IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)

Engelse naam: Department of Mobility and Public Works
Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), meer

Adres:
Koning Albert-II laan 20, bus 2
1000 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-553 71 02
Fax: +32-(0)2-533 77 35
E-mail:
 Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Administratief
Niveau: Departement

Geassocieerd aan een deelinstituut (118)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 

Deelinstituten (7)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Algemeen Beleid (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Haven- en Waterbeleid (MOW-HWB), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Expertise Beton en Staal’ (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Flanders International Technical Agency (MOW-FITA), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (MOW-WL), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Geotechniek (MOW), meer

Abstract:
Het departement ondersteunt de minister(s) actief bij de beleidsvoering, zowel inzake mobiliteit en verkeersveiligheid als inzake investering, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur.

Het Departement ondersteunt de minister bij:

 • de beleidsvoorbereiding en –evaluatie
 • ontwikkeling van beleidsvoorbereidend instrumentarium, met inbegrip van monitoring, informatiemanagement,
 • aansturing van het wetenschappelijk onderzoek, opbouw van netwerken (binnen en buiten het beleidsdomein + internationaal)
 • formulering van inhoudelijke voorstellen voor de beleidsbepaling
 • evaluatie van de beleidsuitvoering voor de bijsturing van het beleid of voor de aansturing van de agentschappen
  secretariaat van de beleidsraad
 • informatie en communicatie van het beleidsdomein
 • aansturing, monitoring en follow-up van de beleidsuitvoering
 • omzetting van strategische in operationele doelstellingen
 • voorbereiding van beheers- en samenwerkingsovereenkomsten.

Tot de specifieke opdrachten van het Departement behoren:

 • Verstrekt managementondersteunende diensten en juridische ondersteuning aan de beide IVA’s en aan alle DAB’s via samenwerkingsakkoorden
 • Coördineert voor het hele beleidsdomein de rapportering inzake personeelszaken, facilitair management, ICT, boekhouding, begroting en juridische aangelegenheden
 • Verstrekt technisch ondersteunende diensten aan het beleidsdomein, andere beleidsdomeinen en derden, via samenwerkingsakkoorden
 • Beheert en exploiteert de maritieme toegangswegen tot de Vlaamse zeehavens
 • Superviseert de uitrusting en de uitbating van de Vlaamse luchthavens
 • Beheert het Vlaams Infrastructuurfonds
 • Voert andere taken van beleidsuitvoering uit die niet toevertrouwd zijn aan de agentschappen.

Publicaties (26)  Top | Instituten | Projecten | Datasets 
  ( 2 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Shi, J.; Haegeman, W.; Andries, J. (2021). Investigation on the mechanical properties of a calcareous sand: the role of the initial fabric. Mar. Georesour. Geotechnol. 39(7): 859-875. https://hdl.handle.net/10.1080/1064119X.2020.1775327, meer
 • Peer reviewed article Kellens, W.; Zaalberg, R.; Neutens, T.; Vanneuville, W.; De Maeyer, P. (2011). An analysis of the public perception of flood risk on the Belgian coast. Risk Analysis 31(7): 1055-1068. dx.doi.org/10.1111/j.1539-6924.2010.01571.x, meer
 • Bosschaert, J.; Van Gucht, P. (2014). De havengeest. Departement Mobiliteit en Openbare Werken/Port of Antwerp: Brussel. 43 pp., meer
 • Deltares (2014). Toepassingen primaire productie model Schelde. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)/Departement Mobiliteit en Openbare Werken/Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu: [s.l.]. 19 pp., meer
 • Hamer, K.; Cutts, N.; Knüppel, J.; Liedtke, N.; Manson, S.; Schröter, J.; Roose, F.; Vandenbruwaene, W. (2013). Shallow water areas in North Sea estuaries - Changing patterns and sizes of habitatsinfluenced by human activities in the Elbe, Humber, Scheldt and Weser. [S.n.]: Hamburg. 41 + annex pp., meer
 • Steenwegen, C. (2013). Metropolitaan Kustlandschap 2100 [PRESENTATIE]. Presentatie op “Vlaamse Baaien: Naar een geïntegreerde visie voor de kust. Interne ontmoetingsdag 23 november 2012”. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: [s.l.]. 10 pp., meer
 • Verhaeghe, H. (2013). Speerpunt ontwikkeling havens. Presentatie op “Vlaamse Baaien: Naar een geïntegreerde visie voor de kust. Interne ontmoetingsdag 23 november 2012”. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Antwerpen. 11 pp., meer
 • Baelus, L.; Troch, P.; Loosveldt, N.; Vannieuwenhuyse, K.; De Vos, L.; Bolle, A. (2012). Extended validation of dynamic design formula for scour protection around monopiles, in: Troch, P. et al. (Ed.) Book of abstracts of the 4th International Conference on the Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection - Coastlab12. Department of Civil Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, September 17-20, 2012. pp. 45-46, meer
 • Bernaert, K. (2012). Masterplan Kustveiligheid. Presentatie op “Vlaamse Baaien: Naar een geïntegreerde visie voor de kust. Interne ontmoetingsdag 23 november 2012”. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Antwerpen. 21 pp., meer
 • De Wolf, P. (2012). Speerpunt duurzame kust. Presentatie op “Vlaamse Baaien: Naar een geïntegreerde visie voor de kust. Interne ontmoetingsdag 23 november 2012”. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Antwerpen. 16 pp., meer
 • Demarest, L. (2012). Speerpunt ecosysteemvisie en -diensten. Presentatie op “Vlaamse Baaien: Naar een geïntegreerde visie voor de kust. Interne ontmoetingsdag 23 november 2012”. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Antwerpen. 6 pp., meer
 • Geldof, C. (2012). Beleidsplan ruimte Vlaanderen. Presentatie op “Vlaamse Baaien: Naar een geïntegreerde visie voor de kust. Interne ontmoetingsdag 23 november 2012”. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Antwerpen. 14 pp., meer
 • Rabaut, M. (2012). Marien ruimtelijk plan. Presentatie op “Vlaamse Baaien: Naar een geïntegreerde visie voor de kust. Interne ontmoetingsdag 23 november 2012”. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Antwerpen. 10 pp., meer
 • Van Damme, L. (2012). Speerpunt ontwikkelingen op zee. Presentatie op “Vlaamse Baaien: Naar een geïntegreerde visie voor de kust. Interne ontmoetingsdag 23 november 2012”. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Antwerpen. 10 pp., meer
 • Van Damme, L. (2012). Flemish coast – Vlaamse baaien development plan 2050, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 205-206, meer
 • Van Damme, L. (2012). Vlaamse Baaien: Duurzame kust als rode draad. Presentatie op “Vlaamse Baaien: Naar een geïntegreerde visie voor de kust. Interne ontmoetingsdag 23 november 2012” . Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Antwerpen. 11 pp., meer
 • Beirinckx, K. (2010). Uitvoering van plaatrandstortingen i.k.v. de verruiming: intensief monitoren en vooraf vastgestelde kwaliteitsparameters. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Brussel. 32 slides pp., meer
 • Goetinck, R. (2008). Inleiding studiedag LTV O&M 11 dec 2008. [PPT Presentatie]. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: [s.l.]. , meer
 • Schrijver, M.; Plancke, Y. (2008). Uitvoeringsplan MONEOS-T 2008 - 2018. Rijkswaterstaat Zeeland/Vlaamse Overheid. Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken: Middelburg. 44 pp., meer
 • Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Haven- en Waterbeleid (2007). Haven- en Waterbeleid: overzichtsbrochure [BROCHURE]. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Brussel. 27 pp., meer
 • Schrijver, M.; Plancke, Y. (2007). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010; Uitvoeringsplan monitoring 2008-2018. Rijkswaterstaat Zeeland/Vlaamse Overheid. Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken: [s.l.]. 23 pp., meer
 • (2005). Online voorspellingsmodellen in het hoog- en laagwaterbeheer. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Antwerpen. ISBN 90-403-0227-8. 20 pp., meer
 • (S.d.). Synthesenota: Verbeteren van de nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van Zeebrugge. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Brussel. 44 pp., meer
 • MOW MAG.: Nieuws uit het Ministerie MOW. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Brussel, meer
 • Deltares; IMARES Wageningen UR [s.d.]. Draagkracht voor vogels. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)/Departement Mobiliteit en Openbare Werken/Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu: [s.l.]. 15 pp., meer
 • Deltares; SVASEK hydraulics [s.d.]. Hydrodynamiek en habitatgeschiktheid. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)/Departement Mobiliteit en Openbare Werken/Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu: [s.l.]. 15 pp., meer

Projecten (3)  Top | Instituten | Publicaties | Datasets 
 • Effecten van het lossen van baggerspecie op de zeebodem en het mariene bodemleven, meer
 • Oprichten en ondersteunen kenniscentrum ondiep water, meer
 • Uitwerking van een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste, meer

Datasets (2)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • MONEOS - Fysico-chemie in het Schelde-Estuarium, meer
 • MONEOS - Hydrodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets