IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)
www.lne.be
Dit instituut is gewijzigd, zie onderstaand instituut
Departement Omgeving (LNE), meer

Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving (LNE), meer

Adres:
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert-II laan 20, bus 8
1000 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-553 80 11
Fax: +32-(0)2-553 80 05
E-mail:
 Instituten | Publicaties | Project 
 
Type: Administratief
Niveau: Departement

Geassocieerd aan een deelinstituut  Top | Instituten | Publicaties | Project 

Deelinstituten (3)  Top | Publicaties | Project 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Departement Leefmilieu, Natuur en Energie; Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (LNE-ALBON), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Departement Leefmilieu, Natuur en Energie; Afdeling Milieu-Inspectie (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Departement Leefmilieu, Natuur en Energie; Afdeling Milieu-integratie en-subsidiëringen (LNE), meer

Abstract:
Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie staat in voor de voorbereiding, opvolging en evaluatie van het beleid. Duurzaamheid, integratie en afstemming staan hierbij centraal. Het departement ondersteunt en voert zelf ook sensibiliseringsacties uit, zorgt voor de handhaving van het milieubeleid en behandelt milieuvergunningsdossiers en erkenningen.

Publicaties (16)  Top | Instituten | Project 
  opsplitsen filter
 • Dienst Communicatie en Informatie van het Departement LNE (2010). Ervaring door inspiratie. Leefmilieubeleid in Vlaanderen. Kabinet van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege: Brussel. 22 pp., meer
 • Heirman, J.-P. (2008). MINA-plan 3+ 2008-2010: doelstellingen van het milieubeleid. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Brussel. 63 pp., meer
 • Holsbeek, L.; Cammareri, A.; Failla, M.; Vermeulen, E. (2008). Sighting frequency and photo-identification of bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) along the coast of Bahía San Antonio, Patagonia, Argentina, in: Philips, E. (Ed.) Marine mammals in time: past, present and future: 22nd Annual Conference of the European Cetacean Society, 10-12 March 2008, Egmond aan Zee, The Netherlands: Abstract Book. pp. 279-280, meer
 • Coremans, G.; Delarue, S.; Janssens, L. (2004). Wijk in groei: Ervaringsverslag duurzaam groen en participatie. Velt/AMINAL/Sociale huisvestingsmaatschappij Oostendse Haard/Provincie West-Vlaanderen: Berchem. ISBN 9080062693. 95 pp., meer
 • Ampe, C. (2003). Bodemevolutie in de kustduinen onder begrazing en andere natuurbeheersvormen. AMINAL/Universiteit Gent: Gent. 187 + annexes pp., meer
 • Van Hooydonk, E.; Maes, F.; Lavrysen, L. (2003). Het milieurechtelijk statuut van de zeehavens - 7 december 2003. AMINAL: Brussel. 347 pp., meer
 • (2001). Symposium ruimte voor water, de beste verzekering tegen wateroverlast, Brussel, 15 mei 2001. AMINAL: Brussel. different pagination pp., meer
 • Antrop, M.; Sevenant, M. (1999). Ruimtelijke vertaling van de Ecosysteemvisie Kust (Provoost et al. 1996) Toegepast op de verwevingsgebieden met natuur als belangrijkste nevenfunctie: eindverslag. AMINAL: Brussel. 208 pp., meer
 • De Loose, L.; Van Elsacker, C.; Verheyen, R.F. (1996). Een verwervingsplan voor de Vlaamse kustduinen en aangrenzende gebieden: Patrimoniale prioriteitsbepaling, Kadastrale perceelsgewijze inventaris, Budgettaire implikaties. AMINAL/Groep Toegepaste Ekologie: Wilrijk. V, 109 pp., meer
 • Hoffmann, M.; Hoys, M.; Monbaliu, J.; Sas, M. (1996). Ecologisch streefbeeld en natuurherstelplan voor het integraal kustreservaat "De Ijzermonding" te Nieuwpoort-Lombardsijde met civieltechnische realisatiemogelijkheden. AMINAL/Universiteit Gent: Gent. 161 + 77 plates pp., meer
 • Hoys, M.; Leten, M.; Hoffmann, M. (1996). Ontwerpbeheersplan voor het staatsnatuurreservaat De Westhoek te De Panne (West-Vlaanderen). AMINAL/Universiteit Gent: Gent. 267, maps pp., meer
 • Hoys, M.; Leten, M.; Hoffmann, M. (1996). Ontwerpbeheersplan voor het staatsnatuurreservaat De Houtsaegerduinen te De Panne (West-Vlaanderen). AMINAL/Universiteit Gent: Gent. 207, maps pp., meer
 • Hoys, M.; Leten, M.; Hoffmann, M. (1996). Ontwerpbeheersplan voor het staatsnatuurreservaat De Houtsaegerduinen te De Panne (West-Vlaanderen). AMINAL/Universiteit Gent: Gent. 207 pp., meer
 • Hoys, M.; Leten, M.; Hoffmann, M. (1996). Projet de Plan de gestion pour la réserve naturelle domaniale De Westhoek. AMINAL: Brussel. 269 pp., meer
 • Degraer, S.; Vincx, M. (1995). Eindrapport: Onderzoek naar de ruimtelijke variatie van het macrobenthos voor de Westkust in functie van de ecologische bijsturing van een kustverdedigingsproject. AMINAL/Universiteit Gent: Gent. 18 + 3 tables + 24 figures pp., meer
 • (1991). Onderzoek naar de verspreiding en de typologie van ecologisch waardevolle waterlopen in het vlaamse gewest : deel 1 : het denderbekken. AMINAL: Brussel. 47 pp., meer

Project  Top | Instituten | Publicaties 
 • Handbook and training course on ecological aspects in waterway project development, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Project