IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Aard- en Levenswetenschappen (NWO-NWO/ALW)
www.nwo.nl/alw

Overkoepelend instituut: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), meer

Adres:
Postbus 93510
2509 AC Den Haag
Nederland

Tel.: +31-(0)70-344 06 19
Fax: +31-(0)70-381 90 33
E-mail:
 Projecten 
 
Type: Wetenschappelijk

Abstract:
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert duizenden toponderzoekers aan universiteiten en instituten en geeft sturing aan de Nederlandse wetenschap via subsidies en onderzoeksprogramma's

Projecten (6)  Top 
  • CARBONATE: Mid-latitude carbonate systems: complete sequences from cold-water coral carbonate mounds in the northeast Atlantic, meer
  • Interacties tussen ammonia-oxiderende bacteria op het oxische/anoxische grensvlak van natuurlijke ecosystemen, meer
  • Koolstof- en stikstofcycli in het Schelde-estuarium: naar een geïntegreerde visie en een identificatie van de belangrijke spelers, meer
  • Productie en desintegratie van calciumcarbonaat in kustsedimenten, meer
  • Teledectectie van estuariene getijdeplaten voor het karteren en modelleren van benthische ecologie, meer
  • VlaNeZO: Vlaams - Nederlandse samenwerking op het gebied van zeewetenschappen, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Projecten