IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoeksgroep Fycologie (UGent)
www.phycology.ugent.be
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Afdeling Algologie, meer

Engelse naam: Phycology research group
Overkoepelend instituut: Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie (UGent), meer

Thesaurustermen (13) : Algen; Benthos; Biodiversiteit; Ecosysteemfunctioneren; Fycologie; Microbiologie; Moleculaire biologie; Nekton; Niet-inheemse soorten; Plankton; Taxonomie; Taxonomie; Zeewieren
Taxonomische termen (4) : Algae [Algen]; Echinodermata [WoRMS]; Fungi [WoRMS]; Halymeniaceae Bory, 1828 [WoRMS]
Geografische termen (6) : ANE, Belgium, IJzer R., Nieuwpoort [Marine Regions]; ANE, Nederland, Deltagebied [Marine Regions]; ANE, Noordzee [Marine Regions]; I, Indo-Pacifisch [Marine Regions]; ISW, Indische Oceaan [Marine Regions]; ISW, Yemen, Socotra [Marine Regions]
Adres:
Campus De Sterre, S8
Krijgslaan 281
9000 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-264 85 00
Fax: +32-(0)9-264 85 99
 Personen | Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (24)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 

Abstract:
De onderzoeksgroep Fycologie werd eind jaren 1990 opgericht onder de vroegere naam 'laboratorium voor Morfologie, Ecologie en Plantensystematiek'. Het onderzoek van het laboratorium is geleidelijk geëvolueerd van beschrijvende floristiek en taxonomische studies naar biogeografie, diversificatie, ontwikkelingsbiologie en genomica van mariene macroalgen (zeewieren). Meer specifiek worden de volgende thema's bestudeerd:
 • ontwikkeling en controle van de levenscyclus van zeewieren: de mechanismen en genetica die de vruchtbaarheid en groei regelen worden bestudeerd in een aantal modelorganismen (bv. Ulva, Dictyota, Porphyra, Palmaria) waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie van genetische en genomische technieken en kweekgebaseerde experimenten;
 • evolutionaire dynamiek en biogeografie: de macro-evolutionaire studies beogen een antwoord te geven op de vraag naar de bloei of achteruitgang van algengroepen. Dit omvat het bestuderen van de relevante biologische, milieu- en geologische gegevens in een fylogenetische context;
 • bacterie-algen interacties: de studie van de identiteit en de rol van prokaryote symbionten van sifonachtige groene algen, in samenwerking met het laboratorium Microbiologie (UGent);
 • ruimtelijke en temporele analyse van gemeenschappen en de variatie van soorten: de verwerving en integratie van ruimtelijke gegevens met betrekking tot het mariene milieu en de toepassing op ecologische, biogeografische en evolutionaire vraagstukken (ecologische nichemodellering, teledetectie van ruimtelijke en temporele veranderingen in zeewiergemeenschappen);
 • taxonomie en diversiteit: de groep heeft uitgebreide ervaring in dit onderzoeksdomein en blijft zich inzetten voor deze discipline, waarbij de nadruk ligt op DNA-onderzoek en statistische morfometrie;
 • invasieve biologie: de groep gebruikt correlatieve en mechanistische modelleringstechnieken om de verspreiding en het uiteindelijke bereik van invasieve mariene macroalgen te voorspellen. Deze laatste techniek maakt gebruik van fysiologische gegevens betreffende de groei onder verschillende milieuomstandigheden.


Wat hun toekomstige diensten betreft, wil de groep een leidende rol spelen bij de ontwikkeling van een aquacultuursector voor zeewier in Europa. Verder neemt de onderzoeksgroep Fycologie deel aan zowel Belgische als internationale onderzoeksprojecten en werkt ze samen met verschillende onderzoeksgroepen wereldwijd.

Publicaties (369)  Top | Personen | Projecten | Datasets 
  ( 288 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Blomme, J.; Wichard, T.; Jacobs, T.B.; De Clerck, O. (2023). Ulva: An emerging green seaweed model for systems biology. J. Phycol. 59(3): 433-440. https://dx.doi.org/10.1111/jpy.13341, meer
 • Peer reviewed article Delva, S.; De Baets, B.; Baetens, J.M.; De Clerck, O.; Stock, W. (2023). No bacterial-mediated alleviation of thermal stress in a brown seaweed suggests the absence of ecological bacterial rescue effects. Sci. Total Environ. 876: 162532. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162532, meer
 • Peer reviewed article Delva, S.; de la Hoz, C.F.; Bafort, Q.; D'hondt, S.; Shabaka, S.; Hamdy Rashedy, S.; Sherwood, A.R.; Guy-Haim, T.; Israel, A.; De Clerck, O. (2023). Tracing the introduction of Dictyota acutiloba (Dictyotales, Phaeophyceae) in the Mediterranean Sea, with a reassessment of its geographic distribution. Eur. J. Phycol. Online first. https://dx.doi.org/10.1080/09670262.2023.2214184, meer
 • Peer reviewed article Fragkopoulou, E.; Sen Gupta, A.; Costello, M.J.; Wernberg, T.; Araujo, M.B.; Serrão, E.A.; De Clerck, O.; Assis, J. (2023). Marine biodiversity exposed to prolonged and intense subsurface heatwaves. Nat. Clim. Chang. 13(10): 1114-1121. https://dx.doi.org/10.1038/s41558-023-01790-6, meer
 • Peer reviewed article Hernández, S.; García, A.G.; Arenas, F.; Escribano, M.P.; Jueterbock, A.; De Clerck, O.; Maggs, C.A.; Franco, J.N.; Martinez, B.D.C. (2023). Range-edge populations of seaweeds show niche unfilling and poor adaptation to increased temperatures. J. Biogeogr. 50(4): 780-791. https://dx.doi.org/10.1111/jbi.14572, meer
 • Peer reviewed article Hoffman, R.; De Clerck, O.; Leliaert, F. (2023). First records of the non-indigenous green algal species Siphonocladus tropicus (Cladophorales, Chlorophyta) and Caulerpa integerrima (Bryopsidales, Chlorophyta) in the Mediterranean Sea. Eur. J. Phycol. 58(3): 255-267. https://dx.doi.org/10.1080/09670262.2022.2095442, meer
 • Peer reviewed article Mancuso, F.P.; Morrissey, K.L.; De Clerck, O.; Airoldi, L. (2023). Warming and nutrient enrichment can trigger seaweed loss by dysregulation of the microbiome structure and predicted function. Sci. Total Environ. 879: 162919. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162919, meer
 • Peer reviewed article Tran, L.-A.T.; Leliaert, F.; Vieira, C.; Tran, T.V.; Nguyen, T.V.; Dam, T.D.; De Clerck, O. (2023). Molecular assessment of Ulva (Ulvales, Chlorophyta) diversity in Vietnam including the new species U. vietnamensis. Phycol. Res. 71(1): 13-24. https://dx.doi.org/10.1111/pre.12507, meer
 • Peer reviewed article van der Loos, L.M.; D'hondt, S.; Engelen, A.H.; Pavia, H.; Toth, G.B.; Willems, A.; Weinberger, F.; De Clerck, O.; Steinhagen, S. (2023). Salinity and host drive Ulva-associated bacterial communities across the Atlantic-Baltic Sea gradient. Mol. Ecol. 32(23): 6260-6277. https://dx.doi.org/10.1111/mec.16462, meer
 • Peer reviewed article van der Loos, L.M.; De Coninck, L.; Zell, R.; Lequime, S.; Willems, A.; De Clerck, O.; Matthijnssens, J. (2023). Highly divergent CRESS DNA and picorna-like viruses associated with bleached thalli of the green seaweed Ulva. Microbiology Spectrum 11(5): 1-25. https://dx.doi.org/10.1128/spectrum.00255-23, meer
 • Peer reviewed article Vieira, C.; Kim, M.S.; N'Yeurt, A.D.R.; Payri, C.; D’Hondt, S.; De Clerck, O.; Zubia, M. (2023). Marine flora of French Polynesia: an updated list using DNA barcoding and traditional approaches. Biology-Basel 12(8): 1124. https://dx.doi.org/10.3390/biology12081124, meer
 • Peer reviewed article Vieira, C.; De Clerck, O.; De Ramon N’Yeurt, A.; D'Hondt, S.; Millet, L.; Kim, M.S.; Payri, C.; Zubia, M. (2023). Diversity, systematics and biogeography of French Polynesian Lobophora (Dictyotales, Phaeophyceae). Eur. J. Phycol. 58(2): 226-253. https://dx.doi.org/10.1080/09670262.2022.2092216, meer
 • Peer reviewed article Vranken, S.; Robuchon, M.; Dekeyzer, S.; Bárbara, I.; Bartsch, I.; Blanfuné, A.; Boudouresque, C.-F.; Decock, W.; Destombe, C.; de Reviers, B.; Díaz Tapia, P; Herbst, A.; Julliard, R.; Karez, R.; Kersen, P.; Krueger-Hadfield, S.A.; Kuhlenkamp, R.; Peters, A.F.; Peña, V.; Piñeiro-Corbeira, C.; Rindi, F.; Rousseau, F.; Rueness, J.; Schubert, H.; Sjøtun, K.; Sansón, M.; Smale, D.; Thibaut, T.; Valero, M.; Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Vergés, A.; Verlaque, M.; Vieira, C.; Le Gall, L.; Leliaert, F.; De Clerck, O. (2023). AlgaeTraits: a trait database for (European) seaweeds. ESSD 15(7): 2711-2754. https://dx.doi.org/10.5194/essd-15-2711-2023, meer
 • Peer reviewed article Boo, G.H.; Leliaert, F.; Le Gall, L.; Coppejans, E.; De Clerck, O.; Nguyen, T.V.; Payri, C.E.; Miller, K.A.; Yoon, H.S. (2022). Ancient Tethyan vicariance and long-distance dispersal drive global diversification and cryptic speciation in the red seaweed Pterocladiella. Front. Plant Sci. 13: 849476. https://dx.doi.org/10.3389/fpls.2022.849476, meer
 • Peer reviewed article Fragkopoulou, E.; Serrão, E.A.; De Clerck, O.; Costello, M.J.; Araujo, M.B.; Duarte, C.M.; Krause-Jensen, D.; Assis, J. (2022). Global biodiversity patterns of marine forests of brown macroalgae. Glob. Ecol. Biogeogr. 31(4): 636-648. https://dx.doi.org/10.1111/geb.13450, meer
 • Peer reviewed article Guillén, P.O.; Motti, P.; Mangelinckx, S.; De Clerck, O.; Bossier, P.; Van den Hende, S. (2022). Valorization of the chemical diversity of the tropical red seaweeds Acanthophora and Kappaphycus and their applications in aquaculture: A review. Front. Mar. Sci. 9: 957290. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2022.957290, meer
 • Peer reviewed article Hasan, A.H.; Van der Aa, P.; Küpper, F.C.; Al-Bader, D.; Peters, A.F. (2022). Kuwaitiella rubra gen. et sp. nov. (Bangiales, Rhodophyta), a new filamentous genus and species from the north-western Indian Ocean. Phycol. Res. 70(4): 192-202. https://dx.doi.org/10.1111/pre.12498, meer
 • Peer reviewed article Hoeksema, W.; van der Loos, M.; van Moorsel, M. (2022). Coral diversity matches marine park zonation but not economic value of coral reef sites at St. Eustatius, eastern Caribbean. J. Environ. Manage. 320: 115829. https://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.115829, meer
 • Peer reviewed article Hou, Z.; Ma, X.; Shi, X.; Li, X.; Yang, L.; Xiao, S.; De Clerck, O.; Leliaert, F.; Zhong, B. (2022). Phylotranscriptomic insights into a Mesoproterozoic–Neoproterozoic origin and early radiation of green seaweeds (Ulvophyceae). Nature Comm. 13: 1610. https://dx.doi.org/10.1038/s41467-022-29282-9, meer
 • Peer reviewed article Ktari, L.; Ajjabi, L.C.; De Clerck, O.; Pinchetti, J.L.G.; Rebours, C. (2022). Seaweeds as a promising resource for blue economy development in Tunisia: current state, opportunities, and challenges. J. Appl. Phycol. 34(1): 489-505. https://dx.doi.org/10.1007/s10811-021-02579-w, meer
 • Peer reviewed article Liu, X.; Blomme, J.; Bogaert, K.A.; D'Hondt, S.; Wichard, T.; Deforce, D.; Van Nieuwerburgh, F.; De Clerck, O. (2022). Transcriptional dynamics of gametogenesis in the green seaweed Ulva mutabilis identifies an RWP-RK transcription factor linked to reproduction. BMC Plant Biol. 22(1): 19. https://dx.doi.org/10.1186/s12870-021-03361-3, meer
 • Peer reviewed article Rodríguez-Prieto, C.; De Clerck, O.; Guiry, M.D.; Lin, S.-M. (2022). Revisiting the systematics of the genera Grateloupia, Phyllymenia, and Prionitis (Halymeniaceae, Rhodophyta) with a description of a new species-Prionitis taiwani-borealis. J. Phycol. 58(2): 234-250. https://dx.doi.org/10.1111/jpy.13226, meer
 • Peer reviewed article Sadeghi, M.; Sohrabipour, J.; Fakheri, B.A.; Rabiei, R.; Faghihi, M.M.; Emamjomeh, A.; Rahnamaeian, M.; De Clerck, O. (2022). Dictyota pulvinata sp. nov. (Dictyotaceae) a new Indo-Atlantic brown algae. Iran. J. Fish. Sci. 21(1): 122-140. https://dx.doi.org/10.22092/ijfs.2022.350569.0, meer
 • Peer reviewed article Tran, L.-A.T.; Vieira, C.; Steinhagen, S.; Maggs, C.A.; Hiraoka, M.; Shimada, S.; Nguyen, T.V.; De Clerck, O.; Leliaert, F. (2022). An appraisal of Ulva (Ulvophyceae, Chlorophyta) taxonomy. J. Appl. Phycol. 34(5): 2689-2703. https://dx.doi.org/10.1007/s10811-022-02815-x, meer
 • Peer reviewed article Vieira, C.; Schils, T.; Kawai, H.; D’hondt, S.; Paiano, M.O.; Sherwood, A.R.; De Clerck, O.; Zubia, M. (2022). Phylogenetic position of Newhousia (Dictyotales, Phaeophyceae) and the description of N. sumayensis sp. nov. from Guam. Phycologia 61(3): 255-264. https://dx.doi.org/10.1080/00318884.2022.2034364, meer
 • Peer reviewed article Vieira, C.; Schils, T.; Kawai, H.; D'Hondt, S.; Paiano, M.O.; Sherwood, A.R.; De Clerck, O.; Zubia, M. (2022). Phylogenetic position of Newhousia (Dictyotales, Phaeophyceae) and the description of N. sumayensis sp. nov. from Guam. Phycologia 61(3): 255-264. https://dx.doi.org/10.1080/00318884.2022.2034364, meer
 • Peer reviewed article Blomme, J.; Liu, X.; Jacobs, T.; De Clerck, O. (2021). A molecular toolkit for the green seaweed Ulva mutabilis. Phycologia 60(sup1): 85-85, meer
 • Peer reviewed article Blomme, J.; Liu, X.; Jacobs, T.B.; De Clerck, O. (2021). A molecular toolkit for the green seaweed Ulva mutabilis. Plant Physiol. 186(3): 1442-1454. https://dx.doi.org/10.1093/plphys/kiab185, meer
 • Peer reviewed article Delva, S.; Bafort, Q.; D'hondt, S.; Bogaert, K.; Petrucci, F.; Casteleyn, G.; De Clerck, O. (2021). Seasonality affects spore characteristics and thermal performance in the brown seaweed Dictyota dichotoma. Phycologia 60(sup1): 99-99, meer
 • Peer reviewed article Iha, C.; Dougan, K.E.; Varela, J.A.; Avila, V.; Jackson, C.J.; Bogaert, K.A.; Chen, Y.; Judd, L.M.; Wick, R.; Holt, K.E.; Pasella, M.M.; Ricci, F.; Repetti, S.I.; Medina, M.; Marcelino, V.R.; Chan, C.X.; Verbruggen, H. (2021). Genomic adaptations to an endolithic lifestyle in the coral-associated alga Ostreobium. Curr. Biol. 31(7): 1393-1402. https://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2021.01.018, meer
 • Peer reviewed article Liu, X.; Blomme, J.; Bogaert, K.; De Clerck, O. (2021). Gametogenesis in the green seaweed Ulva mutabilis coincides with massive transcriptional restructuring. Phycologia 60(sup1): 7-7, meer
 • Peer reviewed article Morrissey, K.L.; Ivesa, L.; Delva, S.; D'hondt, S.; Willems, A.; De Clerck, O. (2021). Impacts of environmental stress on resistance and resilience of algal-associated bacterial communities. Ecol. Evol. 11(21): 15004-15019. https://dx.doi.org/10.1002/ece3.8184, meer
 • Peer reviewed article Mugnai, F.; Meglécz, E.; CoMBoMed group; Abbiati, M.; Bavestrello, G.; Bertasi, F.; Bo, M.; Capa, M.; Chenuil, A.; Colangelo, M.A.; De Clerck, O.; Gutiérrez, J.M.; Lattanzi, L.; Leduc, M.; Martín, D.; Matterson, K.O.; Mikac, B.; Plaisance, L.; Ponti, M.; Riesgo, A.; Rossi, V.; Turicchia, E.; Waeschenbach, A.; Wangensteen, O.S.; Costantini, F. (2021). Are well-studied marine biodiversity hotspots still blackspots for animal barcoding? Global Ecology and Conservation 32: e01909. https://dx.doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01909, meer
 • Peer reviewed article Paix, B.; Vieira, C.; Potin, P.; Leblanc, C.; De Clerck, O.; Briand, F.; Culioli, G. (2021). French Mediterranean and Atlantic populations of the brown algal genus Taonia (Dictyotales) display differences in phylogeny, surface metabolomes and epibacterial communities. Algal Research 59: 102452. https://dx.doi.org/10.1016/j.algal.2021.102452, meer
 • Peer reviewed article Rodríguez-Prieto, C.; Shabaka, S.H.; El-Din, N.S.; De Clerck, O. (2021). Morphological and molecular assessment of Grateloupia (Halymeniales, Rhodophyta) from Egypt revealed a new introduced species in the Mediterranean Sea, Grateloupia gibbesii. Phycologia 60(1): 83-95. https://hdl.handle.net/10.1080/00318884.2020.1857113, meer
 • Peer reviewed article Serrão, A.; Neiva, J.; Almeida, S.; Madeira, P.; Assis, J.; Faugeron, S.; Alberto, F.; Bolton, J.; Brickle, P.; Raimondi, P.; Reed, D.; Konar, B.; Krause-Jensen, D.; De Clerck, O.; Zuccarello, J.; Coleman, M.; Valero, M.; Inka, B.; Pearson, G. (2021). Climate-driven evolution of marine forests across oceans. Phycologia 60(sup1): 34-35, meer
 • Peer reviewed article Stock, W.; Callens, M.; Houwenhuyse, S.; Schols, R.; Goel, N.; Coone, M.; Theys, C.; Delnat, V.; Boudry, A.; Eckert, E.M.; Laspoumaderes, C.; Grossart, H.-P.; De Meester, L.; Stoks, R.; Sabbe, K.; Decaestecker, E. (2021). Human impact on symbioses between aquatic organisms and microbes. Aquat. Microb. Ecol. 87: 113-138. https://dx.doi.org/10.3354/ame01973, meer
 • Peer reviewed article Stock, W.; De Clerck, O. (2021). Chasing bacteria in the green alga Bryopsis plumosa. Phycologia 60(sup1): 46-46, meer
 • Peer reviewed article Tran, L.-A.T.; Bafort, Q.; Steen, F.; Garreta, A.G.; D'Hondt, S.; Miller, K.A.; Vranken, S.; Zuljevíc, A.; Smith, J.E.; De Clerck, O. (2021). Dictyota cyanoloma (Dictyotales, Phaeophyceae), a newly introduced brown algal species in California. J. Phycol. 57(1): 370-378. https://hdl.handle.net/10.1111/jpy.13100, meer
 • Peer reviewed article van der Loos, L.; Leliaert, F.; Willems, A.; De Clerck, O. (2021). Characterizing the Ulva microbiome with long-reads from nanopore sequencing. Phycologia 60(S1): 38-38. https://dx.doi.org/10.1080/00318884.2021.1922050, meer
 • Peer reviewed article van der Loos, L.M.; D'hondt, S.; Willems, A.; De Clerck, O. (2021). Characterizing algal microbiomes using long-read nanopore sequencing. Algal Research 59: 102456. https://dx.doi.org/10.1016/j.algal.2021.102456, meer
 • Peer reviewed article Vieira, C.; Steen, F.; D'hondt, S.; Bafort, Q.; Tyberghein, L.; Fernández-García, C.; Wysor, B.; Tronholm, A.; Mattio, L.; Payri, C.; Kawai, H.; Saunders, G.; Leliaert, F.; Verbruggen, H.; De Clerck, O. (2021). Global biogeography and diversification of a group of brown seaweeds (Phaeophyceae) driven by clade‐specific evolutionary processes. J. Biogeogr. 48(4): 703-715. https://dx.doi.org/10.1111/jbi.14047, meer
 • Peer reviewed article Vieira, C.; N'Yeurt, A.D.R.; D'Hondt, S.; Tran, L.-A.T.; Van den Spiegel, D.; Kawai, H.; De Clerck, O. (2021). Marine macroalgal biodiversity of northern Madagascar: morpho-genetic systematics and implications of anthropic impacts for conservation. Biodivers. Conserv. 30(5): 1501-1546. https://hdl.handle.net/10.1007/s10531-021-02156-0, meer
 • Peer reviewed article Vieira, C.; Rasoamanendrika, F.A.; Zubia, M.; Bolton, J.J.; Anderson, R.J.; Engelen, A.H.; D'Hondt, S.; Leliaert, F.; Payri, C.; Kawai, H.; De Clerck, O. (2021). Lobophora (Dictyotales, Phaeophyceae) from the western Indian Ocean: diversity and biogeography. S. Afr. J. Bot. 142: 230-246. https://dx.doi.org/10.1016/j.sajb.2021.06.015, meer
 • Peer reviewed article Bogaert, K.A.; Delva, S.; De Clerck, O. (2020). Concise review of the genus Dictyota J.V. Lamouroux. J. Appl. Phycol. 32(3): 1521-1543. https://hdl.handle.net/10.1007/s10811-020-02121-4, meer
 • Peer reviewed article Bringloe, T.T.; Starko, S.; Wade, R.M.; Vieira, C.; Kawai, H.; De Clerck, O.; Cock, J.M.; Coelho, S.M.; Destombe, C.; Valero, M.; Neiva, J.; Pearson, G.A.; Faugeron, S.; Verbruggen, H. (2020). Phylogeny and evolution of the brown algae. Crit. Rev. Plant Sci. 39(4): 281-321. https://dx.doi.org/10.1080/07352689.2020.1787679, meer
 • Peer reviewed article Del Cortona, A.; Jackson, C.J.; Bucchini, F.; Van Bel, M.; D'hondt, S.; Skaloud, P.; Delwiche, C.F.; Knoll, A.H.; Raven, J.A.; Verbruggen, H.; Vandepoele, K.; De Clerck, O.; Leliaert, F. (2020). Neoproterozoic origin and multiple transitions to macroscopic growth in green seaweeds. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 117(5): 2551-2559. https://dx.doi.org/10.1073/pnas.1910060117, meer
 • Peer reviewed article Dumilag, R.V.; Dumago, F.S.; Cabudoy, R.K.R.; Peralta, M.C.E.; Li, C.C.; Gamus, G.V.V.; Romero, R.G.T.; Yap, S.L.; Roleda, M.Y.; Geraldino, P.J.L.; Verbruggen, H.; Leliaert, F.; Draisma, S.G.A.; Liao, L.M.; Kraft, G.T. (2020). The Ulvophyceae (Chlorophyta) of eastern Sorsogon, Philippines, including Halimeda magnicuneata sp. nov. (Bryopsidales). Bot. Mar. 63(5): 439-453. https://hdl.handle.net/10.1515/bot-2020-0017, meer
 • Peer reviewed article Lin, S.-M.; De Clerck, O.; Leliaert, F.; Chuang, Y.-C. (2020). Systematics and biogeography of the red algal genus Yonagunia (Halymeniaceae, Rhodophyta) from the Indo-Pacific including the description of two new species from Taiwan. J. Phycol. 56(6): 1542-1556. https://hdl.handle.net/10.1111/jpy.13055, meer
 • Peer reviewed article Peña, V.; Vieira, C.; Braga, J.C.; Aguirre, J.; Rösler, A.; Baele, G.; De Clerck, O.; Le Gall, L. (2020). Radiation of the coralline red algae (Corallinophycidae, Rhodophyta) crown group as inferred from a multilocus time-calibrated phylogeny. Mol. Phylogenet. Evol. 150: 106845. https://dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2020.106845, meer
 • Peer reviewed article Reddy, M.M.; De Clerck, O.; Leliaert, F.; Anderson, R.J.; Bolton, J.J. (2020). An appraisal of the genus Pyropia (Bangiales, Rhodophyta) from southern Africa based on a multi-gene phylogeny, morphology and ecology, including the description of Pyropia meridionalis sp. nov. S. Afr. J. Bot. 131: 18-32. https://hdl.handle.net/10.1016/j.sajb.2019.12.027, meer
 • Peer reviewed article Rodríguez-Prieto, C.; Afonso-Carrillo, J.; De Clerck, O.; Huisman, J.M.; Lin, S.-M. (2020). Systematic revision of the foliose Halymeniaceae (Halymeniales, Rhodophyta) from Europe, with the description of Halymenia ballesterosii sp. nov. from the Mediterranean Sea and Nesoia hommersandii from the Canary Islands. Eur. J. Phycol. 55(4): 454-466. https://hdl.handle.net/10.1080/09670262.2020.1749888, meer
 • Peer reviewed article Theophilus, T.; Vieira, C.; Culioli, G.; Thomas, O.P.; N'Yeurt, A.D.R.; Andréfouët, S.; Mattio, L.; Payri, C.E.; Zubia, M. (2020). Dictyotaceae (Dictyotales, Phaeophyceae) species from French Polynesia: current knowledge and future research, in: Bourgougnon, N. (Ed.) Seaweeds around the world: state of art and perspectives. Advances in Botanical Research, 95: pp. 163-211. https://hdl.handle.net/10.1016/bs.abr.2019.12.001, meer
 • Peer reviewed article Tsiamis, K.; Azzurro, E.; Bariche, M.; Çinar, M.E.; Crocetta, F.; De Clerck, O.; Galil, B.; Gómez, F.; Hoffman, R.; Jensen, K.R.; Kamburska, L.; Langeneck, J.; Langer, M.R.; Levitt-Barmats, Y.; Lezzi, M.; Marchini, A.; Occhipinti-Ambrogi, A.; Ojaveer, H.; Piraino, S.; Shenkar, N.; Yankova, M.; Zenetos, A.; Zuljevíc, A.; Cardoso, A.C. (2020). Prioritizing marine invasive alien species in the European Union through horizon scanning. Aquat. Conserv. 30(4): 794-845. https://hdl.handle.net/10.1002/aqc.3267, meer
 • Peer reviewed article Vieira, C. (2020). Lobophora-coral interactions and phase shifts: summary of current knowledge and future directions. Aquat. Ecol. 54(1): 1-20. https://dx.doi.org/10.1007/s10452-019-09723-2, meer
 • Peer reviewed article Vieira, C.; Henriques, F.; D'Hondt, S.; Neto, A.I.; Almada, C.H.; Kaufmann, M.; Sansón, M.; Sangil, C.; De Clerck, O. (2020). Lobophora (Dictyotales) species richness, ecology and biogeography across the north-eastern Atlantic archipelagos and description of two new species. J. Phycol. 56(2): 346-357. https://dx.doi.org/10.1111/jpy.12956, meer
 • Peer reviewed article Vieira, C.; Morrow, K.; D'Hondt, S.; Camacho, O.; Engelen, A.H.; Payri, C.E.; De Clerck, O. (2020). Diversity, ecology, biogeography, and evolution of the prevalent brown algal genus Lobophora in the Greater Caribbean Sea, including the description of five new species. J. Phycol. 56(3): 592-607. https://dx.doi.org/10.1111/jpy.12986, meer
 • Peer reviewed article Zubia, M.; Draisma, S.G.A.; Morrissey, K.; Varela-Álvarez, E.; De Clerck, O. (2020). Concise review of the genus Caulerpa J.V. Lamouroux. J. Appl. Ecol. 32(1): 23-39. https://dx.doi.org/10.1007/s10811-019-01868-9, meer
 • Peer reviewed article Boo, G.H.; Qiu, Y.-X.; Kim, J.Y.; Ang, P.O.; Bosch, S.; De Clerck, O.; He, P.; Higa, A.; Huang, B.; Kogame, K.; Liu, S.-L.; Nguyen, T.V.; Suda, S.; Terada, R.; Miller, K.A.; Boo, S.M. (2019). Contrasting patterns of genetic structure and phylogeography in the marine agarophytes Gelidiophycus divaricatus and G. freshwateri (Gelidiales, Rhodophyta) from East Asia. J. Phycol. 55(6): 1319-1334. https://dx.doi.org/10.1111/jpy.12910, meer
 • Peer reviewed article Camacho, O.; Fernández-García, C.; Vieira, C.; Gurgel, C.F.D.; Norris, J.N.; Freshwater, D.W.; Fredericq, S. (2019). The systematics of Lobophora (Dictyotales, Phaeophyceae) in the western Atlantic and eastern Pacific oceans: eight new species. J. Phycol. 55(3): 611-624. https://dx.doi.org/10.1111/jpy.12850, meer
 • Peer reviewed article Cremen, C.M.; Leliaert, F.; West, J.; Lam, D.W.; Shimada, S.; Lopez-Bautista, J.M.; Verbruggen, H. (2019). Reassessment of the classification of Bryopsidales (Chlorophyta) based on chloroplast phylogenomic analyses. Mol. Phylogenet. Evol. 130: 397-405. https://dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2018.09.009, meer
 • Peer reviewed article Gaubert, J.; Payri, C.E.; Vieira, C.; Solanki, H.; Thomas, O.P. (2019). High metabolic variation for seaweeds in response to environmental changes: a case study of the brown algae Lobophora in coral reefs. NPG Scientific Reports 9: 993. https://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-38177-z, meer
 • Peer reviewed article Küpper, F.C.; Peters, A.F.; Kytinou, E.; Asensi, A.O.; Vieira, C.; Macaya, E.C.; De Clerck, O. (2019). Dictyota falklandica sp. nov. (Dictyotales, Phaeophyceae) from the Falkland Islands and southernmost South America. Phycologia 58(6): 640-647. https://dx.doi.org/10.1080/00318884.2019.1648990, meer
 • Peer reviewed article Lee, H.; Lee, J.; Brown, M.T.; Park, J.; Vieira, C.; Han, T. (2019). Toxicity testing of cosmetic ingredients using gametophyte beads of the brown alga Undaria pinnatifida (Laminariales, Phaeophyta). J. Appl. Phycol. 31(3): 2011-2023. https://dx.doi.org/10.1007/s10811-018-1669-x, meer
 • Peer reviewed article Morrissey, K.L.; Çavas, L.; Willems, A.; De Clerck, O. (2019). Disentangling the influence of environment, host specificity and thallus differentiation on bacteria communities in siphonous green seaweeds. Front. Microbiol. 10: 717. https://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2019.00717, meer
 • Peer reviewed article Rodríguez-Prieto, C.; De Clerck, O.; Huisman, J.M.; Lin, S.-M. (2019). Characterisation of Nesoia latifolia (Halymeniaceae, Rhodophyta) from Europe with emphasis on cystocarp development and description of Nesoia mediterranea sp. nov. Phycologia 58(4): 393-404. https://dx.doi.org/10.1080/00318884.2019.1591879, meer
 • Peer reviewed article Sherwood, A.R.; Boedeker, C.; Havens, A.J.; Carlile, A.L.; Wilcox, M.D.; Leliaert, F. (2019). Newly discovered molecular and ecological diversity within the widely distributed green algal genus Pseudorhizoclonium (Cladophorales, Ulvophyceae). Phycologia 58(1): 83-94. https://dx.doi.org/10.1080/00318884.2018.1517539, meer
 • Peer reviewed article Vieira, C.; Stenger, P.-L.; Moleana, T.; De Clerck, O.; Payri, C. (2019). Limited interspecific variation in grazing susceptibility of the brown alga Lobophora to herbivory. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 518: 151175. https://dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2019.151175, meer
 • Peer reviewed article Vieira, C.; De Clerck, O.; Millet, L.; Payri, C.E. (2019). Description of ten new Lobophora species from the Bismarck Sea (Papua New Guinea). Phycol. Res. 67(3): 228-238. https://dx.doi.org/10.1111/pre.12372, meer
 • Peer reviewed article Vieira, C.; Aharonov, A.; Paz, G.; Engelen, A.H.; Tsiamis, K.; Einav, R.; De Clerck, O. (2019). Diversity and origin of the genus Lobophora in the Mediterranean Sea including the description of two new species. Phycologia 58(2): 163-168. https://dx.doi.org/10.1080/00318884.2018.1534923, meer
 • Peer reviewed article Westmeijer, G.; Everaert, G.; Pirlet, H.; De Clerck, O.; Vandegehuchte, M.B. (2019). Mechanistic niche modelling to identify favorable growth sites of temperate macroalgae. Algal Research 41: 101529. https://dx.doi.org/10.1016/j.algal.2019.101529, meer
 • Peer reviewed article Zubia, M.; Vieira, C.; Palinska, K.A.; Roué, M.; Gaertner, J.-C.; Zloch, I.; Grellier, M.; Golubic, S. (2019). Benthic cyanobacteria on coral reefs of Moorea Island (French Polynesia): diversity response to habitat quality. Hydrobiologia 843(1): 61-78. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-019-04029-8, meer
 • Peer reviewed article Assis, J.; Tyberghein, L.; Bosch, S.; Verbruggen, H.; Serrão, E.A.; De Clerck, O. (2018). Bio-ORACLE v2.0: extending marine data layers for bioclimatic modelling. Glob. Ecol. Biogeogr. 27(3): 277-284. https://dx.doi.org/10.1111/geb.12693, meer
 • Peer reviewed article Bosch, S.; Tyberghein, L.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; De Clerck, O. (2018). In search of relevant predictors for marine species distribution modelling using the MarineSPEED benchmark dataset. Diversity Distrib. 24(2): 144-157. https://dx.doi.org/10.1111/ddi.12668, meer
 • Peer reviewed article Fang, L.; Leliaert, F.; Novis, P.M.; Zhang, Z.; Zhu, H.; Liu, G.; Penny, D.; Zhong, B. (2018). Improving phylogenetic inference of core Chlorophyta using chloroplast sequences with strong phylogenetic signals and heterogeneous models. Mol. Phylogenet. Evol. 127: 248-255. https://dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2018.06.006, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F.; Payo, D.A.; Gurgel, C.F.D.; Schils, T.; Draisma, S.G.A.; Saunders, G.W.; Kamiya, M.; Sherwood, A.R.; Lin, S.-M.; Huisman, J.M.; Le Gall, L.; Anderson, R.J.; Bolton, J.J.; Mattio, L.; Zubia, M.; Spokes, T.; Vieira, C.; Payri, C.E.; Coppejans, E.; D'hondt, S.; Verbruggen, H.; De Clerck, O. (2018). Patterns and drivers of species diversity in the Indo-Pacific red seaweed Portieria. J. Biogeogr. 45(10): 2299-2313. https://dx.doi.org/10.1111/jbi.13410, meer
 • Peer reviewed article Mancuso, F.P.; Strain, E.M.A.; Piccioni, E.; De Clerck, O.; Sara, G.; Airoldi, L. (2018). Status of vulnerable Cystoseira populations along the Italian infralittoral fringe, and relationships with environmental and anthropogenic variables. Mar. Pollut. Bull. 129(2): 762-771. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.10.068, meer
 • Peer reviewed article Reddy, M.M.; De Clerck, O.; Leliaert, F.; Anderson, R.J.; Bolton, J.J. (2018). A rosette by any other name: species diversity in the Bangiales (Rhodophyta) along the South African coast. Eur. J. Phycol. 53(1): 67-82. https://dx.doi.org/10.1080/09670262.2017.1376256, meer
 • Peer reviewed article Rodríguez-Prieto, C.; De Clerck, O.; Huisman, J.M.; Lin, S.-M. (2018). Systematics of the red algal genus Halymenia (Halymeniaceae, Rhodophyta): characterization of the generitype H. floresii and description of Neofolia rosea gen. et sp. nov. Eur. J. Phycol. 53(4): 520-536. https://dx.doi.org/10.1080/09670262.2018.1478132, meer
 • Peer reviewed article Vranken, S.; Bosch, S.; Peña, V.; Leliaert, F.; Mineur, F.; De Clerck, O. (2018). A risk assessment of aquarium trade introductions of seaweed in European waters. Biological Invasions 20(5): 1171-1187. https://dx.doi.org/10.1007/s10530-017-1618-7, meer
 • Peer reviewed article Zubia, M.; De Clerck, O.; Leliaert, F.; Payri, C.; Mattio, L.; Vieira, C.; Cambert, H.; Quod, J.P.; Loiseau, N.; Golubic, S.; Lin, S.-M.; Liu, S.-L.; Pinault, M. (2018). Diversity and assemblage structure of tropical marine flora on lava flows of different ages. Aquat. Bot. 144: 20-30. https://dx.doi.org/10.1016/j.aquabot.2017.10.005, meer
 • Peer reviewed article Boedeker, C.; Leliaert, F.; Zuccarello, G.C. (2017). Genetic diversity and biogeography in Chaetomorpha melagonium (Ulvophyceae, Cladophorales) based on internal transcribed spacer (ITS rDNA) sequences. Bot. Mar. 60(3): 319-325. https://dx.doi.org/10.1515/bot-2016-0129, meer
 • Peer reviewed article Brodie, J.; Chan, C.X.; De Clerck, O.; Cock, J.M.; Coelho, S.M.; Gachon, C.; Grossman, A.R.; Mock, T.; Raven, J.A.; Smith, A.G.; Yoon, H.S.; Bhattacharya, D. (2017). The algal revolution. Trends Plant Sci. 22(8): 726-738. https://dx.doi.org/10.1016/j.tplants.2017.05.005, meer
 • Peer reviewed article Brodie, J.; Ball, S.G.; Bouget, F.-Y.; Chan, C.X.; De Clerck, O.; Cock, J.M.; Gachon, C.; Grossman, A.R.; Mock, T.; Raven, J.A.; Saha, M.; Smith, A.G.; Vardi, A.; Yoon, H.S.; Bhattacharya, D. (2017). Biotic interactions as drivers of algal origin and evolution. New Phytol. 216(3): 670-681. https://dx.doi.org/10.1111/nph.14760, meer
 • Peer reviewed article De Clerck, O.; Kao, S.-M.; Sterck, L.; Wichard, T.; Bothwell, J.H. (2017). The annotation of sea lettuce Ulva genome: a green algal blooming species. Phycologia 56(Supplement 4): 40-41, meer
 • Peer reviewed article Del Cortona, A.; Leliaert, F.; Bogaert, K.A.; Turmel, M.; Boedeker, C.; Janouskovec, J.; López-Bautista, J.M.; Verbruggen, H.; Vandepoele, K.; De Clerck, O. (2017). The plastid genome in Cladophorales green algae is encoded by hairpin chromosomes. Curr. Biol. 27(24): 3771-3782. https://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2017.11.004, meer
 • Peer reviewed article Fang, L.; Leliaert, F.; Zhang, Z.-H.; Penny, D.; Zhong, B.-J. (2017). Evolution of the Chlorophyta: Insights from chloroplast phylogenomic analyses. Journal of Systematics and Evolution 55(4): 322-332. https://dx.doi.org/10.1111/jse.12248, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F.; De Clerck, O. (2017). Refining species boundaries in algae. J. Phycol. 53(1): 12-16. https://dx.doi.org/10.1111/jpy.12477, meer
 • Peer reviewed article Liu, X.; Bogaert, K.; Engelen, A.H.; Leliaert, F.; Roleda, M.Y.; De Clerck, O. (2017). Seaweed reproductive biology: environmental and genetic controls. Bot. Mar. 60(2): 89-108. https://dx.doi.org/10.1515/bot-2016-0091, meer
 • Peer reviewed article Morrissey, K.L.; De Clerck, O.; Willems, A. (2017). Exploring bacterial diversity in invasive green algae. Phycologia 56(Supplement 4): 131-131, meer
 • Peer reviewed article Rodríguez-Prieto, C.; De Clerck, O.; Kitayama, T.; Lin, S.-M. (2017). Systematic revision of the widespread species Sarcodia ceylanica (Sarcodiaceae, Rhodophyta) in the Indo-Pacific Oceans, including S. suiae sp. nov.. Phycologia 56(1): 63-76. https://dx.doi.org/10.2216/16-31, meer
 • Peer reviewed article Rösler, A.; Perfectti, F.; Peña, V.; Aguirre, J.; Braga, J.C. (2017). Timing of the evolutionary history of Corallinaceae (Corallinales, Rhodophyta). J. Phycol. 53(3): 567-576. https://dx.doi.org/10.1111/jpy.12520, meer
 • Peer reviewed article Steen, F.; Aragay, J.; Zuljevic, A.; Verbruggen, H.; Mancuso, F.P.; Bunker, F.; Vitales, D.; Garreta, A.G.; De Clerck, O. (2017). Tracing the introduction history of the brown seaweed Dictyota cyanoloma (Phaeophyceae, Dictyotales) in Europe. Eur. J. Phycol. 52(1): 31-42. https://dx.doi.org/10.1080/09670262.2016.1212998, meer
 • Peer reviewed article Vieira, C.; Gaubert, J.; De Clerck, O.; Payri, C.; Culioli, G.; Thomas, O.P. (2017). Biological activities associated to the chemodiversity of the brown algae belonging to genus Lobophora (Dictyotales, Phaeophyceae). Phytochemistry Reviews 16(1): 1-17. https://dx.doi.org/10.1007/s11101-015-9445-x, meer
 • Peer reviewed article Vieira, C.; Camacho, O.; Sun, Z.; Fredericq, S.; Leliaert, F.; Payri, C.; De Clerck, O. (2017). Historical biogeography of the highly diverse brown seaweed Lobophora (Dictyotales, Phaeophyceae). Mol. Phylogenet. Evol. 110: 81-92. https://dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2017.03.007, meer
 • Peer reviewed article Aragay, J.; Vitales, D.; Garreta, A.G.; Siguan, M.A.R.; Steen, F.; De Clerck, O.; Garnatje, T.; Lluch, J.R. (2016). Phenological and molecular studies on the introduced seaweed Dictyota cyanoloma (Dictyotales, Phaeophyceae) along the Mediterranean coast of the Iberian Peninsula. Mediterr. Mar. Sci. 17(3): 766-776. https://dx.doi.org/10.12681/mms.1872, meer
 • Peer reviewed article Boedeker, C.; Leliaert, F.; Zuccarello, G.C. (2016). Molecular phylogeny of the Cladophoraceae (Cladophorales, Ulvophyceae), with the resurrection of Acrocladus Nägeli and Willeella Børgesen, and the description of Lurbica gen. nov. and Pseudorhizoclonium gen. nov. J. Phycol. 52(6): 905-928. https://dx.doi.org/10.1111/jpy.12457, meer
 • Peer reviewed article Bolton, J.J.; De Clerck, O.; Francis, C.M.; Siyanga-Tembo, F.; Anderson, R.J. (2016). Two newly discovered Grateloupia (Halymeniaceae, Rhodophyta) species on aquaculture rafts on the west coast of South Africa, including the widely introduced Grateloupia turuturu. Phycologia 55(6): 659-664. https://dx.doi.org/10.2216/15-104.1, meer
 • Peer reviewed article Fernández-García, C.; Wysor, B.; Riosmena-Rodríguez, R.; Peña-Salamanca, E.; Verbruggen, H. (2016). DNA-assisted identification of Caulerpa (Caulerpaceae, Chlorophyta) reduces species richness estimates for the Eastern Tropical Pacific. Phytotaxa 252(3): 185-204. https://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.252.3.2, meer
 • Peer reviewed article Hernandez-Kantun, J.J.; Gabrielson, P.; Hughey, J.R.; Pezzolesi, L.; Rindi, F.; Robinson, N.M.; Peña, V.; Riosmena-Rodriguez, R.; Le Gall, L.; Adey, W. (2016). Reassessment of branched Lithophyllum spp. (Corallinales, Rhodophyta) in the Caribbean Sea with global implications. Phycologia 55(6): 619-639. https://dx.doi.org/10.2216/16-7.1, meer
 • Peer reviewed article Lipinska, A.P.; Van Damme, E.J.M.; De Clerck, O. (2016). Molecular evolution of candidate male reproductive genes in the brown algal model Ectocarpus. BMC Evol. Biol. 16. dx.doi.org/10.1186/s12862-015-0577-9, meer
 • Peer reviewed article Mancuso, F.P.; D'Hondt, S.; Willems, A.; Airoldi, L.; De Clerck, O. (2016). Diversity and temporal dynamics of the epiphytic bacterial communities associated with the canopy-forming seaweed Cystoseira cornpressa (Esper) Gerloff and Nizamuddin. Front. Microbiol. 7: 11 pp. http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2016.00476, meer
 • Peer reviewed article Mattio, L.; Zubia, M.; Maneveldt, G.; Anderson, R.; Bolton, J.; de Gaillande, C.; De Clerck, O.; Payri, C. (2016). Marine flora of the Iles Eparses (Scattered Islands): a longitudinal transect through the Mozambique Channel. Acta Oecol. (Montrouge) 72: 33-40. https://dx.doi.org/10.1016/j.actao.2015.09.001, meer
 • Peer reviewed article Mystikou, A.; Asensi, A.O.; De Clerck, O.; Müller, D.G.; Peters, A.F.; Tsiamis, K.; Fletcher, K.I.; Westermeier, R.; Brickle, P.; Van West, P.; Küpper, F.C. (2016). New records and observations of macroalgae and associated pathogens from the Falkland Islands, Patagonia and Tierra del Fuego. Bot. Mar. 59(2-3): 105-121. https://dx.doi.org/10.1515/bot-2015-0071, meer
 • Peer reviewed article Rösler, A.; Perfectti, F.; Peña, V.; Braga, J.C. (2016). Phylogenetic relationships of corallinaceae (Corallinales, Rhodophyta): taxonomic implications for reef-building corallines. J. Phycol. 52(3): 412-431. https://dx.doi.org/10.1111/jpy.12404, meer
 • Peer reviewed article Vieira, C.; Camacho, O.; Wynne, M.J.; Mattio, L.; Anderson, R.J.; Bolton, J.J.; Sansón, M.; D'Hondt, S.; Leliaert, F.; Fredericq, S.; Payri, C.; De Clerck, O. (2016). Shedding new light on old algae: matching names and sequences in the brown algal genus Lobophora (Dictyotales, Phaeophyceae). Taxon 65(4): 689-707. https://dx.doi.org/10.12705/654.1, meer
 • Peer reviewed article Vieira, C.; Thomas, O.P.; Culioli, G.; Genta-Jouve, G.; Houlbreque, F.; Gaubert, J.; De Clerck, O.; Payri, C.E. (2016). Allelopathic interactions between the brown algal genus Lobophora (Dictyotales, Phaeophyceae) and scleractinian corals. NPG Scientific Reports 6(18637): 11 pp. http://dx.doi.org/10.1038/srep18637, meer
 • Peer reviewed article Vieira, C.; Engelen, H; Guentas, L; Aires, T; Houlbreque, F; Gaubert, J; Serrao, A; De Clerck, O.; Payri, E (2016). Species specificity of bacteria associated to the brown seaweeds Lobophora (Dictyotales, Phaeophyceae) and their potential for induction of rapid coral bleaching in Acropora muricata. Front. Microbiol. 7: 13 pp. dx.doi.org/10.3389/fmicb.2016.00316, meer
 • Peer reviewed article Vieira, C.; De Clerck, O.; Payri, C. (2016). First report of the Hawaiian genus Newhousia (Dictyotales, Phaeophyceae) from Madang, Papua New Guinea and description of the new species N. yhaga sp. nov. Bot. Mar. 59(1): 31-37. dx.doi.org/10.1515/bot-2015-0095, meer
 • Peer reviewed article Žuljevic, A.; Kaleb, S.; Peña, V.; Despalatovic, M.; Cvitkovic, I.; De Clerck, O.; Le Gall, L.; Falace, A.; Vita, F.; Braga, J.C.; Antolić, B. (2016). First freshwater coralline alga and the role of local features in a major biome transition. NPG Scientific Reports 6(19642): 12 pp. https://dx.doi.org/10.1038/srep19642, meer
 • Peer reviewed article Bogaert, K.A.; Beeckman, T.; De Clerck, O. (2015). Photopolarization of Fucus zygotes is determined by time sensitive vectorial addition of environmental cues during axis amplification. Front. Plant Sci. 6: 8 pp. dx.doi.org/10.3389/fpls.2015.00026, meer
 • Peer reviewed article Hernandez-Kantun, J; Riosmena-Rodriguez, R; Hall-Spencer, M; Peña, V.; Maggs, A; Rindi, F (2015). Phylogenetic analysis of rhodolith formation in the Corallinales (Rhodophyta). Eur. J. Phycol. 50(1): 46-61. dx.doi.org/10.1080/09670262.2014.984347, meer
 • Peer reviewed article Hernandez-Kantun, J.; Rindi, F.; Adey, W.; Heesch, S.; Peña, V.; Le Gall, L.; Gabrielson, P. (2015). Sequencing type material resolves the identity and distribution of the generitype Lithophyllum incrustans, and related European species L. hibernicum and L. bathyporum (Corallinales, Rhodophyta). J. Phycol. 51(4): 791-807. https://dx.doi.org/10.1111/jpy.12319, meer
 • Peer reviewed article Mancuso, F.; De Clerck, O.; Airoldi, L. (2015). Bacterial diversity changes to simulated local and global stressors on the canopy-forming alga Cystoseira compressa. Eur. J. Phycol. 50(Supplement 1): 119-119, meer
 • Peer reviewed article Manghisi, A.; Morabito, M.; Boo, G.; Boo, S.; Bonillo, C.; De Clerck, O.; Le Gall, L. (2015). Two novel species of Yonagunia (Halymeniales, Rhodophyta) were uncovered in the South of Madagascar during the Atimo-Vatae Expedition. Cryptogam., Algol. 36(2): 199-217. dx.doi.org/10.7872/crya.v36.iss2.2015.199, meer
 • Peer reviewed article Mineur, F.; Provan, J; Arnott, G (2015). Phylogeographical analyses of shellfish viruses: inferring a geographical origin for ostreid herpesviruses OsHV-1 (Malacoherpesviridae). Mar. Biol. (Berl.) 162(1): 181-192. dx.doi.org/10.1007/s00227-014-2566-8, meer
 • Peer reviewed article Mineur, F.; Arenas, F.; Assis, J.; Davies, A.J.; Engelen, A.H.; Fernandes, F.; Malta, E.-J.; Thibaut, T.; Nguyen, T.; Vaz-Pinto, F.; Vranken, S.; Serrão, E.A.; De Clerck, O. (2015). European seaweeds under pressure: Consequences for communities and ecosystem functioning. J. Sea Res. 98: 91-108. https://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2014.11.004, meer
 • Peer reviewed article Pazoutova, M.; De Clerck, O.; Del Cortona, A.; Dauchot, N.; Kosnar, J.; Peters, A.; Rindi, F.; Sherwood, A.; Smith, D.; Verbruggen, H.; Rombauts, S. (2015). Whole genome sequencing of the Antarctic green alga Prasiola crispa. Eur. J. Phycol. 50(Supplement 1): 54-54, meer
 • Peer reviewed article Pena, V.; Braga, J.; Aguirre, J.; Rosler, A.; Le Gall, L.; De Clerck, O. (2015). Evolutionary origin of coralline red algae (Corallinophycidae, Rhodophyta) inferred from multilocus time-calibrated phylogeny. Eur. J. Phycol. 50(Supplement 1): 25-25, meer
 • Peer reviewed article Pena, V.; Range, P.; Milazzo, M.; De Clerck, O.; Le Gall, L.; Hall-Spencer, J. (2015). Assessment of coralline algal species diversity and composition at European CO2 seeps using DNA barcoding. Eur. J. Phycol. 50(Supplement 1): 197-197, meer
 • Peer reviewed article Peña, V.; De Clerck, O.; Afonso-Carrillo, J; Ballesteros, E; Barbara, I; Barreiro, R; Le Gall, L (2015). An integrative systematic approach to species diversity and distribution in the genus Mesophyllum (Corallinales, Rhodophyta) in Atlantic and Mediterranean Europe. Eur. J. Phycol. 50(1): 20-36. https://dx.doi.org/10.1080/09670262.2014.981294, meer
 • Peer reviewed article Robuchon, M.; Vranken, S.; Vandepitte, L.; Dekeyzer, S.; Julliard, R.; Le Gall, L.; De Clerck, O. (2015). Towards a seaweed trait database for European species. Eur. J. Phycol. 50(Supplement 1): 196-196, meer
 • Peer reviewed article Steen, F.; Vieira, V.; Leliaert, F.; Payri, E.C.; De Clerck, O. (2015). Biogeographic affinities of Dictyotales from Madagascar: a phylogenetic approach. Cryptogam., Algol. 36(2): 129-141. http://dx.doi.org/10.7872/crya.v36.iss2.2015.129, meer
 • Peer reviewed article Vandepitte, L.; Bosch, S.; Tyberghein, L.; Waumans, F.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; De Clerck, O.; Mees, J. (2015). Fishing for data and sorting the catch: assessing the data quality, completeness and fitness for use of data in marine biogeographic databases. Database 2015: 14 pp. https://dx.doi.org/10.1093/database/bau125, meer
 • Peer reviewed article Vieira, C.; Camacho, O.; Wynne, M.; Mattio, L.; Anderson, R.; Bolton, J.; Sanson, M.; D'Hondt, S.; Fredericq, S.; Payri, C.; De Clerck, O. (2015). Matching names and clades in the brown algal genus Lobophora (Dictyotales, Phaeophyceae): an effort to integrate type specimens in modern taxonomy. Eur. J. Phycol. 50(Supplement 1): 29-29, meer
 • Peer reviewed article Vieira, C.; Payri, C.; De Clerck, O. (2015). Overgrowth and killing of corals by the brown alga Lobophora hederacea (Dictyotales, Phaeophyceae) on healthy reefs in New Caledonia: a new case of the epizoism syndrome. Phycol. Res. 63(2): 152-153. https://dx.doi.org/10.1111/pre.12082, meer
 • Peer reviewed article Wichard, T.; Charrier, B.; Mineur, F.; Bothwell, J.; De Clerck, O.; Coates, J. (2015). The green seaweed Ulva: a model system to study morphogenesis. Front. Plant Sci. 6: 72. https://dx.doi.org/10.3389/fpls.2015.00072, meer
 • Peer reviewed article Aguirre, J; Peña, V (2014). Advances in coralline algae research: insights from the IV International Rhodolith Workshop. Cryptogam., Algol. 35(1): 3-5. https://dx.doi.org/10.7872/crya.v35.iss1.2014.3, meer
 • Peer reviewed article Fuciková, K.; Leliaert, F.; Cooper, E.D.; Skaloud, P.; D'hondt, S.; De Clerck, O.; Gurgel, C.F.D.; Lewis, L.A.; Lewis, P.O.; Lopez-Bautista, J.M.; Delwiche, C.F.; Verbruggen, H. (2014). New phylogenetic hypotheses for the core Chlorophyta based on chloroplast sequence data. Front. Ecol. Environ. 2: 63. http://dx.doi.org/10.3389/fevo.2014.00063, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F.; Verbruggen, H.; D'hondt, S.; López-Bautista, J.M.; De Clerck, O. (2014). The forgotten genus Pseudoderbesia (Bryopsidales, Chlorophyta). Cryptogam., Algol. 35(3): 207-219. http://dx.doi.org/10.7872/crya.v35.iss3.2014.207, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F.; Verbruggen, H.; Vanormelingen , P.; Steen, F.; López-Bautista, J.M.; Zuccarello, G.C.; De Clerck, O. (2014). DNA-based species delimitation in algae. Eur. J. Phycol. 49(2): 179–196. http://dx.doi.org/10.1080/09670262.2014.904524, meer
 • Peer reviewed article Lozano-Orozco, G; Senties, A; Diaz-Larrea, J; Pedroche, F; De Clerck, O. (2014). The occurrence of Dictyota canariensis (Dictyotales, Phaeophyceae) in the Gulf of Mexico. Bot. Mar. 57(5): 359-365. https://dx.doi.org/10.1515/bot-2013-0111, meer
 • Peer reviewed article Mineur, F.; Le Roux, A; Maggs, A; Verlaque, M (2014). Positive feedback loop between introductions of non-native marine species and cultivation of oysters in Europe. Conserv. Biol. 28(6): 1667-1676. dx.doi.org/10.1111/cobi.12363, meer
 • Peer reviewed article Pardo, C; Lopez, L; Peña, V.; Hernandez-Kantun, J; Le Gall, L; Barbara, I; Barreiro, R (2014). A multilocus species delimitation reveals a striking number of species of coralline algae forming maerl in the OSPAR maritime area. PLoS One 9(8): -. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0104073, meer
 • Peer reviewed article Peña, V; Hernandez-Kantun, J; Grall, J; Pardo, C; Lopez, L; Barbara, I; Le Gall, L; Barreiro, R (2014). Detection of gametophytes in the maerl-forming species Phymatolithon calcareum (Melobesioideae, Corallinales) assessed by DNA barcoding. Cryptogam., Algol. 35(1): 15-25. https://dx.doi.org/10.7872/crya.v35.iss1.2014.15, meer
 • Peer reviewed article Peña, V.; Bárbara, I.; Grall, J.; Maggs, C.A.; Hall-Spencer, J.M. (2014). The diversity of seaweeds on maerl in the NE Atlantic. Mar. Biodiv. 44(4): 533-551. https://dx.doi.org/10.1007/s12526-014-0214-7, meer
 • Peer reviewed article Peña, V.; Rousseau, F; De Reviers, B; Le Gall, L (2014). First assessment of the diversity of coralline species forming maerl and rhodoliths in Guadeloupe, Caribbean using an integrative systematic approach. Phytotaxa 190(1): 190-215, meer
 • Peer reviewed article Vieira, C.; D'Hondt, S.; De Clerck, O.; Payri, C.E. (2014). Toward an inordinate fondness for stars, beetles and Lobophora? Species diversity of the genus Lobophora (Dictyotales, Phaeophyceae) in New Caledonia. J. Phycol. 50(6): 1101-1119. dx.doi.org/10.1111/jpy.12243, meer
 • Peer reviewed article Arora, M.; Anil, A.C.; Leliaert, F.; Delany, J.; Mesbahi, E. (2013). Tetraselmis indica (Chlorodendrophyceae, Chlorophyta), a new species isolated from salt pans in Goa, India. Eur. J. Phycol. 48(1): 61-78. dx.doi.org/10.1080/09670262.2013.768357, meer
 • Peer reviewed article Boedeker, C.; Karsten, U.; Leliaert, F.; Zuccarello, G.C. (2013). Molecular, biochemical and morphological data suggest an affiliation of Spongiochrysis hawaiiensis with the Trentepohliales (Ulvophyceae, Chlorophyta). Phycol. Res. 61(2): 133-144. http://dx.doi.org/10.1111/pre.12011, meer
 • Peer reviewed article Collado-Vides, L.; Avila, C.; Blair, S.; Leliaert, F.; Rodriguez, D.; Thyberg, T.; Schneider, S.; Rojas, J.; Sweeney, P.; Drury, C.; Lirman, D. (2013). A persistent bloom of Anadyomene J.V. Lamouroux (Anadyomenaceae, Chlorophyta) in Biscayne Bay, Florida. Aquat. Bot. 111: 95-103. dx.doi.org/10.1016/j.aquabot.2013.06.010, meer
 • Peer reviewed article De Clerck, O.; Guiry, M.D.; Leliaert, F.; Samyn, Y.; Verbruggen, H. (2013). Algal taxonomy: a road to nowhere? J. Phycol. 49(2): 215-225. http://dx.doi.org/10.1111/jpy.12020, meer
 • Peer reviewed article Hollants, J.; Leliaert, F.; Verbruggen, H.; Willems, A.; De Clerck, O. (2013). Permanent residents or temporary lodgers: characterizing intracellular bacterial communities in the siphonous green alga Bryopsis. Proc. - Royal Soc., Biol. Sci. 280(1754): 8 pp. dx.doi.org/10.1098/rspb.2012.2659, meer
 • Peer reviewed article Hollants, J.; Leliaert, F.; Verbruggen, H.; De Clerck, O.; Willems, A. (2013). Host specificity and coevolution of Flavobacteriaceae endosymbionts within the siphonous green seaweed Bryopsis. Mol. Phylogenet. Evol. 67(3): 608-614. dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2013.02.025, meer
 • Peer reviewed article Hollants, J.; Leliaert, F.; De Clerck, O.; Willems, A. (2013). What we can learn from sushi: a review on seaweed-bacterial associations. FEMS Microbiol. Ecol. 83(1): 1-16. dx.doi.org/10.1111/j.1574-6941.2012.01446.x, meer
 • Peer reviewed article Jueterbock, A.; Tyberghein, L.; Verbruggen, H.; Coyer, J.A.; Olsen, J.L.; Hoarau, G. (2013). Climate change impact on seaweed meadow distribution in the North Atlantic rocky intertidal. Ecol. Evol. 3(5): 1356-1373. http://dx.doi.org/10.1002/ece3.541, meer
 • Peer reviewed article Lin, S.M.; Yang, W.C.; Huisman, J.; De Clerck, O.; Lee, W.J. (2013). Molecular phylogeny of the widespread Martensia fragilis complex (Delesseriaceae, Rhodophyta) from the Indo-Pacific region reveals three new species of Martensia from Taiwan. Eur. J. Phycol. 48(2): 173-187. dx.doi.org/10.1080/09670262.2013.786791, meer
 • Peer reviewed article Lipinska, A.P.; D'Hondt, S.; Van Damme, E.J.M.; De Clerck, O. (2013). Uncovering the genetic basis for early isogamete differentiation: a case study of Ectocarpus siliculosus. BMC Genom. 14. dx.doi.org/10.1186/1471-2164-14-909, meer
 • Peer reviewed article Nguyen, T.V.; Le, H.N.; Lin, S.M.; Steen, F.; De Clerck, O. (2013). Checklist of the marine macroalgae of Vietnam. Bot. Mar. 56(3): 207-227. dx.doi.org/10.1515/bot-2013-0010, meer
 • Peer reviewed article Payo, D.A.; Leliaert, F.; Verbruggen, H.; D'hondt, S.; Calumpong, H.P.; De Clerck, O. (2013). Extensive cryptic species diversity and fine-scale endemism in the marine red alga Portieria in the Philippines. Proc. - Royal Soc., Biol. Sci. 280(1753). dx.doi.org/10.1098/rspb.2012.2660, meer
 • Peer reviewed article Peña, V.; Barbara, I (2013). Non-coralline crustose algae associated with maerl beds in Portugal: a reappraisal of their diversity in the Atlantic Iberian beds. Bot. Mar. 56(5-6): 481-493. dx.doi.org/10.1515/bot-2013-0083, meer
 • Peer reviewed article Sauvage, T.; Payri, C.; Draisma, S.G.A.; van Reine, W.F.P.; Verbruggen, H.; Belton, G.S.; Gurgel, C.F.D.; Gabriel, D.; Sherwood, A.R.; Fredericq, S. (2013). Molecular diversity of the Caulerpa racemosa-Caulerpa peltata complex (Caulerpaceae, Bryopsidales) in New Caledonia, with new Australasian records for C. racemosa var. cylindracea. Phycologia 52(1): 6-13. dx.doi.org/10.2216/11-116.1, meer
 • Peer reviewed article Silberfeld, T.; Bittner, L.; Fernandez-Garcia, C.; Cruaud, C.; Rousseau, F.; de Reviers, B.; Leliaert, F.; Payri, C.E.; De Clerck, O. (2013). Species diversity, phylogeny and large scale biogeographic patterns of the Genus Padina (Phaeophyceae, Dictyotales). J. Phycol. 49(1): 130-142. dx.doi.org/10.1111/jpy.12027, meer
 • Peer reviewed article Skaloud, P.; Kalina, T.; Nemjová, K.; De Clerck, O.; Leliaert, F. (2013). Morphology and phylogenetic position of the freshwater green microalgae Chlorochytrium (Chlorophyceae) and Scotinosphaera (Scotinosphaerales, ord. nov., Ulvophyceae). J. Phycol. 49(1): 115-129. http://dx.doi.org/10.1111/jpy.12021, meer
 • Peer reviewed article Tronholm, A.; Afonso-Carrillo, J.; Sanson, M.; Leliaert, F.; Fernandez-Garcia, C.; De Clerck, O. (2013). Taxonomy of the Dictyota ciliolata-crenulata complex (Dictyotales, Phaeophyceae). Phycologia 52(2): 171-181. dx.doi.org/10.2216/12-005.1, meer
 • Peer reviewed article Verbruggen, H.; Tyberghein, L.; Belton, G.S.; Mineur, F.; Jueterbock, A.; Hoarau, G.; Gurgel, C. F.D.; De Clerck, O. (2013). Improving transferability of introduced species' distribution models: New tools to forecast the spread of a highly invasive seaweed. PLoS One 8(6): e68337. https://hdl.handle.net/10.1371/journal.pone.0068337, meer
 • Peer reviewed article Appeltans, W.; Ahyong, S.T.; Anderson, G.; Angel, M.V.; Artois, T.; Bailly, N.; Bamber, R.N.; Barber, A.; Bartsch, I.; Berta, A.; Blazewicz-Paszkowycz , M.; Bock, P.; Boxshall, G.; Boyko, C.B.; Nunes Brandão, S.; Bray, R.A.; Bruce, N.L.; Cairns, S.D.; Chan, T.-Y.; Cheng, L.; Collins, A.G.; Cribb, T.H.; Curini-Galletti, M.; Dahdouh-Guebas, F.; Davie, P.J.F.; Dawson, M.N.; De Clerck, O.; Decock, W.; De Grave, S.; de Voogd, N.J.; Domning, D.P.; Emig, C.C.; Erséus, Ch.; Eschmeyer, W.; Fauchald, K.; Fautin, D.G.; Feist, S.W.; Fransen, C.H.J.M.; Furuya, H.; García-Alvarez, O.; Gerken, S.; Gibson, D.; Gittenberger, A.; Gofas, S.; Gómez-Daglio, L.; Gordon, D.P.; Guiry, M.D.; Hernandez, F.; Hoeksema, B.W.; Hopcroft, R.R.; Jaume, D.; Kirk, P.; Koedam, N.; Koenemann, S.; Kolb, J.B.; Kristensen, R.M.; Kroh, A.; Lambert, G.; Lazarus, D.B.; Lemaitre, R.; Longshaw, M.; Lowry, J.; MacPherson, E.; Madin, L.P.; Mah, C.; Mapstone, G.; McLaughlin, P.A.; Mees, J.; Meland, K.; Messing, C.G.; Mills, C.E.; Molodtsova, T.N.; Mooi, R.; Neuhaus, B.; Ng, P.K.L.; Nielsen, C.; Norenburg, J.; Opresko, D.M.; Osawa, M.; Paulay, G.; Perrin, W.; Pilger, J.F.; Poore, G.C.B.; Pugh, Ph.R.; Read, G.B.; Reimer, J.D.; Rius, M.; Rocha, R.M.; Sáiz Salinas, J.I.; Scarabino, V.; Schierwater, B.; Schmidt-Rhaesa, A.; Schnabel, K.E.; Schotte, M.; Schuchert, P.; Schwabe, E.; Segers, H.; Self-Sullivan, C.; Shenkar, N.; Siegel, V.; Sterrer, W.; Stöhr, S.; Swalla, B.; Tasker, M.L.; Thuesen, E.V.; Timm, T.; Todaro, M.A.; Turon, X.; Tyler, S.; Uetz, P.; van der Land, J.; Vanhoorne, B.; van Ofwegen, L.P.; Van Soest, R.W.M.; Vanaverbeke, J.; Walker-Smith, G.K.; Walter, T.C.; Warren, A.; Williams, G.C.; Wilson, S.P.; Costello, M.J. (2012). The magnitude of global marine species diversity. Curr. Biol. 22(23): 2189-2202. http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2012.09.036, meer
 • Peer reviewed article Boedeker, C.; O’Kelly, C.J.; Star, W.; Leliaert, F. (2012). Molecular phylogeny and taxonomy of the Aegagropila clade (Cladophorales, Ulvophyceae), including the description of Aegagropilopsis gen. nov and Pseudocladophora gen. nov. J. Phycol. 48(3): 808-825. dx.doi.org/10.1111/j.1529-8817.2012.01145.x, meer
 • Peer reviewed article Ciancia, M.; Alberghina, J.; Arata, P.X.; Benavides, H.; Leliaert, F.; Verbruggen, H.; Estevez, J.M. (2012). Characterization of cell wall polysaccharides of the coenocytic green seaweed Bryopsis plumosa (Bryopsidaceae, Chlorophyta) from the Argentine coast. J. Phycol. 48(2): 326-335. dx.doi.org/10.1111/j.1529-8817.2012.01131.x, meer
 • Peer reviewed article De Clerck, O.; Bogaert, K.A.; Leliaert, F. (2012). Diversity and evolution of algae: primary endosymbiosis, in: Bourgougnon, N. (Ed.) Genomic insights into the biology of Algae. Advances in Botanical Research, 64: pp. 55-86. dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-391499-6.00002-5, meer
 • Peer reviewed article De Oliveira-Carvalho, M.D.F.; Oliveira, M.C.; Pereira, S.M.B.; Verbruggen, H. (2012). Phylogenetic analysis of Codium species from Brazil, with the description of the new species C. pernambucensis (Bryopsidales, Chlorophyta). Eur. J. Phycol. 47(4): 355-365. dx.doi.org/10.1080/09670262.2012.718363, meer
 • Peer reviewed article Dijoux, L.; Verbruggen, H.; Mattio, L.; Duong, N.; Payri, C. (2012). Diversity of Halimeda (Bryopsidales, Chlorophyta) in New Caledonia: a combined morphological and molecular study. J. Phycol. 48(6): 1465-1481. dx.doi.org/10.1111/jpy.12002, meer
 • Peer reviewed article Hernandez-Kantun, J.J.; Sherwood, A.R.; Riosmena-Rodriguez, R.; Huisman, J.M.; De Clerck, O. (2012). Branched Halymenia species (Halymeniaceae, Rhodophyta) in the Indo-Pacific region, including descriptions of Halymenia hawaiiana sp. nov. and H. tondoana sp. nov. Eur. J. Phycol. 47(4): 421-432. dx.doi.org/10.1080/09670262.2012.733734, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F.; Smith, D.R.; Moreau, H.; Herron, M.D.; Verbruggen, H.; Delwiche, C.F.; De Clerck, O. (2012). Phylogeny and molecular evolution of the green algae. Crit. Rev. Plant Sci. 31(1): 1-46. http://dx.doi.org/10.1080/07352689.2011.615705, meer
 • Peer reviewed article Maeda, T.; Hirose, E.; Chikaraishi, Y.; Kawato, M.; Takishita, K.; Yoshida, T.; Verbruggen, H.; Tanaka, J.; Shimamura, S.; Takaki, Y.; Tsuchiya, M.; Iwai, K.; Maruyama, T. (2012). Algivore or phototroph? Plakobranchus ocellatus (Gastropoda) continuously acquires kleptoplasts and nutrition from multiple algal species in nature. PLoS One 7(7): e42024. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0042024, meer
 • Peer reviewed article Samyn, Y.; De Clerck, O. (2012). No Name, No Game. Eur. J. Taxon. 2012(10): 3 pp. dx.doi.org/10.5852/ejt.2012.10, meer
 • Peer reviewed article Tronholm, A.; Leliaert, F.; Sansón, M.; Afonso-Carrillo, J.; Tyberghein, L.; Verbruggen, H.; De Clerck, O. (2012). Contrasting geographical distributions as a result of thermal tolerance and long-distance dispersal in two allegedly widespread tropical brown algae. PLoS One 7(1): e30813. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0030813, meer
 • Peer reviewed article Tyberghein, L.; Verbruggen, H.; Pauly, K.; Troupin, C.; De Clerck, O. (2012). Bio-ORACLE: a global environmental dataset for marine species distribution modelling. Glob. Ecol. Biogeogr. 21(2): 272-281. https://dx.doi.org/10.1111/j.1466-8238.2011.00656.x, meer
 • Peer reviewed article Verbruggen, H.; Pauly, K.; De Clerck, O. (2012). The new species Codium recurvatum from Tanzania. Eur. J. Phycol. 47(3): 216-222. dx.doi.org/10.1080/09670262.2012.690106, meer
 • Peer reviewed article Verbruggen, H.; Schils, T. (2012). Rhipilia coppejansii, a new coral reef-associated species from Guam (Bryopsidales, Chlorophyta). J. Phycol. 48(5): 1090-1098. dx.doi.org/10.1111/j.1529-8817.2012.01199.x, meer
 • Peer reviewed article Coppejans, E.; Leliaert, F.; Verbruggen, H.; Prathep, A.; De Clerck, O. (2011). Rhipidosiphon lewmanomontiae sp. nov. (Bryopsidales, Chlorophyta), a calcified udoteacean alga from the central Indo-Pacific based on morphological and molecular investigations. Phycologia 50(4): 403-412. dx.doi.org/10.2216/10-90.1, meer
 • Peer reviewed article De Clerck, O.; Verbruggen, H.; Tyberghein, L.; Leliaert, F. (2011). Historical biogeography, diversification and niche shifts of marine macroalgae. Eur. J. Phycol. 46(Supplement 1): 98-98, meer
 • Peer reviewed article Hollants, J.; Leroux, O.; Leliaert, F.; Decleyre, H.; De Clerck, O.; Willems, A. (2011). Who is in there? Exploration of endophytic bacteria within the siphonous green seaweed Bryopsis (Bryopsidales, Chlorophyta). PLoS One 6(10): e26458. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0026458, meer
 • Peer reviewed article Hollants, J.; Decleyre, H.; Leliaert, F.; De Clerck, O.; Willems, A. (2011). Life without a cell membrane: challenging the specificity of bacterial endophytes within Bryopsis (Bryopsidales, Chlorophyta). BMC Microbiol. 11(255): 10. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2180-11-255, meer
 • Peer reviewed article Huisman, J.M.; De Clerck, O.; Prud’homme Van Reine, W.F. ; Borowitzka, M. A. (2011). Spongophloea, a new genus of red algae based on Thamnoclonium sect. Nematophorae Weber-van Bosse (Halymeniales). Eur. J. Phycol. 46(1): 1-15. dx.doi.org/10.1080/09670262.2010.507313, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F.; Payo, D. A.; Calumpong, H. P.; De Clerck, O. (2011). Chaetomorpha philippinensis (Cladophorales, Chlorophyta), a new marine microfilamentous green alga from tropical waters. Phycologia 50(4): 384-391. dx.doi.org/10.2216/10-76.1, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F.; Payo, D.A.; Tronholm, A.; Verbruggen, H.; De Clerck, O. (2011). DNA-based species delimitation in algae. Eur. J. Phycol. 46(Supplement 1): 29-29, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F.; Verbruggen, H.; Zechman, F. W. (2011). Into the deep: new discoveries at the base of the green plant phylogeny. BioEssays 33(9): 683-692. dx.doi.org/10.1002/bies.201100035, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F.; D'hondt, S.; Tyberghein, L.; Verbruggen, H.; De Clerck, O. (2011). Atypical development of Chaetomorpha antennina in culture (Cladophorales, Chlorophyta). Phycol. Res. 59(2): 91-97. dx.doi.org/10.1111/j.1440-1835.2010.00604.x, meer
 • Peer reviewed article LoDuca, S. T. ; Melchin, M. J. ; Verbruggen, H. (2011). Complex noncalcified macroalgae from the Silurian of Cornwallis island, Arctic Canada. J. Paleontol. 85(1): 111-121. dx.doi.org/10.1666/10-025.1, meer
 • Peer reviewed article Pauly, K.; Jupp, B.P.; De Clerck, O. (2011). Modelling the distribution and ecology of Trichosolen blooms on coral reefs worldwide. Mar. Biol. (Berl.) 158(10): 2239-2246. https://dx.doi.org/10.1007/s00227-011-1729-0, meer
 • Peer reviewed article Payo, D. A. ; Colo, J.; Calumpong, H.; De Clerck, O. (2011). Variability of non-polar secondary metabolites in the red alga Portieria. Mar. Drugs 9(11): 2438-2468. dx.doi.org/10.3390/md9112438, meer
 • Peer reviewed article Payo, D. A. ; Calumpong, H.; De Clerck, O. (2011). Morphology, vegetative and reproductive development of the red alga Portieria hornemannii (Gigartinales: Rhizophyllidaceae). Aquat. Bot. 95(2): 94-102. dx.doi.org/10.1016/j.aquabot.2011.03.011, meer
 • Peer reviewed article Souffreau, C.; Verbruggen, H.; Wolfe, A. P.; Vanormelingen, P.; Siver, P. A.; Cox, E. J.; Mann, D. G.; Van de Vijver, B.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2011). A time-calibrated multi-gene phylogeny of the diatom genus Pinnularia. Mol. Phylogenet. Evol. 61(3): 866-879. dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2011.08.031, meer
 • Peer reviewed article van Gremberghe, I.; Leliaert, F.; Mergeay, J.; Vanormelingen, P.; Van der Gucht, K.; Debeer, A.-E.; Lacerot, G.; De Meester, L.; Vyverman, W. (2011). Lack of phylogeographic structure in the freshwater cyanobacterium Microcystis aeruginosa suggests global dispersal. PLoS One 6(5): e19561. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0019561, meer
 • Peer reviewed article Vannerum, K.; Huysman, M.J.J.; De Rycke, R.; Vuylsteke, M.; Leliaert, F.; Pollier, J.; Lütz-Meindl, U.; Gillard, J.; De Veylder, L.; Goossens, A.; Inzé, D.; Vyverman, W. (2011). Transcriptional analysis of cell growth and morphogenesis in the unicellular green alga Micrasterias (Streptophyta), with emphasis on the role of expansin. BMC Plant Biol. 11(128). dx.doi.org/10.1186/1471-2229-11-128, meer
 • Peer reviewed article Verbruggen, H. (2011). Diversity and taxonomy of seaweeds: an evolutionary perspective. Eur. J. Phycol. 46(Supplement 1): 19-19, meer
 • Peer reviewed article Verbruggen, H.; Tribollet, A. (2011). Boring algae. Curr. Biol. 21(21): R876-R877. dx.doi.org/10.1016/j.cub.2011.09.014, meer
 • Peer reviewed article Casteleyn, G.; Leliaert, F.; Backeljau, T.; Debeer, A.-E.; Kotaki, Y.; Rhodes, L. L.; Lundholm, N.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2010). Limits to gene flow in a cosmopolitan marine planktonic diatom. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 107(29): 12952-12957. dx.doi.org/10.1073/pnas.1001380107, meer
 • Peer reviewed article Cocquyt, E.; Gile, G. H.; Leliaert, F.; Verbruggen, H.; Keeling, P. J. ; De Clerck, O. (2010). Complex phylogenetic distribution of a noncanonical genetic code in green algae. BMC Evol. Biol. 10: 327. dx.doi.org/10.1186/1471-2148-10-327, meer
 • Peer reviewed article Cocquyt, E.; Verbruggen, H.; Leliaert, F.; De Clerck, O. (2010). Evolution and cytological diversification of the green seaweeds (Ulvophyceae). Mol. Biol. Evol. 27(9): 2052-2061. dx.doi.org/10.1093/molbev/msq091, meer
 • Peer reviewed article Hollants, J.; Leliaert, F.; De Clerck, O.; Willems, A. (2010). How endo- is endo-? Surface sterilization of delicate samples: A Bryopsis (Bryopsidales, Chlorophyta) case study. Symbiosis 51(1): 131-138. dx.doi.org/10.1007/s13199-010-0068-0, meer
 • Peer reviewed article Mineur, F.; De Clerck, O.; Le Roux, A.; Maggs, C.A.; Verlaque, M. (2010). Polyopes lancifolius (Halymeniales, Rhodophyta), a new component of the Japanese marine flora introduced to Europe. Phycologia 49(1): 86-96. dx.doi.org/10.2216/09-45.1, meer
 • Peer reviewed article Silberfeld, T.; Leigh, J. W.; Verbruggen, H.; Cruaud, C.; de Reviers, B.; Rousseau, F. (2010). A multi-locus time-calibrated phylogeny of the brown algae (Heterokonta, Ochrophyta, Phaeophyceae): Investigating the evolutionary nature of the ‘‘brown algal crown radiation”. Mol. Phylogenet. Evol. 56(2): 659-674. dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2010.04.020, meer
 • Peer reviewed article Tronholm, A.; Sansón, M.; Afonso-Carrillo, J.; Verbruggen, H.; De Clerck, O. (2010). Niche partitioning and the coexistence of two cryptic Dictyota (Dictyotales, Phaeophyceae) species from the Canary Islands. J. Phycol. 46(6): 1075-1087. dx.doi.org/10.1111/j.1529-8817.2010.00912.x, meer
 • Peer reviewed article Tronholm, A.; Steen, F.; Tyberghein, L.; Leliaert, F.; Verbruggen, H.; Ribera Siguan, M. A.; De Clerck, O. (2010). Species delimitation, taxonomy, and biogeography of Dictyota in Europe (Dictyotales, Phaeophyceae). J. Phycol. 46(6): 1301-1321. https://dx.doi.org/10.1111/j.1529-8817.2010.00908.x, meer
 • Peer reviewed article Verbruggen, H.; Maggs, C.A.; Saunders, G. W.; Le Gall, L.; Yoon, H. S.; De Clerck, O. (2010). Data mining approach identifies research priorities and data requirements for resolving the red algal tree of life. BMC Evol. Biol. 10: 16. dx.doi.org/10.1186/1471-2148-10-16, meer
 • Peer reviewed article Vyverman, W.; Verleyen, E.; Wilmotte, A.; Hodgson, D.A.; Willems, A.; Peeters, K.; Van de Vijver, B.; De Wever, A.; Leliaert, F.; Sabbe, K. (2010). Evidence for widespread endemism among Antarctic micro-organisms. Polar Science 4(2): 103-113. https://dx.doi.org/10.1016/j.polar.2010.03.006, meer
 • Peer reviewed article Zechman, F. W.; Verbruggen, H.; Leliaert, F.; Ashworth, M.; Buchheim, M.A.; Fawley, M.W.; Spalding, H.; Pueschel, C.M.; Buchheim, J.A.; Verghese, B.; Hanisak, M. D. (2010). An unrecognized ancient lineage of green plants persists in deep marine waters. J. Phycol. 46(6): 1288-1295. dx.doi.org/10.1111/j.1529-8817.2010.00900.x, meer
 • Peer reviewed article Cocquyt, E.; Verbruggen, H.; Leliaert, F.; De Clerck, O. (2009). Phylogeny and diversification of the green algae inferred from nuclear and chloroplast genes. Phycologia 48(4): 24-25, meer
 • Peer reviewed article Cocquyt, E.; Verbruggen, H.; Leliaert, F.; Zechman, F. W.; Sabbe, K.; De Clerck, O. (2009). Gain and loss of elongation factor genes in green algae. BMC Evol. Biol. 9(39). dx.doi.org/10.1186/1471-2148-9-39, meer
 • Peer reviewed article Coppejans, E.; Leliaert, F.; Dargent, O.; Gunasekara, R.; De Clerck, O. (2009). Sri Lankan seaweeds: Methodologies and field guide to the dominant species. Abc Taxa, 6. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Brussel. viii, 264 pp., meer
 • Peer reviewed article De Wever, A.; Leliaert, F.; Verleyen, E.; Vanormelingen, P.; Van der Gucht, K.; Hodgson, D.A.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2009). Hidden levels of phylodiversity in Antarctic green algae: further evidence for the existence of glacial refugia. Proc. - Royal Soc., Biol. Sci. 276(1673): 3591-3599. dx.doi.org/10.1098/rspb.2009.0994, meer
 • Peer reviewed article Huisman, J.M.; Leliaert, F.; Verbruggen, H.; Townsend, R.A. (2009). Marine benthic plants of Western Australia’s shelf-edge atolls. Rec. W. Aust. Mus. Suppl. 77: 50-87, meer
 • Peer reviewed article Hwang, I.-K.; Lee, W. J. ; Kim, H.-S.; De Clerck, O. (2009). Taxonomic reappraisal of Dilophus okamurae (Dictyotales, Phaeophyta) from the western Pacific Ocean. Phycologia 48(1): 1-12. dx.doi.org/10.2216/07-68.1, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F.; Zhang, X.; Ye, N.; Malta, E.-J.; Engelen, A. H.; Mineur, F.; Verbruggen, H.; De Clerck, O. (2009). The identity of the Qingdao algal bloom. Phycol. Res. 57(2): 147-151. dx.doi.org/10.1111/j.1440-1835.2009.00532.x, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F.; Boedeker, C.; Peña, V.; Bunker, F.; Verbruggen, H.; De Clerck, O. (2009). Cladophora rhodolithicola sp. nov. (Cladophorales, Chlorophyta), a diminutive species from European maerl beds. Eur. J. Phycol. 44(2): 155-169. dx.doi.org/10.1080/09670260802573113, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F.; Verbruggen, H.; Wysor, B.; De Clerck, O. (2009). DNA taxonomy in morphologically plastic taxa: Algorithmic species delimitation in the Boodlea complex (Chlorophyta: Cladophorales). Mol. Phylogenet. Evol. 53(1): 122-133. dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2009.06.004, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F.; Rueness, J.; Boedeker, C.; Maggs, C.A.; Cocquyt, E.; Verbruggen, H.; De Clerck, O. (2009). Systematics of the marine microfilamentous green algae Uronema curvatum and Urospora microscopica (Chlorophyta). Eur. J. Phycol. 44(4): 487-496. dx.doi.org/10.1080/09670260903229540, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F.; Hollants, J.; Willems, A.; De Clerck, O. (2009). Diversity of bacterial endosymbionts in siphonous and siphonocladalean green algae. Phycologia 48(4): 74, meer
 • Peer reviewed article Lin, S.-M.; Hommersand, M. H.; Fredericq, S.; De Clerck, O. (2009). Characterization of Martensia (Delesseriaceae, Rhodophyta) based on a morphological and molecular study of the type species, M. elegans, and M. natalensis sp. nov. from South Africa. J. Phycol. 45(3): 678-691. dx.doi.org/10.1111/j.1529-8817.2009.00677.x, meer
 • Peer reviewed article Pauly, K.; Verbruggen, H.; Tyberghein, L.; Mineur, F.; Maggs, C.A.; Shimada, S.; De Clerck, O. (2009). Predicting spread and bloom risk areas of introduced and invasive seaweeds. Phycologia 48(4): 103, meer
 • Peer reviewed article Payo, D.A.; Leliaert, F.; Verbruggen, H.; Calumpong, H.; De Clerck, O. (2009). Evolution and species boundaries of the Portieria-complex (Rhodophyta: Gigartinales). Phycologia 48(4): 103, meer
 • Peer reviewed article Payri, C. E.; Verbruggen, H. (2009). Pseudocodium mucronatum, a new species from New Caledonia, and an analysis of the evolution of climatic preferences in the genus (Bryopsidales, Chlorophyta). J. Phycol. 45(4): 953-961. dx.doi.org/10.1111/j.1529-8817.2009.00717.x, meer
 • Peer reviewed article Payri, C.E.; Verbruggen, H. (2009). Diversity of the genus Codium (Codiales, Chlorophyta) in New Caledonia (South West Pacific). Phycologia 48(4): 103-104, meer
 • Peer reviewed article Rodriguez-Prieto, C.; De Clerck, O. (2009). Leptofauchea coralligena (Faucheaceae, Rhodophyta), a new species from the Mediterranean Sea. Eur. J. Phycol. 44(1): 107-121. dx.doi.org/10.1080/09670260802357111, meer
 • Peer reviewed article Tronholm, A.; Sanson, M.; Afonso-Carrillo, J.; De Clerck, O. (2009). Species delineation in Dictyota, a combined molecular and morphometric approach. Phycologia 48(4): 132-133, meer
 • Peer reviewed article Verbruggen, H. (2009). Deciphering macroevolutionary patterns in the algae. Phycologia 48(4): 137, meer
 • Peer reviewed article Verbruggen, H.; Ashworth, M.; LoDuca, S. T. ; Vlaeminck, C.; Cocquyt, E.; Sauvage, T.; Zechman, F. W.; Littler, D.S.; Littler, M. M.; Leliaert, F.; De Clerck, O. (2009). A multi-locus time-calibrated phylogeny of the siphonous green algae. Mol. Phylogenet. Evol. 50(3): 642-653. dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2008.12.018, meer
 • Peer reviewed article Verbruggen, H.; Vlaeminck, C.; Sauvage, T.; Sherwood, A.R.; Leliaert, F.; De Clerck, O. (2009). Phylogenetic analysis of Pseudochlorodesmis strains reveals cryptic diversity above the family level in the siphonous green algae (Bryopsidales, Chlorophyta). J. Phycol. 45(3): 726-731. dx.doi.org/10.1111/j.1529-8817.2009.00690.x, meer
 • Peer reviewed article Verbruggen, H.; Tyberghein, L.; Pauly, K.; Vlaeminck, C.; Van Nieuwenhuyze, K.; Kooistra, W.H.C.F.; Leliaert, F.; De Clerck, O. (2009). Macroecology meets macroevolution: evolutionary niche dynamics in the seaweed Halimeda. Glob. Ecol. Biogeogr. 18(4): 393-405. https://dx.doi.org/10.1111/j.1466-8238.2009.00463.x, meer
 • Peer reviewed article Verlaque, M.; Steen, F.; De Clerck, O. (2009). Rugulopteryx (Dictyotales, Phaeophyceae), a genus recently introduced to the Mediterranean. Phycologia 48(6): 536-542. dx.doi.org/10.2216/08-103.1, meer
 • Peer reviewed article Wynne, M. J. ; Verbruggen, H.; Angel, D. L. (2009). The recognition of Caulerpa integerrima (Zanardini) comb. et stat. nov. (Bryopsidales, Chlorophyta) from the Red Sea. Phycologia 48(4): 291-301. dx.doi.org/10.2216/08-78.1, meer
 • Peer reviewed article Zuccarello, G. C.; Oellermann, M.; West, J. A. ; De Clerck, O. (2009). Complex patterns of actin molecular evolution in the red alga Stylonema alsidii (Stylonematophyceae, Rhodophyta). Phycol. Res. 57(1): 59-65. dx.doi.org/10.1111/j.1440-1835.2008.00521.x, meer
 • Peer reviewed article Zuccarello, G. C.; Price, N.; Verbruggen, H.; Leliaert, F. (2009). Analysis of a plastid multigene dataset and the phylogenetic position of the marine macroalga Caulerpa filiformis (Chlorophyta). J. Phycol. 45(5): 1206-1212. dx.doi.org/10.1111/j.1529-8817.2009.00731.x, meer
 • Peer reviewed article Bert, W.; Leliaert, F.; Vierstraete, A. R.; Vanfleteren, J. R.; Borgonie, G. (2008). Molecular phylogeny of the Tylenchina and evolution of the female gonoduct (Nematoda: Rhabditida). Mol. Phylogenet. Evol. 48(2): 728-744. dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2008.04.011, meer
 • Peer reviewed article Casteleyn, G.; Chepurnov, V.A.; Leliaert, F.; Mann, D. G.; Bates, S. S.; Lundholm, N.; Rhodes, L.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2008). Pseudo-nitzschia pungens (Bacillariophyceae): a cosmopolitan diatom species? Harmful Algae 7(2): 241-257. https://dx.doi.org/10.1016/j.hal.2007.08.004, meer
 • Peer reviewed article Coppejans, E. (2008). Book review: Kraft, G. T. 2007. Algae of Australia: Marine Benthic Algae of Lord Howe Island and the Southern Great Barrier Reef, 1. Green Algae. Australian Biological Resources Study and CSIRO Publishing, Collingwood, Victoria, Australia, 356 pp. J. Phycol. 44: 834-837, meer
 • Peer reviewed article De Clerck, O.; Verbruggen, H.; Huisman, J.M.; Faye, E. J. ; Leliaert, F.; Schils, T.; Coppejans, E. (2008). Systematics and biogeography of the genus Pseudocodium (Bryopsidales, Chlorophyta), including the description of P. natalense sp. nov. from South Africa. Phycologia 47(2): 225-235. dx.doi.org/10.2216/07-79.1, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F. (2008). Book review: Kraft, Gerald T. 2007 – Algae of Australia. Marine Benthic Algae of Lord Howe Island and the Southern Great Barrier Reef, 1. Green Algae. Canberra, Melbourne, CSIRO Publishing. 347 pp, hardcover. Cryptogam., Algol. 29(2): 187-188, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F.; Wysor, B.; Verbruggen, H.; Vlaeminck, C.; De Clerck, O. (2008). Phyllodictyon robustum (Setchell et Gardner) comb. nov (Siphonocladales, Chlorophyta), a morphologically variable species from the tropical Pacific coast of America. Cryptogam., Algol. 29(3): 217-233, meer
 • Peer reviewed article Tronholm, A.; Sanson, M.; Afonso-Carrillo, J.; De Clerck, O. (2008). Distinctive morphological features, life-cycle phases and seasonal variations in subtropical populations of Dictyota dichotoma (Dictyotales, Phaeophyceae). Bot. Mar. 51(2): 132-144. dx.doi.org/10.1515/BOT.2008.017, meer
 • Peer reviewed article Verbruggen, H.; Theriot, E. C. (2008). Building trees of algae: some advances in phylogenetic and evolutionary analysis. Eur. J. Phycol. 43(3): 229-252. dx.doi.org/10.1080/09670260802207530, meer
 • Peer reviewed article Figueroa, F. L.; Korbee, N.; De Clerck, O.; Bárbara, I.; Gall, E. A. R. (2007). Characterization of Grateloupia lanceola (Halymeniales, Rhodophyta), an obscure foliose Grateloupia from the Iberian Peninsula, based on morphology, comparative sequence analysis and mycosporine-like amino acid composition. Eur. J. Phycol. 42(3): 231-242. dx.doi.org/10.1080/09670260701327702, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F.; Millar, A. J. K.; Vlaeminck, C.; Coppejans, E. (2007). Systematics of the green macroalgal genus Chamaedoris Montagne (Siphonocladales), with an emended description of the genus Struvea Sonder. Phycologia 46(6): 709-725. dx.doi.org/10.2216/07-51.1, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F.; Huisman, J.M.; Coppejans, E. (2007). Phylogenetic position of Boodlea vanbosseae (Siphonocladales, Chlorophyta). Cryptogam., Algol. 28(4): 337-351, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F.; De Clerck, O.; Verbruggen, H.; Boedeker, C.; Coppejans, E. (2007). Molecular phylogeny of the Siphonocladales (Chlorophyta: Cladophorophyceae). Mol. Phylogenet. Evol. 44(3): 1237-1256. dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2007.04.016, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F.; Coppejans, E. (2007). Morphological re-assessment of the Boodlea composita–Phyllodictyon anastomosans species complex (Siphonocladales: Chlorophyta). Aust. Syst. Bot. 20(2): 161-185. dx.doi.org/10.1071/SB06031, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F.; Coppejans, E. (2007). Systematics of two deep-water species from the Indo-West Pacific: Struvea gardineri A.Gepp & E.Gepp and Phyllodictyon orientale (A.Gepp & E.Gepp) Kraft & M.J.Wynne (Siphonocladales, Chlorophyta). Bot. J. Linn. Soc. 153(2): 115-132. dx.doi.org/10.1111/j.1095-8339.2007.00594.x, meer
 • Peer reviewed article Millar, A. J. K.; De Clerck, O. (2007). Skeletonella nelsoniae gen. et sp. nov., representing a new tribe of marine macroalgae, the Skeletonelleae (Ceramiaceae, Rhodophyta). Phycologia 46(1): 63-73. dx.doi.org/10.2216/06-21.1, meer
 • Peer reviewed article Verbruggen, H.; Leliaert, F.; Maggs, C.A.; Shimada, S.; Schils, T.; Provan, J.; Booth, D.; Murphy, S.; De Clerck, O.; Littler, D. S.; Littler, M. M.; Coppejans, E. (2007). Species boundaries and phylogenetic relationships within the green algal genus Codium (Bryopsidales) based on plastid DNA sequences. Mol. Phylogenet. Evol. 44(1): 240-254. dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2007.01.009, meer
 • Peer reviewed article De Clerck, O.; Leliaert, F.; Verbruggen, H.; Lane, C. E. ; De Paula, J. C. ; Payo, D. A. ; Coppejans, E. (2006). A revised classification of the Dictyoteae (Dictyotales, Phaeophyceae) based on rbcL and 26S ribosomal DNA sequence analyses. J. Phycol. 42(6): 1271-1288. dx.doi.org/10.1111/j.1529-8817.2006.00279.x, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F.; Coppejans, E. (2006). Cladophora mamillata (Cladophorophyceae, Chlorophyta): a little-known algal species from New Caledonia. Belg. J. Bot. 139(1): 120-123, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F.; Coppejans, E. (2006). A revision of Cladophoropsis Børgesen (Siphonocladales, Chlorophyta). Phycologia 45(6): 657-679. dx.doi.org/10.2216/06-07.1, meer
 • Peer reviewed article Lin, S.-M.; De Clerck, O. (2006). A new flattened species of Gracilaria (Gracilariales, Rhodophyta) from Taiwan. Cryptogam., Algol. 27(3): 233-244. hdl.handle.net/1854/LU-357632, meer
 • Peer reviewed article Schils, T. (2006). The tripartite biogeographical index: a new tool for quantifying spatio-temporal differences in distribution patterns. J. Biogeogr. 33(4): 560-572. dx.doi.org/10.1111/j.1365-2699.2005.01416.x, meer
 • Peer reviewed article Tronchin, E.; Samaai, T.; Anderson, R.J.; Bolton, J.J. (2006). Sponge-seaweed associations in species of Ptilophora (Gelidiaceae, Rhodophyta). Phycol. Res. 54(2): 140-148. dx.doi.org/10.1111/j.1440-1835.2006.00422.x, meer
 • Peer reviewed article Verbruggen, H.; De Clerck, O.; N'Yeurt, A.D.R.; Spalding, H.; Vroom, P.S. (2006). Phylogeny and taxonomy of Halimeda incrassata, including descriptions of H. kanaloana and H. heteromorpha spp. nov (Bryopsidales, Chlorophyta). Eur. J. Phycol. 41(3): 337-362. dx.doi.org/10.1080/09670260600709315, meer
 • Peer reviewed article Anderson, R. J.; McKune, C.; Bolton, J. J.; De Clerck, O.; Tronchin, E. (2005). Patterns in subtidal seaweed communities on coral-dominated reefs at Sodwana Bay on the KwaZulu-Natal coast, South Africa. Afr. J. Mar. Sci. 27(3): 529-537, meer
 • Peer reviewed article Anderson, R.J.; Evans, A.; Bolton, J.J.; De Clerck, O. (2005). Ecology and diversity of subtidal seaweed communities in Kwazulunatal, South Africa. Phycologia 44(4): 4-4, meer
 • Peer reviewed article De Clerck, O.; Gavio, B.; Fredericq, S.; Cocquyt, E.; Coppejans, E. (2005). Systematic reassessment of the red algal genus Phyllymenia (Halymeniaceae, Rhodophyta). Eur. J. Phycol. 40(2): 169-178. dx.doi.org/10.1080/09670260500128343, meer
 • Peer reviewed article De Clerck, O.; Gavio, B.; Fredericq, S.; Bárbara, I.; Coppejans, E. (2005). Systematics of Grateloupia filicina (Halymeniaceae, Rhodophyta), based on rbcL sequence analyses and morphological evidence, including the reinstatement of G. minima and the description of G. capensis sp. nov. J. Phycol. 41(2): 391-410. dx.doi.org/10.1111/j.1529-8817.2005.04189.x, meer
 • Peer reviewed article De Clerck, O.; Lane, C.; Leliaert, F.; Payo, D.A.; Coppejans, E. (2005). The Dictyotales revisited: a morphological and molecular perspective. Phycologia 44(4): 26-26, meer
 • Peer reviewed article Phillips, L. E. ; De Clerck, O. (2005). The terete and sub-terete members of the red algal tribe Amansieae (Ceramiales, Rhodomelaceae). Cryptogam., Algol. 26(1): 5-33, meer
 • Peer reviewed article Verbruggen, H.; De Clerck, O.; Cocquyt, E.; Kooistra, W.H.C.F.; Coppejans, E. (2005). Morphometric taxonomy of siphonous green algae: A methodological study within the genus Halimeda (Bryopsidales). J. Phycol. 41(1): 126-139. dx.doi.org/10.1111/j.1529-8817.2005.04080.x, meer
 • Peer reviewed article Verbruggen, H.; De Clerck, O.; Schils, T.; Kooistra, W.H.C.F.; Coppejans, E. (2005). Evolution and phylogeography of Halimeda section Halimeda (Bryopsidales, Chlorophyta). Mol. Phylogenet. Evol. 37(3): 789-803. dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2005.06.015, meer
 • Peer reviewed article Verbruggen, H.; De Clerck, O.; Kooistra, W.H.C.F.; Coppejans, E. (2005). Molecular and morphometric data pinpoint species boundaries in Halimeda section Rhipsalis (Bryopsidales, Chlorophyta). J. Phycol. 41(3): 606-621. dx.doi.org/10.1111/j.1529-8817.2005.00083.x, meer
 • Peer reviewed article Verbruggen, H.; De Clerck, O.; Coppejans, E. (2005). Deviant segments hamper a morphometric approach towards Halimeda taxonomy. Cryptogam., Algol. 26(3): 259-274, meer
 • Peer reviewed article Bolton, J. J.; Leliaert, F.; De Clerck, O.; Anderson, R. J.; Stegenga, H.; Engledow, H. E. ; Coppejans, E. (2004). Where is the western limit of the tropical Indian Ocean seaweed flora? An analysis of intertidal seaweed biogeography on the east coast of South Africa. Mar. Biol. (Berl.) 144(1): 51-59. dx.doi.org/10.1007/s00227-003-1182-9, meer
 • Peer reviewed article Coppejans, E.; Leliaert, F.; Verbruggen, H.; De Clerck, O.; Schils, T.; De Vriese, T.; Marie, D. (2004). The marine green and brown algae of Rodrigues (Mauritius, Indian Ocean). J. Nat. Hist. 38(23-24): 2959-3020, meer
 • Peer reviewed article De Clerck, O.; Coppejans, E.; Schils, T.; Verbruggen, H.; Leliaert, F.; De Vriese, T.; Marie, D. (2004). The marine red algae of Rodrigues (Mauritius, Indian Ocean). J. Nat. Hist. 38(23-24): 3021-3057, meer
 • Peer reviewed article De Clerck, O.; Bolton, J.J.; Anderson, R.J.; Coppejans, E. (2004). Aglaothamnion rigidulum nov spec. (Rhodophyta, Ceramiaceae) from South Africa. Bot. Mar. 47(5): 431-436. dx.doi.org/10.1515/BOT.2004.060, meer
 • Peer reviewed article Hommersand, M. H. ; De Clerck, O.; Coppejans, E. (2004). A morphological study and taxonomic revision of Euptilota (Ceramiaceae, Rhodophyta). Eur. J. Phycol. 39(4): 369-393. dx.doi.org/10.1080/0967026042000236427, meer
 • Peer reviewed article Iyer, R.; De Clerck, O.; Bolton, J. J.; Coyne, V. E. (2004). Morphological and taxonomic studies of Gracilaria and Gracilariopsis species (Gracilariales, Rhodophyta) from South Africa. S. Afr. J. Bot. 70(4): 521-539. https://dx.doi.org/10.1016/S0254-6299(15)30192-7, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F.; Coppejans, E. (2004). Crystalline cell inclusions: a new diagnostic character in the Cladophorophyceae (Chlorophyta). Phycologia 43(2): 189-203. dx.doi.org/10.2216/i0031-8884-43-2-189.1, meer
 • Peer reviewed article Schils, T.; Coppejans, E.; Verbruggen, H.; De Clerck, O.; Leliaert, F. (2004). The marine flora of Rodrigues (Republic of Mauritius, Indian Ocean): an island with low habitat diversity or one in the process of colonization? J. Nat. Hist. 38(23-24): 3059-3076, meer
 • Peer reviewed article Tronchin, E. M.; De Clerck, O.; Freshwater, D. W. ; Bolton, J. J.; Anderson, R. J. (2004). Ptilophora leliaertii and Ptilophora coppejansii, two new species of Gelidiales (Rhodophyta) from South Africa. Eur. J. Phycol. 39(4): 395-410. dx.doi.org/10.1080/09670260410001721491, meer
 • Peer reviewed article Verbruggen, H.; Kooistra, W.H.C.F. (2004). Morphological characterization of lineages within the calcified tropical seaweed genus Halimeda (Bryopsidales, Chlorophyta). Eur. J. Phycol. 39(2): 213-228. dx.doi.org/10.1080/0967026042000202163, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F.; Rousseau, F.; de Reviers, B.; Coppejans, E. (2003). Phylogeny of the Cladophorophyceae (Chlorophyta) inferred from partial LSU rRNA gene sequences: is the recognition of a separate order Siphonocladales justified? Eur. J. Phycol. 38(3): 233-246. dx.doi.org/10.1080/1364253031000136376, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F.; Coppejans, E. (2003). The marine species of Cladophora (Chlorophyta) from the South African East Coast. Nova Hedwigia 76(1-2): 45-82. dx.doi.org/10.1127/0029-5035/2003/0076-0045, meer
 • Peer reviewed article Schils, T.; Huisman, J.M.; Coppejans, E. (2003). Chamaebotrys erectus sp. nov. (Rhodymeniales, Rhodophyta) from the Socotra Archipelago,Yemen. Bot. Mar. 46(1): 2-8. https://dx.doi.org/10.1515/BOT.2003.002, meer
 • Peer reviewed article Schils, T.; De Clerck, O.; Coppejans, E. (2003). The red algal genus Reticulocaulis from the Arabian Sea, including R. obpyriformis sp. nov., with comments on the family Naccariaceae. Phycologia 42(1): 44-55. https://dx.doi.org/10.2216/i0031-8884-42-1-44.1, meer
 • Peer reviewed article Schils, T.; Coppejans, E. (2003). Spatial variation in subtidal plant communities around the Socotra Archipelago and their biogeographic affinities within the Indian Ocean. Mar. Ecol. Prog. Ser. 251: 103-114. https://dx.doi.org/10.3354/meps251103, meer
 • Peer reviewed article Schils, T.; Coppejans, E. (2003). Phytogeography of upwelling areas in the Arabian Sea. J. Biogeogr. 30(9): 1339-1356. https://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2699.2003.00933.x, meer
 • Peer reviewed article Wysor, B.; De Clerck, O. (2003). An updated and annotated list of marine Brown Algae (Phaeophyceae) of the Caribbean Coast of the Republic of Panama. Bot. Mar. 46(2): 151-160. dx.doi.org/10.1515/BOT.2003.016, meer
 • Peer reviewed article Coppejans, E.; Leliaert, F.; Schils, T. (2002). New records of marine benthic algae for the Mozambican coast, collected at Inhaca Island. S. Afr. J. Bot. 68(3): 342-348, meer
 • Peer reviewed article De Clerck, O.; Engledow, H.R.; Bolton, J. J.; Anderson, R. J.; Coppejans, E. (2002). Twenty marine benthic Algae new to South Africa, with emphasis on the flora of Kwazulu-Natal. Bot. Mar. 45(5): 413-431. dx.doi.org/10.1515/BOT.2002.042, meer
 • Peer reviewed article De Clerck, O.; Kraft, G. T.; Coppejans, E. (2002). Morphology and systematics of Sciurothamnion stegengae gen. et sp. nov. (Ceramiaceae, Rhodophyta) from the Indo-Pacific. J. Phycol. 38(6): 1176-1189. dx.doi.org/10.1046/j.1529-8817.2002.01247.x, meer
 • Peer reviewed article De Clerck, O.; Anderson, R. J.; Bolton, J. J.; Robertson-Andersson, D. (2002). Schimmelmannia elegans (Gloiosiphoniaceae, Rhodophyta): South Africa’s first introduced seaweed? Phycologia 41(2): 184-190. dx.doi.org/10.2216/i0031-8884-41-2-184.1, meer
 • Peer reviewed article Huisman, J.M.; Schils, T. (2002). A re-assessment of the genus Izziella Doty (Liagoraceae, Rhodophyta). Cryptogam., Algol. 23(3): 237-249, meer
 • Peer reviewed article Kooistra, W.H.C.F.; Coppejans, E.G.G.; Payri, C. (2002). Molecular systematics, historical ecology, and phylogeography of Halimeda (Bryopsidales). Mol. Phylogenet. Evol. 24: 121-138. https://dx.doi.org/10.1016/S1055-7903(02)00221-X, meer
 • Peer reviewed article Schils, T.; Coppejans, E. (2002). Gelatinous red algae of the Arabian Sea, including Platoma heteromorphum sp. nov. (Gigartinales, Rhodophyta). Phycologia 41(3): 254-267. https://dx.doi.org/10.2216/i0031-8884-41-3-254.1, meer
 • Peer reviewed article Coppejans, E.; Leliaert, F.; Dargent, O.; De Clerck, O. (2001). Marine green algae (Chlorophyta) from the north coast of Papua New Guinea. Cryptogam., Algol. 22(4): 375-443. dx.doi.org/10.1016/S0181-1568(01)01070-4, meer
 • Peer reviewed article Coppejans, E.; De Clerck, O.; Leliaert, F. (2001). Marine brown algae (Phaeophyta) from the north coast of Papua New Guinea, with a description of Dictyota magneana sp. nov. Cryptogam., Algol. 22(1): 15-40. https://dx.doi.org/10.1016/S0181-1568(00)01047-3, meer
 • Peer reviewed article De Clerck, O.; De Vos, P.; Gillis, M.; Coppejans, E. (2001). Molecular systematics in the genus Dictyota (Dictyotales, Phaeophyta): a first attempt based on restriction patterns of the Internal Transcribed Spacer 1 of the rDNA (ARDRA-ITS1). Syst. Geogr. Pl. 71: 25-35, meer
 • Peer reviewed article De Smedt, G.; De Clerck, O.; Leliaert, F.; Coppejans, E.; Liao, L. M. (2001). Morphology and systematics of the genus Halymenia C. Agardh (Halymeniales, Rhodophyta) in the Philippines. Nova Hedwigia 73(3-4): 293-322, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F.; De Clerck, O.; Bolton, J. J.; Coppejans, E. (2001). New records of the Chlorophyta from South Africa, with the emphasis on the marine benthic flora of KwaZulu-Natal. S. Afr. J. Bot. 67(3): 450-459, meer
 • Peer reviewed article Schils, T.; De Clerck, O.; Leliaert, F.; Bolton, J. J.; Coppejans, E. (2001). The change in macroalgal assemblages through the Saldanha Bay/Langebaan Lagoon ecosystem (South Africa). Bot. Mar. 44(3): 295-305. https://dx.doi.org/10.1515/BOT.2001.038, meer
 • Assis, J.; Fragkopoulou, E.; Duarte, C.M.; Costello, M.J.; Araujo, M.B.; Krause-Jensen, D.; De Clerck, O.; Serrão, E.A. (2023). Major restructuring of marine forests' diversity under projected climate change, in: Torres Padrón, M.E. (Ed.) VIII International Symposium on Marine Sciences (ISMS 2022). Libro de abstracts. pp. 409-410, meer
 • Fragkopoulou, E.; Costello, M.J.; Sen Gupta, A.; Wernberg, T.; Araujo, M.B.; Serrão, E.A.; De Clerck, O.; Assis, J. (2023). Marine biodiversity exposed to prolonged and intense subsurface heatwaves, in: Torres Padrón, M.E. (Ed.) VIII International Symposium on Marine Sciences (ISMS 2022). Libro de abstracts. pp. 84-85, meer
 • Gouwy, E.; Stock, W.; Knoop, J.; Decaestecker, E.; De Clerck, O. (2023). Enhancing the restoration success of Laminaria ochroleuca through microbiome manipulation, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 62, meer
 • Delva, S.; Bafort, Q.; Bogaert, K.; Baetens, J.M.; De Baets, B.; De Clerck, O. (2022). Beyond genetics, exploring the contribution of epigenetics to thermal adaptation in brown seaweeds, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 4, meer
 • Njeru, J.M.; Stock, W.; De Clerck, O. (2022). Forever intimate: Investigating the evolutionary implications of seaweed-bacterial symbiosis in Bryopsis, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 72, meer
 • van der Loos, L.M. (2021). Algal microbial interactions: beyond bacteria, let’s go viral. Extended abstract - Brilliant Marine Research Idea 2020. Universiteit Gent: Gent. 1 pp., meer
 • Delva , S.; Bogaert, K.; De Clerck, O. (2019). Adaptation and acclimation in a rapidly changing marine environment: a case study of the brown seaweed Dictyota dichotoma in Europe, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 14, meer
 • Meneses, C. (2019). Global patterns of seaweeds species diversity. MSc Thesis. Gent University: Gent. 64 pp., meer
 • Meneses, C.S.; Vieira, C. (2019). Global patterns of seaweeds species diversity, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 122, meer
 • Van der Aa, P. (2019). Megatree: towards a comprehensive phylogeny for brown seaweeds (Phaeophyceae, Ochrophyta). MSc Thesis. Universiteit Antwerpen/Ghent University/Vrije Universiteit Brussel: Antwerpen/Gent/Brussel. 68 pp., meer
 • Van der Aa, P.; Vieira, C.; Guiry, M.D.R.; Verbruggen, H.; De Clerck, O. (2019). Supertree: Toward a comprehensive phylogeny for brown seaweeds (Phaeophyceae, Ochrophyta), in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 148, meer
 • Westmeijer, G.; Everaert, G.; Pirlet, H.; De Clerck, O.; Vandegehuchte, M. (2018). Habitat suitability modelling of macroalgae with a mechanistic approach, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 31, meer
 • Bosch, S. (2017). Marine species distributions: from data to predictive models. PhD Thesis. Phycology Research Group, Ghent University: Gent. 231 pp., meer
 • Bosch, S.; Tyberghein, L.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; De Clerck, O. (2017). Chapter 4. In search of relevant predictors for marine species distribution modelling using the MarineSPEED benchmark dataset, in: Bosch, S. Marine species distributions: from data to predictive models. pp. 61-96, meer
 • Bosch, S.; Tyberghein, L.; De Clerck, O. (2017). sdmpredictors: an R package for species distribution modelling predictor datasets, in: Bosch, S. Marine species distributions: from data to predictive models. pp. 49-60, meer
 • Bosch, S.; De Clerck, O.; Mineur, F. (2017). Spatio-temporal patterns of introduced seaweeds in European waters, a critical review, in: Bosch, S. Marine species distributions: from data to predictive models. pp. 97-118, meer
 • Bosch, S.; Giron, E.G.; Martínez, B.; De Clerck, O. (2017). Modelling the past, present and future distributions of invasive seaweeds in Europe, in: Bosch, S. Marine species distributions: from data to predictive models. pp. 147-178, meer
 • Coppejans, E.; Prathep, A.; Lewmanomont, K.; Hayashizaki, K.-I.; De Clerck, O.; Leliaert, F.; Terada, R. (2017). Seaweeds and seagrasses of the southern Andaman Sea coast of Thailand. Kagoshima Univ Museum: Kagoshima. ISBN 978-4-905464-09-9. ix, 244 pp., meer
 • Deprez, T.; Bossier, P.; Cattrijsse, A.; Chiers, K; De Clerck, O.; Decostere, A.; Deneudt, K.; De Troch, M.; Hernandez, F.; Mascart, T.; Moens, T.; Tkint, T.; Vanstappen, G.; Verstraeten, T.; Willems, A.; Vanreusel, A. (2017). EMBRC.be - The Belgian node of the European Marine Biological Resource Centre, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 28, meer
 • Vandepitte, L.; Bosch, S.; Tyberghein, L.; Waumans, F.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; De Clerck, O.; Mees, J. (2017). Fishing for data and sorting the catch: assessing the data quality, completeness and fitness for use of data in marine biogeographic databases, in: Bosch, S. Marine species distributions: from data to predictive models. pp. 25-48, meer
 • Vranken, S.; Bosch, S.; Peña, V.; Leliaert, F.; Mineur, F.; De Clerck, O. (2017). A risk assessment of aquarium trade introductions of seaweed in European waters, in: Bosch, S. Marine species distributions: from data to predictive models. pp. 119-146, meer
 • Westmeijer, G. (2017). Anthropogenic stressors alter the epiphytic bacterial community of the canopy-forming seaweed Cystoseira compressa. MSc Thesis. Ghent University, Research Group Phycology: Gent. 41 pp., meer
 • Bosch, S.; Tyberghein, L.; Vranken, S.; De Clerck, O. (2016). Selecting relevant predictors for presence-only species distribution modelling. A case study from the marine environment. UGent, Phycology/VLIZ: [s.l.]. 1 poster pp., meer
 • Bosch, S.; Vranken, S.; Tyberghein, L.; De Clerck, O. (2016). A marine species benchmark dataset for ecological modelling. Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 12 February 2016. Phycology Research Group, Ghent University/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Gent. 1 poster pp., meer
 • Bosch, S.; Tyberghein, L.; De Clerck, O. (2016). Selecting relevant predictors for presence-only species distribution modelling. A case study from the marine environment missing documented absences and uncertain distributions, in: ISEC: International Statistical Ecology Conference 2016, June 28 - July 1, 2016, Seattle, Washington - USA: Book of Abstracts. pp. 62, meer
 • Bosch, S.; Tyberghein, L.; De Clerck, O. (2016). A marine species benchmark dataset for ecological modelling, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 21, meer
 • Deprez, T.; Artois, T.; Bossier, P.; Cattrijsse, A.; Chiers, K.; De Clerck, O.; Decostere, A.; Deneudt, K.; De Troch, M.; Hernandez, F.; Mascart, T.; Moens, T.; Plovie, A.; tkint, T.; Van Stappen, G.; Verstraeten, T.; Willems, A.; Vanreusel, A. (2016). EMBRC.be – The Belgian node of the European Marine Biological Resource Centre, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 129, meer
 • Deprez, T.; Bossier, P.; Cattrijsse, A.; Chiers, K.; De Clerck, O.; Decostere, A.; Deneudt, K.; De Troch, M.; Hernandez, F.; Mascart, T.; Moens, T.; Tkint, T. (2016). EMBRC.be – The Belgian node of the European Marine Biological Resource Centre, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 49, meer
 • Morrissey, K.; Willems, A.; De Clerck, O. (2016). Functional diversity of endosymbiotic bacteria in marine green algae. Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 12 February 2016. Phycology Research Group, University of Ghent: Gent. 1 poster pp., meer
 • Vranken, S.; Bosch, S.; Peña, V.P.; Leliaert, F.; Mineur, F.; De Clerck, O. (2016). The risk of aquarium trade toward introductions of seaweed in European waters, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 137, meer
 • Bosch, S.; Tyberghein, L.; De Clerck, O. (2015). Predictor selection for species distribution modeling in a marine environment, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 25, meer
 • Bosch, S.; Tyberghein, L.; De Clerck, O. (2015). Predictor selection for species distribution modeling in a marine environment. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 20 February 2015. UGent - Phycology/VLIZ: Gent, Oostende. 1 poster pp., meer
 • Del Cortona, A.; Leliaert, F.; Vandepoele, K.; De Clerck, O. (2015). Comparative transcriptomics and green seaweeds: a novel approach to unravel the remarkable morphology of Ulvophyceae, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 54, meer
 • Mancuso, F.P.; De Clerck, O.; Airoldi, L. (2015). Effects of local and global stressor on canopy-forming algae and their microbial community, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 88, meer
 • Steen, F.; De Clerck, O. (2015). Origin and spread of a possibly invasive cryptogenic Dictyota species within the Mediterranean, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 121, meer
 • Nguyen, V.Tu (2014). Seaweed diversity in Vietnam, with an emphasis on the brown algal genus Sargassum. PhD Thesis. Ghent University Faculty of Sciences, Department of Biology, Phycology Research Group: Gent. 191 pp., meer
 • Schmidt-Petersen, J. (2014). What influences predation by Coralliophila? Exploring the relationships between corals, symbiotic zooxanthellae, and corallivorous gastropods, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 7, meer
 • Schmidt-Petersen, J.; De Clerck, O.; Collin, R. (2014). What influences predation by Coralliophila? Exploring the relationships between corals, symbiotic zooxanthellae, and corallivorous gastropods, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 93, meer
 • Vranken, S.; Dekeyzer, S.; Vandepitte, L.; Claus, S.; De Clerck, O. (2014). Towards a compilation of biological trait data for European macroalgae, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 128, meer
 • Zervas, D.; Lee, K.M.; D'Hondt, S.; De Clerck, O. (2014). Diversification of Mediterranean Cystoseira (Fucales, Phaeophyceae) using a RAD-Seq approach, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 133, meer
 • Tyberghein, L. (2012). General discussion, in: Tyberghein, L. Evolution, diversity and niche dynamics of seaweeds. pp. 168-178, meer
 • Tyberghein, L. (2012). Samenvatting, in: Tyberghein, L. Evolution, diversity and niche dynamics of seaweeds. pp. 182-183, meer
 • Tyberghein, L. (2012). General introduction, in: Tyberghein, L. Evolution, diversity and niche dynamics of seaweeds. pp. 2-13, meer
 • Tyberghein, L. (2012). Summary, in: Tyberghein, L. Evolution, diversity and niche dynamics of seaweeds. pp. 180-181, meer
 • Tyberghein, L. (2012). Evolution, diversity and niche dynamics of seaweeds. PhD Thesis. Universiteit Gent, Faculty of Sciences, Phycology Research Group: Gent. 185 pp., meer
 • Tyberghein, L.; Verbruggen, H.; Drake, C.; De Clerck, O. (2012). Shifting niches promote diversification along a thermal gradient, in: Tyberghein, L. Evolution, diversity and niche dynamics of seaweeds. pp. 126-166, meer
 • Tyberghein, L.; Verbruggen, H.; De Clerck, O. (2012). Biogeography and thermal niche evolution of warm-temperate marine macroalgae in the Western Indo-Pacific ocean, in: Tyberghein, L. Evolution, diversity and niche dynamics of seaweeds. pp. 98-125, meer
 • Tyberghein, L.; Verbruggen, H.; Pauly, K.; Troupin, C.; Mineur, F.; De Clerck, O. (2012). Bio-ORACLE: a global environmental dataset for marine species distribution modeling, in: Tyberghein, L. Evolution, diversity and niche dynamics of seaweeds. pp. 14-43, meer
 • Verbruggen, H.; Tyberghein, L.; Pauly, K.; Vlaeminck, C.; Van Nieuwenhuyze, K.; Kooistra, W.H.C.F.; Leliaert, F.; De Clerck, O. (2012). Macroecology meets macroevolution: evolutionary niche dynamics in the seaweed Halimeda, in: Tyberghein, L. Evolution, diversity and niche dynamics of seaweeds. pp. 68-97, meer
 • Verbruggen, H.; Tyberghein, L.; Belton, G.S.; Mineur, F.; Jueterbock, A.; Hoarau, G.; Gurgel, F.D.; De Clerck, O. (2012). Improving the transferability of introduced species' distribution models: new tools to forecast spreading of a highly invasive seaweed, in: Tyberghein, L. Evolution, diversity and niche dynamics of seaweeds. pp. 44-66, meer
 • Leliaert, F.; De Clerck, O.; Coppejans, E. (2011). Marine macroalgae, seaweeds, in: Richmond, M. (Ed.) A field guide to the seashores of Eastern Africa and the Western Indian Ocean islands. pp. 80-105, meer
 • Pauly, K. (2011). GIS-based environmental analysis, remote sensing and niche modeling of seaweed communities. PhD Thesis. Ghent University. Department of Biology, Phycology Research Group : Gent. 222 pp., meer
 • Pauly, K.; Goossens, R.; De Clerck, O. (2011). Mapping coral-algal dynamics in a seasonal upwelling area using spaceborne high resolution sensors, in: Lacoste-Francis, H. (Ed.) (2010). Proceedings of ESA Living Planet Symposium 28 June – 2 July 2010 Bergen, Norway. ESA Special Publications, 686: pp. 8, meer
 • Payo, D. A. (2011). Diversity of the marine red alga Portieria in the Philippines, an integrative approach. PhD Thesis. Ghent University: Gent. 263 pp., meer
 • Tyberghein, L.; Verbruggen, H.; Pauly, K.; Troupin, C.; De Clerck, O. (2011). Bio-ORACLE: a global environmental dataset for marine species distribution modelling, in: Pauly, K. GIS-based environmental analysis, remote sensing and niche modeling of seaweed communities. pp. 97-124, meer
 • Verbruggen, H.; Tyberghein, L.; Pauly, K.; Vlaeminck, C.; Van Nieuwenhuyze, K.; Kooistra, W.H.C.F.; Leliaert, F.; De Clerck, O. (2011). Macroecology meets macroevolution: evolutionary niche dynamics in the seaweed Halimeda, in: Pauly, K. GIS-based environmental analysis, remote sensing and niche modeling of seaweed communities. pp. 67-96, meer
 • Coppejans, E.; Prathep, A.; Lewmanomont, K.; Leliaert, F.; De Clerck, O. (2010). Seaweeds of Mu Ko Tha Lae Tai (SE Thailand): Methodologies and field guide to the dominant species. BRT Book Series, 11. Biodiversity Research and Training Program: Bangkok. ISBN 978-616-12-0085-5. 274 pp., meer
 • Pauly, K.; De Clerck, O. (2010). GIS-based environmental analysis, remote sensing, and niche modeling of seaweed communities, in: Israel, A. et al. Seaweeds and their role in globally changing environments. Cellular Origin, Life in Extreme Habitats and Astrobiology, 15: pp. 95-114. http://dx.doi.org/10.1007/978-90-481-8569-6_6, meer
 • Casteleyn, G.; Chepurnov, V.A.; Leliaert, F.; Mann, D. G.; Bates, S. S.; Lundholm, N.; Rhodes, L.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2009). Pseudo-nitzschia pungens (Bacillariophyceae): a cosmopolitan diatom species?, in: Casteleyn, G. Species structure and biogeography of Pseudo-nitzschia pungens = Soortstructuur en biogeografie van Pseudo-nitzschia pungens. pp. 37-64, meer
 • Cocquyt, E. (2009). Phylogeny and molecular evolution of green algae. Universiteit Gent - Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Biologie: Gent. 176 pp., meer
 • Bárbara, I.; Díaz, P.; Araújo, R.; Peña, V.; Berecibar, E.; Cremades, J.; Freire, O.; Baamonde, S.; Novo, T.; Calvo, S.; López Rodríguez, M. C.; Afonso-Carrillo, J.; De Clerck, O.; Santos, R.; Sousa-Pinto, I.; Tibaldo, M.; Lagos, V.; López, C.; Secilla, A.; Santolaria, A.; Díez, I.; Veiga, A.J. (2006). Adiciones corológicas y correcciones a la flora bentónica marina del norte de la Península Ibérica. [S.n.]: Coruña. , meer
 • Hoffmann, M.; Adam, S.; Baert, L.; Bonte, D.; Chavatte, N.; Claus, R.; De Belder, W.; De Fré, B.; Degraer, S.; De Groote, D.; Dekoninck, W.; Desender, K.; Devos, K.; Engledow, H.; Grootaert, P.; Hardies, N.; Leliaert, F.; Maelfait, J.-P.; Monbaliu, J.; Pollet, M.; Provoost, S.; Stichelmans, E.; Toorman, E.; Van Nieuwenhuyse, H.; Vercruysse, E.; Vincx, M.; Wittoeck, J. (2005). Integrated monitoring of nature restoration along ecotones, the example of the Yser Estuary, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 191-208, meer
 • Provoost, P.; Schils, T.; Coppejans, E. (2005). Taxonomy and biogeography of macroalgal communities in the upwelling region off the coast of Dhofar, Oman, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 53, meer
 • Verbruggen, H. (2005). Resegmenting Halimeda: Molecular and morphometric studies of species boundaries within a green algal genus. Ghent University. Department of Biology, Phycology Research Group : Gent. 213 pp. pp., meer
 • Leliaert, F. (2004). Taxonomic and phylogenetic studies in the Cladophorophyceae (Chlorophyta). PhD Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Wetenschappen: Gent. 294 pp., meer
 • Volckaert, A.; Engledow, H.; Beck, O.; Degraer, S.; Vincx, M.; Coppejans, E.; Hoffmann, M. (2004). Onderzoek van de ecologische interacties van macroalgen, macrofauna en vogels geassocieerd met intertidale harde constructies langsheen de Vlaamse kust. Instituut voor Natuurbehoud/Universiteit Gent: Belgium. 123 pp., meer
 • Bolton, J. J.; De Clerck, O.; John, D. M. (2003). Seaweed diversity patterns in Sub-Saharan Africa, in: Decker, C.J. et al. (Ed.) Proceedings of the marine biodiversity in Sub-Saharan Africa: the known and the unknown, Cape Town, South Africa, 23-26 September 2003 [CD-ROM]. pp. 229-241, meer
 • De Clerck, O. (2003). The genus Dictyota (Dictyotales, Phaeophyta) in the Indian Ocean. Opera Botanica Belgica, 13. National Botanic Garden of Belgium: Meise. ISBN 90-72619-53-6. 205 pp., meer
 • De Clerck, O.; Coppejans, E. (2003). Morphology and systematics of two aberrant species of Dictyota (Dictyotaceae, Phaeophyta), including a discussion on the generic boundaries in the tribe Dictyoteae, in: Proceedings of the XVIIth International Seaweed Symposium, Cape Town 2001. pp. 275-284, meer
 • Engledow, H. R. ; Bolton, J. J. (2003). Factors affecting seaweed biogeographical and ecological trends along the Namibian coast, in: Proceedings of the XVIIth International Seaweed Symposium, Cape Town 2001. pp. 285-291, meer
 • Huisman, J.M.; Schils, T. (2003). A re-assessment of the genus Izziella Doty (Liagoraceae, Rhodophyta), in: Schils, T. Mariene plantengemeenschappen in opwellingsgebieden van de Arabische Zee: een taxonomische, ecologische en biogeografische case study naar de mariene flora van de Socotra Archipel (Jemen) en het eiland Masirah (Oman) = Marine plant communities of upwelling areas within the Arabian Sea: a taxonomic, ecological and biogeographic case study on the marine flora of the Socotra archipelago (Yemen) and Masirah Island (Oman). pp. 77-88, meer
 • Schils, T. (2003). Mariene plantengemeenschappen in opwellingsgebieden van de Arabische Zee: een taxonomische, ecologische en biogeografische case study naar de mariene flora van de Socotra Archipel (Jemen) en het eiland Masirah (Oman) = Marine plant communities of upwelling areas within the Arabian Sea: a taxonomic, ecological and biogeographic case study on the marine flora of the Socotra archipelago (Yemen) and Masirah Island (Oman). PhD Thesis. Gent University: Gent. 147 pp., meer
 • Schils, T.; De Clerck, O.; Coppejans, E. (2003). The red algal genus Reticulocaulis from the Arabian Sea, including R. obpyriformis sp. nov., with comments on the family Naccariaceae, in: Schils, T. Mariene plantengemeenschappen in opwellingsgebieden van de Arabische Zee: een taxonomische, ecologische en biogeografische case study naar de mariene flora van de Socotra Archipel (Jemen) en het eiland Masirah (Oman) = Marine plant communities of upwelling areas within the Arabian Sea: a taxonomic, ecological and biogeographic case study on the marine flora of the Socotra archipelago (Yemen) and Masirah Island (Oman). pp. 47-66, meer
 • Schils, T.; Huisman, J.M.; Coppejans, E. (2003). Chamaebotrys erectus sp. nov. (Rhodymeniales, Rhodophyta) from the Socotra Archipelago,Yemen, in: Schils, T. Mariene plantengemeenschappen in opwellingsgebieden van de Arabische Zee: een taxonomische, ecologische en biogeografische case study naar de mariene flora van de Socotra Archipel (Jemen) en het eiland Masirah (Oman) = Marine plant communities of upwelling areas within the Arabian Sea: a taxonomic, ecological and biogeographic case study on the marine flora of the Socotra archipelago (Yemen) and Masirah Island (Oman). pp. 67-76, meer
 • Schils, T.; Coppejans, E. (2003). Phytogeography of upwelling areas in the Arabian Sea, in: Schils, T. Mariene plantengemeenschappen in opwellingsgebieden van de Arabische Zee: een taxonomische, ecologische en biogeografische case study naar de mariene flora van de Socotra Archipel (Jemen) en het eiland Masirah (Oman) = Marine plant communities of upwelling areas within the Arabian Sea: a taxonomic, ecological and biogeographic case study on the marine flora of the Socotra archipelago (Yemen) and Masirah Island (Oman). pp. 109-130, meer
 • Schils, T.; Coppejans, E. (2003). Spatial variation in subtidal plant communities around the Socotra Archipelago and their biogeographic affinities within the Indian Ocean, in: Schils, T. Mariene plantengemeenschappen in opwellingsgebieden van de Arabische Zee: een taxonomische, ecologische en biogeografische case study naar de mariene flora van de Socotra Archipel (Jemen) en het eiland Masirah (Oman) = Marine plant communities of upwelling areas within the Arabian Sea: a taxonomic, ecological and biogeographic case study on the marine flora of the Socotra archipelago (Yemen) and Masirah Island (Oman). pp. 89-108, meer
 • Schils, T.; Coppejans, E. (2002). Gelatinous red algae of the Arabian Sea, including Platoma heteromorphum sp. nov. (Gigartinales, Rhodophyta), in: Schils, T. (2003). Mariene plantengemeenschappen in opwellingsgebieden van de Arabische Zee: een taxonomische, ecologische en biogeografische case study naar de mariene flora van de Socotra Archipel (Jemen) en het eiland Masirah (Oman) = Marine plant communities of upwelling areas within the Arabian Sea: a taxonomic, ecological and biogeographic case study on the marine flora of the Socotra archipelago (Yemen) and Masirah Island (Oman). pp. 25-46, meer
 • Volckaert, A.; Engledow, H.; Degraer, S.; Vincx, M.; Coppejans, E.; Hoffmann, M. (2002). Artificial hard substrates as ecosystems: a case-study of the Belgian coast, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 54, meer
 • Schils, T.; De Clerck, O.; Leliaert, F.; Bolton, J. J.; Coppejans, E. (2001). The change in macroalgal assemblages through the Saldanha Bay/Langebaan Lagoon ecosystem (South Africa), in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 56, meer
 • Volckaert, A.; Degraer, S.; Engledow, H.; Spanoghe, G.; Vincx, M.; Coppejans, E.; Hoffmann, M. (2001). Artificial hard substrata as ecosystems - a case-study of the Belgian coast, in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 70, meer
 • Coppejans, E.; De Clerck, O.; Leliaert, F.; Dargent, O. (2000). Progress of the taxonomic research on benthic marine algae (Chlorophyta, Phaeophyta and Rhodophyta) along the East African coast, in: Richmond, M.D. et al. Marine science development in Tanzania and eastern Africa: proceedings of the 20th Anniversary Conference on Advances in Marine Science in Tanzania, 28 June-1 July 1999, Zanzibar, Tanzania. , meer

Projecten (36)  Top | Personen | Publicaties | Datasets 
 • AMIS: Algemene Milieu-impact Studie van de Zeeschelde (AMIS) deelstudie vegetatie en vegetatiemodellering, meer
 • Bang van koud water? Dispersiebarrières en speciatie van tropische soorten in de NW Indische Oceaan, meer
 • Benthos, nekton and plankton of the North Sea and the Delta area. III, meer
 • Benthos, nekton en plankton van de Noordzee en het Deltagebied, meer
 • Benthos, nekton en plankton van de Noordzee en het Deltagebied, meer
 • BeRMS: Belgisch register van mariene en kustsoorten, meer
 • Biodiversiteit en seizoenaliteit van de benthische macrowieren rond Socotra, Jemen, meer
 • Biodiversiteit en seizoenaliteit van de benthische macrowieren rond Socotra, Jemen. I, meer
 • Biodiversiteitstudies van zeewieren, zee-egels en zeekomkommers in de overgangszone tussen gematigd zuidelijk Afrika en de tropische westelijke Indische Oceaan, meer
 • Diversiteit en evolutie van bacteriële symbionten in de Siphonocladales (Chlorophyta) en hun effecten op groei en morfogenese van de gastheer, meer
 • EMBRC: European Marine Biological Resource Centre - Belgium, meer
 • Endosymbiotische bacteriën in coenocytische groenwieren. Verkenning van een partnerschap., meer
 • Evolutionaire biogeografie en systematiek van de Halymeniaceae (Rhodophyta) in de westelijke Indische Oceaan, meer
 • Evolutionaire dynamiek van macro-ecologische niches bij zeewieren, meer
 • Gegevensvergaring en rekenkracht voor het oplossen van fundamentele vraagstellingen over de evolutie van groenwieren, meer
 • Herstel van het complex van strand, duin, slik, schor en polder langs de oostelijke oever van de Ijzermonding, meer
 • Marine@Ugent: UGent Marine Sciences Center of Excellence, meer
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, meer
 • Onderzoek seizoenale variatie van macroalgen, macrofauna en vogels, geassocieerd met intertidale harde substraten langsheen de Vlaamse kust, meer
 • Opstellen van een gedocumenteerde Rode Lijst van enkele groepen Macrofungi van Vlaanderen, meer
 • PhD The role of primary consumers in the dynamics of Transparent Exopolymer Particles, meer
 • Populatiegenetische structuur en cryptische diversiteit van vrijlevende mariene nematoden : beschrijving en implicaties voor het functioneren van populaties en ecosystemen., meer
 • Revisie van het Dictyota-Dilophus complex (Phaeophyta) in de Indische Oceaan. I, meer
 • Revisie van het Dictyota-Dilophus complex (Phaeophyta) in de Indische Oceaan. II, meer
 • Spatiotemporele variatie in bentische macrowiergemeenschappen van de Arabische Zee, meer
 • Systematics and biogeography of Siphonocladales-Cladophorales (Chlorophyta, Algae) in the Indian Ocean, meer
 • Systematics and evolutionary biogeography of the genus Halimeda (Chlorophyta), with emphasis on the Indian Ocean., meer
 • Systematiek en evolutionaire biogeografie van mariene macrowieren in de Indo-Pacifische regio, meer
 • Systematiek, ecologie en biogeografie van mariene organismen in de Indische Oceaan, meer
 • Systematiek, ecologie en biogeografie van mariene organismen in de Indische Oceaan, meer
 • Systematische studie van algae, fungi, plantae en invertebrata in het Indo-Melanesische gebied, meer
 • Taxonomisch, fylogenetisch en biogeografisch onderzoek over Plantae, Fungi en Protoctista, meer
 • The ecological importance of groynes and other hard substrates in the tidal area on the Flemish coast (Belgium), partim algae, meer
 • TIDESED: Tijdsafhankelijke veranderingen in de optische eigenschappen van sedimenten zoals gedetecteerd met remote sensing, meer
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde waterlichamen (5 delen: kanalen en sterk veranderde rivieren, oppervlaktewater in het bekken van de gentse kanalen, de kusthaven), meer
 • Verklaring van fundamentele processen in de groenwierevolutie door integratie van moleculaire fylogenie, genoomanalyse en experimenteel onderzoek naar gen-evolutie, meer

Datasets (3)  Top | Personen | Publicaties | Projecten 
 • Bio-Oracle: Ocean Rasters for Analysis of Climate and Environment, meer
 • Global biogeography and diversification of a group of brown seaweeds (Phaeophyceae) driven by clade-specific evolutionary processes, meer
 • Microphytobenthos van het schelde estuarium (België/Nederland), meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten | Datasets