onkelinx, T.; Rumes, B.; Stienen, E.W.M.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Van de Walle, M.; Vanermen, N.; Van Roy, W.; Verschelde, P.; Vigin, L.; Vincx, M.; Willems, T. (2012). Executive summary, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Heading for an understanding of environmental impacts. pp. 1-8, meer
 • Delbare, D. (2012). Populatiedynamica van zeebaars op het Belgisch Continentaal Plat: Eindrapport 2012. Projectcode 7-07-0016/3. ILVO: Merelbeke. 63 pp., meer
 • Depestele, J.; Courtens, W.; Degraer, S.; Haelters, J.; Hostens, K.; Houziaux, J.-S.; Merckx, B.; Polet, H.; Rabaut, M.; Stienen, E.W.M.; Vandendriessche, S.; Verfaillie, E.; Vincx, M. (2012). An integrated impact assessment of trammel net and beam trawl fisheries WAKO II. Final Report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 233 pp., meer
 • Depestele, J.; Van Hoey, G. (2012). Beoordeling boomkorvisserij op vis in de Nederlandse kustzone. ILVO Mededeling, 121. ILVO: Oostende. 17 pp., meer
 • Derveaux, S.; Hoffman, S.; Travers, M.; David, C.; van Walraven, L.; Langenbergh, V.; Robbens, J.; Riebbels, G.; Matthijs, F.; Levenson, M.; Delbare, D.; Vuylsteke, D.; Vansteenbrugge, L.; Antajan, E.; Brylinski, J.-M.; Pitois, S.; van Dalfsen, J. (2012). MEMO Nieuwsbrief 2012(3). MEMO Nieuwsbrief: Zesmaandelijks tijdschrift Mnemiopsis leidyi: Ecology, Modelling and Observation, 3. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 4 pp., meer
 • Derweduwen, J.; Hillewaert, H.; Vansteenbrugge, L.; Van Tieghem, P.; Hostens, K. (2012). Voortgangsrapport 2 betreffende het onderzoek naar de invloed van lozing van gechloreerd zeewater op het macrobenthos (zacht substraat) en de epifauna (hard substraat) periode juni 2012 - november 2012. ILVO Mededeling, 120. ILVO: Oostende. 18 pp., meer
 • Derweduwen, J.; De Backer, A.; Hillewaert, H.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2012). Voortgangsrapport 1 betreffende het onderzoek naar de invloed van lozing van gechloreerd zeewater op het macrobenthos (zacht substraat) en de epifauna (hard substraat) periode juni 2011 - mei 2012. ILVO Mededeling, 119. ILVO: Oostende. 15 pp., meer
 • Derweduwen, J.; Vandendriessche, S.; Willems, T.; Hostens, K. (2012). The diet of demersal and semi-pelagic fish in the Thorntonbank wind farm: tracing changes using stomach analyses data, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Heading for an understanding of environmental impacts. pp. 73-84, meer
 • Derweduwen, J.; Hostens, K.; Reubens, J.; Vandendriessche, S. (2012). Do windmill parks function as a refugium?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 28, meer
 • Derweduwen, J.; Vandendriessche, S.; Hostens, K. (2012). Monitoring the effects of the Belgian windmill parks on the epibenthic and demersal fish fauna of soft bottom sediments, in: Report of the workshop on effects of offshore windfarms on marine benthos - Facilitating a closer international collaboration throughout the North Atlantic Region (WKEOMB). CM Documents - ICES, 2012/SSGEF:13: pp. 10-11, meer
 • Desender, M.; Polet, H.; Chiers, K.; Soetaert, M.; Decostere, A. (2012). Evaluation of the impact of electro shrimp trawl fishery, in: Bayrou, C. et al. Proceedings of the 2nd scientific meeting of the Faculty of Veterinary Medicine (University of Liège - Belgium). pp. 37, meer
 • Desender, M.; Polet, H.; Chiers, K.; Soetaert, M.; Decostere, A. (2012). Evaluation of the impact of electro shrimp trawl fishery, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 29, meer
 • Desender, M.; Verschueren, B.; Soetaert, M.; Polet, H.; Chiers, K.; Decostere, A. (2012). Evaluation of the impact of pulse fishery on a selection of North Sea fish & invertebrates. CM Documents - ICES, CM 2012(C:24). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 1 pp., meer
 • Desender, M.; Polet, H.; Chiers, K.; Soetaert, M.; Decostere, A. (2012). Evaluation of the impact of electro shrimp trawl fishery. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Devriese, L. (2012). Schar met zweren piekt : opvallende toename in Belgische wateren. Visserijnieuws 32(29): 4, meer
 • Devriese, L.; Bekaert, K.; Bossaer, M.; Robbens, J. (2012). Patterns and prevalence of marine fish diseases and parasites. Poster presentation. Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO). Animal Sciences Unit - Fisheries: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Ebeling, M.W.; Natale, F.; Doerner, H. (Ed.) (2012). Review of proposed DCF 2014-2020 - Part 1 (STECF-12-07). JRC Scientific and Technical Research Series, 71290. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-24988-4. 67 pp. https://dx.doi.org/10.2788/27143, meer
 • Hoffman, S.; Vansteenbrugge, L.; Van Ginderdeuren, K.; Binetti, U.; Theetaert, H.; Hostens, K.; Robbens, J. (2012). Risk assessment of non-indigenous marine invaders: a combined approach of morphological and molecular analysis allowed unambiguous identification of the comb jelly Mnemiopsis leidyi in the Belgian Part of the North Sea. Poster presentation. Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO). Animal Sciences Unit - Fisheries: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Hostens, K.; Willems, T. (2012). Preliminary assessment of ray bycatch in the Surinam seabob fishery. ILVO Mededeling, 113. Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO): Oostende. 19 pp., meer
 • ICES (2012). Report of the Study Group on Electrical Trawling (SGELECTRA), 21-22 April 2012, Lorient, France. CM Documents - ICES, CM 2012(SSGESST:06). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 50 pp., meer
 • ICES (2012). Report of the Study Group on Practical Implementation on Discard Sampling Plans, 18-22 June 2012, ICES HQ, Copenhagen, Denmark. CM Documents - ICES, CM 2012(ACOM:51). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 87 pp., meer
 • ICES (2012). Report of the Working Group on Assessment of New MoU Species (WGNEW), 5-9 March 2012. CM Documents - ICES, CM 2012(ACOM:20). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 258 pp., meer
 • ICES (2012). Report of the Working Group on Beam Trawl Surveys (WGBEAM), 5-8 June 2012, IJmuiden, the Netherlands. CM Documents - ICES, CM 2012(SSGESST:11). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 180 pp., meer
 • ICES (2012). Report of the Working Group on Integrating Surveys for the Ecosystem Approach (WGISUR), 24-26 January 2012, IJmuiden, the Netherlands. CM Documents - ICES, CM 2012(SSGESST:20). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 24 pp., meer
 • ICES (2012). Report of the Working Group for the Celtic Seas Ecoregion (WGCSE), 9-18 May 2012, Copenhagen, Denmark. CM Documents - ICES, CM 2012(ACOM:12). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 1715 pp., meer
 • ICES (2012). Report of the Working Group on the Ecosystem Effects of Fishing Activities (WGECO), 11–18 April 2012, Copenhagen, Denmark. CM Documents - ICES, CM 2012(ACOM:26). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 192 pp., meer
 • ICES (2012). Report of the Workshop2 on Sexual Maturity Staging of sole, plaice, dab and flounder, 9-13 January 2012, Oostende, Belgium. CM Documents - ICES, CM 2012(ACOM:55). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 64 pp., meer
 • ICES (2012). Report of the Workshop on Evaluation of current ecosystem surveys (WKECES), 20-22 November 2012, Bergen, Norway. CM Documents - ICES, CM 2012(SSGESST:23). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 59 pp., meer
 • ICES (2012). Report of the Joint EU/ICES Workshop on the Regional Database (WKRDB), 29 May–1 June, ICES HQ, Copenhagen, Denmark. CM Documents - ICES, CM 2012(ACOM:64). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 20 pp., meer
 • ICES (2012). Report of the Steering Committee for Regional Databases (RDB–SC), 20-21 March 2012, ICES Headquarters, Copenhagen. CM Documents - ICES, CM 2012(ACOM:66). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 52 pp., meer
 • ICES (2012). Report of the Benchmark Workshop on Flatfish Species and Anglerfish (WKFLAT), 1–8 March 2012, Bilbao, Spain. CM Documents - ICES, CM 2012(ACOM:46). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 283 pp., meer
 • ICES (2012). Report of the Benchmark Workshop on Western Waters Roundfish (WKROUND), 22-29 February 2012, Aberdeen, UK. CM Documents - ICES, CM 2012(ACOM:49). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 283 pp., meer
 • ICES (2012). Report of the Benthos Ecology Working Group (BEWG), 7–11 May 2012, Sandgerdi, Iceland. CM Documents - ICES, CM 2012(SSGEF:07). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 56 pp., meer
 • ICES (2012). Report of the Inter-Benchmark Protocol on New Species (Turbot and Sea bass; IBPNew 2012), 1-5 October 2012, Copenhagen, Denmark. CM Documents - ICES, CM 2012(ACOM:45). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 239 pp., meer
 • ICES (2012). Report of the Marine Chemistry Working Group (MCWG), 20–24 February 2012, Southampton, United Kingdom. CM Documents - ICES, CM 2012(SSGHIE:05). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 122 pp., meer
 • ICES (2012). Report of the Planning Group on Commercial Catches, Discards and Biological Sampling (PGCCDBS 2012), 30 January–3 February 2012, Rome, Italy. CM Documents - ICES, CM 2012(ACOM:50). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 163 pp., meer
 • ICES (2012). Report of the ICES Advisory Committee 2012: North Sea. ICES Advice, Book 6. ICES: Copenhagen. 477 pp., meer
 • ICES (2012). Report of the Working Group on the Effects of Extraction of Marine Sediments on the Marine Ecosystem (WGEXT), 16–20 April 2012, Rouen, France. CM Documents - ICES, CM 2012(SSGHIE:11). ICES Advisory Committee: Copenhagen. 15 + annexes pp., meer
 • ICES (2012). Report of the Working Group on the Assessment of Demersal Stocks in the North Sea and Skagerrak (WGNSSK), 27 April-3 May 2012, ICES Headquarters, Copenhagen. CM Documents - ICES, CM 2012(ACOM:13). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 1346 pp., meer
 • ICES (2012). Report of the Working Group on Mixed Fisheries Advice for the North Sea (WGMIXFISH), 21-25 May 2012, ICES Headquarters, Copenhagen. CM Documents - ICES, CM 2012(ACOM:22). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 94 pp., meer
 • ICES (2012). Report of the Workshop on Effects of Offshore Windfarms on Marine Benthos - Facilitating a closer international collaboration throughout the North Atlantic Region (WKEOMB), 27–30 March 2012, Bremerhaven, Germany. CM Documents - ICES, CM 2012(SSGEF:13). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 29 + annexes pp., meer
 • Matola, H.D.; Vincx, M.; Hostens, K.; Van Ginderdeuren, K. (2012). The feeding ecology of four semi-pelagic fish species in the North Sea: a case of Belgian water, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 51, meer
 • Moreau, K.; Volckaert, F. (2012). Commerciële visbestanden binnen veilige referentiewaarden, in: Maelfait, H. et al. (Ed.) Het Kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 41, meer
 • Polet, H. (2012). Het CIVIS project: rapportering door het CIVIS-team. Rederscentrale November: 18-19, meer
 • Polet, H. (2012). Bordenvisserij op alternatieve soorten in het Engels Kanaal (TECH/2011/03). ILVO: Oostende. 43 pp., meer
 • Rätz, H.-J.; Mitrakis, N. (Ed.) (2012). Evaluation of fishing effort regimes in European waters part 1 (STECF-12-09). JRC Scientific and Technical Research Series, 73113. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-25672-1. 379 pp., meer
 • Rätz, H.-J.; Mitrakis, N. (Ed.) (2012). Evaluation of fishing effort regimes in European waters - Part 2 (STECF-12-16). JRC Scientific and Technical Research Series, 76738. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-27460-2. 598 pp., meer
 • Simmonds, J.; Jardim, E. (Ed.) (2012). Management plans part 2 - developing area based management plans (STECF-12-14). JRC Scientific and Technical Research Series, 73150. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-25746-9. 72 pp. https://dx.doi.org/10.2788/39265, meer
 • Simmonds, J.; Jardim, E. (Ed.) (2012). Multispecies management plans for the Baltic (STECF-12-06). JRC Scientific and Technical Research Series, 70982. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-24799-6. 71 + annexes pp. https://dx.doi.org/10.2788/25697, meer
 • Simmonds, J.; Jardim, E. (Ed.) (2012). Report on North sea and Kattegat scoping for mixed fisheries (STECF-12-04). JRC Scientific and Policy Reports, JRC 70966. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-24802-3. 27 pp. https://dx.doi.org/10.2788/25984, meer
 • Simmonds, J.; Jardim, E. (Ed.) (2012). Scoping for impact assessments for multi-annual plans for Baltic multi-species and cod in the Kattegat, North Sea, West of Scotland and Irish Sea. JRC Scientific and Policy Reports, JRC 70977. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-24797-2. 94 pp. https://dx.doi.org/10.2788/25628, meer
 • Soetaert, M.; Polet, H.; Decostere, A.; Desender, M.; Chiers, K. (2012). Flatfish fishery: impact & challenges. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Soetaert, M.; Polet, H.; Decostere, A.; Desender, M.; Chiers, K. (2012). Flatfish fishery: impact & challenges, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 75, meer
 • Soetaert, M.; Polet, H.; Decostere, A.; Desender, M.; Chiers, K. (2012). Flatfish fishery: impact & challenges, in: Bayrou, C. et al. Proceedings of the 2nd scientific meeting of the Faculty of Veterinary Medicine (University of Liège - Belgium). pp. 66, meer
 • Sotillo, A.; Courtens, W.; Depestele, J.; Stienen, E.; Vincx, M. (2012). Seabirds and fishery discards in the Southern North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 76, meer
 • Stamoulis, A.; Rijnsdorp, A.D.; Vassilopoulou, V.; Torreele, E. (2012). Assessing the impact of fisheries on demersal resources using ecosystem-based indicators, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 77-78, meer
 • Sys, K. (2012). Wild caught methodology. ILVO: Oostende. 5 pp., meer
 • Sys, K.; Kinds, A. (2012). Infofiche VALDUVIS. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Oostende. 2 pp., meer
 • Torreele, E. (2012). Nephrops norvegicus: een lucratieve en toekomstgerichte duurzame visserij? Presentatie op Workshop "De Vlaamse Langoustinevisserij: Heropstart van een lucratieve visserij!" 4 mei 2012. ILVO Visserij: Oostende. 13 slides pp., meer
 • Van de Walle, S. (2012). Subsampling accuracy in commercial beam trawl catches. MSc Thesis. ILVO Visserij/Marine Biology, Ghent University: Oostende & Ghent. [32] pp., meer
 • Van Ginderdeuren, K.; Van Hoey, G.; Vansteenbrugge, L. (2012). Herontdekking van de elft Alosa alosa in Belgische wateren. De Strandvlo 32(3): 83-86, meer
 • Van Regenmortel, T. (2012). The spatial and temporal distribution of gelatinous zooplankton in the Belgian part of the North Sea. MSc Thesis. Universiteit Gent, Vakgroep Biologie, Sectie Mariene Biologie/ILVO: Gent. 82 pp., meer
 • Vanaverbeke, J.; Vincx, M. (Ed.) (2012). Zoning plan of case studies: evaluation of spatial management options for the case studies. D3.6. IMARES: IJmuiden. 32 pp., meer
 • Vanaverbeke, J.; Vincx, M. (Ed.) (2012). Zoning plan of case studies: evaluation of spatial management options for the case studies. Annex 1. D3.6. IMARES: IJmuiden. 88 pp., meer
 • Vanaverbeke, J.; Vincx, M. (Ed.) (2012). Zoning plan of case studies: evaluation of spatial management options for the case studies. Annex 2: second framework run, Belgian part of the North Sea. D3.6. IMARES: IJmuiden. 79 pp., meer
 • Vansteenbrugge, L. (2012). Het geheimzinnige leven in zee - Kwallen. bo magazine 53(9): 71-73, meer
 • Verhaeghe, D.; Polet, H. (2012). Eindrapport "Studie en demonstratie van geselecteerde passieve visserijmethodes in de Noordzee en de Keltische Zee". Rapportnummer TECH/2012/02. ILVO Mededeling, 118. ILVO Visserij: Oostende. 213 pp., meer
 • Verschueren, B. (2012). Verslag: experimenten Delmeco garnalenpuls. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Oostende. 6 pp., meer
 • Verschueren, B. (2012). Experimenten Eco-Roll: flumetank Boulogne-sur-Mer. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Oostende. 5 pp., meer
 • Verschueren, B.; Vanelslander, B.; Polet, H. (2012). Verduurzaming van de garnalenvisserij met de garnalenpuls: eindrapport. ILVO Mededeling, 116. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 84 + bijlagen pp., meer
 • Willems, T.; De Backer, A.; Hostens, K.; Vincx, M. (2012). An ecosystem approach to fisheries: the seabob shrimp in Surinam. Ghent University, Biology Department, Marine Biology Section/ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Wittoeck, J.; De Backer, A. (2012). Veldverslag Ameland en Schiermonnikoog 2012. Bemonstering epibenthos en demersale vis. ILVO Mededeling, 117. Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek: Oostende. 24 pp., meer
 • (2011). MEMO Nieuwsbrief 2011(1). MEMO Nieuwsbrief: Zesmaandelijks tijdschrift Mnemiopsis leidyi: Ecology, Modelling and Observation, 2011(1). Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 1-4 pp., meer
 • Barrat, K.; Bell, E.; Carlshamre, S.; Davie, S.; Demaneche, S.; Dolder, P.; Holmes, S.; Jardim, E.; Kempf, A.; Kovsars, M.; Lövgren, J.; O’Hea, B.; Radtke, K.; Raid, T.; Silva, C.; Van der Kamp, P.; Vermand, Y.; Mitrakis, N.; Casey, J.; Abella, J.A.; Andersen, J.L.; Bailey, N.; Bertignac, M.; Cardinale, M.; Curtis, H.; Daskalov, G.M.; Delaney, A.E.; Döring, R.; García-Rodriguez, M.; Gascuel, D.; Graham, N.; Gustavsson, T.K.-E.; Jennings, S.; Kenny, A.; Kirkegaard, E.; Kraak, S.; Kuikka, S.; Malvarosa, L.; Martin, P.; Motova, A.; Murua, H.; Nowakowski, P.; Prellezo, R.; Sala, A.; Somarakis, S.; Stransky, C.; Théret, F.; Ulrich, C.; Vanhee, W.; Van Oostenbrugge, H. (2011). Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries. Evaluation of fishing effort regimes - Deep sea and Western waters (STECF-11-12). JRC Scientific and Technical Reports. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-22039-5. 142 pp. https://dx.doi.org/10.2788/10803, meer
 • Cabana Permuy, D. (2011). Assessing reference conditions and macrobenthic Ecological Quality Status for the Belgian Part of the North Sea. MSc Thesis. ILVO Visserij: Oostende. 49 pp., meer
 • Casey, J.; Abella, J.A.; Andersen, J.L.; Bailey, N.; Bertignac, M.; Cardinale, M.; Curtis, H.; Daskalov, G.M.; Delaney, A.E.; Di Natale, A.; Döring, R.; García-Rodriguez, M.; Gascuel, D.; Graham, N.; Gustavsson, T.K.-E.; Jennings, S.; Kenny, A.; Kirkegaard, E.; Kraak, S.; Kuikka, S.; Malvarosa, L.; Martin, P.; Motova, A.; Murua, H.; Nowakowski, P.; Prelezzo, R.; Sala, A.; Somarakis, S.; Stransky, C.; Théret, F.; Ulrich, C.; Vanhee, W.; Van Oostenbrugge, H.; Guillén, J.; Rätz, H.-J.; Simmonds, E.J.; Virtanen, J. (2011). 36th plenary meeting report of the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (PLEN-11-01). JRC Scientific and Technical Reports. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-20170-7. 77 pp. https://dx.doi.org/10.2788/15586, meer
 • Casey, J.; Abella, J.A.; Andersen, J.L.; Bailey, N.; Bertignac, M.; Cardinale, M.; Curtis, H.; Daskalov, G.M.; Delaney, A.E.; di Natale, A.; Döring, R.; García-Rodriguez, M.; Gascuel, D.; Graham, N.; Gustavsson, T.K.-E.; Jennings, S.; Kenny, A.; Kirkegaard, E.; Kraak, S.; Kuikka, S.; Malvarosa, L.; Martin, P.; Motova, A.; Murua, H.; Nowakowski, P.; Prelezzo, R.; Sala, A.; Somarakis, S.; Stransky, C.; Théret, F.; Ulrich, C.; Vanhee, W.; Van Oostenbrugge, H.; Rätz, H.-J.; Simmonds, E.J. (2011). 37th plenary meeting report of the scientific, technical and economic committee for fisheries (PLEN-11-02). JRC Scientific and Technical Reports. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-20809-6. 90 pp. https://dx.doi.org/10.2788/41016, meer
 • Casey, J.; Abella, J.A.; Andersen, J.L.; Bailey, N.; Bertignac, M.; Cardinale, M.; Curtis, H.; Daskalov, G.M.; Delaney, A.E.; di Natale, A.; Döring, R.; García-Rodriguez, M.; Gascuel, D.; Graham, N.; Gustavsson, T.K.-E.; Jennings, S.; Kenny, A.; Kirkegaard, E.; Kraak, S.; Kuikka, S.; Malvarosa, L.; Martin, P.; Motova, A.; Murua, H.; Nowakowski, P.; Prelezzo, R.; Sala, A.; Somarakis, S.; Stransky, C.; Théret, F.; Ulrich, C.; Vanhee, W.; Van Oostenbrugge, H.; Simmonds, E.J.; Rätz, H.-J.; Jardim, E.; Virtanen, J. (2011). 38th plenary meeting report of the scientific, technical and economic committee for fisheries (PLEN-11-03). JRC Scientific and Technical Reports. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-22036-4. 101 pp. https://dx.doi.org/10.2788/98352, meer
 • Casey, J.; Abella, J.A.; Andersen, J.L.; Bailey, N.; Bertignac, M.; Cardinale, M.; Curtis, H.; Daskalov, G.M.; Delaney, A.E.; di Natale, A.; Döring, R.; García-Rodriguez, M.; Gascuel, D.; Graham, N.; Gustavsson, T.K.-E.; Jennings, S.; Kenny, A.; Kirkegaard, E.; Kraak, S.; Kuikka, S.; Malvarosa, L.; Martin, P.; Motova, A.; Murua, H.; Nowakowski, P.; Prelezzo, R.; Sala, A.; Somarakis, S.; Stransky, C.; Théret, F.; Ulrich, C.; Vanhee, W.; Van Oostenbrugge, H. (2011). 38th plenary meeting report of the scientific, technical and economic committee for fisheries (PLEN-11-03). Corrigendum. JRC Scientific and Technical Reports, 67886. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-22332-7. 8 pp. https://dx.doi.org/10.2788/20245, meer
 • Casey, J.; Doerner, H.; Vanhee, W. (2011). Review of scientific advice for 2012 - Consolidated advice on fish stocks of interest to the European Union (STECF-11-18). JRC Scientific and Technical Reports, 67802. Office for Official Publications of the European Communities: Luxembourg. ISBN 978-92-79-22169-9. 483 pp. https://dx.doi.org/10.2788/12136, meer
 • De Backer, A.; Van Hoey, G.; Hostens, K. (2011). Human impact increases benthic biodiversity?, in: World Conference on Marine Biodiversity 2011. Our Oceans, Our Future: Oral Abstract Booklet. pp. 107, meer
 • Degraer, S.; Courtens, W.; Derweduwen, J.; Haelters, J.; Hostens, K.; Stienen, E.; Vandendriessche, S. (2011). Discussienota structureel overleg Dienst Marien Milieu – Defensie. Eindrapport in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Leefmilieu. BMM: Brussel. 51 pp., meer
 • Depestele, J.; Courtens, W.; Degraer, S.; Haelters, J.; Hostens, K.; Merckx, B.; Polet, H.; Rabaut, M.; Stienen, E.; Vandendriessche, S.; Vincx, M. (2011). Sensitivity assessment as a tool for spatio-temporal management of fishing techniques, in: World Conference on Marine Biodiversity 2011. Our Oceans, Our Future: Oral Abstract Booklet. pp. 46, meer
 • European Commission; JRC; Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF); Casey, J.; Vanhee, W.; Doerner, H. (2011). Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries. Review of scientific advice for 2012 - Part 2 (STECF-11-09). JRC Scientific and Technical Reports. Office for Official Publications of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-20803-4. 257 pp. https://dx.doi.org/10.2788/39614, meer
 • European Commission; JRC; Casey, J.; Vanhee, W.; Doerner, H. (2011). Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries. Review of scientific advice for 2012 - Part 2 (STECF-11-09) - Corrigendum. JRC Scientific and Technical Reports. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-21385-4. 5 pp. https://dx.doi.org/10.2788/78532, meer
 • European Commission; JRC; Casey, J.; Vanhee, W.; Rätz, H.-J.; Druon, J.-N. (2011). Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries. Review of scientific advice for 2012 - Part 3 (STECF-11-15). JRC Scientific and Technical Reports. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-22037-1. 245 pp. https://dx.doi.org/10.2788/98422, meer
 • Hanseeuw, E. (2011). Het belang van Rajidae voor de Belgische visserijsector. Casestudy: Analyse van de Belgische teruggooigegevens van vijf verschillende roggensoorten. MSc Thesis. Hogeschool Gent, Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur: Gent. 111 pp., meer
 • ICES (2011). Report of the ICES Advisory Committee, 2011. Book 6: North Sea . ICES Advice, 2011. International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. ISBN 978-87-7482-100-7. 366 pp., meer
 • Kiekens, W.; Verhaeghe, D. (2011). Belgische langoustinevisserij vroeger en nu, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 54: pp. 58-59, meer
 • Larsen, M.M.; Søndergaard, J.; Asmund, G.; Parmentier, K.; Vermaercke, P. (2011). Trace elements, in: Quevauviller, P. et al. (Ed.) Chemical marine monitoring: Policy framework and analytical trends. Water Quality Measurements Series, : pp. 71-99, meer
 • Lauwaert, B.; Delgado, R.; Derweduwen, J.; Devriese, L.; Fettweis, M.; Hostens, K.; Janssens, J.; Martens, C.; Robbens, J.; Timmermans, S.; Van Hoey, G.; Verwaest, T. (2011). Syntheserapport over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 2010-2011). Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium/Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij)/Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Afdeling Kust/Afdeling Maritieme Toegang/Waterbouwkundig La: Brussels. 16 pp., meer
 • Moreau, K. (2011). Belgisch beheer van mariene visbestanden door de tijd heen, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 54: pp. 22-29, meer
 • Nimmegeers, S.; Vanhee, W.; Moreau, K. (2011). Stock Annex: Irish Sea sole VIIa, in: ICES Report of the Benchmark Workshop on Flatfish (WKFLAT) 1-8 February 2011, Copenhagen, Denmark. CM Documents - ICES, 2011/ACOM:39: pp. 232-239, meer
 • Nimmegeers, S.; Vanhee, W.; Moreau, K. (2011). Stock Annex 6.8: Sole VIIa, in: ICES Report of the Working Group for Celtic Seas Ecoregion (WGCSE) 11-19 May 2011, Copenhagen, Denmark. CM Documents - ICES, 2011/ACOM:12: pp. 1356-1363, meer
 • Polet, H. (2011). Pladijs vanuit biologisch en visserijtechnisch perspectief: vroeger en nu, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 54: pp. 104-112, meer
 • Renders, E.; Decostere, A.; Polet, H.; Vincx, M.; Verschueren, B. (2011). Assessment of electric pulse fishing as an environment friendly fishing method in the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 48: pp. 71, meer
 • Sabatella, E.; Virtanen, J. (2011). Review of economic data collected in relation to the DCF and harmonisation of sampling strategies (STECF-11-19). JRC Scientific and Technical Reports, 68014. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-22646-5. 165 pp. https://dx.doi.org/10.2788/44712, meer
 • Songer, S.; Zenner, A. (2011). Collate information on the quality status of age reading at MS institutes (ToR g), in: ICES Report of the Workshop of National Age Readings Coordinators (WKNARC) 5-9 September 2011, Boulogne-sur-Mer, France. CM Documents - ICES, 2011/ACOM:45: pp. 22-26, meer
 • Van den Eynde, D.; De Sutter, R.; De Smet, L.; Francken, F.; Haelters, J.; Maes, F.; Malfait, E.; Ozer, J.; Polet, H.; Ponsar, S.; Reyns, J.; Van der Biest, K.; Vanderperren, E.; Verwaest, T.; Volckaert, A.; Willekens, M. (2011). Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities CLIMAR: final report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 121 pp., meer
 • Van Ginderdeuren, K. (2011). Progress Reports: New Mnemiopsis Program, in: ICES Report of the Working Group on Zooplankton Ecology (WGZE) 25-28 January 2011, Gdynia, Poland. CM Documents - ICES, 2011/SSGEF:01: pp. 16-17, meer
 • Van Hoey, G.; Delahaut, V.; Derweduwen, J.; Devries, L.; Dewitte, B.; Hostens, K.; Robbens, J. (2011). Biological and chemical effects of the disposal of dredged material in the Belgian Part of the North Sea (licensing period 2010-2011). ILVO Mededeling, 109. ILVO: Oostende. 120 pp., meer
 • Vandemaele, S.; Torreele, E. (2011). Annex 9: Belgian self-sampling programme, in: ICES Report of the Study Group on Practical Implementation of Discard Sampling Plans (SGPIDS) 27 June-1 July 2011, ICES Headquarters, Denmark. CM Documents - ICES, 2011/ACOM: 50: pp. 108, meer
 • Vansteenbrugge, L.; Hostens, K.; Vincx, M. (2011). The impact of the invasive comb jelly Mnemiopsis leidyi in the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 48: pp. 105, meer
 • Vansteenbrugge, L.; Hostens, K.; Vincx, M. (2011). The impact of the invasive comb jelly Mnemiopsis leidyi: preliminary results on spatial and temporal distribution in the Southern North Sea, in: World Conference on Marine Biodiversity 2011. Our Oceans, Our Future: Digital Object Abstract Booklet. pp. 33, meer
 • Verhaeghe, D.; Delbare, D.; Polet, H. (2011). Haalbaarheidsstudie: Passieve visserij en maricultuur binnen de Vlaamse windmolenparken? Eindrapport MARIPAS. ILVO Mededeling, 99. ILVO Visserij: Oostende. 136 pp., meer
 • Verkempynck, R. (2011). Bio-economic quick scan model for fisheries management: the case of Dover sole in Belgium. MSc Thesis. ILVO Visserij: Oostende. 24 pp., meer
 • Zenner, A.; Songer, S.; Mahé, K. (2011). Study on Harmonised methodology of age estimation Procedures, in: ICES Report of the Workshop of National Age Readings Coordinators (WKNARC) 5-9 September 2011, Boulogne-sur-Mer, France. CM Documents - ICES, 2011/ACOM:45: pp. 23-24, meer
 • (2010). ILVO activiteitenverslag 2009. ILVO: Merelbeke. 87 pp., meer
 • Chiers, K.; Verschueren, B.; Decostere, A.; Vercauteren, G.; Polet, H. (2010). Effects of low-frequency pulsed direct current on captive-housed sea fish. Poster presented at the 28th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology and European College of Veterinary Pathologists, ESVP/ECVP2010 , 8-11 September 2010 Belgrade, Serbia . Universiteit Gent. Faculteit Diergeneeskunde: Gent. 1 poster pp., meer
 • De Backer, A.; Moulaert, I.; Hillewaert, H.; Vandendriessche, S.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2010). Monitoring the effects of sand extraction on the benthos of the Belgian part of the North Sea. Report ILVO-Animal Sciences-Fisheries, 2. ILVO: Oostende. 117 pp., meer
 • Degraer, S.; Courtens, W.; Haelters, J.; Hostens, K.; Jacques, T.; Kerckhof, F.; Stienen, E.; Van Hoey, G. (2010). Bepalen van instandhoudingsdoelstellingen voor de beschermde soorten en habitats in het Belgische deel van de Noordzee, in het bijzonder in beschermde mariene gebieden. Eindrapport in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Leefmilieu. BMM: Brussel. 132 pp., meer
 • Delaney, A.; De Smet, S.; Verhaeghe, D. (2010). Assessment of the status, development and diversification of fisheries-dependent communities: Oostende Case Study Report. European Commission: [s.l.]. 56 pp., meer
 • Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Merckx, B.; Vincx, M.; Courtens, W.; Stienen, E.; Van Lancker, V.; Craeymeersch, J.; Van Hoey, G.; Hostens, K.; Degraer, S. (2010). Invasion of the southern bight of the North Sea by Ensis directus: ecological consequences and fishery perspectives. ILVO/INBO/Mariene Biologie. Universiteit Gent/MUMM/Wageningen UR. IMARES: Belgium. 1 poster pp., meer
 • Polet, H.; Depestele, J.; Van Craeynest, K.; Andersen, B.S.; Madsen, N.; van Marlen, B.; Buisman, E.; Piet, G.J.; Van Hal, R.; Tidd, A.N.; Catchpole, T.L. (2010). Studies and pilot projects for carrying out the Common Fisheries Policy. Topic: LOT 3, Scientific advice concerning the impact of the gears used to catch plaice and sole. Report submitted to the DG for Fisheries and Maritime Affairs, European Commission. Tenders FISH/2007/7. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 440 pp., meer
 • Polet, H.; Depestele, J. (2010). Impact assessment of the effects of a selected range of fishing gears in the North Sea. Comissioned by Stichting Noordzee - WNF Nederland. ILVO Visserij: Oostende. 122 pp., meer
 • Polet, H.; Van Peteghem, K. (2010). Themanummer Nieuwsgolf december 2009. Duurzame visserijtechnieken. ILVO Mededeling, 76. ILVO: Merelbeke. 56 pp., meer
 • Reubens, B.; D’Haene, K.; D'Hose, T.; Ruysschaert, G. (2010). Bodemkwaliteit en landbouw: een literatuurstudie. Activiteit 1 van het Interregproject BodemBreed. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Merelbeke-Lemberge. 203 pp., meer
 • Van Ginderdeuren, K.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Vincx, M. (2010). Zooplankton in the southern North Sea and the link with (semi-)pelagic fish and fisheries. CM Documents - ICES, CM 2010(L:29). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 1 pp., meer
 • Van Hoey, G.; Derweduwen, J.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Pecceu, E.; Wittoeck, J. (2010). Ecological status evaluation of the quality element macro-invertebrates for the Belgian coast (2007-2009). Report ILVO-Animal Sciences-Fisheries, 6. ILVO: Oostende. 65 pp., meer
 • (2009). ILVO Activiteitenverslag 2008. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Merelbeke. 144 pp., meer
 • Brabant, R.; Degraer, S.; Di Marcantonio, M.; Haelters, J.; Jacques, T.; Kerckhof, F.; Vigin, L.; Van den Eynde, D.; Vincx, M.; De Maersschalck, V.; Vanden Eede, S.; Reubens, J.; Hostens, K.; Wittoeck, J.; Cooreman, K.; Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Henriet, J.-P.; Versteeg, W.; Staelens, P.; Vercruysse, J.; Van Rooij, D. (2009). Scientific monitoring of the impact of offshore windfarms on the marine environment, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 28, meer
 • Cooreman, K.; Roose, P.; Windal, I.; Parmentier, K. (2009). How do persistent organic pollutants behave in cold-blooded non-hibernating fish? [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., meer
 • De Backer, A.; Hostens, K.; Vandendriessche, S.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J. (2009). Prospective sand extraction on the Hinderbanken: monitoring strategy for future impact assessment [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Degraer, S.; Braeckman, U.; Haelters, J.; Hostens, K.; Jacques, T.; Kerckhof, F.; Merckx, B.; Rabaut, M.; Stienen, E.W.M.; Van Hoey, G.; Van Lancker, V.; Vincx, M. (2009). Studie betreffende het opstellen van een lijst met potentiële Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee. Eindrapport. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 93 pp., meer
 • Depestele, J.; Desender, M.; Polet, H.; Van Craeynest, K.; Vincx, M. (2009). Mortality of fish discards in beam trawl fisheries [Poster]. Gent University/ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Depestele, J.; Courtens, W.; Degraer, S.; Derous, S.; Haelters, J.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Polet, H.; Rabaut, M.; Stienen, E.; Vandendriessche, S.; Vincx, M. (2009). An integrated impact assessment of trammel net and beam trawl fisheries - Project Wako [Poster]. Gent University/ILVO/INBO/MUMM: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Depestele, J.; Courtens, W.; Degraer, S.; Derous, S.; Haelters, J.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Polet, H.; Rabaut, M.; Stienen, E.; Vandendriessche, S.; Vincx, M. (2009). An integrated impact assessment of trammel net and beam trawl fisheries: Project WAKO, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 54, meer
 • Depestele, J.; Gerjan, P.; Leonie, R.; Polet, H.; Vincx, M. (2009). Do technical mitigation measures make sense in managing a fishery?, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 39, meer
 • Lancelot, C. ; Rousseau, V.; Lacroix, G.; Denis, K.; Gypens, N.; Grosjean, P.; Van Nieuwenhove, K.; Parent, J.-Y.; Ruddick, K.; Delbare, D. (2009). Combined effect of changing hydroclimate and human activity on coastal ecosystem health. AMORE III (Advanced MOdeling and Research on eutrophication) project. Final Report phase 1. Belgian Science Policy: Brussels. 36 pp., meer
 • Lauwaert, B.; Bekaert, K.; Berteloot, M.; De Backer, A.; Derweduwen, J.; Dujardin, A.; Fettweis, M.; Hillewaert, H.; Hoffman, S.; Hostens, K.; Ides, S.; Janssens, J.; Martens, C.; Michielsen, T.; Parmentier, K.; Van Hoey, G.; Verwaest, T. (2009). Synthesis report on the effects of dredged material disposal on the marine environment (licensing period 2008-2009). Agency for Maritime and Coastal Service. Coastal Division/Flanders Hydraulics Research/ILVO/Maritime Access Division/MUMM: [s.l.]. 102 pp., meer
 • Moreau, K.; Vanhee, W.; Torreele, E. (2009). From fish to quota [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Pecceu, E.; Van Hoey, G.; Vanaverbeke, J.; Hostens, K.; Vincx, M. (2009). Monitoring of the macrobenthos on the Belgian Continental Shelf in the framework of the OSPAR eutrophication assessment (EUTROF project) [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Pecceu, E.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; Van Ginderdeuren, K.; Derweduwen, J.; De Backer, A.; Vandendriessche, S.; Hostens, K. (2009). Monitoring and assessment of macrobenthos at the Belgian coast for the Water Framework Directive [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Stouten, H.; Heene, A.; Gellynck, X.F.S.M.; Polet, H. (2009). Learning from microworlds: Evidence from a fisheries simulation game [Poster]. Instituut voor Landbouw en Visserij-onderzoek (ILVO), Sectie Technisch Visserijonderzoek: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Van Craeynest, K. (2009). ADVIS - Alternatieven voor de Boomkorvisserij Begeleiding en Advies - Eindrapport. ILVO: Oostende. 33 + bijlage pp., meer
 • Van Ginderdeuren, K.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Vincx, M. (2009). Zooplankton in the southern North Sea and the link with (semi-)pelagic fish and fisheries [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Van Ginderdeuren, K.; Hostens, K.; Vincx, M. (2009). (Semi-)pelagic fisheries as an alternative within the Flemish fisheries sector, with special emphasis on the role of zooplankton in the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 69, meer
 • Van Hoey, G.; Derweduwen, J.; Vandendriessche, S.; Parmentier, K.; Hostens, K. (2009). How will the ecological quality status of benthos in coastal waters evolve (ECOSTAT)? ILVO: Belgium. 63 pp., meer
 • Van Hoey, G.; Pecceu, E.; Derweduwen, J.; De Backer, A.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; Vandendriessche, S.; Hostens, K. (2009). Macrobenthos monitoring at the Belgian coast in 2008, in accordance with the Water Framework Directive. ILVO: Belgium. 101 pp., meer
 • Van Hoey, G.; Hostens, K.; Parmentier, K.; Robbens, J.; Bekaert, K.; De Backer, A.; Derweduwen, J.; Devriese, L.; Hillewaert, H.; Hoffman, S.; Pecceu, E.; Vandendriessche, S.; Wittoeck, J. (2009). Biological and chemical effects of the disposal of dredged material in the Belgian part of the North Sea (period 2007 - 2008). Report ILVO-Animal Sciences-Fisheries. ILVO: Oostende. 97 pp., meer
 • Van Hoey, G.; Pecceu, E.; Vanaverbeke, J.; Hostens, K.; Vincx, M. (2009). Macrobenthos monitoring on the Belgian Part of the North Sea in the framework of the OSPAR eutrophication assessment (EUTROF). ILVO: Oostende. 50 pp., meer
 • Van Hoey, G.; Hostens, K. (2009). How to measure the impact degree of different anthropogenic pressures? [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Van Nieuwenhove, K.; Rousseau, V.; Parent, J.-Y.; Lancelot, C.; Delbare, D. (2009). The influence of Phaeocystis blooms on offshore mussels [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Vandamme, S.G.; Moreau, K.; Maes, G.E.; Delbare, D.; Hoffman, S.; Volckaert, F.A.M.J. (2009). Connectivity of turbot and brill populations in European waters as a basis for sustainable management [Poster]. ILVO/KU Leuven: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Vandemaele, S.; Leirs, H.; Torreele, E. (2009). Assessment of discarding rates for commercial species of fish in the Belgian beam trawl fishery, within the framework of the European Common Fisheries Policy [Poster]. ILVO/Universiteit Antwerpen: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Vandendriessche, S.; De Backer, A.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2009). Natural vs. anthropogenically induced variability within communities of demersal fish and epibenthos in the Belgian part of the North Sea: implications for impact monitoring [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Vanderperren, E.; De Sutter, R.; Polet, H.; Allaert, G. (2009). Development and evaluation of long-term adaptation strategies for the Belgian sea fisheries sector [Poster]. Instituut voor Landbouw en Visserij-onderzoek (ILVO), Sectie Technisch Visserijonderzoek: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Verschueren, B.; Van Craeynest, K.; Polet, H. (2009). Hovercran: Hovering pulse trawl for selective Crangon fishery [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Verschueren, B.; Polet, H. (2009). Research summary on HOVERCRAN Hovering Pulse Trawl for a Selective Crangon Fishery. ILVO Visserij: Oostende. 12 pp., meer
 • Wittoeck, J.; Van Hoey, G.; Hillewaert, H.; De Backer, A.; Derweduwen, J.; Hostens, K. (2009). Effects of the disposal of dredged material on benthic and demersal fauna [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Zenner, A.; Torreele, E.; Moerman, M.; Maertens, I. (2009). How old are you? [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Zenner, A.; Torreele, E.; Moerman, M.; Maertens, I. (2009). The procedure of determining age in fish [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., meer
 • (2008). Strategische Milieubeoordeling van het Nationaal Operationeel Plan voor de Belgische visserijsector, 2007 - 2013. ILVO Visserij: Oostende. 103 pp., meer
 • (2008). ILVO Activiteitenverslag 2007. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Merelbeke. 162 pp., meer
 • Anseeuw, D.; Moreau, K.; Vandemaele, S.; Vandendriessche, S. (2008). Discarding in beam trawl fisheries: quantification and reduction (preliminary results). ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Depestele, J.; Courtens, W.; Degraer, S.; Derous, S.; Haelters, J.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Polet, H.; Rabaut, M.; Stienen, E.; Vincx, M. (2008). Evaluatie van de milieu-impact van WArrelnet- en boomKOrvisserij op het Belgisch deel van de Noordzee (WAKO). Eindrapport. ILVO Visserij: Oostende. 185 pp., meer
 • Depestele, J.; Piet, G.J.; Robinson, L.; Polet, H.; Vincx, M. (2008). Assessment of technical mitigation measures in the ecosystem approach to fisheries management. Commun. Agric. Appl. Biol. Sci. 73(1): 123-126, meer
 • Derous, S.; Austen, M.; Claus, S.; Daan, N.; Dauvin, J.-C.; Deneudt, K.; Depestele, J.; Desroy, N.; Heessen, H.; Hostens, K.; Marboe, A.H.; Lescrauwaet, A.-K.; Moreno, M.P.; Moulaert, I.; Paelinckx, D.; Rabaut, M.; Rees, H.; Ressurreição, A.; Roff, J.C.; Santos, P.T.; Speybroeck, J.; Willems, W.; Stienen, E.W.M.; Tatarek, A.; ter Hofstede, R.; Vincx, M.; Zarzycki, T.; Degraer, S. (2008). Building on the concept of marine biological valuation with respect to translating it to a practical protocol: Viewpoints derived from a joint ENCORA-MARBEF initiative, in: Derous, S. Mariene biologische waardering als een beslissingsondersteunende techniek voor marien beheer. pp. 91-98, meer
 • Derous, S.; Agardy, M. Tundi; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Jamieson, G.; Lieberknecht, L.; Mees, J.; Moulaert, I.; Olenin, S.; Paelinckx, D.; Rabaut, M.; Rachor, E.; Roff, J.C.; Stienen, E.W.M.; Van der Wal, J.T.; Van Lancker, V.; Verfaillie, E.; Vincx, M.; Weslawski, J.M.; Degraer, S. (2008). A concept for biological valuation in the marine environment, in: Derous, S. Mariene biologische waardering als een beslissingsondersteunende techniek voor marien beheer. pp. 67-90, meer
 • ILVO Eenheid Dier-Visserij (2008). Nationaal Operationeel Plan voor de Belgische Visserijsector 2007-2013. Kennisgeving planMER. ILVO: Oostende. 33 pp., meer
 • ILVO-Visserij, Sectie Technisch Visserijonderzoek (2008). Alternatieve boomkor: projectrapport. Instituut voor Landbouw en Visserij-onderzoek (ILVO), Sectie Technisch Visserijonderzoek/Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO): Oostende. 62 pp., meer
 • Lauwaert, B.; Bekaert, K.; Berteloot, M.; De Brauwer, D.; Fettweis, M.; Hillewaert, H.; Hoffman, S.; Hostens, K.; Mergaert, K.; Moulaert, I.; Parmentier, K.; Vanhoey, G.; Verstraeten, J. (2008). Syntheserapport over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 2006-2008). Afdeling Maritieme Toegang/BMM/ILVO/Vlaamse Overheid. Afdeling Kust: [s.l.]. 128 + 2 maps, CD-ROM pp., meer
 • Van Hoey, G. (2008). Assessment of the Lower Saxonian monitoring stations using the BEQI. ILVO: Belgium. 34 pp., meer
 • Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; Van Ginderdeuren, K.; Hostens, K. (2008). Macrobenthos monitoring at the Belgian coast and the evaluation of the availability of reference data for the Water Framework Directive. ILVO: Belgium. 72 pp., meer
 • Van Nieuwenhove, K.; Delbare, D. (2008). Innovative offshore mussel farming in the Belgian North Sea. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Vandendriessche, S.; Vandemaele, S.; Moreau, K.; Anseeuw, D. (2008). Discarding in beam trawl fisheries: optimisation of discard sampling, evaluation of reducing technical measures and sensibilisation of the sector. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Vandendriessche, S.; Moreau, K.; Anseeuw, D.; Vandemaele, S. (2008). Teruggooi in de boomkorvisserij: Optimalisatie van het onderzoek, Evaluatie van reducerende Technische maatregelen en Sensibilisering van de sector: Projectrapport 'TOETS'. ILVO Visserij: Oostende. 175 pp., meer
 • Vanderperren, E. (2008). Projectrapport Outrigger II: Introductie van bordenvisserij in de boomkorvloot met het oog op brandstofbesparing: Wetenschappelijk eindrapport VIS/06/C/02/DIV, Januari 2008. Instituut voor Landbouw en Visserij-onderzoek (ILVO), Sectie Technisch Visserijonderzoek/Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO): Oostende. 126 pp., meer
 • (2007). ILVO Activiteitenverslag 2006. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Merelbeke. 122 pp., meer
 • Depestele, J.; Polet, H.; Stouten, H.; Van Craeynest, K.; Vanderperren, E.; Verschueren, B. (2007). Is there a way out for the beam trawler fleet with rising fuel prices? CM Documents - ICES, CM 2007(M:06). ICES: Copenhagen. 13 pp., meer
 • Depestele, J.; Polet, H.; Vanderperren, E.; Stouten, H.; Van Craeynest, K. (2007). Zeevisserij in beweging: naar een duurzame visserij... Symposium presentation. ILVO Visserij: Oostende. 22 slides pp., meer
 • Derous, S.; Vincx, M.; Degraer, S.; Deneudt, K.; Deckers, P.; Cuvelier, D.; Mees, J.; Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Van Lancker, V.R.M.; Verfaillie, E. (2007). A biological valuation map for the Belgian part of the North Sea (BWZEE). Belgian Science Policy: Brussel. 161 pp., meer
 • ILVO-Fisheries (2007). Resultaten van een pilootstudie over de recreatieve visserij op kabeljauw in de Belgische wateren = Results of a pilot study on the recreational cod fisheries in the waters under Belgian jurisdiction. Ministry of the Flemish Community: Oostende. 8 pp., meer
 • Maes, F.; Polet, H.; Vincx, M.; Janssen, C.; Scory, S.; Leroy, D. (2007). Balancing impacts of human activities in the Belgian part of the North Sea (BALANS). Belgian Science Policy: Brussel. 200 + annexes, cd-rom pp., meer
 • Moulaert, I. (2007). Langetermijnvariabiliteit van het macro-endo- en epibenthos van het Belgisch Continentaal Plat. ILVO Mededeling, 7. ILVO: Merelbeke. , meer
 • Moulaert, I. (2007). Macrobenthos as an indicator of the impact of sand extraction. ILVO Mededeling, 6. ILVO: Merelbeke. , meer
 • Polet, H. (Ed.) (2007). Pulskor: ontwikkeling en demonstratie van een selectieve pulskor voor de visserij op grijze garnaal met het oog op een reductie van de teruggooi en de milieu-impact. Infofiche Sectie Technisch Visserijonderzoek. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 2 pp., meer
 • Polet, H. (Ed.) (2007). Project Alternatieve Visserij. Commerciële haken- en lijnenvisserij binnen de Vlaamse context. Infofiche Sectie Technisch Visserijonderzoek. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 2 pp., meer
 • Polet, H. (Ed.) (2007). De ontwikkeling van een toekomstvisie en -strategie van ILVO-Visserij Sectie Technisch Visserij-onderzoek. Infofiche Sectie Technisch Visserijonderzoek. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 5 pp., meer
 • Polet, H. (Ed.) (2007). Benthos ontsnappingsvenster en T90-kuil. Technische aanpassingen: mogelijkheid om de boomkor in een positief daglicht te stellen? Infofiche Sectie Technisch Visserijonderzoek. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 4 pp., meer
 • Polet, H. (Ed.) (2007). Outrigger II - Introductie van bordenvisserij in de boomkorvloot met het oog op brandstofbesparing. Infofiche Sectie Technisch Visserijonderzoek. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 4 pp., meer
 • Polet, H. (Ed.) (2007). Visserij met tweelingnetten op niet gequoteerde vissoorten meer bepaald op inktvis. Kan er in de toekomst door onze Belgische vissersvaartuigen een gerichte visserij op inktvis beoefend worden. Infofiche Sectie Technisch Visserijonderzoek. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 2 pp., meer
 • Polet, H. (Ed.) (2007). IDEV - Innovatiecentrum Duurzame en Ecologische Visserij. Infofiche Sectie Technisch Visserijonderzoek. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 2 pp., meer
 • Polet, H. (Ed.) (2007). Alternatieve en tweelingboomkor: kunnen technische aanpassingen van de boomkor de brandstoffactuur drukken? Infofiche Sectie Technisch Visserijonderzoek. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 2 pp., meer
 • Van Waes, J.; Van Bockstaele, E. (2007). 75 jaar overheidslandbouw- en visserijonderzoek in Vlaanderen. ILVO Mededeling, 22. ILVO: Merelbeke. 52 pp., meer
 • Vanaverbeke, J.; Bellec, V.; Bonne, W.; Deprez, T.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Van Lancker, V.; Vincx, M. (2007). Study of post-extraction ecological effects in the Kwintebank sand dredging area (SPEEK). Belgian Science Policy: Brussel. 92 pp., meer
 • (2006). Commerciële vissen e.a.: de opvallendste soorten aangevoerd in Belgische havens [Poster]. Fauna en flora van de Belgische kust, de meest voorkomende soorten. EU Netwerk of Excellence Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning (MarBEF)/Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij)/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende (VNOA): Oostende. 1 poster pp., meer
 • (2006). Labofiche elektrisch vissen: effecten van elektrische pulsen op een selectie van zeevissen - reeks 1 - 2 oktober 2006. ILVO: Oostende. 2 pp., meer
 • (2006). De zee op de korrel: vorming voor zeeanimatoren over duurzame vis. Provincie West-Vlaanderen/Horizon Educatief/VLIZ/ILVO: Brugge/Oostende. 4 pp., meer
 • Coudeville, K. (2006). Risico en preventie van chemische agentia in het laboratorium van een wetenschappelijke instelling. Graduate Thesis. ILVO: Oostende. 33 pp., meer
 • De Maersschalck, V.; Hostens, K.; Wittoeck, J.; Cooreman, K.; Vincx, M.; Degraer, S. (2006). Monitoring van de effecten van het Thornton windmolenpark op de benthische macro-invertebraten en de visfauna van zachte substraten - referentietoestand: eindrapport. ILVO/UGent: Oostende/Gent. 88 + annexes pp., meer
 • Lauwaert, B.; Bekaert, K.; De Brauwer, D.; Fettweis, M.; Hillewaert, H.; Hoffman, S.; Hostens, K.; Mergaert, K.; Moulaert, I.; Parmentier, K.; Verstraeten, J. (2006). Syntheserapport over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 2004-2006). Afdeling Maritieme Toegang/BMM/ILVO/Vlaamse Overheid. Afdeling Kust: [s.l.]. 87 + 30 p. Appendices, 8 maps pp., meer
 • Task Force Visserij (2006). Globaal actie- en herstructureringsplan voor een duurzame Vlaamse zeevisserijsector. Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Bijzondere Raadgevende Commissie voor de Visserij/Rederscentrale Stichting Duurzame Visserijontwikkeling/Vlaamse Overheid (Departement Landbouw- en Visserijbeleid, Dienst Zeevisserij, ILVO): Oostende. 37 pp., meer
 • Polet, H. (2005). Let's make the brown shrimp green ! Evaluation of discarding practices in the North Sea Brown shrimp (Crangon crangon L.) fishery, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 16, meer
 • Lauwaert, B.; Fettweis, M.; Cooreman, K.; Hillewaert, H.; Moulaert, I.; Raemaekers, M.; Mergaert, K.; De Brauwer, D. (2004). Syntheserapport over de effecten op het maritieme milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 2002-2004). MUMM: Brussel. 52 + appendices pp., meer
 • Bossier, P. (2001). Versheidbepaling volgens de KIM-methode. Vis-à-Vis 2(1): 11-12, meer
 • De Clerck, R. (2001). Vechten tegen windmolens? Vis & Visie 2(3-4): 13-14, meer
 • Declerck, D. (2001). 15 jaar visziekte-onderzoek op het Belgisch Continentaal Plat. Vis & Visie 2(3-4): 15-16, meer
 • Delbare, D. (2001). De levenscyclus van tong. Vis & Visie 2(3-4): 17-18, meer
 • Demaré, W. (2001). Het herstelplan voor Noordzee-kabeljauw. Vis-à-Vis 2(1): 2-3, meer
 • Demaré, W.; Redant, F. (2001). Vangstvooruitzichten 2002: Bewolkt met opklaringen vanuit het Westen. Vis & Visie 2(3-4): 2-9, meer
 • Hillewaert, H. (2001). Biologische monitoring van de baggerloswallen voor de Belgische kust. Vis-à-Vis 2(1): 8-10, meer
 • Polet, H. (2001). Roosters en zeefnetten in de garnaalvisserij. Vis & Visie 2(3-4): 10-12, meer
 • Vanderperren, E. (2001). Onderzoek op teruggooi moet bijdragen tot verfijning stockramingen. Vis-à-Vis 2(1): 4-5, meer
 • Vanhee, J. (2001). Tweelingnetten: een volwaardig alternatief voor de boomkorvisserij? Vis-à-Vis 2(1): 6-7, meer
 • Vanhee, J.; Declerck, D.; Bossier, P. (2001). Vis sorteren aan boord: Een hefboom voor kwaliteitsverbetering? Vis & Visie 2(3-4): 19-20, meer
 • Bossier, P. (2000). Authenticiteit van visserijproducten. Vis-à-Vis 1(2): 9-10, meer
 • Bossier, P.; Declerck, D.; Vanhee, J. (2000). Eindrapport van het project: Onderzoek naar kwaliteitsverhoging-vis sorteren aan boord 5BW/EOGFL35/A.4.1: Samenwerking tussen Rederscentrale (RC), Marelec NV, Mivedi BVBA, Departement Zeevisserij (CLO-DVZ). Departement voor Zeevisserij: Oostende. 9 + Bijlagen pp., meer
 • Delbare, D. (2000). Uitzetten van gekweekte tarbot in de Belgische kustwateren. Vis-à-Vis 1(2): 11-12, meer
 • Demaré, W. (2000). Groeit zeevis trager of sneller dan in de Middeleeuwen. Vis-à-Vis 1(1): 11-12, meer
 • Demaré, W.; Vanhee, W. (2000). Vangstvooruitzichten voor 2001. Vis-à-Vis 1(2): 4-7, meer
 • Fonteyne, R. (2000). Boomkorvisserij en milieu. Vis-à-Vis 1(1): 6-7, meer
 • Redant, F. (2000). Van marktmonster tot vangstquotum. Vis-à-Vis 1(2): 8, meer
 • Vanhee, J.; Declerck, D.; De Clerck, R.; Vyncke, W.; Van Stralen, M.; Lindenberg, E. (1998). Onderzoek naar de mogelijkheden van strandschelpenvisserij voor de Belgische kust. Mededelingen van het Departement Zeevisserij (CLO Gent), 247. Rijksstation voor Zeevisserij (CLO-Gent): Oostende. 17 pp., meer
 • De Clerck, R.; Delbare, D. (1996). Stock discrimination in relation to the assessment of the brill fishery; study in support of the Common Fisheries Policy. Contract N° DG XIV 96/001. Department Sea Fisheries/CEFAS/DIFMAR/European Commission: Oostende/Lowestoft/Charlottenlund. app + 39 pp., meer
 • De Clerck, R.; Vyncke, W.; Guns, M.; Van Hoeyweghen, P. (1995). Concentrations of mercury, cadmium, copper, zinc and lead in sole from Belgian catches (1973-1991). Mededel. Fac. landb. wet. Rijksuniv. Gent 60(1): 1-6, meer
 • Polet, H.; Redant, F. (1993). Selectivity and discards in the Nephrops fishery - Belgium. EEC Study Contract 1992/003: Final report. Fisheries Research Station: Oostende. 33 + figs. pp., meer
 • De Clerck, R. (1990). Visserij en aquacultuur: van concurrent tot partner, in: XXXIXste Post-universitaire onderwijsdag: perspektieven van de aquacultuur. Verhandelingen van de Faculteit Land- en Tuinbouwwetenschappen, Universiteit Gent, 29: pp. 15-24, meer
 • Declerck, D. (1977). Technologische en hygiënische aspekten bij de verwerking van horsmakreel (Trachurus trachurus L.) tot gemalen vis. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 125. Rijksstation voor Zeevisserij (CLO-Gent): Oostende. 12 pp., meer
 • Declerck, D. (1977). Technologische en hygiënische aspecten bij de verwerking van horsmakreel (Trachurus trachurus L.) tot gemalen visvlees. 77/18. Kommissie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek in de Zeevisserij (T.W.O.Z.): Oostende. 10 pp., meer
 • Vanden Broucke, G.; Vanhee, J. (1977). Onderzoek over de electrische visserij op garnalen. Ministerie van Landbouw: Brussel. 7 + bijlages pp., meer
 • Declerck, D. (1973). Spektrofotometrische bepaling van fenolen in gerookte vis. 73/43. Kommissie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek in de Zeevisserij (T.W.O.Z.): Oostende. 17 pp., meer
 • Declerck, D. (1973). Studie van het optimaal droog- en rookprogramma en de bewaareigenschappen van gerookte schelvis. 73/32. Kommissie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek in de Zeevisserij (T.W.O.Z.): Oostende. 11 pp., meer
 • Hovart, P.; Vyncke, W. (1973). Stralingspasteurisatie van garnalen = Radiation preservation of shrimps: Ostend, 18 and 19 April 1972. Informatiebulletin van het bureau Eurisotop = Cahier d'information du bureau Eurisotop = Informationsheft des büro Eurisotop, 75. Eurisotop - Euratom: Brussels. 371 pp., meer
 • Declerck, D.; Vyncke, W. (1971). Houdbaarheid van gekoelde en diepgevroren gerookte rode zalm in vakuümverpakking (ontwerp). Rijksstation voor Zeevisserij (CLO-Gent): Oostende. 10 pp., meer
 • Declerck, D. (1970). Objectieve kwaliteitsbepaling van gestoomde makreel. Rijksstation voor Zeevisserij (CLO-Gent): Oostende. 10 pp., meer
 • Declerck, D. (1970). Objectieve kwaliteitsbepaling van vakuum verpakte gerookte rode zalm. Kommissie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek in de Zeevisserij (T.W.O.Z.): Oostende. 12 pp., meer
 • Hovart, P. (1968). F.A.O.-Konferentie over het gedragingspatroon van vis in verband met visserijtechniek en taktiek, Bergen (Noorwegen), 19-27 oktober 1967: Samenvatting van de referaten. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 15. C.L.O. Gent: Oostende. 72 pp., meer
 • Hovart, P.; Cleeren, G. (1967). Arbeidsstudies in de garnalenvisserij: Behandeling van het vistuig. Rijksstation voor Zeevisserij (CLO-Gent): Oostende. 65 pp., meer
 • ILVO Mededeling. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Merelbeke. ISSN 1784-3197, meer
 • Status Bestanden Belgische Visserij. VLIZ/ILVO: Oostende, meer
 • MEMO Nieuwsbrief: Zesmaandelijks tijdschrift Mnemiopsis leidyi: Ecology, Modelling and Observation. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende, meer
 • Report ILVO-Animal Sciences-Fisheries. ILVO, meer
 • Hovart, P.; De Clerck, R. [s.d.]. Problem of the by-catches in the fishery for shrimps. Fisheries Research Station: Oostende. 12 + Bijlagen pp., meer
 • ILVO Eenheid Dier-Visserij Infofiche Sectie Technisch Visserijonderzoek. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende, meer
 • Piccinetti, C.; De Clerck, R. [s.d.]. Study of the Soleidae in community waters. 83/1/M06P1. European Commission: [s.l.]. , meer
 • Polet, H.; Delanghe, F. [s.d.]. Ontwikkeling van een milieuvriendelijke visserijmethode voor de garnalenvisserij, gebaseerd op stimulering door elektrische pulsen. Nr. EOGFL 30-A41. Rederscentrale Stichting Duurzame Visserijontwikkeling/Departement Zeevisserij van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO)/Brevisco: Oostende. tab + fig, 36 pp., meer

Projecten (70)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Datasets 
 • 4DEMON: 4 Decades of Belgian Marine monitoring: uplifting historical data to today's needs, meer
 • A l’ostendaise, meer
 • Ameland, meer
 • Aquavalue, meer
 • BAR PelFish: Post-brexit coastal pelagic fisheries, meer
 • BETERVIS, meer
 • CIVIS: Communicatie en Innovatie met het oog op het verduurzamen van de zeeVISserijsector, meer
 • CleanSea - Towards a clean, litter-free EU marine environment through scientific evidence, innovative tools and good governance, meer
 • CLEANSEA: Towards a Clean, Litter-Free European Marine Environment through Scientific Evidence, Innovative Tools and Good Governance, meer
 • Coastbusters 2.0, meer
 • COFASP: Cooperation in Fisheries, Aquaculture and Seafood Processing, meer
 • Crangon Innolife, meer
 • De (semi-) pelagische visserij als alternatief binnen de Vlaamse visserijsector, met speciale aandacht voor de rol van het zoöplankton in het Noordzee ecosysteem, meer
 • DiSSCo Flanders: DiSSCo Vlaanderen: Oprichting van een collectie beheer infrastructuur voor Vlaanderen, meer
 • DYFS: Demersal Young Fish and Brown Shrimp Survey, meer
 • ECOSTAT: Hoe evolueert de ecologische toestand van het benthos in de kustwateren, meer
 • ECsafeSEAFOOD: Priority environmental contaminants in seafood: safety assessment, impact and public perception, meer
 • Effect van zandontginning op sedimentsamenstelling, soortenrijkdom en functionele rijkdom, meer
 • EFIMAS: Operational Evaluation Tools for Fisheries Management Options, meer
 • EMODNET BIO II: European Marine Observation and Data Network - Biology Lot II, meer
 • EMODnet Bio IV: European Marine Observation and Data Network- Biology IV, meer
 • EMODnet Bio V: European Marine Observation and Data Network- Biology V, meer
 • EMODNETBIO III: European Marine Observation and Data Network- Biology III, meer
 • EnSIS: Ecosystem sensitivity to invasive species, meer
 • F2K 2: Fish2know 2, meer
 • Fish2Know, meer
 • Fish2know for Professionals, meer
 • Fish2Know II, meer
 • GA-GENOMICS: Diepduiken in de genomische diversiteit van (meta)populaties, meer
 • GEANS: Genetic Tools for Ecosystem Health Assessment in the North Sea Region, meer
 • HALOSYDNE: Kweek van oesterlarven en conditionering van oesters (Crassostrea gigas) op verschillende verse en gevriesdroogde algen, meer
 • HAROkit: Identificatiekit Haaien en Roggensoorten, meer
 • Het inschatten van de overlevingskansen van platvis na teruggooi in de boomkorvisserij in het kader van de uitzonderingsmaatregel van de aanlandingsplicht, meer
 • I CATCH, meer
 • IAPF: Impact Assessment Pulse trawl Fishery Cause and impact of skin ulcerations on flatfish in the North sea, meer
 • IDEV-Bis: IDEV-bis - uittesten ecologische visserijmethoden, meer
 • Impact van het storten van baggerspecie op het mariene bodemleven, meer
 • Impact van persistente organische polluenten op de Noordzeegarnaal, meer
 • KRW BENTH 2008: Macrobenthos monitoring van de Belgische Kust met betrekking tot het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water, meer
 • KRW BENTH 2009: Macrobenthos monitoring van de Belgische Kust met betrekking tot het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water, meer
 • LED there be light, meer
 • Leefbare garnaalvisserij door creëren van meerwaarde via kwaliteitsverhoging, meer
 • LIVIS: Lage Impact Visserij, meer
 • Mapping gradients in seafloor characteristics in the Belgian Part of the North Sea: MBES bases classification of the diverse sediment types and sediment plume dispersion due to sand extraction: detection and delimiation of sediment plumes with the MBES, meer
 • MESMA: Monitoring and Evaluation of Spatially Managed Areas, meer
 • MICRO: MicroPlastics - Is it a threat for the 2 Seas area?, meer
 • NECESSITY: Nephrops and cetacean species selection information and technology, meer
 • NSF: North Sea Fish: Innovation from catch to plate, meer
 • Onderzoek habitatrichtlijn - Natura 2000, meer
 • OoLaVis: Oostendse Langoustine Visserij, meer
 • Opdracht met betrekking tot het uitvoeren van de kaderrichtlijn water macrobenthos monitoring van de Belgische Kust voor rekening van FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, meer
 • PhD Developing and optimising cost- and time-effective methods for the detection and identification of microplastics in the marine environment, meer
 • POPPHYL: Population phylogenomics: Linking molecular evolution to species biology, meer
 • PRE-MSC, meer
 • PROVIS: Promotie van de Visserij, meer
 • SEA(A)BASS: Data gathering of habitat specific biological and socio-economic information for the management of seabass, meer
 • Seaquid, meer
 • SE-FINS: Safeguarding the Environment From Invasive Non-Native Species, meer
 • SPEKVIS, meer
 • SUSANA: Sustainable Use of Sand in Nature-based solutions, meer
 • SUSFOOD: SUStainable FOOD production and consumption, meer
 • TECHVIS: TECHnische innovaties voor een transitie naar een duurzame zeeVISserijsector, meer
 • The acute impact of a dredging event on the sediment biogeochemistry and its recovery time, meer
 • The impact of the invasive comb jelly Mnemiopsis leidyi in the North Sea, meer
 • Uittesten alternatieve vismethoden, meer
 • VALDUVIS: Valorisatie van duurzaam en dagvers gevangen vis, meer
 • Verduurzaming Garnalenvisserij, meer
 • Verwondingen platvissen, meer
 • Vistraject, meer
 • WinMon.BE: Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea, meer

Datasets (35)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Aquatic environment and quality group; Flanders research institute for agriculture, fisheries and food (ILVO), Belgium; (2018): Subtidal epibenthos and demersal fish monitoring in function of a foreshore suppletion at the Belgian coast, period 2013-2016. Marine Data Archive, meer
 • Aquatic environment and quality group; Flanders research institute for agriculture, fisheries and food (ILVO), Belgium; (2018): Subtidal hyperbenthos monitoring in function of a foreshore suppletion at the Belgian coast, period 2013-2016. Marine Data Archive, meer
 • Aquatic environment and quality group; Flanders research institute for agriculture, fisheries and food (ILVO), Belgium; (2018): Subtidal macrobenthos monitoring in function of a foreshore suppletion at the Belgian coast, period 2013-2016. Marine Data Archive, meer
 • Aquatic environment and quality group; Flanders research institute for agriculture, fisheries and food (ILVO), Belgium; (2019): Gelatinous zooplankton in the Belgian part of the North Sea and the adjacent Westerscheldt estuary, period 2011-2012, meer
 • PhD_JolienBuyse: Buyse, Jolien; Reubens, J.; Hostens, Kris; Degraer, Steven; Goossens, J.; De Backer, Annelies; Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO); Flanders Marine Institute (VLIZ); Marine Ecosystem Management (IRScNB/KBIN): Belgium; (2021): Using acoustic telemetry to study local and larger scale movements of plaice in relation to a Belgian offshore wind farm. Marine Data Archive., meer
 • GRL: Christodoulou M.; Beentjes K.; van der Hoorn B., Van Den Bulcke, L., Derycke S., De Backer, A.; Martinez Arbizu P.; 2021; GEANS Reference Library, meer
 • SBS BPNS: De Backer, A.; Wittoeck, J.; Van Den Bulcke, L.; Derycke S. (2019) DNA based soft bottom monitoring of macrobenthos in the framework of sand extraction at Belgian part of the North Sea by ILVO, meer
 • De Witte, B.; Catarino, A.I.; Vandecasteele, L.; Dekimpe, M.; Meyers, N.; Deloof, D.; Pint, S.; Hostens, K.; Everaert, G.; Torreele, E.; Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO); Flanders Marine Institute (VLIZ): Belgium; (2021): Microplastics In Fish Gastrointestinal Tracts sampled in 2020 in the North Sea (MICROFISH project). Marine Data Archive., meer
 • MACROBEL: Degraer, S.; Wittoeck, J.; Appeltans, W.; Cooreman, K.; Deprez, T.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Mees, J.; Vanden Berghe, E.; Vincx, M. (2006) Macrobel: Long term trends in the macrobenthos of the Belgian Continental Shelf. Oostende, Belgium. Http://www.vliz.be/vmdcdata/macrobel/, meer
 • eDNA ILVO: Derycke S., De Backer A., (2021) eDNA monitoring in offshore windmill farms in the BPNS, meer
 • SBS BPNS RT: Derycke Sofie; 2020; DNA metabarcoding macrobenthos from the BPNS, meer
 • Goossens, J.; Buyse, J.; Reubens, J.; Marine Biology Research Group (Ghent University); Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO); Flanders Marine Institute (VLIZ): Belgium; (2021): Detection range assessment Belwind offshore wind farm. Marine Data Archive., meer
 • Guden, R.M.E.; Haegeman, A.; Ruttink, T.; Moens, T.; Derycke, S.; Marine Biology Research Group - Ugent; Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO): Belgium; (2022): Supplementary information accompanying the paper "Nematodes facilitate bacterial-mediated biogeochemical processes in marine sediments: a meta-transcriptomics approach". Marine Data Archive., meer
 • WINMON: Institute of Agricultural and Fisheries research (ILVO); Marine Biology Research Group (Ugent-Marbiol); Research Institute for Nature and Forest (INBO); Royal Belgian Institute for Natural Sciences (RBINS), Directorate Natural Environment (OD Nature), Belgian Marine Data Centre (BMDC): WINMON: Impact of offshore wind farms on the marine environment in the Belgian Part of the North Sea., meer
 • Marine Biology research group; University of Ghent, Belgium; (2017): Intertidal epibenthos and demersal fish monitoring in function of a foreshore suppletion at the Belgian coast, period 2013-2016, meer
 • Marine Biology research group; University of Ghent, Belgium; (2017): Intertidal hyperbenthos monitoring in function of a foreshore suppletion at the Belgian coast, period 2013-2016, meer
 • Marine Biology research group; University of Ghent, Belgium; (2017): Intertidal macrobenthos monitoring in function of a foreshore suppletion at the Belgian coast, period 2013-2016, meer
 • Meyers, N.; Catarino, A.I.; Declercq, A. M.; Brenan, A.; Devriese, L.; Vandegehuchte, M.; De Witte, B.; Janssen, C.; Everaert, G.; Flanders Marine Institute (VLIZ); Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO); Ghent University Laboratory for Environmental Toxicology (GhEnToxLab): Belgium; (2021): RGB-statistics derived from Nile red-stained reference plastics for the construction of the PDM (Plastics Detection Model). Marine Data Archive., meer
 • Meyers, N.; Catarino, A.I.; Declercq, A.M.; Brenan, A.; Devriese, L.; Vandegehuchte, M.; De Witte, B.; Janssen, C.; Everaert, G.; Flanders Marine Institute (VLIZ); Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO); Ghent University Laboratory for Environmental Toxicology (GhEnToxLab): Belgium; (2021): RGB-statistics derived from Nile red-stained reference plastics for the construction of the PIM (Polymer Identification Model). Marine Data Archive., meer
 • Meyers, N.; De Witte, B.; Janssen, C.; Everaert, G.; Flanders Marine Institute (VLIZ); Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO); Ghent University Laboratory for Environmental Toxicology (GhEnToxLab): Belgium; (2024): RGB datasets for machine learning-based microplastic analysis - update. Marine Data Archive., meer
 • Meyers, N.; De Witte, B.; Schmidt, N.; Herzke, D.; Fuda, J.-L.; Vanavermaete, D.; Bossaer, M.; Janssen, C.; Everaert, G.; Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food; Ghent University; Flanders Marine Institute; Aix Marseille University; Norwegian Institute for Air Research; (2024): Infrared spectra of plastic polymers weathered in the marine environment under semi-controlled conditions. Marine Data Archive., meer
 • Meyers, N.; Kopke, K.; Buhhalko, N.; Mattsson, K.; Janssen, C.R.; Everaert, G.; De Witte, B.; Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food; Flanders Marine Institute; Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology (Ghent University); SFI Research Centre for Energy, Climate and Marine research and innovation (University College Cork); Department of Marine Systems (Tallinn University of Technology); Department of Marine Sciences (University of Gothenburg); (2023): ANDROMEDA predictive tools for estimating microplastic analysis costs. Marine Data Archive., meer
 • JJ_Belwind: Reubens, J; Belgium; 2021: Belwind temporary acoustic receiver network 2020 - 2021, meer
 • Uhlmann, S. S.; Meeremans, P.; Vanden Berghe, C. (2017): Reflex impairment and injury scores of plaice collected on-board the RV Simon Stevin in 2015 and 2016, meer
 • Uhlmann, S.; Yochum, N.; Ampe, B; Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO): Belgium; (2020): Flatfish reflex scores based on video clips. Marine Data Archive., meer
 • VLIZ & ILVO (2022). Belgian recreational fisheries monitoring, meer
 • Van Bogaert, N.; Ampe, B.; Uhlmann, S.S.; Torreele, E.; Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO): Belgium; (2020): SUMARiS survival dataset. Marine Data Archive., meer
 • GEANS Data: Genetic tools for Ecosystem health Assessment in the North Sea region, meer
 • Maandelijkse bijvangsten en bestandsopnames van wetenschappelijke campagnes rond garnaalvisserij 1981-1982, meer
 • Maandelijkse bijvangsten en bestandsopnames van wetenschappelijke campagnes rond garnaalvisserij (1970-1976), meer
 • Monitoring heavy metals and PCB's in biota in the Belgian Continental Shelf, meer
 • Monitoring hydrografie, waterkwaliteit en contaminanten voor het Belgische continentaal plat en de Westerschelde, meer
 • MONIT_BIOTA: Monitoring of metals and organic compounds in biota in the Belgian part of the North Sea and the Scheldt estuary, meer
 • MONIT_SED: Monitoring of metals and organic compounds in sediments in the Belgian part of the North Sea and the Scheldt estuary, meer
 • Status bestanden Belgische Visserij, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets