IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

TNO
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=2476
www.tno.nlTel.: +31-(0)15-269 69 00
 Publicaties | Projecten 
 

Publicaties (11)  Top | Projecten 
  opsplitsen filter
 • de Jong, C.A.F.; Heinis, F.; von Benda-Beckmann, A.M.; Binnerts, B. (2019). Testing CEAF in SEANSE case studies - Impact of piling for wind farms on North Sea harbour porpoise population. TNO: Den Haag. 36 pp., meer
 • Gruijters, S.H.L.L.; Schokker, J.; Veldkamp, J.G. (2004). Kartering moeilijk erodeerbare lagen in het Schelde estuarium. TNO: Utrecht. 20 pp., meer
 • Vrouwenvelder, A.C.W.M.; Steenbergen, H.M.G.M.; Diermanse, F.L.M. (2003). Belastingmodellen Westerschelde/Waddenzee vergelijking Hydra-K en PC-Ring (inclusief resultaten aanvullende studie). TNO-rapport, CI-R0032. TNO: Delft. 58 + bijlagen pp., meer
 • Kok, P.T.J. (2002). Onderzoek voorkomen beton- en metselzand Noordzee. Interimrapportage vierde tranche: deelrapport over 13 boringen in het beoogde zandwingebied voor de Westerschelde Container (WCT). TNO-rapport, NITG 02-002-C. TNO: Delft. ii, 15 + bijlagen pp., meer
 • Paap, F.; Lemaire, A. (2002). Opwarming Westerscheldetunnel ten gevolge van hoge verkeersdichtheid. TNO: Delft. 13 + bijlage pp., meer
 • Stelwagen, U.; van 't Veen, P.P. (1997). 3D karakterisering waterbodems. TNO: Delft. 106 pp., meer
 • van der Spek, A.J.F.; Frantsen, P.J.; Menkovic, A.; Ebbing, J.H.J. (1997). De geologische opbouw van de ondergrond van het mondingsgebied van de Westerschelde en de rol hiervan in de morfologische ontwikkeling. TNO-rapport, NITG 97-284-B. TNO: Haarlem. 48 + figuren + bijlagen pp., meer
 • de Kock, W.C.; Scholten, M.; de Zwaan, A. (1986). Onderzoek naar een aantal stress-indicerende parameters bij Mytilus edulis, L. langs een verontreinigingsgradient in de Westerschelde. TNO-rapport, 86(289). TNO: Delft. , meer
 • de Kock, W.C.; Van het Groenewoud, M. (1985). Modelling bioaccumulation and elimination dynamics of some xenobiotic pollutants (Cd, Hg, PCB, HCB) based on "in situ" observations with Mytilus edulis. TNO-rapport, R85(217). TNO: Delft. 22 + tables + figures pp., meer
 • v.d. Horst, J.; Jansen, C.M.A. (1983). De invloed van de verdieping van de Westerschelde op het risico voor mens en milieu ten gevolge van het transport van gevaarlijke stoffen. TNO: Apeldoorn. 67 + bijlagen pp., meer
 • TNO-nieuws. TNO: s-Gravenhage. ISSN 0039-8446, meer

Projecten (7)  Top | Publicaties 
 • APELAFICO: Acoustic ecology of pelagic fish communities: a study into the effects of construction and exploitation of wind farms, meer
 • Controle Paardenmarkt, meer
 • MACHU: Managing Cultural Heritage Underwater, meer
 • MESH: Development of a framework for Mapping European Seabed Habitats, meer
 • MESMA: Monitoring and Evaluation of Spatially Managed Areas, meer
 • Paleolandschaponderzoek in de zuidelijke/centrale Noordzee, meer
 • Vertaling biogeomorfologische proceskennis naar grotere schalen, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten